WERELD & DENKEN
 
 
Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: Arnon Grunberg en neoliberalisme

.2013

(In ontwikkeling)

Arnon Grunberg, dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant, expertise: verwordheden heden: joodse afkomst, is de meest fervente aanhanger van het neoliberalisme in Nederland, en tevens aan aanhanger van de meest extremistisch versies daarvan. Het neoliberalisme is, zoals we weten, een ideologie ontwikkeld door andere personen van joodse afkomst ter vervanging van hun absolutistische religie. Uit die religie zijn meegenomen de begrippen " Ieder voor zich en Jahweh voor ons allen' en "De dans om het Gouden Kalf", in meer seculiere termen vertaald tot "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all". In het neoliberale beloofde land genaamd Amerika hebben deze joodse begrippen bijna universeel ingang gevonden, geholpen door het feit dat Amerika een land van immigranten is.
    Het formaat van de columns van Grunberg is beperkt, het zijn meer een soort mini-columns. Vandaar dat hij daar wat beperkt is in de mogelijkheden tto omhaal van woorden. maar wat hij wle schrijft is daarom des te duidelijker. En het gebrek aan mogelijkheden tot benadrukking compenseert hij door die van de veelvuldige herhaling. Hieronder een aantal uit zijn amorele mitrailleurvuur gericht op de maatschappij van de landbouwer, de resident, de bouwer van huizen van baksteen, de verlichting en de beschaving:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2011, column door Arnon Grunberg

Publiek

Een goed product verkoopt goed. Dat zou de wet van de vrije markt moeten zijn. Maar soms werkt die markt niet zo.    ...
    Het falen van de vrije markt is ook het falen van de democratie.


Red.:   Democratie isd identiek aan vrije markt. aan te vullen met:

 
Uit: De Volkskrant, 02-08-2011, column door Arnon Grunberg

Democratie

'Bezuinigingsdeal VS is een echt compromis', stond op de website van de Volkskrant. ...
    Daarnaast onthulde de komedie de grenzen van de democratie. Het is dwaas het volk te laten beslissen over hoe het verder moet met het stamcelonderzoek, maar vermoedelijk is het net zo dwaas het volk te vragen te beslissen over de bestrijding van een economische crisis.
    Dat de mening van de experts gewantrouwd wordt is terecht: veel experts bleken niet zoveel expertise te bezitten en corrupt te zijn. De mening van het volk verdient niet minder wantrouwen. ...
 

Red.:   Overblijvend als het enige dat deugt: de vrije markt
 

De Volkskrant, 08-08-2011, column door Arnon Grunberg

Schulden

Op zaterdag verklaarde hoogleraar Arnoud Boot in de Volkskrant: 'Het grote pijnpunt van keynesiaans beleid is dat je dat maar één keer kunt doen. Nu is het geld op.'   
...    Mocht u in de tussentijd de economie willen helpen, dan raad ik u aan iets te kopen, een laptop of een zomerjurkje bijvoorbeeld. Valt dat zomerjurkje tegen, kunt u het altijd naar Afrika sturen.


Red.:    Het keyensiaanse beleid kan je eindeloos herhalen, ten tijde van crisis, als je in de tussentijden van hoogconjunctuur maar flink de belastingen opschroeft en dus spaart. Maar zoiets bedenken is volstrekt onmogelijk voor de neoliberaal. Belastingen is iets van Faust. Lucifer. de Duivel.
    En die tweede zin: dit is een deel van de neoliberale ideologie: "De zin van het even is consumeren".

 
Uit: De Volkskrant, 10-08-2011, column door Arnon Grunberg

Kalmeren van de markt

'Kredietbeoordelaars worden (vaak) betaald door partijen (banken) wier producten ze een rating geven. In veel gevallen leidt dit niet tot grote problemen', schreven Marcel Biemond, Jeroen Bos en Robert Bierens dinsdag in de Volkskrant.    ...
    Intussen ontkent Obama de rating van S&P en koopt de ECB obligaties, die kennelijk niet aan de straatstenen te slijten zijn.
    Dit heet: het kalmeren van de markt.
    Aan de markt is te merken dat die zich niet goed laat kalmeren. Soms, en dat is ironisch, heeft die markt beter door wat er aan de hand is dan politici.


Red.:   Het enige heilige in de wereld van de neoliberaal: de vrije markt


De Volkskrant, 12-08-2011, column door Arnon Grunberg

Bloeddorst

...    In de Volkskrant van donderdag heeft Marcel van Dam de ziekte gevonden die de samenleving sloopt. Mensen willen geen kwaliteitsjournalistiek meer? Het ligt aan het neoliberalisme. Dat ze pedofielen willen lynchen? Neoliberalisme.
    Er is van alles mis met het neoliberalisme, maar de behoefte van burgers om pedofielen te lynchen is niet te wijten aan managers van hedgefunds. Deze volkswoede wordt opgeroepen door de hetzerige berichtgeving en door politici die het verschil tussen retoriek en demagogie niet kennen.    ...


Red.:   Dus Marcel van Dam heeft gesteld, volgens Arnon Grunberg, dat het neoliberalisme de schuld is van pedofilie. Dat vindt Arnon Grunberg nogal dom van Marcel van Dam. Dus legt Arnon Grunberg uit dat neoliberalisme niet de schuld is van pedofilie.

 

De Volkskrant, 20-08-2011, column door Arnon Grunberg

Vergissingen

...    Vroeger kocht u het lekkerste brood. Tegenwoordig is er reclame die u misleidt, waardoor u brood koopt dat eigenlijk vies is en bovendien slecht voor uw gezondheid. Dit heet 'commercialisering'. Vanwege de reclame koopt u ook meer brood dan u nodig hebt. Dat is 'consumentisme'.    ...


Red.:   Heel fout. Consumentisme is "Goed!". Dat gaat Arnon uitleggen:
 
  Als mensen zo gemakkelijk worden misleid, dan moet democratie wel een historische vergissing zijn. En wellicht wordt die conclusie over honderd jaar ook getrokken. Het is niet uitgesloten dat paternalisme dan boven vrijheid zal worden gesteld.

Misschien is dat ook wel waar. Het is tenslotte zo dat het neoliberalisme de baas is in Nederland, terwijl tweederde van de burgers er tegen is als je ze ernaar vraagt.


Uit: De Volkskrant, 23-08-2011, column door Arnon Grunberg

Markten en schulden

De heer Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, wil dat de eurozone 'de markten bij de hand zal nemen'.    ...
        Verder kun je steeds vaker horen dat schulden het probleem zijn. Onzin, ook gereguleerd kapitalisme kan niet zonder schulden. Bedrijven maken schulden om te investeren, staten lenen geld om oorlog te voeren en burgers sluiten een doorlopend krediet af om hun onbevredigbare verlangens even te bevredigen.


Red.:    Hier is er sprake van "vierkante wielen": kapitalisme is poer definitie ongereguleerd, want de term "kapitalsime" is iets minder afgekort gelijk aan  "ongereguleerde economie". "Gereguleerd economie"  is  volgens alle aanhangers van het neoliberalisme gelijk aan "communisme". Dus "gereguleerd kapitalisme" uit de mond of pen van een neoliberaal is een contradictie. Een poging om zand in de ogen te strooien.
    Overigens komt hier nog een aspect van denken leidende tot neoliberalisme om de hoek kijken, in de laatste zin: cynisme.

 
Uit: De Volkskrant, 29-08-2011, column door Arnon Grunberg

Loterij

Dan Ariely, gedragseconoom, stelde in NRC Handelsblad dat uit zijn experimenten bleek dat de meeste menselijke beslissingen niet rationeel zijn. ...
    Als ik Ariely en Kahneman goed begrijp, maken mensen zelfs als ze over juiste informatie beschikken irrationele keuzes.
    Ariely gaat misschien nog een stap verder, hij is ervan overtuigd dat mensen stemmen op grond van verkeerde informatie. ...
    De meest rationele oplossing lijkt me dat we ons lot in handen van experts noch in handen van het volk leggen, wij laten het toeval beslissen.
    Verkiezingen worden vervangen door een loterij. Dat bespaart ons ook een hoop onnodige en onesthetische debatten.


Red.:  Nog wat van dat cynisme. Overigens is een groot deel van de desinformatie afkomstig van lieden als Arnon Grunberg, die op die manier hun eigen graaiersbelang willen verhullen. En daar goed in slagen.

 
Uit: De Volkskrant, 31-08-2011, column door Arnon Grunberg

Gentechnologie

'Dat Europa terughoudend is met gentechnologie moet het zelf weten, maar het moet zich niet bemoeien met landen waarvan de bevolking er juist enorm veel baat van kan hebben', zei gentechnoloog Paul Anderson op dinsdag in de Volkskrant in een gesprek met Ben van Raaij.     ...
    Weerstand tegen deze technologie zou veelal afkomstig zijn van door Europa gefinancierde ngo's. Interessant.
    Al eerder wees ik erop dat sommige mensen zo'n geloof hechten aan de gedachte dat gentechnologie en het bedrijf Monsanto de duivel in eigen persoon zijn, dat ontkenning hen woedend maakt. ...


Red.:   Als neoliberaal gelooft Arnon Grunberg natuurlijk dat multinationals de brengers van beschaving zijn. In plaats van de pantserdivisies van het neoliberalisme.

 
Uit: De Volkskrant, 05-09-2011, column door Arnon Grunberg

Overheid

...    Ik kan mijn twijfels hebben bij burgers die zeggen: ik wil dat de overheid bepaalt waar ik mijn ziektekostenverzekering afsluit en hoe ik voor mijn pensioen spaar. Maar als sommige kiezen voor een SM-relatie met de overheid ...


Red.:   Het tegenovergestelde van de vrije markt is de overheid. de overheid is volkomen "FOUT!!!". De overheid voorkomt dat graaiers vrijelijk kunnen graaien.


Uit: De Volkskrant, 14-09-2011, column door Arnon Grunberg

Omelet

Afgelopen week schreef Adriaan van Dis in NRC Handelsblad dat het onmogelijk is om anderhalf miljard mensen met zachte hand uit armoede en achterlijkheid te verheffen. Hij had het, zoveel mag duidelijk zijn, over China.    ...
    Kijk, de enige twee echte westerse waarden zijn de euro en de dollar. Alle andere westerse waarden zijn glijmiddelen van deze valuta's of licht hoogmoedige variaties op het Oude en Nieuwe Testament.    ...


Red.:   Kijk, dat is helemaal duidelijk: dit is een bijna letterlijke vertaling van "De dans om het Gouden Kalf": het enige dat echt van waarde is, si geld. een filosfie horende bij het nomadisme, en de achtergrond van het verschijnsel dat neoliberalisme gegroeid is vanuit het Joodse denken => .
    Ook laat Grunberg zien waar de individuele psychologische motivatie zit:

  Als rechtgeaarde kapitalist stel ik mij op het standpunt dat iedereen overal ter wereld zijn spulletjes mag verkopen, zeker kleine middenstanders als kunstenaars en schrijvers.

De houding van de rondtrekkende marskramer. De nomadische cultuur. huizende vermoedelijk in het reflexensysteem =. , als een niet-bedwingbare impuls. Gezien het feit dat er nog zo relatief weinig daadwerkelijk met karren wordt rondgereisd.

 
Uit: De Volkskrant, 19-09-2011, column door Arnon Grunberg

Hobby's

Tijdens een debat tussen Republikeinse presidentskandidaten in Amerika zei een van hen, Ron Paul, dat als een onverzekerde jongeman in coma kwam te liggen de kerk voor hem moest zorgen. Dat was vrijheid: risico's nemen en verantwoordelijkheid dragen.
    Vanuit het perspectief van de Republikeinen is de heer Rutte een bolsjewiek, maar ook wie dat perspectief niet hanteert, zal toegeven dat het verschil tussen een centrumlinkse en een centrumrechtse regering in Nederland vooral een kwestie van retoriek is.    ...


Red.:   Een bijzonder foute stand van zaken. Vindt Arnon. want Amerika is natuurlijk de neoliberale heilstaat.
 

Uit: De Volkskrant, 21-09-2011, column door Arnon Grunberg

Verzorgingsstaat

Heeft de New Deal van Franklin D. Roosevelt het kapitalisme gered? Ja zeker, het kapitalisme heeft de verzorgingsstaat nodig.
    Meneer Unilever wil zijn Unox-worsten aan zoveel mogelijk mensen verkopen. Daarom moeten arme mensen geld (uitkeringen) van de overheid krijgen om die worsten te kunnen kopen.
    Meneer Pfizer wil dat alle zieke en het liefst ook alle gezonde mensen zijn medicijnen aanschaffen. Ziektekostenverzekeringen stellen de armen in staat uit de medicijnkast van meneer Pfizer te snoepen.
    Voor de overheid is het goedkoper en rendabeler een burger een uitkering te geven dan hem op te sluiten in de gevangenis. Sociale voorzieningen voorkomen dat zich een onderlaag vormt die het genot gaat zoeken in opstand en geweld.
    De verzorgingsstaat stimuleert de economie en is tevens een kalmeringsmiddel, een soort valium, hij houdt burgers rustig en kneedbaar. ...


Red.:    Kijk, is dat nu niet duidelijk: er bestaan geen waarden, dus al helemaal geen sociale waarden. De menselijke maatschappij is één grote strijd van individu versus individu, en "May the best man win". Je zou het de "filosofie van de jungle' kunnen noemen,, ware het niet dat "de jungle" socialer is dan dit. En Arnon maakt dat nog even expliciet:

  Ethische redenen voor een verzorgingsstaat zijn bijzaak.

Zulke opmerkingen zijn dusdanig diep gestoord, dat alleen een psychologische verklaring mogelijk is. dat heeft vermoedelijk iets te maken met het feit dat de Joodse cultuur in feite zo hopeloos mislukt is,vergeleken met de Noordwest-Europse. Wat joden hebben gepresteerd, is vrijwel volledig een vorm van meeliften op die cultuur. En bij vele drager van de joods cultuur heeft tot tot meestal verborgen en diepliggende ressentimenten geleid. Allen met zulk soort ressentimenten zijn uitspraken van Grunberg, met name het collectief ervan, te verklaren is de zin dat ze passen in de rest van de wereld.


=== nog meer over verzorgingsstaat in verzameling-alles ===Uit: De Volkskrant, 30-09-2011, column door Arnon Grunberg

Destructie

...    Het valt overigens te betwijfelen dat geluk het resultaat is van ideale omstandigheden. Ik was bijvoorbeeld misschien het gelukkigst toen ik in 2006 op Kandahar Air Field in Afghanistan mijn eerste raketaanval meemaakte.
    Noch de mens noch de economie kan zonder destructie en de dreiging ervan. Het uit willen bannen van destructie is de gevaarlijkste utopische gedachte.


Red.:   Even ter illustratie wat de moraliteit is van dit soort mensen
 

Uit: De Volkskrant, 01-10-2011, column door Arnon Grunberg

Hulpjes

Op donderdag berichtte de International Herald Tribune dat sommige hegdefundmanagers bezig zijn Griekse staatsobligaties te kopen.
    ... Was de EU met euro-obligaties over de brug gekomen of was er eerder tot structurele veranderingen besloten, waren deze speculaties waarschijnlijk onmogelijk geweest.
    De markten zijn slimmer dan de kiezer. Volg het geld, niet de kiezer. ...


Red.:   Maar natuurlijk: er is maar één norm: geld, en er is maar één mechanisme om de norm te bepalen: de markt. Dit alles volgens de aloude zegswijze: "Een cynicus kent de prijs van alles, en de waarde van niets".

 
Uit: De Volkskrant, 10-10-2011, column door Arnon Grunberg

Klassen

...    Elke samenleving die niet egalitair is, kent verschillende klassen. ...
    Vroeger at het dienstmeisje in de keuken, als ze niet in de stal at. De gemeenschappelijke taal die zij deelde met haar bazen was dat zij hun bevelen verstond.    ...
    Wij moeten minder krampachtig met klassenverschillen omgaan. Dan zal blijken dat dat gemeenschappelijke verhaal niet zo nodig is.


Red.:  Dat is het uiteindelijke doel van het neoliberalisme: een topklasse stinkend rijken, een groepje lakeien die hen de lof toezingen, en de rest dienstmeisje die bevelen moet aannemen. Meesteres en slaven. Grunberg is een trouw aanhanger van de Joodse cultuur met zijn absolute heerser.


Uit: De Volkskrant, 11-10-2011, column door Arnon Grunberg

Dictator

...    Ik geef eerlijk toe dat ik een dictator ben in het diepst van mijn gedachten. Maar ter geruststelling: ik heb geen politieke ambities.


Red.:   Maar zijn smerige absolutistische en neoliberale en Judaïstische ideeën staan wel elke dag in de krant.
 

Uit: De Volkskrant, 18-10-2011, column door Arnon Grunberg

Kruisraketten

Terwijl ik in Afghanistan was, mailde een vriendin: 'Groeten vanaf het Beursplein, de revolutie heeft hier ook toegeslagen.'    ...


Red.:   Dat was een protest tegen het gajes-in-pak genaamd "bankiers"

  In de jaren tachtig verzamelden zich enkele honderdduizenden mensen om te demonstreren tegen kruisraketten. Die kruisraketten kwamen er toch, Lubbers manoeuvreerde behendig, en inmiddels zijn die kruisraketten volledig vergeten.
    Ik vrees dat de bankiers de kruisraketten van nu zijn.

Voor het gajes-achter-typemachine is het gajes-in-pak natuurlijk een lichtend voorbeeld.
 

Uit: De Volkskrant, 27-10-2011,  column door Arnon Grunberg

De markt

...    De markt, die er vrij goed in is om de nabije toekomst te voorspellen ...


Red.:   Zoals de markt alle financiële crisissen in de wereld heeft voorspeld (maar niet heus...). Dus:

  De markt weet namelijk meer dan het volk. Dat is wellicht reuze vervelend, maar wel de realiteit.


Uit: De Volkskrant, 28-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Ancien Régime

...    Laten we dan meteen de Franse Revolutie ongedaan maken om zo tevens het consumentisme te beëindigen: de derde stand werkt voor zijn heer en krijgt wat hij nodig heeft.    ...


Red.:   De natte droom van de neoliberaal: terug naar roofridder en horige. Met schrijver Arnon als vlijer aan het hof.
 

De Volkskrant, 29-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Slachtpartijen

...    Onze tolerantie voor menselijk geweld is afgenomen omdat economisch inzicht tijdelijk heeft gewonnen van romantiek. Tijdelijk.


Red.:   Dat is de bijbehorende "romantiek" van de roofridder van het neoliberalisme: geweld


De Volkskrant
, 03-11-2011,  column door Arnon Grunberg

Machiavelli

...    En waarom faalt de markt? Omdat ik een Griekse obligatie heb, waarvan ik weet dat die waardeloos zal worden en die ik daarom aan u verkoop. De markt faalt omdat ik meer weet dan u. Oftewel: informatie wordt niet goed gedistribueerd en verwerkt.
    De markt blijkt een machiavellist te zijn, hij verslindt alles wat zwak is.


Red.:   En toch is Arnon voor de markt. Hij is dus tegen alles dat zwak is. Neoliberaal à la Ayn Rand =>. Komende uit dezelfde culturele stam als Arnon ...

 
De Volkskrant, 11-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hufters

De film Margin Call van J.C. Chandor verschaft inzicht in de huidige crisis. De recensent van de Volkskrant had het naar aanleiding ervan Margin Call over 'bankhufters'. Het aardige van Margin Call is dat de film nu juist laat zien dat de bankiers, een enkele uitzondering daargelaten, helemaal geen hufters zijn. Zij hebben zich hooguit, zoals iedereen, geassimileerd aan de wetten van hun omgeving. In hun geval luiden die: verkoop waardepapieren als je vermoedt dat ze morgen minder waard zijn. ...
 

Red.:   Weer de al eerder gesignaleerde solidariteit met bankiers. Zouden er misschien ook veel bankiers tot de nomadische stam behoren?


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hebzucht

...    Bankiers mogen zich af en toe gedragen als gewetenloze schoften, waarin ze trouwens niet verschillen van andere mensen, maar ze zijn een minder groot gevaar voor de wereldvrede dan idealisten. Hebzucht is in de regel minder bloeddorstig dan het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid.
    Steeds weer duikt de vraag op wat mensen bindt. Een tijd geleden stelde ik in het tijdschrift van Amnesty International voor om van geld een romantisch ideaal te maken; wat mensen bindt is hun verlangen geld te vergaren. Vergeleken met nationalisme lijkt me dat een enorme vooruitgang.


Red.:   En nog een herhaling. Plus de constatering dat solidariteit middels geld veel beter is dan solidariteit binnen een cultuur. in een land. een houding bekend als "De Danst om het Gouden Kalf. Het ware geloof van de stam der nomadisten.

 
Uit: De Volkskrant, 21-12-2011, column door Arnon Grunberg

Neveneffecten

...    Ook pacifisme en dierenrechten zijn neveneffecten van het kapitalisme. Dat zouden de antikapitalisten weleens mogen beseffen.


Red.:   Om te brullen van de lach: het meest kapitalistische land ter wereld,Amerika, is ook veruit het meest gewelddadige.

 
Uit: De Volkskrant, 23-12-2011, column door Arnon Grunberg

Mobiliteit

Op woensdag stond in de Volkskrant een zinnig artikel van de filosoof Hans Schnitzler waarin hij betoogde dat de 'categorisering in termen van links en rechts goeddeels misleidend is'. Hij merkte ook op dat de globalisering alleen profijtelijk is voor een bovenlaag van diplomaten en ontwikkelingssamenwerkers. Dat is bezijden de waarheid.
    Ga in New York praten met Mexicanen die daar al dan niet legaal werken. Spreek met Pakistaanse taxichauffeurs in Dubai. Kijk naar de Filipijnen die in het hele Midden-Oosten werkzaam zijn. ...


Red.:   Grapje van Arnon: die Mexicanen en Pakistanen werken voor een grijpstuiver voor "diplomaten en ontwikkelingssamenwerkers", eufemisme voor de rijken in New York en Dubai, omdat ze in eigen land nog harder besodemieterd worden door de daar gevestigde rijken, en in New York de markt voor degenen die daar al eerder woonden bederven zodat die die nu ook vervallen zijn tot de bijna-bedelstaf van Mexicanen en Pakistanen in New York en Dubai.
    Maar mobiliteit is dan ook de grootse waarde, naast geld, voor de leden van nomadische stammen
 

De Volkskrant, 16-01-2012, column door Arnon Grunberg

Kapitalisme

Regelmatig hoor je weldenkende mensen zeggen dat er een einde aan de economische groei moet komen omdat die groei onethisch is. Daar zijn ongetwijfeld argumenten voor, maar ik vraag me af hoe je dat moet uitleggen aan bijvoorbeeld de 800 miljoen mensen die in India van minder dan 50 cent per dag moeten rondkomen.
    Of zouden er genoeg mensen in het Westen zijn die een substantieel gedeelte van hun welvaart willen opgeven voor de onderklasse in India?
    Effectieve armoedebestrijding is nog altijd niet afkomstig van de overheid of van giften. Effectieve armoedebestrijding betekent veelal arbeid en is dus afhankelijk van ondernemingen. Oftewel, met alles wat er ook op aan te merken is: het kapitalistisch systeem.
    De sociaal-democratie heeft vanaf 1945 het kapitalisme in Europa met betrekkelijk veel succes mede beheerd. Dat de sociaal-democratie lijnrecht tegenover het kapitalisme staat, is dus historisch gezien een leugentje en ideologisch gezien een fout.


IRP:    Zuiver Ayn-Rand-isme


De Volkskrant, 25-01-2012, column door Arnon Grunberg

De behoefte aan een zondebok

Nicholas D. Kristof, een columnist voor The New York Times, nam het in een recente column op voor de bankiers - rechts is Kristof zeker niet te noemen. Het banksysteem, schreef hij, is noodzakelijk voor de economie; aan de bankier an sich is niets immoreels.
    Uiteraard. Hoewel bankiers, anders dan bijvoorbeeld moslims in Europa, niet echt een kwetsbare minderheid vormen, blijft het kortzichtig hen tot zondebok te maken. En dat doet niets af aan de misstanden in de bankwereld. In principe is de hoogte van een salaris natuurlijk een zaak tussen werkgever en werknemer, maar we hebben kunnen zien dat een kleine bovenlaag van bankiers zichzelf salarissen heeft toegeëigend die in feite neerkomen op het plunderen van het bedrijf in kwestie.
    Vermoedelijk is de behoefte aan een zondebok onuitroeibaar. Voor sommigen bestaat zelfkennis slechts uit zeven woorden: het is de schuld van de ander.


 
De Volkskrant
, 26-01-2012, column door Arnon Grunberg

Calculerende burger

De 'calculerende burger' duikt minder vaak op dan vroeger in stukjes van analisten en andere zelfbenoemde deskundigen, maar af en toe zie je hem nog voorbijkomen.
    Wie is die calculerende burger? Een burger die niet eens de moeite neemt te veinzen dat hij solidair is met anderen? En is het veinzen van beleefdheid en empathie niet het begin van beschaving?
    De calculerende burger lijkt me grotendeels een fantasie van cultuurpessimisten. Onder ideale omstandigheden, en de Nederlandse samenleving moet een ideale omstandigheid worden genoemd, willen mensen niets liever dan aardig gevonden worden.
    Wat is er heerlijker dan op te staan voor een oud vrouwtje in bus of tram? Bestaat er iets fijners dan iedereen voor te laten gaan bij het lopend buffet en daardoor zelf met honger achter te blijven?
    Aan het uitstellen of afzien van genot voor een hoger doel ontleent de beschaafde burger zijn bestaansrecht.


Red.:   Er zijn inderdaad wel calculerende burgers ... voornamelijk in de top. En lieden als Arnon Grunberg

 

De Volkskrant, 16-02-2012, column door Arnon Grunberg

Immorele machtspolitici

Afgelopen zomer speelde ik in Zeeland in een toneelstuk van Thomas Bernhard. Na afloop van een van de voorstellingen kwam een man op me af die zich voorstelde als Frans Weisglas.
    'U was vroeger voorzitter van de Tweede Kamer?', vroeg ik. Je weet nooit of er meer mensen met dezelfde naam rondlopen.
    'Dat was ik', zei Weisglas. 'Ik wilde even zeggen dat ik altijd erg geniet van je stukjes in de Volkskrant.'
    Aan deze opmerking moest ik denken bij het lezen van Weisglas' commentaar op de site van de Volkskrant dat 'ontoelaatbare uitingen' van de PVV door premier Rutte en de fractievoorzitter van de VVD zwijgend worden aangehoord. Weisglas hekelde het 'bange gedrag' van Rutte en Blok.
    Ik vermoed dat meer VVD'ers het zwijgen niet langer beschouwen als diplomatiek manoeuvreren; wie boven de partijen wenst te staan kan soms niet wegkijken.
    Rutte en Blok zijn immorele machtspolitici.

 

 

De Volkskrant, 17-02-2012, column door Arnon Grunberg

Wantrouwen

Een bevriende hoogleraar zei tijdens een diner dat er tegenwoordig op de universiteit 'georganiseerd wantrouwen' heerst. Wie de term 'georganiseerd wantrouwen' heeft gemunt weet ik niet, maar het georganiseerde wantrouwen heerst zeker niet alleen op universiteiten.
    Op basisscholen moeten kinderen om de haverklap Citotoetsen maken, omdat de overheid de leerkrachten niet vertrouwt.
    Bedrijven hebben mensen in dienst, zogenaamde managers, die maar een taak hebben: controleren dat andere werknemers werken en alleen tijdens de lunch aan internetdating doen of vieze filmpjes bekijken.
    Iedereen die weleens gevlogen heeft, weet dat het georganiseerde wantrouwen uit kan groeien tot een ware industrie.
    Een politicus is een man of vrouw die op min of meer georganiseerde wijze andere politici wantrouwt.
    Het georganiseerde wantrouwen voedt angst, het voorkomt innovatie en is in de praktijk veelal kapitaalvernietiging. Ik vrees dat het reëel bestaande kapitalisme een misvorming heeft gekregen waarbij niet de winst maar het wantrouwen wordt gemaximaliseerd.


Red.:   Kapitalisme ís georganiseerd wantrouwen

De Volkskrant, 18-02-2012, column door Arnon Grunberg

Verleiden

'Ook bij de SP weten ze dat ze praten over een verleden dat nooit heeft bestaan, in de hoop mensen aan boord te krijgen voor een toekomst waarvan ze weten dat deze zich nooit zal voordoen.' Aldus Frans Timmermans in de uitgelekte e-mail aan de heren Cohen en Spekman.
    Mooie woorden.
    Wat Timmermans vermoedelijk niet beseft is dat hij de essentie van verleiding samenvatte. Verleiding is spreken over een gemythologiseerd verleden en verwijzen naar een toekomst waarvan je weet dat die zich nooit zal voordoen, maar de ander weigert dat te zien. Of het nu gaat om de verkoop van financiële producten of het in de smaak vallen bij een potentiële partner, zo verleid je.
    Politiek is betrekkelijk ordinaire verleidingskunst.
    Ouders kunnen hun kinderen proberen te verbieden met iemand om te gaan. Helaas hebben kiezers niemand die tegen hen zegt: 'Die afgelikte boterham komt hier niet over de vloer.'


Red.:   Anti-SP, samen met de verrader Timmermans. Anti- oud-Nederland

 

De Volkskrant, 25-02-2012, column door Arnon Grunberg

Slachtofferschap

'De valse 'mythe van de selfmade man' houdt mensen verantwoordelijk voor eigen succes en falen', schreef René Cuperus maandag in de Volkskrant.
    Er bestaat een type sociaal-democraat dat alle individuele verantwoordelijkheid wil overdragen aan de staat. Deze 'sociaal-democraten' verheerlijken het slachtofferschap. Het neoliberalisme zou op grote schaal arbeiders geestesziek maken, loonarbeid is eigenlijk uitbuiting, en veel werknemers durven het niet toe te geven, maar feitelijk lijden ze allemaal aan een PTSS (posttraumatische stress-stoornis).
    Arbeid moet dus worden afgeschaft, de zielige mens dient volledig afhankelijk te worden gemaakt van de overheid. Sociale mobiliteit nastreven, dat wil zeggen hard werken en presteren, is immers fascisme in vermomming.
    Dat deze ideologie de sociaal-democratie naar de afgrond leidt, is een ding. Kwalijker is dat aanhangers van deze ideologie niet inzien dat de linkse verheerlijking van het slachtofferschap de weg heeft bereid voor de PVV.


Red.:  Op zijn neoliberale pik getrapt ...gevolgd door een loodrecht lopend hellend vlak verhaal

 

De Volkskrant, 10-03-2012, column door Arnon Grunberg

Bordeel

De Griekse deal klinkt als iets wat het betere bordeel in de aanbieding heeft. Het komt erop neer dat 'private partijen' die Griekse staatsobligaties in hun bezit hebben 15 procent van de waarde van hun oorspronkelijke belegging uitgekeerd krijgen in contanten en daarnaast een nieuw schuldpapier met 31,5 procent van de waarde van de oude obligatie.
    De vraag is of credit default swaps in werking zullen treden. Een credit default swap is een financieel instrument waarmee je je kunt verzekeren als de verstrekker van een obligatie niet aan zijn verplichtingen voldoet.
    De Griekse staat voldoet wel degelijk aan sommige van zijn verplichtingen, dus die zullen niet in werking treden, vrees ik.
    Onze linkse vrienden zullen het neoliberalisme de schuld geven, onze rechtse vrienden de spilzucht van de staat. Allemaal schijn. Er is maar een manier om het casino dat deze wereld is te verlaten: in een lijkwagen.


 

De Volkskrant, 30-03-2012, column door Arnon Grunberg

Betutteling

De afgelopen dagen luisterde het Hooggerechtshof in Amerika naar argumenten van advocaten of Obama's hervormingen van de gezondheidszorg legaal zijn. 'Obamacare' komt erop neer dat Amerikaanse burgers verplicht worden een ziektekostenverzekering af te sluiten. Ziektekostenverzekeraars kunnen op hun beurt zwaar zieken niet meer weigeren. Iedereen maakt vroeg of laat gebruik van de gezondheidszorg en Amerikanen die geen geld en geen verzekering hebben, eindigen op de eerste hulp van ziekenhuizen. Met andere woorden: er wordt al voor hen betaald, dan is een gedwongen verzekering beter.
    Een van de rechters merkte op dat iedereen doodgaat; moest de overheid dan niet ook begrafenisverzekeringen verplicht stellen?
    In Nederland heet te veel overheidsbemoeienis betutteling. En hoewel de tegenstanders van Obamacare dat woord niet gebruiken geloof ik toch dat ze dat bedoelen.
    Het grote debat in Europa en Amerika zal de komende jaren gaan over de vraag hoeveel betutteling de burger precies nodig heeft.

 

Red.:   Grunbergs versie van Rutte's "geluksmachine". "Hoeveel Dickens kan de burger lijden ..."

 

De Volkskrant, 31-03-2012, column door Arnon Grunberg

Altruïstisch

Waar komt altruïsme vandaan? Voor Darwin was dit begrijpelijkerwijs een groot probleem.
    In een boeiend artikel in The New Yorker probeert Jonah Lehrer het fenomeen te verklaren. Hij noemt bioloog William Hamilton, die in bijvoorbeeld het redden van een familielid waarbij jezelf wellicht omkomt een poging ziet jouw genetisch materiaal, dat zich in het familielid bevindt, voor vernietiging te behoeden. Daarom redden wij liever geen vreemden maar wel familieleden.
    Bioloog E.O. Wilson zegt: 'Egoïsme verslaat altruïsme in individuen. Maar altruïstische groepen verslaan egoïstische groepen. De rest is commentaar.'
    Wat een biologisch argument zou kunnen zijn voor de verzorgingsstaat; we hebben die verzorgingsstaat niet omdat dat moreel juist is maar om andere groepen beter te kunnen verslaan.
    N.B. In de Voetnoot van donderdag had ik het over Eduardo Lull. Dat moest Eduardo Llull zijn. God woont uitsluitend in de details.
 

Red.:   De individualistische neuroot blijft door het neoliberalisme geobsedeerd

 

De Volkskrant, 01-06-2012, column door Arnon Grunberg

Verkoopmachines

Op woensdag voerde ik in De Balie een gesprek met de hoofdredacteur van de concurrent, Peter Vandermeersch van NRC Handelsblad.
    Vandermeersch bleek een interessante man die net geen spraakwaterval was. Hij verklaarde dat hij de huidige hoofdredacteur van de Volkskrant graag als hoofdredacteur bij NRC Handelsblad wilde hebben. Ook hoopte hij columniste Sylvia Witteman ooit een aanbod te doen dat ze niet kon weigeren. Of ik het wilde doorgeven. Bij dezen.
    Het nieuws dat de eigenaren van NRC Handelsblad, investeringsmaatschappij Egeria en Derk Sauer, zichzelf een superdividend van 12,5 miljoen willen uitkeren, circa 2,5 keer de winst, bereikte mij te laat. Anders had ik daar nog vragen over gesteld.
    Een vriend zei: 'Vandermeersch bevestigt jouw wereldbeeld.' Inderdaad, wij zijn allemaal verkoopmachines geworden.
    De vraag is of je dan nog een kritische positie kunt innemen of dat kritiek slechts de voortzetting van de verkoop met licht gewijzigde middelen is.

Red.:   Neoliberalisme, cynisme.

 

De Volkskrant, 13-06-2012, column door Arnon Grunberg

Monopolie

De Telegraaf is de vijand. Wellicht dat De Telegraaf ooit NRC koopt en dan blijkt de vijand iets minder vijand dan altijd werd gedacht.
    De krant wil een eigen televisiegids uitgeven. Dat is ingewikkeld in Nederland want de publieke omroepen en SBS (Veronica Magazine) hadden tot voor kort een monopolie op programmagegevens. Er moet nog wel voor de gegevens worden betaald. Toch probeert men via de rechtbank het De Telegraaf onmogelijk te maken een tv-gids uit te geven.
    Mede dankzij dit monopolie konden de publieke omroepen overleven. En dat terwijl de publieke omroep commerciële televisie maakt, zij het met een iets ander verdienmodel.
    Ik schrijf voor de VPRO Gids en hoop dat die overleeft, maar niet doordat het De Telegraaf onmogelijk is gemaakt een eigen televisiegids uit te geven.
    In plaats van diverse publieke omroepen één publieke zender waar programmamakers niet worden afgerekend op kijkcijfers, dát zou vooruitgang zijn.


Red.:   neoliberaal

 

De Volkskrant, 19-06-2012, column door Arnon Grunberg

SM-spel

De voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, en de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, hebben 'de moed en de veerkracht' van de Griekse kiezer geprezen. Alsof de Griekse kiezer een ondeugend schoolkind was dat eindelijk zijn huiswerk heeft gemaakt. Terwijl het duidelijk is dat de Griekse crisis slechts voor een klein gedeelte door de Grieken is veroorzaakt en vooral te wijten is aan ontbrekende politieke moed in andere Europese landen (lees: Duitsland) en weeffouten in de constructie van de euro.
    Je zou de haat tegen de technocraten bijna gaan begrijpen.
    Bovendien wordt het kapitalisme, dat niet kan functioneren zonder schulden en schuldenaren, steeds meer begrepen als een SM-spel. Waarbij vermeende zondaars, de Grieken, de Spanjaarden, gestraft worden voor de schulden.
    Niet een oplossing krijgt prioriteit, maar de straf.
    SM-spelletjes kunnen gemakkelijk uit de hand lopen. Kijk maar naar de film Bitter Moon van Polanski.

 

De Volkskrant, 25-07-2012, column door Arnon Grunberg

Liftmuziek

Terwijl de rente op Spaanse staatsobligaties naar de acht procent kruipt, bericht The New York Times dat een tamelijk succesvol hedgefund, Avenue Capital, erop wedt dat de euro en Europa niet ten onder zullen gaan.
    Volgens het artikel zijn banken die hun boekhouding op orde willen krijgen gedwongen zich te ontdoen van schuldpapieren, die daarom met enorme kortingen opgekocht kunnen worden. Marc Lasry, de man achter Avenue Capital, maakt daar gebruik van.
    George W. Bush werd geridiculiseerd toen hij door middel van weddenschappen wanneer de volgende terroristische aanslag zou plaatsvinden informatie hoopte te verkrijgen over terroristische activiteiten.
    Maar mensen gaan zorgvuldiger met geld om dan met meningen.
    Ik geloof de heer Wilders pas dat hij Nederland uit de eurozone wil hebben als blijkt dat hij zijn euro's heeft gewisseld voor dollars, ponden en Zwitserse franken. Anders blijven de uitspraken van de heer Wilders een surrealistische vorm van liftmuziek.

Red.: wildersobsessie plus neoliberalisme

 

De Volkskrant, 01-08-2012, column door Arnon Grunberg

Liefde

Deze zomer bericht de Volkskrant over de liefde. Een uitstekend idee. Maandag adviseerde filosoof Jan Drost om minder romantische Hollywoodfilms te bekijken en 'wiskundemeisje' Ionica Smeets stelde voor om eerst wat mannen uit te proberen zodat je weet 'wat er op de markt is'.
    De liefdesdeskundigen erkennen, anders dan de meeste economen, het bestaan van de homo economicus.
    Waarom beginnen mensen aan relaties?
    Als medicijn tegen de eenzaamheid. Als verzekering, zodat ze later onbetaalde zorg hebben. Omdat ze niet meer de deur uit willen voor seks. Maar ook om de relatie met hun ouders voort te zetten. Een vriendin zei over haar eigen relatie: 'Elke langdurige relatie wordt een relatie met je eigen moeder.'
    Volgens mij beginnen mensen vooral aan relaties om iemand de schuld te geven van hun ongeluk.
    Mijn contactadvertentie zou luiden: 'Intelligente man zoekt dito vrouw om hem ongelukkig te maken.'

Red.:   De seculiere joodse religie: cynisme en neoliberalisme

De Volkskrant, 29-09-2012, column door Arnon Grunberg

Haren

'Haren is kortom te lezen als een protest tegen een wereld waarin alle betekenis is verschrompeld tot markt en vrijblijvendheid', schrijft Govert Derix, filosoof, schrijver en adviseur, op de site van de Volkskrant.
    Ik was al bang dat Haren een lolletje was geweest, maar gelukkig liggen volgens de heer Derix het neo- liberalisme en 'de innerlijke leegte' ten grondslag aan de rellen. Uiteraard voegt hij daaraan toe: 'Overal in Nederland ligt Haren om de hoek.'
    Het begin van een limerick? Nee, een apocalyptische waarschuwing.
    Ik weet niet waar de heer Derix is opgeleid tot filosoof, maar het lijkt erop dat hij vooral heeft geleerd kroeggesprekken samen te vatten in min of meer coherente zinnen waarbij het woord 'neoliberalisme' minstens één keer dient te vallen.
    Gezegend zij het land waar een week over rellen als in Haren wordt gepraat. Zoals ze elders zeggen: 'Deine Probleme möchte ich haben.'


Red.:   Op naar de Europese neoliberale heilstaat


De Volkskrant, 05-11-2012, column door Arnon Grunberg

Koopkracht

Het tumult rond de zorgpremie toont aan dat de islam, Europa en nationale identiteit slechts afleidingsmanoeuvres waren. Er is maar één god in Nederland: de koopkracht. Dit werd mooi geformuleerd zaterdag in de Volkskrant in een artikel van Marjon Bolwijn en Jan Tromp. Een belastinginspecteur verklaarde: 'Ik voel geen urgentie een deel van mijn inkomen over te dragen aan een bouwvakker of schoonmaker.'
    Nu begrijp ik ook waarom Nederland voor Obama is. Omdat het niets kost. Eigenlijk staat men rechts naast Romney. De hogere zorgpremie zal sommigen echt benadelen, maar voor velen zal het een paar daagjes minder wintersport betekenen. Of wintersport in een chalet zonder sauna. Ter compensatie bereidt het nieuwe kabinet de Wet Saunavergoeding voor.
    De verzorgingsstaat is mooi, maar de negatieve neveneffecten zijn duidelijk: onvrede, lethargie, het smoren van innovatie, en de overtuiging van de burger recht te hebben op immer gestaag groeiende koopkracht.


Red.:   neoliberalisme. Randisme

 

De Volkskrant, 21-11-2012, column door Arnon Grunberg

Inkomstenbelasting

'De echt rijken onder de hogere inkomens verdienen hun geld allang niet meer met arbeid', schreef economiedocente Jellie Stinstra maandag in de Volkskrant. Diezelfde dag betoogde de econoom Daniel Altman in The New York Times iets soortgelijks. Altman stelde dat inkomensongelijkheid het beste kan worden bestreden door inkomsten uit arbeid niet of nauwelijks meer te belasten en alleen nog vermogen te belasten. Hij zou willen dat vermogens vanaf 500 duizend dollar worden belast.
    Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de middenklasse die groep is die moet werken voor het geld. Komt het grootste gedeelte van je inkomen uit vermogensgroei, dan behoor je tot de superrijken.
    Of de belasting op inkomsten uit arbeid echt zo radicaal kan worden afgeschaft zoals Altman betoogt, betwijfel ik, maar zijn idee verdient het om serieus te worden genomen. Al was het maar omdat loondienst hoe je het wendt of keert een vorm van slavernij is.


Red.:   Een opvatting typisch voor een meester-slaaf maatschappij: wie geen meester is, is slaaf. Judaisme

 

De Volkskrant, 22-11-2012, column door Arnon Grunberg

Valse hoop

De ware zonde van het tweede kabinet-Rutte is dat het illegaliteit nog altijd strafbaar wil stellen. Aangezien de PvdA bedongen heeft dat kinderen van asielzoekers in sommige gevallen op gratie kunnen rekenen, gedraagt die partij zich als de Joodsche Raad: meedoen om erger te voorkomen.
    Het plan van Eberhard van der Laan om uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te bieden is door de heer Teeven afgewezen omdat het 'hoop op een toekomst in Nederland' zou bieden, terwijl die er niet zou zijn.
    Met hetzelfde argument van valse hoop kan de verzorgingsstaat worden ontmanteld. Zijn uitkeringen immers niet ook een vorm van valse hoop omdat het ware geluk alleen is weggelegd voor de zogenaamde winnaars? Nog afgezien van het feit dat de dood vroeg of laat een einde zal maken aan alle valse hoop.
    De heer Teeven lijkt me niet zozeer een bestrijder van valse hoop als wel een bestrijder van de toekomst.


Red.:   Strafbaar stellen illegaliteit is Zonde. Wie verzorgingsstaat wil moet ook grenzen openstellen
 

 

De Volkskrant, 18-12-2012, column door Arnon Grunberg

Taak

'Zaaddodend proza': zo typeerde Bas Heijne zaterdag in NRC Handelsblad de reactie van de heer Rutte op de open brief van Jeffrey Arenz, die Rutte had gevraagd om pesterijen aan te pakken.
    Heijne verzocht Rutte het nog een keertje over te doen, maar dan 'met gevoel'.
    Ondanks de ernst van de zaak lachte ik hartelijk, maar tegelijkertijd vroeg ik me af of het tonen van gevoelens ook inhoudt dat er gevoelens zijn.
    Wat zijn 'echte gevoelens'?
    En kunnen we verwachten van Rutte, feitelijk een zetbaas, ingeklemd tussen Obama en Merkel met een paar centimeter bewegingsvrijheid, dat hij zijn rituelen 'met gevoel' uitvoert?
    Afgezien daarvan betwijfel ik, hoe naar pesten ook kan zijn, of het aan de overheid is om het te bestrijden. Meer en meer krijgt zij de taak toebedeeld die vroeger de lieve God had: het wegnemen van al het lijden.
    De overheid? Weer een god die faalde.


red.:  'god die faalde': judaïsme, met spijt van ondergang. gevolg: cynisme - nu aangaande overheid. Neoliberalisme is nieuwe god

 

De Volkskrant, 11-01-2013, column door Arnon Grunberg

Maffiaprincipe

De filosoof Stephen T. Asma schreef een interessant artikel De mythe van universele liefde. (Te lezen op de site van The New York Times.) Asma haalt een gedachte-experiment aan van William Godwin. Er zitten twee mensen in een brandend gebouw, aartsbisschop Fénelon, die de mensenrechten heeft verdedigd, en een kamermeisje. Je kunt er maar één redden. Het kamermeisje is je moeder.
    Terecht stelt Asma dat het begrijpelijk is dat wij familieleden en vrienden anders behandelen dan vreemden.
    Het menselijk vermogen tot solidariteit is beperkt, wij kunnen hooguit proberen de schade die wij anderen toebrengen te beperken. Ik ben dan ook sceptisch over de verbindende kracht van de natiestaat. Uiteraard voelt een Nederlander meer genegenheid voor een Italiaanse vriend dan voor een willekeurige andere Nederlander.
    Het maffiaprincipe regeert, en dat bedoel ik niet cynisch. Wij beschermen een kleine groep mensen om ons heen, buiten die kring begint de onverschilligheid.


Red.:  Laatste opmerking (en over solidariteit): slaat natuurlijk eerst op Grunberg zelf, dan de joodse cultuur om hem heen.


De Volkskrant, 14-01-2013, column door Arnon Grunberg

Zondebok

'Dat bankiers geldwolven zijn staat niet ter discussie,' schreef Peter de Waard in een uitstekende column vrijdag in de Volkskrant, waarin hij de gemeenplaats van de bankier als psychopaat ontmaskert. Het stigmatiseren van beroepsgroepen is vermoedelijk minder schadelijk dan het stigmatiseren van bevolkingsgroepen, het blijft een tikkeltje abject.
    Ik betwijfel zelfs dat de bankier per definitie een geldwolf is. Is hij echt een grotere geldwolf dan een taxichauffeur die expres omrijdt of een loodgieter die onderdelen in rekening brengt die hij niet heeft gebruikt?
    Bovendien kan de bankier alleen functioneren doordat particulieren en bedrijven hun geld naar zijn bank hebben gebracht en daar zo veel mogelijk rente over willen krijgen, geldwolven dat ze zijn.
    Lang niet alles wat bankiers doen is goed en striktere controle van het bankwezen lijkt ook mij een prima zaak, maar de bankier als zondebok is niet minder populistisch en kortzichtig dan de moslim als zondebok.


Red.:
In financiele_wereld_mentalitiet of houding_top_1_psychopathie:
 

Uit: De Volkskrant, 14-01-2013, column door Arnon Grunberg

Zondebok

'Dat bankiers geldwolven zijn staat niet ter discussie,' schreef Peter de Waard in een uitstekende column vrijdag in de Volkskrant, waarin hij de gemeenplaats van de bankier als psychopaat ontmaskert. Het stigmatiseren van beroepsgroepen is vermoedelijk minder schadelijk dan het stigmatiseren van bevolkingsgroepen, het blijft een tikkeltje abject.    ...


Red.:   Grunberg heeft het stigmatiseren tot een kunst verheven. Maar dat ligt natuurlijk ietwat anders voor meningen waar hij het niet mee eens is. Let op het psychopate Ad ponendem: 'waarin hij de gemeenplaats van de bankier als psychopaat ontmaskert'.  Vindt Arnon Grunberg, bij wie de gedachte dat hierover andere inzichten zouden kunnen bestaan in het geheel niet opkomt. Ander mensen hebben geen gedachten of inzichten. Volgens psychopaat Grunberg.

  Ik betwijfel zelfs dat de bankier per definitie een geldwolf is. Is hij echt een grotere geldwolf dan een taxichauffeur die expres omrijdt of een loodgieter die onderdelen in rekening brengt die hij niet heeft gebruikt?

Te vertalen in:
  Ik betwijfel zelfs dat de moordenaar per definitie een crimineel is. Is hij echt een grotere crimineel dan een overvaller of een zakkenroller?

Dat is ook een kenmerk van een psychopaat: de capaciteit om eindeloos op de eigen fantasieën door te kunnen boorduren. Er is tenslotte geen buitenwereld ...
    Kijk maar:
  ... de bankier als zondebok is niet minder populistisch en kortzichtig dan de moslim als zondebok.

Een gelijkenis die tot stand komt omdat Grunberg sterke sympathie koestert voor moslims omdat ze net als hij (nakomelingen van) immigranten uit het Midden-Oosten zijn, en hij sterke sympathie koestert voor bankiers omdat die de vaandeldragers van het neoliberalisme zijn, de ideologie die de opvolger van die van Jahweh en die cultureel ook voor een flink deel uit het Midden-Oosten komt .

 

De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'
    Echter, de onderlaag weet allang dat het niet vanzelfsprekend is te leven en te sterven waar je bent geboren, de bovenlaag ook.
    Vanwege de opwarming van de aarde en het vermoedelijk schaarser worden van de grondstoffen zullen steeds meer mensen sterven in landen waar ze niet zijn geboren.
    Zolang folklore als Sinterklaas of stierenvechten niet gepaard gaan met etnische zuiveringen hoeft de vreemdeling nergens last van te hebben.
    Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.


Red.:   Te vervangen door de ronde wielen van de woonwagen van de nomade, eventueel vergezeld van zijn kamelen
 

 

De Volkskrant, 09-02-2013, column door Arnon Grunberg

Dekmantel

'Een morele opvatting an sich verandert niets aan de wereld, mensen vergeten dat vaak', schreef een vriend. In een maatschappij waar alles, in naam van de vrijheid van meningsuiting, gezegd mag worden, zijn morele opvattingen daarom strikt gezien frivool. De moraal moet door economische en militaire macht worden gesteund, wil zij iets voorstellen.
    Zou het kunnen dat vooral Nederlanders dit vergeten?
    Een vriendelijke jongeman ziet in een ex-bankier de personificatie van het kwaad, PowNews jaagt op daders van een mishandeling.
    PowNews en aanverwante media zijn hiermee feitelijk de voortzetting van de katholieke kerk met Nederlandse middelen. Domheid verspreiden met het opgeheven vingertje - domheid en moralisme gaan hand in hand - en dat alles uiterst belegen, hypocriet, en humorloos.
    Kortom, moraal als een dekmantel.
    Veel Nederlanders mogen de schandpaal in ere willen herstellen, maar misschien moeten ze leren om hun moraal, net als hun belastingaangifte, geheim te houden.


Red.:   Nederlanders moeten hun moraal geheim houden, maar joden mogen die iedere dag op de voorpagina en talloze andere pagina's breeduit etaleren - hier ter verdediging van bankiers:  "ike, ikke ikke en de rest kan stikke (die hebben god), het recht van de sterkste en winner takes all


De Volkskrant, 14-02-2013, column door Arnon Grunberg

Verlangens

Tegenwoordig kunnen wij ons liefde alleen nog maar voorstellen als verlangen naar een wezen dat een volwassen menselijk lichaam heeft. Dat lichaam moet bovendien enigszins intact zijn. Zo vroeg Maartje Wortel zich zaterdag in de Volkskrant af of ze nog wel van haar geliefde kon houden als de benen van die geliefde zouden worden geamputeerd.
    Het erotische verlangen naar een wezen met het lichaam van een dier is niet alleen verboden, wij kunnen ons dat eigenlijk ook niet voorstellen. Edward Albee schreef een prachtig toneelstuk over een man die verliefd wordt op een geit; een succes werd het nooit.
    Verder beschouwen wij de liefde voor God en de waarheid als uitstervende rariteiten.
    Van de liefde eisen wij hetzelfde als van het kapitalisme. Zowel de liefde als het kapitalisme is een systeem dat onze hevigste en intiemste verlangens moet bevredigen.
    Maar voor wat hoort wat. Alles heeft een prijs.


red.:   Liefde en kapitalisme ... 'Alles heeft een prijs' Goor neoliberalisme


De Volkskrant, 16-02-2013, column door Arnon Grunberg

Paternalisme

In The New York Review of Books stond een interessante bespreking door Cass R. Sunstein, een jurist, van Sarah Conly's boek Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism.
    Zoals de titel al suggereert, gaat dat boek over de vraag hoe paternalistisch de overheid moet zijn. Een van de belangrijkste vragen, misschien dé belangrijkste vraag waarover 'gedebatteerd' zou moeten worden.
    Intuïtief ben ik geneigd te zeggen dat het individu recht heeft op zelfdestructief gedrag en dat de overheid, al was het maar vanwege het gevaar van machtsmisbruik, zo min mogelijk keuzes aan de burger moet opdringen.
    Tegelijkertijd blijkt uit allerlei onderzoeken dat het individu niet goed in staat is de beste keuzes voor zichzelf te maken. Een zeker paternalisme lijkt daarom wenselijk en onvermijdelijk.
    Maar eerst dient het besef gemeengoed te worden dat onze grootste vijand niet de moslims zijn noch de EU noch het neoliberalisme.
    Wijzelf zijn onze grootste vijand.


Red.:   leve neoliberalisme, moslims en de EU - de heilige drie-eenheid

(tussenliggende niet gedaan)


De Volkskrant, 25-06-2013, column door Arnon Grunberg

Psychopaten

'Psychopaten voelen zich als een vis in het water in omgevingen die instabiel zijn en continu veranderen, omdat die steeds opnieuw kansen bieden om mensen op een zijspoor te zetten, tegen elkaar uit te spelen en eronder te houden', aldus Malou van Hintum zaterdag in de Volkskrant.
    Dat het niet netjes is mensen tegen elkaar uit te spelen en eronder te houden is evident. Toch zijn deze gedragingen eeuwenoud, men leze bijvoorbeeld de Bijbel - kennelijk laat de morele verbetering van de mensheid te wensen over.
    Deze wereld is per definitie instabiel en verandert continu. Zijn degenen die zich er thuis voelen werkelijk psychopaten?
    Weltschmerz is prachtig, maar om iedereen die daar niet aan lijdt als ziek te diagnosticeren lijkt me wat overdreven; niet al onze nederlagen zijn de schuld van 'psychopaten'.
    Laten we accepteren dat mensen elkaar soms helpen maar dat ze ook dikwijls elkaars concurrenten zijn.


Red.:   Neoliberalen zijn psychopaten, net als kinderofferaars van de joodse religie  - dus moet AG ze wel verdedigen. of alle concurrentie mag tot en met het niveau van psychopathie. ikke ..., Recht sterkste, winner takes all.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .