De Volkskrant, 28-04-2012, ingezonden brief van Ron van der Wieken, Amsterdam .2011

Joden

Bart van der Boom stelt dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog niet zozeer onverschillig was als wel onwetend ten aanzien van het uiteindelijke lot van de Joden (O&D, 25 april). Het is moeilijk, misschien ondoenlijk aan te geven wat een natie in haar totaliteit bezielt om iets te doen of te laten.

Zijn bewijsvoering uit dagboekcitaten is allerminst sluitend; mensen schrijven stukken in hun dagboek omdat iets hun raakt. Daardoor zijn de dagboekschrijvers die het over de deportatie van de Joden hebben al bij voorbaat degenen die daardoor geëmotioneerd zijn en dus allerminst een graadmeter voor de nationále stemming. Van der Boom maakt dat voorbehoud niet.

Verder laat hij ten onrechte de ervaringen buiten beschouwing van de weinige Joden die terugkwamen uit de kampen en de onderduik. Die waren bijna zonder uitzondering slecht: van kwetsende onverschilligheid tot en met onverholen teleurstelling dát er Joden terugkeerden. En toen was niet alleen de genocidale intentie maar ook de genocidale praktijk geheel en al bekend. De vertolkers van die boodschappen van onverschilligheid en teleurstelling waren waarschijnlijk slechts bij uitzondering dagboekenschrijvers maar juist gewone burgers, van alle rangen en standen, en natuurlijk niet te vergeten de overheid, tot op het hoogste niveau. Die zeer veel voorkomende ervaringen wijzen in een richting die precies tegenovergesteld is aan wat van der Boom probeert te bewijzen.

Een ander zwak argument van Van der Boom is dat duizenden Joden niet zouden zijn ondergedoken omdat zij dat te gevaarlijk vonden. 'Die konden onderduiken.'

Het is echter een fictie dat zovelen hadden kunnen onderduiken: de niet-Joodse bevolking had in grote meerderheid helemaal geen trek in het verlenen van onderdak aan gezochte voortvluchtigen. Van der Boom moet met sterkere argumenten komen als hij wil aantonen dat 'Nederland Deportatieland' een mythe is.





Red.:  We hadden er al vast op gerekend: want hoe meer schurkachtigheid bij de Nederlanders, des te meer de joden kunnen bereiken door met de oorlog te schermen - leedwinst



Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]