De Volkskrant, 01-05-2013, door Hans Vuijsje .2010

Shoah is verwaterd tot 'voor ieder wat wils'

Het 'algemene karakter' van de Nationale Herdenking is kwetsend voor de Joodse Nederlanders

Tussentitel: Geen groep zou zich onveilig moeten voelen

De Nationale Herdenking 2012 werd omringd door een aantal incidenten die velen beroerde. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wilde een jongere een gedicht laten voorlezen op de Dam over zijn oom die als soldaat aan het Oostfront had gevochten, en de gemeente Vorden besloot op 4 mei ook langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Een storm van protest vanuit Joodse kringen was het resultaat. De verontwaardiging viel in een moeras van onbegrip. De Joden willen zich de Nationale Herdenking toeeigenen! Een heftige discussie ontstond. Tijd voor een terugblik.

De afgelopen weken heeft Joods Maatschappelijk Werk (JMW) door het land heen bijeenkomsten gehouden met als thema 'Herdenken en de Tijdgeest'. Uit deze bijeenkomsten komt een beeld naar voren van een gemeenschap die het gevoel heeft dat antisemitisme in de Nederlandse samenleving toeneemt, zich kwetsbaar voelt en - vooral - het gevoel heeft 'er alleen voor te staan'.

Diep gekwetst is ze door de verbreding van de Nationale Herdenking. Die herdenking krijgt steeds meer een algemeen karakter. Het zijn niet alleen de gevallen verzetsstrijders, de vermoorde Sinti en Roma, de uitgeroeide Joodse gemeenschap en de gevallenen in Nederlands-Indië die herdacht worden, maar ook soldaten die omkwamen na de jaren 1940-'45.

Gevoelens van onbehagen bestaan al langer. In 2000 en 2010 deed het instituut NIDI onderzoek onder Nederlandse Joden. In 2000 dacht 78 procent van de Joden dat er in Nederland enigszins of in aanzienlijke mate sprake was van antisemitisme. In 2010 was dit percentage gegroeid naar 87. In 2000 gaf 41 procent van de onderzochten aan zelf antisemitisme ervaren te hebben; in 2010 was dat 48 procent. De helft had het gevoel in die tien tussenliggende jaren kwetsbaarder te zijn geworden.

Meerdere factoren hebben daaraan bijgedragen. Zoals de verruwing in de omgangsvormen. 'Je zegt wat je denkt en doet wat je zegt' lijkt misschien een mooi devies, maar wekt bij menigeen met traumatische oorlogservaringen angst op. Hoelang wordt in de voetbalstadions niet al 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' gescandeerd?

Bovenop deze verruwing in de samenleving is de afgelopen jaren een sterke stroming van fundamentalistisch-atheïsme ontstaan. Een tendens die zich uit in een zeer kritische houding naar religieuze en culturele groepen. Die stroming heeft duidelijke gevolgen voor Joden. Joden worden - ik stel dat nu even wat karikaturaal - gezien als een sekteachtige groep met obscure gebruiken. Jongetjes worden lichamelijk misvormd (besnijdenis) en dieren mishandeld (ritueel slachten). Van enige nuancering is geen sprake.

Een derde factor wordt gevormd door een gestage vermindering van de aandacht voor de Jodenvervolging tijdens de oorlog. Dit heeft ten dele te maken met het feit dat de generatie die het zelf heeft meegemaakt en daarvoor in het publieke debat aandacht vroeg, bijna is verdwenen. Anderzijds verschuift de aandacht in het publiek debat zich in toenemende mate naar andere thema's.

De Shoah geniet weliswaar nog altijd veel aandacht, maar de 'onschendbaarheid' waarmee het thema ooit was omgeven is verdwenen. In het spraakgebruik is 'Shoah' verwaterd tot een algemene standaard voor het slechte, waarvan velen zich in hun belangenbehartiging bedienen, van de dierenlobby tot de milieubeweging.

De Shoah is het laatste decennium steeds meer een enigszins abstract containerbegrip geworden, waarbij men zich niet realiseert dat in ons land het Jodendom daarvan meer te lijden heeft gehad dan in enig ander West-Europees land. Dit maatschappelijk klimaat leidt ertoe dat met de gevoelens van Joden steeds minder rekening wordt gehouden.

Je moet je afvragen of in alle gevallen sprake is van antisemitisme. Het zou te ver gaan om dat te beweren. Maar in een al verruwde samenleving, biedt het wel mogelijkheden aan onvervalst antisemitisme om zich te uiten.

Dit jaar is het jaarthema van het Comité 4 en 5 mei 'Vrijheid spreken wij af'. Wat wij ook zouden moeten afspreken is dat er geen groep in de Nederlandse samenleving zou moeten zijn die zich onveilig voelt, geen groep zou het gevoel moeten hebben 'er alleen voor te staan'.

4 en 5 Mei is een moment om ook daaraan te denken en de rijksoverheid, gemeenten, scholen, voetbalclubs, moskeeën, synagogen et cetera te vragen om hier niet alleen aandacht voor te vragen, maar ook daadwerkelijk daaraan te gaan werken. Een belangrijke daad in dat kader zou zijn als de overheid de Nationale Herdenking weer terugbrengt naar haar oorsprong: de herdenking van allen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, onder wie 102 duizend Joodse burgers.


Reactirs:

annemien
@Oosters-h.Van mij krijgt u helemaal gelijk en @Vassie Jacobsz bedankt voor uw inbreng.Door alle pers denk je wel eens dat alle joden eens zijn met elk artikel dat wordt geschreven door iemand van Joods Maatschappelijk werk.Heel belangrijk dat er benadrukt wordt dat er ook andersdenkende zijn.


02/05/13 13:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Elise345
Voor mij mag het afgeschaft worden. Het komt te kortzichtig over. Begin eerst eens op scholen het echte verhaal te vertellen. Dat machthebbers achter de schermen nu nog steeds over ons reguleren. We zijn niet vrij. Sterker nog: Onze vrijheid die we nog hebben wordt steeds meer/verder ingeperkt.


02/05/13 13:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .hansjeschipper
Joden die "het alleenrecht van oorlogsslachtoffer zijn" claimen... Zijn die er? Waar dan? Waarom dit dan insinueren?


02/05/13 12:51Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
Zolang we het verleden niet los kunnen laten blijven we het verleden in het heden penetreren en krijgen we nooit een zuiver Heden. . Vandaar dat geschiedenis zich herhaald alszijnde moordlustige haatzaaiende oorlogen e.a zaken,je moet het niet opzoeken in de gedachten want dan ''materialiseren'' zich weer zaken vanuit dat verleden; ,,schei ermee UIT!!! . Traditie handhaving is KILLING, Wereld bevolking besmetting!! . RELIGIE EN TRADITIE IS VOOR EENIEDER PRIVÉ MAAR WEL IN DIENS EIGEN ACHTERTUIN.


02/05/13 12:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .NicoRdam
Ik ben 62, heb de oorlog niet meegemaakt. . Mijn ouders hebben het zwaar gehad in die tijd maar ze hebben me nooit met de haat/woede naar Duitsers opgevoed. Daarom begrijp ik niet waarom al die commotie over het gezamenlijk herdenken van de doden niet. Ik snap dat joden recht hebben op een stuk herdenking. Ik begrijp dat joden niet willen dat dit nog eens gebeurd. Ik wil ook dat dit nooit meer gebeurd. Maar onze dodenherdenking is toch van iedereen die iemand verloren heeft bij oorlogsgeweld?


02/05/13 12:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .peter-w
Heb nooit iets tegen Joden gehad, en nog steeds niet, maar ik irriteer me wel steeds aan dat geclaim op het alleenrecht van oorlogsslachtoffer zijn; dat te pas en te onpas erbij slepen van de Holocaust bij discussies zoals de rituele slacht, en het vergoelijken van het apartheidsregime in Israel. Hou daar toch gewoon mee op. Het overgrote deel van de Nederlanders is geen antisemiet en zal dat ook nooit worden.


02/05/13 12:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Vassie Jacobsz
Mijnheer Vuisje en al die anderen die vooral NIET met de tijd willen meegaan: in mijn gehele omgeving van vrienden en familie die voor 50% uit joden bestaat, is er NIEMAND die vindt dat het de nationale herdenking van het einde van WO2 alleen maar over joodse slachtoffers mag gaan. NIEMAND. Het enige positieve in uw stuk, is dat u mensen zoals wij niet direct voor anti semiet uitmaakt. Dat hebben we in ieder geval gewonnen. En verder: groei op!


02/05/13 12:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Sleepyhead
Als we de Nederlandse slachtoffers van de 2e wereldoorlog herdenken, herdenken we dan ook de bestuursleden van de Joodse Raad in Amsterdam, die willens en wetens de bezetters hielp Joden op te sporen? En als we deze mensen ook herdenken (ze wisten immers ook niet beter), dan waarom niet ook bijvoorbeeld Duitse bezetters die Nederlanders geholpen hebben, of Nederlanders die vertrokken naar elders om tegen communisten te vechten? Waarom zo zwart-wit?


02/05/13 12:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Saltfish
Ik zie het algemene karakter niet als een probleem omdat de nationale dodenherdenking over Nederlanders gaat die hun leven gaven of vermoord werden in conflict situaties. Zie het gedenkschrift. http://tinyurl.com/c3m5svq Natuurlijk mag Vuijsje zich gekwetst voelen en ageren om de vermoorde en gesneuvelde joodse Nederlanders niet meer nationaal te herdenken maar vraag me af hoe antisemitisch dat zou zijn.


02/05/13 11:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
@MartijnTh inderdaad! In Gross Deutschland was de sfeer zodanig dat buren elkander uit angst niets anders durfden te zeggen dan wat het Nationaal socialisme hen opdrong.Kun je nagaan als je een aan gereikt geweer toen afsloeg. . Zelfs nu leven burgers hier as I speek op gemakzuchtige wijze en komen met hun Westers leefinhoud niet in opstand terwijl er voor ons zo goedkoop mogelijk gehouden levensstijl elders mensen vermoord door kunstmatig oorlogen te beginnen!


02/05/13 10:50Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: 1950, tijdens de Duitse bezetting leverde ons land de meeste SS-ers. === Reactie: Dat is doodgewoon omdat Nederland het dichtsbevolkte en best georganiseerde land was, ook in die tijd (na Duitsland, maar dat om voor de hand liggende redenen niet mee). Het heeft niets te maken met een andere houding van Nederlanders. Eerder is het zo dat Polen veel ergere antisemieten zijn, net als Balten (Demjanuk).


02/05/13 10:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MartijnTh
@jevers: Heb je enig idee wat er met Duitsers gebeurde die weigerden om de wapens op te nemen?


02/05/13 06:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Nieuwsrat
De Nationale Herdenking is een Herdenking van alle slachtoffers van oorlogsgeweld vanaf het jaar 1940 en ja, in Nederland zijn daar 102000 Joodse mensen bij omgekomen. Later zijn we ook de slachtoffers in Indonesië en weer later de mensen die bij andere politionele of miitaire vredesmissies zijn omgekomen gaan herdenken. Onzin natuurlijk om claims op aangedaan leed, wij meer dan jullie, te gaan leggen. Hoe algemener de Nationale Herdenking hoe beter we de toekomst tegemoet treden!


02/05/13 02:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .hansjeschipper
De mensen die 4 mei willen uitbreiden, zijn dat dezelfde mensen die in discussies zo vaak verwijzen naar WOII om hun standpunt te verduidelijken? Beetje hypocriet als je het mij vraagt.


02/05/13 01:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
@jevers je probeert echt wel de waarheid te benaderen maar blijft hangen in dualiteit of iig beter gezegd polariteit. . Een gevecht of oorlog kent n.l aan beide zijden verliezers,ook al schijnt er een winnaar te zijn,en laten we wel denken,de geschiedenis over de 2e WO zoals deze geschreven is is nooit helemaal waar. . Geschiedschrijving wordt nooit in de volle glorie aan het volk gekenschetst. . Die ontstaan n.l in een schimmig schemergebied waar alleen insiders mogen komen met grote belangen.


02/05/13 01:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ooster-H
De tijd verandert onze blik op de geschiedenis. Inmiddels beseffen we dat er niet alleen de uitersten van slechteriken en goeden zijn, er is ook een overgangsgebied waar ook slachtoffers in vallen. Die ook verkeerde dingen gedaan hebben, maar niet omdat ze dat wilden. Bezint eer ge begint zou de les daaruit moeten zijn. . . Bekijk antisemitisme of anti-islam vanuit dit inzicht en je maakt een stapje naar vrede. Dáárom loop je langs die graven of leest zo'n joch dat gedicht voor.


02/05/13 00:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
duitsers herdenken?natuurlijk!.als we die scheidslijn niet kunnen trekken houden we die overeind in ons hoofd/denken en zo ontstaan juist wederom conflicten,dus ook oorlogen. . hoeveel duitsers wilden eigenlijk niet een geweer pakken? . hoeveel mensen nu op menig werkvloer durft geen waarheid te spreken over de organisatie als iets niet aan de haak is vanwege economisch zelfzuchtigheid belang? . laten we dat eens in de juiste tijd en context plaatsen dames en heren !!


01/05/13 22:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jevers
Ik vind het absurd om bij de dodenherdenking langs graven van Duitse soldaten te lopen. Hoe haalt een gemeentebestuur het in zijn hoofd. Kwetsend en dwangmatig en het is een splijtzwam. Als er geen daders waren geweest waren er ook geen slachtoffers. Als je de buitenlandse daders zo graag wil herdenken doe het dan op een andere dag. Zijn er geen mensen die een alternatieve herdenking in Vorden kunnen organiseren die wel respectvol is voor de slachtoffers en familie?


01/05/13 22:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Captain Of The Carrier
Prima stuk, ik snap 't.... . maar die laatste zes woorden hadden moeten wegblijven: dáár zit 'n de "dram".....


01/05/13 21:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
@zelf op onderzoek uit @annnemien juist.Er heerst een algemeen gebrek aan onderscheiding vermogen onder een hoop lieden,die hun bekendheid wenst in te zetten om macht druk ui te oefenen.De VK ontbreekt het ook voldoende aan onderscheiding vermogen. . Gewoon ZIEN wat er gebeurd.Is het toeval dat er 2 prinsessen van politieke mensen bij oranje ingetrouwd zijn,en dan v.n.l uit de financiële kenniswereld??? . Kijken mensen; en ZIEN wat er gebeurd, en niet geloven wat deze vervolgens zeggen.


01/05/13 20:28

GeorgeS.Patton
1 De karikatuur die hij beschrijft is geen karikatuur, het is de realiteit voor zover het wat fundamentalistische elementen in het jodendom betreft. Redelijkheid is daar geen principe. . 2 Het gaat uiteindelijk om de mensenrechten die we altijd moeten verdedigen. Deze mensenrechten staan centraal, ook voor anderen, dat is veel meer dan de jodenvervolging, hoe gruwelijk ook, op zich. De joodse staat Israel moet dat onderschrijven.


01/05/13 19:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .WTJGM
Joden hebben decennia lang de dodenherdenking -direct of indirect- opgeeist, en daarmee alle andere groeperingen / slachtoffers ernstig tekortgedaan, wat ook de herstelbetalingen betreft. Zijn Palestijnen die ooit ten deel gevallen? Bijna zeventig jaar na dato mag het accent wel eens verlegd, opdat we -die- evenmin vergeten. En laten we evenmin vergeten dat de meeste Duitse soldaten er destijds ook toe gedwongen waren, op straffe van dood. Ook al heette dat niet 'politionele acties'.


01/05/13 19:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .1950
Het is toch wel weer opmerkelijk hoe slecht sommigen lezen: Beperkt u zich tot de laatste zin uit de column van Vuijsje, dit vormt de kern van zijn betoog. . En ik besluit met te zeggen dat Nederlanders er beter aan doen hun hypocrisie wat in te perken, tijdens de Duitse bezetting leverde ons land de meeste SS-ers.


01/05/13 18:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .SHO
Geachte heer Vuijsje, . . Een joods karakter van de "Nationale" herdenkingsdag is kwetsend voor alle Nederlanders die hun, niet joodse, geliefden zijn kwijtgeraakt in oorlogstijd. Als u enkel de joden wilt herdenken moet u dat vooral doen. Maar er zijn nog zoveel meer slachtoffers. Van nog zoveel meer conflicten. Het buitensluiten van al deze slachtoffers kan en mag dus ook nooit gebeuren.


01/05/13 18:47Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Baltazar
Hans Vuijsje maakt zich terecht zorgen over een groeiend antisemitisme in Nederland. Nederland stond al aan de top qua jodendeportatie in WO II. Daar komt het voortdurende Israel bashen van nu bij. Lijkt me met elkaar samen te hangen. Een studie door de univ. van Bielefeld in Dtsld uit 2011 kwam tot de conclusie dat van de 1000 ondervraagde Nl-ers 38 procent meent dat Isr. een uitroeiingsoorlog voert tegen de Pal. Is 5 miljoen naar de gehele bevolking gerekend. Mi een boosaardige onwetendheid.


01/05/13 18:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .annemien
@EHartogs.Dit artikel gaat niet over de Shoa. Dit artikel gaat over de nationale dodenherdenking.En dat u dat verkeerd opvat en er direct een Shoa artikel van maakt bewijst gewoon dat men overal antisemitisme in ziet .Ook daar waar het echt niet is.Met een excuus om de joden te haten heeft dit echt niets van doen


01/05/13 17:38Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .zelf op onderzoek uit
@ annemien ; dus meer letten op wat politici (vaak in combi met multinationals) doen of toestaan ipv wat ze zeggen. Hiervoor ook diverse media raadplegen en niet de gevestigde stations en persbureaus.


01/05/13 17:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .curio
Onevenredig veel aandacht voor het vroegere leed van de joden werkt op den duur irritatie, door instanties als het CIDI antisemitisme te noemen, in de hand. Taak van de media een evenwichtige berichtgeving te verzorgen.


01/05/13 17:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Sarahspreekt
Ik vind het kwetsend dat de Joodse samenleving andere slachtoffers niet erkent. Velen spreken enkel over Joodse slachtoffers, maar vergeten de velen slachtoffers (een meerderheid zelfs) die niet-Joods waren, zoals onschuldige burgers, verzetsmensen, gehandicapten, homoseksuelen etc. etc. (zie wikipedia: Niet-Joodse slachtoffers) Jammer dat men niet van zo'n oorlog leert en sommige zich nog beter voelen dan anderen; daar begon uiteindelijk allemaal mee


01/05/13 17:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .E.Hartogs
Michel73@Tja, als het pleiten voor het erkennen van het speciale karakter van de Shoa met betrekking tot de joden al genoeg is om joden te gaan haten, dan blijkt het maar weer dat men alleen maar een excuus zoekt.


01/05/13 16:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpinieszijnopiniesmaarzekergeengeenFeiten
Eén KRANS voor iedereen en verder geen privileges!! . Alle gevallenen zijn aan elkander gelijk,als we dit als levenden ook eens zouden beleven,vooral beléven dan zou er geen hommeles meer zijn en voor dit ''sprookje'' verhaal van zgn gelijkheid ook geen symboolfiguur als Koning nodig hebben. . Laten we er mee uitscheiden!!!


01/05/13 15:59Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Lylith
Oh nu wordt ie mooi. Omdat ik tegen besnijdenis,en tegen het onverdoofd slachten van dieren ben, ben ik ineens een fundamentalistische atheist? Ik hou er niet van in zo'n hokje gestopt te worden omdat ik toevallig vind dat sommige barbaarse gebruiken niet meer kunnen. En dan maakt het me niet uit wat de religieuze of culturele achtergrond is van deze gebruiken.


01/05/13 15:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .lsbz
Ik vind het de laatste jaren in Nederland oplevende antisemitisme zorgwekkkend en ontoelaatbaar. Ik denk echter niet dat het een rol speelt bij een verbreding van de oorlogsherdenking naar Duitse en Nederlandse gevallenen in Duitse dienst toe. Ook zij kunnen als slachtoffers van het fascistische systeem worden beschouwd, waardoor juist meer algemene solidariteit met de joodse slachtoffers kan ontstaan.


01/05/13 15:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .JohanNijhof
Die verbreding stoort mij ook zeer. Als de veteranen op zijn, trekt men gewoon een nieuw blik open, en vraagt ook zonder blikken of blozen aandacht voor de "Dutch Defence" in Srebrenica. Het toppunt was wel vorig jaar, als we oostfront-SS-ers gaan herdenken kunnen we Hitler zelf ook wel gaan herdenken. Het had Vuijsje niet misstaan, als hij ook de roze driehoekjes niet over het hoofd had gezien.


01/05/13 15:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .djoena
Een suggestie "het proces-Sonderberg" van Elie Wiezel te lezen vanaf blz. 156 om je te realiseren dat de totalitaire terreur van de nazi's een gruwel in de wereld heeft gebracht die daarvoor en daarna ongekend is geweest. Namelijk de ontkenning van het mens-zijn en menselijkheid van de slachtoffers in o.a de kampen. Vermoord, omdat zij volgens de nazi's geen mens waren en dus van de wereld verwijderd moesten worden. Dat is wat daar gebeurd is en nooit meer mag gebeuren.


01/05/13 14:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
Begrijp na een holocaust, denk ik wel, de gevoeligheden van een joodse ziel. Begrijp ook de gevoeligheden van een Indonesische ziel, een Papoea-ziel, een Libanese of nu een Syrische ziel. Dat we een dag hebben waarop we denken over oorlog en protesteren tegen oorlog (ook tegen oorlogsdreigingen van een staat Israel) is lijkt me voor mensen, ook voor joden, alleen maar gezond.


01/05/13 14:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Doekle Kip
Laten we onderhand eens ophouden met de hele WOII herdenkingen, het is wel genoeg zo.


01/05/13 14:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Kink5
In WO II zijn wel meer dan uitsluitend Joodse slachtoffers gevallen. Dat de aandacht expliciet naar Joodse slachtoffers zou moeten aan vind ik op zijn zachtst gezegd "not done".


01/05/13 14:06Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Peter 2075
We vergeten vaak dat er een heleboel niet Joodse slachtoffers zijn gevallen in 2WO. Maar ook dat de mensen ontzettend slecht hebben geleefd in die 4 jaar tijd. Heleboel verzetsstrijders hebben hun leven gegeven voor ons vrijheid in hele Europa en daarbuiten. Veel mensen moesten dwangarbeid verrichten. Heleboel vrouwen hadden in Joy Division gemoeten. Veel mensen hebben honger geleden en in angst geleefd voor de nazi's. Duitse soldaten herdenken lijkt mij iig niet gepast.


01/05/13 14:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MiriammairiM
4 mei is een dodenherdenking, geen holocaustherdenking. Jom Hasjoa is daar wel voor bedoeld. Dat 4 mei een bredere (dat is niet hetzelfde als andere) betekenis krijgt is niet zo vreemd. Jom Hazikaron, veel meer vergelijkbaar met dodenherdenking, heeft in de loop van de tijd ook een bredere betekenis gekregen. Ik zit daar niet mee. Echt antisemitisme is ernstig, maar juist daarom moeten we niet alles waar we het niet mee eens zijn antisemitisme noemen.


01/05/13 13:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Robert123
Het anti-semitisme tiert het meest welig en ook in de meest extreme vorm onder moslims. Maar geen woord daarover in het artikel van Hans Vuijsje. Zijn artikel heeft iets weg van hetzelfde struisvogelgedrag waar Nederlandse burgers in de oorlog last van hadden toen joden werden weggevoerd. Maar die mensen hadden dan tenminste nog een excuus, want in een dictatuur gedraag je je niet normaal. Ben benieuwd wat het excuus is van Hans Vuijsje.


01/05/13 13:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Grijze haan
Ik denk dat er in het vervolg een onderscheid moet worden gemaakt tussen de herdenkingen van oorlogen en de herdenkingen van uitingen van racisme. De holocaust was een voorbeeld van het laatste tijdens het racistische nazi regime 1933-45. Doe de herdenking daarvan bijvoorbeeld op de datum dat Auschwitz werd bevrijd en herdenk op 4 mei de slachtoffers van oorlogshandelingen, zonder te brandmerken in "goed" en "fout" en zonder monopolie van 1 groep slachtoffers.


01/05/13 13:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Louk van der Sloot
Als ik het over oorlogsleed heb, dan bedoel ik daarmee ook expliciet het leed van de nabestaanden van de omgekomen joden. Joden die alleen of met slechts weinigen zijn overgebleven toen bleek hoevelen zijn vermoord in de concentratiekampen.


01/05/13 13:21Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Denkend Mens
Helemaal eens met de heer Vuijsje. Mijn vader sneuvelde in 1952 in Korea, en toch zal ik hem op 4 mei niet herdenken, daar zijn andere gelegenheden voor. Laten we op 4 mei hen gedenken die omkwamen in de jaren 1940-1945, en daarmee ook waarschuwen tegen alles wat rassenwaan, vreemdelingenhaat en groepen mensen wegzetten als minderwaardig te weeg kan brengen.


01/05/13 13:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .gast128
We roepen op 4 mei in koor 'nooit meer oorlog' en vervolgens kijken we in de jaren 90 toe hoe 100 duizend Joegoslaven worden afgeslacht. Heeft het nog wel zin die herdenking?


01/05/13 12:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Blutch1
Voer een algemene herdenkingsdag in, los van 4 en 5 mei. Het is gek op 4 mei alles te herdenken en op 5 mei bevrijdingsdag te vieren. Dus reserveer 4 mei dan ook voor de tweede wereldoorlog. Die andere dag kan dan ergens in september/oktober.


01/05/13 12:38Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Celkon
Als kind heb ik geleerd dat 4 en 5 mei betekenen stil te staan bij alle ellende van de WO2 in Nederland en de bevrijding van Nederland. Met ellende wordt geen onderscheid gemaakt wie er vielen en gedood werden, maar dat het gebeurde. De strijd die hier heersde was niet alleen om te voorkomen dat er etnische minderheden werden getransporteerd en vermoord maar vooral om Nederland te blijven en geen onderdeel te worden van Duitsland. . Als we dat nou allemaal zouden onthouden.


01/05/13 12:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .wouterfr
H.Vuijsje we leven in 2013 het atheïsme kan men toeschrijven aan toegenomen inteligetie van de mens, we leven niet meer in een woestijn van 2000 jaar geleden, hebben moderne hygiëne. Het besnijden van jongetjes en het mishandelen van dieren schijnt een "voorrecht" te zijn van fanatieke gelovigen. Kan met droge ogen geen beelden zien van deportatie treinen maar ook niet uit Syrië. ik gedenk mijn grootouders en oom die omgekomen zijn met het bombardement van Roterdam. Iedereen gedenkt op 4 mei.


01/05/13 12:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Pqrstu
Ben niet chauvinistisch en heb niets voor of tegen welke groep, volk enz. ook. Ken wel veel Joodse medeburgers die pakweg 80 % van hun grootouders missen. Dat zeggen weinig NL's, Duitsers enz. hen na. Daarvoor mis ik toch wel enig empatisch begrip in veel reacties, of als je het koel rationeel wilt hebben, logisch gevoel voor verhoudingen. Wel is er o zo veel inleving voor Palestijnen, mag hoor, komt ook handig uit, maar voor moslims hier of destijds Srebrenica moet je natuurlijk niet aankomen.


01/05/13 12:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .annemien
@Zelf op onderzoek uit.Uw idee zou inderdaad het verstandigste zijn maar is een utopie.De politici die vooraan staan bij de herdenking en de nederlanders prijzen die het opgenomen hebben voor hun medemensen gaan een dag later debatteren in de tweede kamer over een gepaste straf voor hulp aan illegalen.


01/05/13 11:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .nixi
en geen woord van dhr Vuijsje over mensen die met een roze driehoek afgevoerd werden, nou bedankt nog


01/05/13 11:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MollySweet
Wat vond ik het een goed idee, van die burgemeester van Vorden. Want anders dan in de Joodse gemeenschap zijn wij toch Christelijk in onze samenleving, en hoorde het niet bij de boodschap van Jezus, dat verhaal over vergeven en zo? Ik begrijp de reactie van de Joodse gemeenschap, maar verder wil ik niet gaan. Ik vind het namelijk de beste oplossing voor een oorlog die allang voorbij is: lessen trekken en dan vergeven. Blijven haten zal dezelfde ellende opnieuw teweeg brengen.


01/05/13 11:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Vladd
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil subsidie blijven ontvangen en verzint daarom regelmatig een nieuwe invulling van de Nationale Herdenking. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de slachtoffers van de Slavenhandel herdacht worden. Of de strijders van de Slag bij Thermopylae.


01/05/13 11:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Pqrstu
@creator-etc., lijkt me duidelijk hoe u over 'de' joden denkt, gezien 4 vooronderstellingen: 1 massa-causaliteit tussen 'houding' Israel en meningen over joden. Is niet te onderzoeken: geen controleconditie, en 'na dit dus vanwege dit' telt niet. 2 Alsof dat uitingen v. anti-semitisme wettigt 3 Alsof toename niet evident is cq meldingen van joden ongeldig. 4 Alsof mening van publiek over X iets zegt over X [X is bv.joden], ipv. massa-indoctrinatie door media m.n. via schotelantennes en websites.


01/05/13 11:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .De Zwijger
Het is opvallend dat de Joodse gemeenschap bij het minste of geringste de kreet "antisemitisme" ten tonele voeren. Het zou misschien een overweging voor de Joodse gemeenschap in Nederland kunnen zijn om hun klagen meer te richten op de veroorzakers van dit soort sentimenten zo die er al zijn. . En het claimen van de exclusiviteit van een herdenking is verre van sympathiek. Je walst over alle andere slachtoffers heen. De oorlog was niet nationaal. Ook de 28 miljoen russen stierven er voor.


01/05/13 11:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .frame
4 Mei is de nationale D-odenherdenking, niet de Nationale J-odenherdenking. Dat heeft niets met antisemitisme van doen. En wordt het niet eens tijd je te realiseren dat het leed als gevolg van oorlog niet het monopolie is van het joodse volk. Ik breng in herinnering 6 miljoen Polen, 25 miljoen Russen, honderduizenden Roma als gevogl van de 2e wereldoorlog en dan heb ik het nog niet over alle oorlogen daarna ....


01/05/13 11:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .1950
Ik heb altijd gedacht dat op "4 mei" alle gevallenen uit WO2 werden herdacht, mijn opa werd bijvoorbeeld als koopvaardijslachtoffer getorpedeerd op zee,een van de velen.. . De Joodse bevolking maakt onderdeel uit van de gevallenen. . Maar Vuijsje schrijft dat ook. . Los daarvan is er weer doodordinaire Jodenhaat, vaak in samenhang met MO kwestie, waarin de gemiddelde Nederlander expert schijnt te zijn...


01/05/13 10:51Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .1950
@Curio: mag ik u er even op wijzen dat de Joden puur op grond van hun afkomst zijn vervolgd en de Duitsers ( die inderdaad hun portie leed wel hebben gehad !) achter Hitler en zijn trawanten aanliepen ? . Bij dit soort onderwerpen ontkom je niet aan het bekende psychische begrip leedconcurrentie....


01/05/13 10:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Louk van der Sloot
Ik stel voor op 4 mei het leed te herdenken dat in en door de Tweede Wereldoorlog Nederlanders is aangedaan. Vergeet niet de Japanse overheersing en de hongerwinter. Mijn oudste, reeds lang overleden zwager, hartpatient geworden, werd in de oorlog in Wittenburg, Duitsland in een gevaarlijke cellulosefabriek te werk gesteld. Bijna iedere dag luchtaanvallen van de Engelsen, in een lazaret bijna overleden door ondervoeding en wonden. Tot zijn dood elke nacht schreeuwend wakker door nachtmerries.


01/05/13 10:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .GeorgeS.Patton
Het lijkt mij niet verstandig dat iedere geloofs- of etnische of sexueel geaarde groep zijn eigen herdenking gaat vieren. Dan ga je naar de wereld toe die Dolf H. voor ogen had: een land, een volk, een herdenking??? Eigen leed eerst?


01/05/13 10:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
ronrozen
Ik ben het met BtR eens de tijden veranderen. Willem Alexander is ver na de Tweede Wereldoorlog geboren dus om hem op vijf mei een krans te zien leggen zal steeds tenenkrommender worden ben ik bang. De gebeurtenis te transformeren door het aandachtsgebied te verbreden is ondemocratisch vind ik. Doe dat openlijk en met een debat in de tweede kamer.


01/05/13 10:35Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .mr. R. M. Dalmijn
Steeds door de Joodse bril kijken geeft ook steeds dezelfde antwoorden. Zie ook de nette en genuanceerde reacties op het artikel . De centrale vraag is "wat houdt het vermeende antisemitisme levend" ? Die vraag moet aan de anderen gesteld worden. Het brede scala van bespiegelingen zal het jmw nog verbazen. Veel succes.


01/05/13 10:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Nieuwsrat
Hoe kan het algemene karakter van de Nationale Herdenking kwetsend voor Joden zijn? Door het feit dat Nederland ook na WOII slachtoffers heeft te betreuren middels vele militaire missies? Door het besef dat vele miljoenen burgers part nog deel hadden aan het conflict WOII? De Overheid kan haar burgers niet beter beveiligen dan dat zij nu al doet terwijl dat met steeds grotere stappen van privacyschendingen gepaart gaat. Wat mij betreft kan de Nationale Herdenking niet algemeen genoeg zijn.


01/05/13 10:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Contemplatie
Mijn ouders hielden niet van de herdenking op 4 mei. Zij zagen daar stadgenoten, die tijdens de oorlog zeer pro-Duits waren en zodra de Canadezen kwamen opeens omdraaiden als een blad aan een boom. Dit zelfde slag mensen probeert nu de herdenking te veranderen. Mijn advies: gewoon boycotten die herdenking. Alle echte slachtoffers van de Duitse agressie worden op deze voorgestane wijze gruwelijk beledigd.


01/05/13 10:05Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .creatoraleemporalemajesteitelijkeprofdrdrsiring
ook en alleen de houding van israel t.o.v de palestijnen heeft het anti-semitisme is nl bevorderd . maar joden vragen of anti-semitisme is toegenomen is de slager die zijn eigen vlees keurt . vraag dan aan de mensen wat ze van de joden vinden, dat is onderzoek doen en statistiek plegen


01/05/13 09:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .valentin
Er is in de herdenking van de Joodse slachtoffers sinds WO2 in Nederland een verdacht antisemitische trend waarneembaar. . Het lijkt mij tijd om ons eens te gaan beraden op een Specifiek Joodse herdenking. . Misschien in overeenstemming met De Israëlische herdenkings- data?


01/05/13 09:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Saltfish
De dodenherdenking is van en voor dit democratische land. Niet van een lobby of belangengroep. Wanneer een groep een eigen dodenherdenking wil organiseren is er alle ruimhartige mogelijkheid toe. Zo mag de Auschwitz herdenking op de laatste zondag van januari niet ontkracht worden door een overheid die meent alles toe te moeten spitsen op de tweede wereldoorlog. Het is zeker ook een herdenking van diegenen die hun leven gaven voor dit land in ons aller belang.


01/05/13 09:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .zelf op onderzoek uit
Zouden we niet eerder moeten leren van de WO-2. Zo werden bijvoorbeeld de verantwoordelijken van de jodenvervolging met open armen ontvangen in de VS die weer een hechte band onderhoudt met Israel. Etc etc.


01/05/13 09:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .annemien
Volgens mij is het volkomen logisch dat er minder aandacht voor is. Zo werkt geschiedenis.Wat vandaag groot nieuws is is morgen vergeten.En dat er door de verruwing van de samenleving een onveilig gevoel onstaat is ook waar maar niet alleen voor de joden.Daar kunnen een heleboel groepen over meepraten.Wat ik veel erger vind is dat de herdenking jaren alleen voor de joden was en niemand zelfs maar wist dat er ook een heleboel roma's en sinti's slachtoffers waren.


01/05/13 09:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Havmun
Het is nu inderdaad een "allesomvattend maar nietszeggend "gebeuren geworden. . Je kan ook te ver gaan in het "iedereen erbij betrekken" ...


01/05/13 09:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Robbie O
Prima idee. Komt er ook niet ieder jaar controverse. Andere zaken, gebeurtenissen, gevoelens die dan onderbelicht blijven zouden we op een andere dag kunnen herdenken.


01/05/13 08:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .pauke
Voorafgaand aan de viering van onze Bevrijding, herdenken we alle slachtoffers van WOII. Die 2 zijn gekoppeld. De trend van de laatste jaren om er andere groepen aan toe te voegen gaat mij, als oudere, te ver.Maar ik vrees dat als alle overlevers van die tijd er niet meer zijn het net zo zal gaan als in Frankrijk, elk jaar herdenken, maar niemand denkt meer aan 1789.


01/05/13 08:37Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .curio
Het lijden van joden tijdens WWII heeft volkomen terecht, zeer veel aandacht gehad. We mogen echter niet toelaten dat dit het feit dat er onder andere bevolkingsgroepen eveneens dood en verderf heeft plaats gevonden, op de achtergrond geschoven wordt. Ook het onbeschrijfelijke lijden van de doorsnee duitse bevolking die in deze misdadige oorlog gesleurd werd is een zaak om bij stil te staan. . Maar vooral: herdenken moet niet een afleiding zijn voor wandaden gepleegd in het heden.


01/05/13 08:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .s.crew
Dat alleenrecht op het leed van de Tweede Wereldoorlog is behoorlijk pedant. 6 miljoen slachtoffers is niet niks. Maar het verbleekt bij de ongeveer 29 miljoen slachtoffers die er aan Sovjet-Russische zijde zijn gevallen. Waarvan zeker meer dan 10 miljoen burgers. Ik denk ook aan hen en niet alleen aan de weggevoerde Joodse bevolking. 'Allen die gevallen zijn'? Is 'allen' alleen voor Joden of zo? Dit opeisen is contraproductief en zal zich meer en meer tegen die exclusiviteit gaan keren.


01/05/13 08:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Loek de grijze
We kunnen de joden meenemen in onze herdenking, die trouwens in zijn geheel steeds meer van de tweede wereldoorlog naar de totale wereldsituatie verwijst, maar ze hoeven niet de boventoon te voeren. Het is een nederlandse cermonie, als de joden het daar niet mee eens zijn kunnen zij in israel hun eigen cermonie inrichten. Met het algemene herdenken van doden door oorlog komen zij duidelijk zelf in een moeilijke hoek vanwege de palestijnse kwestie. Mogelijk dat zij daarom liever de zaak focussen.


01/05/13 07:55Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BtR
De tijden veranderen, en misschien is dat wel goed ook. Anders zaten we nu nog steeds de gevallenen uit de 80-jarige oorlog en de slachtoffers van de Inquisitie te herdenken, nietwaar?


01/05/13 07:37Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .zelf op onderzoek uit
Dat een groep zich onveilig voelt hoeft niet perse te betekenen dat dat aan anderen ligt.


01/05/13 07:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Rob34
Vereenzelviging met het tijdelijk lichaam is het probleem, het enige probleem. Vereenzelviging met WOII, inclusief haar verschrikkingen, is daar slechts onderdeel van ...


01/05/13 06:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .alfredfripper
Alleen al bij het lezen van de kop denk ik "Ja hoor, er is weer eens iemand gekwetst".


01/05/13 06:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .


IRP:   


Naar Cultuur, gelijkheid , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]