De Volkskrant, 01-03-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting .2011

Geen thema voor politici

Met zijn poging de genocidewet te reanimeren, betreedt Nicolas Sarkozy een terrein waar hij niets te zoeken heeft.

De waarheid moet je niet per wet vastleggen. Dat is de boodschap van de Franse Constitutionele Raad over de omstreden genocidewet, die het Franse parlement vorige maand aannam. Die wet stelt straffen op het ontkennen van de Armeense volkerenmoord, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen werden volgens historici tussen de 800 duizend en anderhalf miljoen ArmeniŽrs in Turkije afgeslacht.

Het besluit leidde tot felle protesten in Turkije, waar overigens een soortgelijke wet van kracht is. Wie daar van de Armeense volkerenmoord spreekt, riskeert vervolging wegens het beledigen van het Turkendom.

De Franse sages ('wijzen') oordeelden dat de genocidewet in strijd is met de grondwet, omdat ze de vrijheid van meningsuiting beperkt. Toch liet de Franse president Nicolas Sarkozy weten dat hij alsnog wil proberen het verbod in gewijzigde vorm erdoor te krijgen.

Dat is jammer omdat niemand erbij gebaat is. Hoewel veel historici van oordeel zijn dat de ArmeniŽrs destijds wel degelijk systematisch werden afgeslacht, heeft het weinig zin de Turken voor te schrijven hoe zij naar hun eigen verleden moeten kijken. Waar het om draait is dat zij juist zonder aansporing van buitenaf deze donkere episode in hun geschiedenis onder ogen zien.

Het zou overigens goed zijn als de ChristenUnie, die een soortgelijke verbod in Nederland voorstaat, een les trekt uit de uitspraak van het Franse hof. Het is niet de taak van politici te bepalen hoe de burgers over dergelijke zaken moeten denken. Laat de geschiedenis maar aan de historici over.

 

Red.:  Dus mag ook de joodse holocaust ontkend worden.


Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]