De Volkskrant, 05-06-2013, column door Max Pam .2010

Alleen al door er te zijn ben je medeschuldig

Tussentitel: Uitspraak tegen Demjanjuk is van belang in zaak grensrechter

Iwan Demjanjuk kreeg twee jaar geleden in München vijf jaar voor zijn medeplichtigheid aan de moord op duizenden Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Zijn veroordeling was echter problematisch, want niemand had Demjanjuk ooit in Sobibor aan het werk gezien. Degenen die de gaskamers waren ingedreven, konden uiteraard niet meer getuigen en voor de enkele overlevenden was het zo lang geleden dat zij Demjanjuk niet meer met zekerheid konden aanwijzen.

Onder normale omstandigheden had Demjanjuk wellicht op vrijspraak kunnen rekenen, maar de rechter liet zich leiden door de vele documenten die zouden aantonen dat Demjanjuk als kampbewaker wel degelijk in Sobibor was geweest. En wie in die bewuste periode in Sobibor zat, moet automatisch medeplichtig zijn aan de systematische moordpartij, zo oordeelde de rechter.

Wij dachten dat Demjanjuk de laatste oorlogsmisdadiger was die op bejaarde leeftijd voor het gerecht wordt gesleept, maar vorige maand werd in Baden-Württemberg de 93-jarige Hans Lipschis gearresteerd. Hij zou in Auschwitz als kampbewaker hebben gediend. Zijn verweer dat hij in Auschwitz als kok heeft gewerkt - 'Aan tafel!' - zal hem niet helpen, tenminste als de redenering van de rechters in München wordt gevolgd. Ook al was je kok, of alleen maar degene die het zwembad van de SS'ers schoonmaakte, je was er. En alleen al door er te zijn, ben je medeschuldig.

De veroordeling van Demjanjuk is nooit getoetst, want de Oekraïner kwam snel vrij en stierf spoedig in een oudenvandagentehuis in Beieren. Ik zou niet weten of de argumentatie van de rechter ook kan worden toegepast in Europees verband, maar mij viel in elk geval op dat de uitspraak tegen Demjanjuk ook van belang kan zijn in de rechtszaak tegen de jongens die grensrechter Richard Nieuwenhuizen hebben doodgeschopt.

Ook in deze zaak is het bewijs een probleem. Slechts één ding lijkt zeker: er is een dode die vlak voor zijn overlijden enkele malen tegen zijn hoofd is getrapt. Waaraan de ongelukkige grensrechter is overleden, was nog even een punt van discussie. De advocaten hebben getracht andere doodsoorzaken aan te wijzen, maar de pogingen daartoe zijn niet erg overtuigend. De verdachten hebben het met hun advocaten zo afgesproken dat ieder voor zich zo veel mogelijk buiten schot blijft. Of zij weten van niets of de ander heeft het gedaan. Volgens rugnummer 8 is hij verwisseld met rugnummer 10 en volgens rugnummer 10 is hij verwisseld met rugnummer 8. Volgens 8 is 10 de echte boosdoener en volgens 10 is 8 de echte boosdoener.

Het is het klassieke geval van drie mannen die een donkere steeg inlopen. Eén blijft vermoord achter. De twee anderen geven elkaar de schuld en moeten beiden wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten.

Er zijn wel allerlei videobeelden van het incident, maar het ging zo snel dat het moment van de daadwerkelijke mishandeling voorbij was voordat iemand besefte wat er was gebeurd. In de mêlee van schoppende benen is niet alles precies te volgen en daarom spreekt het vanzelf dat getuigenverklaringen elkaar tegenspreken. Verder zijn de schoenen van vader Hassan D., de schoenen waarmee ook geschopt is en die de politie graag had willen onderzoeken, spoorloos verdwenen. O jee, wat jammer nou. Zelf zegt de vader dat hij juist tussen de vechtende jongens is gesprongen. Enzovoort.

Het is alles bij elkaar een enor- me warboel, een luilekkerland voor het soort strafadvocaten dat wij dagelijks op tv voorbij zien trekken. Wie nou precies wat heeft gedaan en welke trap de genadeklap is geweest, het lijkt onwaarschijnlijk dat wij daar ooit nog achter komen. Zelfs duizenden uren rechercheurswerk zullen niet tot een definitief bewijs leiden.

Moeten de verdachten daarom worden vrijgesproken?

Dat zou wel zeer onbevredigend zijn. Ook zal vrijspraak niet helpen bij het indammen van de vechtpartijen op voetbalvelden, die overigens na de dood van de grensrechter alleen maar in aantal lijken toe te nemen. Als de individuele schuld van de schoppers niet kan worden vastgesteld, lijkt het een uitweg om de argumentatie van de rechters in de zaak-Demjanjuk te volgen. Wat je precies hebt uitgespookt, is niet meer na te gaan, maar alleen al het feit dat je daar bij die schoppartij aanwezig was, is voldoende om je te veroordelen. Niet voor moord of doodslag, maar zeker wel voor medeplichtigheid aan moord of doodslag.

Voetbal is oorlog, maar dat ook het oorlogsstrafrecht eraan te pas kan komen, zal zelfs Rinus Michels niet hebben gedacht.


IRP:    Er zijn "gewone" zaken die veel meer gelijkenis hebben met die van de grensrechter dat de holocaust. is oorlogsmisdaad, aparte categorie. Aalleen een jood kan meteen naar dit gaan


Parmenides
Het kan nog gezellig worden als we iedereen "die erbij was" gaan veroordelen, of ze nu wat gedaan hebben of niet. Beter lijkt het dan om de voetbalsport maar helemaal te verbieden. Voetbal nodigt uit tot geweld. . . De veroordeling van Demjanjuk zonder echt bewijs is natuurlijk hoogst twijfelachtig.


06/06/13 11:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Vassie Jacobsz
Nou, Kathleenb, je kon wel eens gelijk hebben. De klassieke zichtwijze kent slechts drie rollen in een conflict: de aanvaller [de bunch trappers], het slachtoffer [de scheids] en de redder [justitie]. Er is een vierde niet onbelangrijke rol, die van de bijstander. Dat is iedereen die 'ik stond erbij en ik keek ernaar' zegt. Ook al ben je niet direct betrokken, indirect ben je dat wel. In het Nieuwenhuizen proces, proberen aanvallers bystanders te worden. Daarop kunnen ze veroordeeld worden.


06/06/13 09:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Parpleu
Het recht en de rechtspraak heeft iets in zich dat de rechten van mensen/verdachten nogal sterk verdedigt. En dat is soms buitengewoon onbevredigend. Maar om eigen'rechting', te voorkomen hebben we een soort abstract, neutraal systeem gemaakt. Het kan niet anders dan deze weg. Iemand veroordelen op enkel aanwezigheid alleen is absurd. Maar dat weet dhr. Pam ook. Het recht spreekt het oordeel uit. Veroordeelt, niet het volk, of de opinieschrijver.


06/06/13 08:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .kathleenb
In dat geval is Kees Jansma dus ook schuldig, en alle mensen die op een station toekeken hoe een jonge vrouw op de grond lag en beroofd werd en alle mensen die in de toekomst proberen tussenbeide te komen zoals ik zelf op school weleens heb gedaan,wat een enge gedachte.


06/06/13 08:17Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .raoullll
En nu schiet mij die naam weer te binnen. . Het was David Pinto. . Nu kun je aan alles twijfelen en draaien, als het je zulk nieuws niet aanstaat. . Echter, als je daar helemaal aan voorbijgaat en geen adekwate maatregelen neemt, gaan deze dingen gewoon door. . Eigenlijk zijn we allang beland in die "dodelijke gewenning".


06/06/13 04:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Nog1
Waarom niet de hele bevolking van Almere schuldig verklaren? Dan zit de dader er zeker tussen...Bewijs? Gerede twijfel? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.


06/06/13 00:41Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BBIB
Wat een griezelige man, die mijnheer Pam, guilty by association aan het afbreken van de rechtsstaat. Omgekeerde bewijslast en zwaktebod: 'U stond er toch tussen?', 'Ja, edelachtbare.' 'En U schopte niet?' 'Nee, edelachtbare.' 'Kunt U dat bewijzen? Want alleen dan kan ik Uw onschuld vaststellen...'


05/06/13 22:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .dadoo
Altijd ligt het gevaar op de loer dat men meent te weten hoe dingen zitten, maar blijken die dingen toch iets ingewikkelder te zijn. Over bewijsmiddelen en bewijskracht zijn hele bibliotheken volgeschreven en Pam meent te weten dat aanwezig zijn in dit geval gelijkstaat aan medeplichtigheid. Volgens mij is daarvoor toch wel iets meer nodig. B.v. dat je het misdrijf hebt mogelijk gemaakt of je aan de situatie hebt kunnen onttrekken. Dat is bij een overval b.v. een stuk duidelijker.


05/06/13 22:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Hazlo
Het is een uitgesproken schandaal om thans alsnog stok oude mannetjes te gaan vervolgen omdat zij bewaker in Auschwitz zouden zijn geweest. Het is in het Auschwitzproces van 63-65 uitgesproken dat er voor de bewakers van deze en andere kampen amnestie zou komen en de echte daders bestraft zouden worden wat ook is gebeurd. Dit nu weer op te rakelen dient alleen de Holocaustindustrie en waar die op uit is kan men lezen in het boek van Norman Finkelstein, zelf een zoon van Auschwitz overlevenden..!


05/06/13 21:55Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .macchu
Niet mee eens de vader heeft vanaf het begin volgehouden dat hij tussenbeide wat ontzettend goed is nu dreigt hij 6 jaar de cel in te gaan zonder dat er ook maar een spoor van bewijs is. De volgende keer bedenken mensen zich en kijken ook toe in plaats van ertussen te komen. Om iemand op te sluiten moet je bewijzen hebben. Er zijn nu al weer 2 levenslang gestraften die waarschijnlijk onschuldig zijn, men wordt steeds onzorgvuldiger in de rechtspraak onder druk van een schreeuwende massa.


05/06/13 21:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Hazlo
Demjanjuk is is slechts in eerste aanleg veroordeeld, het vonnis is niet door de hoogste rechtsinstantie uitgesproken en daarom nooit van kracht geworden. Het was een uitgesproken show proces met een vrijwel zeker vervalst persoonsbewijs en verder geen enkel bewijs dat deze ongelukkige man daar ooit een voet gezet heeft. Maar voor de Holocaust industrie zijn zulke schertsprocessen belangrijk om de herinnering levend en vooral de geldkraan wijd openen te houden!


05/06/13 21:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .pauke
We hoeven Demjanjuk er niet eens bij te halen. Ik ben geen jurist, maar er wordt in de wet gesproken van daden die in vereniging begaan zijn, en de wetgever bedoelt hierbij de gezamenlijkheid van de daders. Ook de herhaalde schoppartijen die we dit jaar al hebben mogen aanschouwen vallen onder dat begrip. Degene die zich niet verzet of afkeert van zulke gewelddadigheden is medeschuldig.


05/06/13 19:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Lona7
Helemaal eens met Max Pam. Gelukkig is die flauwekul van die afwijking van de grensrechter ontzenuwd. Wie heeft er geen afwijking. Al was hij niet overleden, dan nog hadden die etterbakken een flinke straf verdiend. Dat sommigen dit weer aangrijpen om hun xenofobie te tonen, zoals Friedrich Frayek, valt te betreuren, evenals de flauw reactie van m.j. Trapman. . Frayek promoot de Nederlanders zelfs als kampioenen eigen verantwoordelijkheid nemen als enigen in de wereld. Je moet maar durven.


05/06/13 19:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Friedrich Frayek
Goeie opmerking meneer Asker. Vergeet niet dat het nemen van verantwoordelijkheid iets cultureel Nederlands is. Maar verder, van Abanie tot Zymbabwe, is de kunst juist het tegenovergestelde: onder de eigen verantwoordelijkheid uitkomen. Maakt niet uit wat je verkeerd doet, als er maar iemand is aan wie de je schuld kunt geven. Dan is het goed, en de voetballertjes spelen die kaart.


05/06/13 17:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ryanneke
Op zich een goede analyse: als er niet te bepalen is wie de fatale schop heeft gegeven dan moet iedereen die uberhaupt heeft geschopt straf krijgen, ipv allen vrijspraak. Echter zoals u zelf al schrijft duurde de (ongeorganiseerde) schoppartij ontzettend kort en hebben de dadertjes niet voortdurend kunnen nadenken over de gevolgen van hun acties. Ik vind de vergelijking met (weken, maanden, waarschijnlijk jarenlang) werken in een concentratiekamp dan ook wel vreemd.


05/06/13 16:47Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Proff.Drr.Drss.Mrrr. Robin Hood
Natuurlijk ! Iedereen die er bij was en niet ingreep moet ook veroordeeld worden voor dood door schuld, want, het is immers in VERENIGING gedaan !!! Waar is dit wetje gebleven ?


05/06/13 16:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Gerrit Meester
Het proces-Demjanjuk was een farce, de rechtbank heeft naar een politiek gewenst resultaat toe geredeneerd. Wijlen Prof. Wim Wagenaar heeft vlak voor zijn overlijden een stuk geschreven dat een dag voor de uitspraak in NRC werd afgedrukt en waarin hij geen spaan van de "bewijslast" heel liet. Overigens ging Demjanjuk in hoger beroep, waarmee het vonnis vervalt en hij dus onschuldig is- en door zijn overlijden voor de hogere rechtbank uitspraak deed is hij in juridische zin eeuwig onschuldig.


05/06/13 15:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .M. Asker
Wat mij zorgen baart, is dat deze verdachten (en zovele anderen) geen verantwoordelijkheid voor hun daden wensen te dragen. Dat is de werkelijke, grote boodschap, die hieruit spreekt. De rechter kan niet anders dan binnen de kaders van het recht blijven, maar wij als samenleving, accepteren wij die boodschap?


05/06/13 14:17Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Tompending
Als er documenten waren die de jongens aan de schoppartij linken zou er een vergelijking zijn, dit is wel heel erg vergezocht. Het is onbevredigend en dat blijft het.


05/06/13 14:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BenMS
Het is het enige logische... want als je bij zo'n janboel erom heen staat en de verdachten wijzen allemaal een ander aan en er valt niet te bewijzen hoe en wat (zeker wanneer mogelijk bewijs 'per ongeluk' verloren is gegaan), dan lijkt het me logisch dat iedereen dan maar aan medeplichtigheid veroordeeld wordt. De tijd (of iemand die bang wordt) zal dan wel uitwijzen hoe het zit. . Want vrijspraak in dit soort gevallen zou veel schade aan de rechtspraak doen.


05/06/13 13:59omega quark
zoveel mensen zoveel meningen.... de scheids was er ook bij. En wat te denken van de mishandeling in het uitgaansleven in Eindhoven. Een aantal zijn vrijgesproken Max. Trouwens de 2e WO erbij halen met een recente uitspraak is een beetje Godwin avant la lettre.


05/06/13 13:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .p uut d
Allemaal goed en wel maar Pam ziet kennelijk over het hoofd dat er nogal wat verschil zit tussen het vrijwillig werken in een concentratiekamp en een potje voetballen.


05/06/13 13:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .nickname too
Met zo'n redenatie moet Kees Jansma ook gearresteerd worden.


05/06/13 13:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Amberling
Ik heb er geen enkele fiducie in. De magistratuur en de politiek hebben de onschuldige, wetsgetrouwe NL'r vogelvrij verklaard. Zelfs een pedo die tientallen gehandicapte kinderen misbruikte is al weer vrij. Met rechtvaardigheid heeft ons strafstelsel helemaal niets meer van doen.


05/06/13 13:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Jan02
Tja, als je doelbewust hardnekkig zwijgt over je eigen rol terwijl je weet wie er wel en niet geschopt heeft, dan kan een rechter niet anders dan op basis van de beelden iedereen die fysiek aan de mishandeling deelnam tot medeplichtigheid veroordelen. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Dan moeten ze hun mond maar open doen om zichzelf te verdedigen.


05/06/13 13:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .OpenDiscussie
Je kunt het ook op een groepsveroordeling gooien. Ze hebben als groep geschopt, dus worden ze als groep veroordeeld, bijvoorbeeld door de strafmaat te delen: iedereen 3 jaar.


05/06/13 12:59Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ben Oversgi
Ik kan u zo wel vertellen dat in Nederland een veroordeling van allen in een groep van waaruit door één persoon een, niet fatale, messteek is gedaan al eerder is voorgekomen. Een vriend van mij was in die groep aanwezig en kreeg net als alle anderen een veroordeling aan zijn broek.


05/06/13 12:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .m.j. trapman
In dat geval zou dus ook Kees Jansma, die in een recent geval 'er tussen sprong' (zie Volkskrant van gisteren) veroordeeld worden?


05/06/13 12:56


Naar Cultuur, gelijkheid , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]