De Volkskrant, 18-01-2012, van verslaggeefster Janny Groen .2010

Profiel | Opperrabbijn Aryeh Ralbag, psycholoog en zakenman

De man van de verschillende petten

Ralbag lijkt zich met het ondertekenen van een verklaring over homo's ernstig te hebben vergaloppeerd.

Tussentitel: Critici zien de rabbijn als een religieuze pendelaar

Zijn sympathisanten roemen opperrabbijn Aryeh Ralbag (65), psycholoog en zakenman, om zijn grote kennis van de joodse wetten die hij kan uitleggen aan zowel zijn Amerikaanse als Nederlandse achterban. Zijn critici zien hem als een religieuze pendelaar, die zo nodig bereid is principes te verloochenen.

Sinds zijn benoeming in 2005 laveert Ralbag tussen twee heel verschillende joodse werelden. Die van het orthodoxe Brooklyn, waar hij rabbijn is, opperrechter van de rabbinale rechtbank en hoofd van een familiebedrijf (de multinational Triangle K dat kosjere levensmiddelen certificeert). En die van de 'Eenheidsgemeente' Amsterdam, waar liberale, conservatieve en orthodoxe joden door een deur gaan.

Negentig procent van zijn tijd brengt hij in Amerika door. Slechts vier tot vijf keer per jaar reist hij naar Nederland. Hij is volgens voorzitter Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeente Amsterdam 'parttime opperrabbijn', beslist geen pastorale leider. Hij is de hoogste baas van de rabbijnen, bemoeit zich met juridisch technische zaken als echtscheiding, spijswetten en de positie van vrouwen.

Bij zijn beslissingen zet hij geregeld wisselende petten op, een Amerikaanse en een Nederlandse. Dat leidde eerder tot problemen, die niet allemaal de publiciteit haalden. Maar met zijn ondertekening van een controversiŽle verklaring over homoseksualiteit lijkt hij zich voor het eerst ernstig te hebben vergaloppeerd. Zelfs zijn sympathisanten beginnen zich af te vragen of Ralbag niet te ver van zijn Nederlandse achterban is afgedreven. En of het opperrabbinaat op afstand nog wel te handhaven is.

Eerdere controverses werden steeds gladgestreken. Meestal met de uitleg dat het jodendom niet absoluut is, maar wordt beÔnvloed door plaats, tijd en omstandigheden. Zo kon hij in april 2011 naar Nederland vliegen en deel uitmaken van de joods-islamitische lobby voor het behoud van de onbedwelmde slacht. Op een persconferentie op Schiphol deed hij een emotioneel beroep op de Tweede Kamer.

'Jullie hebben ons met open armen ontvangen, vierhonderd jaar lang. Jullie waren ons baken. Het gordijn wordt nu dichtgetrokken. Onze ziel is gebroken', betoogde Ralbag, die Nederlands spreekt. Hij was van 1975 tot 1983 werkzaam als rabbijn in Amsterdam.

Echt principieel is de opperrabbijn echter niet op het slachtterrein. Onderdeel van Triangle K is een bedrijfje dat kosjere hotdogs produceert en dieren bedwelmt na de halssnede. In Amerika is de kosjere markt zo groot, dat voor orthodoxe en liberale joden verschillende normen kunnen worden gehanteerd. In Nederland niet, daar moet iedereen (inclusief de orthodoxen) ervan kunnen uitgaan dat het vleesproduct kosjer is. Dat kan maar op ťťn manier: door onverdoofd te slachten, zo werd zijn spagaat met de mantel der liefde bedekt.

Zijn critici zijn Ralbags 'gegoochel met principes' meer dan zat. Er is niet alleen sprake van religieuze lenigheid, maar soms ook van commercieel eigenbelang, zeggen zij. Zijn Amerikaanse bedrijf kan immers niet uit de voeten met zijn Nederlandse standpunt.

Maandagavond liet Ralbag zijn Hollandse functie van de omstreden lijst over homoseksualiteit schrappen. Voor hem is daarmee de kous af.

Maar niet alleen zijn critici vinden die reactie ontoereikend. Ook in zijn eigen gemeente broeit het. Kol Chadasj, de grootste fractie van de Raad van de Joodse Gemeente Amsterdam, roept Ralbag op zijn handtekening definitief in te trekken. Het dagelijks bestuur van de gemeente zette hem dinsdagavond voorlopig op non-actief tot een gesprek heeft plaatsgevonden. Volgende week komt Ralbag naar Nederland. Dan zal het niet alleen gaan over zijn omstreden homostandpunt, maar vooral over de houdbaarheid van zijn tweepettenbeleid.


IRP:   Gezeur over onrust vermoedelijk grotendeels propagandaNaar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]