De Volkskrant, 19-01-2012, ingezonden brief van Ron van der Wieken, voorzitter Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, en Menno ten Brink, rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam .2010

Joodse gemeenten

De heer Ralbag, opperrabbijn van 'de' Joodse Gemeente Amsterdam, blijkt van mening te zijn dat homoseksualiteit een ziekte is waarvoor genezing moet worden gezocht (Voorpagina, 17 januari). Graag willen wij het volgende onder de aandacht brengen:

De standpunten van zowel de rabbijn als het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG, te onderscheiden van de Orthodox Joodse Gemeente) ten aanzien van homoseksualiteit staan diametraal tegenover de ideeŽn van Ralbag. Homoseksuele Joden zijn bij ons welkom zoals zij zijn, evenals alle andere Joden die zich tot ons Liberaal Joodse gedachtengoed voelen aangetrokken.

Daarvan getuigt onder andere het feit dat bij de LJG onder rabbinale leiding een Briet Ahava (Verbond van Liefde) kan worden gesloten, een Joodse verbintenis tussen twee mensen van gelijk geslacht die zich voor het leven aan elkaar willen verbinden. Liefde voor de medemens ongeacht zijn geaardheid is een uiterst belangrijk streven in het Jodendom, zie Leviticus 19:18, en de woorden van Hillel. Liefde leidt tot respectvolle intermenselijke relaties, waardoor vrede kan gedijen. Daarbij is geen plaats voor een discriminerende en quasimedische benadering. De opperrabbijn van de Orthodox Joodse Gemeente in Amsterdam lijkt dit uit het oog te hebben verloren.

Voorts is er geen sprake van 'de' Joodse Gemeente Amsterdam; er zijn er meerdere: De Orthodox Joodse gemeente (NIHS) en de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG) die ongeveer even groot zijn, en kleinere gemeenten als de Portugese en Beth haChidoesj. Het voeren van de titel 'de' Joodse gemeente is misleidend en al tachtig jaar achterhaald. Het zou goed zijn als de pers zich zou bedienen van de juiste titels teneinde niet bij te dragen aan de verwarring.
IRP:   barbaren discussiŽren onder elkaar wie het meest barbaar isNaar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]