WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods:

.2010


 Cordelia Fine (The Nanny: Fran Fine). Suzanna Walters (via Ten Broeke)Uit: De Volkskrant, column door Jeanine Deams


WISKUNDEMEISJES

Waarom weigert iemand een prestigieuze prijs van een miljoen?

Tussentitel: Een geniale, gekke wiskundige spreekt tot de verbeelding

W ie zou een miljoen dollar weigeren, of dat zelfs maar overwegen? De Russische wiskundige Grigoriy Perelman misschien.
    Toen het nieuwe millennium aanbrak, loofde het Clay Mathematics Institute zeven prijzen uit van een miljoen dollar, voor zeven uiterst moeilijke wiskundeproblemen. Wie. een van die problemen oplost, valt behalve eeuwige roem dus ook een grote zak geld ten deel. Een extra stimulans, zou je denken.
    Tot nu toe is een van de millenniumproblemen opgelost: Perelman bewees het zogenoemde Poincare-vermoeden. Vorige maand werd bekendgemaakt dat zijn bewijs inderdaad voldoet aan alle eisen en dat hij de prijs verdient. Het vermoeden inmiddels dus een stelling - is erg ingewikkeld. Het heeft iets te maken met dat je kunt bepalen wanneer een gekromd n-dimensionaal oppervlak hetzelfde is als een n-dimensionaal boloppervlak. Maar dat is te ingewikkeld om uit te leggen.
   Dat Perelman een grootse prestatie heeft verricht, is duidelijk. In 2006 werd hem daarvoor al een Fields-medaille, een van de belangrijkste wiskundeprijzen, toegekend. Hij weigerde die prijs. De vraag is nu of hij de millenniumprijs wel accepteert, of dat hij die ook aan zich voorbij laat gaan. Tijdens het schrijven van deze column do en verschillende verhalen de ronde op internet, maar het waarschijnlijkst is dat hij de knoop nog niet heeft doorgehakt.
    Hoe komt iemand ertoe dergelijke prestigieuze prijzen te weigeren? Perelman heeft zich helemaal teruggetrokken uit de academische wereld sinds hij in 2003 zijn baan opzegde. Hij wil geen held zijn, hij wil niet bekeken worden als een dier in de dierentuin, hij wil met rust gelaten worden. Hij is teleurgesteld geraakt in de wiskundewereld. Maar wat gebeurt er? Verslaggevers gaan juist naar hem op zoek en kranten zetten hem neer als een gekke, onverzorgde kluizenaar die tussen kakkerlakken leeft. Waarom laten we hem niet gewoon met rust? .
    Het verhaal van Perelman staat niet op zichzelf. Ook de briljante Alexander Grothendieck, radicaal pacifist, trok zich eind jaren tachtig uit de wiskundewereld terug en werd een kluizenaar. In januari stuurde hij voor het eerst sinds tijden een teken van leven. Niet om de banden aan te halen, maar om duidelijk te maken dat alle publicaties van zijn werk uit de laatste twintig jaar illegaal zijn en uit bibliotheken verwijderd dienen te worden. Of denk aan John Nash, wiskundige, Nobelprijswinnaar en schizofreen, op wie de film A beautiful mind is gebaseerd.
     Worden mens en die een beetje raar zijn, makkelijk aangetrokken tot de abstractie van de wiskunde? Of word je vanzelf gek als je te veel wiskunde doet in je hoofd? Wie weet. Feit is dat verreweg de meeste wiskundigen heel normale mens en zijn. Maar dat spreekt natuurlijk niet zo tot de verbeelding.
    Het thema van de geniale maar gekke wetenschapper doet dat wel. Iemand die zo briljant is, moet sowieso een beetje gek zijn, of and ere dingen niet zo goed kunnen, houden we onszelf voor. Al is het maar om onszelf ervan te overtuigen dat het helemaal niet erg is om niet zo briljant te zijn.


Red.:   Rand, Greenspan. VPRO Boeken, 25-04-2010 .

Karl Marx, Wikipedia


De Volkskrant,
26-05-2011, rubriek Stekel, door Paul Brill

Lenin

Speculaties waren er altijd al, maar nu lijken nieuwe documenten het te bevestigen: Vladimir Iljitsj Oeljanov alias Lenin was (deels) van joodse komaf. Zelf heeft hij er met geen woord over gerept. Maar er is een brief van zijn oudste zus aan Stalin gevonden waarin ze onthult dat Lenins (en haar) grootvader aan moeders zijde een telg van een arme joodse familie uit OekraÔne was, die zich tot het christendom heeft bekeerd om aan de antisemitische vervolging te ontkomen en voortgezet onderwijs te kunnen volgen.
    De brief, geschreven in 1932 (tijdens een golf van nieuwe pogroms), moet een dijk van een aha-erlebnis zijn voor lieden die ervan overtuigd zijn dat er een Joods Wereldcomplot bestaat. Kapitalisme, zionisme, marxisme en nu dus ook bolsjewisme - allemaal jodenstreken. Nu het (neo)liberalisme nog.


Red.:   Die Paul ...: neoliberalisme: theorie: Milton Friedman, uitvoering: Alan Greenspan. Joden

Intellecualisme: Marx, Cluad Levi-Strauss, Norbert Elias.

Algemeen: zwart-wit denkers.Uit: soc.krachten, etnie, tegen:

De politieke-correctheid is nog ernstiger op het door de Joodse (Grunberg, Wijnberg) en blanke (Halsema) intellectuele elite opgerichte weblog voor de Joodse en blanke intellectuele elite: De Correspondent:


Uit: decorrespondent, oktober 2013, door Rob Wijnberg

Niet wegklikken: de column gaat over Zwarte Piet

Wat we niet zien


Ik ben een raciaal scepticus. Dat wil zeggen dat ik, net als een hele waslijst aan moderne denkers ...


Red.:   Even een tussentijdse bevestiging van het maatschappelijke klimaat dienaangaande. En deze kanttekening: dit is pas de tweede zin, en we hebben al meteen de eerste overtredingen te pakken in datgene waar ook bijvoorbeeld Grunberg uitleg of detail zo'n meester in is, en Wagendorp uitleg of detail enzovoort: de retorische truc. Dit zijnde twee klassiekers ineen, de eerste zijnde die van het Ad verecundiam : het beroep op autoriteit, en de tweede even oude van Ad populum , het beroep de massa.
    Waarna volgens de Informatieregels Rob Wijnberg al definitief "Af" is, maar ter illustratie van wat dus beslist allemaal niet zo is, nog wat van de rest van zijn betoog:

  ...  het concept ‘ras’ beschouw als een culturele misvatting, die is ontstaan in een tijd dat men nog niet zoveel wist over de biologie van de menselijke soort. Of simpeler gezegd: ik geloof niet dat het woord ‘ras’ verwijst naar iets dat werkelijk bestaat.

Oftewel: Als je een Chinees echtpaar naar Afrika verscheept, krijgen ze een neger als kind.
    Je zou zeggen: deze riposte is zo simpel dat hij in ieders hoofd zit. Vermoedelijk ook wel bij Rob Wijnberg, maar dan volledig gcompartimentaliseerd . Hij heeft zijn stelling geponeerd, en gaat daarna, etnisch en cultureel bepaald, volledig ongecontroleerd theoretisch doordraven zonder ooit nog een blik op de praktijk te werpen:
  Het begrip ‘ras’ is gebaseerd op het idee dat een soort (in dit geval: de menselijke soort) onder te verdelen is in groepen die te onderscheiden zijn door specifieke en essentiŽle genetische kenmerken die alleen de leden van die groep met elkaar delen. Een idee waarvan gemakkelijk te verklaren is hoe deze is ontstaan: mensen hebben talloze verschillende uiterlijke kenmerken - huidskleur, haartype, vorm van de ogen - die ze met de ‘leden’ van hun groep delen en met exemplaren buiten die groep niet. Op grond hiervan vatte de gedachte post dat er ‘rassen’ zijn: groepen die zich door essentiŽle (dat wil zeggen: alleen binnen die groep voorkomende) genetische kenmerken onderscheiden van groepen die deze kenmerken niet hebben.
    Inmiddels is door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht deze categorisering al lang en breed ontkracht: mensen verschillen genetisch gradueel van elkaar, maar geen enkele ‘sub-soort‘ heeft genetische kenmerken die alleen voor die groep opgaan. Even heel simpel gezegd: er zijn geen ‘blanken' en ‘zwarten’, er zijn alleen tinten. Vandaar ook dat de raciaal scepticus het concept ‘ras’ typeert als een ‘culturele misvatting’: we zijn gewend geraakt verschillen in (uiterlijke) kenmerken die een genetische oorsprong hebben te verwarren met genetische essenties, die we vervolgens toeschrijven aan 'groepen'.
    Het grote probleem van deze culturele misvatting is natuurlijk dat sommige mensen op grond van deze niet werkelijk bestaande onderverdeling in ‘soorten‘ een al even ongefundeerde morele hiŽrarchie zijn gaan toepassen, beter bekend als racisme: de ene groep zou inferieur zijn aan de andere groep. Voor de raciaal scepticus is dit een dubbele zonde: niet alleen verdeel je mensen onder in categorieŽn die niet bestaan, je zet die categorieŽn ook nog eens in een volgorde die niet bestaat.

Waarna het verder gaat over de acties van zwarten tegen Zwarte Piet, die ze volledig baseren op grond van etnische overeenkomsten. Dus in ieder geval de zwarten zijn het er van harte over eens: er bestaat "etnie", iets dat in het dagelijkse taalgebruik gemeenlijk aangeduid wordt als "ras". Ook door de zwarten, want die noemen Zwarte Piet "racisme".Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .