De Volkskrant, 02-09-2015, door Patrick van IJzendoorn 2009

Met zulke vrienden heeft Jeremy Corbyn geen vijanden nodig

Het ziet er steeds meer naar uit dat de eerstvolgende Labourleider Jeremy Corbyn heet. Daarom pluist Groot-BrittanniŽ zijn omgeving uit. En treft daar nogal wat bedenkelijke types aan.


In 1936 behoorden David en Naomi Corbyn, twee vredesactivisten, tot de duizenden antifascisten die op de Londense Cable Street protesteerden tegen de British Union of Fascists van Oswald Mosley. Met succes wisten de demonstranten te verhinderen dat de zwarthemden Oost-Londen konden binnentrekken, een wijk met veel joodse burgers.   
    Hun zoon Jeremy, favoriet voor het Labour-leiderschap, is er tachtig jaar later nog trots op. Maar hoe verhoudt deze trots zich tot het feit dat hij regelmatig heeft meegelopen met demonstraties van radicale moslimorganisaties, waarbij antisemitische leuzen door de Londense straten weerkaatsen?

Nu de kans groot is dat Corbyn over een kleine twee weken Hare Majesteits oppositieleider is, worden de ideeŽn van de 66-jarige socialist onder een vergrootglas gelegd.

Daarbij gaat het niet alleen over zijn economische plannen - door Tony Blair zondag nog omschreven als 'Alice in Wonderland-materiaal' - maar vooral ook over zijn banden met haatimams, antisemieten en Holocaust-ontkenners, lieden wier ideeŽn haaks staan op zijn andere idealen als emancipatie van homo's, gelijkheid voor vrouwen en wereldvrede.

Onlangs nog gooide Corbyn olie op het vuur door op de Iraanse televisie te beweren dat de afrekening met Osama bin Laden een 'tragedie' was.

De reden voor dit ongemakkelijke verstandshuwelijk - een rood-groene coalitie - is niet zo moeilijk te vinden: de strijd voor een Palestijnse staat en in het verlengde daarvan een afkeer van de staat IsraŽl. Binnen links-Engeland is dit altijd een belangrijk thema geweest vanwege de Britse betrokkenheid in deze regio sinds de nadagen van de Eerste Wereldoorlog.

In 1917 gaven de Britten de Joden een 'nationaal tehuis' in Palestina, de Balfour-verklaring. Enkele jaren later kreeg Londen het mandaat over Palestina en na de Tweede Wereldoorlog speelde de socialistische regering van Clement Attlee een belangrijke rol bij de vorming van de staat IsraŽl.

Binnen Labour wordt er verschillend gedacht over het IsraŽlische vraagstuk. Het New Labour van Tony Blair stond bekend als pro-IsraŽl. Politici van Joodse komaf bekleedden indertijd prominente functies. Zo was Peter Mandelson (wiens vader in de regering-Attlee zat) de architect van het New Labour-project en fungeerde Michael Levy als de man die het geld binnenhaalde. De gebroeders Miliband zijn zonen van de Belgische Jood Ralph Miliband, die in 1940 op het nippertje aan de nazi's was ontkomen. Blair zelf kon op veel sympathie rekenen binnen de Joodse gemeenschap in Groot-BrittanniŽ.

Bij Corbyn ligt dat anders. Deze socialist is al jaren begaan met het lot van de Palestijnen. In zijn enthousiasme heeft hij afgevaardigden van Hamas en Hezbollah 'vrienden' genoemd. Tijdens een televisieinterview meldde hij dat het ging om 'diplomatiek taalgebruik'. 'Betekent het dat ik het eens ben met Hamas en wat het doet? Nee. Betekent het dat ik het eens ben met Hezbollah? Nee. Het betekent dat ik vind dat het omwille van de vrede nodig is te praten met mensen met wie je het oneens bent.' Corbyn ontkent antisemiet te zijn. Het gaat hem om IsraŽl, in zijn ogen een Westerse kolonie die zich als een koloniaal bezetter gedraagt.

Dat onderscheid tussen 'anti-Joods' en 'anti-IsraŽl' is niet altijd even duidelijk. Bij Corbyns islamitische vrienden worden de termen 'Jood', IsraŽlren 'zionist' nogal eens gezien als synoniemen. Ook binnen linkse kringen in Groot-BrittanniŽ is de scheidslijn soms niet helemaal duidelijk.

Volgens de journalist Ben Cohen is vijandschap tegen IsraŽl en zionisme iets te vaak een dekmantel voo r antisemitisme. Een voorbeeld is het verhaal 'De zionistische lobby in Groot-BrittanniŽ' dat het linkse opinieblad the New Statesman in 2002 publiceerde. Op de omslag steekt een gouden Jodenster de Union Flag. Begeleidende kop: 'Een kosjere samenzwering?'
Tussenstukken:
Moazzam Begg
Voormalig Guanantamo Bay-gevangene Begg is voorzitter van Cage. Dat is op papier een liefdadigheidsinstelling die opkomt voor mensen die van terrorisme zijn beschuldigd, maar volgens de autoriteiten een dekmantel is voor terroristische activiteiten. Corbyn en Begg, goede vrienden, liepen drie jaar geleden samen voorop bij een protest in Londen tegen de uitlevering van terreurverdachten aan Amerika.

Paul Eisen
Corbyn heeft door de jaren heen enkele bijeenkomsten bijgewoond die door deze Holocaust-ontkenner georganiseerd. Volgens The Jewisch Chronicle heeft Corbyn ook geld gedoneerd aan Eisens dubieuze groepering Deir Yassin Remembered, maar dat is nooit bevestigd. Eisen noemt Corbyn als een Ďlong-standing associateí, hetgeen door Corbyn wordt ontkend. Het Labour-kamerlid zei dat Eisens ideeŽn bepaald de zijne niet zijn.

Raed Salah Corbyn heeft deze financier van Hamas, in zijn ogen een 'nobele burger', uitgenodigd om een kopje thee te komen drinken op het Lagerhuisterras. Salah staat bekend om zijn homofobie en heeft eerwraak op meisjes 'acceptabel' genoemd. Volgens hem zijn vierduizend joden op 11 september 2001 aan de dood ontstapt door een dagje vrij van hun werk te nemen. Corbyn heeft gezegd het niet eens te zijn met deze denkbeelden van deze sjeik, maar vindt een dialoog met Hamas belangrijk.

Abdur Raheem Green Tijdens een Ramadan-viering sprak Corbyn met deze Salafistische prediker, die opgeroepen heeft tot geweld tegen vrouwen, het stenigen van homoís en het anderszins doden van overspelige burgers. Tijdens een toespraak bij Hyde Park Corner eiste deze bekeerling ooit dat een joodse voorbijganger uit zijn gezichtsveld moest worden gehaald. ĎWaarom halen jullie die jood niet weg, íklonk het door de microfoon, Ďzodat zijn stank ons niet hindertí.

Mousa Abu Maria
Eind 2012 organiseerde Corbyn, voorzitter van Stop the War Coalition, een bijeenkomst op de burelen van het Lagerhuis waar Mousa Abu Maria, lid van de verboden organisatie Palestinian Islamic Jihad, een van de sprekers was. Volgens mensenrechtenorganisaties maakt deze club zich onder meer schuldig aan het ontkennen van de Holocaust en het steunen van Hamas.

Abou Jahjah
Op uitnodiging van Corbyn bezocht de oprichter van de AEL in 2009 het Lagerhuis waar hij deel nam aan een debat, waar ook de Hezbollah-politicus Hoessein el-Hajj Hassan present was. Aanvankelijk ontkende Corbyn Ďde Belgische Malcolm Xí te hebben ontmoet, maar toen er beelden opdoken viel er weinig meer te ontkennen. Kort na deze bijeenkomst werd Jahjah tot ongewenst persoon verklaard. Corbyn lobbyde bij de minister om Jahjah alsnog een inreisvisum te geven.


Web:
De foute vrienden van Jeremy Corbyn
TT:
Omwille van de vrede is het nodig te praten met mensen met wie je het oneens bent, vindt CorbynIRP:  


Naar Racisme , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home
 
[an error occurred while processing this directive]