De Volkskrant, 28-09-2015, van correspondent Patrick Van IJzendoorn 31 dec.2014

Studenten weren ontvlambare activiste
 
Geloofsafval, blasfemie, vrouwenrechten, de sharia en naaktheid in tijden van IS. Over die en meer onderwerpen wilde de Iraanse mensenrechtenactiviste Maryam Namazie spreken op de Universiteit van Warwick. Maar op aandringen van de lokale Student Union is haar optreden afgelast. De studentenleiders waren bang dat moslims zich gekwetst zouden voelen door de aanwezigheid van Namazie. Prominente Britten spreken hier schande van. Het voorval staat niet op zichzelf.
    De 49-jarige Namazie ontvluchtte haar vaderland in 1980 na de machtsovername door Khomeini. Al jaren strijdt ze voor vrouwenrechten in islamitische landen. Ze is lid van de Council of Ex-Muslims of Britain. Tien jaar geleden werd ze uitgeroepen tot 'Seculiere denker van het jaar'.
    Tijdens een 'risico-inventarisatie' concludeerden leden van de Student Union dat haar aanwezigheid ongewenst was en in strijd met het 'no platform'-beleid, dat inhoudt dat sprekers met 'omstreden' opvattingen geen podium krijgen. Volgens woordvoerder Isaac Leigh heeft Namazie in het verleden 'hoogst ontvlambare' teksten geschreven die kunnen leiden tot 'gevoelens van haat op de campus'.
    Leigh wees erop dat de unie een zorgplicht heeft jegens moslimstudenten. 'Het gaat om het recht van deze studenten zich niet ge´ntimideerd of gediscrimineerd te voelen op de campus,' liet hij The Independent weten.
    Voorzitter Benjamin David van de Student Union heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van zijn eigen leden.
    Namazie reageerde verbaasd en geschokt. 'In wezen zetten ze me neer als een racist en een extremist, omdat ik me uitspreek tegen de islam en tegen islamisme.'
    Namazie kreeg volop bijval. 'Vertel me alsjeblieft dat het niet waar is dat de studentenunie van Warwick Maryam Namazie een spreekverbod heeft opgelegd,' reageerde auteur en tv-presentator David Aaronovitch.
    'Dit is het jongste geval van idioterie in studentenkringen', voegde neurobioloog en schrijver Kenan Malik daaraan toe.
    De bekende bioloog Richard Dawkins maakte de leden van de Student Union uit voor 'idioten'. Ook natuurkundige Brian Cox en schrijver Salman Rushdie reageerden ontstemd.
    Eerder dit jaar publiceerde het onlinemagazine Spiked! een lange lijst van universiteiten en studentenbonden die uit politiek-correcte overwegingen een intellectueel schrikbewind voeren. Op Warwick heerst, zo leerde het onderzoek, een vijandig klimaat met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting.


Webversie:


Iraanse Islam-criticus niet welkom op Britse universiteit

De Student Union op Warwick University heeft bepaald dat de Iraanse mensenrechtenactiviste Maryam Namazie niet welkom is op de campus. Na een 'risico-inventarisatie' hebben de studenten bepaald dat haar kritiek op de sharia en de radicale islam 'kwetsend' kan overkomen. Bekende wetenschappers als Brian Cox en Ben Goldacre hebben uit protest verklaard nooit meer een lezing te zullen geven op deze universiteit.

Door: Patrick Van IJzendoorn 26 september 2015, 18:10Bij haar opmerkelijke beslissing wees de studentensociŰteit op het zogeheten 'no platform'-beleid, dat inhoudt dat sprekers met 'omstreden' opvattingen geen podium krijgen om hun visie te uiten. Voorzitter Isaac Leigh beweerde dat de unie een zorgplicht heeft jegens moslimstudenten.

'Het gaat om het recht van deze studenten zich niet ge´ntimideerd of gediscrimineerd te voelen op de campus,' liet hij The Independent weten.
De 49-jarige humaniste Namazie voert al jaren campagne voor vrouwenrechten in islamitische landen en is lid van de Council of Ex-Muslims of Britain. Tevens is ze woordvoerder van de Fitnah- Movement for Women's Liberation. Tien jaar geleden werd Namazie door de National Secularist Society uitgeroepen tot 'Seculiere denker van het jaar'. Ze zei verbaasd en ook mismoedig te zijn over het besluit om haar tot persona non grata te verklaren.

Het besluit heeft veel ophef veroorzaakt bij opinieleiders. 'Vertel me alsjeblieft dat het niet waar is dat de studentenunie van Warwick Maryam Namazie een spreekverbod heeft oplegend,' reageerde David Aaronowitch. 'Dit is de jongste geval van idioterie binnen studentenkringen,' voegde Kenan Malik daaraan toe. De bekende bioloog Richard Dawkins maakte de leden van de Student Union uit voor 'bruikbare idioten' die de radicale islam een handje helpen.

Vorige week kwam Barack Obama nog op voor de vrijheid van meningsuiting op campussen. 'Ik heb gehoord dat sommige campussen geen gastsprekers toelaten die, je weet wel, te conservatief zijn. Of studenten willen geen boek lezen met een toon die beledigend zou zijn jegens Afro-Amerikanen, of die negatief zouden zijn ten opzichte van vrouwen. Ik ben het daar niet mee eens,' zo zei de Amerikaanse president tijdens een toespraak in Des Moines.

Naar Multiculturalisme, cultuurverraad , Multiculturalisme , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]