De Volkskrant, 22-01-2014, van correspondent Rolf Bos 23 jan.2014

Human Rights Watch: Rusland is onwillig

Grove schendingen van de mensenrechten waren er weer volop in 2013, toch ziet de baas van Human Rights Watch lichtpuntjes. Zoals: Edward Snowden.


Zeker, het was niet alleen kommer en kwel in 2013, er vielen op het terrein van de mensenrechten ook positieve punten te noteren. 'Neem het oosten van Congo', zegt Kenneth Roth, de baas van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), 'daar gaat het, dankzij internationale pressie op Rwanda, de betere kant op. Of neem het afsluiten van de internationale verdragen die de rechten en de gezondheid van arbeiders in goudmijnen moeten waarborgen. En in Sri Lanka worden sinds vorig jaar misdrijven tegen de menselijkheid onderzocht. Allemaal stapjes in de goede richting.'

Bij alle somberheid over SyriŽ, over delen van Afrika, over de omstreden executies door Amerikaanse drones en over de rechten van homo's in Rusland was er gisteren in Berlijn bij Roths presentatie van HRW's 'World Report 2014' dus ook ruimte voor enig 'goed nieuws'.

Tot het goede nieuws rekent de Amerikaanse jurist ook de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden. 'Dankzij hem weten we nu van de praktisch onbegrensde elektronische bewakingsmethodes die de Verenigde Staten hanteren. De wereldwijde ontzetting hierover doet de hoop leven dat er binnenkort verandering mogelijk is, niet in de laatste plaats nu BraziliŽ en Duitsland dit onderwerp bij de VN hebben aangekaart.'

Transparantie
Niet dat Roth naÔef is. Alle kritiek op de praktijken van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten hebben nog niet tot meer transparantie geleid, zegt hij. Bovendien is het spijtig dat geen van de regeringen die getroffen zijn door de NSA-praktijken de deuren wensen te openen voor Snowden zelf. 'Het is droevig dat juist Rusland, waar hem een tijdelijke verblijfsvergunning werd verstrekt, zich als kampioen van de mensenrechten kan presenteren.'

In het jaaroverzicht van HRW is ook aandacht voor de mogelijke 'impact' van de Olympische Winterspelen in Sotsji op de mensenrechtensituatie in Rusland. In dat kader heeft de organisatie bovendien een 'Reporter's Guide' beschikbaar voor journalisten die naar het sportevenement afreizen. Ook andere belangstellenden kunnen die downloaden.

Wat Roth betreft is Rusland tevens een van de landen die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende slachtpartijen onder de burgers van SyriŽ, het land waar 'het dodelijkste conflict van 2013 werd uitgevochten, een conflict waarvan het einde helaas nog niet in zicht is'.

Rusland, maar ook China hebben de VN-Veiligheidsraad 'gecastreerd', zegt hij. 'Ze beschermen de Syrische regering. Ze weigeren internationale maatregelen van de Verenigde Naties, zoals een wapenembargo, te ondersteunen.' Beide landen zijn daarmee medeverantwoordelijk voor het stijgende aantal burgerslachtoffers, vindt de baas van HRW.

Dat Rusland in SyriŽ invloed heeft, blijkt uit de overeenkomst die gesloten kon worden omtrent de vernietiging van chemische wapens. 'De Russische minister Lavrov bewees daarmee dat zijn land snel en met succes druk kan uitoefenen op Damascus. Op andere terreinen is Rusland onwillig om acties te ondernemen.'

Roth levert ook kritiek op de Arabische landen die doorgaan met het exporteren van olie en wapens naar de regering van Assad, of naar een van de andere strijdende partijen.

'En bij westerse landen, en zeker de Verenigde Staten, bestaat weer aarzeling om Iran onder de druk te zetten', zegt hij. Met Teheran, naast Rusland de belangrijkste supporter van Assad, wordt immers onderhandeld over een beperking van het nucleaire programma van Iran. 'Het slagen van dat overleg heeft prioriteit boven wat er nu in SyriŽ gebeurt.'

Ook bestaat er volgens hem in Washington angst dat te felle kritiek op SyriŽ de lopende vredesbesprekingen in Zwitserland in gevaar kan brengen. Het is zaak, zegt Roth, dat de grenzen van SyriŽ snel opengaan, zodat er humanitaire hulp kan worden geleverd. 'We kunnen ons, met maandelijks 5.000 burgerslachtoffers, niet veroorloven te wachten op het verre vooruitzicht van een vredesakkoord.'


Tussenstuk:
'Alle aandacht vanwege de Spelen is een plus voor Russische homo's'

Boris Dittrich, het oud-Kamerlid van D66, is voor Human Rights Watch werkzaam in Berlijn. Hij heeft veel contact met mensenrechtenorganisaties in Rusland. HRW is er goed ingevoerd. In Moskou heeft de organisatie een kantoor.

Dittrich zegt dat leden van onder meer homobewegingen in de aanloop naar de Olympische Spelen in Sotsji 'flink geÔntimideerd worden' door de overheid. 'Ze mogen niet met kritische journalisten spreken. Er is sprake van huiszoekingen, tijdelijke detentie.'

Er wordt tijdens de Spelen een gebied gecreŽerd waar critici zich vrij kunnen uiten. 'Dat terrein ligt op ruim tien kilometer van de stad. Vooraf moet je wel eerst een vergunning aanvragen bij de veiligheidsdiensten. Dan weet je dus meteen al dat je op een lijst komt te staan.'

Dittrich uit flinke kritiek op de grote afvaardiging - koning, koningin, premier, minister - die Den Haag naar het sportevenement stuurt. 'In vergelijking met de meeste andere Europese landen is die veel te groot. Je geeft er een verkeerd signaal mee af. Premier Rutte heeft gezegd dat hij tijdens zijn verblijf ook met Russische homo-organisaties wil praten, maar die zitten daar helemaal niet op te wachten, bleek uit een conferencecall die ik gisteren met hen voerde.'

Dittrich beaamt dat de Spelen - en ook de onrust in politiek Den Haag over de Nederlandse afvaardiging - de problemen omtrent de mensenrechten, incluis die van de Russische homo's, goed op de kaart hebben gezet. 'Je zou dat als een plus kunnen zien, ja. Nu is er wereldwijde aandacht, maar wat gebeurt er als de Spelen en de daaropvolgende Paralympics weer voorbij zijn en die aandacht verslapt? Vooral dan is er voor ons werk aan de winkel.'Red.:  

uit leugens/democratie::

Uit: De Volkskrant, 22-01-2014, van correspondent Rolf Bos

Human Rights Watch: Rusland is onwillig

Grove schendingen van de mensenrechten waren er weer volop in 2013, toch ziet de baas van Human Rights Watch lichtpuntjes. Zoals: Edward Snowden.


Zeker, het was niet alleen kommer en kwel in 2013, er vielen op het terrein van de mensenrechten ook positieve punten te noteren. 'Neem het oosten van Congo', zegt Kenneth Roth, de baas van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) ...


Red.:   En daar is alweer een stukje verklaring voor de eenzijdige anti-Rusland retoriek: Kenneth Roth is, gezien de achternaam (zie bijvoorbeeld naamsgenoot auteur Philip Roth) van Joodse origine.

 


Naar Belastingmoraal, egoÔsten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]