De Volkskrant, 11-12-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard .2010

Is gafanomics mogelijk in Europa?

Tussentitel: Amerikanen laken Googlefobie van Europese politici

Les GAFA is in Frankrijk een populair acroniem voor de digitale reuzen Google, Apple, Facebook en Amazon. Als niet tijdig wordt ingegrepen, dreigt dit veelkoppige monster uit de VS een monopolie te krijgen op het world wide web, niet alleen bij het zoeken van informatie maar ook bij e-mailverkeer, het online winkelen en luisteren naar muziek.

Inmiddels zou er Les GAUFA van kunnen worden gemaakt, want het digitale taxibedrijf Uber kan eraan worden toegevoegd. Behalve dat zij diensten monopoliseren, betalen Les GAFA nauwelijks belasting, schenden zij de privacy van de burgers en vernietigen bovenal banen in een tijd waarin de werkloosheid toch al torenhoog is.

Net nu met de VS wordt gesproken over een historisch handelsakkoord zijn ze ook steen des aanstoots geworden. Het Europees Parlement wil dat Google wordt opgesplitst. Uber wordt in het ene na het andere land - van Spanje tot Nederland en van India tot Thailand - verboden. Ook wil de EU dat zo snel mogelijk hun fiscale constructies worden geslecht en dat privťgegevens van burgers geen commerciŽle handelswaar worden.

De Amerikanen spreken op hun beurt van Googlefobie. Zij vinden dat de vier multinationals slechts het leven van consumenten proberen te vergemakkelijken. Dat ze zo machtig zijn geworden heeft ermee mee te maken dat de Europeanen nog te veel gericht zijn op het behoud van oude banen, terwijl de Amerikanen zich op het creŽren van nieuwe richten. 'Verstoringen van gevestigde markten worden in de VS als sociaal wenselijk gezien en in Europa als sociaal bedreigend', schreef Irwin Stelzer, een Amerikaanse bedrijfsconsultant vorige week in The Sunday Times.

Het in Frankrijk opgerichte maar nu wereldwijd opererende innovatiebureau Fabernovel riep de Europese bedrijven op Gafanomics in de armen te sluiten in plaats van te bestrijden. Europese bedrijven, of het nu gevestigde multinationals of start- ups zijn, zouden net als Les GAFA een businessmodel moeten ontwikkelen waarbij de klant in de breedste zin van het woord centraal staat. 'Een klant is niet iemand aan wie je in eerste instantie iets moet verdienen, maar wiens attentie je moet zien te krijgen door zijn problemen op te lossen.' Of Europese bedrijven moeten net als Les GAFA met gratis diensten klanten zien binnen te halen die later met betaalde diensten kunnen worden bestookt.

Of gafanomics zich even gemakkelijk in het Rijnlandse als in het Angelsaksische model laat inpassen blijft echter duister. Werknemersrechten zijn hier heilig. Veel Europese bedrijven hebben moeite om gratis klantenbestanden in betaalde diensten te trekken. Maar dat betekent niet dat Les GAFA ook moeten worden geweerd omdat ze te groot of te machtig worden.

Er zou hun hier in Europa geen strobreed in de weg moeten worden gelegd op voorwaarde dat ze normaal belasting betalen en zich niet tot Big Brother ontpoppen.


Webtitel:
Is er ruimte voor digitale reuzen in Europa?
TT:
Europese bedrijven, of het nu gevestigde multinationals of start- ups zijn, zouden net als Les GAFA een businessmodel moeten ontwikkelen waarbij de klant in de breedste zin van het woord centraal staat

Red.:


Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]