De Volkskrant, 08-06-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen .2010

Theo

Door de zomerse droogte in Hilversum ontstond een heel nieuw genre: de ingezonden column.


Tussentitel: Ingezonden-brievenschrijvers zijn het zout in de pap van de krant

Zijn debuut is nog maar zes weken geleden, maar zijn carrière als columnist verloopt stormachtig. Hij ergerde zich aan het lafhartig wegzetten van de Turkse premier Erdogan als 'zelfzuchtige en luie minnaar', schreef hij. 'Ik heb de heer Erdogan leren kennen als een uiterst bedreven, onbaatzuchtige pijper die er letterlijk geen genoeg van krijgt.'

Was getekend: Theo Maassen, Eindhoven.

Daarna ging het hard. Op ongezette tijden dient hij zich aan in de kolommen van de brievenpagina van deze krant. Daar werden zijn stukken al snel bekroond met het prestigieuze predicaat 'Brief van de dag', de Louis Davidsring van de brievenkunst.

Hilarisch was zijn hymne Erdogan, Erdogan: 'Zelfs van buiten is hij mooi/ elke porie, elke plooi/ Zijn kaaklijn, ogen, zijn gebit/ zijn haar dat altijd prachtig zit/ Perfect de glooiing van zijn wang/ Alleen zijn arm is nogal lang...'

De drie puntjes beschouwt de jury als jeugdige schoonheidsvlekjes.

In een andere Brief van de dag plaatste hij een voetnoot bij Arnon Grunberg. Daarmee toonde hij zijn torenhoge ambitie: de koning der columnisten naar de kroon steken.

Mogelijk is sprake van een misverstand en zijn de columns van Maassen per ongeluk bij de brievenredactie beland. Daar ontstond een nieuw genre: de ingezonden column.

De krant is geplaveid met columns en cursiefjes. Alleen op de brievenpagina was nog ruimte; dat had debutant Maassen goed gezien. Daar bestond al een rijke traditie van veelschrijvers als Henriëtte Boas, Marius Flothuis en Prosper Ego. Hun stemmen verstomden; niemand schreef zo columnesk als Maassen.

Ik vermoed dat het genre opbloeit door de zomerdroogte in Hilversum. De talkshows vieren vakantie, tafelgasten kampen nog met opborrelend meningzuur. Dat zoekt een uitlaatklep, het moet er toch uit.

De brievenpagina is de vrijplaats voor de ongehoorde. Briefschrijvers zijn het zout in de pap van de krant. De gedrevenheid waarmee zij hun pen ter hand nemen, illustreert de gelukzaligheid die zich, onder invloed van drukinkt, van de schrijver meester maakt. Het gevoel van het Zomervakantiedoeboek uit je jeugd, met achterin een blanco pagina met de tekst: 'Maak hier je eigen tekening'.

Eind mei deed Maassen zijn duit in het zakje van het pietendebat: 'Ik ben fel tegen de voor- en tegenstanders in de zwartepietendiscussie.' In de kwestie-Typhoon werd zijn toon serieuzer. Moet de politie bij wijze van leeftijdsprofilering 18- tot 25-jarigen gaan aanhouden? Dinsdag sprak hij zijn collega Harriët Duurvoort bestraffend toe over haar stellige mening over de politie: 'Ik ben een groot voorstander van het idee mensen uit specifieke bevolkingsgroepen niet over één kam te scheren.'

Zo opent de jonge columnist ons de ogen. 'Extra les aan peuters met taalachterstand', 'JSF maakt toeristisch vluchtje boven Nederland'. Ik vind er pas wat van nadat ik de mening heb gelezen van Theo Maassen, Eindhoven.Web:
Was getekend: Theo Maassen, Eindhoven
TT:


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]