WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher is gekozen tot leider van de PvdA - we schrijven december 2016. Op zich geen reden om meteen maar een verzameling te beginnen over zijn kwaadaardigheid, maar in zijn eerste impromptu interviewtjes met hijgerige journalisten, bijvoorbeeld in EenVandaag van 09-12-2016, liet hij meteen zien waarin hij afweek van vorige PvdA-leiders. Zo begon Wouter Bos zijn carrière als leider met het statement dat zijn voornaamste doel was het bereiken van een generaal pardon voor asielzoekers, en Diedrik Samsom liet meteen weten dat het toelaten van meer "vluchtelingen" zijn hoogste prioriteit had.

Lodewijk Asscher wijkt daarvan dus af. Zijn hoogste prioriteit is een andere: het bestrijden van Geert Wilders. Kon je meteen horen. Maar nu heeft hij het ook expliciet op schrift laten stellen (nu.nl, 17-12-2016. uitleg of detail ):
  Asscher opent de aanval op Wilders

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil een "fatsoenlijk, sociaal alternatief" bieden voor de PVV. ...

Grappig hè, dat woordje 'fatsoenlijk'. Wat daar dus staat is in feite dit: "Geert Wilders is onfatsoenlijk". Maar Geert Wilders is in zijn eentje een privépersoon met geen enkele toegevoegde waarde. Wat daar dus daadwerkelijk staat is dit: "Aanhangers van de PVV zijn onfatsoenlijk".

Een equivalen van Hillary Clinton's: "Trump voters are deplrables".

Oftewel: Lodewijk Asscher is een kwaadaardig mens.

Het hiervoor gehanteerde eerste criterium zijnde: hij gebruikt een Ad hominem uitleg of detail om zijn tegenstanders die inhoudelijk van mening verschillen te bestrijden uitleg of detail . In plaats van de inhoud.

Hoe vertaalt of omhult zich nu deze kwaadaardigheid? Nou, in zeer vele zaken. Daar zijn ze ontzettend goed, de mensen met dezelfde achtergrond als Lodewijk Asscher, om kwaadaardigheid in vele min of meer verhulde vormen te gieten.

Een eerste, ook nog staande in de kop, is die van de contradictie:
  ... Ook de PvdA wil hard optreden tegen criminele asielzoekers.

Asscher stelt in zijn gesprek met het AD echter dat Nederland een criminaliteitsprobleem heeft, geen Marokkanen-probleem.

De berichten over de asielzoekers in Ter Apel zijn inmiddels doorgedrongen tot de reguliere media zodat nu iedereen weet dat asielzoekers criminele neigingen hebben wat bij de rest van de bevolking al twintig jaar bekend was. En die asielzoekers zijn voor een flink deel Noord-Afrikanen, in Nederland afgekort tot "Marokkanen", en die "Marokkanen" vormen dus een probleem en Lodewijk Asscher constateert dat men dat tegenwoordig zo ziet maar volgens Lodeiwjuk Asscher is dat dus geen probleem met Marokkanen. 

Lodewijk Asscher uit contradicties. Na Ad hominem het tweede kenmerk van kwaadaardigheid.

En hij zegt meer. Over de Marokkanen reeds wonende in Nederland.
  Er is volgens de PvdA-leider een specifiek probleem zolang Marokkaanse Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Maar "door de hele groep schuldig te verklaren, doen we onrecht aan al die jongeren die hun best doen en er niet tussenkomen", aldus de minister van Sociale Zaken.

En tweede contradictie, nog kunstiger verborgen: er is een specifiek probleem (de eerste zin): "Marokkanen zijn schuldig aan een overdadige hoeveelheid criminaliteit". Maar, de tweede zin: "Je mag Marokkanen niet schuldig verklaren aan overdadige criminaliteit".

En hij zegt meer. Over het oplossen van dit probleem. Want stel je wilt dit probleem echt oplossen. Dan zijn er twee mogelijkheden: of je past die mensen aan, of je verwijdert ze uit je samenleving. Twee rationele oplossingen. Waarvan de eerst duidelijk de moeilijkse is: het gedrag van mensen laat zich heel moeilijk aanpassen, tenzij met langdurige trajecten en concrete psychologische begeleiding. En dat heb je ook nog de mogelijkheid van sancties nodig in dat traject. En de enig mogelijke sanctie voor dit soort volwassen gevallen is: verwijdering uit de samenleving. Of lijfstraffen maar dat mag niet - volgens de "fatsoenlijke" mensen. Dus de mogelijkheid van verwijdering uit de samenleving maakt een integraal deel uit van alle oplossingen. De oplossing van Geert Wilders. Hier is de mening  van Lodewijk Asscher over het oplossen van het probleem van criminele Marokkanen:
  Asscher haalt fel uit naar Geert Wilders en zijn 'minder Marokkanen' ...

Oftewel: Lodewijk Asscher wil niet echt een oplossing van het probleem van criminele Marokkanen.

Ook dit verbergt hij weer kunstig - want dit citaat is incompleet:
  Asscher haalt fel uit naar Geert Wilders en zijn 'minder Marokkanen'-proces. "Wilders valt de rechtsstaat aan. ..."

Een leugen. Het Openbaar Ministerie en de rechters die de rechtsstaat zouden moeten vertegenwoordigen, vallen die rechtstaat aan door iemand vanwege zijn mening te vervolgen.

Een voorbeeld van omkering van de werkelijkheid is. Asscher, als politiek-correct ideoloog, leeft in een spiegeluniversum:
  "...Hij eist vrijheid voor zichzelf die hij een ander, zoals Sylvana Simons, misgunt ..."

Het is andersom: Sylvana Simons staat achter de vervolging dus misgunt Wilders de vrijheid van meningsuiting.
  Asscher haalt fel uit naar Geert Wilders en zijn 'minder Marokkanen'-proces. "...  Hij strooit met Koranteksten, maar verloochent de Grondwet. ..."

Het is andersom: hij citeert koranteksten die in strijd zijn met de Grondwet (homohatend, Jodenhatend, enz.), en degenen die de koran toelaten, handelen dus in strijd met de Grondwet.
  "...Hij beschouwt mensen bij voorbaat als verdacht in plaats van te kijken wat ze doen. Ik verwerp dat."

Al afgehandeld: Wildrs wil het (criminele-)Marokkanenprobleem oplossen, Asscher cum suis niet.

En helemaal aan het einde:
  "Er is behoefte aan fatsoen in de samenleving. ... normaal met elkaar omgaan in plaats van schreeuwen."

Dit dus na een uitgebreide portie "schreeuwen".

Asscher beweert dus iets te willen doen aan "het probleem", maar weigert de eerste stap te zetten van iedere oplossing van "een probleem": het erkennen van het probleem. En de reden is duidelijk: omdat het groepskenmerk van "het probleem" etnisch is. En van etnieën mag je niets fouts zeggen. Volgens zijn ideologie zijn tenslotte alle etnieën gelijk en gelijkwaardig.

Typisch Joods, dit allemaal. Anderen doen het ook, maar dat is omdat de ideologie niet aan etnie is voorbehouden. Maar de ideologie heeft wel een Joodse origine. Die van globalisering, neoliberalisering, Europeanisering, en migratie-totalitarisme.

De kwaadaardigheid uitleg of detail .

Dus maar eens kijken naar wat er verder al op deze website over Lodewijk Asscher is genoteerd en wat andere bronnen. Met als eerste de kwestie van de principiële keuze in deze tijden: islam of vrijheid en democratie. Ook af te korten tot: islam of Wilders. Dus nog wat verdere illustraties van de pricipiële keuze van Lodewijk Asscher: liever islam dan Wilders. Eerst zijn reactie als de moslims iets doen (telegraaf.nl, 09-01-2015. uitleg of detail ):
  Asscher: niet anders over moslims gaan denken

Vicepremier Lodewijk Asscher is na de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs niet anders over moslims gaan denken. „We weten dat er moslims zijn die hun geloof misbruiken om misdaden te plegen. We weten ook dat er veel moslims dat afschuwelijk vinden”, zei Asscher vrijdag.

Oké, een moordpartijtje? Asscher: "Incidentje". Angst of maatregelen zijn dus volstrekt overbodig.

Nu als tegenstanders van moslims iets doen (nu.nl, 09-02-2015. uitleg of detail ):
  Asscher ... incident met spandoek

Daar hingen leden van een rechtse organisatie spandoeken op bij een moskee in aanbouw met teksten als 'Stop de islam'. ...

Dus vier demonstranten stonden op de moskee-in-aanbouw met een spandoek:

. De reactie van Lodewijk Asscher:
  Asscher praat met moskeebestuurders Leiden na incident met spandoek

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken begrijpt de angst van de moslims na het incident van zaterdag in Leiden.

Absurdistan. Een moordpartij door moslims moeten we beschouwen als incidentje en daardoor mogen we niet bang worden, en staan er ergens vier (VIER!!!) demonstranten met een spandoek bij een moskee, mogen alle moslims bang zijn.

Lodewijk Asscher is totaal gestoord.

Maar dat komt dus door: totaal kwaadaardig. En kent daarin geen enkele limiet:
  Asscher sprak maandag in Leiden met moskeebestuurders. Hij toonde begrip voor ''de angst voor wat hier achter zit, voor de oproep tot onverdraagzaamheid die met deze actie wordt gedaan. Dat gaat verder dan de zes extremisten met een spandoek die op een gebouw klimmen.''
    De minister zei dat de overheid niet elke moskee, synagoge of kerk permanent kan bewaken, maar dat gebedshuizen zo nodig kunnen rekenen op extra bescherming.    ...
    Asscher sprak zaterdag ook al zijn afschuw uit over het incident. De actievoerders werden toen aangehouden. Bij het besloten onderhoud met de moskeebestuurders maandag was ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink aanwezig.


En dit wordt gedaan bij herhaling (nos.nl, 28-02-2016):
  Moskeeën in Nederland krijgen ernstige dreigbrievenOngeveer tien moskeeën in Nederland hebben de afgelopen dagen dreigbrieven gekregen. "Jullie krijgen binnenkort hoog bezoek, varkens", staat er in de brieven. Er staan ook hakenkruisen op afgebeeld en de islam wordt een duivelse en valse religie genoemd. ...

De reactie van Lodewijk Asscher op 10 pamfletten:
  Lodewijk Asscher gaat zo snel mogelijk in gesprek met moslimorganisaties ... Hij wil ze een hart onder de riem steken

Deze mensen zijn levensgevaarlijke vijanden van de beschaving.

En om te voorkomen dat mensen dat inzien, verspreiden ze dus de tegenoverstelde leugen (nos.nl, 20-03-2014. uitleg of detail):
  Asscher: uitlatingen Wilders gif

PvdA-vice-premier Asscher vindt de uitlatingen van PVV-voorman Wilders over Marokkanen "gif voor de samenleving". Asscher heeft met walging naar de beelden gekeken.

En doen dat bij herhaling (nos.nl, 14-03-2015. uitleg of detail ):
  Asscher: Wilders komt dicht bij haatprediken

Vicepremier en PvdA-minister Asscher vindt dat PVV-leider Wilders "soms wel heel dicht bij haatprediken" komt. In een gesprek met Nu.nl zegt Asscher dat je elke keer moet proberen af te wegen of iets een mening is die "wat heftiger is" of dat er haat wordt gepredikt.

En ten bewijze van het feit dat hij in een spiegeluniversum leeft:
  ... volgens de PvdA-minister beoordeelt Wilders mensen niet op hun individuele gedrag, maar omdat ze lid zijn van een groep.

Hetgeen, dat 'beoordeelt ... mensen niet op hun individuele gedrag', de kern is van de islam. De term "islam" betekent "onderwerping" ... Je werpt je individualiteit af als lid van de islam:

En vervolgt Asscher:
  ... volgens de PvdA-minister beoordeelt Wilders mensen niet op hun individuele gedrag, maar omdat ze lid zijn van een groep. "Soms komt hij daarmee wel heel dicht bij haatprediken."

En ook dat blijkt het omgekeerde: dat geldt voor de islam:


Of beter: voor de islam geldt dat het niet alleen heel dicht bij komt haatprediken, het is haatprediken.

En dat haatprediken ... (de Volkskrant, 26-02-2016, door Janny Groen)
  Geen apart verbod op salafistische organisaties

Het kabinet gaat salafistische organisaties niet verbieden. Nieuwe wetgeving om onverdraagzaamheid en het prediken van haat binnen salafistische stromingen aan te pakken, komt er evenmin. Het huidige juridische instrumentarium volstaat.
    Dit staat in de brief die de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en Art van der Steur (Veiligheid en Justitie) donderdagavond aan de Tweede Kamer stuurden. ...

... wil Lodewijk Asscher geen strobreed in de weg leggen.

Oké, de positie van Lodewijk Asscher aagaande het hoofddebat in Nederland van de laatse twintig jaar is duidelijk: liever islam dan vrijheid en democratie. Dan voor de duidelijkheid aangaande waar dit vandaan komt, nog even een andere kwestie: Zwarte Piet. Iedereen die de Nederlands cultuur een neutraal of warm hart toedraagt, wil Zwarte Piet als cultureel symbool behouden: hij laat de goide kanten van de niet-blanke mens zien. Zwarte Piet heeft een baan, en deelt kadootjes uit. En stop stoute kindertjes in de zak, wat een nog veel eerzamer bezigheid is.

De zwarten haten Zwarte Piet. Daarover verkondigen zde allerlei smoezen en drogredenen, maar ze haten Zwarte Piet omdat ze blanken haten, en blanken haten ze omdat die cultureel zo veel succevoller zijn dan zijzelf. En Zwarte Piet is een mooie stok om de hond mee te slaan.

Iedereen die geen zwarte is en zich toch uitspreekt tegen Zwarte Piet, doet dit dan ook om slechts één enkele reden: hij of zij haat ook Nederland. En dat het inderdaad gaat om blankenhaathaat blijkt uit het feit dat de steun van de andere gekleurden aan de zwarten in deze kwestie universeel is. Voor al die andere gekleurde groepen geldt hetzelfde: hun culturen presteren zo veel minder dan de blanke.

Hier is stellingname van Lodewijk Asscher redelijk in het begin an het debat (de Volkskrant, 15-08-2014, van verslaggever Joris Zwetsloot):
  Zwarte Piet krijgt ander uiterlijk

Na twee jaar heftig debat lijkt het pleit beslecht: Zwarte Piet gaat er anders uitzien. Hoe, daarover zal nog veel worden gesteggeld. Hij moet in elk geval zijn 'negroïde stereotypering' kwijtraken

Het uiterlijk van Zwarte Piet gaat definitief veranderen. Dit hebben de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, en vicepremier Lodewijk Asscher afgesproken met het Amsterdams Sinterklaascomité en de NTR, die de landelijke Sinterklaasintocht uitzendt.

En hier van recent, een paar jaar later, waarin inmiddels duidelijk is geworden dat de kwestie sterk polariserend werkt (Telegraaf.nl, 04-11-2016):
  Asscher wil minderheid Zwarte Piet besparen

De meerderheid van de Nederlanders die het uiterlijk van Zwarte Piet niet wil aanpassen moet rekening houden met de minderheid die dat wel graag wil, vindt vicepremier Lodewijk Asscher. Hij reageerde vrijdagavond op een onderzoek dat De Telegraaf heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat het leeuwendeel van de Nederlanders hecht aan de traditionele zwarte piet.    ...

Oftewel: Asscher wil de meerderheid Zwarte Piet afnemen.

Uitlsuitend en alleen omdat de minderheid gekleurd is, en de meerderheid blank.

En hijzelf tot de gekleurde minderheid behoort, zei het niet erg zichtbaar. Maar Joden zijn net als Arabieren semieten. oftwel genetisch Midden-oostiërs en geen Europeanen.

Lodewijk Asscher is een onverdunde Nederlandhater en blankenhater.

En in het kader van die Nederlanderhaat gaat hij tot het uiterste: (de Volkskrant, 18-10-2016, door Joost de Vries):
  Asscher bij start poeslief voor Samsom

... Asscher, die zojuist zijn kandidatuur voor het PvdA-leiderschap heeft gelanceerd tijdens een strak geregisseerde bijeenkomst op een vmbo-school in Amsterdam-West.   ...
    Hij heeft gespeecht over het Nederland van 'Annas, Mouad, Jaap en Thijs'. ...

 Hij wil de Nederlandse bevolking vervangen ...

Niets onverwachts voor wie de trends van de laatste decennia heeft gevolgd, want dit is iets dat hij deelt met zijn cultuurgenoten uitleg of detail . En als zich afvraagt waarom ... Dat weet u best wel ... Ze roepen het voortdurend als iemand iets wil doen aan de gekleurde instroom ...

En als eerst stap zet Lodewijk Asscher hier de Nederlanders op het tweede plan. En op zijn minst van de bevolking is al moslim of moet dat gaan worden. En ook over dit deel is zorgvuldig nagedacht, want de moslim-namen komen in één stuks Marokkaan en één stuks Turk.

Waarna hij zijn doelstelling nog verder onderbouwd:
  'Mijn tegenstanders zijn Rutte en Wilders.'    ...

Klopt. Want die willen Nederland en zijn bevolking behouden.

Lodewijk Asscher draait een exacte kopie van het Joodse programma af. Het programma dat eindigt, zie ook hun Verschrikkelijke Boek, in Armageddon uitleg of detail .Addenda

En omdat zulke sterke en belangrijke zaken nauwelijks bewijs genoeg kunnen krijgen, de nodige addenda. Naar aanleiding van ene groot interview in één van de politiek-correcte propagandakanalen, een bericht in een ander (Joop.nl, 13-01-2017. uitleg of detail ):
  Asscher: Geert Wilders gooit een vuurwerkbom op de vrijheid

Dit weekend zal Lodewijk Asscher voor het eerst het PvdA-congres toespreken als kersverse lijsttrekker van de partij. In een interview met Trouw kijkt Asscher vast vooruit, naar het congres én naar de komende jaren.

Ofrtewel: niet de islam bestrijdt en dus bedreigt onze waarden en is dus de vijand, maar Geert Wilders. En er is nauwelijks een ander punt van bela ng:
  We staan aan het begin van vier jaar Trump. In Nederland is de PVV de grootste in de peilingen. ...’
    ‘Bij de PVV zijn alleen mensen die het met hen eens zijn Nederlanders. ...’
    ‘Op het moment dat je de rechters aanvalt, zoals Geert Wilders doet, ...’

Weer zo'n grappige omkering: het zijn de rechters die Geert Wilders aanvallen. Net als ze met Hans Janmaat hebben gedaan. En Marinus van der Lubbe => - door politiek-correcte nazi-rechters.
  Op het moment dat je zegt: ik vind mensen met een andere achtergrond en een ander geloof om die reden verdacht en ik vind dat boeken verboden moeten worden, dan steek je eigenlijk de Grondwet in de fik.  ...

En nog eentje: op het moment dat een een geloof toelaat dat de Grondwet in de fik wilt steken, ben je medeplichtig als brandstichter.
    En hij vertelt openlijk waarom:
  Ik had een zonnige jeugd, maar ook wel met een schaduw die te maken heeft met het verleden, met de pijn en de trauma’s uit de oorlog. Daarom voel ik de morele plicht om niet aan de zijlijn te staan en voor anderen op te komen.

Oftewel: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen, en wie dat anders ziet, doet aan de Holocaust".

Het is geen wonder als ze een nieuw Armageddon krijgen ...

Overigens was er ook een aardig relevant commentaar bij Joop.nl:
  Zandd – 15 januari 2017 at 10:00
De PvdA heeft feitelijk nog maar 3 thema’s in hun verkiezingsprogramma: Wilders, Wilders en Wilders. Nog een stuk bondiger dan het A4tje van de PVV.

Om de eigen kwaadaardigheid te verhullen.

Volgende. Door de uitverkeizng van Donald trump is de invloed van de Joden en Joodsisten in Amerika (The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, CNN, Goldman Sachs, enzovoort) schijnbaar wat afgenomen, en overal ter wereld staan ze te dansen en roepen iedereen op om mee te dansen:


Uit: Joop.nl, 31-01-2017. uitleg of detail

Lodewijk Asscher in DWDD over de link tussen Donald Trump en fascismeIn De Wereld Draait Door is PvdA-lijsttrekker en vice-premier Lodewijk Asscher te gast. Hierin bespreekt hij onder meer het boek The Plot Against America, van Philip Roth. In het boek schetst Roth een alternatieve geschiedenis van de Verenigde Staten en wel één waarin niet Franklin D. Roosevelt de presidentsverkiezingen wint, maar Charles Lindbergh. Het gevolg: Hitlers vrienden zijn aan de macht en het land bezwijkt onder fascisme.
    Asscher maakt een vergelijking met wat er in het boek gebeurt en de hedendaagse werkelijkheid in de Verenigde Staten. Niet in de laatste plaats omdat de huidige president van de VS, Donald Trump, het ‘America First’ van Lindbergh na-papegaait, zijn fascisme ten spijt.    ...


Red.:   Philip Roth: Joods. En ze zijn helemaal buiten zinnen:
  Matthijs van Nieuwkerk vraagt zich in de uitzending nog even af of Asschers met de vergelijking geen paardenmiddel inzet; is het niet wat overdreven om de link te leggen tussen fascisme en zij die in de Verenigde Staten nu de touwtjes in handen hebben? Nee, zegt Asscher in zijn repliek. “De werkelijkheid is veel extremer dan wat je in je fantasie kan bedenken”, aldus Asscher.

Klopt. Jesse Klaver blijkt eigenlijk Yasser Feras te heten, en samen met Lodewijk Asscher willen ze Nederland vol laten stromen met lieden uit het Midden-Oosten volgens het Coudenhove-Kalergi plan uitleg of detail .


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

\17 dec.2016