De Volkskrant, 29-10-2016, ingezonden brief van David Bos, Amsterdam als godsdiensthistoricus en socioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam .2010

Brief van de dag

Verzuiling bevorderde homo-emancipatie juist

Terecht wijst Maurits de Bruijn erop dat de omarming van 'homorechten' door populistisch rechts weinig waard is (Vonk, 22 oktober). Maar zijn betoog rammelt. 'Rechtse politici zijn populair onder de homoseksuele stemmer', stelt hij. Het bewijs daarvoor is echter flinterdun. We weten domweg niet hoe rechts homo's en lesbo's tegenwoordig zijn, noch hoe links ze vroeger waren. Zeker, het COC van de jaren zeventig en tachtig was uitgesproken links, maar daartegen rees toen al verzet - getuige Henk Krols GayKrant (1980-2013).

Homoacceptatie hier te lande is volgens De Bruijn vooral te danken aan ontkerkelijking en ontkerstening. Uit historisch onderzoek door Harry Oosterhuis, Heather White en mij blijkt evenwel dat in de vroege jaren zestig juist katholieken en protestanten baanbrekend werk hebben verricht. Homo-emancipatie begon lang voor 1969 (de Stonewallrellen, jaarlijks herdacht op Roze Zaterdag) en haar vroege succes in Nederland is juist te danken aan verzuiling.

Volgens De Bruijn leert een SCP-rapport uit 2014 dat de afkeuring van homoseksualiteit onder moslims ongeveer overeenkomt met die onder 'gelovige christenen'. Die term komt in het rapport niet voor. Het bespeurt alleen overeenstemming met 'kleinere, behoudende protestantse groepen' en slechts 'op sommige terreinen': de acceptatie in het eigen gezin, bijvoorbeeld, is bij islamitische Nederlanders aanmerkelijk kleiner.

Homoseksualiteit ligt moeilijk bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Hoe dat precies samenhangt met hun religie is niet gemakkelijk te zeggen, maar wie enerzijds de spanning ontkent en anderzijds stelt dat homo-emancipatie vooral gebaat is bij secularisatie geeft Wilders gelijk. De conclusie is dan immers dat seksuele en religieuze diversiteit niet met elkaar kunnen samengaan. Dat bestrijd ik.
Web:
TT:
Homoseksualiteit ligt moeilijk bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders

Red.:  Naar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]