De Volkskrant, 19-12-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard .2010

Is Barack Obama nu SP'er?

Tussentitel: Inkomensongelijkheid is irrelevant voor economische groei

Inkomensongelijkheid is hét probleem van deze tijd. Met deze opmerking rekende Obama begin deze maand af met de progressieven van de Derde Weg (Clinton, Blair, Kok) die in de jaren negentig meenden dat iedereen naar prestatie moest worden beloond, zolang er iets van een sociaal vangnet was voor de uitvallers in de ratrace.

Obama komt daarop nu terug en heeft hiermee tweedracht gezaaid in het kamp van progressief-liberale economen. In het ene kamp hebben zich de 'SP-achtige' wetenschappers verschanst die de president steunen en willen dat hij de kloof tussen rijk en arm dicht. Aan de andere kant staan de 'PvdA-achtige' wetenschappers die menen dat niet inkomensongelijkheid maar werkloosheid het ultieme probleem van deze tijd is.

Ezra Klein, een politieke commentator die tot de vijftig machtigste mensen in Washington wordt gerekend, heeft de economenoorlog ontketend. 'Stel dat de mensen een keuze hebben: een halvering van de werkloosheid of een halvering van de inkomensongelijkheid. Welke zouden ze kiezen?', aldus Klein. Hij geeft meteen zelf het antwoord: 'Een halvering van de werkloosheid.' En die werkloosheid kan alleen worden gereduceerd door groei te creëren.

Volgens Klein is er geen enkel bewijs dat een grotere inkomensongelijkheid schadelijk is voor de welvaart. 'Daarom moeten economen zich richten op zaken die tot meer groei leiden.' Hij blijft ervan overtuigd dat prestatieprikkels essentieel zijn voor meer groei en dat inkomensdifferentiatie in ieders belang is. Daartegenover staan de economen die denken dat nivellering de vraag stimuleert. Mensen met een laag of modaal inkomen geven meer geld uit aan consumptie, terwijl mensen met hoge inkomens meer oppotten.

Empirisch onderzoek geeft geen eenduidig antwoord. In perioden met groeiende inkomensverschillen deed de economie het niet beter of slechter dan in perioden met kleiner wordende inkomensverschillen. In de jaren tachtig en negentig namen de inkomensverschillen sterk toe, maar groeide de economie. Sinds 2007 zijn de verschillen ook fors toegenomen, maar is het crisis.

De bewering van Klein dat er geen bewijs is dat grotere inkomensongelijkheid schadelijk is voor de economie kan ook worden omgedraaid: kleinere inkomensverschillen zijn evenmin schadelijk voor de economie. Eigenlijk is de grootte van de inkomensverschillen tamelijk irrelevant voor de groei.

Zelfs allesweter Paul Krugman heeft dit keer geen antwoord. 'De oorzaken van inkomensongelijkheid zijn veel mysterieuzer dan die van lage groei', aldus de Nobelprijswinnaar. Werkloosheid kan in zijn ogen gemakkelijk worden aangepakt met macro-economisch gereedschap als een stimulering van de vraag.

Dat inkomensongelijkheid met hogere belastingen zou kunnen worden beperkt, komt zelfs bij Krugman niet meer op.Red.:  
 

Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]