De Volkskrant, 07-04-2016, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman 2009

Klassevijandige entiteiten

Het is sympathiek dat de Groningse SP protesteert tegen ambtenarenvocabulaire Ó la 'cofinancieringsconstructies'.

Echter: het vocabulaire van beleidsmakers uit voormalig socialistisch Europa was nog beduidend stuitender. Als die repten van 'klassevijandige entiteiten', bedoelden ze winkeliers en priesters, 'collectivisatie' stond voor het afpakken van grond, 'benutting van agro-industrieel potentieel' voor het wegbulldozeren van dorpen.

Wie meent dat de SP zich sinds 1972 ver van dit soort socialisme heeft verwijderd, moet de argumentatie eens bestuderen waarmee zij tegen het associatieverdrag met Oekra´ne heeft geageerd. Alleen als je je in rare marxisties-leninistiese bochten wringt, kun je beweren dat afwijzing zowel 'beter voor Europa' als 'beter voor Oekra´ne' is. Zeg dan gewoon: beter voor Moskou.Web:
SP wrong zich in rare marxisties-leninistiese bochten
TT:Red.:Terug naar Joods racisme , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]