WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, Joods: kwaadaardige anti-sociaalheid

3 nov.2013

Introductie

Onderstaande verzameling van aanwijzingen en bewijzen omtrent de Joodse kwaadaardige anti-sociaalheid is gestart eind 2013, en bleek daarna één van de (of mogelijk zelfs dé) snelst groeiende op deze site. En dit schijvende medio 2017 één van de langste of misschien wel dé langste.
    Maar wie voor het niet zo erg nauw neemt met de exactheid van bewijsvoering, had het van begin af aan met twee redelijk bekende uitspraken afgedaan kunnen worden. Van de eerste is de oorsprong omstreden - deze redactie kreeg hem een paar dagen terug onder ogen als zijnde afkomstig van Charles Dickens, maar blijkt van Honoré de Balzac te stammen in zijn oorspronkelijke wat zwakker geformuleerde vorm. Hij luidt:
  "Achter ieder groot fortuin schuilt een grote misdaad"

En het is duidelijk dat dit een misdaad van de sociale soort is.
    En de tweede uitspraak, eveneens binnen de afgelopen week ontmoet, heeft een onomstreden origine, die van schrijver Anthony Burgess, bekend van A Clockwork Orange:
  "Wie zijn oom vermoordt, kan Hamlet niet de schuld geven. En als dat wel kan, moeten we beginnen bij de Bijbel: het meest vervloekte en wraakzuchtige boek dat er bestaat."

In aanmerking nemende dat het bij 'de Bijbel' hier overduidelijk gaat om het Oude Testament, het Joodse deel, staat hier dus al bijna alles ter verklaring van het begrip "Joodse kwaadaardige anti-sociaalheid".
    En de derde (de Volkskrant, 16-12-2017, boekrecensie door Hans Wansink):
  De intellectuele uitdaging van het populisme

Tussentitel: Een wereld van no borders, no nations is tegelijkertijd een wereld van no welfare

Precies de drie liefste Joodse wensen: een wereld zonder grenzen, een wereld zonder naties, uitleg of detail uitleg of detail , en een wereld zonder welfare (state). Zodat zij in die sociale chaos er met hun wagens op ronde wielen uitleg of detail kriskras doorheen kunnen rijden, al parasiterende en plunderende op de argeloze en weerloze burgers, zodat ze hun wagens kunnen vullen met goud en schilderijen zonder dat het opvalt.
    Zie verder alle concrete aanwijzingen en bewijzen die volgen. Met als moderne tegenhanger van de klassieke Shylock uitleg of detail ene Martin Shkreli uitleg of detail .

Bewijzen

Uit de onderstaande verzameling gaan conclusies volgen aangaande de aard van de Joodse cultuur, en de ideologieën die daar deel van uitmaken. Wie in het loop van het lezen daarvan het idee krijgt dat hier sprake is van een vorm van antisemitisme, leze het item daarover uit Sociologische krachten . Of raadplege de verzameling waarin leden van die cultuur zich uitspraken over andere culturen, met name de Nederlandse uitleg of detail , die tot het bijzonder grove kunnen worden gerekend. Onderstaande verzameling zal dat niveau nauwelijks of niet halen.
    Het onderstaande gaat dus over de de culturele achtergronden van de anti-sociaalheid - de praktische uitvoering ervan: het rabiate roof-neoliberalisme uitleg of detail en de plunder-financiële-wereld uitleg of detail is behandeld elders, zie de links.
    Een aantal speciale gevallen is apart behandeld, zie Lodewijk Asscher uitleg of detail , Kustaw Bessems uitleg of detail , Rob Wijnberg uitleg of detail , Thomas von der Dunk uitleg of detail , Jeroen Pauw uitleg of detail , en de Volkskrant uitleg of detail .
    De eerste Joodse ideologie die belicht gaat worden, is die van "Het recht van de sterkste". Dat de sterkste een wedstrijd wint, is een tautologie - twee keer hetzelfde zeggen. Wat er bedoeld wordt met "Het recht van de sterkste" is dat dat ook degene die wint door de andere deelnemers te laten struikelen, als het een hardloopwedstrijd betreft, dat recht heeft. En dat dit laatste overduidelijk in "Het recht van de sterkste" zit, volgt uit het feit dat de "De winnaar heeft gewonnen" een tautologie is. En soms wordt het ook nauw verhuld zo gezegd (de Volkskrant, 12-11-2012, door Peter Giesen):
  Een botsing van opvattingen over de eigen verdienste van succes

...    'Het leven is niet eerlijk', erkende de econoom Milton Friedman, een van de grondleggers van het neoliberalisme. 'Het is verleidelijk om te denken dat de overheid kan rechtzetten wat de natuur heeft voortgebracht. Maar het is belangrijk om in te zien hoeveel voordeel we hebben bij dezelfde oneerlijkheid die we zo betreuren', aldus Friedman. ...


Hier staat het zelfs expliciet: oneerlijkheid hoort erbij, oftewel: oneerlijkheid bestaat niet in de gebruikelijke betekenis van het woord (dat "we" daarbij voordeel zouden hebben is natuurlijk de leugen van de dief). En dus eerlijkheid ook niet. Voor mensen die aan "eerlijkheid" en "oneerlijkheid" de gebruikelijke betekenis toekennen, zijn dit soort opvattingen dus een vorm van kwaadaardigheid. En het wat ruimer nemend: het Joodse neoliberalisme is een vorm van kwaadaardigheid.

De grote vijand in de ogen van de aanhangers van de Joodse anti-sociale kwaadaardigheid is natuurlijk het socialisme (de Volkskrant, 24-01-2012, column door Arnon Grunberg):

  Tot inkeer komen

... In het algemeen wordt aangenomen dat Romney verkiesbaarder is dan Gingrich. ...
    Nee, Gingrichs opvattingen zijn waarschijnlijk net te extreem om de kiezer gerust te blijven stellen; de kiezer wil gerustgesteld worden.
    Omwille van de verkiesbaarheid heeft de SP jaren geleden radicale programmapunten geschrapt. Als de SP straks in de regering komt, ontstaat er ter linkerzijde van de SP ruimte voor de Waarachtig Socialistische Partij.
    Zoals Amerikanen dol zijn op politici die de weg naar God vonden, zo zijn Europeanen dol op politici die de weg naar het socialisme vonden.

De roodwazige haat spat hier duidelijk uit de tekst. De reden van die haat is niet een dispuut over maatschappij-inrichting, maar een dispuut over culturele waarde: de Joodse nomadencultuur versus de Europese, Germaanse, sociale residentencultuur .

Het voorgaande komt, zie de publicatiedatum van de verzameling (03-11-2013), uit het archief. Het idee voor het starten ervan kwam een klein jaar eerder, ook naar aanleiding van een column van Grunberg (de Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg:
  Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...

Iets dat dus volkomen wezensvreemd is aan de Joodse cultuur - "nationalisme" is in die kringen gelijk aan "De Holocaust" (ook Von der Dunk is van Joodse afkomst). Grunberg durfde het tot in zijn essentie, en beeldend, weer te geven:
  Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.

Juist ja ... De natiestaat, de geboorteplaats van de westerse beschaving, slechts te bouwen door voldoende voedsel van de residente landbouwers en tot bloei gekomen door de technische mens die zich daaruit ontwikkelt heeft, is fundamenteel vijandig aan de Joodse cultuur. Die van het rondtrekken in karren met ronde wielen. Zoals de Roma dat deden en doen. Die maatschappelijk niets presteren. Waarde in ruil voor viool- en gitaarmuziek. En de Joden, die alleen presteren bij het parasiteren. Waarde ruilen voor woorden. Waarde voor bedrukte permanentje met toverspreuken. Het is het beroep van Von der Dunk, het is het beroep van Grunberg, en een groot deel van de rest van de stam.

De uitoefening van dit beroep, en de steun vn de Joods denkende prasiterende elite, heeft Arnon Grunberg , op het moment van schrijven, al een paar jaar een dagelijkse column op de voorkant van de Volkskrant bezorgd. Op pagina 2 van diezelfde krant figureert, drie keer in de week in wat geldt als de meest prestigieuze column van de krant, een cultuurgenoot (de Volkskrant, 24-01-2012, column door Bert Wagendorp):
  Emile

De SP is de grootste partij van Nederland. In de poll van Maurice de Hond althans. ...
    Emile Roemer van de SP premier, wie had dat kunnen denken? Ik herinner me de dagen van de Tribune-colporteurs; zelfs de gedachte aan één SP'er in de Kamer zond sidderingen van angst door het establishment. Die jongens staken de Jehova's naar de kroon. Als zo'n geloofsijveraar zijn poot tussen de deur van het studentenhuis had, kreeg je die met een beetje doordrukken op je eentje nog wel dicht.
    Bij de fanatieke SP-types moest je de hulp van potige huisgenoten inroepen om te komen helpen duwen. ...
    Emile Roemer is van 1962, dus hem kun je het maoïstische verleden van de SP niet meer aanwrijven. ...

Enzovoort. Wagendorp heeft het normaliter niet over zijn Joodse afstamming (hij heeft een oma in Israël), maar zijn opvattingen spiegelen die van Grunberg (een Joodse-cultuurpropagandist) volkomen. In dit geval met dus ook de roodwazige haat voor alles dat naar "sociaalheid" ruikt.
    De meest gebruikelijke uitingsvorm van die haat (het socialisme is al grotendeels gesloopt door de Joden en hun medestanders) is al door Friedman genoemd: dat is de overheid. En dat is de vorm die je bij leden van de Joodse cultuur het meest zichtbaar aantreft. Daarvan is een aparte verzameling gemaakt, gemengd betreffende de haat tegen de overheid en de staat in het algemeen en die voor Nederland in het bijzonder - zie hier uitleg of detail .

Voor deze sociologische opvattingen geldt natuurlijk, net als de meeste sociologische zaken, dat ze ook een weerspiegeling hebben op het meer psychologische, individuele vlak - of beter: vaak is dat andersom.dat wil zegen dat waar twee mensen een idee hebben ontwikkelt of de ene met een idee komt dat de nader hoort, het volgens de "Het recht van de sterkste'-cultuur geen enkel probleem is om dat idee van de ander over te nemen en te presenteren als het jouwe - volgens de "Het rechte van de sterkste"-cultuur is het niet terecht om hier een oordeel aan te hangen en dit stellen te noemen. Dit is, zoals Friedman het noemt, de natuur:


Uit: De Volkskrant, 06-01-2014, door Gidi Heesakkers

Lucille's Balls

Lingo viert deze week onder leiding van presentatrice Lucille Werner z'n 25-jarig jubileum. Negen verklaringen voor het succes.


Lingo's zegetocht begint eind jaren tachtig aan de rand van een hotelzwembad in Los Angeles. Daar krijgt producent en programmamaker Harry de Winter al zonnebadend een videoband aangereikt. ...


Red.:   Het begin van een onwaarschijnlijk verhaal. Hier is de werkelijkheid:
  Volgens spelletjesman Jan Meulendijks, bedenker van Tien voor taal en Herexamen, ligt het anders. Hij zegt dat de VARA zijn WinTV en De Winters bedrijf IDTV vroeg met voorstellen te komen voor een programma. De omroep had een kijkerspanel samengesteld dat twee spelletjes van IDTV te zien kreeg en Lingo, dat door de Amerikaanse agent was beloofd aan WinTV. Het panel koos unaniem het laatste.
    Meulendijks, eerder in de Volkskrant: 'Pieter van Huystee, die de IDTV-spelletjes liet zien, lichtte daarop zijn baas Harry de Winter in. Vervolgens heeft Harry achter onze rug om de bedenker van Lingo benaderd. Dat was een wat labiele meneer en waarschijnlijk heeft Harry met de geldbuidel gezwaaid.' ...

Een bijzonder waarschijnlijk klinkend verhaal vergeleken bij dat van De Winter:
  ... Daar krijgt producent en programmamaker Harry de Winter al zonnebadend een videoband aangereikt. Op de tape: woord- en taalspel Lingo, verzonnen door de Amerikaan Ralph Andrews. Met een welgemeend 'I hate gameshows' kijkt De Winter het gegeven paard in de bek, maar de videoband gaat toch in de koffer mee naar huis. Een paar weken later informeert de VARA of hij niet nog een spelletje in de aanbieding heeft. Korte tijd later komt Lingo op tv en prijst De Winter zich gelukkig met de rechten.

De leugens springen je aan alle kanten om het hoofd. Hier wordt zonder een enkel spoor van geweten het recht van de sterkste uitgeoefend: het doet er niet toe hoe je er aan komt, als je er maar aan komt . Een meer nabij voorbeeld van vele soortelijke verhalen van over de hele wereld, waarvan  de bekende zijn die van Mark Zuckerberg uitleg of detail (nam als student een idee van kamergenoten over wat Facebook werd), Murray Gell-Mann uitleg of detail (nam een idee gehoord tijdens een lezing over en kreeg daarvoor een Nobelprijs), Max Perutz uitleg of detail (nam een onderzoeksrapport-met-idee van Rosalind Franklin en gaf dat aan Crick en Watson die daarvoor een Nobelprijs kregen), George Soros, die de valutamarkt beroofde en mooi-weer en de goedgeefse weldoener speelt met de miljardenopbrengst. Allemaal gevolgen van gebrek aan besef van wat de West-Europese normen van aldaar geldend als beschaafd en sociaal gedrag zijn, en gedaan vanuit een "Het recht van de sterkste" en een "Winner takes all" mentaliteit. En ook hebben ze er bijna allemaal de meest fanstatische verhalen  bij.
    Dat is hoe een nomadisch volk aan dezelfde rijkdommen komt als een resident. Oftewel: aan de rijkdommen komt van de resident. Door parasitisme en confabulisme.
    Maar sociale-kwaadaardigheid is een algemeen verschijnsel. Ze heeft vele meer specifieke kanten. De eerste bron is de meest-schrijvende en meest openhartige figuur over dit soort zaken: de al eerder ontmoette successchrijver en beroepscynicus Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2013, column door Arnon Grunberg

Superrijken

Bill de Blasio is tot nieuwe burgemeester van New York gekozen. Of dat betekent dat de New Yorkers genoeg hadden van Michael Bloomberg weet ik niet, hij deed ook niet mee aan de verkiezingen.    ...
    Bloomberg, een van de rijkste mannen ter wereld, spendeerde in zijn eerste campagne naar verluidt 73 miljoen dollar van zijn eigen vermogen. Wie zoveel geld over heeft voor een politieke loopbaan móet wel een idealist zijn.    ...


Red.:   Al zo vaak is aangetoond en literair uitgebeeld dat rijken kwaadaardige lieden zijn uitleg of detail , en superrijken superkwaadaardig, zoals bijvoorbeeld in dat van de woekeraar uitleg of detail . De steun aan de kwaadaardigheid is je reinste kwaadaardigheid van die Grunberg. Volkomen passend bij alle slechte kwalificaties die van Joden worden gegeven en die zo sterk veroordeeld worden. Onterecht dus, die veroordeling, laat Grunberg zien.
    En om te bewijzen dat dit geen toeval is:


De Volkskrant, 09-11-2013, column door Arnon Grunberg

Gelijke kansen

... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijft - vermoedelijk terecht - het belang van onderwijs benadrukken, waarmee wordt bedoeld dat de concurrentie ons dwingt te excelleren.    ...
    Het streven naar kennis en innovatie staat haaks op het streven naar een meer egalitaire samenleving, al was het maar omdat, zelfs als iedereen gelijke kansen krijgt, elitevorming niet is tegen te houden.    ...


Red.:   Hetzelfde idee. De ideeën van Ayn Rand, de Joodse filosofe van het neoliberalisme . Een maatschappelijke vorm van kwaadaardigheid uitleg of detail .
    En om te bewijzen dat dit soort kwaadaardigheid zo gewoon is dat het zich voortdurend mag herhalen - de aanleiding:een tornadoramp op de Filippijnen:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2013, column door Arnon Grunberg

Armoede

In 2003 was ik op de Filipijnen. ... Nergens anders zag ik de ergste sloppenwijken zo dicht tegen de luxueuze buurt aanliggen.
    Dat wij een orkaan wel als een ramp zien en extreme armoede niet, komt omdat de armoede gewoon doorgaat, armoede die wij mede in stand houden. Een waarlijk vrije markt veronderstelt vrij verkeer van goederen én mensen. Die vrije markt wordt door nationalisme geblokkeerd.


Red.:   De markt zal vrijwel nergens vrijer zijn dan in landen als de Filippijnen. Die Grunberg is een bijzonder kwaadaardige leugenaar. De oorzaak kennen we: bij Joden telt maar één ding: het verdedigen van het nomadisme/neoliberalisme/parasitisme van hun eigen cultuur.
    De kwaadaardigheid is zo ernstig en zo duidelijk, dat het hoogst verbazingwekkend is dat dit allemaal zomaar gepubliceerd kan en mag worden. Hier is de reden:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2013, column door Arnon Grunberg

Kristallnacht

9 november is een historische dag in de Duitse geschiedenis. In de nacht van 8 op 9 november 1923 mislukte de putsch van Hitler, die in de Bürgerbräukeller in München was begonnen. ....
    De Duitse journalist Konrad Heiden schreef, gebaseerd op ooggetuigenverslagen, een boek over de Kristallnacht. In Oostenrijk werd een Joods echtpaar gearresteerd. Het verzoek om hun tien maanden oude baby mee te nemen werd geweigerd. De baby bleef daarom achter in de woning. Een wachter posteerde zich voor de deur om het huis te bewaken. Na twee dagen stopte het geschreeuw van de baby.


Red.:   De inzet van de holocaust - in dit geval zelfs je reinste holocaust-porno. Die holocaust-porno slechts één enkel doel: "Waag het niet ons tegen te spreken of onze kwaadaardige ideologieën aan de orde te stellen" uitleg of detail .
    Een van de terreinen waarop de kwaadaardigheid van de nomadisten zich verspreid in de rest van de maatschappij is de bestrijding van de overheid en de belastingbetaling:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, column door Arnon Grunberg

Belastingen

De econome Deirdre McCloskey ...is ... bijzonder geïnteresseerd ... in filosofie en literatuur ...
    McCloskey wantrouwt de overheid. ...
    Ook op filosofisch niveau heeft ze bezwaren tegen belastingheffing. Wie belasting heft, gebruikt Peter om Mark te helpen, waarmee het dogma van Kant wordt geschonden dat een mens nooit middel mag zijn.
    McCloskeys wantrouwen aangaande de overheid lijkt mij terecht. Het bestaan van die overheid suggereert immers dat wij onvolmaakte (zondige) en infantiele wezens zijn.


Red.:   "Ieder voor zich en God voor ons allen". En "Na ons de zondvloed". In Nederland letterlijk, want zonder overheid geen Nederland (in verband met dijken enzovoort). Dit is de kwaadaardige filosofie die achter de ideeën van McCloskey steekt . De joodse filosofie. De filosofie van "Als het water komt dan stappen we gewoon in onze woonwagen en rijden naar andere streken". De filosofie van het nomadisme en parasitisme. En waar je niets over mag zeggen, want anders dreigt de holocaust.
    Hier na volgt een andere figuur uit de clan - tijd voor een melding van een andere verzameling van stukken van Grunberg, over het specifieke onderwerp van de verzorgingsstaat uitleg of detail .
    Om te bewijzen dat Grunberg slechts een signaalfiguur die staat voor een eindeloze stroom soortgelijke propaganda, de ommezijde van de voorpagina waarop dit laatste stuk kwaadaardigheid stond:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, column door Bert Wagendorp

Les patriottes

...    De natiestaat heeft ons in de 20ste eeuw twee wereldoorlogen en miljoenen doden opgeleverd ...


Red.:   De filosofie van het nomadisme en parasitisme, gedekt door de holocaust. Als onderdeel van een zeer langdurige campagne:

  maar het is allang niet meer hip daarop te wijzen.

Een brutale en gore leugen. Het enige nieuwe gedurende de laatste jaren dat er geen absolute censuur meer is op kritiek op de Europese eenwording, voornamelijk door de mogelijkheden van het internet, en de steeds helderder keuze van de meerderheid van de bevolking ertegen. Waardoor de campagne van de nomadisten steeds botter wordt, zowel in de zin van "zijn inhoudelijke slecht oftewel op argumenten verliezend", als "grover":
  Het is jammer voor Marine Le Pen dat ze de dochter is van Jean-Marie Le Pen, oprichter van het Front National. Daarom moet ze zich steeds verdedigen tegen de beschuldiging dat het FN antisemitisch is: de beruchte uitspraak van haar vader dat de concentratiekampen in WO II 'een detail in de geschiedenis' waren achtervolgt haar tot in Den Haag. Tijdens de persconferentie stelde iemand een vraag over haar ouweheer en diens opvattingen.

Waarmee Bert Wagendorp meteen alle vragen rechtvaardigt naar zíjn joodse voorvaderen. En die van Arnon Grunberg. Enzovoort. Wat niet mag, vanwege de invloed van deze organen:
  Wilders werd gisteren in Franse media als Libération en Le Huffington Post omschreven als 'extreem-rechts',

Le Huffington Post wordt geleid door Anne Sinclair. Joods. Zo Joods, dat ze dezer dagen, november 2013, in het nieuws kwam vanwege de teruggave van roofkunst. Libération is een van blad van "linksige" ideologen en een Joodse financier (De Rothschild) - dus dat zal wel op hetzelfde vlak liggen als bijvoorbeeld de Volkskrant: zo veel journalisten met joodse voorvaderen, dat de rest volkomen geïnfecteerd is uitleg of detail .
    Merk op dat er in nog net geen twee weken tijd genoeg materiaal is verzameld om een complete ideologische beerput mee te vullen. Dit is tevens een illustratie van hoe deze kwaadaardigheid zich verspreidt. De oorsprong zit in de Joodse cultuur, die is is meegenomen door veelal Oost-Europeaanse immigranten in Amerika en daar uitgewerkt tot theorieën als het neoliberalisme door met name de Russisch-Joodse immigrante Ayn Rand . Die theorie is verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht door de kinderen van Joodse immigranten, als de al genoemde Milton Friedman en Alan Greenspan. Die kwaadaardigheid heeft zich vanaf de jaren tachtig in steeds sterkere mate verspreid van Amerika naar Europa, waar de maatschappij sinds die tijd steeds asocialer is geworden. Die krachten richting asociaalheid worden gestimuleerd door de in de media sterk oververtegenwoordigde nakomelingen van Joodse immigranten in de diverse Europese landen. Van dat laatste is het bovenstaande het bewijs: de Joodse oververtegenwoordiging in de media verspreidt de kwaadaardigheid van anti-sociaalheid. Daarbij de meest krachtige steun gevend aan de import van de asociaalheid en het parasitisme van immigranten uit asociale landen die slechts één doel hebben: van onze sociale organisatie komen profiteren. Tot op de meest kleinzerige details, zoals de discussie tussen blanken en negers over het vermeende racisme van Zwarte Piet, kiezen de Joodse vertegenwoordigers in de media voor de zich asociaal gedragende uitleg of detail uitleg of detail immigranten uit de asociale culturen uitleg of detail . En zelfs in onbewaakte momenten de doelstelling verkondigend om de Europese culturen van bakstenen huizen en steden te slopen en te vervangen door een immigrantencultuur van betonnen en glazen kolossen uitleg of detail . Daarbij geholpen door een groot deel van de Europese elite, die hoopt te profiteren van de bijbehorende Dans om het Gouden Kalf. Met welke laatste woorden tevens wordt aangegeven dat hier sprake is van een mythische vorm van kwaadaardigheid.
    Arnon Grunberg lijkt het allemaal nog een keertje voor deze verzameling te willen samenvatten:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2013, column door Arnon Grunberg

Onbarmhartigheid

Fred Teeven ... Woensdagavond sprak ik in De Balie met hem en anderen over migratie en het asielzoekersvraagstuk. Men kan Fred ... verwijten dat hij niet begrijpt dat zelfs democratisch tot stand gekomen wetten onethisch kunnen zijn. Zoals een soldaat soms ethisch handelt door het bevel van zijn meerdere te negeren, zo handelt een politicus soms ethisch door het volk te negeren.    ...


Red.:   Formeel staat de term "ethiek" volgens de woordenboekdefinities voor "de discussie over wat de normen zijn", en niet wat de specifieke norm is. Maar in het dagelijkse gebruik heeft de term "ethisch" vaak de betekenis: "volgens de gangbare normen", maar veruit het meest "volgens de normen van mij en mijn groep".
    Wat Grunberg hier bedoelt, is dus dat iemand ethisch is, als hij denkt en handelt volgens de opvattingen van Arnon Grunberg - Joodse opvattingen dus. Hier staat dus dat de Joodse opvattingen ethisch zijn, en opvattingen die daar mee in strijd zijn, onethisch.
  Migratiedeskundige Hein de Haas, die ook deelnam aan de discussie, merkte op dat de bestrijding van ongedocumenteerde vreemdelingen ineffectief, kostbaar en veelal onmenselijk is.

ethiek die Grunberg hanteert, is dus die van de het migratiefundamentalisme of nomadisme: iedereen moet vrij toegang krijgen tot een land.
    Omdat die ethiek niet die van de meerderheid van de burgers van het land is, is er sprake van een dilemma. De keuze van Grunberg:
  De christen zegt: ook democratisch gesanctioneerde onbarmhartigheid is onbarmhartigheid.

De term 'De christen' staat hier voor "ethische mensen", want dat is de gebruikelijke associatie bij "christelijkheid: "barmhartigheid", "het toekeren van de andere wang' en dergelijke. Merk op dat degene die dit verkondigde, Jezus Christus, ook een Jood was. Ook dit zijn van origine Joodse ideeën.
    Verder wordt in deze passage gesuggereerd of geïmpliceerd dat het niet-toelaten van vreemdelingen "onbarmhartig" is. Dat is te bewijzen stelling. Volgens de laatste politieke-correcte mode-opvattingen is Nederland een racistisch land uitleg of detail , en dus is het niet-toelaten van vreemdelingen, vrijwel altijd van een andere ras, een daad van barmhartigheid. Ook kan je gaan praten over de gevolgen van het toelaten van vreemdelinge  voor degen die al in het land verblijven. Dat kunnen wel degelijk zeer onbarmhartige gevolgen zijn. Kennelijk is die laatste vorm van "barmhartigheid" niet van belang voor Arnon Grunberg. Een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Dit argumenten wordt herhaald met een ander "ethisch" of "normatief" ijkpunt:
  De libertijn zegt: een staat die het geweldsmonopolie misbruikt om ongedocumenteerde vreemdelingen uit te zetten is geen liberale staat.

Ook hier blijken dus de andere aspecten die in "libertijns" zitten geen rol te spelen. Weer een keuze in lijn met nomadistische en parasitaire opvattingen. Waaruit de ocnlcusie getrokken kan worden dat de keuzes van Grunberg altijd gedomineerd worden door nomadistische en parasitaire opvattingen.
    Om tenslotte een koppeling te maken met de andere hoofdaspecten van de Joodse ideologie:
  Zo'n staat is een vijand van de vrije markt en van de laatste geloofwaardige heilsleer: het kapitalisme.

En zo staan de voornaamste kwaadaardige ideologieën weer allemaal bij elkaar. En erkent Grunberg zelfs dat het kapitalisme oftewel neoliberalisme een heilsleer, dat wil zeggen: een ideologie, is. De Dans om het Gouden Kalf. De mythische vorm van kwaadheid.
    Hetgeen deed denken aan één van de hogepriesters van de mythische ideologie:
 

Uit: Volkskrant.nl, 08-11-2009, ANP/RTR

Topman Goldman: banken doen werk van God

De topman van Goldman Sachs, de Amerikaanse bank die volop in de media kwam door de hoge bonussen, vindt dat banken een maatschappelijk belang dienen en ‘werk van God’ doen. Dat zei topman Lloyd Blankfein in een interview met de Britse krant Sunday Times. ...


Red.:   Totaal overbodig om op te merken dat ook Loyd Blankfein en zijn bank van Joodse origine zijn. De kwaadaardigheid duurt al, Bijbelse telling nemend, iets van acht duizend jaren:
 

Uit: De Volkskrant, 18-09-2009, boekenrecensie door Wieteke van Zeil

Een reden zo oud als de berg Sinaï

De actualiteit roept soms een universeel verhaal in herinnering, dat in de kunsten vorm kreeg. In deze rubriek aandacht voor deze ‘archetypes’ van het nieuws. Vandaag: Alan Greenspan over de kredietcrisis.

Illustratie: Nicolas Poussin, De aanbidding van het gouden kalf, circa 1633-34

Human nature, dat is waar de wereldwijde kredietcrises op terug te voeren zijn. Het talent van mensen om in tijden van voorspoed te denken dat die voorspoed nooit voorbij zal gaan. Aldus Alan Greenspan, voormalig president van de Amerikaanse centrale bank, vorige week in een gesprek met de Britse BBC. De man die jarenlang het financiële volk leidde, zoekt een reden die zo oud is als de berg Sinaï om het desastreuze – en vooralsnog onoverzichtelijke – kredietdrama te duiden. Een gelaten reactie, en enigszins verwarrend. Want wijst hij nou wel of niet een schuldige aan? Is er nou wel of niet wat aan te doen en kunnen we hiervoor nou eindelijk eens iemand straffen?
    Ja en nee. Als er iemand gestraft moet worden, dan het hele volk.
    ‘Ik weet hoe koppig dit volk is’, zei God tegen Mozes. ‘Hou me niet tegen als ik in woede uitbarst’. Dat volk, jarenlang als slaaf behandeld in Egypte, was nog maar net gered. Ze waren de woestijn nog niet door of ze vonden het leuk geweest. Mozes bleef zo lang op de berg Sinaï met God praten, dat ze niet eens meer wisten of ‘die Mozes’ wel bestond.
    Ze maakten een god van goud, staat er in Exodus. Mozes’ rechterhand Aäron zamelde ringen, kettingen en andere sieraden in, gooide ze in het vuur en al gauw werd er gedanst en ‘losbandig gefeest’ rondom het kalf.
    Nicolas Poussin (1594-1665), Frans classicist, zorgde voor een uitbundig feest, in de sfeer van mythische bospartijen. De mensen dragen lappen, zo af te rukken om het verder uit de hand te laten lopen, kinderen dansen en zingen mee. Die lappen zijn wel zó goed van kleur gekozen dat de indruk zich opdringt van één zwierige, zich tot in de verte uitstrekkende feestmassa. Op één man na, die er met zijn witte kleed zo uitspringt. Aäron. Is hij aan het meedansen of probeert hij het volk te waarschuwen?
    Als er eentje is die in dit oerverhaal de rol van Aäron glansrijk zou kunnen vervullen, is het Greenspan. Hij wijst, net als Aäron, zijn vinger naar het volk. Greenspan zelf vond het als centrale bankdirecteur in tijden van hoogmoed onnodig om aan de noodrem te gaan hangen, zei hij vorige week. Hij kon alleen maar de schade proberen te beperken. De ene zeepbel werd vervangen door de ander.   ...

  
Red.:   En ook hier is het overbodig om op te merken dat Alan Greenspan van Joodse afkomst is. Omdat iedereen het weet. Maar er mag niet over gepraat worden.
    Maar de financiële wereld is slechts de meest "blinkende" van de taferelen van het pantheon der slechtheid. Bij bijvoorbeeld het "Winner takes all" horen diverse andere zaken. Hier een voorbeeld dat wel bekend was, maar aanvankelijk buiten de scope van dit artikel leek te vallen:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2013, door Haroon Ali

Reportage | Achter de schermen bij Abercrombie & Fitch

Meat & greet

Twee ex-medewerkers geven een uniek kijkje achter de schermen bij Abercrombie & Fitch, het roemruchte kledingmerk waar het uiterlijk van personeel én klant aan strenge regels onderhevig is. Baas Mike Jeffries: 'Niet iedereen kan erbij horen.'


Tussentitel: Jeffries blijft geloven in zijn utopie, waarin alleen gladgeschoren, goed gebouwde, vooral blanke jongens van begin twintig welkom zijn

Abercrombie & Fitch is een aanval op de zintuigen. Wie het filiaal aan de Amsterdamse Leidsestraat binnenstapt, ruikt gelijk de parfum die door de lucht wordt verspreid. Uit de speakers knalt gedateerde housemuziek. Een leger van models (verkopers) zoemt door de winkel, langs stapels felgekleurde shirts en broeken, om elke klant met een nonchalante glimlach te begroeten. Soms staan er brede jongens zonder shirt bij de ingang. De muurschilderingen van Romeinse goden met perfecte torso's - tenpacks in plaats van sixpacks - en een adonisbeeld in de winkel maken de overdaad aan stimuli compleet.   ...


Red.:  De stinkende geur van elitarisme, horende bij "Winner takes all". Namelijk de verering van die winnaar. Maar dit soort elitarisme komt op meer plaatsen voor. En ook dit artikel gaf geen aanvankelijk aanleiding voor verder onderzoek:


En de baas van dit alles, rechtsboven ook niet:

Maar toch bleef het knagen, zo'n sterk elitarisme, dus toch maar een blik geworpen op de CV van deze baas (van Wikipedia.org, opgeslagen 19-11-2013):
  Mike Jeffries (CEO)

Michael Stanton "Mike" Jeffries (born July 15, 1944) is an American businessman who is chairman and chief executive officer of Abercrombie & Fitch Co.

Early life
Michael Stanton Jeffries was born in 1944, the son of Shirley and Donald R. Jeffries (1918-1985). He grew up in Los Angeles, California where his father owned Party Time, a chain of party supply stores.[1] By the age of 12 his father was allowing him to choose the merchandise for the stores' toy departments. ...

Handelaren ... Een broeinest van diverse soorten verschrikkelijke lieden. En dus maar eens verder gelezen:
  After high school, Jeffries attended Claremont Men's College (now Claremont McKenna College) where he graduated in 1966 with a BA in Economics. He then received an MBA from Columbia Business School in 1968 and also studied at the London School of Economics (LSE).[1] That same year Jeffries joined the management training program at Abraham & Straus, a now-defunct New York department store. During this time Jeffries worked along with Allen Questrom (of J.C. Penney) and Millard S. Drexler (the previous CEO of Gap Inc., who now works at J. Crew).[2]

Eet spoor is meteen heet. Nog verder:
  In 1984, Jeffries founded Alcott & Andrews, a brand targeted at career women. The brand was initially successful, although in 1989 it fell into bankruptcy due to overexpansion, and closed....

Abercrombie & Fitch Co.
Jeffries was hired by Leslie Wexner (CEO of Limited Brands, then named The Limited) to invigorate Abercrombie & Fitch. The company, founded in 1892, had been purchased by Limited Brands in 1988 after bankruptcy. Jeffries is considered to have been the main creator of the new look for the company, saying that he wanted A&F to "sizzle with sex".

En dus meteen Leslie Wexner, de financiële baas van Abercrombie & Fitch opgezocht (Wikipedia.org, opgeslagen 19-11-2013):
  Les Wexner

Leslie "Les" H. Wexner (born September 8, 1937) is an American businessman from New Albany, Ohio, and currently chairman and CEO of the Limited Brands corporation.

Professional
Wexner was born to Russian Jewish immigrants in Dayton, Ohio. ...

Net als Ayn Rand, Milton Friedman, enzovoort. Elitarisme is een bijna onlosmakelijk deel van het complex van Joodse kwaadaardige anti-sociaalheid.
    Wat getest kan worden aan de hand van de inbreng van Arnon Grunberg in het maatschappelijke debat - een aantal columns achter elkaar zonder commentaar::


Uit: De Volkskrant, 25-01-2011, column door Arnon Grunberg

Arbeid

'Zelf heb ik sinds ik tien jaar geleden naar New York ben verhuisd geen gloeilamp meer verwisseld', schreef Heleen Mees zaterdag in de Volkskrant.
    Mijn gloeilampen verwissel ik zelf, maar verder ben ik het eens met Mees.
    Het is een misvatting te denken dat je zelf je sokken moet wassen of je eten moet koken. Door dergelijke taken uit te besteden, schep je banen in het onderste gedeelte van de arbeidsmarkt. ...


Uit: De Volkskrant, 09-05-2011, column door Arnon Grunberg

Onbruikbaren

Op zaterdag schreef Martin Sommer in de Volkskrant over de onderlaag van Europa en het beruchte boek van Thilo Sarrazin. Dat boek ging vooral over geboortepolitiek: Duitsers krijgen te weinig kinderen, immigranten te veel. Volgens Sarrazin zouden kinderen van immigranten niet intelligent genoeg zijn. Een dubieuze stelling, maar wat Sommer en Sarrazin goed zien, is dat er een overschot aan mensen is. De filosoof Peter Sloterdijk noemt dit een 'overschot aan onbruikbaren'.
    De onbruikbaren zijn economisch, en daarmee maatschappelijk, van generlei betekenis. Overal, links en rechts, wordt echter geveinsd dat deze onbruikbaren geholpen moeten worden. Dat helpen is een vrome leugen. Het gaat erom de onbruikbaren te dresseren zodat zij de maatschappij niet ontwrichten.    ...


Uit: De Volkskrant, 20-08-2012, column door Arnon Grunberg

Revolutie

Op zaterdag citeerde Martin Sommer in de Volkskrant J.L. Heldring, die zou hebben gezegd dat Europa in een 'prerevolutionaire fase' verkeert. Nu zei Heldring vaak verstandige dingen, maar over die prerevolutionaire fase twijfel ik.
    Geen revolutie zonder geweld. Het geloof in de reinigende werking van het geweld is echter tamelijk zwak. Ook de Europese onderklasse is vanuit globaal perspectief middenklasse en de middenklasse gelooft in geld, niet in geweld.
    Verder ontbreekt een ideaal. Beter gezegd, het ideaal is de nieuwste iPhone. ...


Uit: De Volkskrant, 22-08-2012, column door Arnon Grunberg

Fooi

Op het toilet van Café Gambrinus in Napels zat een man bij een tafeltje met daarop een schoteltje voor kleingeld. ...
    Fooien geef je aan obers, masseurs, kruiers, conciërges in hotels, kappers en chauffeurs, maar het zakgeld dat uw kinderen ontvangen is eigenlijk ook een fooi.
    Over Frank Sinatra wordt beweerd dat hij er eer in stelde de grootst mogelijke fooien te geven. Het tonen van generositeit is inderdaad een erekwestie. ...


Uit: De Volkskrant, 14-12-2012, column door Arnon Grunberg

Klassenbewustzijn

'Wat is er mis aan wijken met concentraties van mensen met een laag inkomen?' vraagt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing, zich in NRC Handelsblad af.
    Het bestrijden van alle vormen van segregatie is een gemeenplaats geworden, maar terecht vraagt Van Ham wat je wint als je een dure koopwoning naast een sociale huurwoning neerzet. ...


Uit: De Volkskrant, 09-01-2013, column door Arnon Grunberg

Gesprek van de dag

Zou er werkelijk 'een gesprek van de dag' bestaan, iets waar iedereen het die dag over heeft? ... Opmerkelijk is dat dat gesprek van de dag altijd over zogenaamde lage cultuur moet gaan.    ...
    Hoewel het misschien nuttig is om iets meer te weten te komen over de traditie waartoe je behoort, bestaat er geen verplichting kennis te nemen van 'hogere cultuur'. Maar om degenen die weigeren mee te praten over 'lagere cultuur' te beschuldigen van snobisme, daarvoor is maar één woord toepasselijk: verelendung.


Uit: De Volkskrant, 14-03-2013, column door Arnon Grunberg

Libertair paternalisme
.
...        Nu is er discussie of mensen die gezond leven minder ziektekostenpremie moeten betalen. Dit idee is uiteraard bedoeld als aanmoediging om gezonder te leven.
    Een land waar burgers geen zelfdestructief gedrag meer mogen vertonen, is een dictatuur, maar dat neemt niet weg dat de overheid de burger mag aanmoedigen om bepaalde keuzes te maken. ...
    Een algeheel rookverbod lijkt me onwenselijk, maar het bemoeilijken van de verkoop en het duurder maken van sigaretten is prima. Zoals ook een verbod op de verkoop van suikerhoudende dranken op scholen zinnig zou zijn.
    U zegt: 'Straks wordt ongezond leven een hobby van de rijken.'
    Wellicht, het grote probleem is dat het nu vooral een hobby van de armen is.


Red.:   Waarop er gestopt werd met verder zoeken, omdat het laatste artikel een mooie brug vormt. Maar alleen al de frequentie waarmee het onderwerp elite voorkomt, laat zien dat het een obsessie is van Grunberg - één van de vele horeden bij het Joodse ciultuurcomplex.
    Nu het volgende onderwerp, waarnaar er dus een brug is gelegd. Eerst het artikel:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2013, door Mac van Dinther

Interview | Michael Moss

Opzouten

De voedingsindustrie laat ons zo veel mogelijk vet, suiker en zout eten. Hoe? Pulitzer Prize-winnaar Michael Moss ontrafelt hun tactiek.


'Food you hate to love', noemt Michael Moss het. Eten waar we allemaal gek op zijn: chips, roomijs, koekjes, snoep, frisdrank. Lekkers waar je met je vingers niet van kunt afblijven. Terwijl je weet dat het niet goed voor je is. Omdat je er dik van wordt, bijvoorbeeld.
    Hoe komt het dat dit soort producten zo onweerstaanbaar zijn? Omdat ze vol zitten met suiker, vet en zout, zegt Moss, de drugs van de moderne voedingsindustrie. 'Ze zijn ontworpen om ons te verleiden.' ...

U haalt hersenonderzoek aan dat laat zien dat genotscentra in ons brein oplichten als we suiker tot ons nemen.
'Neurowetenschappers hebben MRI-scans gemaakt van mensen om te kijken hoe onze hersenen reageren op voedingsstoffen. Daarop zie je dat bij de inname van suiker en vet een signaal naar onze hersenen gaat die in een fractie van een seconde een boodschap terugsturen: love this, eat more.'
...
'Wetenschappers in de voedingsindustrie hebben jarenlang onderzoek gedaan naar het bliss point: de precieze hoeveelheid suiker die maximaal effect sorteert. Dat leidt ertoe dat we in alles wat we eten zoet verwachten. Dus als we onze kinderen iets bitters willen laten eten, zoals broccoli: vergeet het. Ze verwachten suiker.'
...
'Wij hebben een natuurlijk mechanisme dat voorkomt dat we te veel eten van één ding. ...
...
'Wetenschappers uit de voedingsindustrie hebben hun producten zo ontwikkeld dat ze dit mechanisme omzeilen. Coca-Cola is een mooi voorbeeld. Dat is een mix van zoet en zuur. Zo perfect uitgebalanceerd dat we ons na het drinken van een glas die smaken niet meer kunnen herinneren en we dus alweer klaar zijn voor een volgende Coke.'


Red.:   De armen eten dus niet zomaar ongezond uit vrije keuze. Ze worden net zo zeer gedreven als de elite gedreven wordt door de zucht naar status en geld, met dit verschil dat de elite van de natuur of Onze Lieve Heer meer talent heeft meegekregen om hun kwadere neigingen bot te vieren.
    Maar wat heeft dit verder met het onderwerp van deze verzameling te maken? Dat valt niet af te leiden uit het Volkskrant-artikel. Maar ook het TROS-consumentenprogramma Radar uitleg of detail (11-11-2013, na 1:10 min.) besteedde aandacht aan de zaak. Na 4:13 min. in de uitzending valt de naam van een voedselwetenschapper die een van de essentiële termen in dit streven naar het dikmaken van de bevolking, "bliss point" of "genotspunt",  heeft bedacht: Howard Moskowitz. Hier is het CV van Howard Moskowitz:

  Howard Moskowitz

Howard Moskowitz is an American market researcher and psychophysicist. He is best known for the detailed study he made of the types of spaghetti sauce and horizontal segmentation. By providing a large number of options for consumers, Moskowitz pioneered the idea of intermarket variability as applied to the food industry
    Howard Moskowitz is the CEO of i-Novation Inc as well as President of Moskowitz Jacobs Inc., a firm he founded in 1981.
    Dr. Moskowitz graduated Harvard University in 1969 with a Ph.D. in experimental psychology. Prior to that he graduated Queens College (New York), Phi Beta Kappa, with degrees in mathematics and psychology. He has written/edited sixteen books, has published well over 300 articles and serves on the editorial board of major journals.    ...

Dat Howard Moskowitz van Joodse origine is, behoeft eigenlijk niet opgezocht te worden, en wordt overgelaten aan de lezer.
   Hoe is het mogelijk, hè: Na de kwaadaardige invasie van de monotheïstische godsdienst, de kwaadaardige invasie van het neoliberalisme, blijkt ook de kwaadaardige invasie van de ziekelijke diklijvigheid een Joods-culterele oorsprong  te hebben. dat kan beslists geen toeval, en is het dan ook niet. De Joodse cultuur is zelf een bron van kwaadaardigheid. Die iedereen die de Joodse Bijbel met de juiste blik leest al volkomen helder kan waarnemen. De rest is slechtst uitwerking daarvan.
    En we zijn nog niet aan het einde van de grootschalige zaken. Voor de volgende moet de blik verlegd worden van het Amerikaanse continent naar het Europese, dat wil zeggen: de oostelijke helft daarvan. De meest significante gebeurtenis aldaar sinds de Russische Revolutie van 1917, de opkomst van het communisme, is de Russische Revolutie van 1991, de val van het communisme. Een overwinning voor "het westen". En met name een bepaald deel van het westen. Hetgeen qua feiten redelijk bekend is, maar zelden of nooit in zijn hele samenhang of volle omvang aan gerefereerd wordt. Die hele samenhang of volle omvang wordt beter beschreven op het internet, en één van die beschrijvingen wordt hier geciteerd:


Uit: realjewnews.com, door Br Nathanael Kapner uitleg of detail 

Harvard Jews Loot Russia


Red.:   De auteur verklaart zichzelf als een tot het christendom bekeerde Jood, en hij gebruikt sterk anti-Joodse retoriek. Die retoriek is er grotendeels uitgehaald, met behoud van de feiten die op Joodse connecties slaan. Dat is geen anti-Joodse retoriek, maar dat zijn feiten. Die ook elders gecontroleerd kunnen worden. Deze bron is gebruikt omdat ze feiten hier redelijk beknopt bij elkaar staan, wat elders niet mogelijk is, wegens (onterechte) beschuldigingen van antisemitisme. Dit is gepubliceerd in Amerika, waar de vrijheid van meningsuiting voor alles gaat.

  Russian communism fell in 1991. ...
    Jeffrey Sachs, who at that time was a Professor of Economics at Harvard University, was one of these Jews.
    Jeffrey Sachs saw an opportunity that he and his Jewish buddies just could not pass up. ... Jeffrey Sachs and his Jewish buddies, set themselves up as advisors and investors to “help” Russia from their perches of the financial and political world of the West.
    But their ... agenda was not to help Russia, but to rape Russia ...
    ... Jeffrey Sachs and his Jewish buddies were going to do it with their international capitalist system. Privatization was both theirs and Russia’s new watchword.
    Sachs teamed up with his Harvard colleague, the Jew David Lipton, and Yegor Gaidar, a Russian Jew, who became Yeltsin’s first prime minister.
    Sachs, Lipton, and Gaidar initiated a plan which they called economic shock therapy to eliminate subsidies and price controls that had kept the Russian economy stable for decades. What was the result of this shock therapy? Hyperinflation.
    Just as planned, the hyperinflation wiped out the capital reserves of Russian factories, banks, utilities, and all other institutions. This eliminated any chance for real Russian competition in the bidding for Russian assets which was about to begin.
    The Russian institutions and manufacturing facilities were now eager to turn their assets into cash, playing into the hands of Sachs, Lipton, and Gaidar Because the value of rubles was now at an all time low, they wanted Western currency.
    Under the cover of international banking loans, (Jewish bankers of course), Sachs and friends began to buy out Russian companies at next-to-nothing prices.

The Jewish oligarchs of Russia
, as they began to be called, did not completely get away with their looting.

Here is a list of some of these Jews who looted Russia and their resultant status:
1. Jeffrey Sachs: After being exposed for making a “killing” off of the privatization of Russia, he was allowed by Harvard to quietly leave and take a professorship at the Jewish-run Columbia University in NY.
2. Yegor Gaidar: In 1993 he came under attack by the Russian people for his alliance with Sachs. Fearing a Putin investigation, he fled Russia and presently lives in Ireland.
3. Boris Berzovsky: After grabbing many media institutions and a major television station during the looting in the early 1990’s, Putin finally caught up with him and initiated an investigation. He then fled to England.
4. Vladimir Gusinksy. He took control of many Russian banks during the looting. He was the leader of the Russian Jewish Congress. Now in exile in Greece, the Russian Courts are trying to have him extradited for his shady business dealings.
5. Mikhail Khodorkovsky: He bought majority stakes in Yukos oil company for practically nothing during the looting. Putin caught up with him and put him in jail in 2005.

Grappig genoeg is deze lijst niet compleet (wikipedia.nl, opgeslagen 28-03-2013):
  Roman Abramovitsj

Roman Arkadjevitsj Abramovitsj (Russisch: Роман Аркадьевич Абрамович) (Saratov (RSFSR, USSR), 24 oktober 1966) is een Russische olie-miljardair, die als een van de Russische oligarchen bekendstaat. Buiten Rusland is hij vooral bekend als eigenaar van de Engelse Premier League-voetbalclub Chelsea FC en binnen Rusland is hij bekend als mede-eigenaar van de Russische Premjer-Liga -voetbalclub CSKA Moskou. Hij is ook bekend door zijn exorbitante levensstijl. Hij verving na de Yukos-rechtszaak Michail Chodorkovski als de rijkste man van Rusland en stond in 2008 in Forbes genoteerd als 15e van de wereld met een geschat vermogen van 23,5 miljard dollar. ...

Jeugd
Abramovitsj verloor zijn moeder toen hij 18 maanden oud was. Zijn vader kwam later bij een bouwongeval om het leven, Abramovitsj was toen vier jaar oud. Geadopteerd door zijn oom van vaders zijde en opgevoed door zijn joodse familie ...

En (wikipedia.org, opslagen 01-08-2015):
  Leonard Blavatnik

Leonard "Len" Blavatnik (Russian: Леонид Валентинович Блаватник, Leonid Valentinovich Blavatnik; born June 14, 1957) is a USSR-born British businessman ...He made his fortune through business via diversified investments ... In 2015, he was named Britain's richest man with an estimated net worth of £17.1 billion as of April 2015.

Early life and education
Blavatnik was born in Odessa to a Jewish family. ...

Career
In 1986, Blavatnik founded Access Industries ... Initially, he moved into Russian investments, just after the fall of communism ...

En (wikipedia.org, opslagen 01-08-2015):
  Viktor Vekselberg

Viktor Felixovich Vekselberg (Russian: Виктор Феликсович Вексельберг, Ukrainian: Віктор Феліксович Вексельберг; born April 14, 1957, Drohobych, Ukraine) is a Ukrainian-born Russian businessman. He is the owner and president of Renova Group, a large Russian conglomerate. According to Forbes, in 2014 his fortune is estimated at $17.2 billion, making him the third richest person in Russia.

Early life and education
Victor Vekselberg was born in 1957 to a Ukrainian Jewish father and a Russian mother[6][7] in Drohobych, Ukraine ...

Career
In 1988, after the Gorbachev administration relaxed restrictions on private business ... he founded NPO Komvek which did work for the Irkuksk Aluminum Plant and in 1990, he co-founded Renova Group with college classmate, Leonard Blavatnik.... He benefited financially from the privatization of the aluminum industry in Russia under the Yeltsin administration in 1993. ...

Met een totaal aantal oligarchen van ergens tussen de één en twee dozijn, zijn de Joden onder hen zwaar oververtegenwoordigd. Dat Rusland is geplunderd is onomstreden. Het enige punt in de kop van het artikel van Kapner is dat de daders allemaal afkomstig van of geassocieerd met de Harvard Universiteit zouden zijn. Dat geldt dus voornamelijk voor Jeffrey Sachs. De rest is juist, in samenvattende zin en hun leidende rol in aanmerking nemende: de Joden hebben Rusland geplunderd.
    Broeder Nathanael Kapner heeft ook nog een paar stichtende woorden over voor de leden van de Joodse cultuur:
  I grew up as a Jew and I wish to inform all of my readers that most Jews care only about themselves and nothing for the Gentile societies in which they reside or can make a profit from.
    What is the answer to this Jewish plague that is rotting our society?The only answer is for Jews to repent of their solidarity with Anti-Christian Judaism and become Christians.
    Then they can use their energies and influence for Jesus Christ rather than for Satan. I did it! Why can’t they?

Deze woorden blijven hun waarde behouden, zelfs als "Broeder Nathanael Kapner" een pseudoniem is en de persoon erachter helemaal niet Joods. Maar het fanatisme waarmee hij schrijft, is kenmerkend voor de bekeerling. En de feiten waarvan hij uitgaat precies dezelfde als waargenomen door deze redactie. Dat er dan, door het plaatsen in zijn samenhang, redelijk gelijkluidende conclusies volgen, is niet meer dan vanzelfsprekend.
   Nog een klein voorbeeld van de psychologische narigheid die achter de sociologische schuilt. De beurt is weer aan Bert Wagendorp, en het onderwerp is de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de orkaanramp op de Filippijnen. Een actie geboren uit gevoelens empathie, van solidariteit en naastenliefde. Dat wil zeggen: niet volgens het Joodse denken, want daarin bestaan die begrippen niet. Dat kent maar één sociaal psychologisch begrip: eigenbelang:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2013, column door Bert Wagendorp

Actie

Tussentitel: Het 'zuipen voor de Filipijnen' was begonnen

Gallyon van Vessem van Hart van Nederland was maandag afgereisd naar 'het diepe zuiden', waar je in een restaurant kon 'Eten voor de Filipijnen'. De stemming zat er goed in en Gallyon zette al bijna de polonaise in, tot iemand in de studio haar eraan herinnerde dat er ook nog een 'tragisch verhaal' was. De Filipijnse schoonmoeder van de restauranthouder was namelijk verdronken. Toen hij zijn verhaal had gedaan, vond Van Vessem het wel weer mooi geweest, met de tragiek. 'Nog één keer!', riep ze naar de gasten, 'laat je horen!'
    We gingen over naar Koos van Plateringen in Bar Paul in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, waar het 'Zuipen voor de Filipijnen' al was begonnen, met aan de bar Patty Brard en Beau van Erven Dorens.    ...


Red.:   Zo'n actie kan alleen maar bestaan uit egoïsme en liederlijkheid, in de wereld van de in de Joodse cultuur levende persoon.

  Onze manier van fondsenwerving bij grote rampen schijnt tamelijk uniek te zijn. We hebben het efficiënt georganiseerd: één gironummer, Samenwerkende Hulporganisaties. Maar echt bijzonder wordt het wanneer de tv zich ermee gaat bemoeien en er in no time een nationale actie van de grond wordt getild.    De hulpactie ter versterking van het nationale wij-gevoel, dat kennen ze bijna nergens anders.

Zowel dat 'onze' als dat 'wij' zijn natuurlijk retorisch trucs , in wekelijkheid staande voor "jullie" (twee keer) - een andere cynicus uit de Joodse cultuur, Max Pam, heeft dat wel eens het "zusterlijke wij"genoemd, "zuster" hier in de betekenis van verpleegkundige, of arts. want uit het vervolg blijkt nog eens volkomen helder dat niets maa dan ook helemaal niest van de intenties van de actie een akkoord slaan in het door Joodse cultuur gevormde hoofd van de colunmist:
  In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zat het belpanel en praatte Herman van der Zandt de boel als een eigentijdse Mies Bouwman onvermoeibaar aan elkaar.
    Of hij meteen ja had gezegd, toen hij voor het belpanel werd gevraagd, vroeg Van der Zandt aan acteur Frank Lammers. Hij had er wel even over moeten nadenken, zei Lammers. 'Waarom wel een belpanel voor de Filipijnen en niet voor Syrië?' Een terechte vraag, maar ook eentje die we gisteren liever even onbeantwoord lieten. Het was nu even het feestje van de Filipijnen en Syrië leent zich toch wat minder voor een gezellige avond.
    Bij Show Vandaag kon je bieden op een jurk van Yolanthe of het trouwpak van Jan Smit. In heel het land was geen petfles meer te vinden: allemaal ingeleverd voor de Filipijnen.   ...

Hoe zeer van toepassing zijn de woorden van Broeder Nathanael Kapner:
  I wish to inform all of my readers that most Jews care only about themselves and nothing for the Gentile societies in which they reside or can make a profit from.

Bert Wagendorp wordt betaald door dezelfde soort mensen, de leden van "Gentile society", op wier geefgedrag hij afgeeft. Bert Wagendorp parasiteert op die "Gentile society". De hele Joodse cultuur met haar ingekankerde egoïsme parasiteert op de samenleving waar met elkaar samenwerken de bron en kern is van de vooruitgang, en van de welvaart.
    Arnon Grunberg legt nog eens duidelijk uit hoe de stappen werken van nomadisme naar uitbuiting en parasitisme:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2013, column door Arnon Grunberg

Speechschrijver

... David Cameron ... In de Financial Times publiceerde de Engelse premier een stuk waarin hij betoogt dat vrij verkeer van personen in de EU tot het verleden moet behoren. ... noemt hij deze lidstaten van de Europese Unie met name: Bulgarije en Roemenië.
    ... Ook zouden bedrijven die dergelijke werknemers (lees: Bulgaren, Roemenen en andere buitenlanders) minder dan het minimumloon betalen zwaarder moeten worden beboet.
    Tot zover de open en vrije samenleving.
    Bezwaren tegen uitbuiting zijn feitelijk protectionistische maatregelen voor 'eigen' werknemers, kortom bedenkelijk nationalisme. ...


Red.:   Oftewel: de werknemers in de beschaafdere landen moeten terug naar het niveau van de totaal onbeschaafde streken. Terug naar het niveau van uitgebuit te worden tot op het bot, in plats van uitgebuit worden met een menselijk gezicht zoals dat nu gebeurt in minder onbeschaafde landen - vindt Grunberg expliciet:
  Het recht om uitgebuit te worden zou een mensenrecht moeten worden.

Het recht om kwaadaardige nomadisten en parasieten als Grunberg weg te jagen zou ook een mensenrecht moeten worden.
    Misschien is er bij sommigen nog een vraagteken aangaande hoe het mogelijk is dat deze kwaadaardigheid zo verspreid is geraakt onder de niet-Joodse cultuur. Het antwoord is dat deze kwaadaardigheid met zijn dominantie van het sterke individu altijd uiterst aantrekkelijk is geweest voor alle machts- en geldwellustelingen, en die tot op het huidige zeer beperkte beschaafde tijdstip in de geschiedenis van de mensheid nog altijd de macht hebben, en ten tweede omdat er nog veel meer mensen zijn die die ideeën verspreiden. Niet weinig geholpen door de sterke invloed van de Joodse cultuur op de media. Dus toen zich de gelegenheid voordeed om de Joodse kwaadaardigheid openlijk te promoten, werd deze door de Volkskrant met beide handen aangegrepen:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2013.

Interview | Yermaz Ramautarsing

'We betalen schoolgeld voor onderwijs, niet voor propaganda'

Sinds kort kunnen studenten linksigheid van docenten melden bij 'Linkse indoctrinatie op mijn universiteit'. Oprichter Yenaz Ramautarsing (26) raakte geïnspireerd door Ayn Rand.


Nederland geldt als een vrij land, maar in het onderwijs is hersenspoeling aan de orde van de dag. In dit land zegt een docent tegen een leerling: 'Jij bent veel te slim om rechts te zijn.' In dit land ook geven docenten politieke instructies, zoals op de dag van de statenverkiezingen ten tijde van Rutte I: 'Ga vandaag allemaal stemmen, en vooral niet op een van de coalitiepartijen!'
    Zo maak je van studenten een kudde linkse schapen. Sinds een paar maanden blijft het niet meer onopgemerkt. Bovenstaande uitspraken staan gerapporteerd op de Facebookpagina 'Linkse indoctrinatie op mijn universiteit', opgericht en beheerd door Yernaz Ramautarsing, student politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.    ...


Red.:   Het begin. Merk op dat hier gegeneraliseerd wordt vanuit een enkel voorval aangaande stemadvies, en dat de journalist dit overneemt als feit: 'Sinds een paar maanden blijft het niet meer onopgemerkt.'. Waarmee meteen helder is waarom dit stuk in de Volkskrant staat: de auteur staat er achter, vermoedelijk sterk, en de redactie ook, want anders was het niet in de krant gekomen. Merk overigens ook op dat deze auteur bij zeer hoge uitzondering niet vermeld staat. Niet in de printversie en niet in het archief.
    Is de inhoud van het door de student beweerde op zich redelijk? Dat wordt ook snel duidelijk:

  'In colleges gaat het altijd over marktfalen, nooit over marktsucces', zegt Ramautarsing

Merk hier op dat dit gaat over een studie politicologie, en niet over economie. In de studie economie zijn de markt en marktsucces volkomen onaantastbare dogma's - overigens volkomen in tegenstelling tot de werkelijkheid . Wil je leren over marktsuccessen, moet je economie gaan studeren. En als je wilt horen over marktsuccessen, moet je zeker geen politicologie aan de UvA gaan studeren, want iedereen weet dat waar alle economie-faculteiten zo rechts zijn als Margaret Thatcher, de faculteit politicologie van de UvA altijd de reputatie van "links" heeft gehad. Naar de UvA-politicologie gaan en dan klagen over linksheid heeft de waarde van naar de Sahara gaan en dan klagen over zanderigheid.
    Maar verderop blijkt er een verklaring te zijn voor dit fenomeen.
    Eerst nog wat indrukken:
  Het idee voor een 'meldpunt linkse indoctrinatie' ontstond nadat een goede vriendin haar VU-docent Europees Recht had horen uithalen naar reactionaire tegenstanders van het Europese project. 'We betalen schoolgeld voor onderwijs, niet voor propaganda', zegt Ramautarsing.

Oftewel: de VU-docent vindt critici van Europese eenwording "reactionairen" en uit dat in de vorm van een "uithaal" richting zijn studenten. Dat is volbloedige rechtse indoctrinatie. En die rechte indoctrinatie bij de VU is voor de student aanleiding om te klagen over "linkse indoctrinatie" bij de UvA. Dat wil zeggen: die student ziet rechte indoctrinatie niet als indoctrinatie. Wat maar één mogelijke verklaring heeft: hij is zelf rechts geïndoctrineerd.
    En in de erop volgende zin inleidende de volgende alinea:
  In het Atrium, de mensa van de politicologen, haalt hij werk tevoorschijn van de vrouw die hem in zijn offensief inspireert, Ayn Rand, de oppergodin van het laissez-faire-kapitalisme. Rand, geboren Alissa Zinovievna Rosenbaum, verruilde in 1926 de Sovjet-Unie voor de Verenigde Staten, waar zij zich ontwikkelde tot fanatiek bestrijdster van overheden en ander collectivistisch onkruid. Money is the root of all good, is een aforisme van haar hand. Alan Greenspan behoorde tot haar leerlingen.

Als er één ding vaststaat aangaande geïndoctrineerd zijn, dan is dat dat dat aanhangers zijn van religies en ideologieën - waaronder met stip die van de aanhangers van de ideologie van Ayn Rand - de filosofe van de Joodse Godheidloze religie van het individualisme.
    De Godheidloze religie van hogepriesteres Rand wordt hier op een volkomen "zakelijke" manier geïntroduceerd, alsof het gewoon één van de vele ideeën van de mensheid waar je verder niets speciaal over hoeft te zeggen. Iets als de ideeën van zeg Plato, Socrates of een willekeurige andere filosoof. Terwijl het gaat om ideeën van de soort "Übermensch".
    En een alinea of wat verderop blijkt de student inderdaad daarin volkomen geïndoctrineerd:
  Ramautarsing. 'Bij een vak als Politieke Economie krijg je nog steeds neomarxisten als Gramsci. Waarom niet een of twee essays van Ayn Rand op de literatuurlijst? Waarom geen aandacht voor kapitalistische denkers als Hayek of Milton Friedman? Feminisme is alleen maar Simone de Beauvoir. Ayn Rand is de meest invloedrijke vrouwelijke filosofe ooit! Waarom wordt ze niet eens genoemd?'
    Misschien omdat Rand niet zozeer opkomt voor de rechten van de vrouw, als wel voor die van het gezonde egoïstische individu dat wordt geplukt, gehinderd en ingetoomd door ziekelijke profiteurs, luie parasieten en expansionistische overheden. Uit belastinggeld betaalde sociale voorzieningen zijn bij Rand diefstal.

Vervelend voor de student, want die zal zeker niet meer kunnen studeren, als de ideeën van Rand ingang vinden. Universiteiten en studies worden betaald uit belastinggeld. Want zelf geld daarvoor zou hij niet hebben:
  ... Ramautarsing, geboren in Paramaribo in 1987. ...
    Ramautarsing ontdekte Rand op zijn 19de. In dat jaar werkte hij in Paramaribo in een restaurant....

En geen bank zal geld willen lenen aan een in een restaurant in Paramaribo werkende "loser", want er is een bijzonder kleine kans dat die ooit genoeg geld zal verdienen om het kapitaal van de volledige kosten van een studie terug te betalen.
    Overigens blijkt uit dezelfde passage hoe het komt dat de student terecht kwam bij de UvA:
  Ramautarsing ontdekte Rand op zijn 19de. In dat jaar werkte hij in Paramaribo in een restaurant. Zijn broer, die al in de ban was van Rand, stuurde hem per post een exemplaar van haar magnum opus Atlas Shrugged, recentelijk opnieuw in het Nederlands vertaald als Atlas in staking en door lezers van Time Magazine gekozen tot een-na-invloedrijkste boek van de twintigste eeuw (na de Bijbel): 'Het greep me echt bij de keel. Ik las nachtenlang door en wist meteen: ik moet alles wat ik ooit heb gedacht heroverwegen.'

Oftewel: hij was al volledig "in" Rand toen hij zijn studie uitkoos. En dat iemand met zo'n levenshouding niet zou weten waar de UvA voor stond, is uiterst onwaarschijnlijk. Deze student heeft de UvA uitgekozen om op deze manier zijn Rand-ideologie uit te kunnen dragen. Genoeg steun in de neoliberale media voor zo'n soort actie tegen de "linksen".  Oftewel: we hebben hier misschien niet met een planmatig gecoördineerde actie te maken, van student en media, maar iets dat er zo dicht bij in de buurt komt, dat van een afstandje bekeken het verschil onmerkbaar is. Merk in dit verband ook nog eens het ontbreken van een auteur bij het artikel op. Precies iets dat je zou verwachten in dit soort omstandigheden. Auteurschap van meerdere van dit soort artikelen is iets dat relatief snel opvalt, en dus vermeden moet worden door propagandisten.
    Nu zijn er van eerdere publicaties twee personen werkzaam bij de Volkskrant bekend die zich min of meet positief over Ayn Rand hebben uitgelaten uitleg of detail : Peter Giesen en Wilma de Rek - ooit gehad hebbende een gezamenlijke column. Peter Giesen is nu correspondent in Frankrijk, dus valt af. Dus het auteurschap van dit artikel is dat van Wilma de Rek, of er lopen nog meer aanhangers van Ayn Rand rond bij de Volkskrant.
    Dit is dus de gespecificeerde versie van de eerdere opmerking over hoe de kwaadaardige Joodse ideeën verspreid raken: er zijn veel aanhangers van de Joodse cultuur in de media. Die invloed hebben op bestaande machtigen:
  Rands Europese lezersschare is de laatste jaren sterk gegroeid. Mark Rutte prees haar in 2011 als een 'grote geest' van het liberalisme.

En merk in dit verband ook op dat de student een immigrant is. En daarbij kan herinnerd worden aan die andere aanhanger van het Joodse-cultuuridee van het neoliberalisme afkomstig uit dezelfde dreven (Paramaribo): Sheila Sitalsing. Met een drie-keer-per-week een column in de Volkskrant. En dan ook nog de dagelijkse column van de Joodse Randist Arnon Grunberg. Die dus bij gelegenheid van dit soort gevallen volop steun krijgen in het verspreiden om hun ideeën:

Bijna twee volle pagina's breed. Waarop dus onmiddellijk de aanverwante media volgen, dat wil zeggen: een optreden bij Pauw & Witteman uitleg of detail (28-11-2013, vanaf 13:05 min.), waar ook geen enkele inhoudelijk-kritische vraag gesteld wordt, ondanks de uitvoerige gelegenheid naar aanleiding van dit artikel.
    Dit is dus de manier waarop de Joodse culturele kwaadaardigheid verspreid raakt in de rest van de wereld, met name de Noordwest-Europese beschavingen, waar haar invloed tot nu toe nog het minst sterk was.
    Een van de "zachte" weefsels van iedere overheidstructuur is haar financiering: de belastingen. Dit is waar het Joodse virus het makkelijkst kan toeslaan:


De Volkskrant, 13-12-2013, column door Arnon Grunberg

Cliëntelisme

In Athene dronk ik koffie met de Griekse econome Antigone Lyberaki. Ze vertelde dat ondanks alle hervormingen de Griekse overheid nog te groot is. De meeste ambtenaren hebben hun baan behouden; ontslagen zijn bijna uitsluitend in de privésector gevallen.
    En hoewel de Griekse overheid erin is geslaagd fiscaal gezond te worden, heeft de slagvaardige belastingheffing ervoor gezorgd dat veel geld uit de privésector is gezogen waardoor geen investeringen meer worden gedaan. ...


Red.:   Dat laatste is een keiharde leugen: als private personen meer geld overhouden, speciaal in asociale maatschappijnen als de Griekse, brengen ze dat geld naar belastingparadijzen. "Kapitaalvlucht" heet dat als het over China gaat en wordt dan veroordeeld . Kapitaalsvlucht is de kern van het kapitalisme. Het behoort tot de kern van het nomadisme en de Joodse cultuur.
    Via dus hier de ondermijning van de belastingmoraal, gepropageerd vanaf de voorpagina van een landelijk "kwaliteitsdagblad", ondermijnt de Joodse individualistische cultuur dus de Noordwest-Europese cultuur van samenwerking. Op deze manier werkt de kwaadaardigheid van de Joodse cultuur.
    Essentieel voor kwaadaardigheid en met name de verspreiding ervan is het aannemen van een andere verschijning. Vermomming. Kwaadaardige bacteriën doen dat door het aannemen van ene omhulling die het immuunsysteem doet denken dat het om lichaamseigen stoffen gaat. Het kwaadaardige neoliberalisme doet dat door het aannemen van een mom van "sociale betrokkenheid". Wat natuurlijk alleen werkt als dat mom verspreid wordt. Daarvoor zorgen dus de neoliberale en cultureel-Joodse media:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, van verslaggever Bart Dirks

Bank steekt geld in werkloze jeugd

In Rotterdam financieren 'private partijen' de begeleiding van werkloze jongeren. De gemeente beloont dit, als het uitkeringen uitspaart. Vandaag wordt de eerste Social Impact Bond getekend.


Private investeerders gaan de begeleiding financieren van werkloze jongeren op zoek naar een baan. De gemeente Rotterdam betaalt ABN Amro en Start Foundation terug op basis van het aantal uitkeringen dat op die manier wordt uitgespaard. Hoe sneller de jongeren geen uitkering meer nodig hebben, des te hoger hun rendement uitvalt.
    Vandaag wordt voor het eerst in Nederland een zogenoemd Social Impact Bond (SIB) getekend: een prestatiecontract, waarin private partijen afspreken geld te steken in de aanpak van een maatschappelijk probleem dat de overheid veel geld kost. ...


Red.:   Het wordt gepresenteerd als goedheid van de banken, over een hele pagina:


De werkelijkheid is ten eest dat dit gaat om de bekende druppel op de gloeiende plaat - hier is de druppel:
  ... Marco Florijn, de PvdA-wethouder van sociale zaken. '...
    Florijn sluit de eerste 'SIB' met ABN Amro-topman Gerrit Zalm en voorzitter Anton Westerlaken van Start Foundation, een onafhankelijke maatschappelijk investeerder die zich richt op kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Ze steken samen 680 duizend euro in begeleidingstrajecten voor 160 jongeren zonder diploma.

En hier is de gloeiende plaat:
  'Door bezuinigingen heeft Rotterdam jaarlijks 60 miljoen minder om werklozen te begeleiden', zegt Marco Florijn,

De 60 miljoen bezuinigingen maken deel uit van het geld dat de banken en de rest van de financiële wereld aan de maatschappij onttrokken wordt, en naar de belastingparadijzen vertrekt.
    De hele acties is een gore vorm van volksbedrog. Het is goedkoper en heeft meer potentie tot het kweken van goodwill dan sportsponsoring. Dat is wat er achter het denken van de banken steekt. Het is het meest kwaadaardige neoliberalisme: de kanker die zich voordoet als lichaamseigen, en ondertussen de levenssappen uit het lichaam trekt voor haar eigen o ontembare groeibehoefte - de behoefte tot het verwerven van nog grotere kapitalen.
    En als daar nog enige twijfel over is, in het begeleidende artikel legt de Volkskrant het nog onbewust uit ook:
 

Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, door Bart Dirks

'Sociaal durfkapitaal' zoekt gedetineerden en werklozen

Wat is een Social Impact Bond?
Pas sinds enkele jaren wordt er met Social Impact Bonds (SIB) geëxperimenteerd in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Australië. ...


Red.:   Die plaatsen waar het kanker van het neoliberalisme het hardst heeft toegeslagen.

   in Groot-Brittannië is de Britse premier Cameron een groot pleitbezorger.

De huidige voorman van het neoliberalisme aldaar. En:
  In de VS is zakenbank Goldman Sachs op dit terrein actief ....

Vanzelfsprekend. De wortels van het kwaad doen ook mee. De Joods-culturele besmettingsbron van de kanker met zijn uitzaaiingen tot ver in de maatschappij. Tot diep in de Volkskrant en haar belendende media.
    De bewijzen blijven binnenstromen:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2013, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Is Barack Obama nu SP'er?

...    Ezra Klein, een politieke commentator die tot de vijftig machtigste mensen in Washington wordt gerekend, heeft de economenoorlog ontketend. ...
    Volgens Klein is er geen enkel bewijs dat een grotere inkomensongelijkheid schadelijk is voor de welvaart. ...


Red.:   In Amerika is iets als 90 procent van het vermogen in handen van de top 1 procent. De ultieme uitvering van de Joodse ideologie: "Winner takes all".
    Democratie? Vuilnis! Volgens de publicaties vanuit Joodse hoek:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2014, column door Arnon Grunberg

Burgerforum

Op dinsdagavond keek ik in de woonkamer van mijn moeder eindelijk weer eens naar het NOS Journaal. Er was aandacht voor het Burgerforum-EU.    ...
    In Duitsland bestaat een toepasselijk woord voor dit burgerinitiatief: Volksverhetzung. In naam van de democratie uiteraard, Volksverhetzung vindt altijd plaats in naam van schitterende idealen.
    Een volksvertegenwoordiger vroeg mij onlangs of ik soms vond dat het volk de mond gesnoerd diende te worden.
    Zeker, dat heeft de geschiedenis bewezen. Als het aan het volk lag, zouden wij nog steeds aan aderlatingen doen en heksen verbranden.


Red.:   De marskramers van Joodse opvattingen dient nog veel meer de mond gesnoerd te worden.
    Want anders blijven ze voortdurend dit soort propaganda produceren (de aanleiding is een discussie over reclame):


Uit: De Volkskrant, 31-01-2014, column door Arnon Grunberg

Verleiding

...    Als reclame schadelijk is, dan is democratie dat ook.


Red.:   Absolute vrijheid van reclame is een vast ingrediënt van het neoliberalisme: je mag mensen liegen en bedriegen zoveel als je maar wenst, en ze tot de meest slechts dingen brengen: roken, vreten enzovoort. En deze absolute vrijheid van liegen en bedriegen heeft dezelfde waarde als democratie. Volgens het Joodse neoliberalisme
    Welke smerigheden alleen bestreden kunnen worden met passende tegentaal: de Joodse cultuur heeft evenveel waarde als de nazistische cultuur van de gaskamers.
    Waarna het toch weer erger kon:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2014, column door Arnon Grunberg

Gelukszoekers
.
... ontmoette ik Toine Heijmans. Hij bleek een van de vriendelijkste mannen te zijn die ik ooit had ontmoet ...
    Maar met zijn column die onlangs op de site van de Volkskrant stond, ben ik het volstrekt oneens. Toine suggereert dat degene die de asielzoeker toegang weigert het net zo zwaar heeft als de asielzoeker. Dergelijke nuancering leidt tot nonsens. Ja, de beul heeft een zwaar beroep, maar er is een verschil tussen beul en slachtoffer.
    Als wij circa twintigduizend verdronken 'gelukszoekers' in de Middellandse Zee in tien jaar uitstekend vinden, wordt het tijd voor eerherstel voor overste Karremans.


Red.:   Degene die de bejaarden uit de verzorgingshuizen drijft en laat sterven op straat om die huizen vervolgens te vullen met gelukszoekers uit Afrika, is erger dan de beulen die de gaskamers van Auschwitz bedienden, want naar Auschwitz ging het soort mensen dat soort soort dingen opschrijft als Arnon Grunberg doet. Al die dingen tezamen noemen ze neoliberalisme.
    En het is saai:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2014, column door Arnon Grunberg

Zwitserland

Naar aanleiding van het referendum in Zwitserland, dat het vrije verkeer van personen uit EU-landen aan banden wil leggen, schreef ik dat over Europa een wind waait van minder vreemdeling en meer bankgeheim.
    Daar zat retoriek in; de Amerikaanse belastingdienst heeft het Zwitserse bankgeheim uitgehold, waaruit weer blijkt dat de soevereiniteit van de natiestaat een illusie is.    ...


Red.:   Correctie: dat hier de macht van de sterkste geldt:

  Om te beginnen is Zwitserland verdeeld over het referendum. Die verdeeldheid loopt langs de zogenaamde rösti-grens; Franstalige kantons zijn tegen quotering, zo ook steden als Basel en Zürich.

Franstaligen zijn overal ter wereld francofone imperialisten, en Basel en Zürich zitten vol met immigranten die natuurlijk tegen reisbeperkingen zijn. Immigranten, nomaden, hebben overal dezelfde asociale kenmerken: plunderen, afbranden en naar elders verhuizen.
  Het tegenhouden van vrij verkeer van personen en goederen is alleen al vanuit economisch opzicht schadelijke bevoogding door de overheid.

Oftewel: "Overheid' zou verboden moeten worden.
  Het volk en sommige columnisten geloven helaas dat de toekomst aan het protectionisme is.

Oftewel: Mensen in de media die daar anders over denken moeten ontslagen worden.
  Meer democratie betekent in praktijk: meer nostalgie en meer angst.

Oftewel: Democratie moet vervangen worden door bestuur door elite en immigranten.
    Het hele Joodse programma is weer afgedraaid. 
    Correctie - een tot nu vergeten onderdeel:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2014, column door Arnon Grunberg

Chicken

Op zaterdag liet Frans Timmermans in NRC Handelsblad weten dat Oekraïne er niet op hoeft te rekenen de komende dertig jaar lid te worden van de EU. ...
    Zelfs als de Russische invasie van de Krim niet meer zal blijken te zijn dan een drôle de guerre, dan nog heeft Timmermans tegen Oekraïne gezegd: fuck you. En Poetin een vrijbrief gegeven de grenzen van Oekraïne de facto te wijzigen. ...
    Bovendien heeft Timmermans weinig historisch besef. In 1989 riepen de Oost-Duitsers: 'Als de D-Mark niet naar ons komt, komen wij naar de D-Mark.'
    Een mooi Engels woord voor lafaard is chicken.
    Op 1 maart 2014 veranderde Frans Timmermans in chicken Timmermans.   


Red.:   Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken is een lafaard, tenzij hij ten strijde trekt tegen Rusland. Dit is ook een thema dat de Joodse invloed op het westen doordesemd: de haat tegen Rusland. Het moet wel Rusland en niet "de communisten' zijn, want het is gewoon doorgegaan na de val van het communisme. Vermoedelijk omdat een groot deel der Joden in Rusland, of Oost-Europa, een vleugje heeft opgedaan van de Europese beschaving. Een groot deel, misschien wel een (ruime) meerderheid, van die Joden is geëmigreerd naar Amerika, eind 19de en begin 20ste eeuw, en daaruit een een hele stroom van Rusland-vijanden voortgekomen - alle Amerikaanse politic met een min-of-meer Oost-Europees klinkende naam, zoals Brzinsky, zijn altijd keiharde haviken richting Rusland geweest, die Amerika gestort hebben in oorlogen tegen Vietnam, Afghanistan, Irak, Servië enzovoort, allemaal omdat die landen, of de leiders ervan, min of meer sympathiek tegenover Rusland stonden: liever barbaarse moejaheddin of Taliban dan een net wat beschaafdere maar pro-Russische regering. Een flink deel van de intellectuele zogenaamde "Ruslandkenners" is van Joodse origine, en hun boodschap in eenduidig: "Ten strijde!" Ook op het vlak van de keuze tussen oorlog en vrede, staan de Joden, in ieder geval in dit grote mondiale conflict, aan de kant van Beëlzebub of Lucifer.
    De volgende:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2014, column door Bert Wagendorp

De Krim

Tussentitel: Geen herhaling van 'The charge of the Light Brigade'

Op 25 oktober 1854 galoppeerde de Lichte Brigade van de zevende graaf van Cardigan, ruim 600 dra-gonders en huzaren sterk, de Russische kanonnen tegemoet in de Slag bij Balaklava, in het zuiden van de Krim. Anders dan Cardigan en diens bevelhebber, de derde graaf van Lucan, hadden gedacht, schoten de Russen terug en richtten zij een slachting aan onder de ruiters.    ...


Red.:   En gaat Wagendorp spijtig constateren: dat gaat er nu helaas niet van komen. Maar eerst even deze:

  Het was oorlog op de Krim. Frankrijk en Groot-Brittannië namen het op tegen Rusland, dat serieuze uitbreidingsplannen had.

Ach jee, het standaardexcuus van imperialisten, wereldveroveraars en andere oorlogsvoerders: we moeten hen voor zijn anders doen zij het. De rest, dit is de derde zin van het stuk, hoef je dan niet meer te lezen. Let ook even op deze: "De grens tussen het vrije westen en Rusland is opgeschoven van de Oder-Neisse Duitsland in 1945 naar de Dnjepr in de Oekraïne in 2014 - en dat bewijst de agressie en imperialistische neigingen van Rusland".
    En de derde:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, door Thomas Friedman (The New York Times). Vertaling: Leo Reijnen

Poetinisme bedreigt de stabiliteit in de wereld

Lage olieprijzen deden ooit de Sovjet-Unie instorten. Pak Poetin aan door veel olie en gas te produceren

Tussentitel: Ik wil geen oorlog met Poetin, maar het wordt tijd dat we laten zien hoe zwak hij werkelijk is


Red.:   Ook hier heb je na de koppen al gegeten en gedronken. Die ondertitel is een glaszuivere "Ja maar ..." : "Ik wil niet zeggen dat jij een fascist bent, maar ..."
    En ook hier de als vanzelfsprekend opgeschreven leugens:

  Minstens de helft van de bevolking van Oekraïne wil deel uitmaken van Europa, maar hij beschouwt dat begrijpelijke verlangen als een complot van de NAVO en neemt snel zijn toevlucht tot geweld.

Het enige geweld tot nu is gekomen van de nationalistische en neo-nazistische opstandelingen in Kiev, die vermoedelijk ook hun medestanders hebben doodgeschoten om een dreigende overeenkomst met zittend president Janoekowitsj te torpederen.
    Natuurlijk zijn er ook niet-Joodse oorlogsstokers, zoals de relcolumniste Sheila Sitalsing uitleg of detail - maar ook die is immigrant en dus nomadist. En hier hebben we wel degenen met de ergste oorlogsophitsende taal. Maar die Russen zijn ook altijd echte residenten geweest. Helemaal geen nomadisten . Vijanden van de Joodse cultuur, dus.
    We blijken nog niet klaar te zijn met de Joodse oorlogszucht. Grunberg zet door vanuit zijn vooruitgeschoven positie op de voorpagina van de Volkskrant. Een paar dagen terug prees hij nog zijn voorganger op deze plaats Hugo Brandt Corsitus die een smerige verbale oorlog voerde tegen de wetenschap, Grunberg houdt kennelijk meer van oorlog met concrete, materiële, wapens:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, column door Arnon Grunberg

Oorlogsmoe

Volgens Angela Merkel heeft Poetin het contact met de realiteit verloren. Dat komt bij dictators in hun nadagen vaker voor. Poetin heeft zijn hand overspeeld, maar hij zal zich herstellen.
    Hij heeft op de oorlogsmoeheid van het Westen gegokt. Oorlogsmoe zijn we ...
    In 1999 tijdens de Kosovo-oorlog dreigde op het vliegveld van Pristina een confrontatie tussen Russische en NAVO-troepen. De Amerikaanse generaal Wesley Clark zei dat hij niet bereid was de Derde Wereldoorlog te beginnen voor het vliegveld van Pristina.
    In 2014 is de Krim het vliegveld van Pristina. De vraag blijft: wat vinden wij wel een casus belli?


Red.:   En om te voorkomen dat we dit verkeerd uitleggen (als zou Grunberg toch wel vrede willen):


Uit: De Volkskrant, 10-03-2014, column door Arnon Grunberg

Grenzen

Verleden week schreef ik over het Pristina-incident ten tijde van de Kosovo-oorlog. Russische en NAVO-troepen dreigden met elkaar in conflict te komen. ...
    Mijn geheugen liet mij in de steek, excuses, het was de Britse generaal Mike Jackson, die tegen de orders van Clark inging en verklaarde geen trek te hebben in de Derde Wereldoorlog.
    Aan de strekking van de Voetnoot doet dat overigens niets af: de Krim van nu is het vliegveld van Pristina van toen.
    De facto is het noorden van Irak een onafhankelijke Koerdische staat, de facto zijn delen van Georgië ingenomen door Rusland, de facto zou de Krim over een paar maanden Rusland kunnen zijn.
    Grenzen zijn arbitrair. Helaas worden ze meestal gewijzigd door middel van oorlogsgeweld.


Red.:   Te wapen!
    Overigens zijn Joden verder zeer vredelievende mensen. Kijk maar naar die plaatsen waar ze het meeste invloed hebben: al eerste natuurlijk Israël, dat al vijf echte oorlogen tegen zijn buren is gestart en daar tussendoor er nog talloze andere daden van agressie heeft gepleegd (natuurlijk allemaal om acties van de vijand te voorkomen), en de tweede plaats in de invloedranglijst, Amerika, voert met lichtjaren afstand en meer stippen dan er sterren zijn in het heelal de ranglijst aan van het land dat de meeste bommen op andermans land heeft gegooid. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook allemaal om agressie jegens het vreedzame Amerikaanse volk te voorkomen.
    Zo langzamerhand komt toch echt de vraag in beeld waarom andere mensen toch zo'n hekel hebben aan Joden. En dus ook waarom er ooit zoiets als een holocaust is geweest.
    Naast de inherente kwaadaardigheid van de boodschap, zijn de frequentie en het bereik ervan natuurlijk ook essentiële factoren. Daarom nog meer Grunberg van de voorkant van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2014, column door Arnon Grunberg

Extreem
.
Tijdens de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen die afgelopen zondag in Frankrijk werden gehouden was het extreemrechtse Front National (FN) de winnaar. ...
    ... Uit onderzoek blijkt dat kiezers zich bij het stemmen laten leiden door hun emotie.... Oftewel, democratie is de voortzetting van religie met minder bovennatuurlijke middelen.


Red.:   Hier wordt de religie verdedigd en de democratie frontaal aangevallen, en in het geval van Grunberg is die religie natuurlijk de kwaadaardige Joodse religie. En het alternatief voor de democratie is het kwaadaardige Joodse "recht van de sterkste"-elitarisme.
    Een nieuw hoogtepunt:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2014, column door Arnon Grunberg

Paspoort

Dirk-Jan Koch schreef maandag in de Volkskrant over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking aan de hand van een concreet voorbeeld: Congo. ...
    Soms werkt ontwikkelingssamenwerking, maar als u Afrika echt wilt helpen moet u ervoor zorgen dat een Afrikaan een Nederlands paspoort krijgt.


Red.:   Iedere Afrikaan binnenlaten ... Cultureel hoogverraad.
    Wat deze meneer wil, is al onze bejaarden uit onze verzorgingshuizen verdrijven, ten einde die huizen of dat geld te gebruiken om Afrikanen, allochtone immigranten, op te vangen uitleg of detail . Naast de grote hoeveelheid leed, zal dat ook leiden tot een aanzienlijk aantal doden - is bekend van bejaarden die gedwongen moeten verkassen. deze meneer is een smerige ploert. En deze smerige ploert heeft medestanders, met name in de PvdA. Uit eigen kring: Samsom, Asscher, Spekman, Plasterk, is de huidige generatie, D'Ancona, Van Thijn, Cohen, Rottenberg de wat oudere. En toenemend is de steun vanuit de hoek van andere immigranten, zoals Ahmad Qeleich Khany die campagne voert onder het pseudoniem "Terphuis". En er zit een nog veel groter contingent in de media: Wagendorp, Brill, Pam, Tempelman, Sitalsing, zijn wat namen die te binnen schieten. Deze staan allemaal vierkant achter het zojuist door Grunberg verwoorde beleid.
    Uit hoofde van het bestaan van zo'n grote groep voorstanders van het verdrijven van bejaarden uit verzorgingshuizen, zijn tegenacties geoorloofd. Die moeten  passen bij de acties, en dus verbaal zijn. Bij deze de oproep om deze groep mensen te boycotten. Ga geen interacties met ze aan. Bekijk ze vies als je het kan. Keer je tegen alles waar zij voor staan en waar zij naar streven. Het is maatschappelijk gif van het zuiverste water. Probeer het zo ver te krijgen dat ze het Nederlanderschap ontnomen wordt. Zij proberen onze cultuur te vermoorden uitleg of detail .
    Bestrijdt de kwaadaardigheid van het nomadisme.
    Van nature nomaden zijn ook criminelen - volgens het principe zo kenmerkend  aangeduid met de Amerikaanse uitdrukking "Hit and run". Een "hit and run" Marokkaanse crimineel heeft samen met een in Nederland woonachtig exemplaar een juwelier overvallen (niet voor de eerste keer vermoedelijk) en is daarbij doodgeschoten door één van de juweliers. Heel normaal Nederland was daar blij mee. Dus niet de linksige politiek-correcten, die we kennen van de verzameling Linkse denkfouten , dat wil zeggen, één van de vele van dit soort verzamelingen, maar dit dus betreffende degene genaamd "Permissiviteit, criminaliteit" uitleg of detail . En dus ook niet de Joodse variant van deze vorm van kwaadaardigheid, genaamd "steun aan criminelen": 


Uit: De Volkskrant, 03-04-2014, column door Arnon Grunberg

Noodweer

De volksvertegenwoordiger zei: 'Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier.' Laten wij deze logica serieus nemen, maar eerst moeten we even nagaan wat noodweer precies is.
    Eigenlijk handelden de bankiers die ondeugdelijke financiële producten aan hun klanten verkochten ook uit noodweer. Een klant gaf aan zeer snel rijk te willen worden, aan hem zou ik ook alles verkopen. Dus eerherstel voor de bankiers, het was noodweer. ...


Red.:   Een redenatie van een zelfs voor Grunberg ongekende gestoordheid. Een  redenatie zo gestoord ongetwijfeld vanuit de drang om een ander soort criminelen te verdedigen: de witte-boorden criminelen van de financiële markten. Waaronder zo ontzettend veel Joden te vinden zijn uitleg of detail .
    En direct aansluitend:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2014, column door Arnon Grunberg

Het onwenselijke

Het zal u misschien zijn ontgaan, maar verleden week besloot het Amerikaanse hooggerechtshof de limiet op politieke donaties grotendeels te schrappen. In tegenstelling tot mijn progressieve vrienden vond ik dat geen slecht idee.    ...
    In Nederland is meningsuiting veelal therapie. Men roept wat, men voelt zich beter.
    Je kunt ook op een volksvertegenwoordiger afstappen en zeggen: 'Hier, een cheque van twee miljoen. Het zou bijzonder aangenaam zijn als mijn mening binnenkort ook uw mening wordt.'
    Dát is pas waarlijk effectieve meningsuiting.


Red.:   Grunberg is tegen democratie en voor plutocratie. Gaat dat niet mooi samen met de grote hoeveelheid rijke Joden ...
    En wat betreft arbeiders:


Uit: De Volkskrant, 15-04-2014, column door Arnon Grunberg

Lange Duitser

...    Er was ooit een textielindustrie in Nederland, en die is verdwenen omdat fabrieken werden opgezet in landen waar de lonen lager waren. Dat kun je verbieden, maar dan moet je Chroesjtsjov in zijn graf wakker kussen.
    ... moeten we concurrentie 'verdringing' noemen?
    De heer Asscher klaagt dat er lagelonenlanden bestaan en geeft de bewoners van die landen de schuld dat ze in dergelijke landen leven.
    Heeft uw vriendin u verlaten voor een Duitser van 1 meter 92? Schrijf dan aan de heer Asscher: 'Ik ben verdrongen door een lange Duitser. Sluit de grenzen voor lange Duitsers. Code oranje.'


Red.:   Oftewel: de arbeiders moeten genoegen nemen met een inkomen op derde-wereldniveau. Die Grunberg zal echt voorop lopen in de rij naar het executieplatform als er ooit een revolutie komt.
    En de stinkend-rijken mogen hun gestolen geld naar belastingparadijzen brengen:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2014, column door Arnon Grunberg

Piketty

Ongetwijfeld hebt u van Thomas Piketty gehoord. Hij is een Franse econoom die in korte tijd wereldberoemd werd door zijn boek Capital in the Twenty-First Century. Het gaat over kapitaal en arbeid, ik moet het nog lezen.
    Karel van het Reve heeft geprobeerd aan te tonen dat het cliché dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker onwaar is. ...


Red.:   Wat Grunberg zich natuurlijk herinnert en aanhaalt omdat hij het er mee eens is.
  Ten tweede gelooft Piketty dat belastingparadijzen met embargo's de wereld uit geholpen kunnen worden. Zolang er belasting wordt geheven zullen er belastingparadijzen blijven, ze zullen hooguit van plaats veranderen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat theologen binnenkort zullen bewijzen dat God met het paradijs een belastingparadijs bedoelde. Zeg maar Dubai of Singapore.

Het Joodse ideaal: geld verwerven in goed georganiseerde en min-of-meer sociale landen, de "culturen met de vierkante wielen", door de talloze manieren van oplichting die er bestaan zoals speculatie, om vervolgens met dat geld de benen te nemen naar rovers-vrijhavens.
    En meteen daarna een passnede trouvaille:


Uit: Joop.nl, 21-04-2014, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail

Waarom zit Poetin daar ook al weer?

Wij, het Vrije Westen, hebben de Russen in armen van Poetin gedrukt; daar zijn de Oekraïners nu de dupe van


Nu het erop lijkt dat het compromis van Geneve niets opgelost heeft, Poetin meer troepen naar het grensgebied stuurt en bovendien de coupplegers in de Krim (pardon: Nieuw-Rusland) een medaille geeft, is het goed om een stapje achteruit te doen en ons af te vragen: hoe is het zo ver gekomen? Wie heeft Poetin aan de macht geholpen? Waarom zit die man daar in the first place?    ...


Red.:   Voor de goede orde: de coupplegers tegen de gekozen regering zaten in Kiev en waren de fascisten en neonazi's in dienst van het westen genaamd Svoboda en Rechtse Sector - de burgers in de Krim verzetten zich tegen deze putschisten. Dit is hier niet het onderwerp, maar van belang om duidelijk te maken dat de auteur niet vanuit Russische sympathieën spreekt.
    Verder over Poetin:

  Voor het antwoord moeten we terug naar de jaren '90, toen Rusland net van het communisme losgekomen was. Een legertje westerse economen, overtuigd van het feit dat het onderuitgaan van de ideologische tegenstander het eigen gelijk bevestigde, zou de Russen weleens mores leren. Rusland kreeg - in de termen van die tijd - schoktherapie opgelegd. Wat de vraag ook was, kapitalisme was het antwoord, en hoe ongeremder, hoe beter. Rusland was het 'wilde oosten' dat opengelegd moest worden.
Onder druk van deze schok desintegreerde de economie. 80% van de boerderijen ging failliet. De helft van de Russen belandde onder de armoedegrens. De malaise werd zo groot, dat de bevolking vanaf 1991 alleen nog maar gedaald is. De gewone man greep naar de drank: het gebruik van sterke drank (toch al niet te zuinig in Rusland) verdubbelde in vergelijking tot de communistische periode. En laten we niet denken dat dit allemaal per ongeluk was: iedereen was het er doodleuk over eens dat het de bedoeling was om de Russische staatinstellingen stuk te slaan, zodat op de as een Brave New World kon herrijzen. Richard Pipes, van Harvard, stelde:
  "Het is wenselijk dat Rusland blijft desintegreren totdat er er niets overblijft van zijn nationale structuren"

Direct opgezocht: Richard Pipes:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen, 23-04-2014. uitleg of detail

Richard Pipes

Richard Edgar Pipes (born July 11, 1923) is a Polish-American academic who specializes in Russian history, particularly with respect to the Soviet Union. In 1976 he headed Team B, a team of analysts organized by the Central Intelligence Agency who analyzed the strategic capacities and goals of the Soviet military and political leadership.

Background
Richard Pipes was born in Cieszyn, Poland to an assimilated Jewish family (whose name had originally been spelled "Piepes").[


Red.:   Even ter herinnering het artikel van Nathanael Kapner met de titel "Harvard Jews Loot Russia".  Richard Pipes is dus, naast Jeffrey Sachs, één van die 'Harvard Jews'. Harvard Jews die Rusland dus ook het volgende brachten (terug naar Renema):
  Hoewel het kapitalisme vrijheid en rijkdom geloofde [beloofde, red.], bracht het in de praktijk corruptie. Flinke delen van de economie kwamen in handen van een kleine groep oligarchen.

Precies. De doelstelling van Grunberg, de doelstelling van Harvard Jews, de doelstelling inherent aan de Joodse cultuur.
    De holocaust is geen raadsel.
    De volgende bron heeft zijn eigen ingebouwde commentaar, omdat het artikel van de auteur waarop het commentaar wordt geleverd nog niet beschikbaar is:


Uit: Joop.nl, 01-05-2014, door Jelmer Renema - Natuurkundige uitleg of detail

De vechtmaatschappij

Heeft u aan het eind van de maand ook moeite om rond te komen? Bent u blij als u wat geld opzij kunt zetten, om te sparen voor een grote uitgave? Houdt u de hand op de knip omdat u niet weet wat er gaat komen? Dan bent u verkwistend en onverantwoordelijk, ongedisciplineerd en slap gemaakt door een betuttelende overheid. Was getekend, Rosanne Hertzberger, columnist voor NRC (26-4). ...


Red.:   De redactie leest de NRC niet, maar Rosanne Hertzberger is toch bekend genoeg, vanuit haar tijd als columnist bij het Leids universiteitsblad Mare, alwaar ook geleerd kon worden over haar Joodse afkomst en bijbehorende gloeiende racisme uitleg of detail . Renema zet een schijnwerper op een bijna vastgebakken eigenschappen: het steenharde neoliberalisme - de volledige keten zijnde: Joodse cultuur nomadisme neoliberalisme. Of in Renema's woorden:   
  Minachting voor de gewone man, voor zijn problemen en zijn zorgen, is een essentieel onderdeel van het rechtse verhaal. Rechts wil een vechtmaatschappij, waarin we met z'n allen ten onder gaan aan onderlinge strijd, zodat een kleine groep er met de poet vandoor kan gaan.

"Winner takes all", en "Looser loses all"
    Renema neemt ook nog de moeite om uit te leggen wat iedereen met enig gezond verstand ook zo wel weet:
  Laat ik een voor Hertzberger gunstig geval bekijken: mezelf. Ik heb een modaal inkomen, geen zorgkosten, en ik hoef niemand te onderhouden. Kortom, ik hoef niet te klagen. Als ik een tiende van mijn inkomen spaar (wat een realistische vuistregel is), duurt het bijna een decennium voordat ik tot de vermogendste helft van Nederland behoor. Als we er vanuit gaan dat er tussendoor nog wat onverwachte tegenslagen zijn (en dat is het hele punt van een spaarrekening) dan zal het eerder twintig jaar zijn. En dan ben ik er nog niet: de vermogensverdeling in Nederland is zo scheef dat ik - zelfs als ik de top van mijn vakgebied bereik - geen kans maak om ook maar in de buurt van de top te komen.
    Kortom, ook de gemiddelde Nederlander die zich verantwoordelijk gedraagt, kan nooit tot de 1 procent gaan behoren. Als je je hele leven modaal verdient, moet je flink sparen om tot de bedragen te komen waar Hertzberger over schampert. De hele gedachte dat lidmaatschap van het clubje rijken een beloning voor goed gedrag is, is een holle leugen.

Een leugen waarvan de holheid ook Hertzberger, met een academische studie achter de rug, volledig en bewust op de hoogte moet zijn.
    Maar iets heeft haar geest ertoe gebracht dit bewustzijn uit haar geest te branden, en zich overdadig laatdunkend over haar niet-rijke medemensen uit te laten. Weer Renema aan het woord latend:
  Hertzberger is de nieuwe Marie Antoinette: als het volk niet kan sparen, laat het dan beleggen.

Los van de andere hier al besproken gevallen kan je daar niet zomaar verdere conclusies uit trekken, Maar al vele andere gevallen geziend hebben, mogen we het hier wel zeggen: het proces dat in staat is om zulke voor de hand liggende feiten en fatsoensnormen uit de geest te branden, is de Joodse kwaadaardigheid die de rijken vereert en de armeren en werkenden minacht.
    Hier de kwaadaardige strijd van de nomadisten tegen de residenten toegeven door iemand uit de elite:


Uit: Telegraaf.nl, 07-06-2014, door Paul Jansen en Jorn Jonker

’Asielbeleid is uitnodiging vreemdelingen’
 
Het Nederlandse asielbeleid is een uitnodiging voor vreemdelingen om hier hun geluk te beproeven. Dat zegt de scheidend voorzitter van de onafhankelijke Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, Gualthérie van Weezel, vandaag in een interview in De Telegraaf. Hij spreekt van een „aanzuigende werking”.


Volgens de oud-diplomaat en vroegere parlementariër bestaat er een ’machinerie’, bedoeld om zoveel mogelijk asielzoekers in ons land te laten blijven. Door toedoen van asieladvocaten, belangengroepen en politici wordt uitzondering op uitzondering gestapeld op de van oorsprong strenge vreemdelingenwet, waardoor het steeds moeilijker wordt om mensen die geen recht hebben op verblijf uit te zetten. Als voorbeeld noemt hij het kinderpardon voor uitgeprocedeerde gezinnen. ...


Red.:   Waarvoor in de huidige frontlinie strijden: Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Hans Spekman en de rest van de Joodse diaspora die invloed heeft in Nederland.
        Een combinatie van absurditeit en smerigheden en kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2014, column door Arnon Grunberg

Ondergang

'Klaag Nederland niet meer aan om de Holocaust', was de kop van een artikel dat de socioloog Abram de Swaan in NRC Handelsblad publiceerde. ...
    ... De Swaans artikel ging ook over het geheugen: wat 'gewone Nederlanders' tijdens de oorlog wisten en wat zij met die kennis deden.
    Die vraag blijft actueel. Wij weten dat het afgelopen decennium circa 25 duizend illegale vluchtelingen in de Middellandse Zee zijn verdronken, maar de voetbalwedstrijd Iran-Nigeria is interessanter.    ...


Red.:   De redenatie is glashelder: de Nederlanders zijn medeschuldig omdat ze zich niet (genoeg) verzet hebben en moeten daar voortdurend aan herinnerd blijven, en één van de vormen van boetedoening is het toelaten van lieden die vrijwillig in wrakke bootjes stappen om elders een beter leven op andermans kosten te gaan leiden  in plaats van hun eigen land op te bouwen. Totaal absurd, en een absurditeit waarvoor slechts één drijfveer te ontdekken valt: het sympathiseren met de clan de nomaden vanwege de gezamenlijke zwervende en nomadische levensstijl, cultuur, en gedachten. En voor dit doel wordt het meest smerige verbale wapen ingezet: de holocaust. Door hier het verwijt dat Nederlanders, die zich in enige mate verzet hebben, te beschuldigen van te weinig verzet komende uit de mond van de slachtoffergroep die zich zo weinig verzet heeft dat het bijna op collaboratie lijkt. Zelfs hun eigen leiders hebben eraan meegedaan. Als er één groep absoluut en geen enkel recht heeft om te spreken over een eventueel gebrek aan verzet, zijn het de Joden.
    Enigszins begrijpelijk, want Joden zijn niet gewend zich te verzetten, of in de volstrekt passende Engels uitdrukking: "to stand their ground'.  Joden willen geen "ground stand"-en. Joden trekken. En vandaar hun enorme sympathie voor deze totaal opportunistische bootjestrekkers.
    De Volkskrant heeft een nieuwe columnist, en het is (weer) een iemand van Joodse afkomst. En weer krijgen we een voorbeeld van de kwaadaardige Joodse antisociaalheid::


Uit: De Volkskrant, 11-07-2014, door Roger Cohen (The New York Times). Vertaling: Herman te Loo

Frankrijk onthoofd

Tussentitel: De Fransen wantrouwen moderniteit


Red.:   Wat is dan moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood:

  Manuel Valls ... premier ... probeert te snijden in de uitgaven in de publieke sector, arbeidswetgeving te versoepelen, loonbelasting te korten ... door de economie ...en de overheidsinvloed te beperken.

Moderniteit, volgens de Amerikaanse Jood, is afbreken van de publieke sector, geen arbeidsrechten, geen belasting, en het opheffen van de overheid (behalve defensie). Kortom: het programma van de Amerikaanse Jood is dat van het meest kwaadaardige neoliberalisme. Het zoals ontworpen door Ayn Rand, Leo Strauss, en Milton Friedman en Alan Greenspan. Het joodse neoliberalisme mogen dus we wel zeggen.
    En hoe zit het dan met de Fransen:
  Dat de Fransen ongelukkig zijn, is inmiddels een gemeenplaats.

En wat is de oorzaak daarvan:
  De Fransen hebben een diep vertrouwen in de staat.

De Amerikaanse Jood vult zijn hele Volkskrant-column met dit soort rotzooi en de bekende prietpraat er omheen. Dit dus als alternatief geluid ten opzichte van een andere nieuwe columnist bij de Volkskrant: Thomas Friedman. Amerikaans en Joods.
    Waarvoor ze zelf de kwalificatie leveren:
  ... de rechtse leider Marine Le Pen, met haar slim gedoseerde venijn over Europa, immigranten, misdaad, globalisering en de andere zogenaamde oorzaken van de achteruitgang van Frankrijk.

Oftewel: wat Cohen en zijn Joodse cultuurgenoten produceren is slim gedoseerd venijn over staat, overheid, beschaving en een rustig en veilig resident leven. Meestal bestaande uit "namen noemen" van filosofen en/of sociologen:
  Michel Serres, een vooraanstaand Frans filosoof, verwoordde het zo in een vorig jaar op de Sorbonne gehouden lezing ...

... gegoten in taal en begrippen die zelden of nooit de realiteit raken:
  De mensheid heeft ook zijn verhouding tot de staat veranderd. ...
    Maar door technologie is de macht verplaatst van de staat naar stateloze individuen die leven in een cyberwereld zonder grenzen. ....

... en die net als hier meestal eindigen in de conclusie dat de nomadisch leefwijze, in Grunberg's woorden: "een leven met ronde wielen", de enige vorm van beschaving is:
  Een e-mailadres is nu belangrijker en relevanter voor ons bestaan dan een daadwerkelijk adres.

Met als conclusie voor de realiteit dat je Afrika rijk en ontwikkeld maakt door iedereen daar een e-mailadres te geven. Absurd, natuurlijk. Maar daar denken Joden niet aan met hun tot in het neurotische doorgetrokken theoretische gezever: de realiteit.
    Het denken van de Joden is nog steeds bepaald door de cultuur van de kameel-berijdende stammen uit de woestijnen van het Midden-Oosten - het achterland van de Arabische of de Semitische stam die de Joden zijn. Een nomadisch cultuur die ze aangevuld hebben met een absolutistische godsdienst, die ieder contact met de realiteit als goddeloosheid ziet.
    En de Volkskrant staat vol met dit soort slim gedoseerd venijn. Van Joden uit vele landen. Met allemaal dezelfde boodschap: afbraak van de beschaving en vervanging ervan door nomadisme, neoliberalisme, en de macht van de oligarchen van de financiële markten waar Joden (mede)regeren.
   De Joden in Palestina n hebben op het moment van het volgende artikel, al weer 100+ Palestijnen vermoord als wraakactie voor een misdaad begaan door een een of meerdere onbekende particulieren. Men beweert Palestijnen, maar daarvoor bestaat geen enkel bewijs. Joden malen daar niet om. Joden nemen collectief wraak, zoals ze al enkele dozijnen malen eerder hebben gedaan. Het zijn pure nazi-methoden. De Nederlandse Joodse mevrouw gaat het goedpraten:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2014, door Esther Voet, directeur Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI)

Israël kan in deze oorlog nooit winnen

Israël wordt afgeschilderd als Goliath die strijdt tegen David. Het omgekeerde is echter waar.Red.:   Waarover deze mevrouw hier klaagt en in de rest nog verder gaat klagen, is dat de massamoorden geleegd door de Joden niet als "goede daad" worden gezien:
  ... dat Israël in de publieke opinie altijd als agressor zal worden gezien. Ze vechten immers op andermans grondgebied.
    In het geval van Gaza ligt het anders. Gaza is, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, niet bezet. Er staat geen Israëlische soldatenlaars op Gazaanse grond sinds de unilaterale terugtrekking in 2005.

Een smerige leugen, want Gaza is een gebied dat alleen bestaat uit woestijn en geen enkele mogelijkheid heeft op een zelfstandig bestaan, en in feite is Gaza één groot vluchtelingenkamp van uit Palestina door de Joden verdreven Palestijnen, waar de Joden van tijd tot tijd bommen op gooien  als vredesonderhandelingen te ver dreigen door te gaan, zodat ze dreigen gebied te moeten opgeven
    En het andere argument:
      ... Kijk bijvoorbeeld naar het grensplaatsje Sderot, waar mensen al jaren onder vuur liggen.
    Israël doet er alles aan om de eigen burgers zo veilig mogelijk te laten leven. Huizen, bushokjes, alles dient als schuilkelder. ...
    Wat staat daar aan Gazaanse zijde tegenover?
    Wel, niets.

Dus omdat de Palestijnen minder mogelijkheden hebben om zichzelf te verdedigen, mogen de Joden ze vermoorden.
    Waarna nog een bloedoriginele Joodse gotspe volgt:
  Wat staat daar aan Gazaanse zijde tegenover?
    Wel, niets. In tegendeel. Hamas verspreidt pamfletten die burgers oproepen om als menselijk schild te dienen, hun leven op te offeren voor de goede zaak, het martelaarschap.

Dus de Joden hoeven zich niet terug te trekken uit het Palestijnese stadje Sderot dat ze bezet hebben, en de Palestijnen moeten zich wel terugtrekken uit Gaza waarheen ze hebben moeten vluchten onder andere vanuit Sderot.
    En wat de Palestijnen natuurlijk al helemaal niet mogen, is terugschieten.  Voet komt er meerdere malen terug dat die Palestijnen die euvele moed hebben: om terug te schieten richting het Uitverkoren Volk - citaten uit hele paragrafen met deze boodschap:
  De afgelopen maanden en eigenlijk al jaren, regent het in Zuid-Israël raketten uit Gaza. ...
    ... Al jaren schieten Hamas en vele andere groeperingen in Gaza, lukraak raketten af op Israëlische doelen  ...
    ... Kijk bijvoorbeeld naar het grensplaatsje Sderot, waar mensen al jaren onder vuur liggen. Zelfs kinderspeelplaatsen zijn erop ingericht dat kinderen tijdens een alarm kunnen schuilen. Het is een wonder dat er de afgelopen jaren, en zeker ook nu de Gazaanse raketten bevolkingscentra bereiken ...

Palestijnen mogen niet terugschieten. En omdat Palestijnen terugschieten als ze gebombardeerd worden door de Joden, zijn de massamoorden van de Joden gerechtvaardigd. De argumentatie van de nazi's die de massamoorden op de bewoners van Putten organiseerden. Deze Joodse staat en haar steuners staan voor pure kwaadaardigheid.
    En, na een tijdje zich redelijk koest gehouden te hebben, is deze zaak ook weer trigger voor de storingen van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2014, column door Arnon Grunberg

Linkse hobby

Hamas en Netanyahu zijn elkaars bondgenoten; wat Netanyahu doet versterkt Hamas, wat Hamas doet versterkt Netanyahu. Toen ik gevraagd werd een petitie te ondertekenen die een wapenembargo tegen Israël hoopt af te dwingen, weigerde ik dan ook. Zo'n embargo zou nadelig zijn voor Hamas en verder zijn wapenembargo's zelden tot nooit effectief.
    Het beste zou ook zijn dat het wapenembargo tegen Hamas wordt opgeheven. ...


Red.:   Natuurlijk zal het embargo tegen Hamas nooit worden opgeheven, en natuurlijk weet Grunberg dat, dus dat 'nadelig voor Hamas' is de meest smerige verbale truc om de kwaadaardigheid van de Joodse massa-moordenaars in Palestina te steunen.
    Maar daarna wordt het op een hogere schaal getild:
  Zoals in de Joegoslavische oorlog Servische soldaten hun wapens aan Kroatië verkochten waarmee ze later beschoten werden, zo zou Israël raketten aan Harnas moeten verkopen. Worden die raketten onderschept door de Iron Dome krijgt Harnas het geld terug plus een bonus. Zo wordt de economie gestimuleerd.

Eerst een staaltje goor cynisme om de fanatieke Joodse oorlogsvoerders in Palestina te steunen, en ...
  Oorlog is behalve een tragedie voor slachtoffers en hun nabestaanden altijd ook een keynesiaanse manier om de economie te stimuleren. Zo bezien is oorlog een linkse hobby en zoals bekend zijn het vooral rechtse mensen die linkse hobby's hebben.

... en daarna naar nog algemener in een variant van "Oorlog is vrede" van George Orwell. En welk oordeel daar aan hangt, is bekend genoeg. Grunberg is van een zeldzame kwaadaardigheid. En Grunberg is slechts een opvallend specimen van het Joodse denken. 
    Nog een specimen Grunberg en dus ook Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2014, column door Arnon Grunberg

Surrealisme

Tijdens een bezoek aan Caïro in juli viel me op dat de gebeurtenissen in Gaza nauwelijks onderwerp van gesprek waren. ...
    In The New York Times verklaart David D. Kirkpatrick waarom de wapenstilstand tussen Hamas en Israël op zich laat wachten. Omdat enkele Arabische landen (Egypte, Jordanië en Saoedi-Arabië) een nog net iets grotere hekel hebben aan Hamas, dat wil zeggen aan het islamisme, dan aan Israël. ...


Red.:   Het betoog: omdat de Arabieren de Palestijnen niet steunen, is het oké dat de Joden de Palestijnen naar de godverdomme bombarderen .
    De minst zichtbare vorm van kwaadaardigheden zijn die begaan middels geld en de financiële wereld. Dit oordeel hoeven we niet zelf uit te spreken:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2014, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Kan hedgefonds onder sancties?

Tussentitel: Wat Singer doet is even riskant als leveren van Buk-raket


Red.:   Het gaat dus over ene Singer - Paul Singer. Paul Singer is een Amerikaanse Jood uitleg of detail . Een Jood met een hedgefund, zoals heel veel van de hedgefunds in Joodse handen zijn. Hedgefunds zijn dit soort lieden:

  Hedgefondsen worden niet voor niets aasgieren genoemd. Het zijn lijkenpikkers. Zij misbruiken de ellendige positie van anderen voor eigen gewin. Toen hedgefondsen Griekenland belaagden op het hoogtepunt van de eurocrisis ...

Hun meest geliefde activiteit is bedrijven opkopen, en die in stukken hakken en de stukken tezamen voor meer verkopen dan het geheel. Het belagren van griekenaldn bestond uit het speculeren op een koersval van de Griekse munt en dergelijke.
    Maar dit hedgefunds en deze Jood heeft nog iets extra bezwaarlijks:
  Omdat landen niet zoals bedrijven kunnen ophouden te bestaan, is na het faillissement van Argentinië in 2001 een schuldregeling getroffen. Hiermee stemde 93 procent van de obligatiehouders in. Ook landen zoals Nederland die een vordering hadden op Argentinië troffen een regeling.
    Een klein aantal beleggers ging niet akkoord maar verkocht zijn schuldpapier aan Singer die hiermee procedures ging voeren om alsnog het volle pond te krijgen.

Oftewel: deze Singer is de plaatsvervanger in levende lijve van de archetypische woekeraar Shylock uitleg of detail , volkomen natuurlijk door Shakespeare uitgebeeld als een Jood. Geholpen door allerlei andere kwaadaardige lieden:
  Een hoogbejaarde, nog door president Nixon benoemde rechter stelde hem in het gelijk. Omdat de obligaties volgens Amerikaans recht zijn uitgegeven, moet Argentinië niet alleen Singer maar ook alle andere schuldeisers het volle pond geven, wat het land niet kan betalen. Dat iemand met 7 procent van de obligaties een veto op een hele regeling heeft, is een juridische uitwas van historische proporties.

Dit is de macht van het geldfascisme.
    En wat het geldfascisme doet, is dit:
  Hij heeft het faillissement van Argentinië weten te bewerkstelligen, wat daar als een Buk-raket inslaat. Het leidt niet rechtstreeks tot doden, maar indirect kan het tot veel ellende met dodelijke slachtoffers leiden.
    Net als de Poetin-kliek heeft Singer de doden niet zelf op zijn geweten. ...
    Moreel-ethisch is het gedrag van Singer niet te rechtvaardigen ...
    In december 2001, na het vorige faillissement, kwam het tot groot oproer in de hoofdstad Buenos Aires, waarbij 39 doden en vele gewonden vielen. Er volgden nog veel meer doden. ...

De Joden in de financiële wereld, we denken bijvoorbeeld aan namen als Bernard Madoff, een concrete oplichter in de miljarden uitleg of detail , maar ook Fuld, Blankfein en talloze anderen die het net als Singer op een meer indirecte manier doen, zijn een volkomen rechtvaardiging voor de afbeelding van de pond-vlees-afsijnden woekeraar Shylock als een Jood. Honderden jaren na Shakespeare.
    Dan is er op het ogenblik nog een derde grote brandhaard in de wereld, naast de massamoord dor de Jood Netanyahuh in Gaza en de veenbrandmoord door de Joodse geldfascisten van de financiële markt, namelijk de oorlog in Oost-Oekraïne. Die wordt geïnspireerd en aangevoerd door de huidige president van Oekraïne: Pjotr Porosjenko. Miljardair, oligarch, en Jood. En dat op een deel van wereldbevolking van enkele procenten. Die Joden staan voor kwaadaardigheid.
    Het is natuurlijk al volkomen duidelijk uit de manier waarop ze erop parasiteren, maar hier een expliciete verwoording van de houding van de Joodse cultuur ten opzichte van de residente werkende mens:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2014, column door Arnon Grunberg

Robots

Niet alleen Bulgaren en Roemenen pakken banen af, machines doen dat ook. Peter de Waard schreef zaterdag in de Volkskrant dat robots ook het einde betekenen van 'de moderne slavernij die vast dienstverband heet'. Allicht was hier ironie in het spel; de meeste werknemers in vast dienstverband in Nederland lijken gelukkige slaven te zijn.    ...


Red.:   En zich dan afvragen hoe het kan dat ze ooit het slachtoffer van een holocaust zijn geworden ...
    Er zijn argumenten aan te voeren voor de stelling dat alle kwaad begint met liegen - of een vorm van liegen is. Arnon Grunberg gaat dat nader uitwerken:


De Volkskrant, 15-08-2014, column door Arnon Grunberg

Liegen

'Sommige dingen moeten moeten worden bekokstoofd in donkere achterkamertje zonder dat iemand er lucht van krijgt, zegt de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Ghul Han in  interview met Nynke van Verschuer in Vrij Nederland. ...


Red.:   Achterkamertjes zijn nodig als de dingen die besproken worden het daglicht niet kunnen verdragen. En ene belangrijke rede waarom uitparken, want in achterkamertjes is er natuurlijk geen sprake van vaatwassen of meubelmakerij of welke andere vormen van activiteit, niet het daglicht kunnen verdragen is omdat het leugens zijn. En omdat er meestal groepjes in achterkamers zitten, gaat het heel vaak over voor dit groepje gezamenlijke leugens. Ook hier: discussies over verschillende leugens kan je ook in het openbaar houden.
    Volgende de zin:
 
  Hij keert zich tegen transparantie, onder andere omdat te veel transparantie vertrouwen vernietigt.

Ad ponandum . Hoezo zou transparantie vertrouwen vernietigen? Stel wat anders: "Transparantie zorgt voor vertrouwen", en dit klinkt meteen veel waarschijnlijker. Dus de last van bewijs ligt bij degene die stelt "Transparantie vermindert vertrouwen".
  Vertrouwen is niet gebaseerd op informatie maar op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.

Een deel klopt: 'Vertrouwen is ... gebaseerd op ... op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft.'. Het tweede deel niet: "Omdat verstouwen is gebaseerd op de intuïtieve veronderstelling dat de ander geen kwade bedoelingen heeft, is vertrouwen niet gebaseerd op informatie'. Dit is een redenatie van de soort:"Omdat dit dier geen koe is, is het een paard".
    Maar Arnon Grunberg denkt natuurlijk helemaal niet in termen van argumenten - hij heeft een gewenst resultaten, en zoekt een pad daarheen. Dit was een mogelijk pad. Een fout pad, maar het aantal foute paden is oneindig, en het aantal goede meestal maar één.
    Volgende zin:
  Ook meent Byung-Chul Han, en terecht, dat transparantie het verlangen doodt.

Hm... Wat is "het verlangen".
  Verlangen veronderstelt een fantasie over de ander en die fantasie kan alleen bloeien als wij niet alles over die ander weten.

Dat is "een verlangen" - niet "het verlangen". Dit is een bekend probleem van filosofen: ze vinden een witte kiezel, en concluderen dan meteen dat alle kiezels wit zijn, en dat alles wat wit is, een kiezel is. Zwart-wit denken. Absolutisme. Platonisme . En Grunberg neemt dit op als zand water opneemt, omdat Joden de uitvinders zijn van de Absolute Almacht. Absolutisme.
   Oké, dat was het denken. De filosofie. Bij de stelling over het goede aan achterkamertjes. Iets minder abstract dan de genoemde zaken. Dus nu naar de praktisch toepassing:
  Dat politici verkiezingsbeloften niet of nauwelijks nakomen  is geen persoonlijk falen, maar een onderdeel van liet politiéke spel.

O jee ... Er wordt hier over politici gesproken als zijnde het eerzame mensen ... Terwijl iedereen weet, in ieder de volksmond en een paar mensen daarbuiten, dat politici leugenaars zijn. Of zoals op deze website geformuleerd: "Politici zijn mensen die een wedstrijd houden in wie er het hardst kan liegen dat hij geen belang heeft bij het gesproken". Of die uit de volksmond: "Wanneer liegt een politicus? Als hij zijn mond opendoet!"
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand waarom er die kloof is in de mening over politici: omdat politici horen tot de hogere klassen, de bovenste derde, en (vrijwel) uitsluitend opkomen voor de belangen van de hogere klassen, tot en met gepaard gaande met grote nadelen voor de lagere klassen, de onderste tweederde.
    Ook weet iedereen met enig gezond verstand, dat mensen als Arnon Grunberg hele weinig gezond verstand hebben - zijn volgende zin:
  De kunst van het haalbare wordt nu eenmaal bedreven in achterkamertjes.

'De kunst van het haalbare' is een verhulling van wat er hier eerder is gesteld: de politici gaan onderling overleggen hoe ze het stelen van de onderklassen het beste kunnen verkopen. En Grunberg gaat een voorbeeld geven hoe dat werkt (volgende zin):
  Maar niet alleen politici bedrijven die kunst, ook wij doen dat.

Dus omdat wij een partner/kind/vriend/kennis af en toe een "leugentje om bestwil" vertellen: "Natuurlijk, kind, jij gaat slagen!", het soort bekend als "sociale leugentjes", moeten politici kunne liegen over het bestelen van de armeren.
    Natuurlijk heeft het een niets met ander te maken.
    Dus Grunberg liegt hier.
    En waarom liegt Grunberg hier? Antwoord: omdat hij zijn eigen belangen verdedigt. Want Grunberg behoort tot bovenst klassen en heeft belang bij de leugens die politici namens de hogere klassen verkondigen.
    En omdat Grunberg tot de Joodse cultuur behoort, krijgen we een passende conclusie:
  Een wereld waarin mensen niet meer straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Een conclusie vertaalt in absoluutheden. En eentje met de stok - een dreigement. Een oeroude retorische truc genaamd Ad baculum , oftewel: argumenteren met de stok.
    Bijna alle kenmerken van de Joodse cultuur, zoals ook bekend uit de Bijbel - Eerste Testament: leugens, absolutisme, elitarisme, dreigementen.
    Kwaadaardigheid.
    En waarom staan leugens hier vooraan: omdat de rest niet mogelijk is om lang vol te houden. Kwaadaardigheid begint niet misschien met leugens, maar leugens zijn wel de enige reden waarom het kan worden doorgezet. Daarvan heeft Grunberg een uistekende demonstratie gegeven. Met als hoogtepunt een conclusie die precies het omgekeerde is van de werkelijkheid - die werkelijkheid zijnde:
  Een wereld waarin mensen straffeloos kunnen liegen is een totalitaire wereld.

Zoals literair al uitvoerig uit de doeken gedaan door George Orwell.
    De kwaadaardigheid begint niet noodzakelijkerwijs met leugens, maar is wel de reden dat kwaadaardigheid stand kan houden.
    Ook voor kwaadaardigheid geldt: niets vers;laat de zeggingskracht van beelden. Hier de nieuwste vorm van Joodse misdaad:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2014, van verslaggever Theo Koelé

Israël legt torenflats Gaza in puin

De Israëliërs beschoten de hoogste gebouwen van Gaza-Stad. Een nieuwe tactiek in de oorlog met Hamas.


Tussentitel: Beschoten Zafer 4 ziet eruit als een gebutste harmonica

...    In de nacht van maandag op dinsdag werden twee van de hoogste gebouwen van Gaza-Stad bestookt. ...
    De politie in Gaza zei gisteren dat de vijftien verdiepingen tellende Bashatoren, met tientallen woningen en winkels, met de grond gelijk was gemaakt. Het zogeheten Italiaanse complex, met dertien verdiepingen iets lager maar veel uitgestrekter, werd zwaar beschadigd.    ...


Red.:   De Jonden doen hetzelfde als de nazi's in Coventry en Rotterdam.
    En dit is wat Arnon Grunberg zegt over hun moraal:


De Volkskrant, 30-08-2014, column door Arnon Grunberg

Oordelen

'...    Moraal is meestal niet meer dan een excuus voor agressie.


Red.:   Die Joden kunnen zo makkelijk geweld gebruiken, omdat ze meestal gewoon immoreel zijn.
    Nog niet behandeld: de Joodse cultuur en klimaatbeleid. Eigenlijk hoeft dat ook niet, want de Joodse cultuur is zo puur neoliberaal dat het onderscheid nihil is, en neoliberalisme is de absolute vijand van ieder overheidsbeleid, en in ieder geval ook het klimaatbeleid want klimaatbeleid betekent minder consumeren en de rijkdom van joden is gebaseerd op handel dus op het patroon van overconsumptie. Waarvan hier de bevestiging van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2014, column door Arnon Grunberg

Consumentisme

Op zondag vond onder andere in New York de 'klimaatmars' plaats. Om een uur zouden de deelnemers zoveel mogelijk lawaai maken. Even meende ik dat de mars langs mijn huis voerde, maar dat bleek de 'Mexican Day Parade' te zijn.    ...


Red.:   Grunberg's mening over klimaatbeleid. Dus.

  Paul Krugman schreef in The New York Times dat maatregelen tegen opwarming van de aarde door rechts én links worden gesaboteerd. Bijvoorbeeld door die groeperingen die menen dat eerst aan economische groei, misschien wel aan het kapitalisme zelf, een einde moet worden gemaakt. Terwijl een gunstiger klimaatbeleid en kapitalisme prima samen kunnen gaan.

Goh ... Je zal Grunberg nou nooit zien schrijven dat communisme en een menselijke maatschappij samen kunnen gaan ...
  Ik ben het volledig met Krugman eens; consumentisme is onze beste hoop in de strijd tegen religieus en politiek fanatisme.

Vertaald: consumentisme is de beste manier om de dominantie van de rijken en dus ook van de Joden te verhullen.
  Economische krimp betekent desastreuze verspreiding van armoede.

Vertaald: bij economische krimp, zoals na de crisis van 2008, wordt pas duidelijk hoe de economische- en machtsverhoudingen liggen: de gewone mensen moesten inleveren om de gelijkblijvende en stijgende inkomsten van de rijken zeker te stellen.
    Conclusie: ten einde hun goudzucht tevreden te houden zijn, de Joden ook bereid de hele Aarde te verkwanselen. Logisch, want Joden zijn nomaden en nomaden hebben niets het "aarde" en "behoud'.  Nomaden parasiteren en branden af, om vervolgens verder te trekken.
    Overigens aan het slot staat nog een specimen van de diepte van Grunberg's en de Joodse afwijking:
  Overigens heb ik de indruk dat antikapitalisten hun ideologie bij voorkeur uitdragen onder het genot van Franse wijn en een geitenkaasje. Sommigen denken dat Franse producten antikapitalistische producten zijn.

Grunberg en Joden denken puur als "homo economicus" : alles, dus ook camembert, is uit te drukken in geld en als het dat niet is, is het waardeloos.
    Oom Dagobert's Goudzucht uitleg of detail
    Eigenlijk waard om aan het begin van deze verzameling te worden geplaatst, maar dan wordt de rest zo'n anti-climax:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 01-10-2014. uitleg of detail

Martin van Creveld

Martin Levi van Creveld, Hebreeuws: מרטין ון קרפלד, (Rotterdam, 5 maart 1946) is een Israëlische wetenschapper en schrijver op het gebied van militaire geschiedenis en militaire strategie. Hij is een van de meest gezaghebbende auteurs op zijn vakgebied. Hij heeft (gast)docentschappen bekleed aan nagenoeg elke westerse instelling die zich bezighoudt met militair-strategische vraagstukken. Zijn bekendste boeken zijn: Command in War (1985), The Transformation of War (1991), The Sword and the Olive (1998) en The Rise and Decline of the State (1999).
...
Commentaar op de actualiteit
Naast het schrijven van boeken over militair-historische onderwerpen, geeft Van Creveld ook geregeld commentaar op de actualiteit.
In een tv-interview in 2002 sprak hij er zijn twijfel over uit of de Israëliërs de Palestijnen zouden kunnen verslaan:
  In 2002 zegt Van Creveld in Elsevier:
"We hebben enkele honderden kernkoppen en raketten om ze overal op te gooien, misschien zelfs op Rome. Met vliegtuigen zijn de meeste Europese hoofdsteden zelfs een doelwit. (...) Wij hebben de mogelijkheid de wereld mee te slepen als we ten onder gaan. En ik kan u beloven dat voordat Israël wordt vernietigd, we dat ook zullen doen."


Red.:   Verder commentaar overbodig.
    Het belangrijkste vehikel voor de verspreiding van dit kwaad is bekend genoeg:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2014, door Thomas Friedman (The New York Times) .Vertaling: Leo Reijnen

Wat deed Reagan? Hij ging ervandoor


De afgelopen weken heb ik het fascinerende boek Reagan in Reykjavik: de 48 uur waarin de Koude Oorlog werd beëindigd van Ken Adelman gelezen. Adelman was hoofd van het Amerikaanse Bureau voor Wapenbeheersing en Ontwapening en vergezelde Reagan als adviseur tijdens de topontmoeting met Sovjet-president Gorbatsjov in IJsland in 1986. Met behulp van enkele onlangs vrijgegeven documenten werpt Adelman meer licht op de buitengewone ontmoeting tussen beide leiders die de aanzet vormde tot een drastische reductie in kernwapens.    ...
    De allesbepalende strijd in de tijd van Reagan was de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie van Gorbatsjov. Obama staat voor geheel andere uitdagingen.
    Dat zit zo. De allesbepalende strijd in de tijd van Reagan was de Koude Oorlog en hét kenmerk van die Koude Oorlog was dat het een strijd was tussen twee verschillende systemen, namelijk het communisme tegen het democratisch kapitalisme. ...


Red.:   Zelfs als je heel welwillend tegenover betogen van dit soort lieden staat, is het nog steeds duidelijk dat dit, 'democratisch kapitalisme', een kreupele term is. Het impliceert namelijk het bestaan, als contrast, van een "ondemocratisch kapitalisme" - het is iets als "rood horen" versus 'blauw horen" - wat je dan kan plaatsen naast "rumoerig zien" en "stilzwijgend zien". oftewel: de twee begrippen: democratie en kapitalisme hebben heel weinig met elkaar te maken - het één is een vorm van staatsinrichting, en het andere een vorm van inrichting van de economie.
    En als je dan toch hardnekkig gaat zoeken, dan is het andersom: als je een maatschappij neemt waarvan je zou kunnen denken dat Friedman bedoelt, Amerika of een West-Europese, en je kijkt in die maatschappijen dan is volkomen duidelijk dat ze qua politiek deels democratisch zijn, maar economisch volkomen dictatoriaal: een arbeider heeft in een bedrijf absoluut helemaal niets te vertellen.
    Wat de Jood hier verkoopt, is zijn smerige neoliberalisme verkopen onder het mom van democratie. Iets duivels te verkopen als fatsoenlijks.
    Volgende uitspraak:

  Beide systemen waren echter gericht op het scheppen van orde; ze ondersteunden zwakke staten over de hele wereld in militair en economisch opzicht om ze zo aan hun kant te krijgen in die Koude Oorlog.

Leugen twee: Rusland steunde in de periode van de Koude oorlog vele bevrijdingsbewegingen, en Amerika steunde ten tijde van de Koude Oorlog weerzinwekkende dictators zoals Moegabe, Soeharto, Marcos, enzovoort. Dit alles onder het motto "Het is wel een schurk, maar het is onze schurk". Ze zijn zelfs zo ver gegaan als het vermoorden van een secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarjsköld uitleg of detail , omdat deze de bevrijding van Congo steunde (ook zitten ze achter of steunde ze de moorden op Patrice Lumumba uitleg of detail en Salvador Allende uitleg of detail ). Ook hebben ze geprobeerd Cuba te bezetten, en bijvoorbeeld een land als Vietnam hebben ze bijna helemaal naar de oertijd gebombardeerd, en Laos en Cambodja deels. Of Rusland zwakke staten steunde kan je over discussiëren. Dat Amerika zwakke staten steunde is een Joodse gotspe. En gore leugen ter verdediging van het kwaad van het neoliberalisme en het machtsmisbruik.
    Derde uitspraak:
  Het belangrijkste onderscheid is dat Reagans grootste rivaal, Gorbatsjov, in 1990 de Nobelprijs voor de vrede kreeg voor iets wat hij eigenlijk nooit had willen doen: het vreedzaam opgeven van Oost-Europa.

Een gore suggestie, want dit kan je uitleggen als dat Gorbatsjov oorlog had willen voeren over Oost-Europa. Daarover hoeft niet gespeculeerd te worden. De feiten zeggen dat het niet gebeurd is. Geheel in tegenstelling tot Amerika, dat, toen Vietnam onafhankelijk wilde worden, het naar de hel heeft gebombardeerd. Ook dit is een gore Joodse gotspe.
    Het kan gewoon onverkort gezegd worden: Joden staan voor de duivelse kwaadaardigheid in deze wereld, en de duivelse imperialistische overal ter wereld bombarderende terreurstaat Amerika, waar ze in hoge mate de baas zijn en ideologisch volkomen domineren, is hun voornaamste vehikel.
    Of zijn er toch ook nog welwillender figuren?


Uit: De Volkskrant, 26-09-2014, door Haro Kraak

Wat heeft De Correspondent in een jaar bereikt?

Beschouwing Het nieuwe journalistieke initiatief ging twaalf maanden geleden online. Wat heeft het bereikt?


Dinsdag bestaat De Correspondent, het journalistieke initiatief van Rob Wijnberg, een jaar. ...


Red.:   Een Joodse bron, dus. Met onder andere:
  Van de ruim 1.700 publicaties behoren de producties van Rutger Bregman tot de opzienbarendste. Zijn artikel 'Waarom arme mensen domme dingen doen' is het op een na meest gelezen stuk ( met 451.371 unieke bezoekers) en zijn utopische werk is inmiddels gebundeld in het eerste boek dat De Correspondent uitgeeft: Gratis geld voor iedereen, ondertitel: En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen.

Een sociaal idee, dus. Maar direct erop volgend:
  Hoewel je over de haalbaarheid van zijn ideeën kunt steggelen (Rosanne Hertzberger opperde in haar NRC-column dat zijn plannen tegen de menselijke natuur in gaan; Arnon Grunberg wees in een van zijn Voetnoten Bregmans basisinkomen af)

Oftewel: de overige Joden keuren het onmiddellijk af. En let op dat 'tegen de menselijke natuur in gaan'. Dit is het 'de menselijke natuur' zoals besproken door S.I. Hayakawa uitleg of detail :
  What Animals Shall We Imitate?

People who think of themselves as tough-minded and realistic, among them influential political leaders and businessmen as well as go-getters and hustlers of smaller caliber, tend to take it for granted that human nature is selfish and that life is a struggle in which only the fittest may survive. According to this philosophy, the basic law by which man must live, in spite of his surface veneer of civilization, is the law of the jungle. The "fittest" are those who can bring to the struggle superior force, superior cunning, and superior ruthlessness.
    The wide currency of this philosophy of the "survival of the fittest" enables people who act ruthlessly and selfishly, whether in personal rivalries, business competition, or international relations, to allay their consciences by telling themselves that they are only obeying a law of nature.

De natuur van het roofdier. De menselijke natuur is in de Joodse cultuur, die van "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all and loser loses all", de cultuur van Ayn Rand, Milton Friedman, Leo Strauss, Alan Greenspan en Loyd Blankfein, gelijk aan die van het roofdier. De term parasitisme is echt nog te vriendelijk en eufemistisch.
    Tjonge ... Hier wat bronnen waar de redactie op attent werd gemaakt op een internet-forum:


Uit: Nothing Sacred: The Truth About Judaism (2003), :door Douglas Rushkoff  uitleg of detail , sprekend te zien hier uitleg of detail

Nothing Sacred: The Truth About Judaism

... The thing that makes Judaïsm dangerous, to everybody, to every race, to every nation, to every idea, is that we smash things that aren't true: We don't believe in the boundaries of nation states, we don't believe in the idea of gods that protect different groups of people. You know, those are all artificial constructions. Judaïsme teaches us how to see that. In a sense our detractors (lasteraars) have us right in that we are a corrosive force. We are breaking down the false gods of all nations and all people, because they are not real. And that's very upsetting the people.
Douglas Rushkoff, een socioloog die vaak bij de VPRO te zien is: "The thing that makes Judaïsm dangerous    ...


Red.:   Precies de punten waarvan het de bedoeling is dat het hier aangetoond werd, met dien verstande dat het op deze website gezien wordt als het ultieme kwaad, en deze Rushkoff, natuurlijk van Joodse afkomst is want niet-Joden mogen absoluut niet zoiets schrijven, het ziet als het ultieme goed. Even vergetende dat tussen de begrippen die hij aanvalt, tot op de bodem ervan, een oneindige variatie zit lopende van het roofdier-instinct, tot aan het soort dingen dat hij bestrijdt: de samenwerking in de natiestaat. Waarmee hij, door het bestrijden van die andere dingen, dus strijdt voor de terugkeer naar het roofdier-instinct.
    Waarmee is één slag ook aangetoond is wat in alle informatie hiervoor ook al als thema te vinden is: als Joden gaan redeneren, verliezen ze zo snel het contact met de realiteit, dat het lijkt of ze er nooit oog voor hebben gehad. En eindigei n volstrekte irreële abstracte vergezichten zoals de vele "ismen", of, bijvoorbeeld door het praktijk schipbreuk lijden van die ideologieën, het diepste cynisme. Zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de uitspraken van de genoemde Van Creveld: hij is volkomen bezeten van de ideologie van de Joodse staat, en mocht die in gevaar van ondergang komen, schakelt hij moeiteloos over naar het even pelloze cynisme van het met het in de ondergang meenemen van andere staten die er niets mee te maken hebben.
    Welk cynisme ook in hoge mate aanwezig is in dit citaat van Rushkoff. De manier waarop de man het formuleert, maakt wat de werkelijkheid is omtrent zijn persoonlijkheid volkomen duidelijk - net als die van Van Creveld: volkomen gestoord.
    De tweede bron is aangaande ene Michael Ledeen uitleg of detail , die werkt voor de ultra-conservatieve denktank American Enterprise Institute, geciteerd op vele plaatsen bijvoorbeeld hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , afkomtig uit het boek :


Uit: The War Against the Terror Masters (2002), door Michael Ledeen

The War Against the Terror Masters

“Creative destruction is our middle name, both within our own society and abroad. We tear down the old order every day, from business to science, literature, art, architecture, and cinema to politics and the law. Our enemies have always hated this whirlwind of energy and creativity, which menaces their traditions (whatever they may be) and shames them for their inability to keep pace. Seeing America undo traditional societies, they fear us, for they do not wish to be undone. They cannot feel secure so long as we are there, for our very existence—our existence, not our politics—threatens their legitimacy. They must attack us in order to survive, just as we must destroy them to advance our historic mission.”


Red.:   Als actief element in deze zaak wordt de term "America", maar dit is het neoconservatieve Amerika, dat wil zeggen, het Amerika van de beweging van Ayn Rand, Leo Strauss, en Milton Friedman. Het Joodse neoliberalisme en neoconservatisme.
    Overigens was op zoek naar het definitieve bewijs van de afkomst van Ledeen ook nog dit resultaat boven water:


Van: hugequestions.com, opgeslagen 11-10-2014  uitleg of detail

Who got us into the Iraq war?

A List of prominent Jewish Neocons and their role in getting the U.S. into Iraq and Homeland Security


***Everything shown below has been taken word for word from the respective website cited (primarily Wikipedia).

Richard Perle
American political advisor and lobbyist who worked for the Reagan administration as an assistant Secretary of Defense and worked on the Defense Policy Board Advisory Committee from 1987 to 2004. He was Chairman of the Board from 2001 to 2003 under the Bush Administration.

Paul Wolfowitz
“As U.S. Deputy Secretary of Defense during the Presidency of George W. Bush, he was “a major architect of President Bush’s Iraq policy and, within the Administration, its most passionate and compelling advocate” (Boyer 1)”

Douglas Feith
“Douglas Feith is a former Pentagon official closely associated with the neoconservative political faction who has been investigated for allegedly distorting prewar intelligence on Iraq. Feith served as the deputy undersecretary of defense for policy, the number three position at the Pentagon, from July 2001 to August 2005.”

Michael Ledeen
“Ledeen was a founding member of the Jewish Institute for National Security Affairs and he served on the JINSA Board of Advisors. In 2003, the Washington Post alleged that he was consulted by Karl Rove, George W. Bush’s closest advisor, as his main international affairs adviser.”
    “Writing in The Nation, a left-wing magazine, Jack Huberman, who describes Ledeen as “the most influential and unabashed warmonger of our time”, attributes these quotes to Ledeen:[19]
* “the level of casualties (in Iraq) is secondary”
* “we are a warlike people (Americans)...we love war”
* “Change - above all violent change - is the essence of human history”
* “the only way to achieve peace is through total war”
* “The purpose of total war is to permanently force your will onto another people”
* “Every ten years or so, the United States needs to pick up some small crappy little country and throw it against the wall, just to show the world we mean business”

Scooter Libby
“an American former corporate lawyer, policy advisor, and novelist who served as Assistant to the President of the United States, George W. Bush, Chief of Staff to the Vice President of the United States, Dick Cheney, and Assistant to the Vice President for National Security Affairs from 2001 to 2005.”
    “Libby was active in the Defense Policy Board Advisory Committee of the Pentagon when it was chaired by Richard Perle during the early years of the George W. Bush administration (2001-2003).[44]”
    “British Secretary of State for Justice Jack Straw said of Libby: “It’s a toss-up whether [he] is working for the Israelis or the Americans on any given day.”

Charles Krauthammer
“Neoconservative columnist and commentator. Krauthammer appears regularly as a guest commentator on Fox News. His print work appears in the Washington Post, Time magazine and The Weekly Standard.”
    “Krauthammer has been a defender of the Likud party in Israel”    ...

Stephen Bryen
“Bryen is also closely connected to various high-profile neoconservatives like Richard Perle, under whom Bryen served when Perle was President Ronald Reagan’s assistant secretary of defense, and has supported the work of a number of hardline pro-Israel groups like the Center for Security Policy (CSP) and the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA).”
    “Bryen had a role in choosing not only what U.S. weaponry Israel would be allowed to purchase with those funds, but also what sensitive U.S. military technology would be made available to Israel for use in its own burgeoning arms industry.”
    “Some observers have accused Bryen of using his insider connections in Washington to the benefit of Israel.”

David Frum
“David J. Frum (born 1960) is a former speechwriter for President George W. Bush”
    “Frum is widely cited as having authored the phrase “axis of evil,” “

Robert Kagan
“American neoconservative scholar and political commentator.”
    “Kagan worked at the State Department Bureau of Inter-American Affairs (1985-1988) and was a speechwriter for Secretary of State George P. Shultz (1984-1985). Prior to that, he was foreign policy advisor to New York Representative and future Republican vice presidential candidate Jack Kemp”

David Wurmser
“David Wurmser is a Swiss-American dual citizen and the Middle East Adviser to US Vice President Dick Cheney. Wurmser, a neoconservative, previously served as special assistant to John R. Bolton at the State Department and was a former research fellow on the Middle East at the American Enterprise Institute (AEI).”
    “On September 4, 2004, the Washington Post reported that FBI counterintelligence investigators had questioned Wurmser, along with Feith, Harold Rhode, and Paul Wolfowitz about the passing of classified information to Ahmad Chalabi and/or the American Israel Public Affairs Committee. [4]”

Dov Zakheim
“During the 2000 U.S. Presidential election campaign, Zakheim served as a foreign policy advisor to George W. Bush “
    “appointed to be Undersecretary of Defense and Comptroller from 2001 to 2004 under the George W. Bush administration, and served in this capacity until April 2004. During his term as Comptroller, he was tasked to help track down the Pentagon’s 2.6 trillion dollars ($2,600,000,000,000) worth of unaccounted transactions”
    “He is currently a Vice President of Booz Allen Hamilton.”
    ”Booz Allen Hamilton, Inc., referred to as Booz Allen is one of the oldest strategy consulting firms in the world.[1]”
    “the firm generated annual total sales of over $4 billion in FY2007.[8]”

Henry Kissenger
“In 2002, President George W. Bush appointed Kissinger to chair a committee to investigate the events of the September 11 attacks. “    ...
    “In 2006, it was reported in the book State of Denial by Bob Woodward that Kissinger was meeting regularly with President George W. Bush and Vice President Dick Cheney to offer advice on the War in Iraq.[38] Kissinger confirmed in recorded interviews with Woodward”

Norman Podhoretz
“He asserts that the War on Terror is a war against Islamofascism, and constitutes World War IV (World War III having been the Cold War), and advocates the bombing of Iran to pre-empt their acquisition of nuclear weapons.”

John Podhoretz
“Podhoretz has been one of the most steadfast supporters of U.S. president George W. Bush, and even wrote a book extolling Bush as “the first great leader of the 21st century”.”
    “Podhoretz is emphatic in his defense of Israel”

Elliot Abrams
“American lawyer who has served in foreign policy positions for two Republican U.S. Presidents, Ronald Reagan and George W. Bush.”
    “During Bush’s first term in office, he was appointed the post of Special Assistant to the President and Senior Director on the National Security Council for Near East and North African Affairs. At the start of Bush’s second term, Abrams was promoted to be his Deputy National Security Advisor for Global Democracy Strategy, responsible for advancing Bush’s strategy of advancing democracy abroad. Although Abrams is considered a leading neoconservative”

Frederick Kagan
“Frederick Kagan and his father Donald Kagan, who is a professor at Yale and a fellow at the Hudson Institute, together authored While America Sleeps: Self-Delusion, Military Weakness, and the Threat to Peace Today (2000). ...
 “Kagan was said to have won-over the ear of President George W. Bush,[3] strongly influencing his subsequent “surge” plan for changing the course of the Iraq War”

Donald Kagan
“became one of the original signers to the 1997 Statement of Principles by the neoconservative “think tank,” Project for the New American Century”

Alan Dershowtiz
He is “”an American political figure and criminal law professor at Harvard Law School”
    “Dershowitz comments regularly on issues related to Judaism, Israel, civil liberties, the war on terror, and the First Amendment, and appears frequently in the mainstream media as a guest commentator.””
    “Dershowitz published an essay in the San Francisco Chronicle entitled “Want to Torture? Get a Warrant,” in which he advocates the issuance of warrants permitting the torture of terrorism suspects if there were an “absolute need to obtain immediate information in order to save lives”
   “James Bamford, in his column for The Washington Post of September 8, 2002, reviews Dershowitz’s “idea of torture” and describes “[o]ne form of torture recommended by Dershowitz—‘the sterilized needle being shoved under the fingernails’” as “chillingly Nazi-like.””
    “In his book Beyond Chutzpah, Norman Finkelstein” [who is Jewish] “comments: "It is hard to make out any difference between the policy Dershowitz advocates and the Nazi destruction of Lidice, for which he expresses abhorrence-except that Jews, not Germans, would be implementing it."[33]”

Daniel Pipes
“American historian and counter-terrorism analyst who specializes in the Middle East.”
    “regular columnist for the New York Sun and The Jerusalem Post. He contributes regularly to David Horowitz’s online publication FrontPage Magazine, and he has had his work published by many newspapers across North America, including the Washington Post, New York Times, and Wall Street Journal.[citation needed] He is frequently invited to discuss the Middle East on American network television, as well as by universities and think tanks, has appeared on the BBC and Al Jazeera”
    “Pipes is an outspoken Zionist.”

Eliot Cohen
“Cohen is the Director of the Strategic Studies department at SAIS and has specialized in strategic studies, the Middle East, Persian Gulf, Iraq, arms control, and NATO. He is a member of the Project for the New American Century and was called “the most influential neoconservative in academe” by energy economist Ahmad Faruqui.[1] He is currently serving as Counselor to the U.S. State Department.”
    “Cohen was one of the first neoconservatives to publicly advocate war against Iran and Iraq”
    “On 2 March 2007 it was reported by the Washington Post that Cohen was to be appointed as Condoleezza Rice’s “counselor” at the United States Department of State.”
    “Regarding the “academic paper titled The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. The paper criticizes the Israel lobby for influencing U.S. foreign policy in the Middle East away from U.S. interests and towards Israel’s interests. Eliot Cohen, who is Jewish, wrote in a prominent op-ed piece in The Washington Post that the academic working paper bears all the traditional hallmarks of anti-Semitism”

Bill Kristol
“He is the son of Irving Kristol, one of the founders of the neoconservative movement”
    “Kristol was a strong advocate of the Iraq war”
    “Most recently he has been a vocal supporter of the Israeli attack on Lebanon, stating that the war is “our war too,” referring to the United States. He continues to back the Iraq war, and favors a war with Iran”

Irving Kristol
“considered the founder of American neoconservatism”
    “Kristol is the founder of the politics and culture journal The Public Interest and the foreign affairs journal The National Interest.”

Max Boot
“He has been a prominent advocate for neoconservative foreign policy, once describing his own position as support for the use of “American might to promote American ideals” throughout the world.[1]”
    “He is a senior fellow at the Council on Foreign Relations, a contributing editor to The Weekly Standard, a weekly columnist for the Los Angeles Times and a regular contributor to other publications including the Financial Times and The New York Times. “

James Schlesinger
“James Rodney Schlesinger (born February 15, 1929) was United States Secretary of Defense from 1973 to 1975 under presidents Richard Nixon and Gerald Ford. He became America's first Secretary of Energy under Jimmy Carter.”    ...
    “On February 2, 1973 he became Director of Central Intelligence, after Richard Helms”
    “Thereafter he resumed his writing and speaking career and was employed as a senior adviser to Lehman Brothers, Kuhn Loeb Inc., of New York City. On June 11, 2002 he was appointed by U.S. President George W. Bush to the Homeland Security Advisory Council. He also serves as a consultant to the United States Department of Defense, and is a member of the Defense Policy Board. On January 5, 2006, he participated in a meeting at the White House of former Secretaries of Defense and State to discuss United States foreign policy with Bush administration officials. On January 31, 2006 he was appointed by the Secretary of State to be a member of the Arms Control and Nonproliferation Advisory Board. On May 2, 2006, he was named to be a co-chairman of a Defense Science Board study on DOD Energy Strategy.”

Marc Grossman
“Marc Grossman was the United States Under Secretary of State for Political Affairs from 2001 to 2005.”
    “Before assuming these duties, Grossman served as Principal Deputy Assistant Secretary of State for Political Military Affairs.”

Joshua Bolten
“Joshua Brewster Bolten (born August 16 1954) is the current White House Chief of Staff serving U.S. President George W. Bush. Bolten replaced Andrew Card on April 14, 2006.”    ...
    “Formerly the Director of Office of Management and Budget (OMB), Bolten was confirmed by the U.S. Senate to that position in 2003. Bolten was Deputy Chief of Staff for Policy at the White House from 2001 to 2003. He previously served as policy director for the 2000 George W. Bush Presidential campaign from 1999 to 2000 and as Executive Director for Legal and Government Affairs at Goldman Sachs in London from 1994 to 1999.”


Red.:   Nog nooit zo'n verzameling schurken gezien - wel vijfentwintig stuks. Overtreft in kwaadaardigheid in ruime mate de rangen die de beklaagdenbankjes bezetten tijdens de Nuremberg processen. Met name bekend als botte ploerten zijn die Perle, Woloowitz en Bolten - ploert met gladde praatjes die Kisisnger (2 miljoen doden in Vietnam) en Schlesinger (idem), een ploerten-ideologen Pipes en Ledeen, als duivelstovenaar Dershowitz, en als vuile rat die Libby uitleg of detail , die een CIA-agent verraadde uit partijpolitieke overwegingen.
    We kunnen steeds kortere metten maken met het geschrijf van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2014, column door Arnon Grunberg

Morales' anti-imperialisme is opium voor het volk

Ooit was Evo Morales, president van Bolivia, de hoop van idealisten. Morales hield anti-imperialistische toespraken ...
    Anti-imperialisme is hooguit opium van het volk. Dat in Nederland Zwarte Piet en de iPhone opium van het volk zijn geworden is lichte vooruitgang.


Red.:    De riposte is, gezien alles in het bovenstaande, uitster simpel: Geld was en is het opium voor het Joodse volk.
    Een nog niet beantwoordde vraag in deze kwestie is;:"Wat doe je eraan?". Een prominent vertegenwoordiger van de Joodse cultuur geeft een antwoord - na eerste een beschrijving te hebben gegeven van het verschijnsel van de verspreiding van de invloed van die cultuur:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2014, door Thomas Friedman (The New York Times) .Vertaling: Leo Reijnen

I.S. = Indringende Soort

Van een Iraakse functionaris hoorde ik onlangs dit verhaal: toen Islamitische Staat ...


Red.:   Die kop is dus van Nederlandse hand, want in het Engels kloppen de letters in de afkorting niet (ze gebruiken "ISIL". Maar hij is wel erg treffend. Zoals blijkt:
  ... gingen de soennitische jihadistische strijders, onder wie veel buitenlanders, van deur tot deur. Op de huizen van christenen schreven ze 'Nassarah', een archaïsch Arabisch woord voor christenen. Op de huizen van sjiieten schreven ze 'Rafidha', wat betekent 'zij die afwijzen', namelijk de soennitische opvatting over wie er kalief, ofwel leider van de moslimgemeenschap, is na de dood van de profeet Mohammed. Het interessante is volgens deze Iraakse beambte dat 'Rafidha' in Irak nauwelijks bekend is als woord voor sjiieten. Het is een woord dat door wahabistische fundamentalisten in Saoedi-Arabië wordt gebruikt.
    Het verhaal intrigeerde me omdat het benadrukte hoezeer de werkwijze van IS lijkt op die van een 'indringende soort' in de wereld van planten en dieren. IS is geen inheems verschijnsel in het Iraakse of Syrische ecosysteem. Het heeft nooit eerder in dit landschap wortelgeschoten.

Zoals het uit de Joodse cultuur in Europa verspreidde christelijke religie wortel heeft geschoten en zich genesteld heeft. En Friedman gaat verder:
  Soms is het verhelderend om ontwikkelingen in de geopolitiek te beschrijven in termen uit de natuur. Op de website van het Amerikaanse Nationale Arboretum staat: 'Binnendringende plantensoorten floreren op plekken waar de continuïteit van een natuurlijk ecosysteem verbroken is en ze komen veel voor op verstoorde plekken zoals bouwterreinen. In sommige gevallen kunnen dergelijke niet-inheemse soorten ernstige ecologische verstoringen veroorzaken. In het ergste geval kunnen binnendringende planten [...] andere planten meedogenloos verstikken.'
    Het lijkt me een beschrijving die naadloos op IS van toepassing is.

Het is ook een beschrijving die naadloos op de Joodse culturele ideeën van toepassing is. Eerst het christendom, en toen doet zo'n beetje uitgewoekerd was, daarna het neoliberalisme. Nog verwoestender.
    En dan nu de oplossing:
  Hoe bestrijd je een binnendringende soort? Volgens het Nationale Arboretum door 'voorzichtig gebruik van systemische verdelgingsmiddelen' ... en door ook voortdurend te werken aan het versterken en 'in stand houden van een gezonde leefomgeving voor inheemse planten' ...

Juist ja. Het eerste is op een onvoorzichtige manier al geprobeerd, en heeft niet gewerkt. Een nog verwoestender invasie is er voor in de plaats gekomen, omdat de besmetting een tegenwapen tegen het immuunproces had gekregen: het roepen van de "Holocaust!" .
    De constructieve manie is natuurlijk het versterken van de gezonde leefomgeving. Oftewel: het versterken van sociale georganiseerde natiestaten - vandaar dat de Joden daar ook zo tegen zijn uitleg of detail . En het ontwikkelen van een goed werkend immuunsysteem, in dit geval dus het blootleggen van de wapens van verwoestende infectiekiemen: de verbale leugens en het eindeloze gevaarlijke getheoretiseer uitleg of detail . Plus natuurlijk het uitschakelen van de verdediging van de besmettingshaard: het afschaffen van de censuur op kritiek op het Jodendom - als verspreiders van de verwoestende ziekte van het neoliberalisme.
    Terwijl het beeld allang duidelijk is, wordt nog maar even verder gegaan met noteren, als bewijs van de indringendheid van het verschijnsel. Dezelfde dag: Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2014, column door Arnon Grunberg

Paradijsvogels

Paradijselijk. Daar kwam de beschrijving van het Nederlandse pensioensysteem door Mary Williams Walsh in The New York Times op neer. Vergeleken met het Amerikaanse systeem is het dat ook. ...
    Wie in het paradijs leeft, herkent het niet meer als zodanig, dat is een van de eigenaardigheden van het paradijs en de paradijsvogels.


Red.:   Een gewoon pensioenstelsel is "paradijselijk. Oftewel irreëel. Dient dus afgeschaft te worden. Te veel solidariteit en samenwerking en bescherming van de zwakken.
    En nog steeds dezelfde dag: Wagendorp:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2014, column door Bert Wagendorp

Amusement

Tussentitel: Het onvermijdelijk einde van de omroepvereniging

Staatssecretaris Sander Dekker van Media ...
    ... is bezig met de uitvoering van een masterplan: weg met de omroepverenigingen. ...
    Toen ik gisteren Omroep Max-oprichter Jan Slagter hoorde zeggen dat de plannen 'een schoffering' waren, ... wist ik helemáál zeker dat Sander Dekker op de goede weg is.    ...


Red.:   Tja ... Er zit het begrip "vereniging" in. Vergif voor de Joodse ziel. Er bestaan enkel en alleen individuen, en wie het hard te weet te roven en stelen , is de baas. George Soros, Loyd Blankfein en de rest van de schurkenbende.
    Misschien is dit de juiste volgorde, maar toch nog maar dit kleintje van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2014, column door Arnon Grunberg

Omzet

Volgens Bas Blokker in NRC Handelsblad raakt Zwarte Piet aan onze 'nationale identiteit' maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung behandelt de kwestie in de economische bijlage van die krant. Ahold, moederconcern van Albert Heijn, zo schreef FAZ, wilde producten met Zwarte Piet in de ban doen, maar toen uit een peiling bleek dat van 1.500 personen 94 procent van plan was de kinderen met Zwarte Piet op te voeden, kwam het bedrijf van deze plannen terug. Angst voor omzetdaling verricht wonderen.    ...
    Zwarte Piet is omzet. Vermoedelijk is onze nationale identiteit eveneens gewoon omzet.    ...
 

Red.:   Natuurlijk heeft Grunberg het hier over zijn eigen cultuur: de Joodse cultuur is omzet. De cultuur van Geldwisselaars in de Tempel.
    En Arnon is, na een lange weg erheen, nu eindelijk zo ver dat hij dit openlijk durft toe te geven:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2014, column door Arnon Grunberg

Geldzucht

'Het enige papier dat ik lekker vind om vast te houden en waar ik gevoel bij heb, is geld', zei rapper Donnie op de site van de Volkskrant.
    Geld houd je nauwelijks meer vast - ook geld is virtueel - maar Donnies uitspraak blijft verfrissend nu tot niets verplichtend geklaag over geldzucht in alle klassen van de Nederlandse samenleving als bewijs van goede smaak geldt.    ...


Red.:   Juist ja... "Geldzucht is verfrissend". Hetzelfde als de uitspraak: de Joodse cultuur is die van Geldwisselaars in de Tempel. En wie daar tegen wil strijden, is als:
  Stalin noch Hitler ... Rode Khmer en Mao ...

De eerste twee als voorbeeld van de stromingen die zich tegen de geldzucht, het neoliberalisme, verzetten:
  Stalin noch Hitler was neoliberaal ...

En de laatste twee als aanvullende voorbeelden van wat de residente cultuur doet als ze sterk uitgezogen wordt door de geldzucht-parasieten en die parasieten van zich af probeert te schudden:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao ...

Even natuurlijke reacties, die moordpartijen, als de reactie van de boer die de sprinkhanen op zijn land vertrapt. Deze sprinkhanen:
   ... ook de moordpartijen van de Rode Khmer en Mao waren niet het gevolg van winstmaximalisatie.

Klopt in de zin dat de Rode Khmer en Mao tegen winstmaximalisatie waren, maar klopt niet in de zin degenen die ze bestreden zijn daar hartstikke voor waren, en de moordpartijen dus wel degelijk het gevolg zijn van winstmaximalisatie. De winstmaximalisatie van van de sprinkhanen. De winstmaximalisatie waardoor de werkenden in de beschaafde landen ontslagen worden en vervangen door horigen en slaven in de mensenfoklanden van de derde wereld. De winstmaximalisatiesprinkhanen van de hedgefunds en andere soortgelijke financiële instellingen uitleg of detail , met aan de top Goldman Sachs, en voor de rest ook sterk gedomineerd door het Joodse geparasiteerde geld uitleg of detail .
    Parasieten met de bijpassende morele opvattingen:
   De opvatting dat geldzucht tot de hel op aarde leidt, is een goed voorbeeld van een religieuze opvatting.

Of in het positieve gesteld:
   ... de liefde voor het slijk der aarde is praktisch humanisme.

Oftewel: de liefde voor het geld is een religieuze opvatting, en wel een Joodse religieuze opvatting. Of beter: een Joodse culturele opvatting, want het zijn ook en misschien wel met name de min of meer seculiere Joden die eraan lijden. Een waarneming die al zo oud is als de Joden in onze culturen rondlopen, gezien bijvoorbeeld de rol van Shylock uitleg of detail in het drama van Shakespeare, eind 16de eeuw.
    Dus voor wie het duidelijk is dat geldzucht een vorm van kwaad is, is het dus ook zo dat de Joodse cultuur een vorm van kwaad is. Een logica hier afgeleid door een lid van de Joodse cultuur: Arnon Grunberg.
    En uit een bijdrage van een week eerder kennen we ook de andere namen hiervoor:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2014, column door Arnon Grunberg

Opiniemaker

'Eenmaal met één voet op Europese bodem ...' schreef Martin Sommer zaterdag in een interessant artikel in de Volkskrant over Afrikanen. ...
    Volgens Sommer zou de oorlog van allen tegen allen beginnen als vluchtelingen mogen werken in het land van aankomst. Het is evident dat mensen met elkaar concurreren, om liefde, geld, baantjes et cetera. Sommer lijkt te suggereren dat het beter is als concurrentie alleen plaatsvindt binnen etnisch homogene gemeenschappen. Een idee dat ingaat tegen de EU en het liberalisme ...


Red.:   Het idee dat alles draait om geld wordt ook verkocht als "concurrentie", de EU, en het liberalisme - dat laatste natuurlijk zijnde een eufemisme voor "neoliberalisme". Trouwens: die eerste twee ook - in de praktijk.
    Er is een boze meneer opgestaan die kennelijk iets aan de heerschappij van Het Rijk van het Geld wil doen, want hij schrijft erover - wie tot het Rijk behoort, heeft een eed, omerta, tot stilzwijgen. Dus tijd voor de onderdanen van het Rijk om in de pen te klimmen:


Uit: De Volkskrant, 06-11-2014, column door Bert Wagendorp

Piketty

Thomas Piketty, van Kapitaal in de 21e eeuw, was gisteren even in Den Haag, ter gelegenheid van de verschijning van de Nederlandse vertaling van zijn bestseller. ...


Red.:   Dit is dus de boze meneer. Te bestrijden met de wapens waar je goed in bent. Bij Bert Wagendorp is dat het "belachelijk maken":

  Piketty is zeg maar de Justin Bieber van de economie, de Lionel Messi van het vermogensdenken, de Alexander Klöpping van de klassenstrijd.

Voor de schijn gooi je er daarna nog wat "autoriteiten" tegenaan:
  Willem Vermeend, de voormalige PvdA-politicus die sneller schrijft dan de centrale bank van Zimbabwe bankbiljetten bijdrukt, publiceerde speciaal voor zijn partijgenoten Arm & Rijk in Nederland, hoe het echt zit met inkomen en vermogen. Daarin zet hij Piketty zo verdomd krachtig op zijn plaats dat het een wonder is dat de Fransman zich hier nog durft te vertonen en tevens dat Vermeend nog steeds niet is doorgedrongen tot de bestsellerlijst van The New York Times.

Echt niet nodig ... De New York Times heeft haar eigen reporters die dezelfde boodschap wat pakkender verkopen: Thomas Friedman, David Brooks, Roger Cohen, Patricia Cohen en vast nog vele anderen. En Willem Vermeend heeft een paar dagen later een artikel in de Volkskrant geschreven ter ondersteuning van de neoliberale basisstelling: "Maak de rijken rijker, dan worden de armen vanzelf ook rijker". Maar dan in heel veel woorden. In plaats de gebruikelijk directe aanpak van lieden als Grunberg, Wagendorp, Brooks, Friedman, Cohen en Cohen. Maar lieden als Grunberg, Wagendorp, Brooks, Friedman, Cohen en Cohen kunnen dat ook doen, omdat ze bij welgemikte tegenspraak altijd nog de tegenspreker kunnen beschuldigen van antisemitisme .
    Wagendorp besluit met nog wat humor:
  Thomas Piketty is, zeg maar, de Jezus van de belastinghervorming en Kapitaal in de 21e eeuw is zijn evangelie.

En de autochtone "voor ons" en "bij ons" uitleg of detail Nederlanders die naar hem luisteren:
  Dat is spekkie voor ons bekkie: ik vermoed dat Piketty nergens anders ter wereld zo aan diepgravende exegese zal worden onderworpen als juist bij ons en dat de strijd tussen gelovigen en niet-gelovigen fel en vurig zal zijn.

... zijn natuurlijk zo gek als een deur. Dat zal "bij ons" Joden natuurlijk nooit overkomen. Die weten: "Er is maar één Heer, wiens naam je niet mag uitspreken".  Dixit Wagendorp.
    En in tegenstelling tot wat men iedereen doet geloven, zijn de medeklinkers in die naam niet JHWH, maar GLD. Diegenen die geloven dat JHWH niet staat voor GLD, zijn dezelfden die geloven dat "islam" staat voor "vrede" uitleg of detail , en "Mohammed" staat voor "zachtmoedige kluizenaar".
    Nu de kogel door de kerk is, maakt Grunberg van de "God is Geld"-ideologie meteen een campagne-item:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2014, column door Arnon Grunberg

Economen

Tomas Sedlacek schreef De economie van goed en kwaad, een interessant boek ...
    Sedlacek hield de Van der Leeuw-lezing, zaterdag verkort afgedrukt in de Volkskrant, waarin hij die kritiek voortzet; hij beweert dat economen stiekem normatieve uitspraken doen: de mens is egoïstisch.    ...
    Het antwoord van Barbara Baarsma, hoogleraar marktwerking, vond ik zinnig. Economen hebben één norm: het vergroten van de welvaart.    ...


Red.:   Barbara Baarsma uitleg of detail is het onechte kind van Jules Theeuwes uitleg of detail , die nu brandt in de Hel. Baarsma is neoliberaal ploert. Geen wonder dat Grunberg het met haar eens is - Grunberg heeft een gereserveerde ereplaats in het vagevuur. Baarsma is een discipel.
    Grunberg heeft nog een aardige uitsmijter:
  Sommige mensen, onder wie ook economen, lijken het de economische wetenschap kwalijk te nemen dat de mens een gemankeerd wezen is. Kostelijk, een nieuwe zondebok: de economen.

Inderdaad, kostelijk vanuit het gezichtspunt van de Joodse stam: Alissa Rosenbaum, Leo Strauss, Milton Friedman, Alan Greenspan, Loyd Blankfein en andere stamgenoten stoken het vagevuur van het Geld op, en de economen krijgen de schuld ...
    Nog gemist in het spectrum:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2014, column door Arnon Grunberg

Liefdesrelaties

Van de verleden week overleden regisseur Mike Nichols ...
    En dan Closer, uit 2004, gebaseerd op een toneelstuk van Patrick Marber. Liefde is liegen. Of zoals Natalie Portman zegt: 'Liegen is het leukste wat een vrouw kan doen zonder haar kleren uit te trekken.'
    Maar let op: gelogen intimiteit is ook intimiteit.    ...


Red.:   Liegen. En breidt het subject van liefde maar uit naar de rest van de menselijke interacties. In de vorm van de webtitel: 'Gelogen intimiteit is ook intimiteit', via "Gelogen eerlijkheid is ook eerlijkheid" tot "Liegen mag altijd en over alles" .
    Het slaat naadloos aan bij de rest van het complex.
    En nog eens een keer een bevestiging dat je dit altijd mag betrekken op het hele Joodse volk:


Uit: De Volkskrant, 04-12-2014, column door Arnon Grunberg

Volkswoede

'De vrouw (29) die samen met haar man de mishandeling beging, staat vanwege haar postuur in het dorp bekend als 'de Hulk', zo zeggen buurtbewoners', schreven Guido van Eijck en Jeroen Visser dinsdag in de Volkskrant. Het stuk ging over een man in Kruiningen die mishandeld was nadat geruchten de ronde deden dat deze man een 10- jarig meisje zou hebben misbruikt. ...
    Eigenrichting verwordt echter al snel tot een minipogrom, zie Kruiningen. Degenen die de pogrom uitvoeren, menen ook altijd het morele gelijk aan hun kant te hebben. Volkswoede is bij uitstek een morele aangelegenheid.


Red.:   Eén vrouw is het Nederlandse volk. Dus één George Soros-Schwartz is het Joodse volk.
    Het volgende geval zit 'm in de combinatie. Het start, wat verwacht u anders, met Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2014, column door Arnon Grunberg

Individu

'We moeten ons ook thuis voelen in de stad, ja zelfs in de natie', schreef de socioloog Jan Willem Duyvendak zaterdag in NRC Handelsblad. Duyvendak betoogde dat het niet de taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat burgers zich thuis voelen. Daar ben ik het mee eens. ...


Red.:   Stel er het gespiegelde tegenover, en de waarde is weer meteen duidelijk: "Het is taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de burger zich niet thuis voelen". Precies wat ze gedaan hebben, de laatste decennia. Precies waarom de burgers zich niet thuis voelen en dit geschreven wordt. Precies waarom Grunberg het er mee eens is
  Dat de wereld en het leven onbehagen oproepen, lijkt me onvermijdelijk en gezond.

Grunberg wil niet dat Nederlanders zich thuis voelen. Grunberg wil dat de Joden zich thuis voelen, en die twee wensen zijn vijanden van elkaar.
  Duyvendak stelt verder dat een samenleving 'gedeelde emoties' nodig heeft. Dat betwijfel ik. Mensen zijn emotioneel, maar we hoeven toch niet met zijn allen op hetzelfde moment dezelfde emotie te beleven?

Gaan we zo meteen bekijken. Eerst zijn conclusie:
  Individualisme wordt vaak als bron van het kwaad aangemerkt. Het tegendeel is waar.

Hartelijk dank. Precies wat het betoog is op deze website: Jodendom is rabiaat individualisme, dat iedere vorm van sociaal-zijn bestrijdt.
    En tot slot:    
   Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen en niet als vertegenwoordiger van een ras, een geloofsgemeenschap of een natiestaat.

Nu weten we als bestudeerders van het fenomeen Grunberg al wat "individu" in zijn ogen betekent: iedereen moet indididu zijn en voor de Joden geldt het lid zijn van het Jodendom.
    Maar hier kan tegengeworpen worden dat dit wel allemaal heel erg veel Grunberg is. Dus daarom eerst een colomn iemand anders maar van precies dezelfde dag:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2014, column door David Brooks (The New York Times)

Domweg gelukkig na je tachtigste

Tussentitel: Je angstig zorgen maken, is een enorme tijdverspilling

Een paar maanden geleden schreef Ezekiel Emanuel in The Atlantic dat hij het liefst rond zijn 75ste zou overlijden, met als argument dat hij liever uitstapte met al zijn vermogens intact dan een triest verval te moeten meemaken. ...


Red.:   David Brooks is één van de vele Joodse invloeden bij The New York Times. En het gaat hier niet om wat hij schrijft, maar wie hij noemt en aanhaalt. Hier zijn ze allemaal:
   Ezekiel Emanuel, Anthony Kronman, Jimmie Holland, Mindy Greenstein, Barry Schwartz, Kenneth Sharpe, Elkhonon Goldberg.

Twee personen hiervan zijn niet meteen en overduidelijk van Joodse origine. Nogmaals de woorden van Grunberg:
  Pas wie zichzelf als individu ziet, kan de ander als individu beschouwen en niet als vertegenwoordiger van een ras, een geloofsgemeenschap of een natiestaat.

Mensen van Joodse afkomst zien zichzelf zeer sterk als vertegenwoordiger van een ras, geloofgemeenschap of natiestaat. Zo sterk dat alle gebruik van de term "Joden", als zeer fout bestempeld, niets anders is dan de meest accurate beschrijving van de werkelijkheid.
    En als derde aspect van het verhaal van Grunberg, uit nog eens precies diezelfde krant, wat dat individualisme van Grunberg en de Joden, dat wil zeggen: iedereen moet individualist zijn behalve de Joden zodat zij vrijuit kunnen parasiteren en plunderen, voor een soort maatschappij oplevert:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2014, Reuters, AFP

Hongkongse mishandelde werkster zwaar

Een huishoudelijke hulp uit Indonesië is acht maanden lang mishandeld door haar werkgeefster, een 44-jarige inwoonster van Hongkong. Het slachtoffer, de 23-jarige Erwiana Sulistyaningsih, verklaarde dat maandag voor de rechtbank in Hongkong, waar werkgeefster Law Wan-tung terechtstond.
    Volgens het relaas van de werkster werd zij met grote regelmaat geslagen, gekrabd en geschopt. Ze werd ontkleed onder de koude douche gezet en moest 's winters naakt onder de airco zitten. 'Ik werd gemarteld', zei Sulistyaningsih. Ze vertelde hoe Wan-tung haar de buis van een stofzuiger in de mond stopte en die tot bloedens toe ronddraaide.    ...


Red.:   Hongkong is één van die streken die volledig voldoet aan het Joodse individualistische en neoliberale ideaal. Kijk maar:

Uit: De Volkskrant, 18-12-2006, column door Max Pam

Beste Rik

... Als afsluiting wil ik graag over Hongkong schrijven, de stad vanwaar ik naar Nederland ben teruggevlogen en die ik heb ervaren als een van de mooiste steden ter wereld. ...
    Alleen al het woord Hongkong, dat “Geurige haven” betekent, vind ik erg mooi. ...


Uit: De Volkskrant, 08-01-2012, door Rob Oudkerk is arts, lector leefstijlverandering en directeur van de Jeugdfabriek.

'Nederland; visieloos landje dat altijd tweede wordt'...

We kunnen een voorbeeld nemen aan Hong Kong, waar verbeeldingskracht en durf overheersen.

Afgelopen weken bivakkeerde ik in Hong Kong. Niks bijzonders, gewoon op vakantie. Maar ik was ook nieuwsgierig naar instrumenten die ze daar gebruiken om (voedsel)verspilling tegen te gaan.   ...
    Nergens in het overvolle Hong Kong is er ergernis in de lange rijen. Rustig wacht men op zijn beurt. Niemand dringt voor. Niemand verheft zijn stem. Nergens hoorde ik 'mijn collega komt zo bij u'. Of 'u heeft het verkeerde formulier gebruikt, dus we kunnen u niet helpen'. Overal heb je het gevoel dat je nummer één bent, en heb je het gevoel dat iedereen alleen maar voor nummer één gaat. Op elke plek heb je het gevoel van gunnen in plaats van afzeiken, van grote waardering voor excellentie. Op alle plekken heb je het gevoel dat er passie, een missie of een visie zit achter grote(re) en kleine(re) zaken.   ...Red.:   Als je onder de rijken verkeert. Anders tref je dit Hongkong (weer en nog steeds van diezelfde 9 december 2014):


Uit: De Volkskrant, 09-12-2014, door Michael Forsythe (The New York Times)

Reportage | Kastensysteem van arm en rijk

Fatale ontmoeting in Hongkong

Een gitzwart beeld van Hongkong doemt op uit een reconstructie van de moord op twee Indonesische meisjes door een rijke expat.


De bankier, de 29-jarige oud-Cambridge-student Rurik George Caton Jutting, was in 2013 van Londen naar Hongkong verhuisd. Hij was een van de duizenden expats die jaarlijks in de financiële metropool hun cv uitbreiden met Aziatische bankervaring. Het zijn meestal mannen, die alleen al van hun onkostenvergoeding luxe levens leiden. Ze wonen in comfortabele wolkenkrabbers en frequenteren graag trendy westerse clubs. De weekends brengen ze door op de exclusieve tennisbaan of het nog exclusievere zeiljacht.
    Ook de vrouwen, Seneng Mujiasih van 29 en Sumarti Ningsih van 23, zochten in Hongkong een beter leven. Ze kwamen van het platteland in Indonesië en maakten deel uit van de 300 duizend, meestal Zuidoost-Aziatische vrouwen die als huishoudster en/of oppas van kinderen en ouderen hooguit 500 euro per maand verdienen. Voor zes dagen per week werken, 17 uur per dag.     ...


Red.:   Dit is wat het verzamelde Jodendom (met enkele uitzonderingen - en oh ja: ook Pam en Oudkerk zijn Joods) ons wil brengen: een individualistische en neoliberale kastenmaatschappij van slechts twee kasten: rijk en arm. Het verzamelde Jodendom (met enkele uitzonderingen) streeft naar pure kwaadaardigheid.
    De campagne van Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant gaat door, dus gaan we ook door hier met de campagne tegen de Joodse kwaadaardigheid van Grunberg en Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2014, column door Arnon Grunberg

Reveil

Zekerheid, recht en moraal zijn volgens Wouter Bos ...
    Zorgelijker is dat Bos meent dat de arbeidsmarkt te flexibel zou zijn. Een hoogleraar vertelde me dat hij alleen nog ontslagen kon worden door een studente te verkrachten. Zijn motivatie was begrijpelijkerwijs laag. ...


Red.:   Oftewel: die professor laat zich alleen motiveren door de dreiging met straf. De motivatie van het Oude Testament: de wraak van Jahweh. Abraham kon alleen maar braaf zijn omdat Jahweh anders zou vragen hem zijn zoon te offeren.
    Barbarij.
    Die professor hervertelt het verhaal van de Joodse barbarij. Hetgeen nieuwsgierig doet zijn naar een eventuele binding van die professor met de Joodse barbarij.
    Dat Grunberg er een sterke band mee heeft en er dagelijks voor staat, die barbarij, is inmiddels bekend genoeg:

  Een te weinig flexibele arbeidsmarkt vernietigt menselijk kapitaal, zie de hoogleraar, en leidt tot Nieuwe Horigheid. Met de overheid als heer.
    Een vangnet ja, maar een overheid die zekerheid voor allen gaat garanderen speelt voor God, of beter gezegd, zo'n overheid is een valse Messias.

Op de website was dit voorzien van zijn juiste kop:
  De overheid als valse Messias

Het Judaïsme is de ware Messias.
    Het meest agressieve land ter wereld is Amerika. Tel maar het aantal keren dat een land een ander land heeft aangevallen met bombardementen, en Amerika staat in een aparte divisie met zichzelf. Dat nog los van het aantal aanvallen met economische macht. Kwaadaardigheid. En één van de kenmerken van kwaadaardigheid is dat het zijn eigen kwaadaardigheid projecteert op anderen. Hier zo'n geval:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2014, door Joseph S. Nye, hoogleraar aan Harvard. Hij schreef Soft Power and the Future of Power. © Project Syndicate. Vertaling Melle Trap

Poetin maakt Rusland steeds onaantrekkelijker

Nu Rusland zijn aantrekkingskracht kwijt is, wendt Poetin zich tot propaganda. Maar dat werkt niet.


De clandestiene agressie van de Russische president Poetin in Oekraïne duurt voort ...


Red.:   Joseph Nye is één van de "Harvard Jews" die Rusland hebben geplunderd toen de Sovjet-Unie, viel, zie boven. Moge Joseph Nye de volgende zijn die gedood wordt door de drones waarmee Amerikanen naar volkomen hun eigen willekeur mensen over de hele wereld op beestachtige wijze ombrengen. De Joden in Israël zijn het gaan kopieren. De Joodse propaganda-machine van Project Syndicate maakt er reclame voor.
    Weer een staaltje klassiek "Stelen van de armen ten gunste van de rijken (hadden ze maar slimmer moeten zijn)", waartoe de Joodse cultuur zo uitnodigt. Vooraf is wat informatie noodzakelijk.
    Een van de tweedelingen die je aangaande belastingheffing kunt maken, is die in rijks- en gemeentebelastingen. Van de rijksbelastingen is in beschaafde landen de belangrijkste de inkomstenbelasting, en die is in beschaafde landen progressief: wie meer krijgt, moet meer belasting betalen, in percentage. Dit is natuurlijk allemaal volstrekt tegen de zin van de ploerten, die vinden dat alles wat ze krijgen eerlijk gestolen is, volgens de ideologie van het neoliberalisme: "het recht van de sterkste". Een van de strijdmiddelen tegen deze "oneerlijke" situatie is het pleiten voor een vlaktaks: iedereen betaalt hetzelfde percentage. De wens tot het invoeren van een vlaktaks is in beschaafdere landen als Nederland hetzelfde als belastingverlaging voor de rijken en belastingverhoging voor de armeren. Ploertigheid, dus.
    Dat was deel van de inleiding. Nu deel twee. Elders al kort geleden genoteerd is de verzuchting dat de echt natte droom van de neoliberale ploerten een echte vlakke belasting is: iedereen betaalt evenveel. In centen. Onmogelijk, zou je zeggen, want bij verdeling van de staatsuitgaven over iedereen krijgt bijna iedereen onder modaal een negatief inkomen  - het gevolg van de inkomensverdeling die zo ontzettend scheef is en weinig tot niets meer te maken heeft met verdienste voor de maatschappij.
    Maar nu heeft men een gaatje gevonden! Hier is het (we gebruiken de webtitel):


Uit: De Volkskrant, 08-01-2015, van verslaggever Remco Meijer

Plasterk: gemeenten moeten meer belasting innen

De gemeenten krijgen steeds meer taken, dus moeten ze ook meer belasting kunnen innen, vindt minister Plasterk.


Tussentitel: Brief 'Agenda lokale democratie' gaat vandaag naar de Tweede Kamer

Na de langdurige zorg, de jeugdzorg en een deel van de sociale zekerheid vindt het kabinet de tijd ook rijp om meer belastingheffing over te dragen aan gemeenten. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) doet dit voorstel vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.


Red.:    En daar is je echte centen-vlaktaks! Want de gemeentebelastingen zijn slechts in heel beperkte mate progressief - iedereen draagt bijna evenveel bij. En met zaken als zorg overgeheveld naar de gemeente, iets als 100 miljard op de rijksbegroting, kan de belastingheffing daarvoor dus ook naar de gemeente, en kan de rijksbelasting, die waarbij de rijken meer betalen, verminderd en op den duur afgeschaft worden:
  ... Plasterk ... Samen met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) is hij een onderzoek gestart naar 'vorm en draagvlak voor een ruimer gemeentelijk belastinggebied'. Plasterk: 'Dat zou je kunnen doen door de inkomstenbelasting te verlagen en de verschuiving naar lokale belasting mogelijk te maken. ...'

Juist ja ... Maar het toppunt volgt nog (echt waar!):
  ... Plasterk ... '... Maar dat mag geen onacceptabele effecten hebben op de verdeling.'

Wat is van het niveau:
  Plasterk: "We gaan de kop van de armere afhakken, maar dat mag geen onacceptabele effecten hebben op zijn levensduur."

Erger kan de kwaadaardigheid van iemand niet geïllustreerd worden.
    En het is een kwaadaardigheid die volkomen ingebakken in zijn systeem moet zitten, want bij iedereen die zich ook maar enigszins bewust is van de vele verschijningsvormen van kwaadaardigheid, zou hier een alarmbel afgaan die hem aangaf dat dit ietwat anders geformuleerd moet worden omdat je anders zelf het risico loopt om ooit onder de guillotine of aan de lantarenpalen te beland.
    Het Joodse bedrijf Uber is over de hele wereld bezig de baan van taxi-chauffeur te verelenden door gebruik te maken van particulieren zonder vergunning en verzekering te bestellen via een website. De Joodse propaganda in Nederland zet zich in voor de zaak:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2015, column door Arnon Grunberg

Uberpop

Laat ik toegeven dat ik regelmatig iets illegaals doe. In Amsterdam maak ik gebruik van UberPop ...
    Dinsdag berichtte de Volkskrant dat de chauffeurs te weinig zouden verdienen. Tijdens de circa vijftig ritjes die ik maakte, ben ik echter nog nooit een chauffeur tegengekomen die zich beklaagde. ...
    De strijd tegen UberPop is een strijd tegen economische innovatie, die vooral het belang dient van de taxi-organisaties. Dat deze strijd progressief zou zijn, is een curieuze gedachte.
    Het geloof dat de zwakkeren erop vooruitgaan als de overheid de markt komt verstoren, is een goed voorbeeld van magisch denken.    ...


Red.:   Het bekende verhaal: "De rijkste landen zijn de landen zonder overheid", volgens Grunberg. En hij wordt, bij gebrek aan tegenspraak, steeds grover in de bek:
  Het zal u niet verwonderen dat ik niet progressief ben.

Nauwelijks verhulde code voor (zie het onregelmatige werkwoord en Informatieregels  ):
  "Ik ben een volkomen verdorven en doortrapte reactionair die het bloed van kinderen zuigt om mijn door kwaardaardigheid vergiftigde lichaam in leven te houden"

Controleer de juistheid van deze vertaling hier uitleg of detail , waar Grunberg zich stelt achter de moordenaars van Charlie Hebdo. Geheel in de lijn van de Joodse cultuur die de steun aan medemigraten boven alle moraliteit stelt.
    De aanslagen van de moslims op Charlie Hebdo en de westerse beschaving geven ook de medesemiet Arnon Grunberg aanleiding om een nieuw offensief te starten:


Uit: De Volkskrant, 17-01-2015, column door Arnon Grunberg

Assimilatie

George Friedman, oprichter van Stratfor, een uitgever en website die zich bezighoudt met het analyseren van geopolitieke ontwikkelingen, noemt het Europese multiculturalisme oppervlakkig gezien een vooruitstrevend idee, in de praktijk leidt het tot gettovorming. ...


Red.:   George Friedman is een (kind van) uit Oost-Europa gevluchte Jood, van de soort die een genetisch-lijkende rancune heeft jegens het Europese continent, en die in dit specifieke geval er zelfs een instituut voor heeft opgericht. De kritiek op Europa komt vanuit een nomadisten-imperoium gebouwd op meervoudige genocide van de oorspronkelijke bevolking, en waarin de kinderen al op de kleuterschool geïndoctrineerd worden met nationale vlaggen in de klassen en het opzeggen van de "pledge of allegiance", en waar iedere sportwedstrijd van enig belang wordt voorafgegaan door het zingen van het volkslied. En die geen laagopgeleide immigranten toelaten degenen die er zijn, doen dat op illegale wijze.
    De constatering van deze specifieke nomade en genocide-imperialist is dat Europa faalt in de opvang van haar immigranten, omdat ze in getto's terecht zouden komen. Bijzonder grappig gezien het feit dat toen Amerikaanse journalisten na de Parijse en Franse rellen van 2005 de banlieus bezochten, tot hun verbazing opmerkten dat dat toonbeelden van beschaving waren vergeleken met de buurten waarin de Amerikaanse immigranten-onderklassen verkeren. Dat zijn echte getto's. Daarmee vergeleken is alles in Europa een luxe-middenstandswijk.
    Maar goed, dit hoeft ook allemaal niets met feiten te maken, maar met culturele oorlogsvoering. Het vervolg:
  Volgens Friedman is multiculturalisme ontstaan omdat de Europeanen weigerden moslims uit Turkije of Noord-Afrika als Europeanen te erkennen.

Het is natuurlijk precies andersom: het multiculturalisme ontstaan omdat de moslims uit Turkije of Noord-Afrika weigerden zich als Europeanen te zien.
    Grunberg is het natuurlijk van harte met Friedman eens, beide zijnde uit de Joodse nomadische cultuur en dit gaande over (moordende) immigranten. En voegt er dit aan toe:
  Zeker is dat assimilatie - van oudsher een middel om aan opwaartse sociale mobiliteit te doen, succes is niet gegarandeerd - alleen werkt als de meerderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is leden van de minderheid te accepteren.

En ook is natuurlijk precies andersom: assimilatie, de enige manier voor een achterlijke cultuur om aan te kunnen haken, werkt als de minderheid op een gegeven moment ook daadwerkelijk bereid is de cultuur van de meerderheid te accepteren.
    Waarna Grunberg eisen gaat stellen:
  Een veranderde context vraagt om een gemodificeerde identiteit. Als iedereen uit zijn eigen getto wil komen - wat ook geldt voor de meerderheid ...

Oftewel: De Europese beschaafden moeten zich aanpassen aan de immigrantenbarbarij. Kijk maar:
  ... is een speelse omgang met de eigen identiteit een vereiste. ...

En iedereen weet dat moslims hun identiteit nooit en te nimmer ook maar voor een millimeter kunnen aanpassen, want die ligt muurvast in een Heilig Boek en Heilige Gewoontes. Zelfs erover beginnen te praten is onmogelijk uitleg of detail .
    Maar dit is toch hopeloos, want:   
   Dat is lastig als huidskleur (oftewel, als je niet blank bent) die identiteit mede bepaalt.

Oftewel: alle Nederlanders en Europeanen zijn racisten.
    Om te besluiten met:
   Over de onderhuidse kwaadaardigheid van multiculturalisme is discussie mogelijk.

Met als volkomen voor de hand liggende riposte: "Over de onderhuidse kwaadaardigheid van het Joodse-culturisme is discussie mogelijk, en de uitslag is bekend: het is zo".
    Een trilogie. Deel 1:


De Volkskrant, 21-01-2015, ingezonden brief van Bert Beuving, Druten

Gaat het slecht, dan ligt het aan de medewerkers


Gaat het goed met het bedrijf, dan is dat de verdienste van de leiding: zij mag een flinke bonus incasseren. Gaat het slecht, dan ligt het aan de medewerkers: zij moeten salaris inleveren.


Red.:    Dit is geschreven naar aanleiding van het verzoek van het in problemen verkerende warenhuis V&D, dat de medewerkers gevraagd heeft vrijwillig 6 procent slasris in te leveren.
    Hier, als deel 2, de economie-columnist over de kwestie:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Is er een deltaplan voor V&D?

Het grootwinkelbedrijf weet het niet meer. De retailgoeroes des te beter. 'V&D heeft een deltaplan nodig', zei deskundige Paul Moers maandag op RTL Z.
    Cor Molenaar, schrijver van het boek Red de Winkel, riep op BNR dat 'anorexia-management V&D niet gaat redden'. 'Dus je moet je op andere aspecten focussen.' Henk Volberda, hoogleraar, retaildeskundige en binnenkort ook met een boek, vertelde op het NOS Journaal dat 'warenhuizen zonder onderscheidend vermogen het afleggen tegen de speciaalzaken en prijsbrekers'.    ...


Red.:   Enzovoort. Allemaal ploertige neoliberalen. Want niet vermeldende wat Peter de Waard als enige wel opschrijft:
  Anton Dreesmann noemde het exploiteren van een warenhuis in de jaren zeventig al 'het bestijgen van de dalende roltrap'. Daarom tuigde hij zijn winkelbedrijf op met allerlei nieuwe loten (uitzendbureaus, onderwijsinstellingen, banken) die voldoende geld zouden binnenhalen om de familie-erfenis overeind te houden.Het oorspronkelijke warenhuis moest in stand blijven omdat het verdwijnen van V&D dodelijk zou zijn voor de binnensteden.
    Uiteindelijk is het hele concern ontmanteld en zijn de brokstukken in handen gekomen van bedrijvenhandelaren die er mooie sier mee maakten

Dat wil zeggen: het werd gekocht door private equitefunds en hedgefunds die dat deden met geleend geld waarvan het V&D-concern de rente moest betalen, en dat werd afgelost door winstgevende delen te verkopen.
  Waar ze het allemaal niet over hebben, zijn de miljarden die private-equity-eigenaren onder leiding van superboef KKR hebben uitgepond bij het te gelde maken van het voormalige Vendex KBB en de tientallen miljoenen die daarbij als bonussen bij diens bestuurders bleven hangen.

V&D is in de handen gevallen van sprinkhanen. Bloedzuigers. Mensen die ponden vlees afsnijden. Mensen als Shylock.
    Over naar deel 3 in de trilogie. Auteur is onze grote vriend:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg

Hedgefondsactivist

...    Een hedgefondsactivist is een beheerder van een fonds die zich niet beperkt tot passief beleggen, maar die zich actief bemoeit met het bedrijf waarin het fonds een belang heeft.    ...


Red.:   Daarvan hebben we zojuist de praktijk gezien. Maar wat vindt Grunberg daar nu van:
  Het woord 'activist' suggereert een politiek doel, maar hegdefondsen zijn alleen uit op het vermeerderen van kapitaal ...

Juist ja. Grunberg vermeldt niet bij waar dat kapitaal vandaan komt, maar dat weten we dus al.
  Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar.

Oké, het is heel, heel veel kapitaal, maar dat wisten we ook al. Maar wat vindt je er nu van Grunberg?:
  Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.

Juist ja. Grunberg vindt de bloedzuigers en sprinkhanen "profeten". En welke profetie verkondigen die profeten?:
  'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...

Juist ja: onafhankelijkheid. Hier spreekt de rabiate individualist. En wie verspreidt die profetie?:
  ... Bill Ackman, hedgefondsactivist, over wie dinsdag een interessant profiel stond in NRC Handelsblad, geschreven door Katrina Brooker (Bloomberg).

Een mevrouw van het persbureau gespecialiseerd in financiële zaken genaamd Bloomberg.
    Oké, is deze hedgefundmanager ook betrokken bij de roofmoord op V&D? Dit is de naam die Peter de Waard noemt:
  ... superboef KKR ...

Dit KKR staat voor "Kohlberg, Kravis and Roberts".
    Het is volkomen duidelijk inmiddels, mogen we aannemen, waar de echte grote gemene deler in al deze delen en verhalen zit: het betreft allemaal Joden (ja, ook Roberts; van de mevrouw van Bloomberg is dat misschien niet helemaal duidelijk, maar ze in ieder geval gewoon "een kracht gehuurd door"). Joden doen het plunderen, Joden verkondigen de profetie van het plunderen, en Joden verspreiden de profetie van het plunderen.
    De conclusie is hier al eerder getrokken maar alle redelijke onzekerheid kan er nu wel afgehaald worden: dit betreft een "familie" bezeten van pure kwaadaardigheid. Nakomelingen behorende dezelfde familie als die van de fictieve figuur Shylock. Een familie die zo ongeveer sinds de start van de geschreven geschiedenis zich bezig heeft gehouden met dit soort sprinkhanen- en bloedzuigerspraktijken.
   Die holocaust begint zo langzamerhand het niveau van "volkomen begrijpelijk" te benaderen.
   Een voorbeeldje "handelspraktijken" van meneer Zuckerberg:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2015, van verslaggever Michael Persson

Facebook maakt korte metten met beschermde foto's

Een app die foto's van Facebook-gebruikers beschermt tegen ongecontroleerde commerciële doorplaatsing, is door Facebook verwijderd. Foto's die door de software werden beschermd zijn ook verdwenen.
    Volgens de bedenkers van de app Reclaim, die foto's voorziet van een watermerk, heeft Facebook de app verwijderd vlak nadat zij op BNR radio uitleg hadden gegeven over hun methode.
    Eind deze week worden de nieuwe privacy-voorwaarden van Facebook van kracht. Doordat het bedrijf deze voorwaarden ook heeft vertaald naar heldere teksten, is ineens veel duidelijker geworden dat Facebook-gebruikers in feite een licentie-overeenkomst tekenen, waardoor Facebook alle foto's die op het sociale medium worden geplaatst naar believen kan gebruiken.    ...


Red.:   Type "stofzuigerverkoper-met-de-voet-tussen-de-deur". Maar dan veel erger:

  De app Reclaim is een reactie daarop. Facebook-gebruikers kunnen daarmee eenvoudig al hun foto's van een bijna doorzichtige tekst voorzien, die de plaatjes minder aantrekkelijk maakt voor commerciële doeleinden.
    Eind december kregen de bedenkers - programmamaker en presentator Sipke Jan Bousema en uitvinder Willem van Leunen - het groene licht van Facebook om de app aan te bieden. Maar na twintig dagen schrapte Facebook de app. Alle ermee bewerkte foto's werden verwijderd.
    Van Leunen tekende formeel protest aan bij Facebook, maar heeft daarop geen reactie ontvangen.    ...
    Opmerkelijk is ook dat Reclaim de afgelopen weken het aantal likes op onverklaarbare wijze zag halveren. Mensen die zeker wisten dat ze het programmaatje hadden geliket, moesten dat steeds opnieuw doen.

De mentaliteit van het spoort lieden dat het programma Opgelicht bevolkt: naargeestige patjepeeërs die je eigenlijk graag zachtjes zou willen wurgen.
    Welk item de herinnering deed opwekken aan iets dat in het archief was geparkeerd:


Uit: De Volkskrant, 19-11-2014, van verslaggevers Michael Persson en Kaya Bouma

'Ik trek je na', zegt Uber-baas

Een directielid van het Amerikaanse taxibedrijf Uber heeft kritische journalisten gedreigd met revanche door te spitten in hun privéleven. Een woordvoerder van Uber zegt dat de opmerkingen off the record waren en dat het bedrijf geen concrete plannen in die richting heeft.
    De uitspraken waren in het bijzonder gericht naar Sarah Lacy, een journaliste in Silicon Valley die haar misnoegen had geuit over het machismo en seksisme van Uber-baas Travis Kalanick
    Bestuurslid Emil Michael zei tijdens een diner in New York tegen de hoofdredacteur van de website BuzzFeed dat hij 'vier onderzoekers en vier journalisten' wil inhuren om zich te verdedigen tegen de media. Die moeten spitten in 'het persoonlijke leven, de families' van journalisten die het bedrijf een slechte naam bezorgen. Uber krijgt onder meer kritiek vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs die zich met hun auto als alternatieve taxi melden.
    Michael, verantwoordelijk voor de speciale contracten die Uber sluit met toeleveranciers en afnemers, had het in het bijzonder gemunt op Sarah Lacy, een journaliste in Silicon Valley die haar misnoegen had geuit over het machismo en seksisme van Uber-baas Travis Kalanick. Die mag graag opscheppen over de vrouwen die hij via Uber versiert. Lacy haalde de Uber-app uit protest van haar telefoon en riep andere klanten op hetzelfde te doen.
    Lacy reageerde geschrokken op het dreigement en vroeg zich af of haar gezin veilig is. ...


Red:   Hier is een foto van die Kalanick:
Kalanick

Sprekend Ronald Plasterk. Ook allebei lid van de club.
    Grunberg gaat maar verder met radicaliseren en het ondersteunen van de alhier reeds getrokken conclusies. Twee dagen achter elkaar. Hier is dag één:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2015, column door Arnon Grunberg

Gettodenken

Volgens Dr. Peter van Ham (Instituut Clingendael) gaat de islamisering van Europa gestaag voort. En hebben wij ons een 'denkverbod' laten opleggen, zo schrijft hij maandag in NRC Handelsblad.    ...
    De cultuurstrijd speelt tussen gettobewoners en zij die weinig heil in het getto zien. Niet alleen sommige minderheden wonen in hun getto, ook nogal wat blanken hebben zich het gettodenken eigen gemaakt.    ...


Red.:   De eerste instantie dat Grunberg het zo duidelijke benoemt, voor zover deze redactie zich het bewust is: het gaat om de blanken versus de niet-blanken. Die laatsten in deze context: moslims en Joden.
    Maar het mooiste komt nog:
  Paranoia is het geloofsartikel, rancune de motor, angst voor moslims, afkeer van de EU, onderhuids antiamerikanisme en antikapitalisme de symptomen.

Oftewel: de terechte afkeer van de islam en de Joodse cultuur, tezamen de Midden-Oosten-, semitische-, of woestijncultuur, gaat samen met een afkeer van Europees imperialisme, afkeer van de Amerikaanse cultuur en im[perialisme, en afkeer van het 'kapitalisme' wat Grunberg term is voor "neoliberalisme". Oftewel: Grunberg koppelt hier aan elkaar: Joodse cultuur, EU- imperialisme, Amerikanisme, en neoliberalisme. Precies wat hier ook een centraal betoog is.
    Waarna het belangrijkste nieuwe nog eens benadrukt wordt de volgende dag - eerst de aanloop:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2015, column door Arnon Grunberg

Besef

Op 27 januari sprak president Gauck de Bondsdag toe naar aanleiding van de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945 ...
    Gauck zei dat Auschwitz onvermijdelijk deel uitmaakt van de Duitse identiteit, dat de nazitijd een cultuurbreuk betekende, maar dat na de schuld en schaamte een nieuw credo kan ontstaan: dat Duitsland zich verplicht slachtoffers van oorlog en geweld asiel te bieden. Dat Duitsland een land hoort te zijn waar mensen met verschillende religies uit verschillende culturen moeten kunnen samenleven.    ...


Red.:   Tezamen dus al een opzichtige contradictie: Heeft die Gauck net de ene cultuur met de sterkst mogelijke bewoordingen staan afwijzen, gaat die een paar zinnen later een vrijwel identieke cultuur staan aanprijzen - de cultuur die net weer vrolijk heeft staan moorden. Het soort contradicties dat het levensbloed is van religieuzen en ideologen dat het moorden voorbereid.
    Potentiële moordenaars, die zich natuurlijk verzetten tegen hen die voor nog meer moorden in de toekomst waarschuwen:
  Een duidelijke verwijzing naar Pegida.    ...
    In Nederland wordt ... Pegida als een frisse wind gezien. Kennelijk weten zij het beter dan de Duitse elite.

Kijk, vermakelijk ... Grunberg steunt de Duitse elite die voor de oorlog als bewezen heeft het zo goed te weten. En hij weet zlefs ook wat ze nu weer aan het doen zijn:  
  Wie in brandstichters hoop ziet, kent de toekomst: brand.

Precies; de brand die de allochtone instroom gaat veroorzaken. Wat zeggen we ...? Al veroorzaakt heeft: Parijs en overige Franse steden in 2005, Londen overige Engels steden in 2011, en Stockholm en overige Zweedse steden in 2013. En dan hebben we het nog niet over de aanslagen ...
    Waarna Grunberg besluit met de omschrijving van één aspect van zijn kwaal:
  Gebrek aan historisch besef is vooral ook gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Al opvallend allemaal, maar één zaak hebben we er even uitgelaten voor speciale behandeling:
  In Nederland wordt, vooral onder blanke mannen van middelbare leeftijd is mijn indruk, Pegida als een frisse wind gezien.

De etnische component.
    Waarna dit hoofdaspect van de twee artikelen fantastisch samengevat wordt door de twee koppen van de webversies van de twee artikelen:
  Cultuurstrijd van blanke gettodenkers
  Nederlandse mannen zien in Pegida een frisse wind.

Waarmee Grunberg en de Volkskrant toegeven: Het is blanke mannen versus moslims, Joden en elite.
    Eerst ven een kleine herhaling van een Grunberg-artikel:


De Volkskrant, 22-01-2015, column door Arnon Grunberg

Hedgefondsactivist

'Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid.' Aan het woord is Bill Ackman, hedgefondsactivist ...
    Ackmans hedgefonds, Pershing Square, behaalt een rendement van 21 procent per jaar. Ik zou Ackman geen messias willen noemen, wel een profeet.


Red.:   Door mensen boven het niveau van massamoordenaar worden dit soort lieden gezien als een-ogige schurken. Als slechteriken, aasgieren, parasieten, plunderaars, en lieden die dood veel betere mensen zijn dan levend. Zoals boven als praktisch aangetoond. Maar door een opkomende herinnering aan het toen geschreven, kwam het bij de redactie om toch even te controleren of die Ackman wel Joods was. Waarop de firma Google de gebruiker naast de betreffende Ackman nog wat namen liet vallen. Hier is het galerijtje dat dan getoond wordt, in drie delen (oorspronkelijk naast elkaar), allen (vermoedelijke) betreffende de term "hedgefundmanager":
Ackman and co 1

Ackman and co 2

Ackman and co 3

Oké, het gaat natuurlijk om het rijtje namen, en die zijn in de door de browser verkleinde versie niet te lezen, maar u kunt de plaatjes in origineel formaat downloaden, en het rijtje controlen. Hier zijn ze, van links naar rechts: Carl Icahn, Daniel S. Loeb, David Einhorn, John Paulson, George Soros, Bruce Berkowitz, Warren Buffet, David Tepper, Seth Klarman, James Chanos, Kyle Bass, E. Hunter Harrison, Ron Johnson, Nelson Peltz, Mohnish Pabrai, Whitney Tilson, Steven A. Cohen, Kenneth C. Griffin, Mark R. Hughes en Edward Lampert (Niet-Joods: Paulson, Buffett, Bass, Hunter Harrison, Johnson, Pabrai, Tilson, Griffin, Hughes). In dezelfde volgorde: J, J, J, NJ, J, J, NJ, J, J, J, NJ, NJ, NJ, J, NJ, NJ, J, NJ, NJ, NJ, J. Of elf versus tien. Allemaal of bijna allemaal Amerikanen en in Amerika is het op de hele bevolking iets rond de 1 op 100. Vermoedelijk staat de Google-lijst ook nog op volgorde van belang, en bij de toptien is het acht versus twee.
    Tel uit je winst.

Dus maar weer eens over naar wat ze aanrichten - eerst de kop en de staart van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2015, van verslaggever Peter de Waard

Huurbaas eist ontruiming twaalf vestigingen V&D


IEF Capital wil dat V&D de warenhuizen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Maastricht en Alkmaar onmiddellijk ontruimd worden nu de huur niet is overgemaakt. ...
    V&D was in het verleden zelf eigenaar van de panden. In 2005 werden die echter door de private equity-investeerders, waaronder KKR en Alpinvest, ten gelde gemaakt. IEF Capital kocht de panden voor 1,4 miljard euro.


Red.:   Dat (het Nederlandse) Alpinvest hier bij staat, is valse informatie: die hebben alleen een beperkte investering in KKR. Het gaat om de Joden van KKR. Die V&D hebben gekocht met geleend geld en dat geld voor een groot deel hebben afgelost door verkoop van de panden aan IEF Capital. Waarover in het artikel:
   IEF Capital heeft nu de rechter ingeschakeld. Nechemja de Bruijn stelt dat de afgelopen dagen is onderhandeld over een compromis.

'Nechemja'... Vrijwel zeker Joods. De website van IEF Capital (Nederland) opgezocht uitleg of detail :
 IEF 1
IEF 2
IEF 3
 

De leiders, zijnde de toptwee: Joden. De overige: lieden afkomstig van Bouwfonds. Bouwfonds is een voormalige overheidsinstelling die gekaapt is door oplichters uitleg of detail . IEF Capital is een combinatie van Joodse leiding en Nederlandse oplichters.
    En wat heeft de combine van de Joden (en anderen) van KKR en van IEF voor elkaar gekregen:
   Voor veel binnensteden zou de ondergang van V&D een ramp zijn. Ze worden al getroffen door een reeks van faillissementen in de retailsector zoals die van de muziekwinkels van Free Record Shop, de boekenketen Polare en fietsenketen Halfords.

Geheel volgens de plannen van de Joden en hun blanke helpers zoals uit de doeken gedaan in Oligarchie, oorlogsverklaring uitleg of detail : de Europese binnensteden slopen ten gunstige van kosmopolitische en multiculturele beton-en-glas hoogbouw waarin de geldcultuur heerst.
    Dat waren we nog vergeten: de huidige eigenaar van V&D. Hier de relevante details:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2015, door Peter de Waard

Profiel | Sun Capital, eigenaar V&D

Failliet V&D doet eigenaar weinig pijn

De investeerder wil altijd snel resultaten, maar V&D lijkt een verliespost van 170 miljoen euro te worden.


...    Sun is geen bedrijf met een langetermijnvisie. Het is een investeerder die snel resultaten wil. 'Stagnerende economieën zijn ideaal voor ons', zo zei oprichter Marc Leder. ...


Red.:   Joods. Staat er bij de Engelstalige Wikipedia gewoon bij - op zijn persoonspagina. En bij bijna allemaal.
  Vergeleken met V&D, dat een historie heeft van 128 jaar, is Sun Capital - genoemd naar de zonneschijnstaat Florida waar het is gevestigd - heel jong. Het werd in 1995 opgericht door Leder en Rodger Krouse die er nog altijd de scepter zwaaien. ...

Krouse: Joods.
  Voor die tijd werkten ze voor de roemruchte zakenbank Lehman Brothers wier ondergang in 2008 de aanleiding was tot de kredietcrisis.

Lehman Brothers: Joods.
  Leder financierde ook Mitt Romney, de presidentskandidaat die in 2012 van Barack Obama verloor. Ook zijn kompaan Krouse staat bekend als een donateur van de republikeinen. In 2009 kwam hij in de publiciteit omdat hij een groot bedrag verloor in de piramidefondsen van Bernhard Madoff.

Madoff: Joods.
    En natuurlijk zijn ze allemaal fanatiek supporter van het neoliberalisme van de republikeinen. Of was dat andersom: republikeinen van het neoliberalisme ...?
    De redactie wordt in haar betoog geholpen door één van de onregelmatige bijdragers aan de propaganda van de Volkskrant vanaf de burelen vanaf The New York Times ook bekend als The Jew York Times  . Met een glashelder geval van die veelvoorkomende situatie dat leden van de betreffende cultuur door één of andere oorzaak "opgewonden" raken, en daarna volledig doordraaien:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2015, door Roger Cohen

Versterk Oekraïne met wapens


Red.:   Die kop is al natuurlijk van een ultiem soort dwaasheid: zodra er ook maar een enkel geweer geleverd wordt door het westen, hebben ze zich natuurlijk volledig gecommiteerd - het aloude Vietnam-proces. Het eerste geweer werkt  niet (in Vietnam: "adviseurs") enzovoort. En na het duizendste stuk geschut of honderste helicopter is het een totale afgang als dat nog niet heeft gewerkt, en men gaat automatisch "all in".
    En Cohen geeft ook meteen een mogelijk clou naar een oorzaak van de psychotische aanval:

  Wat communisten ... Daar moest ik aan denken, toen ik op de Veiligheidsconferentie van München de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, helemaal in de sovjetstand ...

"Communisme"... dat werkt op bijna alle leden van de Joodse cultuur als een rode lap op een stier - of beter: een paarse. "Communisme" betekent dat productie belangrijker is dan handel en iets als "financiële makten" is verboden. En leden van de Joodse cultuur verdienen bijna al hun geld hiermee. Op dis die doodenkele uitzondering na die heel vaak dan weer in het tegenovergestelde extreem vervalt, zoals ene Jezus die de geldwisselaars uit de Tempel verjoeg ...
  ... de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, helemaal in de sovjetstand, hoorde zeggen dat na de Tweede Wereldoorlog 'de Russen tegen de opdeling van Duitsland waren'.

Een glaszuivere weergave van de feiten. Maar wat de Russen voorstelden was natuurlijk een niet-opgedeeld Duitsland dat politiek neutraal zou zijn. Wat de Amerikanen afwezen. Die waren toe al helemaal in de stemming van de Koude Oorlog. Die wilden Duitsland helemaal opslokken.
  De zaal bulderde van het lachen. De Duitsers herinneren zich nog de sovjetgreep op het oosten van het land en de Berlijnse Muur.

Tja ... Het sneue resultaat van 70 jaar leugenachtige propaganda.
  Toch had Lavrov in zekere zin gelijk: de Sovjet-Unie had best heel Duitsland willen opslokken.

Met als ruggegraat dit soort keiharde Joodse omkeringen. Die voor deze capaciteit van eigen huize de term "gotspe" hebben uitgevonden. Met als volgende voorbeeld de erop volgende zin:
  Net zoals nu het Rusland van Vladimir Poetin ook best heel Oekraïne zou willen opslokken.

Eraan herinnerende (Joodse uitlatingen moet je omdraaien om in de buurt van de waarheid te komen) dat de hele toestand begonnen is met het aanbieden van een associatieverdrag door de EU, die de Oekraïne dus in zijn geheel wilde opslokken (dat 'best'e n 'zou' kan je hier gevoegelijk weglaten).
    Gevolgd door een ander joodse specialiteit:
  De Russen zien Oekraïne als een verlengstuk van het moederland, als een nieuwkomertje dat zich door het Westen heeft laten wijsmaken dat het een onafhankelijke staat kan zijn.

Het "sneren". Belangrijk, dat sneren, want daarmee kan je smeuïge stukjes componeren. Zodat de leugens makkelijk naar binnen glijden.
    Dus nog maar een portie ervan toegediend:
  Lavrovs optreden toonde aan in welk parallel universum het Russische ruimteschip, bijna een kwart eeuw na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, voor anker is gegaan.

En daarna kan men weer aan de leugens:
  Volgens Lavrov was de Russische annexatie van de Krim een volksopstand waarbij het volk 'zich beriep op het recht op zelfbeschikking' zoals omschreven in het Handvest van de VN. In werkelijkheid heeft Rusland met de annexatie van de Krim de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van Oekraïne met geweld geschonden, wat regelrecht in strijd is met het Handvest van de VN.

Ach, als het al zo was, heeft Rusland precies hetzelfde gedaan als Amerika met de Servische provincie Kosovo. Maar dit soort werkelijkheden zijn totaal ontoegankelijk voor iedereen met ideologische beheptheid, en als je dan ook nog met de Joodse, min of meer psychotische, versie zit ...
    In werkelijkheid was De Krim altijd Russisch, op de periode na 1954 na toen de Oekraïner Chroetsjev De Krim administratief aan Oekraïne toegevoegde. Een actie die met het verdwijnen van de Sovjet-Unie onmiddellijk iedere geldigheid verloor.
  De annexatie heeft ook een streep gezet door de handtekening van Rusland onder het Memorandum van Boedapest van 1994, waarin het land beloofde de internationale grenzen van Oekraïne te respecteren.

Een actie die al even weinig geldig is, want Rusland was toen in handen van buitenlandse machten, middels de Joodse verrader Gajdar (als premier) geholpen door de Amerikaanse Joden Jeffrey Sachs en zijn Harvard-vrienden.
    Daarna volgt een schijnbaar ongerelateerde passage:
  Poetin heeft een bespottelijk fabeltje over omsingeling, vernedering en westerse rooftochten verzonnen ...

Het lijkt wel of Cohen dacht: "Nu ik eenmaal aan het liegen ben over historische feiten, kan ik beter meteen een andere achteraan plakken".
    De Volkskrant is zo vriendelijk de redactie te herinneren aan een nauw verwante zaak:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

De Vlaamse aanpak

Belgische courantiers schieten Nederlandse kranten in nood te hulp. Zij verstaan hun vak beter dan wij.

Eindelijk geeft de Autoriteit Consument & Markt het groene licht. Door de overname van zeven regionale kranten van het voormalige Wegenerconcern wordt De Persgroep, de Vlaamse uitgever van de Volkskrant, het AD, Trouw en Het Parool, marktleider in Nederland. ...
    In Nederland waren de uitgevers gewend dat bijna al hun klanten een jaar van tevoren hun abonnementsgeld overmaakten. ...De Nederlandse uitgevers droomden van multimediale expansie, zonder ze dat ze over de vereiste kennis beschikten. Zij boden geen enkele weerstand tegen de private equity sprinkhanen, die uitgeverijen als PCM en Wegener aan de rand van de afgrond hebben gebracht.    ...


Red.:   De private equity firma die PCM overnam, heet Apax, gevestigd in Londen. Dus naar aanleiding van het voorgaande maar eens op het internet gezocht naar Apax:


Van: wikipedia.org, opgeslagen 12-02-2015.

Apax Partners

Early history

Apax Partners Worldwide is the product of the combination of three firms:
• Patricof & Co., founded in 1969 in New York by pioneering venture capitalist Alan Patricof;
• Multinational Management Group (MMG), founded in 1972 by Sir Ronald Cohen and Maurice Tchénio;[2]
• Saunders Karp & Megrue, founded in 1988 by Thomas A. Saunders III and Allan W. Karp and joined by John Megrue in 1992.


Red.:   Verder zoeken levert op: Alan Patricof: Joods,  Sir Ronald Cohen: Joods, Thomas A. Saunders III: niet-Joods. Twee van de drie firma's in Apax zijn Joods.
    Oftewel: de Joden van de private equity en hedgefund parasieten slopen niet alleen winkelstraten van de binnensteden, maar ook de pers. Of doen daar heftige pogingen toe.
    De redactie wordt in haar betoog geholpen door één van de onregelmatige bijdragers aan de propaganda van de Volkskrant vanaf de burelen vanaf The New York Times ook bekend als The Jew York Times uitleg of detail . Met een glashelder geval van die veelvoorkomende situatie dat leden van de betreffende cultuur door één of andere oorzaak "opgewonden" raken, en daarna volledig doordraaien:


Uit: De Volkskrant, 12-02-2015, door Roger Cohen

Versterk Oekraïne met wapens


Red.:   Die kop is al natuurlijk van een ultiem soort dwaasheid: zodra er ook maar een enkel geweer geleverd wordt door het westen, hebben ze zich natuurlijk volledig gecommiteerd - het aloude Vietnam-proces. het eerste geweer werkt  niet (In Vietnam: "adviseurs") enzovoort. en na het duizendste stuk geschut is het een totale afging als dat nog niet heeft gewerkt, en men gaat automatisch "all in".
    En Cohen geeft ook meteen een mogelijk clou naar een oorzaak van de psychotische aanval:

  Wat communisten ... Daar moest ik aan denken, toen ik op de Veiligheidsconferentie van München de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, helemaal in de sovjetstand ...

"Communisme"... dat werkt op bijna alle leden van de Joodse cultuur als een rode lap op een stier - of beter: een paarse. "Communisme" betekent dat productie belangrijker is dan handel en iets als "financiële makten" is verboden. En leden van de Joodse cultuur verdienen bijna al hun geld hiermee. Op dis die doodenkele uitzondering na die heel vaak dan weer in het tegenovergestelde extreem vervalt, zoals ene Jezus die de geldwisselaars uit de Tempel verjoeg ...
  ... de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, helemaal in de sovjetstand, hoorde zeggen dat na de Tweede Wereldoorlog 'de Russen tegen de opdeling van Duitsland waren'.

Een glaszuivere weergave van de feiten. Maar wat de Russen voorstelden was natuurlijk een niet-opgedeeld Duitsland dat politiek neutraal zou zijn. Wat de Amerikanen afwezen. Die waren toe al helemaal in de stemming van de Koude Oorlog. Die wilden Duitsland helemaal opslokken.
  De zaal bulderde van het lachen. De Duitsers herinneren zich nog de sovjetgreep op het oosten van het land en de Berlijnse Muur.

Tja ... Het sneue resultaat van 70 jaar leugenachtige propaganda.
  Toch had Lavrov in zekere zin gelijk: de Sovjet-Unie had best heel Duitsland willen opslokken.

Met als ruggegraat dit soort keiharde Joodse omkeringen. Die voor deze capaciteit van eigen huize de term "gotspe" hebben uitgevonden. Met als volgende voorbeeld de erop volgende zin:
  Net zoals nu het Rusland van Vladimir Poetin ook best heel Oekraïne zou willen opslokken.

Eraan herinnerende (Joodse uitlatingen moet je omdraaien om in de buurt van de waarheid te komen) dat de hele toestand begonnen is met het aanbieden van een associatieverdrag door de EU, die de Oekraïne dus in zijn geheel wilde opslokken (dat 'best' en 'zou' kan je hier gevoeglijk weglaten).
    Gevolgd door een ander Joodse specialiteit:
  De Russen zien Oekraïne als een verlengstuk van het moederland, als een nieuwkomertje dat zich door het Westen heeft laten wijsmaken dat het een onafhankelijke staat kan zijn.

Het "sneren". Belangrijk, dat sneren, want daarmee kan je smeuïge stukjes componeren. Zodat de leugens makkelijk naar binnen glijden.
    Dus nog maar een portie ervan toegediend:
  Lavrovs optreden toonde aan in welk parallel universum het Russische ruimteschip, bijna een kwart eeuw na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, voor anker is gegaan.

En daarna kan men weer aan de leugens:
  Volgens Lavrov was de Russische annexatie van de Krim een volksopstand waarbij het volk 'zich beriep op het recht op zelfbeschikking' zoals omschreven in het Handvest van de VN. In werkelijkheid heeft Rusland met de annexatie van de Krim de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van Oekraïne met geweld geschonden, wat regelrecht in strijd is met het Handvest van de VN.

Ach, als het al zo was, heeft Rusland precies hetzelfde gedaan als Amerika met de Servische provincie Kosovo. Maar dit soort werkelijkheden zijn totaal ontoegankelijk voor iedereen met ideologische beheptheid, en als je dan ook nog met de Joodse, min of meer psychotische, versie zit ...
    In werkelijkheid was De Krim altijd Russisch, op de periode na 1954 na toen de Oekraïner Chroetsjev De Krim administratief aan Oekraïne toegevoegde. Een actie die met het verdwijnen van de Sovjet-Unie onmiddellijk iedere geldigheid verloor.
  De annexatie heeft ook een streep gezet door de handtekening van Rusland onder het Memorandum van Boedapest van 1994, waarin het land beloofde de internationale grenzen van Oekraïne te respecteren.

Een actie die al even weinig geldig is, want Rusland was toen in handen van buitenlandse machten, middels de Joodse verrader Gajdar (als premier) geholpen door de Amerikaanse Joden Jeffrey Sachs en zijn Harvard-vrienden.
    Daarna volgt een schijnbaar ongerelateerde passage:
  Poetin heeft een bespottelijk fabeltje over omsingeling, vernedering en westerse rooftochten verzonnen ...

Het lijkt wel of Cohen dacht: "Nu ik eenmaal aan het liegen ben over historische feiten, kan ik beter meteen een andere er achteraan plakken". Hier hetzelfde in beelden:

Tja ...
    En wat horen we nu ...? Het gesprek bij Jinek (18-02-2015) gaat over pesten, voornamelijk op school, en aan het woord zijn kinderombudsman Marc Dullaert en pedagoog Misha de Winter. De Winter: "Van filosofe Marta Nussbaum weten we dat medemenselijkheid niet vanzelf komt maar moet worden aangeleerd". Natuurlijk spreekt de Joodse Nussbaum vanuit eigen ervaring en eigen kring. En natuurlijk haalt de (Joodse) De Winter de (Joodse) Nussbaum aan omdat hij in dezelfde richting denkt en leeft: met gebrekkig of zonder cultureel) aangeboren medemenselijkheid. Bij de West- en Oost-Europese volken ligt dat aanzienlijk anders.
    Precies het betoog dat hier gehouden wordt met behulp van praktische aanwijzingen. Heeft iemand uit de Joodse cultuur het nota bene zelf opgeschreven. Wel natuurlijk in de vorm van een projectie, maar desalniettemin. Deze redactie is toch enigszins verbijsterd. Als je jezelf, zoals Nussbaum, wenst te profileren als "filosoof", dat wil zeggen: "gedachtenwaren" te verkopen aan derden, mag je jezelf toch wel op de hoogte stellen van de allersimpelste regels omtrent de relatie tussen de eigen gedachten en de werkelijkheid - zoals onder andere verwoord in de bekende "emotive conjugation" van Bertand Russell: "I am firm, you are obstinate, he is a pig-headed fool". Maar dan teruggeredeneerd. Een gedane uitspraak "Jullie moeten opgevoed worden in medemenselijkheid" betekent "Degenen namens wie dit gezegd wordt, zijn dus hartgrondige asocialen", en nog verder terug: "Jij bent een psychopaat". Een psychopaat met invloed, want die Nussbaum wordt er te pas en te onpas er bij gesleept, zoals het voorbeeld van De Winter laat zien.
    Overigens, zoeken op het internet levert op dat Nussbaum er een boek over heeft geschreven: Opvoeding tot (mede)menselijkheid. Wat een fantastische idee voor Olaf Tempelman, die de rubriek Een boek voor ... vult voor de Volkskrant, om te suggereren aan de medemenselijkheidloze psychopaat Arnon Grunberg. Maar ja ... Tempelman zelf is ook van de Joodse kant, dus dat zal nooit gebeuren.
    In Rusland is de oppositie-politicus Borius Nemstov vermoord. Natuurlijk wijzen (bijna) alle vingers van de westerse politici, "deskundigen", en media naar Russisch president Wladimir Poetin, daarbij erop wijzende dat de moord plaatsvond bijna op de stoep van het Kremlin. Geen duidelijker aanwijzing dat het niet "Poetin" was dan dat, natuurlijk: een moord ga je niet in je eigen huis plegen als je zelf de keus hebt.
    Maar gestoord als westerse politici, waarnemers en media zijn, in ieder geval in dit soort zaken, is de mogelijkheid dat enig gezond verstand doordringt natuurlijk hopeloos. En één van de bijdragers viel op door zijn wel zeer hartelijke toon in de richting van het slachtoffer en zijn politieke omgeving:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2015, column door Bert Wagendorp

Boris Nemtsov

Vandaag wordt Boris Nemtsov begraven. Hij werd vrijdagavond vier keer in zijn rug geschoten op de Grote Moskourivierbrug bij het Kremlin, waar hij wandelde met zijn jonge vriendin nadat ze het warenhuis GOEM hadden bezocht. ...
    Er is een filmpje waarop je de moord op Nemtsov kunt zien. ... er wordt een leven beëindigd, dat staat vast - en misschien wordt er tevens een punt gezet achter wat in Rusland nog rest van de optimistische, spectaculaire dagen van het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw.     ...


Red.:    Hahaha ... Dat hebben we net gezien: de dagen van de gigantische roof van de Russische staat en en burgers door een paar dozijn oligarchen, onder leiding van de Joden Gajdar en Sachs, ten gunst van ongeveer de helft Joden.
  Boris Nemtsov was in 1991 32 jaar en de jongste van de jeunes premiers van Jeltsins radicale ommezwaai, toen het land de blik naar het Westen richtte ...

Een gore leugen - de realiteit: "Toen de leiders hun blik op de Russische rijkdommen richtten en de mogelijkheid die weg te sluizen naar het westen".
    Maar goed, de taal richting Nemstov is wel zeer hartelijk, dus de redactie besloot toch maar eens te googlen. En inderdaad (Wikipedia.org, opgeslagen 04-03-2015 uitleg of detail ):
  Boris Nemtsov
...
...Nemtsov was one of the most important figures in the introduction of capitalism into the Russian post-Soviet economy. He had a successful political career in the 1990s under President Boris Yeltsin ...

Early life
Boris Yefimovich Nemtsov was born in Sochi to Yefim Davidovich Nemtsov and Dina Yakovlevna Nemtsova (née Eidman). His mother is Jewish. ...

Waarmee we dus meteen weten waarom de taal van Wagendorp (✡) in de richting van Nemtsov (✡) zo hartelijk is ... Net als bij Chodorkovski (✡), enzovoort. Zonder dit voortdurende aan elkaar refereren zou het aanwijzen van het verband racistisch zijn, maar dat voortdurende aan elkaar refereren maken het aanwijzen van het verband tot een symbolische weergave van feiten: een voortdurend aan elkaar refereren, hebbende andere temen als "kongsi", "maffia" enzovoort.
    Waarmee we weer terug kunnen naar Wagendorp, die zelf de term "maffia" niet bezigde. Dat was collega Arnon Grunberg (✡) op de voorpagina (de Volkskrant, 02-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Sterke man

... Poetins Rusland heeft zich bekeerd tot de maffia.

Wagendorp besloot met dit:
  De Russische president Vladimir Poetin zei dat het 'een verachtelijke en cynische moord' was. Misschien meende hij het, misschien was het het verachtelijkste en meest cynische zinnetje dat Poetin gedurende zijn vijftien jaar als Ruslands machthebber heeft gesproken.

Bert Wagendorp betoonde zijn sympathie voor wat hij noemde 'Rusland ... van de optimistische, spectaculaire dagen van het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw'. Misschien meende hij het. Maar kan natuurlijk ook zijn dat hij bedoelde 'Rusland ... van de spectaculaire dagen van de grote Joodse roof van het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw'. In welk geval zijn zinnetje het meest verachtelijkste en meest cynische zinnetje is dat een iemand gedurende de zeventig jaar van de Koude Oorlog als columnist heeft geschreven.
    En oh ja, terwijl lezende over Nemtsov, nog snel even op een linkje geklikt  (Wikipedia.org, opgeslagen 04-03-2015 uitleg of detail ):
  Anatoly Chubais

Anatoly Borisovich Chubais (Russian: Анато́лий Бори́сович Чуба́йс; born June 16, 1955) is a Russian politician and businessman who was responsible for privatization in Russia as an influential member of Boris Yeltsin's administration in the early 1990s. During this period, he was a key figure in introducing market economy and the principles of private ownership to Russia after the fall of the Soviet Union.    ...

Early life
Chubais was born on 16 June 1955 in the town of Borisov in Belarus, which was then part of the Soviet Union. ...
    Chubais has some Jewish roots, but he is not open about this.     ...

Ja ja ...
    Even terug in de tijd, en terug naar "economische" zaken:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2015, column door Arnon Grunberg

Zondig

Waarom rendeert de zonde zo goed, vroeg Peter de Waard zich dinsdag in de Volkskrant af. Fondsen die in wapens, seks, tabak, alcohol, en fossiele brandstoffen investeren, blijken betere resultaten te behalen dan fondsen die sociaal verantwoord beleggen. In tijden van crisis zijn wapens gewild en blijken mensen zich over te geven aan 'zondige' geneugten. Toch wil tegenwoordig vrijwel iedereen sociaal verantwoord beleggen, 'zondige aandelen' zijn ondergewaardeerd.
    De Waard stelt voor in 'zondige bedrijven' te investeren om ze van binnenuit te hervormen.
    Wie bepaalt wat zondig is? En hoeveel sociale verantwoordelijkheid mogen wij van bedrijven verwachten?    ...


Red.:   Juist ja ... Immoraliteit is oké, zolang ze maar van bedrijven komt. Met achter de bedrijven, weet iedereen, de financiële wereld. En achter de fiannciële wereld, weet iedereen, een overdaad aan Joden ... Immoraliteit is oké indien komende van Joden ...
   Bij het volgende is geen introductie te verzinnen:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2015, column door Arnon Grunberg

Brody

... Zelf ben ik een aanhanger van het diasporisme, de terugkeer van Joden naar vooral 'Mitteleuropa', want daar woonden ze ooit. Dat kan ook na de dood.
    Hoewel mijn ouders zijn begraven in Jeruzalem wil ik begraven worden in Brody, Oekraïne, de geboorteplaats van Joseph Roth. Ooit maakte Brody deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, Duits was de officiële taal. Eind 19de eeuw was circa 80 procent van de bevolking Joods.
   Tijdens een bezoek aan Brody in 2009 zag ik een verwaarloosde Joodse begraafplaats, er graasden geiten. Daar wil ik liggen. Geiten, ezels, schapen, paarden zijn welkom.
   Ooit zag ik een film - ik ben titel en maker vergeten - over een man die een lijk vervoert in een bus. Verstandiger zou het zijn dat ik naar Brody afreis als ik de dood voel naderen. Probleem is dat hij soms ongemerkt nadert.


Red.:   Dit soort gevoelens en zaken wil de Jood aan Nederlanders ontzeggen. Het is van een peilloze kwaadaardigheid.
    Goh, Arnon struikelt bijna zelf over de waarheid:


De Volkskrant, 10-03-2015, column door Arnon Grunberg

Vals spelen

De evolutionair bioloog David Sloan Wilson schreef het boek Does Altruism Exist? - Culture, Genes, and the Welfare of Others, dat in The New York Review of Books werd besproken door H. Allen Orr.
    Altruïsme heeft evolutionair biologen lang voor een raadsel gesteld. Wilson meent het antwoord te hebben gevonden: 'multilevel selection'. Natuurlijke selectie vindt niet alleen plaats op het niveau van genen en individuen, maar ook op het niveau van groepen; die overleven beter als de leden in staat zijn tot altruïsme.
    Is wat goed is voor de groep goed voor het individu? Wie bereid is anderen te helpen, zal mogelijk zelf worden geholpen. Op middellange termijn lijkt altruïsme een transactie.
    Sommige mensen spelen vals, ze nemen zonder te geven.
    Uit de speltheorie weten we dat het voor alle spelers beter zou zijn als niemand vals zou spelen. Waarom kunnen sommige mensen zich niet bedwingen en spelen ze vals?


Red.:   Een o zo simpele vraag met een o zo simpel antwoord: om die zaken te verwerven die ze zelf niet kunnen "produceren". Met als voornaamste tweedeling die tussen nomadische en residente culturen: residente culturen "produceren", en de nomadische en nomadistische moeten valsspelen. Om aan het dagelijkse levensonderhoud te komen (Roma), of dure schilderijen (Joden).
    En bij toeval, meteen dit gevonden:


Uit: subvertednation.net, opgeslagen 11-03-2015 uitleg of detail .

Jewish Billionaires

With the jewish people making up such a minuscule portion of the global population, why is it that the majority of billionaires around the globe are jewish? Are you ignorant enough to believe it’s simply because jews work harder? Of course not, jews don’t work hard. Are you going to buy the line that jews are smarter? Of course not, jews are not smarter. It boils down to nothing more than deception and underhanded swindling that has made these notorious carpet baggers so wealthy. ...


Red.:   Voor een lange lijst, zie de link.:
    En weer een aspect bevestigd door Grunberg - de kop in de krant is een leugen van de redactie, want tegengesteld aan de inhoud:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2015, column door Arnon Grunberg

Solidair

In de Belgische krant L'Echo analyseert politicoloog Pascal Delwit het verval van de sociaal-democratie in Europa. ...
    Ik voeg eraan toe dat de hoogtijdagen van solidariteit en idealisme (begin jaren zeventig) echt voorbij zijn. ... De burger wil solidair zijn met zijn gezin. Hij zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft.


Red.:   Oftewel: de boodschap is, zegt de reeds aangehaalde psychologische kennis dat het hier gaat over de eerste persoon enkelvoud, en zijn culturele omgeving. En waar het op de website wel over de juiste term ging:
  De burger zoekt een politieke partij die de egoïst een goed gevoel geeft

Moet deze dus vervangen worden door:
  Ik en de Joodse burger zoeken een politieke partij die ons als als egoïsten een goed gevoel geeft

Het gevoel van de woestijnbewoner op zijn kameel.
    Zelfs massageweld wordt ingezet om de de Joodse doeleinden te bevorderen:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2015, column door Arnon Grunberg

Bibi light

Vandaag worden in Israël verkiezingen gehouden. ...
     De gedachte dat de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa zullen worden opgelost als het Israëlisch-Palestijnse conflict eindelijk beëindigd wordt, is op zijn zachtst gezegd naïef.     ...


Red.:   Wat de oplossing is van de meeste problemen in het Midden-Oosten en vele problemen in Europa is glashelder: vermenging van culturen. Trouwens: net als in Afrika: hoetoes en toetsi's, de volken in Soedan, de Congo, Nigeria, enzovoort: hebben elkaar allemaal massaal uitgemord. De oplossing: rassen- en cultuurscheiding. Weet iedereen - in zijn hart. Maar ja, dat leidt tot vrede. En tijdens vrede gaat gewone diefstal en parasitisme opvallen. Dus:
   ... etnische en religieuze conflicten oplossen door groeperingen te scheiden is een paardenmiddel.

Nee, voor de Joden liever de massamoorden.
    Op één dag twee artikelen die de start zijn van een volgende fase in de strijd der culturen. De voorhoede is natuurlijk Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2015, column door Arnon Grunberg

Handlangers

Een voormalig Ruslandcorrespondent lichtte me vrijdagochtend in over de Poetin-opwinding. ...
    Waar Poetin ook is geweest de afgelopen tien dagen, zeker is dat hij, en zij die invloed op hem uitoefenen, de EU willen verzwakken, indien mogelijk ontmantelen.    ...


Red.:   Zeker is dat het Westen alle mogelijke moeite heeft gedaan om Rusland te ontmantelen: 1812 Napoleon oftewel Frankrijk, 1852 Engeland en 1941 Duitsland, om maar een paar historische voorvallen te noemen, en nadat Rusland de laatste aanval had afgeslagen ten kost van circa 25 miljoen doden en eindeloze verwoestingen, het hernieuwde oprukken van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015.
    Maar de echte kwaadaardigheid begint nu pas:
  Nu heeft Rusland diverse handlangers in Europa die dezelfde doelstellingen nastreven. Denk aan FN in Frankrijk, en in iets mindere mate AfD in Duitsland.

Juist ja: de tegenstanders van het fascistische imperium genaamd "Europese Unie" worden voorgesteld als de daders ervan.
    Maar het draait allemaal om dit:
  In Nederland is de heer Wilders Poetins trouwste handlanger, Ruslands favoriete ambassadeur. Wilt u meer Poetin in Nederland? Stem dan vandaag PVV.

Dus die holocaust is volkomen begrijpelijk: dit soort bommenleggerij onder de democratie moet wel tot reacties leiden, en als de vreedzame onderdrukt worden, komt het automatisch tot gewelddadige. En hoe langer de kwaadaardigheid zijn vrije gang kan gaan, en hoe zwaarder de onderdrukking van het weerwoord, hoe ernstiger de uitbarsting.
    En deze democratie-ondermijnende bommenleggerij van Grunberg is slechts het puntje van de ijsberg. Die ijsberg heeft er al toe geleid dat openlijke uitingen van steun aan de PVV leidt tot stenen door de ruiten. Zonder (noemenswaardige) afkeuring door elite en media. Of beter: het bovenstaande is slechts een voorbeeld van het omgekeerde: elite en media zijn er de aanstichters van. Onder ideologische en in de media praktische leiding van de Joden. Voorop de voorpagina van de Volkskrant op verkiezingsdag.
    Geweld is nergens een oplossing van. Behalve van geweld. Het geweld van de Joden en hun aanhangers tegen de PVV in het verlengde van het verbale geweld (en wie wat doet is dan volstrekt onbelangrijk want je weet wat er komen gaat), zal bij gebrek aan vreedzame reactie, op een gegeven moment leiden tot tegengeweld. "Holocaust!". Wordt er dan geroepen. Oh nee: eerst "Kristallnacht!". De voorlopers van die Kristallnacht zijn er dus al. En de "Joden" zijn de PVV'ers. En de "nazi's" zijn de dus de Joden. En hun handlangers.
    En uit dezelfde krant het bericht dat het laatste beetje twijfel over de overweldigende van Joden op de financiële wereld weghaalt. Van de dienaangaande meest betrouwbare bron denkbaar: de Volkskrant, dus - het bericht wordt sequentieel naar genoemde namen afgehandeld:


Uit: De Volkskrant, 17-03-2015, van verslaggever Peter de Waard

Jaarinkomen topman Blackstone breekt record: ruim 1 miljard dollar

Een jaarinkomen van meer dan 1 miljard dollar. Het ziet ernaar uit dat Stephen Schwarzman, medeoprichter van de Amerikaanse private-equitybeheerder Blackstone, dit jaar die grens als eerste zal doorbreken. De 68-jarige Schwarzman brak in 2014 al het inkomensrecord door in één jaar 690 miljoen dollar (651 miljoen euro) te verdienen.    ...


Red.:   Eerste genoemde naam uit de financiële wereld - eerste Jood.

  Derde staat nog altijd junkbond-koning Michael Milken, die in 1987 550 miljoen dollar toucheerde.

Tweede genoemde naam uit de financiële wereld - tweede Jood.
  De verdiensten van Schwarzman zijn dertig keer zo hoog als die van de best betaalde zakenbankier. Lloyd Blankfein, de hoogste baas van Goldman Sachs ...

Derde genoemde naam uit de financiële wereld - derde Jood.
  Veel grootaandeelhouders van private-equityfondsen verdienden vorig jaar reuzenbedragen door de koersstijgingen op de beurs. Henry Kravis ... van KKR ...

Vierde genoemde naam uit de financiële wereld - vierde Jood.
  ... George Roberts van KKR ...

Vijfde genoemde naam uit de financiële wereld - vijfde Jood.
  ...Leon Black van Apollo Global Management ...

Zesde genoemde naam uit de financiële wereld - zesde Jood.
  ... Carlyle-topman William Conway verdiende 343 miljoen dollar.

Zevende genoemde naam uit de financiële wereld - eerste niet-Jood.
    Er is geen twijfel meer mogelijk: Joden domineren de financiële wereld, en komen door handel in die financiële wereld persoonlijk aan miljarden en en als groep aan biljarden. Dus zonder een cent aan de echte economie toe te voegen. En dat was natuurlijk ook de manier waarop ze voor de oorlog aan hun rijkdom en schilderijen en andere kunstschatten kwamen. Met gewoon werken komen je namelijk niet aan zulke rijkdommen. Behalve door ze zelf te maken. Wat gedaan werd en nu gedaan wordt door anderen.
    En toen kwam de holocaust ...
    Iemand niet uit de financiële wereld - een schaker:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2015, column door Max Pam

Garri Kasparov en het trauma van Tilburg

In Tilburg (1981) speelde Garri Kasparov zijn eerste grote toernooi in het Westen. ...
    Kasparov is een historische figuur. Dat is zijn charisma en zijn lot. ...
    Vorige week keerde Kasparov na bijna 34 jaar terug in Tilburg, dit keer om de Nexus-lezing te geven. Hij was daar onder anderen in het gezelschap van Bessel Kok, met wie hij in 1985 de Grand Masters Association oprichtte. Door wispelturig gedrag kreeg Kasparov echter ruzie met iedereen. Kasparov rook geld en macht, richtte een eigen bond op, die snel uit elkaar spatte.    ...


Red.:   En er staat zelfs ook wat het gevolg is van deze Joodse cultuurtrek:

  Het onbedoelde gevolg was dat Kasparov de weg vrijmaakte voor Iljoemzjinov, een even duistere als corrupte figuur uit Kalmukkië, die de Wereldschaakbond (FIDE) schaamteloos zou regeren door middel van systematische omkoping.

Juist ja ...
    Maar dit was slechts ter afwisseling. Hier weer een standaardfiguur - de aanleiding was dit bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 25-03-2015, ANP, redactie

Porosjenko ontslaat leider regio Dnjepropetrovsk

De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft miljardair Ihor Kolomojski ontslagen als gouverneur van de de Oost-Oekraïense regio Dnjepropetrovsk.   ...


Red.:   Daar waar de West-Oekraïense fascisten huishouden onder de Oost-Oekraïeners.
  De 52-jarige tycoon, die zijn geld verdiende in het bankwezen, in energie en de media ... Hij was een belangrijke bondgenoot van de regering omdat hij vrijwilligersbataljons financierde die het opnamen tegen de pro-Russische separatisten.

Hij financiert de fascisten, die de macht hebben gegrepen na een door hen gepleegde moordpartij op het Maidan-plein in Kiev en daarop volgende coup. En is een handlanger van Porosjenko. Dus meteen zijn antecedenten opgezocht:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen 25-03-2015, ANP.

Ihor Kolomoyskyi

...    A multibillionaire, Kolomoyskyi is rated as the second or third richest person in Ukraine (after Rinat Akhmetov and/or Viktor Pinchuk) ...

Biography
Kolomoyskyi was born in a Jewish family of engineers. ...
    Kolomoyskyi is the co-founder of the PrivatBank ...


Red.:   Juist ja ... Weer eentje op de lijst der kwaadaardigen.
    Een clubje wier activiteiten een paar jaar terug prominent in het nieuws waren, voor het starten van deze verzameling, en nu even tussendoor passeert:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2015, van verslaggever Eric van den Outenaar

Bank Goldman Sachs boekt riante winst

Voor de Amerikaanse bank Goldman Sachs lijken de gouden tijden van voor de financiële crisis uit 2008 weer helemaal terug. Het financiële conglomeraat boekte in het eerste kwartaal een winst van ruim 2,8 miljard dollar (2,6 miljard euro), 40 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en de hoogste kwartaalwinst in vijf jaar tijd.     ...
    Goldman Sachs is een van de succesvolste, maar tegelijkertijd ook een van de beruchtste banken in de wereld. Tijdens de financiële crisis enkele jaren geleden wist de bank veel geld te verdienen door tegen Griekenland te speculeren. De bank adviseerde de Griekse overheid eerst jaren bij het uitschrijven van obligaties en zich dus zo in de schuld te steken.
    Toen vanaf 2009 de Europese schuldencrisis uitbrak, verdiende de bank geld door Griekse financiële producten snel te verkopen. Ook wordt Goldman Sachs gezien als een van de hoofdrolspelers in het uitbreken van de kredietrcrisis in 2008. De bank verkocht jarenlang slechte hypotheken door aan institutionele beleggingsinstellingen, zoals de pensioenfonds van ambtenaren in verscheidene Amerikaanse staten.


Red.:   Goldman Sachs voert zo'n beetje het Joodse contigent aan waar het gaat om het plegen van financiële kwaadaardigheid.
    Een van de meer indirecte vorm,en van kwaadaardigheid is het fanatisme waarmee Joden ervoor strijden  om zo veel mogelijk onaanpasbare achterlijke immigranten op onze cultuur los te laten - want dat die kwalificaties van toepassing zijn blijkt uit het gedrag van de moslims ("Schieten cartoonisten dood") en negers ("Willen Zwarte Piet dood"). Hier de bijdragen van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2015, column door Arnon Grunberg

Mysterie

'Een val van het kabinet over dit thema ...
    Intussen vragen sommige mensen zich af hoe het kan dat wij nog onze broodjes zalm eten, om toneelschrijver Peter Weiss te parafraseren, terwijl de Middellandse Zee in een massagraf verandert.
    Het antwoord luidt dat dat prima kan. Lijden en ondergang van de ander laten ons betrekkelijk koud, zolang we zelf de lijken niet hoeven op te ruimen. Daar zit geen limiet aan. Smaakt boven de miljoen lijken de zalm minder? Nee.   ...


Red.:   Oftewel: Nederlanders zijn harteloze ploerten (zoals bekend: dat 'we/ons' van Grunberg slaat allen op hemzelf of zijn cultuur in combinatie met positieve zaken).
   En deel 2:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2015, column door Arnon Grunberg

Wegkijken

De premier van Malta, Joseph Muscat, verklaarde dat Europa en de rest van de wereld 'wegkijken', de tragedie in de Middellandse Zee niet wensen te zien.    ...
    Dat wij vluchtelingen die het geluk hadden de overtocht te overleven soms terugsturen bewijst dat we niet alleen wegkijken, maar dat we ook nog eens sadistisch zijn.   ...


Red.:   Idem en ter verduidelijking van de toewijzing: Joden zullen nooit een vluchteling wegsturen (beweren ze van zichzelf, indien in de diaspora - let wel: vanuit hun eigen land doen ze het bij de vleet).
    Dus vertaald wat Grunberg zegt:
  "Nederlanders zijn sadistisch"

Waarop de enig passende reactie luidt:
  "Joden zijn parasitair én sadistisch"

Met als conclusie dezelfde als die van Grunberg:
  Dat laatste lijkt mij reden tot grondige zelfreflectie.

Maar die zal er alleen komen voorafgaande aan massale zelfmoord.
    De bron blijft maar spuien:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2015, column door Arnon Grunberg

Neveneffect

... een artikel van Christoph Reuter in Der Spiegel over IS. (Online te vinden.)
    Reuter beschrijft hoe de architect van IS, de Irakees Samir Abd Muhammad al-Khlifawi, bekend onder het pseudoniem Haji Bakr, zijn organisatie opzette ...
    Nee, IS is geen creatie van het Westen, maar IS is wel een neveneffect van onze droom uit 2003: een democratie in Irak.


Red.:   Gore leugens: de inval in Irak was het idee van de wraakzuchtigen in de kwaadaardige migrantenstaat Amerika, voor een flink deel politiek beheert door de Joodse immigranten.
    Terug naar de actieven in de financiële wereld. De Volkskrant heeft er eindelijk de juiste soort terminologie voor gevonden, door het even los te maken (onbewust, natuurlijk, allemaal), van de persoonlijke/culturele achtergrond:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2015, van verslaggever Robert Giebels

Die wandaden van de private equity, zijn dat excessen?

Private equity slaat formeel op investeerders die buiten de beurs om kapitaal inbrengen om zo een bedrijf te laten groeien. Maar het beeld is van onverzadigbare sprinkhanen die op een kwetsbaar bedrijf springen en, in plaats van erin te investeren, het volhangen met schulden waarvan de rente aftrekbaar is.   ...


Red.:   Nog steeds wel die verzachtende terminologie: 'het beeld is'... De werkelijkheid : "het feit is" 

  Gedurende een klein aantal jaren vreten de insecten alles van waarde op, keren zichzelf een superdividend uit en laten uiteindelijk een bedrijf op de rand van faillissement achter. Een enkele keer gaat het mis, zoals nu met afvalbedrijf Van Gansewinkel, en moeten de sprinkhanen hun verlies nemen.
    Op initiatief van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer legden twaalf betrokken specialisten de Tweede Kamer woensdag uit wat private equity nu precies is. Vooraf liet initiatiefnemer Nijboer er geen misverstand over bestaan welk beeld hij, en een groot deel van de Kamer, heeft: 'Er moet een einde komen aan het gewetenloze handelen van het snelle geld. Aan investeerders die oer-Hollandse bedrijven als de HEMA volpompen met schulden en in de problemen brengen, die hele mediaconcerns zoals de NRC bedreigen en de kinderopvangvoorziening (Estro) in gevaar brengen. Bovendien ontwijken deze bedrijven met ingenieuze constructies belasting, zodat zij niet eerlijk bijdragen aan de samenleving en de kosten afwentelen op de maatschappij.'    ...
    ... De Kamer hoorde één microverhaal van iemand die de sprinkhanen echt over zich heen had gekregen. Dat was Hubert Smeets, oud-adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad en de afgelopen jaren voorzitter van de ondernemingsraad van NRC Media.
    Boosdoener was de - afwezige - Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria. Die nam in 2010 een meerderheidsbelang in krantenbedrijf NRC Media en verkocht het dit jaar met winst. 'Hoewel het de werknemers waren die voor die meerwaarde hebben gezorgd, waren zij en de OR voor Egeria non-existent', zei Smeets.
    In 2011 kromp de investeerder het personeelsbestand in met 10 procent. 'Pijnlijk, maar dat hoort erbij', vond Smeets. 'Maar kort daarna kende Egeria zichzelf 12,5 miljoen dividend toe op een winst van nog geen 5 miljoen. Private equity zoals wij het hebben ervaren, nam niet deel, maar nam.'

En hier is Egeria gebruikt als voorbeeld (het lijkt toch wel halfbewust), maar dat is een mini-minispeler vergeleken bij de grote rest. Die voornamelijk Joods is, zoals gezien.
    Het zijn kwaadaardige parasieten.
    Waarvoor dagelijks op de voorpagina van de "kwaadaardige parasieten"-krant reclame wordt gemaakt:


De Volkskrant, 02-05-2015, column door Arnon Grunberg

Machtshonger

Verleden week sprak ik in Utrecht met Ewald Engelen en Harro Maas over met name de bankencrisis. Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen. 'Speaking truth to power.' ...


Red.:   Ewald Engelen is één van de weinigen die een beetje kritiek levert op het geloof van de kwaadaardige parasieten, het neoliberalisme, en is dom dat hij zich op enigerlei wijze inlaat met het kwaad. Beëlzebub heeft al eens eerder zijn banvloek over Engelen uitgesproken, en het idee dat er ergens iets veranderd kan worden aan Beëlzebub is grenzeloos naïef - dan zou het hele genenpatroon moeten wijzigen. Kijk maar:
  Zo behoort Ewald Engelen volgens een artikel van Rutger Bregman in De Correspondent tot de top-20 media-economen ...

Allemaal rabiate neoliberalen. Baarsma, Bouman, Verhaar, Stellinga enzovoort. Allemaal van de soort: "Afrika is zo rijk omdat ze daar het minste belasting betalen". De term "econoom" betekent in het algemeen: "Te dom voor een echte studie en geil op geld"
  ... tot de top-20 media-economen. (Engelen is feitelijk geen econoom ...

Bedoeld als diep belediging, natuurlijk.
  ... is feitelijk geen econoom, maar dat doet er niet toe.)

Gifgroene goorheid. Ziet u het straaltje speeksel uit zijn mondhoek druipen terwijl hij dat laatste opschreef ... Beëlzebub heeft mooie kleren aan, maar de bokkepoten, hoorns en neus steken er altijd zo raar uit ...
  Zo behoort Ewald Engelen volgens een artikel van Rutger Bregman in De Correspondent tot de top-20 media-economen. (Engelen is feitelijk geen econoom, maar dat doet er niet toe.)

    Maar wat was nu dit keer de preek van Beëlzebub:
  Engelen suggereerde dat het de taak van de academicus is om de waarheid tegen de machtigen te zeggen.
    Hoe sympathiek deze uitspraak ook klinkt, er zitten problematische kantjes aan. ...

De "Ik ben uw beste vriend maar moet u niet eens nodig dood ..."-truc.
    Oh ja, de inhoud: "Aan de machtigen zitten geen problematische kantjes" sprak Beëlzebub tot zijn volgelingen ...
  Kennelijk heeft de academicus toegang tot waarheid, misschien wel exclusieve toegang,

Parbleu ... Het lef om de Waarheid van Beëlzebub te betwijfelen ...
    Oh ja, en als decoratie ook nog een fraaie stropop.
    En dan tenslotte het zelfportret:
  Dat is het probleem van alle revoluties ... achter het ideaal gaat alleszins begrijpelijke machtshonger schuil.

Dat is het probleem van alle strevingen van Beëlzebub en zijn soortgenoten: achter alles gaat onbegrijpelijke machts- en geldhonger schuil.
    Wat is die holocaust, die dezer dagen weer zo effectief uitgevent wordt om ontmaskering van Beëlzebub te voorkomen, toch uitermate begrijpelijk.
    En waarom kan Beëlzebub dit allemaal zo volkomen psychopaat doen:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2015, column door Arnon Grunberg

Intermezzo

Mijn ouders zijn niet in Nederland geboren en zijn er niet begraven, hun kinderen leven niet meer in Nederland en zullen er evenmin worden begraven ...


Red.:   Of zoals afgekort in de kop van de webversie:
  De geschiedenis van mijn familie in Nederland was een intermezzo

Hartelijk dank voor de aanwezigheid.
    Volgende. Een stiekeme erkenning dat de Joden de financiële markten domineren van een Jood - de auteur schrijft het artikel naar aanleiding van de komende 4/5 mei en het staat verder vol met Nederlandhaat uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, Vonk, 02-05-2015, door Robert Vuijsje

Een massale achteloosheid

Wat herdenken we, nu de meesten van ons de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt? En hoe herdenken we in een niet bijster tolerante samenleving? Robert Vuijsje zoekt een antwoord.

... Ten slotte waren de jaren zeventig een tijd waarin Joden nog gewoon oorlogsslachtoffers waren. Een bevolkingsgroep die uit hun huizen was gehaald en als vee op transport gezet om te worden afgeslacht. ... In Europa volgden de jaren zeventig zo kort op de Tweede Wereldoorlog dat de Joden niet waren getransformeerd naar een volk van rijke stinkerds die achter de schermen alles stiekem regelden en de macht over de hele wereld in handen hadden. ...


Red.:   Niemand maar dan ook werkelijk niemand heeft ooit iets dergelijks gezegd, binnen het bereik van Robert Vuijsje. En ook niet iets dat ook maar hier in de buurt kwam. Niemand. En toch staat dat zinnetje daar. Omdat Robert Vuijsje dus weet dat dat een verwijt is dat gemaakt zou kunnen worden. En dat weet hij hij niet van iemand anders. Dat kan hij alleen weten door het kennen van de feiten. Robert Vuijsje geeft hiermee toe dat hij weet dat de Joden in de hun leden een grote groep 'rijke stinkerds' bevat die 'achter de schermen alles stiekem regelden'. En regelt. En 'de hele wereld in handen hadden.' In ieder geval de financiële wereld. En in Amerika, een groot deel van de rest.
    Hartelijk dank voor deze bekentenis.
    Weer een Grunbergje:


Uit: De Volkskrant, 06-05-2015, column door Arnon Grunberg

Verontwaardigd

... de Financial Times schrijft Mohamed A. El-Erian, economisch adviseur bij verzekeringsmaatschappij Allianz en voorzitter van Obama's Global Development Council, dat of Labour nu wint of de Tories het onwaarschijnlijk is dat het land uit de EU treedt. ...
    Londen is een van de belangrijkste financiële centra ter wereld. Hoe zal de volgende Britse regering de bankenindustrie reguleren?    ...
    Het belangrijkste effect van de verontwaardiging over de bankenwereld is dat wij steeds meer beroepsverontwaardigden hebben. ...


Red.:   Het belangrijkste effect van het onthullen van de Joodse machtshonger middels de dominantie van de financiële wereld is dat er steeds meer Joodse beroepsverontwaardigden komen die lullen over een holocaust.
    Er is hier meerdere malen verondersteld dat wat in de huidige tijd er blijkt te zijn aan foute cultuur en houding, er waarschijnlijk ook voor de oorlog was. Hier een gevalletje ter ondersteuning:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2015, tv-recensie, door Jean-Pierre Geelen

Reis

... vrijdag in De ijzeren eeuw (VPRO/NTR). Deze prachtige serie over Nederland in de 19de eeuw, belichtte in de zesde aflevering 'Het geheim van Rotterdam'.
    Dat geheim bleek gecentreerd rond één relatief onbekend persoon: Lodewijk Pincoffs. Verscheidene hedendaagse Rotterdammers, onder wie zijn biograaf Bram Oosterwijk, schetsten het leven van de ijdele en omstreden zakenman, die samen met zijn vriend, de bankier Marten Mees, Rotterdam veranderde van provinciestadje tot internationale havenstad.
    Als Jood was hij niet welkom in de elitaire sociëteit Amicitia ...


Red.:   Gore pro-Joodse propaganda: alle buitenstaanders zijn niet welkom in zo'n in-crowd sociëteit - waaronder ook vele Joden.
  ... maar in de gemeenteraad deed hij van zich spreken.

Er was dus geen enkele belemmering voor hem - zoals ook uit de rest van de documentaire blijkt.
  ... Uit ondernemingsdrift verbond hij beide helften van de Maasstad met elkaar, hij liet de Nieuwe Waterweg aanleggen, de felbegeerde route naar zee.
    En toen kwamen de mislukkingen. Pincoffs sloeg aan het frauderen; het ene gat moest gevuld met het andere. In stilte vluchtte hij met zijn gezin naar New York, hele families geruïneerd achterlatend.

Oftewel: als er achterdocht was bij die families, bleek dat dus volkomen terecht. Of, zoals het gezegd werd: de slachtoffers vertrouwden Pincoffs volkomen. "We dachten dat hij dezelfde moraal had als wij. En dat bleek niet juist".
    Treffender had het niet verwoord kunnen worden. De residenten werden alweer belazerd door de nomaden en nomadisten, en hun gebrek aan moraal.
    En nog een heerlijke:


Uit: De Volkskrant, 15-05-2015, column door Arnon Grunberg

Denkbeeldige gemeenschap

De historicus Yuval Noah Harari sprak zaterdag in een interview door Hendrik Spiering in NRC Handelsblad over de 'imagined community', oftewel de denkbeeldige gemeenschap.
    Volgens Harari is het wezenlijke verschil tussen mens en dier dat de mens, dankzij die imaginaire gemeenschappen, massa's kan mobiliseren die allemaal aan dezelfde opdracht werken. Geen chimpansee zal bereid zijn een banaan op te geven in ruil voor de belofte dat hij na zijn dood in de chimpanseehemel komt, aldus Harari.    ...


Red.:   Sowieso al een leugen. Mensapen doen wel degelijk aan verdeling van voedsel. Maar ja, Jood hè (Noah ...) ... Die doen niet aan verdelen: rijk is rijk en arm is arm. "Het recht van de sterkste" en "Winner takes all".
  Daarom dient de mens veilige afstand te bewaren tot het concept van de gemeenschap, hij dient zich zo soepel mogelijk door diverse denkbeeldige gemeenschappen heen te bewegen.

Ongelofelijk. Daar staat het bijna volledig: weg met de residente cultuur en leve het nomadisme. Dat "bewegen door" is het rondtrekken van beparasiteerde gemeenschap naar beparasiteerde gemeenschap.
    Waarom was de oorzaak van die holocaust toch ooit een probleem?
    En het gaat maar door:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2015, column door Arnon Grunberg

Missen

Vandaag is mijn moeder jarig, ze zou 88 zijn geworden. ...
    Soms vraag ik me af of mijn moeder zou willen dat ik haar meer mis, of dat ze juist trots op me zou zijn omdat ik zo ben: hard, onverzettelijk en onthecht. Een mentale sluipschutter, volledig getraind op het volbrengen van de missie.


Red.:    Juist ja .... Die missie kennen we. Meegenomen is die erkenning dat hij een sluipschutter is. Een pion functionerend in het legioen. Oftewel: de vorige holocaust is inmiddels onderbouwd. Grunberg is nu de volgende aan het rechtvaardigen.


Uit: De Volkskrant, 09-06-2015, column door Arnon Grunberg

Stervensbereid

Zaterdagmiddag tijdens een door Nexus georganiseerde discussie over Europa vertelde de historicus Philipp Blom over een bezoek aan een Duitse school. Hij had gevraagd: 'Wie meldt zich aan als vrijwilliger als Merkel zegt: we gaan naar Oekraïne?' Men had hem schaapachtig aangekeken ...
    Waarvoor ben je bereid te sterven?    ...
    Hoe dan ook, de tijd dat we het sneuvelen aan beroepsmilitairen konden overlaten loopt langzaam ten einde.


Red.:   Volgende: dreigen met geweld. Bijvoorbeeld de bezetting van Zuid- en Oost-Europese troepen van Noordwest-Europa, zodra Noordwest-Europa niet meer mensen te bloeden voor de rest van Europa. of gewoon het steunen van de Joodse oligarchen in fascistisch West-Oekraïne tegen de residenten van Oost-Oekraïne en Rusland.


Uit: De Volkskrant, 10-06-2015, column door Arnon Grunberg

Blijven plukken

Tijdens de bijeenkomst van de G7 in het Beierse kasteel Elmau waarschuwde Obama voor een Grexit. Al eerder had de econoom Paul Krugman geschreven dat Europa zich slaapwandelend naar de afgrond begeeft. ...
    Als Europese leiders zich echter minder hadden laten leiden door de sentimenten van het eigen volk en wat oplossingsgerichter hadden gedacht was ...


Red.:   "Oplossingsgericht": het doorgaan van het storten van tientallen miljarden van de burgers richting de financiële markten en de daar dominerende Joodse oligarchen.
    Iemand heeft een niet-Joodse opmerking gemaakt (anti-Joods is ten strengste verboden):


Uit: De Volkskrant, 12-06-2015, column door Arnon Grunberg

Schuld

Hoe groot mag de financiële sector, dat wil zeggen de banken, zijn? (In Nederland is de financiële sector 278 procent van het bbp.) Volgens de econoom Dirk Bezemer, in een artikel van Jonathan Witteman woensdag in de Volkskrant, vergiftigt een te grote financiële sector de economie. ...


Red.:   Herhaal: Een niet-Joodse opmerking (herhaal: anti-Joodse opmerkingen zijn ten strengste verboden). De Joods-culturist kan zich natuurlijk niet inhouden. Eerste stap, tevens de kop van de webversie:
  Een schuldenvrije maatschappij is niet ideaal

Een klassieke stroman of stropop: de uivergroot wat iemand zegt tot iets dat die persoon niet heeft gezegd.
  ... het door de overheid aangemoedigde bijgeloof dat sparen goed is en een eigen huis nog beter.

Van spaargeld kan Shylock niet leven - alleen van schulden. En een eigen huis is volstrekt strijdig met het ideaal van de nomaden en nomadisten, een eigen huis heeft zeer vierkante wielen.
    Wat wel een ideale maatschappij is? Een maatschappij geregeerd door Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers enzovoort. Dixit Grunberg, gedurende al meerdere jaren op de voorpagina van de Volkskrant.
    Vervolg:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2015, column door Arnon Grunberg

Defensietolk
 
... Hier en daar een individu redden uit de klauwen van de staat ...


Red.:   Wie redt de staat uit de klauwen van de Joodse media-propgandisten ... ?


Uit: De Volkskrant, 17-06-2015, column door Arnon Grunberg

Repressie

...    Een betere samenleving? Iets minder repressie van de overheid ...


Red.:   De kwaadaardige gestoorde Joodse gek met dwangneuroses.
    Hé, weer een stukje interessante geschiedenis. Het werd dezer dagen al op televisie genoemd door een historicus, met een opmerking neerkomende op "Maar ik mag niet zeggen dat het war is":


Uit: De Volkskrant, 17-06-2015, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Won Rothschild Slag bij Waterloo ?

De echte winnaar van de Slag bij Waterloo, die donderdag 200 jaar geleden plaatsvond, zou volgens een mythe de bankier Nathan Mayer Rothschild zijn geweest. Hij had zijn eigen waarnemer - Ruthworth geheten - in de Britse legers onder leiding van hertog Wellington. Voordat het stof op het slagveld was opgetrokken liet hij een postduif los met een bericht over de afloop van de slag.
    Toen Rothschild dit bericht in Londen kreeg, zou hij, leunende op een pilaar van de Stock Exchange, Britse staatsobligaties zijn gaan verkopen. Omdat werd vermoed dat Rothschild de uitkomst kende, dachten andere handelaren dat hij wist dat Napoleon zou hebben gewonnen. Toen verkooppaniek ontstond en de koersen kelderden, begon Rothschild via stromannen de stukken voor een habbekrats op te kopen. Hij verdiende een vermogen toen de daadwerkelijke uitslag bekend werd en de koersen omhoogschoten en maakte zo van zijn bankiershuis het rijkste van Londen.    ...


Red.:    Maar dat is dus niet waar, ook volgens Peter de Waard. Hier zijn wat argumenten:
  De mythe, die nu nog vaak wordt gebruikt om de hebzucht van de financiële markt te illustreren, werd in 1846 in antisemitische Franse kringen gecreëerd en ging al gauw een eigen leven leiden.

het verhaal dat het een mythe was, werd in joodse kringen gecreëerd en ging al gauw een eigen leven leiden.
  Niettemin bleef de mythe ook na de Tweede Oorlog in stand, tot de Britse economisch historicus Niall Ferguson er onderzoek naar deed.

Niall Ferguson is zo rabiaat neoliberaal (het seculiere Joodse geloof) dat je zou denken dat hij naast geestelijk ook fysiologisch besneden was.
    En verder:
  Pas vanaf het einde van juni 1815 begon Rothschild op grote schaal Britse staatsobligaties te kopen, omdat hij vermoedde dat de koersen omhoog zouden gaan nu Groot-Brittannië geen nieuwe oorlogsleningen meer hoefde op te nemen. Hij had gelijk. De koersen liepen langzaam op.
    In 1817 begon hij de obligaties te verkopen toen ze 40 procent in waarde waren opgelopen. Maar speculatie was niet de oorzaak van de rijkdom van het bankiershuis. Rothschild dankte die vooral aan de leningen die hij tijdens de Napoleontische tijd voor de verschillende leiders plaatste om hun oorlogsinspanningen te financieren.

Wat een humor ... Alsof het er toe doet met welke financiële handeling je geld vergaart: het is allemaal het onttrekken van geld uit de economie. Alle financiele handel is malversatie.
    En dat blijft zo ondanks dit:
  De mythe, die nu nog vaak wordt gebruikt om de hebzucht van de financiële markt te illustreren ... In 1940 besloot de Duitse minister van Propaganda Joseph Goebbels het te laten verfilmen. In Die Rothschilds werden de duistere activiteiten van joodse bankiershuizen aan de kaak gesteld om de jodenvervolging te kunnen rechtvaardigen.

Er is geen mythe nodig om te weten dat de financiële handel inherent hebzuchtig is, en het feit dat Joseph Goebbels het ook constateerde maakt het niet minder waar.
    Om heel precies ze zijn: het feit dat hier Joseph Goebbels aangehaald wordt maakt het waarschijnlijker dat de mythe wel waar is, omdat men de mythe om deze ongeldige reden wil ontkennen.
    Wat nog verder aangevuld wordt door:
  Op dit moment doen zoveel spookverhalen over de crisis van 2007/8 de ronde dat gevreesd moet worden dat het over twee eeuwen mythen zal regenen.

Die spookverhalen kunnen niet anders dan ontkenningen van de waarheid zijn, die waarheid zijnde dat de crisis van 2007/2008 in hoge mate is aangestoken door Goldman Sachs, Lehman Brothers en andere Joodse zakenbanken en Joodse financiële instellingen. En als de waarheid nu al wordt verkracht door mythes, dan is het behoorlijk waarschijnlijk dat dat vroeger ook al  gebeurd kan zijn.
    Allemaal om te voorkomen dat men uiteindelijk gaat inzien: er was wel degelijk een reden om met vingers naar Joden te wijzen. Als bezitters van "goud" en schilderijen.
    De anticultuur-maffia heeft gedineerd:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2015, column door Arnon Grunberg

Absurd

Recentelijk dineerde ik met wat rechters. Zij bevestigden dat maatschappelijke en politieke druk ertoe hadden geleid dat rechters steeds zwaarder straffen. ... 
    Mocht de mensheid over twee eeuwen nog bestaan, dan zal ons strafrecht barbaars worden genoemd.


Red.:   Solidariteit onder criminelen assorti.
    En het gaat maar door:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2015, column door Arnon Grunberg

Democratie

...    Niet te weinig, maar te veel democratie heeft bijgedragen aan de Griekse crisis. Democratische meerderheden kunnen namelijk desastreuze beslissingen nemen.    ...


Red.:   De Griekse crisis is veroorzaakt door het uitlenen door West-Europese elite (bankiers) zonder enige democratie aan Griekse elite zonder enige democratie (bankiers) van honderden miljarden, waarna de EU-elite heeft besloten dat deze schulden overgeheveld moesten worden naar de burgers uitleg of detail , vanzelfsprekend zonder inspraak van de burgers dus ook zonder enige democratie. Dit om te voorkomen dat de elite geld zou kwijtraken.
    Grunberg zegt dat dit allemaal het gevolg is van de democratie - de wil van de burgers. Omdat ook Grunberg wil dat de rijken hun door speculatie verloren geld terugkrijgen van de burgers.
    Wat ons brengt tot een pastiche van de uitspraak van Grunberg: Niet te veel holocaust, maar te weinig holocaust heeft bijdragen aan het huidige neoliberalisme.
    En er is weer sprake van een heuse hausse:


De Volkskrant, 26-06-2015, column door Arnon Grunberg

Thuiszitters

Het woord 'labbekakken' overschaduwde het interview met de 'rechtse marxist' Hans de Boer door Frénk van der Linden en Pieter Webeling, woensdag in de Volkskrant. ...


Red.:   Dat 'rechtse marxist' van die VNO-NCW voorzitter is nog waar ook, want al dit soort rechtse ploerten gelooft maar in één ding: geld.
  Zijn opvatting dat uitkeringsgerechtigden aan het werk moeten, zal vrees ik door veel mensen worden gedeeld.

Twee leugens: ten eerste wordt die opvatting alleen door vele mensen in de topderde gedeeld, en de rest niet, en tweede, mede volgende uit de eerste leugen, 'vreest' Grunberg dit niet: als het zo zou zijn, is hij er blij mee.
  Als libertijn zou ik zeggen dat het garanderen van het eigendomsrecht de primaire taak van de overheid is.

Behalve het recht op de vruchten van de arbeid van de werkenden, die mogen vrijelijk gestolen worden. Want met die gestolen vruchten worden de bankrekeningen van de rijken gevuld, waaronder zeer onevenredig veel Joden. En denk ook aan al die schilderijen ...
  Een rechtvaardiging voor het sociale stelsel is dat het op elegante wijze revolutionaire tendensen voorkomt, waardoor het eigendomsrecht effectiever gegarandeerd kan worden.

Het sociale stelsel is er gekomen uitsluitend en alleen vanwege de dreiging van een communistische (kiezers-) opstand onder de werkenden uitleg of detail , zoals de gang van zaken na de val van het communisme bewijst: men begon onmiddellijk als een bezetene te graaien en plunderen. Met bijvoorbeeld de hulp van dit soort organisatievormen:
  Maar gaan thuiszitters zich dan niet vervelen? Bedrijven als Novartis of Pfizer zullen met medicijnen komen die de sensatie van verveling verminderen en misschien zelfs voor betekenis en zingeving kunnen zorgen.

Tja ... De werkende wordt er door de ploerten uitgezet, en daarna verdoofd door ze aan de drugs te brengen ...
    Ter ondersteuning voor de aandacht gegeven aan A. Grunberg in deze verzameling deze bron:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2015, tv-recensie, door Gidi Heesakkers

Schijnwereld

...    In De meesterwerken, het VARA-programma waarin Paul Witteman elke donderdag met een bekendheid bespreekt wat de hoogtepunten zijn in de kunst en cultuur, was op hetzelfde moment Arnon Grunberg te gast. De schrijver noemde onder anderen kunstenares Marina Abramovic als grote favoriet.


Red.:   Hij is hier lid van een zeer select gezelschap.
    De hausse houdt aan:


Uit: De Volkskrant, 29-06-2015, column door Arnon Grunberg

Democratisch

    'Referendum over een illusie', kopte de Süddeutsche Zeitung over het voornemen van de Griekse premier Tsipras om een referendum te organiseren over het reddingsplan en tegelijkertijd een negatief stemadvies af te geven voor dat reddingsplan.    ...


Red.:   De hele elite is dan ook heftig tegen dit referendum. Eigenlijk: tegen elk referendum.
  Natuurlijk zijn Merkel en haar bondgenoten medeverantwoordelijk voor deze Griekse regering, die gekozen kon worden omdat Griekenland gedwongen werd tot een economisch beleid dat voor de Griekse burger neerkwam op een strafcampagne. Tegelijkertijd is het evident dat de democratisch gekozen Griekse regering incompetent is.

Natuurlijk is het evident dat de ongekozen EU-leiders incompetent zijn, door de schuld gemakt door de banken, de rijken, over te hevelen naar de burgers.
  Nemen niet gekozen technocraten betere beslissingen dan democratisch gekozen bestuurders? Ik twijfel. Vooralsnog rent de eurozone op democratische wijze richting afgrond.
    Maar als we in de afgrond liggen, dan kunnen we tegen elkaar zeggen: 'Het volk heeft het zo gewild'.

Het is volkomen helder: als de keuze is tussen "democratie" en "Europees Imperium", kiest Grunberg voor "Europees Imperium". Waarop deze redactie bij de keuze tussen ophangen of vierendelen voor EU-leiders en Grunberg toch uiteindelijk maar kiest voor ophangen. Vierendelen is zo bloederig ...
    Een van de financiële zaakjes van Shylock is afgerond:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2015, van verslaggever Gerard Reijn

Voor deze winst hoef je geen 'durfinvesteerder' te zijn

Tussentitel: 285 procent rendement heeft de verkoop van het Vendex KBB-concern de voormalige eigenaars opgeleverd

Net iets meer dan tien jaar had investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) nodig om een van de grootste winkelbedrijven die Nederland ooit had, uit te ponden. Vorige week werd bekend dat de laatste restjes Vendex KBB worden verkocht aan twee andere investeringsmaatschappijen, het Amerikaanse Goldentree en het Franse Ardian.
    Daarmee zetten KKR en zijn partner Alpinvest (een derde partij, Change Capital Partners, verkocht al snel zijn aandelen aan de twee anderen) een punt achter een uiterst geslaagde operatie. ...
    KKR en Alpinvest telden 1,4 miljard euro neer voor alle aandelen van het concern, dat toen nog op de Amsterdamse beurs genoteerd was. ...
    ... Nauwelijks een jaar na de overname verkochten ze het grootste deel van het onroerend goed van het concern aan een consortium: 73 panden in totaal van kolossen als V&D en De Bijenkorf, inclusief dat aan de Dam in Amsterdam. De opbrengst werd niet officieel bekendgemaakt, maar bedroeg waarschijnlijk 1,3 miljard euro.
    De eerste winkelketens waren al een half jaar eerder verkocht: It's, Modern en Prijstopper, 140 winkels bij elkaar. En een half jaar later later gingen Dixons, Dynabite en Dexcom: 193 winkels. Prijzen zijn nooit bekendgemaakt, maar op dat moment zaten KKR en Alpinvest ongetwijfeld al op winst.
    En toen moesten de grote winkelketens nog verkocht worden: HEMA, V&D en Bijenkorf. HEMA werd in 2008 verkocht (aan investeringsmaatschappij Lion) voor naar verluidt 1,1 miljard euro. In 2011 volgden V&D (aan investeringsmaatschappij Sun) en De Bijenkorf (aan de Britse warenhuisketen Selfridges). Sindsdien bestond Vendex KBB, inmiddels omgedoopt tot Maxeda, alleen nog uit een reeks klussenwinkels: Praxis en Formido in Nederland, Brico in België.
    De crisis gooide echter roet in het eten. ... Praxis, Brico en Formido waren onverkoopbaar.
    ... Daarop gooiden de eigenaren van Maxeda het begin dit jaar over een andere boeg. Ze boden niet de winkelketens apart te koop aan, maar allemaal tegelijk, samen immers 'de marktleider in de Benelux'. Daar gingen uiteindelijk Goldentree en Ardia op in.
    Na iets meer dan tien jaar kunnen KKR en Alpinvest de balans van hun Vendex-'avontuur' opmaken. ...
    Het Financieele Dagblad rekende vorig jaar nog eens na wat de opbrengst van al die winkels was en kwam uit op 3,4 miljard euro. Daar moet nu de opbrengst van de aandelen Maxeda nog bij worden opgeteld, naar schatting ook nog meer dan 600 miljoen. Dat brengt de totale opbrengst op 4 miljard euro: een rendement van 285 procent in elf jaar.


Red.:   Waarop wij hier ook de balans kunnnen opmaken: dit zijn holocaust-achtige wantoestanden die slechts met holocaust-achtige maatregelen rechtgezet kunnen worden: al dan niet revolutionaire tribunalen, met een ruime portie doodvonnissen. Uit te strekken tot de huidige daders en hun erfgenamen als het Joden betreft want Joodse erfgenamen willen ook de schilderijen van hun verre voorzaten terug.
    Nog een overzicht en dan zelfs over een wijder veld. De uitvoerder is Omroep MAX, die op zoek is naar misstanden rond de pensioenen. En raad eens waar ze uitkomen: bij Goldman Sachs, Lehman, enzovoort - uitzendingen hier: uitleg of detail (01-07-2013) uitleg of detail (13-07-2015) uitleg of detail (14-07-2015). En langs komt weer een nieuwe naam: Larry Fink, baas van "investment corporation" BlackRock - de grootste op zijn terrein met een belegd kapitaal van 5 biljard (als in 5000 miljard). MAX: '... Larry Fink, de machtigste financiële man ter wereld, ...'. Larry Fink is Joods. Vanzelfsprekend (bijna).
    Is dat even fijn dat Joden nauwelijks invloed hebben en dat degene die iets anders beweert een antisemiet is ... Want dat maakt het voorgaande allemaal volkomen onwaar.
    Terug naar de profeet van de kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2015, column door Arnon Grunberg

Zonderling

De onlangs overleden dichter Rogi Wieg ... Mijn moeder nodigde de zonderling uit voor de lunch. ...
    Kort daarop drong het tot me door dat de wereld jacht maakt op de zonderling. Dat leek me onaangenaam. Hoewel je een wilsbesluit nooit moet overschatten, besloot ik roofdier te worden. Een lief roofdier, dat wel. Een vriendelijke steppewolf.


Red.:   Verklaar jezefl met je roofdieren-mentaliteit tot zonderling, en je hebt een mooi excuus om roofdier te zijn. En om de goedgelovigen nog meer zand in de ogen te strooien, noem je jezelf een "een vriendelijk roofdier". De herten die net met de nodige moeite hun eten hebben verzameld weten wel beter ...
    En toen sloegen de herten terug en dat noem je dan een "holocaust" - als roofdier ...
    Er zijn trouwens nu langere tussenpozen - kennelijk betere medicatie:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2015, column door Arnon Grunberg

'MIT-gang'

Paul Krugman schreef in The New York Times over het verdwijnen van de 'Chicago-boys' en de opkomst van de 'MIT-gang'. ...


Red.:   Bla bla bla ... En dan ineens, zonder zichtbare aanleiding of overgang:
  Draghi is Italiaan. Belangrijker is allicht dat hij MIT-econoom is, waarmee geïllustreerd is dat het belang van de natiestaat wordt overschat. Wie werkelijk naar kennis streeft, laat zich niets aan landsgrenzen gelegen liggen.

Het verband tussen landsgrenzen en kennis is dat van tang en varken. Wat wel ergens op slaat, is landsgrenzen en roofdierschap.
    Maar het gaat om dit:
  De Chicago-boys zijn economen die veelal gestudeerd hebben aan de University of Chicago en die beïnvloed zijn door Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Overigens had Friedman vaak gelijk.

Het verspreiden van de boodschap van Friedman. Waarvoor geldt:


De Volkskrant, 29-07-2015, ingezonden brief van Daniël de Veer, student sociologie, Utrecht

Friedmans ongelijk

In de Voetnoot van 28 juli heeft Arnon Grunberg het over de ondergang van de Chicago Boys. Een groep economen uit Chicago die het gedachtengoed van Milton Friedman volgde. Hij stelt dat Friedman meestal gelijk had betreffende zijn ideeën over een ongebreidelde vrije markt en minimale overheidsinmenging.
    De geschiedenis wijst anders uit. Chili, Argentinië, Bolivia, Rusland zijn voorbeelden van landen die in een diepe crises zijn terechtgekomen door de adviezen van Friedman en zijn Chicago Boys op te volgen. De verzorgingsstaat werd afgeschaft, overheidsbedrijven geprivatiseerd, werkloosheid nam toe, met grote armoede als gevolg. De Irak-oorlog en de daaropvolgende mislukte wederopbouw vloeien eveneens voort uit de ideologie van de Chicago Boys.


Red.:   De boodschap van Friedman is de boodschap van de Kwaadaardigheid. De boodschap van Shylock, Lucifer en Beëlzebub. Allemaal Joodse figuren.
    Even terugkomen op de Europese natiestaat: wat is het belangrijkste kenmerk daarvan? Dat is de democratie. In Amerika is dat een wassen neus, want daar gaat het om de degene die het best geld kan inzamelen bij de rijken - Amerika is een plutocratie. Daar regeert de financiële wereld. Wall Street. Goldman Sachs. Daar is Arnon Grunberg ontzettend voor: het regeren door Goldman Sachs. En dus:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2015, column door Arnon Grunberg

Ideaal

...Volgens Joschka Fischer, in de Süddeutsche Zeitung ...


Red.:   Joschka Fischer uitleg of detail heeft een lange carriëre aan land- en volksverraad achter de rug en werkt nu voor de Joodse propaganda-organisatie Project Syndicate uitleg of detail .
  Duitse macht, aldus Fischer, heeft anders dan Franse, Engelse of Amerikaanse macht nooit over een beschavingsideaal ('eine zivilisatorische Idee') beschikt dat meer was dan eigen macht.

Zoals gezegd: een gore landverrader. Zoals iedereen die zich met de Joodse cultuur verbindt. Maar het origineel ...:
  Een Europees Duitsland, dus verdere Europese integratie, lijkt mij ook de enige weg voorwaarts.

... is natuurlijk het ergst. Hoe erg? Zo erg:
  Dat de Europese burgers dit niet willen, soit.

Het Rijk van het Kwaad, zo erg. Die de mentaliteit zijn eigen cultuurgenoten ...
  Als het aan de meerderheid had gelegen was er nooit sprake geweest van welk beschavingsideaal dan ook.

... op de Europese burgers en dragers van de Europese beschaving projecteert.
    Het gajes is niet te stoppen:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2015, column door Arnon Grunberg

Menselijkheid

'Inmiddels hebben bijna alle Europese landen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden bezet hun collaboratie met het nazibewind erkend', schreven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld vrijdag in NRC Handelsblad. Ze menen dat de Nederlandse regering haar excuses moet aanbieden voor het weinig heldhaftige gedrag van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog.    ...


Red.:    Wacht even: eerst moeten de Joden even excuus aanbieden voor het weinig heldhaftige gedrag in die gebieden waar de autochtone bevolking zich sterk verzet heeft zoals Rusland.
    En dan komt dit:
  Zeker, dat gedrag liet te wensen over, maar om daar nu excuses voor aan te bieden is nogal absurd. Beter zou het zijn om meer vluchtelingen op te nemen.

Nog absurder.
    Binnen de periode van een week weet Grunberg weer een fraai drieluik te schilderen:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2015, column door Arnon Grunberg

Kapitalisme

Verleden week schreef columnist David Brooks ...


Red.:    Joods.
  ... in The New York Times

Joodse krant.
  ... over de vraag hoeveel hervormingen het kapitalisme nodig heeft om te overleven.
    Geen onderwerp schept zoveel verwarring als kapitalisme. De meeste mensen in mijn omgeving handelen als kapitalisten ...

De meeste Joden (zie aangehaalden hiervoor en erachter) handelen als kapitalisten.
  De antropoloog David Graeber ...

Joods.
   ... heeft in zijn boek over schulden uitgelegd dat de tegenstelling tussen markt en overheid oneigenlijk is. De overheid maakt de markt mogelijk.

Oftwel waar er geen overheid is, is er geen markt en dat is rabiate onzin leert één blik op geschiedenis en heden. Maar zo kom je op ...:
  Het grootste gevaar lijkt mij een door de staat gecontroleerd kapitalisme ...

... en waar kapitalisme een sine qua non is, moet kapitalisme altijd volkomen vrij:
  Kapitalisme is een vruchtbare vorm van anarchie. Het principe is uitstekend ...

En degene die denken dat het kapitalisme zaken te wensen overlaat:
  ... sommige mensen kunnen troost putten uit de gedachte dat het menselijk tekort eigenlijk het kapitalistisch tekort is.

.... moeten beseffen dat dit komt omdat het kapitalisme voor die zaken nog ingevord moet worden. En wat ze denken omdat ze last hebben van ...:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2015, column door Arnon Grunberg

Collectieve angst

...    Nu wordt de collectieve angst veeleer gesymboliseerd door de vluchteling, de moslim, Brussel, oftewel de EU.    ...


Red.:   Iets waarvan de volgende groep absoluut geen enkele last heeft:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2015, column door Arnon Grunberg

Menselijkheid

'Inmiddels hebben bijna alle Europese landen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden bezet hun collaboratie met het nazibewind erkend', schreven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld vrijdag in NRC Handelsblad. ...


Red.:    De Joden hebben absoluut geen enkele last van collectieve angst voor alles wat een georganiseerde maatschappij dreigt te worden en zich te ontwikkelen tot een natiestaat die het door middel van grenzen moeilijk maakt voor nomaden om er onbeperkt op te parasieteren en goud en schilderijen te verwerven.
    Voor de volledigheid voor degenen die mochten willen betogen dat Arnon Grunberg niet echt Joods is:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2015, door Kevin Toma

Tragische zelfspot

Een nieuwe film en een omvangrijk retrospectief: in Nederland is dit de zomer van Woody Allen. Professionals zijn genialiteit. Arnon Grunberg over Allen de Jood.


'Toen ik 10 was ging ik wekelijks met mijn vader naar de bioscoop. ...
    Ik wilde destijds zo weinig mogelijk opvallen. Zo verdoezelde ik vaak dat ik uit een traditioneel Joods milieu kwam. Als ik bij vriendjes at en een varkenslapje op mijn bord kreeg, bracht me dat in een lastig parket: enerzijds wilde ik geen varkensvlees eten, anderzijds wou ik niemand voor het hoofd stoten. Dan schoof ik dat varkenslapje vlug onder de rijst, in de hoop dat niemand het zag. Ging ik vervolgens naar de synagoge, dan wilde ik dáár ook weer helemaal meedoen, ook al had ik geen religieuze gevoelens.'    ...


Red.:   Tot op het bot, dus.
    Net als het zijn van cynicus:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2015, column door Arnon Grunberg

Blätter

'Vriendschap is ook dat mensen je de waarheid vertellen', zegt Sepp Blatter ...
    Zeker, de FIFA is verrot, Blatter is een boef, de romantiek van het betaalde voetbal is de romantiek van het geld. Er is echter zoveel verrotting op deze wereld dat het niet van cynisme maar van overlevingsdrift getuigt om de schoonheid van die verrotting te zien.


Red.:    Zeker. In al die zes miljoen dode verrottende Joden is best wel schoonheid te zien ...
    Arnon is een paar weken rustig geweest, maar nu weer helemal in vorm:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2015, column door Arnon Grunberg

Open grenzen

Nog twee kanttekeningen bij de vluchtelingenproblematiek. Zij die voor open grenzen zijn, wordt vaak verweten niet realistisch te zijn. ...


Red.:   Een simpele versie van de kwaadaardigheid: het is precies andersom: de tegenstanders van open grenzen wordt verweten niet realistisch te zijn, want "Je kunt ze niet tegenhouden". Honderduizendvoudig herhaald in eindeloos veel varianten. Hier is er eentje:
  Wie denkt dat prikkeldraad de oplossing is, onderschat de kracht van oorlogen of denkt dat oorlogen zullen uitsterven. Naïef.

Geinig, hè ...
  De strijd voor open grenzen zou een linkse strijd zijn. Onzin, elke rechtgeaarde kapitalist zou moeten streven naar vrij verkeer van mensen en goederen op mondiaal niveau.

Klopt als een bus: migratie en alle andere vormen van nomadisme zijn zo neoliberaal als de pest. Allemaal vormen van parasitisme.
  De allocatie van schaarse goederen - een verblijfsvergunning is een schaars goed - moet niet worden overgelaten aan de overheid, maar zou door de markt moeten worden geregeld. Dat de overheid bepaalt wie binnen mag, is net zoiets als dat de overheid bepaalt wie brood mag kopen.

Er is doodgewoon absoluut niets dat door de overheid geregeld zou moeten worden.
  Het huidige asielbeleid is een typisch voorbeeld van planeconomie en planeconomie is een grote vijand van de mensheid.

Het staat er al bijna: overheid is planeconomie, en planeconomie is, weet iedereen: communisme. Arnon is er bijna: "Overheid is communisme".
    En Joodse cultuur is barbarij.
    Echt, echt, echt ... Het voorgaande was geschreven voor de publicatie van Arnon's eropvolgende column:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2015, column door Arnon Grunberg

Barbaren

Steeds weer duikt de westerse beschaving op, in artikelen, essays en brieven, zonder dat duidelijk wordt wat er precies mee wordt bedoeld. Noch wordt uitgelegd waar die beschaving ophoudt, in Servië of toch maar Slovenië, en waar zij precies vandaan komt.    ...


Red.:    Tezamen met die titel weet je al waar dit naar toe gaat: de cultuur van door ezeltjes getrokken huifkarren is gelijk aan die van maanreizen - de theorie van soortgenoot Claude Lévi-Strauss uitleg of detail .
  Wel wordt vaak de indruk gewekt dat wij onze beschaving met z'n allen hebben gecreëerd, alsof wij westerlingen allemaal kleine Erasmussen en Voltaires zijn.

Wat een verbeelding: Arnon's Joodse cultuur is op geen enkele manier westers, maar Midden-Oosten's. Inclusief de neiging tot, zeg maar de obsessie voor, rondtrekken. Plus besnijdnis, eetrituelen, een jammerende godsdienst, enzovoort.
  Het spreken over de westerse beschaving verhult ironisch genoeg vaak een lichte of niet zo lichte vreemdelingenhaat; de ander, de moslim, de zwarte, is uiteraard geen kleine Erasmus of Voltaire.

Kijk, de vinger op de zere plek: de culturele nederlaag .
    Tja ...
    Sneu ...
  Tijdens het op de borst roffelen vergeet men echter dat andere beschavingen wellicht net zo veel bestaansrecht hebben ...

Ja hoor, ze mogen bestaan wat ze willen. Maar waarom willen ze dan toch allemaal naar het westen ...? Terwijl z allemal instantaan afgemaakt zullen worden... :
  ... en dat onze westerse beschaving stiekem niet zo heel voortreffelijk is. Robespierre was bijvoorbeeld een product van deze beschaving.

... door Robespierre.
    En dan komt de coda:
  Wie naar werkelijke beschaving streeft, zou om te beginnen de barbaar in zichzelf moeten ontdekken.

En inderdaad, maar dat hadden we dus net al geconstateerd: Joden zijn barbaren.
    Maar het kan ook wel doodgewoon zo zijn dat ze helemaal niet  naar beschaving streven, maar gewoon met hun karren met ronde wielen rond willen rijden en stelen van de landbouwers.
    En vier dagen later, vroeger dan verwacht, komt de volgende stap:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2015, column door Arnon Grunberg

Beschaving

Altijd als ik de woorden 'westerse cultuur' of 'westerse beschaving' lees, moet ik even aan de Führer denken. De Führer was een groot liefhebber van opera en van Wagner ...
    Feitelijk is Nederlandse kunstsubsidie een erfenis van de Duitse bezetting. Kan Toneelgroep Amsterdam niet in de programmaboekjes zetten: 'Deze voorstelling kon mede tot stand komen dankzij de Führer.'
    Als Jood én Duitser ...


Red.:    Dat 'Duitser' is natuurlijk onzin, maar het is fijn om vol uitgeschreven te zien dat het van Grunberg maar één ding is: een Jood.
  ... zeg ik: natuurlijk, de Führer had zo zijn fouten, maar al met al was hij een typisch product van de westerse beschaving.  

Waarop een hartelijk dank moet volgen richting het van Grunberg, want dat was deze redactie ontgaan: Hitler is als verspreider van Absolute Warheid en als verlosser van zijn Verloren Volk natuurlijk een raszuivere Jood. Cultureel gezien.
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig is nu de westerse beschaving onze Führer.

Wat dus is:
  Zoals bekend is de Führer er niet meer, maar gelukkig zijn er nog steeds de Joden en hun cultuur als Leiders van Barbarij.

Heil Grunberg!
   Voor de afwisseling een andere stem, maar nauwelijks minder gestoord:


Uit: Elsevier.nl, 28-08-2015, door Afshin Ellian uitleg of detail

Hoe is het mogelijk dat westerse vrouwen de burqa verdedigen?

Religieus gezien draagt iemand een burqa omdat zij gelooft dat het een bevel van Allah is


De vrouwenrechten in de islamitische wereld en ook in Europa zijn een belangrijke kwestie. De verwachting dat alle vrouwen, vooral westerse vrouwen, de strijd voor vrouwenrechten of emancipatie van alle vrouwen zouden steunen, is een misvatting.
     In Nederland werd VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali vaak onder vuur genomen door een aantal prominente vrouwen. De mannen die Ayaan verdedigden, kregen de verwijtende vraag waarom ze Ayaans strijd tegen de islamitische tirannie steunden.
    Dat was voor mij een verbijsterende ervaring. ...


Red.:   Kwaadaardige cultuur- en landverraad. Gestart, gepropageerd en gestimuleerd door het Joodse smaldeel.
  Hetzelfde geldt voor Martha Nussbaum, de Amerikaanse filosofe en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de University of Chicago. Al is de grofheid waarmee Nussbaum de emancipatie van moslima's aanvalt, ronduit schandalig.
    In haar boek De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van de angst verdedigt zij de rechten van de fundamentalistische moslims in de westerse wereld.
    U vraagt u af wat zij met 'de nieuwe religieuze intolerantie' bedoelt. Zij bedoelt niet de Islamitische Staat (de IS), de islamitische staat van Iran of de islamitische staat van Saoedi-Arabië. Daarover schrijft zij niet.
    Het verbieden van burqa beschouwt zij als een voorbeeld van nieuwe religieuze intolerantie. Dat verbod heeft nergens alleen maar betrekking op het dragen van een burqa, maar het verbod richt zich op het dragen van gezichtsbedekkende attributen. Dat is veel ruimer en omvat veel meer dan alleen burqa.

De verontwoordiging van Ellian, van geboorte (Iran) bekend met de weerzinwekkendheid van de islam en ervoor gevlucht, is oprecht. De kwaadaardigheid van de Joden ten opzichte van de westerse beschaving is dat dus ook, want anders had Ellian wel anderssoortig gereageerd. En in minder verhulde vorm ziet dat er zo uit:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, column door Arnon Grunberg

Hervormen

...    Wat is beschaving? Alles boven een miljoen euro netto per jaar. Alles daaronder, ja wat is het?


Red.:   De Joodse cultuur ten voeten uit: er is niets behalve geld. De Geldwisselaars in de Tempel. Al achtduizend jaar schunnigheid en kwaaadaardigheid. Die holocaust van was volkomen begrijpelijk. Het was de natuur in de vorm van de mensenmaatschappij die een kwaadaardig gezwel uitkotste. Een gezwel waarvan de overgebleven uitzaaiingen weer beangstigend aan het groeien zijn.
    Vraag is: zijn er na deze apotheose, of katharsis, nog interssante dingen te melden? Het lijkt van niet, maar de hardnekkigheid van grote groepen in het ontkennen van de werkelijkheid is nauwelijks te overschatten. Dus voor de zekerheoid toch nog maar wat dingen toegevoegd.
Het eerste zijnde naar aanleiding van een reeks berichten in de media over een website voor overspel genaamd Ashley Madison - omdat de persoonsgegevens van die site gehackt werden. Niet iets dat normaal de aandacht trekt van deze redactie, tot aan het bericht dat het overgrote deel der cliënten van de mannelijke kunne was uitleg of detail . Waarop bij het verwerken van dit bericht de hersencellen gingen werken, en de vraag geformuleerd werd "Welk 'mens' zou iemand zoiets willen maken? Toch alleen voor het geld ...?". Dus even naar Wikipedia gegaan, waar bleek dat de baas ene Noel Biderman was, en dan is de rest eigenlijk overbodig:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen 30-08-2015

Noel Biderman

Noel Biderman (born 1971) is a Canadian Internet entrepreneur. The self-proclaimed "King of Infidelity", Biderman is the former CEO of Avid Life Media and was the Founder and Chief Executive of parent company extramarital affair website Ashley Madison.

Career
A slogan behind Biderman's desk promoting his company reads, "Life is short. Have an affair." As the public face of the company, the former lawyer and sports agent has said he is a happily married father of two and does not himself cheat.    ...

Personal life
Noel Biderman is a native of Toronto, Canada. Biderman was born Jewish and had a bar mitzvah. ...


Red.:   Ook interessant en illustratief zijn de sofismen waaarmee hij zijn gedrag verdedigt:
  Biderman says that his Web site does not promote infidelity when responding to critics, by saying, "We're just a platform. No website or 30-second ad is going to convince anyone to cheat. People cheat because their lives aren't working for them." [6] He has said that he writes the commercials for his company (which have featured two attractive people in the throes of passion, and then the sign: "This couple is married...but not to each other"), which the LA Times called "hilarious."

Joodse cultuur.
    Al vele malen gebleken: Grunberg is een psychopaat. Niet van de soort die met bloederige messen rondloopt, maar met bloederige woorden en ideeën. Net als de messenzwaaier slaat hij wild in het rond - en er kwam weer iets heel absurds uit:
  Discussies worden zelden beslecht op basis van feiten. Retoriek is doorslaggevend. De status van de spreker of schrijver moet eveneens niet worden onderschat.
    Wie een maatschappelijke discussie wil beslechten hoeft zich nauwelijks om feiten te bekommeren. Geweld is onnodig, massapsychologie en woordkunst volstaan. Vergeet verder nooit dat mensen zoogdieren zijn die hun eigen emoties voor feiten aanzien.

Wat is hier absurd aan? Dat is dat het de waarheid is. Het is precies wat Grunberg doet. Het is precies wat zijn Joodse cultuurgenoten doen. De feiten zijn dat ze een kwaadaardig parasitaire cultuur hebben. En de feiten zijn dat ze zonder geweld maar de door middel van retoriek, de status van de spreker, woordkunst en het gebruik van massapsychologie hun kwaadaardigheid weten te verkopen als weldadigheid. En ze zijn zo zeker in hun macht over de westerse mens, dat ze dit openlijk durven zeggen.
    En met een zondag ertussen, komt de volgende klaroenstoot:


De Volkskrant, 07-09-2015, column door Arnon Grunberg

Untermensch

Nu Europa in de greep is van de vluchtelingenproblematiek is het goed om Casablanca, met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, te bekijken.    ...
    En er is ook nu een ideologische kwestie. Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa  ...


Red.:   Of dus doodgewoon: een Europa van 1945-1970. Of:
  ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

Waar komt dát woord ineens vandaan. Het is tot nu door niemand genoemd en voor zover bekend heeft niemand eraan gedacht. Waar komt het dus vandaan? Antwoord: uit de geest van A. Grunberg. En hoe komt het in de geest van A. Grunberg? Antwoord: Dat is een retorische vraag, want A. Grunberg is een Jood. En tot de kern van de Joodse cultuur behoort het begrip "Uitverkoren Volk". De Joden, dus. De Übermenschen, dus. En de rest: de Untermenschen. Daar komt het woord plosteling vandaan: uit A. Grunberg´s Joodse geest.
    Wie bedoelt A. Grunberg met "Untermenschen"? Antwoord:, uit het negatieve: niet de blanke Europeanen want dan zou het  begrip door anderen dan blanke Europeanen. A. Grunberg doelt met "Untermenschen" dus de niet-blanke Europeanen. De gekleurde "Europeanen". Moslims en negers.
    Grappig is dat: zonder dt iemand dit gedaan heeft introduceert A. Grunberg de term "Untermenschen" voor moslims en negers.
    Dit natuurlijk met een reden: A. Grunberg introduceert de term "Untermenschen" voor moslims en negers ten einde de blanke Europeanen te kunnen beschuldigen van het gebruik van de term "Untermenschen" voor moslims en negers:
  Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa ... of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?

En:
  Op het vliegveld van Casablanca zegt de antifascist Victor Laszlo: 'This time I know our side will win.'
    Ik zeg het Laszlo na: dit keer zal onze kant winnen.

Oftewel: A. Grunberg schaart zich aan de kant van de moslims en de negers. In een strijd tegen de blanke en al dan niet christelijke Europeanen. Die zij met z'n allen willen doen ten ondergaan - want doen verliezen in een strijd. Kortom: A. Grunberg verklaart in het openbaar deel uit te maken van een actief streven om de blanke Europaenen uit Europa te verdrijven, of althans: te onderwerpen.
    Dit klopt volkomen met het idee van de Joodse cultuur, het nomadisme, dat altijd zal willen en proberen de residente, de blanke Europese cultuur te onderwerpen. Alle woorden en standpunten van Joden wijzen daarop uitleg of detail .
   Hoezo holocaust erg? A. Grunberg fantaseert er openlijk over ...
    Maar er is dus nog een aspect hierin: wat Joden en gekluerde immigranten mogen, mogen de blanke Europeanen ook. Dus hierbij geeft A. Grunberg toestemming voor de start van een campagne van de blanke Europeanen, al dan niet christelijk, tegen de Joden en gekleurde immigranten. Met hetzelfde doel als de campagne van de Joden en gekleurde immigranten heeft: het verdwijnen van de andere partij uit Europa.
    De eropvolgende dag gaat A. Grunberg meteen verder met de concrete uitvoering van zijn verdrijvingsplan:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2015, column door Arnon Grunberg

Nummers

Op zaterdag stond in The New York Times een artikel over vluchtelingen in Europa met de kop: 'Behandeling van migranten roept herinneringen op aan Europa's donkerste tijd.'    ...


Red.:   De personele bezetting van The New York Times is voor een groot deel Joods, en de cultuur van de inhoud is dat volledig - ook wel aangeduid als "The Jew York Times" uitleg of detail . De Joodse boodschap vanuit Amerika is, doorgegeven door de Jood A. Grunberg:
  Vanwege de holocaust aangerecht door de blanken moeten de blanken uit Europa verdwijnen en vervangen worden door Joden en gekleurden

Een soort Joodse staat dus. Net is in die andere Joodse staat: met de Joden als uitverkoren volk, en de rest als Untermenschen. Oftewel:
  Het Joodse denken is Judeofascisme en Judeoracisme

De strijd tegen het Judeo-racisme en -fascisme is essentieel voor het voortbestaan van de mensheid, en rechtvaardigt de inzet van alle mogelijke middelen.  En volgende A. Grunberg (07-09-2015) ...:
  Verder leert Casablanca ons dat om mensenlevens te redden je het niet nauw moet nemen met de wet.

... houdt 'alle mogelijke middelen' ook middelen in die voorbijgaan aan de huidige wet.
    Met hulp vanm de mede-Joden bij de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2015, column door Bert Wagendorp

Jongetje

Op het strand van de Turkse badplaats Bodrum spoelde gisteren een dood jongetje aan. ... Het kind was 3 jaar oud ...


Red.:  Met behulp vn hun niet geringe retorische gaven

  ... spoelde gisteren een dood jongetje aan. Het droeg een korte blauwe broek, een rood shirt en schoentjes met klittenbandsluiting. ...
    De linkerarm langs het lichaam, de handpalm omhoog. Het gezicht in het water, benen opgetrokken, voeten naast elkaar. Een hoopje mens. Een stille aanklacht.    ...
    ... Een dode kleuter aan de vloedlijn. ...

Samen met de rest van de elite:
  Die foto gaat de World Pess Photo winnen.    ...
    De Britse krant The Independent zette het jongetje op zijn site en schreef: 'Als deze buitengewoon krachtige foto's van een dood Syrisch kind, aangespoeld op een strand, Europa's houding tegenover vluchtelingen niet zal veranderen, wat dan wel?'    ...

Maar vooral is het belang van die foto dit:
  Misschien legt de foto populisten voor even het zwijgen op, dat zou erg welkom zijn.'Legt deze foto de populisten het zwijgen op?'

En dit:
  Tussentitel: Misschien voelde zelfs Wilders iets van empathie .

Tonende dat Bert Wagendorp evenveel empathie heeft als Martin Bormann, namelijk die voor zijn vrouw en kinderen. Met hetzelfde soort doelstellingen als Martin Bormann, maar dan gericht op een andere groep.  En met hetzelfde fanatisme als Martin Bormann (gebruik makende van de webtitel en met alleen de laatste zin geciteerd):


Uit: De Volkskrant, 08-09-2015, column door Bert Wagendorp

Europa heeft migranten nodig

Tussentitel: Wat hier helaas domineert, is de bangingheid

...    Beter chapeau: 'Nederland mag 7.214 vluchtelingen opvangen'. Jammer, hadden er best wat meer mogen zijn.


Red.:   En daartussenin de bekende leugens:
  We weten allang dat Europa immigranten nodig heeft, willen we ons welvaarts- en zorgniveau handhaven.

Waarvan de werkelijkheid uitwijst dat we Turken, Marokkanen en croelen kunnen missen als kiespijn, en als er werk gedaan wordt, dat dan komt van blanke Poolse seizoensarbeiders.
    En het dus gaat om één en slechts één ding bij de Joods angehauchte columnist:
  Dit jaar zal volgens Eurostat het Europese sterftecijfer voor het eerst het geboortecijfer overtreffen.

Het vervangen en verdrijven van de blanke Europese bevolking. Vanwege de holocaust uitleg of detail .
    Jeroen Pauw van het praatprogramma is ook van de afkomst. Dat praatprogramma is natuurlijk een rabiaat pro-immigratie. Met als middelpunt een speciale uitzending georganiseerd door de NPS, met als titel De grens bereikt (09-09-2015). In het programma drie reeds aanwezige vluchtelingen. Drie jonge vrouwen. Drie hoogopgeleiden. Een prijs-Bosnische, een prijs-Syrische en een prijsnegerin, allemaal overduidelijk uitgezocht op een knap uiterlijk. Herman Pleij herhaalt weer eens deprookjes van de vorige immigraties: de "Gouden Eeuw". Gevolgd door "Heel Holland bakt baklava". En alle tegenwerpingen zijn één slechts en één ding: angst, dat wil zeggen: onterecht angst.
    En Katja Schuurman gaat op bezoek bij allemaal lieve kaboutertjes met baardjes van vluchelingen.
    En oh ja, aan het einde van het programma wordt iedereen nog ten behoeve van de vrede één God en een wereld zonder grenzen toegewenst, waarbij Jeroen Pauw de fout maakt ook ongelovigen te noemen. Tja: liegen is bijzonder moeilijk - je moet eindeloos nauwkeurig op je woorden letten. Want tussen die gelovigen en ongelovigen, zitten natuurlijk de meest fundamentele problemen.
    Niets anders dus dan gore propaganda voor het verdwijnen van de blanke Nederlanders uit Nederland, en ze vervangen door gekleurden van over de hele wereld. Zijn er eenmaal voldoende binnen, dan fokken ze het hele land vol, zie de latino's in Amrika.
    Een naam die tijdens de berichten over Uber al in gedchten kwam, mar wrvoor geen tijd was om het uit te zoeken, en onder de verwachting "Dat komt vanzelfwel langs". Hier is hij: Airbnb:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2015, door Eric van den Outenaar

'Politici zijn nog grilliger dan investeerders.'

Met 800 duizend gasten per nacht is Airbnb hotelketens als Hilton en Marriot voorbij. Maar met het succes groeit ook de weerstand. 'Jammer', zegt topman Nathan Blecharczyk in het hippe hoofdkantoor in San Francisco.

'Ik wil een zo groot mogelijke impact op de wereld hebben. Uiteindelijk wordt iedereen beter van ons, dat weet ik zeker, alleen hebben we even de tijd nodig om dat aan de rest te bewijzen.'    ...


Red.:   Eerst dat 'Ik wil een zo groot mogelijke impact op de wereld hebben'. De vertaling naar de werkelijkheid luidt natuurlijk: 'Ik wil een zo groot mogelijke hoeveelheid macht en geld hebben".
    En dan dat 'wordt iedereen beter van ons':
  De site is bedoeld voor particulieren, die daar af en toe appartementen of een extra kamer kunnen verhuren. Maar ook steeds meer pandjeseigenaren en professionele vastgoedbedrijven hebben de website ontdekt. Ze halen appartementen van de huurmarkt, om ze vervolgens via Airbnb met hogere winsten voor toeristen open te stellen. De huurprijzen in de steden stijgen daardoor ...

Logisch, natuurlijk: als de roofdieren zich voeden, moeter er ergens prooidieren sneuvelen.
    Ook die toekomstige nieuwe holocaust wordt steeds begrijpelijker.
    En nog meer begrip:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2015, column door Arnon Grunberg

Kolonialisme

...    Het eindspel in het Midden-Oosten gaat over het wijzigen van grenzen, die na de Eerste Wereldoorlog willekeurig zijn getrokken.
    Een deel van de vluchtelingenproblematiek waarmee Europa wordt geconfronteerd is te wijten aan het westerse kolonialisme in 1918. En daarna uiteraard.


Red.:   En het westers kolonialisme is een gevolg van het westerse superioriteitsdenken, welk westerse superioriteitsdenken het gevolg is van het bestaan van superioriteitsdenken, welk bestaan van superioriteitsdenken weer een gevolg is van het ontdekken en codificeren daarvan door de Joden. Dus de vluchtelingenproblematiek is het gevolg van de cultuur van de Joden. Afgekort: vluchtelingenproblematiek is de schuld van de Joden. Volgende A. Grunberg.
    Mooi. Na dat van A. Grunberg, nu ook nog een nil obstat voor dit soort culturele kwalificaties van één van de vele krantenmannen met de puur Joodse denkwereld: Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque:


Uit: De Volkskrant, 19-09-2015, rubriek De week van hoofdredacteur, door Philippe Remarque

Knutselen met de V, een voldoende voor Rutte en een nieuwe man in Moskou
...
Donderdag nam ik het eerste exemplaar in ontvangst van het boek waarmee Olaf Koens zijn correspondentschap in Rusland afsluit: Oorlog en Kermis. ... Olaf had, nog afgezien van zijn grote journalistieke prestaties aan het Russisch-Oekraïense front, een geweldig oog voor de geestige en menselijke kanten van de eeuwige Slavische onvolkomenheid. ...


Red.:   Deze redactie heeft een geweldig oog voor de vernietigende en nefaste kanten van de eeuwige Joodse onvolkomenheden: neurotisch Absoluutheids-denken, supranazistisch rassensuperioriteitsdenken, en maniakale en kwaadaardige antisociaalheid.
    Een klassiek of traditioneeel geval:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2015, van verslaggever Gerard Reijn

Farmaceut Turing verslikt zich in dure pil

Het Amerikaanse farmaciebedrijf Turing draait een prijsverhoging van een geneesmiddel ... terug ... ...
    Daraprim is het enige middel tegen toxoplasmose, maar wordt ook veel aan aidspatiënten voorgeschreven om infecties tegen te gaan.
    Turing, het bedrijf van Martin Shkreli, die fortuin maakte als hedgefondsmanager ...


Red.:    Definitie: hedgefundmanager (zlfst. nmw): gewetenloze geldwolf die banen omzet in miljarden op de bank - meestal van de Joodse genus (zo ook hier)
  kocht onlangs de rechten voor Daraprim in de Verenigde Staten. Op het zestig jaar oude medicijn zit al lang geen patent meer, maar omdat Turing in de VS de enige aanbieder is, dacht het bedrijf een forse prijsverhoging te kunnen doorvoeren.   ...
    ... een prijsverhoging van een geneesmiddel met 5000 procent ... De kosten van Daraprim, een middel tegen parasitaire infecties, zouden van 13,50 naar 750 dollar (van 12 euro naar 670 euro) per pil gaan.

Kijk, daarbij vergeleken is het woekeren van Shylock maar kinderspel. Wat zijn die Joden toch een fijne mensen. Daarvan zou je er toch een paar miljoen meer op Aarde willen hebben. Met lekker veel van dit soort sociopaten ertussen.
   En hier, geïsoleerd van andere zaken, de ultieme drijfveer achter dit alles:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2015, column door Arnon Grunberg

Beloofde land

...  de meeste Amerikanen zien hun land gelukkig nog steeds als immigratieland. Stiekem denken veel Amerikanen dat Amerika het beloofde land is en het beloofde land is altijd een immigratieland.    ...


Red.:   Oftewel: emigratielanden zijn niet-beloofde landen. Oftewel achterlijke landen. Of barbaarse landen. Afrika dus. En Arabirië. Want daar liggen de emigratielanden. Waar dus de achterlijke mensen wonen. En de barbaarse mensen.
    Dankjewel voor deze erkenning, Arnon.
    En wat wil Arnon met deze mensen:
  Misschien moeten sommige Europeanen even wennen aan de gedachte dat ook zij in het beloofde land wonen.
   
Hij wil die achterlijken en barbaren inzetten om Europa, het gehate continent der beschaving, te slopen.
    En levert ook nog wat bewijs van de barbaarsheid:
  Er is een rapport uitgekomen ...
    In buurten waar veel immigranten wonen is de criminaliteit lager dan in buurten waar overwegend autochtone Amerikanen wonen en werkloosheid is lager onder immigranten ...

Brullen van de lach. Splits dat 'autochtone Amerikanen' op in blanken en negers, bijna al die criminaliteit en werkloosheid ligt in die zwarte autochtone buurten uitleg of detail . Kijk nog maar eens naar dit:

   Immigranten hebben een hogere levensverwachting dan autochtone Amerikanen. Ook het kindersterftecijfer is lager onder immigranten.

Nogmaals brullen van de lach: dit is een beschrijving van de zwarte buurten - met hun schietpartijen tussen rappers en gang-leden uitleg of detail .
   Hoewel de pogingen onderhavig zijn aan het gezond-verstand gezegde "Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt ...", zal er op deze website ook ooit een poging gedaan worden om een soort van oorzaak van de kwadaardigheid te achterhalen. Iets wordende als "sociale psychiatrie". Als aanzet daarvoor, in een sterk afgekorte vorm, de openbaringen dienaangaande van Arnon Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2015, column door Arnon Grunberg

Wanhoop

In de trein tussen Frankfurt en Düsseldorf las ik de drukproeven van Hallelujah, een bundel met vertaalde gedichten en liedjes van Leonard Cohen. Achterin zijn oudere, door Remco Campert vertaalde gedichten van Cohen opgenomen. ... Ze zijn minder gepolijst dan Cohens latere liedjes; de agressieve weemoed en wrede hoop zijn verrukkelijk.    ...
    ... Al lezend besefte ik dat niet hoop ten grondslag ligt aan vrijwel alle menselijke activiteiten, maar wanhoop. De bron van liefde, begeerte, literatuur, kunst en geweld.
    Zoals Cohen schrijft: 'Elke man/ verraadt op zijn manier/ de revolutie/ Dit is de mijne.'


Red.:   De ene storing na de andere: agressieve weemoed, wrede hoop, en wanhoop  zijn de bron van alles. En dan loopt iedereen ook nog met een revolutie in zijn hoofd die hij verraadt. Iedereen zijn de natuurlijk: de Joden. Voor een wat verdunde versie van dit verhaal, zie ook Philip Roth's Portnoys Complaint uitleg of detail .
    Een week rust, en daarna een dubbelslag rond het weekend - we draaien de volgorde om voor het dramatisch effect:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2015, column door Arnon Grunberg

Ontmanteling

De historicus Timothy Snyder ... Zaterdag stond een interview met Snyder door Angela Wals in de Volkskrant. ...
    Ik ben minder pessimistisch dan Snyder over toekomstige genocides, maar er is geen enkele reden te geloven dat wij ethisch superieur zijn aan de Europeanen uit de jaren dertig, daarin heeft hij gelijk.
    Helaas hebben mensen altijd de neiging zich ethisch superieur te wanen, niet alleen aan zogenaamde ondermensen, maar ook aan hun voorgangers.


Red.:   Brullen van de lach ... Een Jood die het in verwijtende zin heeft over anderen aangaande superioriteitsdenken. Joden hebben het uitgevonden. Op een manier die niet meer geëvenaard is. Pure kwaadaardigheid, het Joodse superioriteitsdenken. De basisoorzaak van de holocaust van 40-45. En ter demonstratie, het stukje ervoor:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2015, column door Arnon Grunberg

Democratie

Een vriendin die voor een actualiteitenrubriek op televisie werkt, vroeg of ik dacht dat het aan de media lag dat de PVV zo groot was in de peilingen.    ...


Red.:   Beiden leven in een totaal "Alice in Wonderland"-spiegeluniversum: het enige dat de media doen aangaande de PVV oftewel Geert Wildrs is compleet afbreken. "Is racisme".  "Is fascisme". "Is nazisme". Na nog wat schizofrene taal over media, volgt:
  Slachtoffer is misschien wat overdreven, maar feit blijft dat het maatschappelijk debat voor het grootste gedeelte bestaat uit slordig geësthetiseerde propaganda.
     'Democratie' of 'meer democratie' wordt daarbij als een panacee beschouwd. De expert kan zich natuurlijk vergissen, maar is de wijsheid van de massa altijd te vertrouwen?

Het uitgangspunt van de nazi's. En die gingen verder - net als A. Grunberg:
  Democratie is verworden tot een georganiseerde religie.

Zouden ze zomaar gezegd kunnen hebben.
  Twijfel aan de god die democratie heet, is ten strengste verboden. Geen gunstige ontwikkeling.

 Is vrijwel zeker iets dat ze gezegd hebben.
  Ietsje minder democratie s.v.p.

Is iets dat ze gedaan hebben.
    Daar is dus de consequentie van het Joodse superioriteitsdenken: hij denkt zomaar een argument te hebben om de democratie af te schaffen.
    Net als de nazi's.
    En zo is er dus die holocaust gekomen.
    Door het van Joden stammende superioriteitdenken.
    De basis voor het argument van Grunberg is ook duidelijk. De PVV wordt genoemd omdat die sterk stijgt in de peilingen, als teken van weerstand onder de burgers tegen het huidige beleid van onbeperkte immigratie van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En voor Joden gaat de vrijheid van migratie boven alles. Zelfs de democratie is dus ondergeschikt aan de vrijheid van migratie. Zelfs de democratie is ondergeschikt aan het superioriteitsgevoel van de Joden.
    Als er weer een holocaust komt onder de Joden,is deze volkomen begrijpelijk.
    Het feit dat de blanke Nederlandse gewone burger de semitische moslim-immigrant niet met open armen ontvangt, doet bij mede-semiet Von der Dunk helemaal de stoppen doorslaan:


Uit: Volkskrant.nl, 01-11-2015, door Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus

Voor Wilders' keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen


Red.:   Het rode waas voor de ogen  is hier duidelijk een rode muur geworden. De riposte:
  Voor de elite-keurtroepen staat democratie gelijk aan je zin krijgen

De onderkop:
  Er is voorlopig meer reden om de testosteronbommen onder Wilders' eigen aanhang te vrezen, dan de korte lontjes die zich mogelijk onder de vluchtelingen zouden kunnen bevinden, schrijft Thomas von der Dunk.

Kijk maar naar de terreuraanslagen die de aanhang van Wilders gepleegd heeft op moslims, en de brandstichtingen in Parijs (2005), Stockholm (2013) en de Schilderswijk (2015).
  De vage angsten die door extreemrechts worden uitgebuit - wellustige moslims als massaverkrachters en importeurs van enge ziektes - lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!
  Sinds 'Steenbergen' weten we definitief hoe de Wildersjeugd ...

"Holocaust!!"
  ... de komst van oorlogsvluchtelingen ...

"Holocaust!!!"
  ... de grootste schreeuwers onder Wilders' keurtroepen ...

"Holocaust!!!!"
  ... is het tuig van de straat ...

Vuilbekkerij!
  Internet is daarbij tot een open riool verworden...

Vuilbekkerij!!
  ...  waarin elke halfabeet schaamteloos ...

Vuilbekkerij!!!
  ...  zijn xenofobe behoefte doet.

Vuilbekkerij!!!!
  De vage angsten ... lijken direct aan de antisemitische clichés uit de jaren dertig ontleend.

"Holocaust!!!!!"
  Ook toen werd dringend aangeraden je dochter binnen te houden, als er in de verte een jood in aantocht was.

"Holocaust!!!!!!"
  ...  al die Wilders-Versteher en andere bange oude mannen binnen het Nederlandse commentatorendom eens onder ogen moeten durven zien die zich nu opnieuw weer uitputten in begrip. En inderdaad, Martin Sommer,

Vuilbekkerij!!!!!
  ...  Als psychiatrisch geval is Wilders ...

Vuilbekkerij!!!!!!
  ...   Wilders ... Alleen hoort zo iemand dan thuis in een inrichting, en niet in het parlement.

Vuilbekkerij!!!!!!!
  Naast de vulgaire xenofobie die nu welig tiert ...

Vuilbekkerij!!!!!!!!
    De ondergrond van de hele boodschap, uit de mond van de zoon van een Joodse immigrant: "Holocaust!!!" en om de boodschap te versterken: onbegrensde vuilbekkerij.
    Op zo'n moment klinkt Grunberg bijna redelijk:


Uit:   De Volkskrant, 02-11-2015, column door Arnon Grunberg

Jihadist

'De spiritualiteit van jihadistische organisaties maakt ze tot een aantrekkelijk niche-segment voor zoekende consumenten op de religieuze wereldmarkt,' schrijft Maurice Blessing zaterdag in de Volkskrant in een stuk over de zachte kanten van het jihadisme.
    Dat de gemiddelde jihadist ook spiritualiteit zoekt, lijkt me waarschijnlijk ...
    Toch zijn het zeker ook kleine, mislukte criminelen en onbevredigde rokkenjagers voor wie het jihadisme een aanlokkelijk alternatief is.
    Er zullen echter altijd mensen blijven die het geweldsmonopolie van de staat ondraaglijk vinden, al was het maar omdat voor hen geweld en spiritualiteit niet van elkaar te scheiden zijn.


Red.:   Nog mooier is natuurlijk de spiritualiteit van de nazi-beweging, al dan niet neo. En ook hun geweld tegen de democratisch staat is o zo charmant.
    We zeiden natuurlijk wel "bijna", hè ...
    Kijk er eens: een wetenschappelijk bewijs van de kwaadaardigheid van religie in het algemeen uitleg of detail - draaiende om wat hier al gesteld is: het superioriteitsdenken.
    Nog een vervroegd Sinterklaas-cadeautje voor de liefhebbers van de beschaving. In het kader van een verhandeling over referenda. Waar Arnon G. natuurlijk nog veel meer tegen is dan tegen de elitaire democratie:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2015, column door Arnon Grunberg

Referenda

Vrijdag verwees de heer Wilders in een opiniestuk in de Volkskrant naar Zwitserland als lichtend voorbeeld. Ironisch genoeg gaat het ondanks alle referenda er in Zwitserland niet zo vreselijk anders aan toe dan in de omringende landen. ...


Red.:   Argument 1 - er gebeuren geen bijzondere dingen.
  Ik wed dat de volkswil in Nederland ervoor zal zorgen dat de doodstraf weer wordt ingevoerd en pedofielen al dan niet chemisch worden gecastreerd.

Argument 2 - er gebeuren heel bijzondere dingen.
    Ach ...
    Dus nog maar wat belleterie:
  Zelf zou ik graag een referendum organiseren over de vraag of het wettelijk verboden moet worden om Van Persie uit te fluiten.
    Vindt u dat een goed idee? Laten we handtekeningen verzamelen.

En er tussendoor het cadeautje:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Brullen van de lach! Aandachtig het ervaringsfeit dat je alle uitspraken van Arnon G. over de maatschappelijke werkelijkheid moet omdraaien, staat hier dus:
  Arnon G. vindt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

Dank u wel voor dit cadeautje, Arnon G.!
    En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2015, column door Arnon Grunberg

Schmidt

Met de dood van Schmidt komt een definitief einde aan de Bonner Republik, de tijd dat West-Duitsland vanuit Bonn werd geregeerd.    ...
    Schmidt heeft gevochten aan het Oostfront, wat ons eraan herinnert dat Europa in gevaar komt als politici zich niets meer bij dat front kunnen voorstellen.


Red.:   Oorlog stoken tegen "de vuile residenten en communisten van Rusland". De Joodse kwaadaardigheid in optima forma. Die holocaust, oude en komend, kwam/komt volkomen op een juiste plaats terecht.
    En sommigen doen het wel heel openlijk:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2015, door Michael Persson

'Militairen sturen is een vorm van beschaving'

Leon Wieseltier is een van de gezaghebbendste denkers van Amerika, met een boodschap die geen nuance duldt: de VS moeten militair ingrijpen in Syrië. 'We zijn zo fucking passief.'

...    Hier, in de karig gemeubileerde kamers van het Brookings Instituut, een van de denktanks aan Massachusetts Avenue in Washington die in slagorde hun argumenten afvuren op het Witte Huis en het Congres, zit een van de felste denkers van Amerika. De enorme witte haardos geeft de gedachten extra gewicht. 'We zijn zo fucking passief. Wat er nu in Syrië gebeurt... dit is de grote test van onze tijd.'    ...


Red.:    Net als Vietnam. Laos, Cambodje. Cuba, Panama, Granada. Kosovo. Afghanistan, Irak (2x), Libië. Alleen Cuba valt niet in het spectrum van "mislukking" tot "genocide". Maar dat is omdat de Amerikanen daar verloren en geen invloed kregen.
    Kijk, kijk, en daar is dan de bron van de kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2015, column door Arnon Grunberg

Leger

'Het dichterschap aanleren is het leven afleren,' schreef Michel Houellebecq ooit.
    ... Aanvaarding van de eigen eenzaamheid, wat wil zeggen dat je uiteindelijk volstrekt op jezelf bent aangewezen, is voor veel mensen onaanvaardbaar.    ...


Red.:   Het solipsisitische, volkomen gestoorde, individualisme. Waaruit bijna alle andere weerzinwekkendheden zijn af te leiden, zoals deze:
  Het geloof in de staat, het leger en grenzen illustreert dat de medemens blijft verlangen naar een almachtige vader.

De ontkenning van de georganiseerde sociale mens. Hetgeen het volgende eerdere citaat ...:
  Ook zal door middel van een referendum een wet worden aangenomen die stelt dat de Joden de Holocaust deels aan zichzelf te wijten hebben.

... in het juiste daglicht plaatst: dat van de wenselijke werkelijkheid.
    Een additie die hier voorlopig alleen als lijst eventeuel met link wordt geplaatst: en lijst van door Joden gedomineerde organisties met kwade invloed - de eersten: Human Rights Watch uitleg of detail , Project Syndicate, The Open Society, The Foreign Council. Schenk geen aandacht aan de fraaie namen ... Dit zijn allemaal organisties die strijden in de Koude Oorlog "tegen de communisten" en alles dat lijkt op sociale organistie, en voor het totalitaire individualisme, het neoliberalisme, de globale dominantie van de finnciële marktn en de absolute migratievrijheid. Dit zijn krachten voor de overwinning van het Kwaad.
    Nog wat namen bedacht: Bloomberg (Amerika, persbureau), The Huffington Post (Amerika, webpublicatie), Politico (Amerika, webpublictie), De Correspondent (Nederland, webpublicatie). En onder volledige dominantie staande: The New York Times, de Volkskrant, de NP
    Toeval: direct na het noteren van het eerste lijstje, neemt de Russische regering passende tegenmaatregelen:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2015, van correspondent Tom Vennink

Rusland doet stichting filantroop George Soros in de ban

In een nieuwe aanval op niet-gouvernementele organisaties heeft Rusland de pro-democratische ngo van miljardair George Soros in de ban gedaan. ...


Red.:   Dat 'pro-democratische ngo' is een gore leugen: niets maar dan ook helemal niets heeft Sorosclub gedaan aan "de democratie" in Afrika, de Arabische wereld,Turkije, enzovoort, waar overal de democratie zeer veel slechter af is. Ze doen alleen aan "de democratie" in Oostbloklanden. Met deze doelstelling:

  'Het verbod op Open Society Foundations is de uiterste vorm van ondankbaarheid', zegt Svetlana Gannoesjkina van Memorial en het Civic Assistance Committee, een mensenrechtenorganisatie en een vluchtelingenorganisatie die subsidie ontvangen van Open Society Foundations. 'Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie was Soros de eerste die Rusland geholpen heeft. ...'

En iedereen die het wil weten, weet wat die hulp inhield: het kaalplukken van Rusland door oligarchen van wie ongeveer de helft zijnde Joden.
    Dit alles gepaard gaande met stromen leugens:
  De van origine Hongaarse miljardair en filantroop George Soros ...

De relevante werkelijkheid: "De van origine Joodse speculant op de financiële markten  George Schwartz". Oftewel: geen woord in dit kleine half-zinnetje is geen leugen.
    En dat eindeloos herhaalde "democratie" ...:
  Tussentitel: Open Society Foundations steunt democratie en mensenrechten

... In een nieuwe aanval op niet-gouvernementele organisaties heeft Rusland de pro-democratische ngo ...
    ... George Soros ...  voor democratie en mensenrechten. ... een belangrijke rol in de democratisering van Oost-Europa en Rusland ... In Rusland ... en mensenrechten. ...
    In juli werd het Amerikaanse National Endowment for Democracy ...
    ...zegt Svetlana Gannoesjkina van Memorial en het Civic Assistance Committee, een mensenrechtenorganisatie ...

Met iedere herhaling halveert de waarschijnlijkheid dat het verhaal waar is, en verdubbelt de kans dat de werkelijkheid precies het tegenovergestelde is. Rijken en oligrchen hebben nog nooit een enkle cent gegeven om democrtie, en zijn, zodre het erop aankomt, rabiaat tegn: democratie betekent (afgekort) gelijke verdeling van macht dus gelijke verdeling van machtsmiddelen dis gelijke verdeling van kapitaal.
    Het voorgaande bericht maakt deel uit van het Joodse streven naar absolute macht en maakt deel uit van de absolute kwaadaardigheid. Net als George Schwartz (-Soros) en zijn organisaties.
    In de tussentijd is op deze website nieuwe term geïntroduceerd voor het complex van dit soort ideologieën: Joodsisme oftewel, reproducerende de bschrijving aldaar:
  Joodsisme
Term gebruikt op deze website voor de stroming die als alleerste de ideologie van het neoliberalisme of "absoluut individualisme" en migratiefundamentelisme of "open grenzen" inhoudt - de term vindt zijn oorprong in het feit dat beide ideologieën van origine Joods zijn en door bijna alle Joden worden aangehangen, hoewel de aanhangers dat beslist niet hoeven te zijn - bijna de gehele (niet-Joodse) elite is Joodsistisch.
    Bij de twee basisideologieën horen een aantal neven-ideologieën. Bijvoorbeeld: anticommunisme en anti-Ruslandisme, anti-socialisme, anti-verzorgingstaat, anti-"alles dat sociaal is", anti-natiestaat, anti-vrede, anti-"rust en orde", enzovoort. En de bijbehorende "voor"-varianten: voor de Koude Oorlog, voor Amerika en oorlogszucht, voor "Ieder voor zich en God voor ons allen", voor imperialisme, voor criminaliteit, voor vuiligheid en drugsgebruik, enzovoort.

Het is volkomen duidelijk dat dit tevens een vrijwel perfect synoniem is van "kwaadaardigheid".
    En meteen hierop volgend belicht Grunberg één van de aspecten daarvan op een tot nu toe ongekend duidelijke manier:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2015, column door Arnon Grunberg

Integratie

Dit weekend nam ik deel aan een bijeenkomst in Leuven met onder anderen de Belgische econoom Paul De Grauwe ...
    De Grauwe schreef recentelijk een column over de euro- en de Schengenzone. ... Als Schengen wil overleven moeten politie- en veiligheidsdiensten worden geïntegreerd. ...Veel kiezers zijn daar zoals bekend huiverig voor.
    Het geloof in God en het geloof in de natiestaat verschillen niet wezenlijk van elkaar. Hooguit belooft God doorgaans een paradijs na de dood. De natiestaat belooft doorgaans een oorlog voor de dood.


Red.:    Riposte: "Het geloof in God en het Joodsisme van de Joodse en niet-Joodse elite verschilt in niets van elkaar. Het Joodsisme leidde en leidt niet alleen altijd en eeuwig tot oorlog, maar ook tot massa-marteling erger dan een holocaust".
    De kwaadaardigheid van ideologie van het rondtrekken in woonwagens versus het onderhouden van vruchtbare akkers en producerende werkplaatsen en fabrieken is zo evident, dat iedereen in zijn hart dat weet. In de nomadist zorgt het voor de geestelijk vertrokkenheid die ook zo kenmerkend is voor de Joodse ziel uitleg of detail , en in de geest van de verbouwende resident in een natuurlijk afweer tegen de nomade. Net als de biologische parasiet moet de sociologische parasiet een middel ontwikkelen om die afweer zo goed mogelijk uit te schakelen. In de loop van het vele duizenden jaren bestaan van de Joods cultuur als nomadische cultuur heeft zij een afweermiddel tot in hoge mate van perfectie ontwikkeld. Dat afweermiddel is de retoriek en de retorische truc , of de vervalsing van woorden en in woorden uitgedrukte symbolen.
    Daarvan zijn in het voorgaande ook al eindeloos veel voorbeelden langsgekomen, maar na het benoemen en beschrijven ervan is het verschijnsel nog wat duidelijker in actie te zien - en ter illustratie van de intensiteit ervan verschijnsel, is dit volgende voorbeeld van precies dezelfde tijd als de introductie van de term van het complex waartoe het behoort. Als voorbeeld van de werking is het handig om eerst de tektst als geheel te lezen, zie hier uitleg of detail , zonder analyse, omdat het dan allemaal zo plausibel overkomt.
    En na de gelegenheid geboden te hebben tot lezen, hier de analyse:


Uit: Joop.nl, 15-12-2015, door Bram Bakker - Psychiater en publicist uitleg of detail


Red.:   Psychiater en publicist en van Joodse afkomst, die als groep zeer sterk overtegenwoordigd is in het beroep van de psychiatrie en de aanverwante delen der psycholgie, omdat, zoals iedereen die ooit met studrenden in deze vakken te maken heeft gehad weet: ze problemen voelen in de eigen ziel uitleg of detail . Voor een groot deel veroorzaakt door een zwakke band met de werkelijkheid, of het hebben van ideeën of ideologieën die in tegenspraak zijn met de werkelijkheid. Eén daarvan dus zijnde gekoesterde nomadische cultuur, wat intuïtief een bijna oneindig sterke afkeer opwekt van de symbolen van de residente cultuur, in dit geval, want zich afspelende in Nederland:
  De PVV en de angst

Waarna een vaktechnische verhandeling volgt van datgene dat de door Joodsisme gedominerde media al wekenlang verkondigen: alle bezwaren tegen onbeperkte immigratie zijn gebaseerd op angst uitleg of detail  - onderbuikgevoelens - xenofobie - racisme. De Joodse psychiater gaat de propaganda vaktechnisch onderbouween:
  ... in twee twitterberichtjes de PVV te vermelden.
    De eerste luidde: “Vooralsnog profiteert vooral de PVV van de terreuraanslagen. Het (irrationele) angst zaaien leidt tot verontrustende peilingen…”

Iets dat eigenlijk ook al uit de kop viel af te leiden, in combinatie met de afkomst van de auteur.
    Opvallend, voor iedereen die niet onder invloed is van het Joodse afweermiddel: zowel deze tekst als dus de vijf woorden in de kop zijn al een glasheldere contradictie: de auteur waarschuwt voor de PVV, ...
  
  ... dus is bang voor de PVV.

Dat is namelijk de definitie van "angst": een waarschuwingssignaal voor potentieel gevaar uitleg of detail .
   Iets dat de psychiater of moet weten, of  hij moet onmiddellijk zijn diploma inleveren. Angst is namelijk de meest primitieve drift in mensen en dieren direct volgend op het begrip "pijn", dat het mogelijk fysiologische gevolg is horende bij angst.
    Het uiten van een dergelijke fundamentele contradictie, het waarschuwen voor angst uit angst, is gestoord.
    De Joodse psychiater is dus óf een kwaadaardige oplichter, óf gestoord.
    Twee van de kenmerken beschreven als horende bij de Joodse cultuur. Het joodsisme.
    Daabij kan de "onschuldige" verklaring kan gevoeglijk afgschreven worden - zelfs de leken in de reactieruimte van de rabiaat Joodsistische website Joop.nl uitleg of detail zijn op de hoogte van de werkelijkheid:
 
  Dirk Jan, wo 16 december 2015 08:59
Hoewel ik de verdere analyse over de groeiende intolerantie in de maatschappij onderschrijf, gaat Bakker in mijn optiek wel uit van een verkeerde premisse: dat angst iets is wat vermeden dient te worden. Waarmee Bram ons tegelijk een angst voor angst (Fobofobie) aanpraat.
    Die visie op angsten is niet helemaal terecht natuurlijk, aangezien mijn angst er bv voor zorgt dat ik niet zomaar een drukke snelweg oversteek. Die angst dempt roekeloos en risicozoekend gedrag, wat voor een organisme een erg handige eigenschap is.
    We moeten dus eerst rationele angst en irrationele angst uit elkaar halen, wil je verder komen in je analyse. En dan komen we al snel op de vraag: is de angst die door de PVV wordt gecultiveerd nou reëel of irreëel? Ik denk beiden. Ik denk dat het irreëele net genoeg aangrijpingspunten heeft in de realiteit om het geloofwaardig te maken. Net als de angst van de SP'ers voor het neoliberalisme ook deels reëel kan zijn en deels irreëel en ook net genoeg aangrijpingspunten heeft in de realiteit om het angstbeeld overtuigend genoeg te maken.
    En uiteindelijk hebben we het hier over politiek. En er is werkelijk geen enkele vergelijkbare emotie zo geschikt voor het politieke bedrijf als angst. Werkelijk elke partij baseert zich (ten dele) op angst. Positieve emoties zijn namelijk geen stemmengenerator!

De afwijkingen van de werkelijkheid geuit door de Joodse psychiater zijn dus vormen van kwaadaardigheid - het inspuiten van het gif dat het ntuurlijke weermiddel tegen parastisme moet bestrijden.
    En dat werkt zo:
  Een tijdje geleden was ik zo onverstandig om in twee twitterberichtjes de PVV te vermelden.

Het 'was ik zo onverstandig' is een opzichtige leugen: natuurlijk wist hij donders goed wat er zou volgen als hij "iets zou vermelden over de PVV".
    Dat 'iets vermelden' is leugen nummer twee: "iets vermelden" gaat over een neutrale boodschap - dat een Joods psychiater, vooraf gezien, iets neutraals zou vermelden over de PVV is zonder de inhoud te zien al uiterst onwaarschijnlijk.
    Let dus op: we zijn in één zin twee inhoudelijke uitspraken ver, en tevens twee leugens.
    Zin twee:
  De eerste luidde: “Vooralsnog profiteert vooral de PVV van de terreuraanslagen. Het (irrationele) angst zaaien leidt tot verontrustende peilingen…”

Hier wordt gesteld dat er angst is gezaaid - bedoeld: van nit-moslimknt. Dat isook een keiharde leugen. Door de media is niets anders gedaan dan óf gewone brichtgeving ovr de gebeurtenissn, of keiharde propaganda om de beevolking gerust te stellen - zie weer als voorbeeld de Volkskrant uitleg of detail .
    Ten tweede wordt hier gesuggereerd dat het de PVV is die achter dat "angstzaaien" zit. Ook een keiharde leugen: wat de PVV deed is het signaleren van een reël bestaande gebeurtenis: geweld door moslims. "Angst" is een waarschuwing voor mogelijk gevaar - de terreuraanslagen zijn een feit, en dus sowieso eigenlijk ook al niet meer een "gevaar".
    Dus de psychiater heeft nu al vier leugens verspreid ten einde de PVV zwart te maken. De psychiater is niet alleen bang voor de PVV, maar heeft kennelijk een sterke afkeer voor de PVV. Kijk maar:
   De tekst van de tweede was: “Hebben alle PVV-stemmers ook al bedacht dat de kans op terroristische aanslagen enkel toeneemt als Wilders premier zou worden?”

Een regelrchte beschuldiging richting aanhangers van de PVV dat ze de schuld zijn van de terreur gepleegd door de moslims.
    Een beschuldiging impliciet in bijna alle uitingn van moslims (natuurlijk), impliciet in een hoog percentage van de uitingen  van de politiek-correcte islam- en terreur-excuseerders (niet natuurlijk maar wel standaard), maar zelden zo epxliciet geformuleerd als hier - en direct geadresseerd niet alleen aan de aanhangers maar ook aan de stemmers op de PVV.
    En volkomen absurd, want de meest significante terreurdaad, 9/11 zijnde 9 september 2001, dateert van vele jaren voor het ontstaan van de PVV, evenals de in Nederland gepleegde, die op Theo van Gogh van 2004.
    Nog afgezien van het feit dat dus vrijwel al die aanslagen in het buitenland plaatsvonden.
    En deze weerlegging is zelfs bij Joop.nl vele malen langsgekomen.
    Op dit punt is dus één conclusie al volkomen bewezen: die Joodse psychiater is volkomen gestoord.
    En die gestoordheid komt dus ook middels, want al gezien: een zeer sterke afkeer van de PVV. En die gestoordheid is dusdanig dat de afkeer zo sterk moet zijn dat je het met een gerust hart "haat" kan noemen.
    De Joodse pschiater stuurt haattweets rond.
    Iets waarop natuurlijk een reactie volgt van de aangesprokenen:
  De reacties zal ik u besparen, maar het was schokkend hoeveel haat er mijn kant uit kwam.

Het kan bijna niet anders dan dat de Joodse psychiater dit voorzien heeft, en dat het opwekken van deze reacties zijn bedoeling was.
     De Joodse psychiater is wat in internettermen heet "een kwaadaardige trol". Iemand van deze soort:
  Ineens ben ik gaan begrijpen waarom mensen Twitter een open riool noemen.

De Joodse psychiater is van het open riool.
    En deze Joodse psychiater spuit verbaal gif de Nederlandse maatschappij in:
  ... als het onschuldige vreemdelingen zijn, die voor een barbaars regime in hun thuisland zijn gevlucht. Slachtoffers, en geen daders zijn het, ook al hebben ze een geloof dat wij niet goed begrijpen.

Daders zijn het, die moslimaanslagplegers die hier eerder naartoe zijn gemigreerd, en die nu opgevolgd worden door moslims die in eigen land de geloofsgenoten van andere sektes op gruwelijke wijze bestrijden, en die, zodra de grond aldaar hen te heet onder de voeten is geworden, naar Europa vluchten om de terechte wraak van hun slachtoffers te ontlopen.
    En dit alles uit hoofde van een geloof wat wij inmiddels maar al te goed begrijpen: vol wraakzucht en haat precies zoals in hun heilige boek staat uitleg of detail , en die dus niet zomaar een gevaar voor geweld vormen: ze zijn het geweld in levende lijve.
    De Joodse psychiater weet dit op zijn minst onbewust dat ook allemaal wel, en spuit zijn verbale gif met als doel onze natuurlijke waarschuwingssignalen tegen bewezen geweld te onderdrukken, omdat die afweer gericht is op migranten, en met name dan ook nog migranten van dezelfde semitische hoofdstam als de Joodse psychiater.
    De Joodse psychiater en zijn stam vormen dus een daadwerkelijk gevaar waarvoor het gerechtvaardigd is zeer bang te zijn, aangezien ze tezamen met die andere woestijnstam uit het Midden-oosten strijden voor de ondergang van de Europese naties en cultuur ten gunste van de woestijncultuur van het "Ieder voor zich en God voor ons allen" uitleg of detail zoals geïntroduceerd door de Joden zo'n achtduizend jaar geleden.
    De Joodse psychiater representeert een essentieel element van die strijd: het spuien van gif door de nomadische parasieten tegen het natuurlijke afweermiddel van de gezonde residente cultuur. 
     En de dag erop, een bevestiging vanuit "hogere kringen" (om afleiding te voorkomen wordt de kop weggelaten):


Uit: Joop.nl, 16-12-2015. uitleg of detail

...

Update 15.45
Minister Asscher zegt in een reactie op het rapport dat het tijd is om stelling te nemen tegen PVV-leider Geert Wilders. Wilders speelt volgens Asscher handig in op angst van mensen voor het onbekende.


Red.:    De Joodse minister betoogt precies hetzelfde als de Joods psychiater. De Joodse minister spuit precies hetzelfde "cultuurverslappende" gif als de Joodse psychiater. Niet omdat de twee vrienden zijn, of dezelfde conferentie hebben bijgwoond, maar omdat ze voor dezelfde cultureel bepaalde ideologie staan: de bij het nomadisme en Joodsisme horende vrije migratie.
    En net als de Joodse psychiater gaat de Joodse minister ongekend ver in zijn uitingen:
  "Wilders twittert zonder gene dat de PVV-kandidaat-Kamerleden zoekt met een afkeer van de islam. ..."

Een directe oproep tot censuur. En ook nog eens: censuur op het propageren van de beschaving. Kritiek op het christendom is vijfhonderd jaar lang het voornaamste front van de vooruitgang van de beschaving geweest. De Joodse minister wil die vooruitgang stoppen.
    Maar het werd nog erger:
  Bovendien wordt hem weinig in de weg gelegd.

Wat doet Wilders? Antwoord: twitteren en toespraken houden in het parlement. En nog wat kleinigheden als zichzelf vertonen in het publiek of, nog zeldzamer, in de media. Waartegen de Joodse minister dus iets zou willen ondernemen.
    Dat kan bij dit soort handelingen van Wilders slechts twee dingen zijn: hem in het gevang gooien of hem vermoorden.
    De Joodse minister roept op tot staatsrechterlijk of burgerlijk geweld.
    Hierop is er natuurlijk maar één enkel passend antwoord:
  De Joodse dominantie in media en maatschappij wordt heel weinig in de weg gelegd

Trek uw eigen conclusies. 
    Weer een personele aanvulling:


Uit: De Volkskrant, 16-12-2015, door Bert Lanting

Profiel | Micheïl Saakasjvili

Gedumpt in Georgië, held in Oekraïne

De flamboyante Georgische ex-president pakt als gouverneur in de Oekraïense regio Odessa de corruptie aan. Hij richt zijn pijlen nu op de Oekraïense premier.
...
In Georgië is de rol van Saakasjvili voorlopig uitgespeeld. ...
    Voorlopig moet Saakasjvili's politieke comeback zich dus afspelen in zijn nieuwe vaderland Oekraïne. ... hij kwam al snel in botsing met een van de machtigste oligarchen van Oekraïne, Ihor Kolomojski. ...


Red.:   We dachten deze figuur al gehad te hebben, maar kennelijk nog niet hier. Dus:


Uit: wikipedi.org, opgeslagen 16-12-2015.

Ihor Kolomoyskyi

Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi (Ukrainian: Ігор Валерійович Коломойський; Russian: Игорь Валерьевич Коломойский, Igor Kolomoisky; born February 13, 1963) is a Ukrainian-Cypriot-Israeli business oligarch of Jewish descent ...


Red.:    En van hetzelfde allooi als Porosjenko:

  'Als een hond zonder muilkorf iemand bijt, moeten we zowel de hond als - en dat is misschien nog wel belangrijker - zijn baasje straffen', brieste Kolomojski nadat Saakasjvili de monopoliepositie van zijn luchtvaartmaatschappij had aangepakt.
    Met Saakasjvili's 'baasje' doelde Kolomojski op president Porosjenko ...
    De invloed van de oligarchen is sinds de oorlog in het oosten van Oekraïne nog toegenomen doordat zij de vrijwilligersbataljons financieren die tegen de pro-Russische rebellen strijden.

Neoliberale fascistische Joodse oligarchen die oorlog voeren tegen hun eigen bevolking.
    En daar is één van de Project Syndicate-  en Harvard Jews als voorbeeld van het Joodsistische oorlog-propageren:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2015, door Joseph Nye. Vertaling Melle Trap © Project Syndicate

Werkt afschrikking in cyberoorlog?

De angst voor een 'cyber Pearl Harbour' kwam voor het eerst naar voren in de jaren negentig en de afgelopen twintig jaar hebben beleidsmakers zich zorgen gemaakt dat hackers oliepijpleidingen zouden opblazen, de watertoevoer vergiftigen, waterkeringen zouden openen en vliegtuigen met elkaar in botsing laten komen door systemen voor de luchtverkeersleiding te hacken. In 2012 waarschuwde toenmalig minister van Defensie van de VS Leon Panetta dat hackers 'het energienet in grote delen van het land kunnen platleggen'.    ...


Red.:   Zo beginnen en werken alle oorlogsstokers: erop wijzen dat ze wel moeten ingrijpen voordat de andere partij het doet. Ze gebruikten deze gorigheden om Vietnam naar naar het stenen tijdperk te bombarderen - dit onder aanvoering van ene Henry Kissinger. De Joodse Henry Kissinger. En we genieten nog steeds van de laatste die met groot succes dit verhaal heeft afgestoken: de oorloghitser Richard Perle, die één van de drijvende krachten was achter de oorlog tgen Irak. De Joodse Richard Perle.
    Eerder elders gepubliceerd uitleg of detail maar vergeten naar hier te kopiëren, hier het personeel van Project Syndicate: (van Wikipedia (opgeslagen 21-11-2015):
  Shlomo Ben-Ami, Michael Boskin, Ian Buruma, Jorge Castaneda, Howard Davies, J. Bradford DeLong, Kemal Dervis, Esther Dyson, Barry Eichengreen, Mohamed A. El-Erian, Gareth Evans, Martin Feldstein, Joschka Fischer, Jeffrey Frankel, Daniel Gros, Richard Haass, Christopher R. Hill, Harold James, Simon Johnson, Yuriko Koike, Bjørn Lomborg, Dominique Moisi, Joseph Nye, Ana Palacio, Jean Pisani-Ferry, Raghuram Rajan, Stephen S. Roach, Michel Rocard, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Nouriel Roubini, Jeffrey Sachs, Andrew Sheng, Robert Shiller, Peter Singer, Jaswant Singh, Hans-Werner Sinn, Robert Skidelsky, Anne-Marie Slaughter, Javier Solana, Michael Spence, Joseph E. Stiglitz, Shashi Tharoor, Lord Adair Turner, Laura Tyson, Yanis Varoufakis, Andres Velasco, and Naomi Wolf.

Van deze namen is op zicht en bij eerste telling al 20 stuks van Joodse afkomst.
    De Joodse kwaadaardigheid is ook uiterst besmettelijk.  De hele politieke-correctheid bestaat uit weinig anders dan Joodse kwaadaardigheid. Hier een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 19-12-2015, door Peter Giesen

Wie zich niet aanpast, verliest

... Nog nooit haalde het Front National zo veel stemmen. ...


Red.:    Daar heb je pest over in, dus dat noem je een nederlaag:
  Peter Giesen raadt Marine en Marion Le Pen na hun nederlaag in de verkiezingen  ...

Een vreemde nederlaag voor Marion Maréchal-Le Pen en haar tante Marine. ...

En omdat de rubriek heet ...:
  Een boek voor | Marine Le Pen

...

Welk boek moet de man/vrouw van de week lezen?

...haal je een bijpassnd boek aan, en dat is in dit geval natuurlijk ...:
  Peter Giesen raadt Marine en Marion Le Pen ... L'Étrange Defaite aan, van Marc Bloch.

...een boek van een Jood. Vanwege het bijpassende betoog. Namelijk:
  Het programma van het Front National is doortrokken van nostalgie. ...
    ... globalisering. ... immigratiebeleid ... Bloch laat zien dat pogingen een deksel op de geschiedenis te leggen tot mislukken zijn gedoemd. De wereld verandert. Wie zich niet aanpast, verliest.

"Globalisering en vrije immigratie zijn de toekomst en niet te stoppen".
    En stel nu dat globalisering en immigratie leiden tot de ondergang van de beschving:
  Er is alle reden om kritisch te zijn over de gevolgen van globalisering. Ook het immigratiebeleid van de afgelopen decennia kan moeilijk als een succes worden beschouwd. ...

Ook dan nog heeft de Joodse cultuur de absolute voorrang:
  ... Maar Bloch laat zien ...

En dat is Joodsisme: onafhankelijk van welke bezwaren dan ook en hoe fundamenteel ze ook zijn: de Joodse visie gaat ALTIJD voor. Joodsisme.
     Overigens zijn globalisering tezamen met vrije migratie niet de denkbeelden van de toekomst, maar die van het verleden. Van meer dan achtduizend jaar geleden, om precies te zijn. Van het tijdpark van het jagen en verzamelen over de hele wereld. Van het "slash and burn": "uitwonen en platbranden". Van de barberij van het nomadisme.
    Maar dit dus tussen twee haakjes. Want dat de Joodse cultuur een vorm van barbarij is, is ontzettend makkelijk aan te tonen, door ze te vragen hun broek te laten zakken.
    De Joodse kwaadaardigheid wordt verspreid via het woord. Nog een voorbeeldje daarvan bij Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2015, column door Arnon Grunberg

Halbe

'Maar we moeten wel waakzaam zijn voor politieke correctheid', zei Halbe Zijlstra zaterdag in de Volkskrant in een buitengewoon intrigerend interview door Martin Sommer.    ...


Red.:   "Interessant" betekent in Grunberg-taal: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee eens", en "intrigerend" betekent: "veelbetekenend en ik ben het er (sterk) mee oneens".
  Zijlstra's moraal ...

De vertaling van "mening" naar "moraal" door Grunberg betekent: "Deze persoon heeft een absoluut foute mening".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer:

Dit is Grunberg-taal voor: "Deze persoon meent dat het vierkantje lichtgrijs is, en ik maak daar oneindig zwart van".
  Zijlstra's moraal komt hierop neer: goed is wat goed is voor ons en de onzen en slecht is voor onze vijanden.

Het voorgaande als geheel uitgewerkt: Zijlstra meent dat je op moet passen met politieke-correctheid, en en dat ishetzlefde als,afgekort: "eigen volk eerst".
    Dat verband is natuurlijk absurd, maar dat komt omdat Grunberg het hele interview heeft gelezen maar datgene dat relevant is voor deze gevolgtrekking heeft weggelaten. Wat dat is, volgt later.
    Wat er nu letterlijk staat is dit: voor de politieke-correctheid zijn is "eigen volk laatst" en Zijlstra wordt verweten "eigen volk eerst". Of correcter: Grunberg vindt "Nederlands volk laatst" en verwijt Zijlstra "Nederlands volk eerst".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid.
     En de politieke-correctheid is absolute goedheid, want:
  Afkeer van pakweg genocide is slechts een symptoom van politieke correctheid

Dus politiek-correct zijn is "Afkeer van genocide" en niet-politieke-correct zijn is "Voorkeur voor genocide".
    Ziet u nu hoe het Joodse gif werkt? Het is moeilijk traceerbaar. Natuurlijk, anders zou het makkelijk bestreden kunnen worden, en waren ze niet de baas. Via de door hen gedomineerde politieke-correctheid. Die wrkt door het op de voorpagina van de Volskrant mogen beweren dat iedereen die niet politiek-corrct is, een aanhanger is van genocide.
    Op de Joden natuurlijk, want dit wordt gezegd door een Jood, en die hebben zich nog nooit druk gemaakt om welke genocide dan ook, behalve de Joodse. Eigen volk eerst.
    Is ondertussen nog steeds niet duidelijk waar deze gifitg uitval van Grunbrg vandaan komt. Het totnu toe vermelde is er niet sterk genoeg voor. "Politieke-corrctheid" ís een te algemeen begrip om je zo drukover te kunnen maken. En de poltiek-correcten zijn te veel de baas en e handig met woorden om zich daarin niet redelijk veilig te voelen.
    Maar dat interview met Zijlstra beslooeg twee volle pagina's. Waarin dus nog veel meer gezged werd. Waar Grunberg het grotendeels mee eens moet zijn geweest, want Zijlstra is sterk neoliberal en Grunbrg rabiaat. Of misschien zijn ze wel alle twee rabiaat. En toch zegt Grunberg dit:
  Als de keuze is tussen Halbe Zijlstra en Geert Wilders, kan men alleen voor Geert Wilders kiezen. Het origineel is immers beter dan de kopie.

Het staat er dus niet, maar het is wel te raden waar Grunberg zich over opgewonden heeft. Dit is het:
  EU-president Tusk zei onlangs dat de bevolking van Europa die grote aantallen asielzoekers niet zal accepteren.
'Dat ben ik met hem eens. Je kunt niet ongelimiteerd vluchtelingen binnenlaten en die vrolijk over heel Europa verdelen. We moeten het zogeheten protocol van 1967 van het Vluchtelingenverdrag buiten werking stellen. Het Vluchtelingenverdrag dateert van 1951 en hield in dat je als vluchteling recht hebt op asiel: in je eigen regio. Dus Europeanen in Europa.

En meteen is alles glashelder: vluchtelingen tegenhouden is "Eigen volk eerst". Vluchtelingen tegenhouden is "Genocide!". Want Joden werden ooit tegengehouden en toen was er genocide. Dus nu is vluchtelingen-tegenhouden ook genocide.
    Dz opmerking van Halbe Zijlstra is een niet-Joodsistische opmerking.
    Een niet-Joodsistische opvatting van Geert Wilders is niet zo gevaarlijk want Wilders is allang weggezet als een xenofoob, racist, fascist en genocidepleger en daar kan je vrijelijk mee doorgaan.
    Voor een niet-Joodsistische opvatting van Halbe Zijlstra geldt dat niet. Een niet-Joodsistische uitspraak van Halbe Zijlstra van de VVD is veel gevaarlijker.
   Het is een dag later, dinsdag 22 december en nu bijna Kerstmis, en de Volkskrant trakteert de redactie op een klassiek trio van Joodse haat. Met voorop natuurlijk Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2015, column door Arnon Grunberg

Star Wars

'Gewoon een bruisend, charmant en vertrouwd ruimteavontuur', schreef Coen van Zwol in NRC Handelsblad over Star Wars: The Force Awakens.    ...
    Het fascisme gaat in de ruimte verder en neemt ook daar de gedaante aan van de overheid, dat is wat zo vertrouwd is aan het ruimteavontuur. Het lijkt op onze recente geschiedenis.


Red.:   Dat 'de overheid' natuurlijk slaande op de Nederlands overheid. Een goreleugen dus. Star Wars gaat over de strijd van lokaal overheden, lokaal daar en dan zijnde planeten, versus een usurperend Imperium, hier en nu natuurlijk zijnde de EU - in wording.
    De liegende Joodse goorlap keert het gewoon om ...
    Wat een haat ...
    Dat was de voorpagina. Dan op pagina 2, de hoofdcolumn. Die vereist een inleiding in de vorm van wat recapituleren: als moslims tientallen mensen neermaaien en zich daarbij beroepen op hun moslim-zijn (er is er net weer eentje geweest), dan heeft dat niets met hun moslim-zijn te maken, en overige moslims hebben daar helemaal en absoluut niets mee te maken en zijn mede-slachtoffer omdat een heleboel mensen dat toch denken ondanks eindeloze verzekeringen van politici en media.
    Terwijl het allang duidelijk is dat er maar één oplossing voor de golf van aanslagen die een symbool is van de collctieve afkeer en haat van moslims vanwege het zichtbare mislukken van hun cultuur: remigratie. Te beginnen met de wijde omtrek van die aanslagplegers: familie, buren enzovoort, die hen hebben gedekt en gesteund.
    Nu zijn er wat kleine incidenten geweest. Er zijn spreekkoren geroepen op een azc-voorlichtingsbijeenkomst ("Steenbergen"), rotjes gegooid in de tuin van Nederlanders-hun-huis-ontnemende asielzoekers ("Pannerden"), en hebben vier lieden op het dak van een moskee gestaan met een spandoek tegen de islam ("Dordrecht"). Drie keer raden wat er gebeurt...:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2015, column door Bert Wagendorp

Rambam

Geert '#kominverzet' Wilders moet afstand nemen van het geweld tegen vluchtelingen. Dat vonden andere partijen in de Tweede Kamer ...


Red.:   Waar de hele politieke elite de de hele media het natuurlijk hartelijk mee eens is - het begon al een dagelijks lopend item te worden. Wilders vond, zoals meestal, de simpele weerlegging, gewoon door het aanhalen van de realiteit:
  Wilders reageerde gisteren per tweet op het verzoek: 'Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.'

Waarop een hele column aan gehuil en het tranen volgt (het Joodse "zak en as"), besloten met:
  En laat die Wilders zelf lekker de rambam krijgen. Sukkel.

Gunst, ze zijn helemaal uit het veld geslagen ... Zelfs het schelden gaat niet meer zo goed enis n oridinire jij-bak geworden... Maar dat ze met hun pogingen zullen stoppen, zal zeker niet gebeuren, daarvoor zit dit ... :
  Het heeft weinig zin haatzaaiers te vragen te stoppen met haatzaaien - haatzaaien is hun raison d'être en deel van hun tactiek.

... te diep bij de Joden, die natuurlijk precies dezelfde culturele nederlaag hebben geleden tegen de westerse cultuur als de moslims. Een nomadische cultuur is volstrekt kansloos tegen een residente, en het enige dat de nomaden kunnen doen, is parasiteren.
    En haten, natuurlijk ...
   De derde in het drieluik was te vinden op de opiniepagina's, en, ter illustratie van het internationale karakter van de beweging, afkomstig uit Frankrijk. Onderwerp: weer "Wilders" - die in Frankijk om een duistere aangeduid wordt met de bijnaam "Le Pen" - Geert "Le Pen" Wilders:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2015, column door Dominique Moïsi, hoogleraar aan Institut d'étude politique de Paris (Science Po)

Ook Le Pen kan worden gestopt

... Sinds de presidentiële verkiezingen van 2012 heeft Le Pen met bijna zeven miljoen stemmers de steun van haar partij verdriedubbeld. ...


Red.:    Maar omdat de Fransen "Wilders"  nog niet de absolute meerderheid heeft gehaald in december 2015, is er sprake van:
  ... haar beslissende nederlaag.

Die bewijst dat de partij van Wilders:
  ... de poging van ... [de PVV, red.] om zich als normale partij te presenteren

Op de plek waar dze redactie de naam van de partij heeft ingevuld, had de auteur zich verschreven en per ongeluk de leters FN getypt.
    En dat nog niet de absolute meerderheid der Frnsen voor de PVV heeft gestemd, komt omdat:
  'We zijn niet gek', was de korte maar krachtige reactie van mijn buren in [Limburg, red.] - velen van hen boeren of ambachtslieden - op de verkiezingsresultaten

Met weer zo'n rare verschrijving (er stond "Normandië").
  Oftewel: wie op de PVV stenmt, is gek, en boeren of ambachtslieden zijn nit gek en stemmen niet op de PVV. Natuurlijkis het ook zo dat niemadn vn de stadse hogeropgeleiden op de PVV stemt, dus dat werpt de waanzinnig grote vraag op: "Wie stemt er dan wel op de PVV? De kaboutertjs?"
    Wat nog een vraag opwerpt: wie durft zulke aperte onzin op te schrijven? Even teruglezen levert op:
  Dominique Moïsi, hoogleraar aan Institut d'étude politique de Paris (Science Po)

Dat Scienca Po is een pedanterie van de Volkskrant, omdt dat instituut de naam heeft van "uiterst grenommeerd". Om precis te zijn: een instuuut als Sciende Po is bijna de definitie van gerenommeerdheid. Het is waar d Franse politieke elite zichzelf opleidt in het Franse poltieke elite zijn.
    En dit soort loze onzin verkondigen.
    De cultuur van het rottende ei, dus.
    De cultuur van het oneborgd theoretiseren los van enige maatschpplijke werkelijkheid, en dat neerpennen in vlotlopende zinnen zodat het lijkt alsof er iets zinnigs staat. Zoals bijvoorbeeld dit (ook een tussentitel van de webversie):
  Als democratische leiders hun verantwoordelijkheden serieus nemen, kunnen en zullen politici als Le Pen worden verslagen

Ga dit analyseren, en er staat niets dat slaat op de werkelijke situatie. Wat er staat is wat de auteur voelt en verderop natuurlijk toeschrijft aan de andere partij:
  De partij van de haat ...

Een haat die de Joodse Joodsist van Science Po voelt vanwege de keuze van Wilders tegen dit:
  ... mondialisering en openheid naar de rest van de wereld

Wat de termen van de elite zijn voor arbeidsdumping, islamisering, moslimterrorisme en negerbrandstichting.
   En aangezien die arbeidsdumping, islamisering, moslimterrorisme en negerbrandstichting tot nu toe een ononderbroken reeks is gebleken, kan deze haatcampagne van het verzamelde Joodsisme- en Jodendom maar één resultaat hebben: burgeroorlog. Datgene dat de hatende Joodse Joodsist heeft verborgen in dat:
  Als democratische leiders hun verantwoordelijkheden serieus nemen, kunnen en zullen politici als Le Pen worden verslagen

Want wat hier staat is dit:
  Als politici als Le Pen op democratische wijze aan de macht dreigen te komen, moet de bestuurlijke elite ingrijpen en de macht naar zich toe trekken

Daarover bestaat geen enkel misverstand. Want dit is het proces dat men nu geleidelijk probeert uit te voeren onder de noemer "Europese Unie" maar wat is "Europees Imperium" uitleg of detail .
    Waarop de redactie een "brain wave" kreeg, want tijdens het schrijven van zoiets haal je je de persoon automatisch voor de geest, een automatisme mede veroorzaakt door het feit dat de Volkskrant een sympathiek portretje van hun columnisten plaatst naast de column. De brain wave bevattende de termen "Moïsi, portret, Imperium, kwaadaardigheid, Imperium, Star Wars (ook in het nieuws) en ... BINGO:
   
Dominique Moïsi Lord Palpatine,
a.k.a.
Lord Sidious

Of in een ietwat minder gunstige pose:

Ja ja, Hollywood weet de dingen soms aardig te treffen ... uitleg of detail
    En Arnon Grunberg ook. Hier is zijn uiterst treffende Kerstgedachte:


Uit:

De Volkskrant, 24-12-2015, column door Arnon Grunberg

Lief roofdier

Remco Campert liet onlangs weten zich zorgen te maken over de wereld en zichzelf, mede naar aanleiding van 13 november 2015. ...


Red.:   Het vroege kerstcadeau van Arnon's etnische en culturele neven:
  Ik wil mijn oom - Remco heeft me ooit geadopteerd als neef, nog wat ongevraagde adviezen geven.
    Neem vrijwel niets persoonlijk. ...

Behalve als iemand je rechten als nomade aantast, zoals Geert Wilders. Maar als het gaat om de rechten van de resident:
  Wees flexibel en onthecht.

Zoals Arnon als nomade dat zelf is:
  Ook jij bent een lief roofdier dat eenzaam over de steppen struint.

Een roofdier. Want natuurlijk, hebben we al vaak gezegd, heeft hij het hier over zichzelf. En waar hij als roofdier mee worstelt?
  Hoe een lief roofdier te zijn?

Want dat is essentieel als roofdier: je moet wel lief overkomen, anders maken de van het leven beroofd wordenden jou af.
  Dat is de vraag waar ieder denkend en voelend mens mee worstelt

Wat dus geldt voor de hele stam. En dat is dus waarom er een holocaust was, en het niet onmogelijk is dat er weer een komt. Zo veel roofdieren die zo veel stelen en moorden .... Dat kan de beroofde en beparasiteerde bevolking lang trekken maar niet oneindig lang ...
    De Kerstgedachte van het Joodse kind: "Hoe te beroven en toch lief gevonden te worden ..."
    En hoewel "verbijstering" inmiddels een versleten metafoor is, bleek het allemaal toch weer erger te kunnen:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2015, column door Arnon Grunberg

Vee

Met regelmaat lees ik dat vluchtelingen die in Europa aankomen besproeid zouden worden met mensenrechten. Dat woord 'besproeid' treft me, alsof het om pesticide gaat.
    Men is er kennelijk voor om met dit besproeien te stoppen.
    Goed, laten we doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht en gegeten worden.
    'Akelig om opgegeten te worden', zal iemand opmerken. Misschien, maar de vluchteling blijft in Europa, zij het in onze buikjes. Dat is echter ook een vorm van zijn.   ...
    Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.
    Als we een leefbare toekomst willen, moeten we ophouden vluchtelingen te besproeien met mensenrechten en het taboe op kannibalisme dient te worden geslecht.


Red.:    Oftewel: wie niet voor onbeperkte toelaten van iedereen is, is een kannibaal.
    Het is duidelijk dat het leven van de mensen die zulk soort dingen schrijven gepaard gaat met zwaar geestelijk lijden. Welk lijden ze in sterk vervormde wijze op anderen projecteren.
    Je gaat je afvragen of de ermee gepaard gaande uitingen niet bedoeld zijn om andere mensen zodanig tegen ze in het harns jagen, dat die andere mensen ze om het leven brengen. Zodat ze uit het lijden dat leven is verlost zijn.
    Een soort van een combinatie "voor de trein gaan staan" en "met een pistool in je hand brullend op een Amerikaanse politie-agent afrennen".
    En dan natuurlijk de achterblijvende familie en soortgenoten achteraf schreeuwen dat het een schande is.
    Ineens komt een gedachte over de holocaust bovendrijven ...
    Hoe zou dat nou kunnen ...?
    Dit ging kennelijk zo ver, dat de Volkskrant een reactie toestond:


De Volkskrant, 31-12-2015, ingezonden brief van Heere Heeresma jr, Amsterdam

Vluchtelingen als vee

In zijn Voetnoot van 29 december stelt Arnon Grunberg voor te doen alsof de vluchtelingen vee zijn. Geen idee waarom, maar hij wil hiermee een punt maken. 'Seks met de vluchteling is verboden, seks met dieren is immers verboden, maar ze mogen wel geslacht worden.' Schetst Arnon vervolgens een beeld van Europa waar vluchtelingen gegeten worden. 'Restaurateurs met een Michelinster zouden als eerste vluchtelingenvlees op het menu kunnen zetten.'
    Gelul, Arnon, vluchtelingen worden niet gegeten in Europa en ze worden ook niet beschouwd als dieren. Integendeel, ondanks de huidige heibel in de media gaat de opvang van vluchtelingen best goed, al zijn er door het grote aantal natuurlijk praktische problemen. En de protesten tegen vluchtelingen vallen ook reuze mee.
    Er wordt wat geschreeuwd en een paar kaalgeschoren randdebielen gooien met vuurwerk, maar dat is token resistance. Daarna gaat men naar huis, de televisie en het potje bier. Uit de cijfers blijkt trouwens dat de meeste Nederlanders achter de opvang van vluchtelingen staan. Overigens is seks met de vluchteling helemaal niet verboden, maar hebben vluchtelingen hier vaak zelf vanwege hun geloof of cultuur bezwaren tegen. De Voetnoot is dus te kwader trouw. Erger nog, het is effectbejag zonder werkelijke betrokkenheid bij het onderwerp. Dat je het doet voorkomen alsof we in de jaren dertig terug zijn, is nogal macaber. Van de bedenker van het kookboek Koken na Auschwitz had ik iets smakelijkers verwacht.


Red.:    Dezelfde boodschp, maar vorm gegeven in woorden gschikt genoeg voor publicatie in de Volkskrant. A. Grunberg gaat best nog wel eens groot worden in Nederland ...
    En het wordt nog steeds duidelijker:


Uit: De Volkskrant, 06-01-2016, column door Arnon Grunberg

Zondebok

Zaterdag publiceerde NRC Handelsblad een mooi essay van Bas Heijne over boze en misschien wel getraumatiseerde burgers. Heijne concludeerde dat Nederlanders zichzelf en vooral ook de ander als vertegenwoordiger van iets zien.
    Een overtuiging, een religie, een afkomst. ...


Red.:   'Een overtuiging, een religie, een afkomst.' Driewerf "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Alle drie die zaken gaan over sociale samenhang, en sociale samenhang is  "Schande!!!", "Schande!!!", "Schande!!!". Kijk maar:
  Terecht stelt hij dat precies dat de katalysator is van veel hysterie. Het is moeilijk het individu in de ander te zien, maar het blijft het proberen waard.

Het Joodse ideaal: "Ieder voor zich en Jahweh voor ons allen".
    En verbondenheid is een gevaar voor het Joodse ideaal, want door verbondenheid val je op als individualist en nomadist:
  Met Heijnes geneesmiddel, verbondenheid, heb ik echter moeite. Voor veel mensen is het al lastig zich verbonden te voelen met de eigen kinderen, laat staan vluchtelingen.

Want vluchtelingen zijn alleen de huidige nomadisten. Die je per definitie met gschenken moet ontvangen en doe je dan niet dan zie je die nomaden als ...:
  Koop een teddybeer, noem hem 'zondebok', bewerk hem met een heggenschaar of een mes en gooi hem het huis uit.

En nomaden als zondebok zien oftewel geen geschenken geven is hetzelfde als lichamelijke mishandeling.
    En zelfs de relevante groepen worden benoemd:
  Dan hoeven vluchtelingen, moslims en fietsers niet meer als zondebok te fungeren.

Dat 'fietsers' is een typisch Grunberg-grapje - dat staat natuurlijk de broertjes van de moslims, passend in het rijtje: de Joden.
    De vlucht naar voren als reactie op de "vluchtlingen"crisis krijgt een nieuwe impuls door een nieuw hoogtepunt in maatschappelijke onwikkelingen. Tijdens de nieuwsjaarsviering in Keulen heeft zich een groep mannen verzameld van ongeveer 1000 stuks, op de televisie- en YouTube-beelden onmiddelijk te herkennen als vrijwel exclusief lieden uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika, een hoog percentage inclusief baard, die slechts op één manier onder een sluitende gezamenlijke noemer zijn te plaatsen: moslims. Binnen deze groep zijn er groepsgewijze aanvallen geweest op een honderd en nog wat blanke vrouwen, gepaard gaande met diefstal, aanranding en een enkele verkrachting. De Duitse politie en  media hebben geprobeerd de zaak stil te houden, maar vanwege de massaliteit kwam het toch naar buiten via internet en lokale media, waarna vier dagen later de landelijke media moesten volgen. Uitsluitend en alleen omdat inmiddels overal op het internet de daders beschreven werden als "vluchtelingen", en dier goede naam moest en zou beschermd worden, zodat men toegaf dat het ging om "Mannen van Noord-Afrikaanse afkomst die hier al langer waren". Iedereen met zicht op etnie kan op de beelden zien dat dit ook een leugen is: een percentage lopend in de enkele tientallen is van Midden-Oostige afkomst, met name de baardmansen.
    Na het uitkomen ervan is de ophef natuurlijk enorm, de repercussies nu (een paar dagen later) ook al en toenemend, en de boosheid van de gewone Duitsers op het kookpunt. En het Joodse columnisme van de Volkskrant spreekt zich uit en kiest partij, natuurlijk voor degenen die zo bedreigd worden. Eerst die op pagina 2:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2016, column door Bert Wagendorp

Geteisem

'Wat gebeurde hier?', luidde gisteren de kop op de voorpagina van de Volkskrant. Wat er op het plein voor het Hauptbahnhof van Keulen in de nieuwjaarsnacht gebeurde is, inmiddels vrij duidelijk. ...


Red.:   Wat er "hier gebeurd" was, was ruim voor publicatie in de Volkskrant ook al bekend. Maar de Volkskrant gebruikt natuurlijk geen werkelijkheid-beschrijvende nieuwskop van de vorm:
  Arabieren amok in Keulen

Of:
  'Tahrir' op Keuls plein

Hoe zeer het gebruik van de werkelijkheid niet kon en kan, gaat Bertje even uitleggen:
  De invloed van de schreeuwers groeit ...

Definitie van "schreeuwer": iedereen die ook maar iets zegt of schrijft dat ingaat tegen de belangn van volledig open grenzen - zoals die werkelijkheidsbeschrijvende koppen. Kijk maar:
  ... ze slagen er vrij moeiteloos in de gebeurtenissen in Keulen te verbinden met het ruimhartige toelatingsbeleid van Angela Merkel, overigens zonder bewijs....

Een leugen: de baarden op de beelden lijken sprkend op de baarden in de azc's.
  ...  'Keulen' is munitie voor vreemdelingenhaat en racisme, niet alleen in Duitsland. ...

Oftewel: iedereen die daders koppelt aan een groep is een vreemdelingenhater en een racist. Behalve als je die mensen die een liedje zongen in Steenbergen koppelt aan een groep, en die groep koppelt aan de term "schreeuwers". 
     Kortom: Bertje drijft de mores van de politieke-correctheid tot nieuwe dieptepunten: de schurken zijn degenen die massa-aanrandingen veroordelen. Iets waarvan hij kennelijk ergens diep in zijn hoofd ook wel weet dat het fout zit, want hij gaat het absoluut ongelofelijke doen: een ontkenning van het bestaan van politieke-correctheid:
  Een meteen populaire samenzweringstheorie luidde dat de vertraagde bekendmaking van de gebeurtenissen alles had te maken met de achtergrond van de daders. Dat zouden namelijk vluchtelingen zijn. Politici en de politiek correcte media (dat zijn alle andere media naast de sociale media minus de daarop actieve politiek correcte sukkels) wilden dat namelijk onder de pet houden om de asieldiscussie in Duitsland niet verder te laten escaleren.

Riposte op deel één: "Andere populaire samenzweringstheorieën luiden dat suiker zoet is, de zon lichtgevend, vuur heet, en nog heel veel meer". Nog een andere, direct gekoppeld aan de achtergrond van die daders van de censuur gekoppelde samenzweringstheorie is dat zowel huidig auteur Bert Wagendorp, als Arnon Grunberg, Max Pam, Olaf Tempelman, Paul Brill, Anet Bleich, Janny Groen, Thomas von der Dunk, Kustaw Bessens, Dominique Moïsi, Richard Haass, Thomas Friedman, en David Brooks van Joodse afkomst zijn.  
    En waarom zijn die Duitse politie en media niet politiek-correct? Simpel:
  Ik werk al een flink aantal jaren bij een politiek correct medium - goed, een Nederlands politiek correct medium, maar dat verschilt vast niet zo heel veel van een Duits - en ik heb nog nooit meegemaakt dat er bij de Volkskrant dingen om pc-redenen onder de pet werden gehouden. Áls je al precies zou kunnen omschrijven wat politieke correctheid is.

Samengevat:
  Meestal komt die notie van getroubleerde geesten met een krachtige behoefte aan een vijandsbeeld: wat zich niet voegt naar de eigen hersenschimmen is politiek correct en een tegenstander waarmee moet worden afgerekend.

Oftewel: "Het bestaan van politiek-correctheid is een product van getroubleerde geesten - een samenzweringstheorie".
    Dit geheel en al is tegenstelling tot het verbinden van protesten tegen massa-aanranding met alle bekende vormen van nazisme:
   'Keulen' is munitie voor vreemdelingenhaat en racisme, niet alleen in Duitsland.

Dit is absoluut geen enkele vorm van samenzweringstheorie. Het lijkt totaal niet op:
   ... [dat, red.] de vertraagde bekendmaking van de gebeurtenissen alles had te maken met de achtergrond van de daders

    Van de botte leugens, de retorische trucs, en contradicties van Wagendorp op pagina 2 naar de openlijke geestesstoringen van Grunberg op pagina 1:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2016, column door Arnon Grunberg

Keulen

Op oudejaarsavond zijn in Keulen en Hamburg talloze vrouwen aangerand door mannen die er Afrikaans of Arabisch uitzagen. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat er in Keulen al langer een probleem bestaat met bendes die zich gespecialiseerd hebben in zakkenrollen. ...


Red.:   Hier ook de inmiddels al als leugen bekende politiek-correcte aanname ten einde de zaak weg te leiden van vluchtelingen. Om zonder fatsoenlijke overgang te komen met:
  Op het internet draait de haatmachine naar aanleiding van 31 december uiteraard op volle toeren.

De boodschap: de klachten over de oude en nieuwevluchtelingen zijn erger dan hun vertoond gedrag:  thuis elkaar het hoofd afhakken enhier agressief zijn tegen christen en homo's en elkaar aaanvallen in voortdurend vechtpartijen, en nu dan een volgende fase: masas-aanranding,
  Politici [en dus Grunberg, red.] vrezen dat het vluchtelingendebat hierdoor zal worden beïnvloed.

Oftewel: je mag je oordeel over vluchtelingen niet laten beïnvloeden door het gedrag van vluchtlingen. Oftewel: er mag geen enkel bezwaar ingebracht worden tegen vrije immigratie.
  De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dat het Bundeskriminalamt in november een rapport publiceerde waaruit blijkt dat criminaliteit onder asielzoekers niet bijzonder hoog is.

De leiding van de Keulse politie en de politici zeiden achtreenvolgens dat "Er niets bijzonders gebeurd was", "Dat er iets gebeurd was maar hoe ernstig was niet duidelijk en het had niets met afkomst te maken", "Dat er iets ernstigs gebeurd was maar daqt het iets was van bekende Noord-Afrikaans bendes en het had niets met vluchtelingen te maken".  
    Drie leugens en ondertussen erkennend dat het gschrevene in de FAZ ook een leugen is.
    Oftwel: Het presenteren van feiten als samenzweringstheorieën is de zoveelste retorisch truc waarmee Joodsisten en Joden het maatschappelijke debat vergiftigen . Alles tezamen bekend als "politieke-correctheid"
    Grunberg heeft naast dit nog een ander probleem: hij zit gevangen in een solipsitisch universum, en legt de schuld (de volgende dag) waar die in zijn Joodse universum automatisch ligt:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2016, column door Arnon Grunberg

Boze, witte mannen

... er zijn nogal wat boze, witte mannen - ze laten geregeld van zich horen - die hulp kunnen gebruiken.
    Een bescheiden voorstel. Openbare zwembaden zouden boze, witte mannen op dinsdagochtend van 10 tot 12 gratis kunnen laten zwemmen. ...
    Hebt u speelgoed dat u niet meer nodig heeft, kleding die u niet meer draagt? Stop alles in een vuilniszak en geef het aan boze, witte mannen.
    Boeken van pakweg Vestdijk of Mulisch die u toch niet meer gaat lezen? U kunt er een boze, witte man gelukkig mee maken. ...
    Zelf ben ik bereid een keer per kwartaal voor boze, witte mannen en eventueel ook boze, witte vrouwen te koken.


Red.:   In ieder geval zelden maar vermoedelijk nooit heeft er zulk duidelijk racisme in de Volkskrant gestan. Pas die oude truc er maar op toe - politiek-correcten zijn er gek op, als je iets kritisch zegt over moslims: vervang "witte" voor "zwarte " óf nog leuker "Joodse", en de pleuris breekt uit, als je het bijvoorbeeld in de Volkskrant, als dat zou kunnen doen.
    Combineer dit nu even met de tussentitel van het vorige artikel:
  Op het internet draait de haatmachine uiteraard op volle toeren

Dan kan het laatst artikel als volgt worden samengevat:
  Bij de Volkskrant draait de haatmachine uiteraard op volle toeren

Waarna er een naadloze overgang is ontstaan naar het volgende artikel dat in feite een "vorig artikel" is want een week oud en nog behorende tot het eindjaars-ritueel van overzichten, en betreffende het belangrijkste onderwerp van dat jaar, en het jaar ervoor, en het jaar daarvoor, en het jaar daar weer voor, uiteindelijk helemaal teruggaand naar circa achtduizend jaar geleden. In de vorm van een extra bijdrage, mt foto's, dus genoemd een foto-bijlage. Hier dus ook eerst beelden:
 
De aankondiging - met de basisstelling:
Iedereen is migrant
 
 
De omslag
 
 
De intro-foto, met het motto van de foto's
De Nieuwe Nederlanders

Die laatste is even te snel - we moeten eerst even terug naar het artikel dat diende als introductie bij de fotoverzameling. Van een expert in migratie die we al kennen, en een expert want een sociaal-cultureel en etnisch broertje van Bert Wagendorp en Arnon Grunberg: Olaf Tempelman:


Uit: De Volkskrant, fotobijlage, 31-12-2015, door Olaf Tempelman

Mensen zijn migranten, altijd en overal

Tegen migratie zijn is als iets hebben tegen de wind. Zorg maar eens dat die ophoudt met waaien.Red.:  Met meteen al in de kop iets dat op deze website het eerst geïntroduceerd is in de rubriek Termen als "onzin", maar ook valt in de categorieën "retorische trucs", "denkfouten" en "leugens" - voor de volledigheid ook hier even de omschrijving ervan:
  Onzin
Uitspraken waarvan bedoeld wordt dat ze op de werkelijke wereld slaan, maar dat niet doen. ...
    Een andere veelvoorkomende categorie is die van de alles-insluitende of niets-insluitende uitspraken: "Iedereen is menselijk" of "Niemand is gemiddeld" . Zelfs indien waar, heb je hier niets aan, want bijvoorbeeld dat eerste geldt zowel voor de grootste heilige als de grootste schurk.

Of in meer populaire termen:"Als je hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken"...
    Dus maar meteen over naar de subkop, met daarin meteen de tweede en derde retorische truc, die van de stroman en van zwart-wit-maken . Je kan uitstekend tegen (im)migratie van moslims of negers zijn, en voor (is: niet tegen) die van Duitsers of Engelsen. Dan ben je dus niet 'tegen migratie'. Dus Olaf Tempelman bestrijdt een stelling die (bijna) alle tegenstanders van (im)imigratie niet aanhangen, door de stelling die ze wél aanhangen zwart-wit te maken.
  Denen die een hekel hebben aan de Deense Volkspartij vertellen de volgende grap over de schepping van de eerste Deen. God nam klei, kneedde een romp en ledematen en boetseerde daarna zorgvuldig een hoofd. De Deen had amper een mond gekregen of hij deed hem al open: 'Ga van mijn land af, vreemdeling!'
    Dat zinnetje rolt vaker uit de mond van mensen die vinden dat een stuk aarde van hén is. ...

Riposte: "Uit de mond van degenen die lekker rondgetrokken hebben, Joden en dergelijke, en nu hongerig zijn, rolt voortdurend het zinnetje: "Rot op van dat aardappelveldje want dat pikken wij in".
  Als mensen in de wij-vorm praten over tijden waarin zij niet leefden - wij wonen hier al duizend jaar! -, dan bedoelen ze met 'wij' hun voorouders. Maar woonden die wel hier? Een aanzienlijke groep Nederlanders heeft een of meer ouders die van elders kwamen.
    De groep die onder zijn grootouders of overgrootouders migranten heeft zitten, is nog groter. ...

Oftewel: "De nomaden zeggen tegen de mensen van het veldje met aardappels: wij mogen jouw aardappels inpikken omdat je grootouders ze niet verbouwd hebben".
  Dat migratiestromen Europeanen uitzonderlijker voorkomen dan ze een geschiedenis lang zijn geweest, heeft misschien te maken met de Europese natiestaten.

Nee. Het heeft te maken dat er geen eerlijke winst zit in rondtrekken, in een beschaafde omgeving.
  Een oorzaak daarvan is dat Europa in de Middeleeuwen een open ruimte was waarin volksstammen veelvuldig verhuisden.

Een leugen: dat 'veelvuldig' is "veelvuldig op een termijn van 1000 jaar", de lengte van de Middeleeuwen. Op een termijn van 100 jaat is het "zelden".
  Migratiestromen zijn de continuïteit in elke geschiedenis waarin rekening wordt gehouden met feiten. Ze gingen aan natiestaten vooraf, en gingen na de komst van natiestaten door.

Migratiestromen zijn situaties van niet-evenwicht, die een uitzondering zijn, een zeldzaamheid, ten opzichte van de situaties van evenwicht ertussen . Zonder evenwicht en stabiliteit, geen beschaving.
    De volken die voortdurende rontrekken, kunnen allene in hun onerhoud voorzien door te stelen van degenen die thuisblijven en de producten maken.
    Olaf Tempelman houdt hier een pleidooi voor het parasitisme. En natuurlijk met name het Joodse oarasitisme.
   En alle parasitisme is kwaadaardigheid.
    Oké, dat was het artikel. De geschreven tekst  bij de fotoverzameling. Van De Nieuwe Nederlanders. Hier is die verzameling Nieuwe Nederlanders (de originele pagina's waren anders vormgegeven - de portretten zijn er uit gehaald):
 
 
 
 

Dus Olaf Tempelman willen niet alleen het aardappelveldje inpikken, maar de eigenaren van dat veldje wegjagen. En hij is niet de enige - want dit soort beelden zien er bekend uit, bedacht deze redactie. Hier een artilkel van cultuurgenoot Vuijsje:


Uit: De Volkskrant, Vonk, 02-05-2015, door Robert Vuijsje

Een massale achteloosheid

Wat herdenken we, nu de meesten van ons de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt? En hoe herdenken we in een niet bijster tolerante samenleving? Robert Vuijsje zoekt een antwoord.Red.:   Waarop een paar bladzijden volgden van de bekende Nederlandhaat:
  Onze context is dat ik keek naar een filmpje van mezelf uit de jaren zeventig ... Een tijd waarin de Marokkaan in Nederland niet bestond. ...
    Een tijd waarin een jongen met zwarte haren en een onbestemd mediterraan uiterlijk iets anders betekende dan vandaag. In de jaren zeventig betekende het namelijk: een Jood. ...
    Ook waren de jaren zeventig een tijd waarin de Nederlandse rol in de slavernij niet bestond en niet werd herdacht. ...
    Een tijd waarin geen discussie werd gevoerd over het afschaffen van de subsidie voor de herdenking van die Nederlandse slavernij - terwijl de 4-mei-herdenking gewoon gesubsidieerd blijft. ...
    Een tijd was het waarin wij als Joden het alleenrecht hadden op leed en mishandeling en gediscrimineerd worden. ...

En hoe werd dit haatdocument vormgegeven door de chef van het katern Vonk waarin het verscheen, Kustaw Bessems, ook een cultuurgenoot? Zo:
Vuijsje 1
 
Vuijsje 2
 
Vuisje 3

Op de omslag de tekst:
  DIT ZIJN WIJ NU

Met wie dat nieuwe 'wij' zijn dus in een paar dozijn portretten toegelicht. Dezelfde soort mensen als boven.
    De enig mogelijke conclusie uit dit alles:
  De Joden willen de blanke Nederlanders vervangen door gekleurde barbaren

Op deze manier:

De term "kwaadaardigheid" lijkt hier niet meer van toepassing. Daar zijn we ruimschoots overheen.
    Het lijkt overbodig, maar voor toekomstige gebruik gaan we door met verzamelen van gegevens.
     Grunberg bevestigt nog even waar moslims en Joden aan lijden:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2016, column door Arnon Grunberg

Vervuilen

'Hef een lofzang aan op de vrije vrouw, anders zullen de zandnegers en de opgezwollen scrotumkoppen de lucht en het leven hier alleen maar meer vervuilen,' aldus schrijver Hafid Bouazza zaterdag in NRC Handelsblad. ...


Red.:    Een reactie op de massa-aanranding door moslims van blanke vrouwen in Keulen en andere Noordwest-Europese steden tijdens oud-en-nieuw. De geciteerde woorden zijn alleen en volledig voor rekening van deze schrijver. De erop volgende zin van Grunberg:

  Nog niet zo heel lang geleden dreigde een andere bevolkingsgroep het leven en de lucht in Europa te vervuilen, maar historisch besef is ongewenst.

Het lijkt er bijna op dat Grunberg de moslims met de nazi's vergelijkt, maar wat hij natuurlijk bedoelt, is dat  tegenstanders van aanwezigheid van de moslims de nazi's zijn:
  Het gebruik van het woord 'zandnegers' lijkt me geen toeval. De reacties op de gebeurtenissen in Keulen herinneren aan de duistere tijden in het zuiden van de Verenigde Staten toen vermeend of werkelijk geweld van zwarte mannen tegen blanke vrouwen een excuus was voor lynchpartijen.

Oftewel: de tegenstanders van de immigratie van moslims zijn de daders van lynchpartijen:
  Pegida en haar aanhangers willen gewoon dat [de islam, red.] uit Europa verdwijnt.

En daar is niets mis mee - moslims willen dat niet-moslims uit hun gebieden vertrekken - het staat gecodificeerd in hun koran.
     Maar ja, daar valt niet tegenin te krijsen, dus vult Grunberg daar voor "de islam" eigen ideeëngoed in:
  ... alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein ...

Zoooo...  Van de moslims wistn we al dat ze alles dat niet-moslim is "haram' oftewel "onrein' vindt. De Joden, volgens hun spreekbuis, dus kennelijk ook. En wat betreft hun algehele houding:
  Moraal anno 2016? Een slordig excuus voor haat.

Oftewel: Joden en moslims haten ons.
     En dat blijkt inderdaad uit alles
     Die holocaust ... (vult u maar zelf in).
     En ook hiervan een verdere bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2016, column door Arnon Grunberg

Hitler

David Wnendts verfilming van de althans in Duitsland genadeloze bestseller van Timur Vermes, Er ist wieder da, ...
    Niet alleen iedere Duitser maar iedere Europeaan moet zich tot Hitler verhouden, hij zit in ons systeem. Veel meer nog dan Vermes is dat wat Wnendt betoogt.
    Is zo'n betoog effectief? Zouden kiezers nieuwe demagogen doorzien door erop te wijzen dat ze dezelfde trucs gebruiken als oude demagogen?    ...


Red.:   Dus (ook) de nieuwe Joodse demagogen gebruike dezelfde trucs als de oude. En dus omgekeerd. Die holocaust ... (vult u maar zelf in).|
    Een commentaar op de vorige:


De Volkskrant, 12-01-2016, ingezonden brief van Flos Vingerhoets, Vijfhuizen

Politiek correct

Arnon Grunberg husselt daders en slachtoffers moeiteloos door elkaar (Voetnoot, 11 januari). De in Keulen en masse op verachtelijke wijze aangerande vrouwen worden verdacht gemaakt door het gebruik van de listige formulering 'vermeend óf werkelijk geweld'.
    De mijns inziens zeer terechte morele verontwaardiging over deze schokkende gebeurtenissen wordt in een klap weggezet als louter 'een slordig excuus voor haat', en elke kritische kanttekening of terechte zorg over de gebeurtenissen in Keulen reduceren de verkondiger hiervan blijkbaar tot het niveau van verachtelijke Pegida-aanhanger. (Want je bent nu eenmaal voor óf tegen, ofwel goed óf slecht.)
    Dit komt op mij over als een nogal lage manier van je politiek correcte gelijk proberen te halen, over de rug van een groep vrouwen die geheel terecht aangifte deden van wat hun werd aangedaan. Dat de daden een totale groep aangerekend gaan worden is weliswaar onterecht, maar de woede hierover zou zich wat mij betreft eerder moeten richten op de mannen die verantwoordelijk waren dan op de slachtoffers en hun sympathisanten.
    Een oplossing voor dit soort ellende zal net zo min worden aangereikt door extreem-rechtse politici als door stoïcijns wegkijkende columnisten. Van dit stukje krijg ik een heel vieze smaak in mijn mond.


Red.:    Dat 'een heel vieze smaak in mijn mond' ís politiek-correcte taal voor zoiets als "walgelijk".
    Zo, na bijna drie weken heeft Grunberg eindelijk zijn definitieve oordeel over "Keulen":


De Volkskrant, 19-01-2016, column door Arnon Grunberg

Statistiek

Men hoort dat de aanrandingen in Keulen met de islam te maken zouden hebben. ...


Red.:   Meteen maar dit afhandelen: "Men hoort dat de holocaust in Auschwitz met het nazisme te maken zou hebben ..."

  Dat lijkt me twijfelachtig.

Inderdaad: het heeft alles te maken met  Joodse ideologie van "Het Uitverkoren Volk".
    Waarna nog wet leugens volgen over de interpretatie van statistiek, en het aanhalen van een Joodse geleerde. Maar dat is een beetje een nasisser na het voorgaande - kijkt u maar bij de Volkskrant.
    Een goyse Joodsist annex neoliberaal heeft weer een archetypisch neoliberaal plannetje bedacht: het volbouwen van de kustnatuur. Een Joodse Joodsist schaart zich er achter vol enthousiasme:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2016, column door Max Pam

Vergelijk Oostende eens met Zandvoort

Tussentitel: Laatst heb ik daar geweldige tarbot gegeten... ach, laat maar zitten

Dit stukje is een ode aan de Belgische kust. Dat is nodig, omdat vanuit Nederland een hetze wordt gevoerd tegen de kust van onze zuiderburen. Die hetze komt vooral van de kant van Natuurmonumenten en van andere milieuorganisaties, die zich verzetten tegen de plannen van minister Schultz om op beperkte schaal bebouwing toe te staan in de Nederlandse duinen. ...


Red.:    Een overbekende leugen: sta "beperkte hoogbouw" toe, en je eindigt met een stad vol wolkenkrabbers. Maar het bebouwen van de kust is natuurlijk een heerlijk iets voor rijken dit soort lieden:
  Zelf breng ik graag weekenden door in Knokke. Dan huur ik zo'n flat aan de boulevard, samen met veel Nederlanders die ook wel beter weten.

Een kleine verschrijving: dit moet zijn: '... samen met veel Nederlanders die ook veel beter af zijn." De lakeien van de rijken.
    De redactie wordt door een conservatieve of "rechtse" commentator herinnert aan iets dat al op de agenda stond, maar in de drukte van de ophef rond de aanvallen van de moslims op de westerse cultuur (Bataclan, Keulen) even op de achtergrond is geraakt: de rol van Diederik Samson:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2016, column door Derk Jan Eppink

Het draagvlak van Diederik Samsom

Tussentitel: Samsom beseft niet dat hij mensen met lage inkomens naar de bestaansrand drukt

Als de leider van de Nederlandse sociaal-democraten ... een interview geeft aan het Nederlands Dagblad ... Op 30 december zei PvdA-fractieleider Diederik Samsom in het ND dat Nederland makkelijk 200 duizend vluchtelingen kan opnemen. 'Wij kunnen dat als land; daar is draagvlak voor.' Kort daarop stortte in Keulen het Duitse draagvlak in elkaar na aanrandingen van honderden vrouwen. Inkeer van Samsom lag voor de hand. Maar nee, niets. ...


Red.:   Al voor Keulen was tweederde van de burgers tegen onbeperkte opvamg, wat die 200 duizend in feite is. Diederik Samsom liegt. Maar deze leugen is slechts het topje.
  Samsom legt de lat van het maakbare asielbeleid bij 200 duizend. Dat aantal komt naar verhouding overeen met de 1,1 miljoen asielzoekers in Duitsland.

Een misser van auteur Eppink: de cruciale informatie zit niet Duitsland, maar Nederland. In Nederland zijn in de jaren 1970 zijn 75 duizend gastarbeider toegelaten - het groeide uit met 800 duizend kettingimmigranten. Samsom's 200 duizend wordt op termijn 2 miljoen.
    Maar het gaat hier uiteindelijk allemal om dit:
  Samsom beseft niet hoezeer hij mensen met lage inkomens naar de bestaansrand drukt met zijn 'maakbare plafond' van 200 duizend asielzoekers. Hij beseft evenmin hoezeer de komst van talloze mannen uit een cultuur die vrouwen onderdrukt, Europese vrouwen in de marge van fysieke integriteit dringt. Hij is blind voor het spanningsveld tussen multiculturalisme en gelijkwaardigheid van vrouwen.

De partij van Diederik Samsom is een partij die zegt te staan voor mensen met lage inkomens. Preciezer: de partij van Diederik Samsom beweert dé partij te zijn die staat voor mensen met lage inkomens.
    De keuze van Diederik Samsom gaat dus regelrecht in tegenbelang van die groep waar zijn partij beweert te vertegenwoordigen. Diederik Samsom's keuze gaat in tegen wat zijn eigen belang lijkt. En dat is voor iedereen zichtbaar:


Uit: GeenStijl.nl, 17-03-2014, door Pritt Stift uitleg of detail

Help Diederik Samsom en WIN 1 miljoen!Mensen. Didi weet het even niet meer, in de quiz show die politiek heet. Al twee van de drie Hulplijnen gebruikt, en nog steeds geen goed antwoord. ....


Red.:  Dit slaat allemaal op een populaire quiz waarin de  kandidaat moet kiezen uit vier alternatieven, met twee keer de mogelijkheid om hulp te verzoeken. Het prijsbedrag verdubbelt per ronde en eindigt op 1 miljoen.
    Nog een hint van de context:
  Met nog twee dagen te gaan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ...

En gepaard gaande met een oproep:

  Come on, stijllozen. Doe eens sociaal & help die Samsom eens een handje.... ABCD. Roept u maarrr...

De grap:  absoluut iedereen weet wat het antwoord is: D. Samsom  had zich tot dat moment het meest fanatiek ingezet voor de asielzoekers. Onder andere via een kinderpardon, "Bed, bad  brood" voor illegalen, enzovoort. Terwijl er op dat moment voor 30 miljard en meer bezuinigd werd op zwakkeren en lager betaalden.
    De vraag is dus: Waarom maakt Diederik Samsom een keuze die regelrecht ingaat tegen het belang van die groep die zijn partij beweert te vertegenwoordigen? Dus ook zijn eigen belang lijkt.
    Het antwoord is volkomen duidelijk: het is een belang hoger dan de politiek. Dan de maatschappij.
    Het is cultuur. Een cultuur die migratie hoger acht dan alles. Het is de Joodse cultuur.
    Nog een bijdrage van GeenStijl. De enige overeenkomst van die kant uit zijnde dat er dingen staan die je elders NOOOOOIT zal aantreffen, want ten eerste te pijnlijk waar (ten tweede volgt zo):


Uit: GeenStijl.nl, 23-01-2016, door Van Rossem

De old boys rond ja-campagne 'Stem voor Nederland'

Vrijdagavond onthulde - nota bene - de NOS dat de Amerikaanse miljardair George Soros de Machiavelli achter de ja-campagne is. Hij levert via zijn Open Society Foundations 200.000 euro buitenlands bemoeigeld aan de lobbyclub Stem voor Nederland, een initiatief van een aantal politieke opportunisten. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? En dat woord betekent in dit geval dat de Nederlandse democratie (ongewenste) inmenging krijgt van de man die achter de schermen de Oekraïense Oranje Revolutie financierde en zijn geld inzette op de Maidan-beweging. ...


Red.:   Feiten die men niet alleen uit de genoemde bronnen, maar ook elders kan aantreffen, of gewoon uit de gebeurtenissen zelf kan destilleren, zie ook boven.
   Verder:
  ... Soros heeft een Franse veroordeling voor handel met voorkennis en zijn hedgefunds waren mede veroorzaker van de kredietcrisis - zelf verdiende hij desondanks 2,9 miljard dollar in 2007. ...

Grunberg: "Joden zijn niet actief in de financiële wereld".
  ... Zijn bemoeienissen met de EU wakkeren onderlinge verdeeldheid in Europa aan ...

In de link zelf wordt uitgelegd hoe dit komt: Soros wil de Europese beschaving ten onder doen gaan door massa-immigratie van met name moslims, zijn mede-semitische woestijnvolk, en de Oost-Europese landen verzetten zich daar tegen (in West-Europa domineren de Joden en het Joodsisme).
  ... en hij investeerde 100 miljoen dollar in het dubieuze Human Rights Watch. ...

Waarvan de doopceel hier uitleg of detail .
    GeenStijl prikt ook nog even leugens ter zake, het GeenPeil-referendum, door:
  Als het Soros (en Livestro) écht om de Nederlandse democratie te doen was, dan zou hij het nee- en het neutraal-kamp immers ook van geld moeten voorzien.

En plaatst het in de grotere context:
  Livestro cum suis laten zich dus schaamteloos financieren door iemand met een uitgesproken eigen agenda, waar gigantische financiële en geopolitieke belangen achter schuil gaan.

De wens tot dominantie van de wereld van de George Soros-achtigen. De wens tot dominantie van de wereld van de Joden. De tweede link is een reproductie van dit artikel bij New Eastern Outlook:


Uit: journal-neo.org, 12-06-2015. Author: F. William Engdahl uitleg of detail

An American Oligarch‘s Dirty Tale of Corruption

Rarely does the world get a true look inside the corrupt world of Western oligarchs and the brazen manipulations they use to enhance their fortunes at the expense of the public good. The following comes from correspondence of the Hungarian-born billionaire, now naturalized American speculator, George Soros. The hacker group CyberBerkut has published online letters allegedly written by Soros that reveal him not only as puppet master of the US-backed Ukraine regime. They also reveal his machinations with the US Government and the officials of the European Union in a scheme where, if he succeeds, he could win billions in the plunder of Ukraine assets. All, of course, would be at the expense of Ukrainian citizens and of EU taxpayers.    ...


Red.:   En dit is geen huiskamer-complotdenker:

  F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitics, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.

Maar iemand die gemakkelijk te controleren feiten opschrijft:
  The Soros memo makes clear he has his eyes on the Ukrainian state gas and energy monopoly, Naftogaz. He writes, “The centerpiece of economic reforms will be the reorganization of Naftogaz and the introduction of market pricing for all forms of energy, replacing hidden subsidies…”
    In an earlier letter Soros wrote in December 2014 to both President Poroshenko and Prime Minister Yatsenyuk, Soros openly called for his Shock Therapy: “I want to appeal to you to unite behind the reformers in your government and give your wholehearted support to a radical, ‘big bang’ type of approach. That is to say, administrative controls would be removed and the economy would move to market prices rapidly rather than gradually…Naftogaz needs to be reorganized with a big bang replacing the hidden subsidies…”
    Splitting Naftogaz into separate companies could allow Soros to take control of one of the new branches and essentially privatize its profits. He already suggested that he indirectly brought in US consulting company, McKinsey, to advise Naftogaz on the privatization “big bang.”

Wat precies is zoals het gegaan is bij de val van de Sovjet-Unie.
     Maar dit soort machinaties beperkt zich niet tot dit deel van de wereld:
  The example of Soros in Liberia is instructive for understanding the seemingly seamless interplay between Soros the shrewd businessman and Soros the philanthropist. In West Africa George Soros backed a former Open Society employee of his, Liberian President Ellen Johnson Sirleaf, giving her international publicity and through his influence, even arranging a Nobel Peace Prize for her in 2011, insuring her election as president. Before her presidency she had been well-indoctrinated into the Western free market game, studying economics at Harvard and working for the US-controlled World Bank in Washington and the Rockefeller Citibank in Nairobi. Before becoming Liberia’s President, she worked for Soros directly as chair of his Open Society Initiative for West Africa (OSIWA).
    Once in office, President Sirleaf opened the doors for Soros to take over major Liberian gold and base metals assets along with his partner, Nathaniel Rothschild. One of her first acts as President was to also invite the Pentagon’s new Africa Command, AFRICOM, into Liberia whose purpose as a Liberian investigation revealed, was to “protect George Soros and Rothschild mining operations in West Africa rather than champion stability and human rights.”

En zelfs de kwaadaardigheid erachter komt langs:
  George Soros, now 84, was born in Hungary as a Jew, George Sorosz. Soros once boasted in a TV interview that he posed during the war as a gentile with forged papers, assisting the Horthy government to seize property of other Hungarian Jews who were being shipped to the Nazi death camps. Soros told the TV moderator, “There was no sense that I shouldn’t be there, because that was–well, actually, in a funny way, it’s just like in markets–that if I weren’t there–of course, I wasn’t doing it, but somebody else would.”
    This is the same morality apparently behind Soros’ activities in Ukraine today. It seems again to matter not to him that the Ukrainian government he helped bring to power in February 2014 US coup d’etat is riddled with explicit anti-semites and self-proclaimed neo-Nazis from the Svoboda Party and Pravy Sektor. George Soros is clearly a devotee of “public-private-partnership.” Only here the public gets fleeced to enrich private investors like Mr. Soros and friends. Cynically, Soros signs his Ukraine strategy memo, “George Soros–A self-appointed advocate of the new Ukraine, March 12, 2015.”

Rattigheid doorgedreven tot kannibalisme. Dit soort mensen zijn voor de volle 100 procent sociopaten , en voor het overgrote deel ook psychopaten. Type Shkreli. Type Shylock. Het nomadisch-woestijnvolk-zijn zit overduidelijk in de genen.
    Nog wat afrondende gegevens via het GeenStijl-artikel. Dit was het vervolg van een eerder exemplaar:


Uit: GeenStijl.nl, 22-01-2016, door VanLeeuwen uitleg of detail

Amerikaanse miljardair steekt 200k in Ja-campagne... De bekende Amerikaanse multimiljardair en zakenman George Soros (wiki) steekt 200.000 pegelharde euro's in de ja-campagne van Joshua Livestro en zijn medestanders. Met het geld van Soros, een groot voorstander van massa-immigratie ...


Red.:   Waarbij het gaat om de laatste link:


Uit: express.co.uk, 03-11-2015. By Jake Burman uitleg of detail

Billionaire EU supporter tells Europe to take in 'at least a MILLION' refugees every year

EUROPEAN Union supporter George Soros has claimed Europe should take "at least a million" refugees every year and let them choose where they want to live.

...    Mr Soros - a funder of pro-migration groups all over the world - released a statement ...
    In the statement Mr Soros called on the EU to create a new border control, whereby it "has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future".
    He said: "Adequate financing is critical. The EU should provide £10,000 (€15,000) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states."
     Mr Soros also said that it is important to "place refugees where they want to go".    ...


Red.:    In de herhaling:
  Mr Soros - a funder of pro-migration groups all over the world ...

De kern van Joodse identiteit. Identiteit van een kwaadaardig nomadistisch woestijnvolk. Of in andermans woorden:
  The billionaire businessman was last week accused by Hungary's prime minister of deliberately encouraging the migration crisis.
    Hungarian prime minister Viktor Orban claimed that activists like Mr Soros are partly to blame for the current crisis.
    He said: "This invasion is driven, on the one hand, by people smugglers, and on the other hand by those activists who supper everything that weakens the nation-state."
    "This Western mindset and this activist network is perhaps best represented by George Soros."

In de herhaling:
  "This invasion is driven ... by those activists who supper everything that weakens the nation-state."

Door George Soros, en (bijna) alle leden van het kwaadaardige nomadistische woestijnvolk uitleg of detail .
    Terug naar het artikel van Engdahl en de rol van Soros - eerst in Ruslandin Oekraïne:
  For anyone familiar with the history of the Soros Open Society Foundations in Eastern Europe and around the world since the late 1980’s, will know that his supposedly philanthropic “democracy-building” projects in Poland, Russia, or Ukraine in the 1990’s allowed Soros the businessman to literally plunder the former communist countries using Harvard University’s “shock therapy” messiah, and Soros associate, Jeffrey Sachs, to convince the post-Soviet governments to privatize and open to a “free market” at once, rather than gradually.

En in Oekraïne:
  The totality of what is revealed in the three hacked documents show that Soros is effectively the puppet-master pulling most of the strings in Kiev. Soros Foundation’s Ukraine branch, International Renaissance Foundation (IRF) has been involved in Ukraine since 1989. His IRF doled out more than $100 million to Ukrainian NGOs two years before the fall of the Soviet Union, creating the preconditions for Ukraine’s independence from Russia in 1991. Soros also admitted to financing the 2013-2014 Maidan Square protests that brought the current government into power.

Soros’ foundations were also deeply involved in the 2004 Orange Revolution that brought the corrupt but pro-NATO Viktor Yushchenko into power with his American wife who had been in the US State Department. In 2004 just weeks after Soros’ International Renaissance Foundation had succeeded in getting Viktor Yushchenko as President of Ukraine, Michael McFaul wrote an OpEd for the Washington Post. McFaul, a specialist in organizing color revolutions, who later became US Ambassador to Russia, revealed:

Did Americans meddle in the internal affairs of Ukraine? Yes. The American agents of influence would prefer different language to describe their activities — democratic assistance, democracy promotion, civil society support, etc. — but their work, however labeled, seeks to influence political change in Ukraine. The U.S. Agency for International Development, the National Endowment for Democracy and a few other foundations sponsored certain U.S. organizations, including Freedom House, the International Republican Institute, the National Democratic Institute, the Solidarity Center, the Eurasia Foundation, Internews and several others to provide small grants and technical assistance to Ukrainian civil society. The European Union, individual European countries and the Soros-funded International Renaissance Foundation did the same.

En natuurlijk dit:
  In his letter to Poroshenko and Yatsenyuk, Soros hints that he played a key role in selection of three key non-Ukrainian ministers—Natalia Jaresko, an American ex- State Department official as Finance Minister; Aivras Abromavicius of Lithuania as Economics Minister, and a health minister from Georgia. Soros in his December 2014 letter, referring to his proposal for a “big bank” privatization of Naftogaz and price rise, states, “You are fortunate to have appointed three ‘new Ukrainian’ ministers and several natives (sic) who are committed to this approach.”

Van de non-natives ("Abromavicius") kan de identiteit zo wel geraden worden: Joods.
    Het is voor een niet-ingewijde allemaal uiterst opmerkelijk: Joden die een coup organiseren met behulp van fascisten en neo-nazi's. Maar diegenen hebben één ding niet begrepen: voor Joden telt vrije immigratie en vrij-parasiteren boven alles. En "Rusland" is hierin de residente aartsvijand. Niet nazi-Duitsland is de aartsvijand, maar Sovjet-Rusland.
     Grunberg bevestigt een door deze redactie gelegd verband:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, column door Arnon Grunberg

Politiek correct

Volgens de filosoof Paul Cliteur, in een artikel van Sander van Walsum woensdag in de Volkskrant, is politieke correctheid 'de neiging om de dingen naast ons neer te leggen die ons niet welgevallig zijn, ook als die dingen wetenschappelijk zijn onderbouwd'.
    Wat zou er allemaal wetenschappelijk zijn onderbouwd dat wij naast ons neerleggen? Ik denk nu aan een leerling die beweert dat de wortel van 9 7 is.
    Politieke correctheid is niet meer dan prudentie, hoffelijkheid, empathie, diplomatie.
    De tegenstanders ervan zijn dikwijls calvinisten die eerlijkheid verwarren met primitief gedrag. En mensen die hun gebrek aan welsprekendheid tentoon wensen te spreiden, dat ook.    ...


Red.:   Waarmee Grunberg door zijn steun eraan bevestigt: politieke-correctheid is pure goorheid, ultieme bottigheid en nihilisme van het zuiverst water. Wat Grunberg in dit soort context allemaal beweert moet je namelijk 180 graden omdraaien om bij de waarheid te komen. Politieke-correctheid is de manier waarop de Joden hun beschavingsgif verspreiden.
    En in aansluting op het voorlaatste item:


Uit: Volkskrant.nl, 27-01-2016, redactie

'Tegenhouden vluchtelingen in strijd met internationaal recht'

Het tegenhouden van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld is een schending van het internationale recht. ...

Dit zegt Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch, in een interview met de Volkskrant.
    Woensdagochtend bracht de internationale mensenrechtenorganisatie in Istanbul haar World Report voor 2016 uit. ...
    Roth hekelt de Europese houding tegenover asielzoekers, die er meer en meer op is gericht ze buiten de deur te houden. 'Als een asielzoeker op een boot wil stappen naar Europa, dan moet je die laten gaan', zegt Roth. 'Dat is hun recht. Europa moet Turkije niet onder druk zetten om dat tegen te gaan en Turkije moet mensen die naar Europa willen niet met geweld proberen te stoppen.'    ...


Red.:   Dus iedereen ter wereld heeft recht op de sociale voorzieningen in Europa, betaald door de Europese burgers. En de Europese burgers moeten zelfs voor hen betalen als ze nog buiten Europ verkeren:
  ... Europa moet zoeken naar andere middelen om de vluchtelingenstroom in te dammen, zoals investeren in Turkije zodat de vluchtelingen daar een beter leven krijgen.

Deze Jood met zijn Joodse organisatie is een sprinkhaan en parasiet en staat voor de belangen van zwermen sprinkhanen en vloedgolven aan parasieten.
    Een volgende holocaust is volkomen begrijpelijk.
    En hun invloed immens:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2016, van verslaggevers Jurre van den Berg, Robert Giebels.

PvdA steunt geen moties PVV, dan andersom ook niet?

Zou PvdA-Kamerlid Jan Vos vriendelijk zijn tegen de PVV, dan weet hij zich verzekerd van een Kamermeerderheid voor zijn voorstel om de export van Gronings gas naar nul af te bouwen. Maar Vos wil niet vriendelijk zijn tegen de PVV, naar zijn smaak een partij die racistische taal uitslaat.
     'Moties van de PVV steun ik al helemaal niet.' ...


Red.:   Dat 'racistische taal' is Joodse retorica voor "tegen immigratie". De PvdA wordt volledig gedomineerd door Joodse achtergrond van Samsom, Asscher, Spekman en vele anderen. Het standpunt over immigratie overstijgt alle andere belangen. Zie de quiz: "Wie heeft Diederik Samsom het meest bedrogen?"
    Een zwartharige berberse heks die voor de Volkskrant werkt genaamd Nadia Ezzeroili uitleg of detail heeft in een roodwazige aanval van frustratrie toegegeven dat ze Nederlanders haat. Drie keer raden aan wiens kant G. staat:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2016, column door Arnon Grunberg

Thuis

'Was jij maar in staat om diezelfde loyaliteit te tonen, Nederland', schreef Nadia Ezzeroili zaterdag in de Volkskrant in een intrigerend stuk waarom zij en Nederland 'uit elkaar gingen'. ...


Red.:   Dat 'intrigerend' is taal van G. voor "Ik ben er op klaar gekomen".

  Ik meen de frustraties van Ezzeroili te begrijpen, maar misschien moet je niet verwachten dat een land je volledig zal accepteren. Hoeveel thuis heeft de mens nodig? Volgens mij weinig.

Hahaha ...Nomaden, dus ook de semitische woestijnnomaden bekend als Joden en Arabieren, hebben geen enkel thuis. En het grote thuis ...:
  Als de staat je niet vermoordt of zomaar in de gevangenis stopt, is dat al heel wat.

... haten ze tot in het diepste van hun genen.


Uit: De Volkskrant, 02-02-2016, column door Arnon Grunberg

Bevrijding

De dag waarop Auschwitz werd bevrijd, 27 januari ...
    Dit jaar was de 27ste januari aan me voorbijgegaan, maar een Duitse vriend herinnerde me eraan. Hij voegde er in zijn e-mail aan toe: 'Ik ga iets hachelijks zeggen. Maar als ik naar de 800(!) aanslagen op asielzoekerscentra in 2015 kijk, merk ik, alle Willkommenskultur ten spijt, in de praktijk weinig van de bevrijding van Auschwitz.'
    Ik vrees dat mijn vriend niet ongelijk heeft. ...


Red.:   Twee gore smeerlappen: Joden werden opgesloten en vervolgd - moslims komen volkomen vrijwillig hierheen, en kunnen op ieder gewenst moment gaan naar waar het door hen gekoetserde ultieme levensideaal, het kalifaat, al vervuld is. Wanneer ze maar willen. In alle vrijheid.
    Nog wat meer Joodsistisch smerigheid:
  Auschwitz werd in 1945 bevrijd door het Rode Leger, maar Europa heeft zichzelf niet van het Lager weten te bevrijden.
    Het nieuwe nationalisme, dat lijkt op het oude nationalisme, de nieuwe Blut und Boden-theorie, die lijkt op de oude theorie, nieuwe vijandbeelden, die lijken op oude vijandbeelden.

Die holocaust is volkomen begrijpelijk.
    (Tussen twee haakjes: van de zaken genoemd als '800(!) aanslagen', in totaal, worden er alleen al in Nederland  vermoedelijk meer gepleegd, per dag! uitleg of detail uitleg of detail )
    Een vervolg op laatste drie. Het "chique" discussieprogramma Buitenhof ooit opgezet door Peter van Ingen, van Joodse afkomst, draagt het Joodsisme op even rabiate wijze uit als de meer platvloerse varianten, maar dan dus met de rechterpink omhoog. Voorkeursvorm: rabiate Joossist (type: Guy Verhofstadt, Frans Timmermans), krijgt een half uur de gelegenheid zijn Joodsistische gif te spuien, geholpen door aangevertjes van de Joodsistische presentator. Hier een verslag van zo'n sessie:


Uit: Joop.nl, 31-01-2016. uitleg of detail

Directeur Human Rights Watch: stop de Europese islamofobie


Red.:    Zoals zo vaak, is men met de kop al "af" uitleg of detail : de term "islamofobie" bestempelt de gebruiker instantaan tot rabiaat islamofiel, beschavingshater, en lid van het "Meer zwarten"-front: geen zinnig mens wil meer moslisms na de ervaringen met de laatste instroom.
    En wie betreft dit:
  In de uitzending van Buitenhof van zondag was Kenneth Roth, de directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch te gast.

Juist ja ... Degene die ook in de Volkskrant al aandacht had gekregen voor zijn "Meer zwarten"-gifspuierij.
  Daarin uit hij zijn zorg over de wijze waarop het vluchtelingendebat gevoerd wordt in Europa. De huidige aanpak stimuleert volgens Roth het opkomende fascisme en de islamofobie.

De werkelijkheid: de huidige aanpak stimuleert meer terrorisme, meer aanrandingen, meer criminaliteit, enzovoort gepleegd door moslims en andere niet-westerse, "zwarte", immigranten.
     En de argumenten onderstrepen de waanzin: 
  “ Het bezorgd zijn is begrijpelijk maar de chaos die er heerst, is iets anders dan de aantallen. Een miljoen vluchtelingen die komen, komt neer op 0.2 procent van de Europese bevolking. Je ziet dat Turkije veel minder klaagt over de Syriërs in hun land die 3 procent van de populatie uitmaken. ”

Turkije is een stuk van de Aarde dat al verpest is door de islam. En dat wordt even verderop nog toegegeven ook:
  “ De mensenrechtensituatie in Turkije is slecht. ... ”

Je gelooft je ogen niet ... Dus daarvan moeten we meer in Europa binnenhalen ...
     Volgende absurditeit:
  “ “Extreem-rechts voelt zich ‘onveilig’ door de komst van vluchtelingen maar de dreiging komt niet van de eerste generatie. Die zijn vaak zo dankbaar dat ze de wet beter volgen dan Europeanen zelf. Het komt vanuit de tweede en derde generatie. ... ”

Op de eerste generatie volgt volautomatisch de tweede en derde. De man is gestoord.
   Volgende symptoom:
  “De opkomende islamofobie is het gevolg van de marginalisatie van vluchtelingen, wat voor radicalisering zorgt. Dit is precies wat IS wil. Meer islamofobie en meer verdeling tussen moslims en Europa. We moeten strijden tegen islamofobie zodat alle mensen die hier wonen een plek kunnen vinden in de samenleving. ”

Een gore leugen. De werkelijkheid: alle "vluchtelingen" zijn tot nu toe binnengehaald onder het motto "verrijking" - "De multiculturele samenleving is een verrijking van ons land". Eindeloos herhaald.  Door de media die gedomineerd worden door het "Meer zwarten"-front.
     En, vanuit de best mogelijke bron, een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2016, column door Max Pam

Een uitstapje naar de Eiffeltoren

Tweeënhalve maand na de bloedige aanslagen in het tiende en het elfde arrondissement waagde ik het erop en stapte met mijn zoon (15) in de Thalys voor een weekendje Parijs. ...
    Op de kamer probeerden wij vast kaartjes voor de Eiffeltoren te reserveren, maar dat lukte niet. ... Wij besloten om maar in de rij te gaan staan. ...
    De volgende morgen liepen wij naar het metrostation en daar gebeurde het. Een tamelijk dik jongetje van een jaar of tien met wat tegenwoordig 'een Noord-Afrikaans uiterlijk' wordt genoemd, had zich opgesteld bij de betaalautomaat voor metrokaartjes. Achter hem stonden twee mannen, eveneens met wat tegenwoordig 'een Noord-Afrikaans uiterlijk' wordt genoemd, maar omdat zij voorwenden er niet bij te horen, had ik ze niet meteen opgemerkt.
    Het jongetje snelde toe, deed alsof hij ons wilde helpen bij uitzoeken van de bestemming en het type kaartje, terwijl ondertussen zijn vlugge handjes hun weg probeerden te vinden naar mijn jaszakken. Ik probeerde hem weg te duwen, zag over mijn schouder de twee mannen toekijken en zei tegen mijn zoon dat wij snel een stap terug moesten doen, omdat wij anders zouden worden gerold. Dat deden we.
    Terwijl ik in mijn zakken voelde of ik alles nog had, wat het geval was, stapte een meisje - ook duidelijk een toeriste - op de automaat af. Ze maakte haar keus, stopte een biljet van 20 euro in het apparaat, maar du moment dat het gerinkel van het wisselgeld begon, snelde het dikke jongetje met zijn grijpgrage handjes weer toe.
    Het ging razendsnel en even later holden de mannen met het jongetje weg, het meisje met een paar muntjes in haar hand achterlatend. Ze barstte in huilen uit. ...
    De rest van de dag hebben wij de ondergrondse gemeden, tot een van onze taxichauffeurs, een man van wie tegenwoordig wordt gezegd dat hij 'een Noord-Afrikaans uiterlijk' heeft, vergat de teller aan te doen. Op mijn verzoek zette hij hem alsnog aan en riep lachend: 'Vergeten!' Ja, grappig, beaamde ik. De volgende dag toch maar weer met de metro gegaan en gelukkig gebeurde er verder niets.
    Weer thuis dacht ik met tegenzin aan al die commentatoren, die in het huidige debat over de vluchtelingenstroom graag een vergelijking maken met de jaren dertig, toen Duitse Joden naar Nederland probeerden te ontkomen.
    Zo zei Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité: 'Vandaag zoeken vluchtelingen een plek om veilig te leven. Alles wat ze hadden, lieten ze achter. Wanneer hebben wij dat eerder gehoord?'    ...


Red.:    Dit stond niet in het verslag, maar aan het einde van het "interview" spoot ook de Kenneth Roth nog het meest agressieve gif dat het Joodse Joodsisme voor handen heeft: "De Holocaust": "Europa moet de moslims toelaten omdat het de Joden heeft vermoord". Pam prikt één van de smerige leugens hierachter door:
  Zou men eigenlijk weten hoeveel Duitse Joden er tussen 1933 en 1940 naar Nederland zijn gevlucht?... Of er destijds onder die vierduizend Joden veel zakkenrollers waren, zal ik eens opzoeken.

Maar de meest smerige leugen is natuurlijk deze al genoemde: Joden werden opgesloten en vervolgd - moslims komen volkomen vrijwillig hierheen, en kunnen op ieder gewenst moment gaan naar waar het door hen gekoetserde ultieme levensideaal, het kalifaat, al vervuld is. Wanneer ze maar willen. In alle vrijheid.
    Volgende plakkaat op voorpagina van de "Meer zwarten"-krant van het "Meer zwarten"-front:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2016, column door Arnon Grunberg

Boze meneer

Onlangs schreef ik over de cultus van het slachtofferschap. ...


Red.:   Door expert, dus. Het Jodendom bestaat, sinds ze lesje werd geleerd door de Romeinen, uit weinig anders  dan ideologische gorigheid plus slachtofferschap. Ten gevolge van die ideologische gorigheid.
  Zou men eigenlijk weten hoeveel Duitse Joden er tussen 1933 en 1940 naar Nederland zijn gevlucht?... Of er destijds onder die vierduizend Joden veel zakkenrollers waren, zal ik eens opzoeken.

Maar anderen mogen dat natuurlijk niet, slachtoffer zijn ... Joden zijn het uitverkoren volk en anderen moeten zich dat niet verbeelden:
  Een van de oorzaken van veel woede is dat de boze burger zich miskend voelt als slachtoffer. Laten we dus, schreef ik, boze, witte mannen erkennen als slachtoffer.

Tja ...
    Met nog een voorbeeld van het Joodse slachtofferschap:
  Jan Roos, die van het referendum ... wil de voortzetting van André van Duin zijn, maar beschikt helaas niet over de juiste middelen.

Arnon G. wil de voortzetting van Joseph Goebbels zijn, en beschikt helaas wel over de juiste middelen.
    Onder dekking van holocaust voelt G. zich veilig genoegom openlijk de gebruikte methodiek te durven bespreken:


Uit:  De Volkskrant, 08-02-2016, column door Arnon Grunberg

Manipuleren

... Peter de Waard vrijdag in de Volkskrant. 'De wetenschap van de schaarste' zou ten einde lopen, omdat er geen schaarste meer zou zijn.
    Zelfs als De Waard gelijk heeft en de verzamelwoede van mensen afneemt, dan nog is hun verlangen oneindig. Hun middelen en tijd blijven echter beperkt, waardoor de sensatie van schaarste zal blijven bestaan. Daarom zijn mensen ook vatbaar voor bedriegers.
    De Waard stelt dat mensen zich steeds beter moeten leren verdedigen tegen manipulatie en bedrog.
    Is dat in de praktijk een verdediging tegen taal?   ...


Red.:   Een klassiek geval van "Wie de schoen past, trekt hem aan". Met name die sprong naar taal is veelbetekenend, want nergens door gesuggeerd behalve de inhoud van de eigen ziel: het bedrog en parasitisme (hoe kom je anders aan gevulde banken en schilderijenverzamelingen zonder te werken) van de Joods cultuur loopt via taal. Zoals G. toegeeft:
  Er zijn diverse theorieën waarom taal is ontstaan.

De meeste wetenschappelijke gaan uit van divere manieren tot bevordering van samenwerking tussen mensen doordat taal tot een meer gedetailleerde communicatie leidt. Betere communicatie en samenwerking geeft een evolutionair voordeel, denkt men.
     Hier is de Joodse verklaring:
  Ik denk dat taal bestaat opdat mensen zonder fysiek geweld te gebruiken macht over elkaar kunnen uitoefenen, elkaar en zichzelf kunnen manipuleren en bedriegen.

Hoe is het mogelijk (pas tijdens het schrijven bedacht) ... Dit is een volledig bekentenis: het Joodse denken is de bron van het kwaad. Met deze coda:
  Wij zijn gemaakt om te manipuleren. Soms geloven mensen dat ze niet aan het manipuleren zijn en dat noemen ze dan 'oprechtheid'.

Voor de Joodse cultuur is bedrog de zin van het leven.
   Geheel onbewust van de groteskheid van zijn eerdere bedragen, gaat G. overstroorbaar door met het voeren van het vuur der kwaadaardigheid. De nieuwe brandstof: de democratie:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2016, column door Arnon Grunberg

Oefenen

'Westerse samenlevingen zijn nu democratischer dan ooit', schreef Ian Buruma zaterdag in NRC Handelsblad. Buruma ... stelt dat een functionerende democratie remmen nodig heeft wil zij niet ontaarden in een dictatuur van de meerderheid.
    Buruma's zorgen zijn terecht. Te lang is gedacht dat meer democratie een panacee was; hoe meer hoe beter. Dat is uiteraard onjuist. ...


Red.:   Ach jee ... Al zo lang geleden weerlegt: "Te lang is gedacht dat minder democratie een panacee was; hoe minder hoe beter. Dat is uiteraard onjuist." Maar hoe komt men op zoiets? Een hint:
  Een democratisch genomen beslissing is niet per definitie een goede of moreel rechtvaardige beslissing.

Waar men bang voor is, is dat de meerderheid zal besluiten dat de dominantie van de door Joden gedomineerde financiële wereld en de rest van het Joodsisme (de "goedheid en morele rechtvaardigheid") lang genoeg heeft geduurd, en ze democratisch te defenestreren. Waarmee men maar wat blij zou moeten zijn ,want anders gaat het op fysieke wijze.
    Al geruime tijd niets meer vernomen van Wilma de Rek. Neoliberaal. Ayn Rand-aanhanger uitleg of detail . Partner van Bert Wagendorp uitleg of detail . Indien niet etnisch-Joods, in ieder geval zo cultueeel-Joods dat het verschil verwaarloosbaar is. Aanleiding: het faillissement van V&D, geplunderd door Joden. Haar boodschap: men moet niet jammeren - geplunderd worden door Joden is de zin van het leven:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2016, door Wilma de Rek

Een boek voor...

Welk boek moet de man/vrouw van de week lezen? Wilma de Rek raadt Anton Dreesmann De vergankelijkheid aan van Midas Dekkers, over verval en vervulling, ouderdom en eindigheid.

En daar ging-ie weer, de oude Dreesmann. 'Anton Dreesmann draait zich om in zijn graf', kopte de Volkskrant woensdag. ...
    Uit de verhalen over de oude Dreesmann - hij overleed in 2000 op 76-jarige leeftijd - rijst het beeld op van een tamelijk daadkrachtig type ...
    Als je jezelf langs je grafzerk omhoog kunt trekken én je in je graf kunt omdraaien kun je ook lezen, en daarom raden we Anton Dreesmann De vergankelijkheid aan, het beste boek dat bioloog Midas Dekkers tot dusver heeft geschreven, met prachtige beschouwingen over verval en vervulling, ouderdom en eindigheid. 'Onze cultuur is doordrenkt van doelen, strategieën, uitdagingen. We willen o zo graag vooruit. Maar er is geen vooruitgang. Er is niet eens achteruitgang. Er is alleen gang. Daar moeten we het maar mee doen.' 


Red.:    Wijze woorden. Joden met hun cultuurtje moeten maar eens beseffen dat zowel zijzelf als hun cultuurtje volkomen vergankelijk is. Dat cultuurtje is weerzinwekkend anti-sociaal dus daar rekent de natuur op termijn automatisch mee af. En als die natuur hulp krijgt van menselijke natuur zodat die gang naar vergankelijkheid een handje geholpen wordt, moeten ze niet zeuren en dankbaar zijn: een einde aan het lijden aan gang naar vergankelijkheid. Dus geen gezeur en gejammer meer over een holocaust, alstublieft.
    Uit hetzelfde katern een beschrijving van de vergankelijkheid die de Joden aan anderen bezorgd hebben:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2016, door Jan Tromp

'Het kapitaal is nu helemaal de baas'

Zijn jeugdboek Oorlogswinter verschijnt zaterdag in een enorme oplage voor de prijs van 1 euro. En deze maand komt ook de biografie van Jan Terlouw (84) uit. Politiek en samenleving houden de voormalig D66-voorman nog zeer bezig. Met zachte stem bezigt hij krachtige termen.

Al aan de telefoon, bij het maken van de afspraak, zette hij de toon: 'We gaan kapot aan het neoliberalisme. We gaan er helemaal aan kapot.' Zo'n zin blijft hangen, zeker als hij komt uit de mond van Jan Terlouw, politicus van de jaren zeventig en tachtig. Voormalig leider van D66, voormalig minister, voormalig vicepremier. Het waren gepolariseerde tijden tussen links en rechts, maar de houding van Terlouw was er bijna altijd een van matiging en verzoening. Hij werd wel 'de ideale schoonzoon' genoemd.
    Terlouw: 'ABN Amro is in 2008 door de overheid van de ondergang gered. Het werd een staatsbank, een bank van ons allemaal. Nu privatiseren ze haar weer. Belachelijk. Is het bankensysteem dan na de crisis van 2008 zo fundamenteel veranderd dat een herhaling van een crisis is uitgesloten? Nee, zou ik denken, bij lange na niet.'    ...
    Hij zegt: 'We hebben van 1945 tot 1990 een fatsoenlijk bancair stelsel gekend, met bankdirecteuren die wisten waar ze voor stonden, namelijk voor een publiek belang, dus geen gekke experimenten. We hebben het tussen 1990 en 2000 laten glippen, er ontstonden in de bankwereld allerlei ondoorzichtige constructies en we hebben ervaren waartoe het heeft geleid. Fundamenteel is er nadien weinig veranderd. Dan zou je als overheid je toch drie keer bedenken voordat je een bank waarin meer dan 20 miljard euro gemeenschapsgeld is gestoken, weer gaat privatiseren.'

Waarom is die bedenking er dan niet?
'Omdat de economie tegenwoordig voor alles gaat. Geld is macht.'

Dat is geen nieuws.
'We worden geregeerd door het kapitaal - ik praat niet alleen over Nederland, ik praat over de hele wereld. De politiek is niet meer de baas. Dat zou men nog wel kunnen zijn, maar uiteindelijk laat men zich de wet voorschrijven door het kapitaal.'    ...

En dan ligt er nog een intrigerend werkstuk op de plank, Het hebzuchtgas. Terlouw schreef het sprookjesachtige verhaal in 2014 als derde deel in de Katoren-reeks. Maar is het eigenlijk wel een kinderboek? Daar zijn Terlouw en zijn uitgever nog niet helemaal uit. De uitgever zag liever een boek over de klimaatverandering, voor kinderen verklaard. Maar dat is Terlouw te zoet. 'Ik wil schrijven over wiens schuld het is.'
    In het verhaal zijn de rijke directeuren van Katoren vergiftigd door het hebzuchtgas: er gaat maar één ding boven geld en dat is méér geld. Want andermaal: geld is macht.    ...


Red.:    En die rijken van Katoren kennen we inmiddels - zoals ook al eerder gesignaleerd door Marten Toonder
    En ze verpesten de hele maatschappij:
  Hij vertelt dat hem onlangs was gevraagd om in de kerk van Wilp een lezing te houden over integriteit. Hij had gezegd: nee, weet ik niks van. Maar hoe gaat zoiets, ze houden aan en ten slotte zeg je toch ja, want je wilt niet hooghartig overkomen. Een paar honderd man in die kerk. Zijn verhaal was: als de politiek minder integer is, is de samenleving dat ook. Daar bestaat een wisselwerking tussen.
    Terlouw: 'Als je ziet hoe gemakkelijk het geaccepteerd wordt dat politici zich schandelijk gedragen. Het is vrij gewoon geworden. Je zult de verkiezingen er niet door verliezen.'
    Hij noemt bij wijze van illustratie de VVD'ers die het veld hebben moeten ruimen, met een bevlekt blazoen. 'Het heeft de partij totaal niet geschaad.'

Meteen maar de oudemannenvraag, die kunnen we maar beter gehad hebben: was vroeger alles beter?
'Ik ben beducht voor die vraag. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat het anders was, beter, ja. Gouden handdruk? Dat was je eer te na. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Ik heb na mijn pensionering in tal van besturen gezeten en daar te maken gehad met directeuren die moesten vertrekken omdat ze slecht presteerden. Doodgewoon vonden ze het om met een gouden handdruk weg te gaan. De reden was dat het gewoonte was.
    'De publieke moraal, onder politici en ook in de samenleving, is echt minder geworden. We zijn minder nauw in onze ingewanden dan vroeger. Vroeger vonden we dingen eerder verkeerd en leugenachtig en hypocriet dan tegenwoordig.'
    We komen te spreken over de Amerikaanse verkiezingscampagne. 'Neem die Clintons', zegt hij strijdlustig. 'Tweehonderdduizend dollar voor een lezing. Wat is dat voor moraal? Waarom denk je dat je dat waard bent? Hoe wil je nou president van de Verenigde Staten worden als je zo met geld om gaat?    ...   
'In de Bijbel staat: eerder gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En er is een volksrijmpje dat zegt: vijf en zes die geven niet, één en twee die kunnen niet, maar vier en drei die geven vrij. Daar zit veel waars in, vind ik. Gewone burgers willen delen. Rijke mensen zijn bijna van nature niet solidair.'

Wat moet je nu nog zeggen  ... Dat de verlossing hiervan snel moge komen ...
    Natuurlijk zijn de kwaadaardigen tegen onthulling van de kwaadaardigheid:


De Volkskrant, 22-02-2016, column door Arnon Grunberg

Terlouw

...    Zaterdag stond er een interview met Terlouw door Jan Tromp in de Volkskrant. Terlouws uitspraken en ideeën verbaasden me.  ...
    Het kapitaal is de baas, zegt Terlouw. Dat riepen marxisten vijftig jaar geleden ook, voornamelijk omdat ze zélf de baas wilden zijn.
    Bovendien zouden we kapotgaan aan het neoliberalisme. Ik weet niet hoe we 'kapotgaan' moeten definiëren, maar het getuigt van cynisme om Nederland of West-Europa kapot te noemen.
    Ach, sommigen vinden dat er niets boven zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme gaat.


Red.:    Ach ja ...
     Iemand verleent Grunberg de eer om als mens te worden benaderd:


De Volkskrant, 22-02-2016, ingezonden brief van Dini Hogenelst, Leiderdorp

Grunberg versus Terlouw

Ook ik las als kind alle boeken van Jan Terlouw. Wel geen vijf tot tien keer, zoals Arnon Grunberg, maar wel twee of drie keer - maar wij hadden dan ook televisie, en Grunberg niet.
    Grunberg vindt Terlouw een vriendelijke man (Voorpagina, 22 februari), en dat lijkt mij ook, ook al heb ik Terlouw nooit ontmoet. Ook Grunberg lijkt mij trouwens de vriendelijkheid zelve. Maar ik vind het nogal onvriendelijk om, zoals Grunberg doet, Terlouw 'zelfgenoegzame nostalgie en tot niets verplichtend populistisch idealisme' te verwijten.
   En zeer onterecht bovendien. Terlouw is 84 jaar en spreekt zich nog steeds uit over politiek en samenleving. Een gefundeerde mening geven zoals Terlouw hier doet (Sir Edmund, 20 februari), is óók een waardevolle bijdrage. Grunberg zelf doet trouwens weinig anders dan gefundeerde en soms, zoals hier, ongefundeerde meningen geven, en wordt daar alom (ook door mij) voor gewaardeerd.
    We moeten nog maar afwachten wat Grunberg zelf, als hij het mag beleven, nog te melden heeft op zijn 84ste.
    Laten we bovendien niet vergeten dat Terlouw zich drie decennia lang, in de jaren zeventig, tachtig en negentig, met hart en ziel heeft ingezet voor de Nederlandse samenleving. Als Kamerlid, vice-premier, minister, secretaris-generaal en als commissaris van de koningin. En dan schreef hij ook nog een aantal prachtige kinderboeken, die ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van moreel besef van talloze kinderen.
    Zo iemand zelfgenoegzaamheid en tot niets verplichtend populisme verwijten, slaat echt nergens op.


Red.:   Zo zie je maar weer: het is toch niet zo makkelijk om kwaadaardigheid te herkennen ...
    Hier is het "antwoord" van Grunberg op het benaderd worden als mens:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2016, column door Arnon Grunberg

Snobisme

...    De fellowtravellers zijn tegenwoordig ruim vertegenwoordigd; de neiging om het Westen en het kapitalisme als het grote kwaad te beschouwen ... is een typische eigenschap van de West-Europese bourgeoisie geworden.
    Het gaat niet zozeer om een politieke overtuiging als wel om een vorm van snobisme. ...


Red.:   Oftewel: Jan Terlouw is een snobist.
    En Arnon Grunberg is een monster.
    Een kleintje, qua demonstratie:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2016, column door Arnon Grunberg

Schaduweconomie

...    Elk land kent naast de officiële economie een schaduweconomie. In Nederland bedraagt de schaduweconomie 9 procent, in Bulgarije 30,6 procent.    ...


Red.:    Twee voorbeelden van de hoogst algemene regel: hoe groter de schaduweconomie, hoe groter de barbarij. Dus ...:
  Caroline de Gruyter liet dinsdag in NRC Handelsblad de econoom Friedrich Schneider aan het woord. Hij wil vluchtelingen zwart laten werken. ...
    Schneiders idee is uitstekend. ...

... is Grunberg voor meer zwarte economie, want Grunberg houdt van barbarij. En bij die barbarij ...
  En wie gelooft dat grenzen ... gesloten kunnen worden gelooft allicht ook dat een land kan bestaan zonder schaduweconomie.

... hoort open grenzen, want met meer of minder (voor binnenkomst van parasieten) gesloten grenzen, kan je sociale voorzieningen opbouwen, en sociale voorzieningen zijn het tegendeel van barbarij.
    Grunberg is een monster.
    En voor de goedwillende mens: hoe herken je een monster? Bijvoorbeeld door dit:
  En wie gelooft dat grenzen hermetisch gesloten kunnen worden ...

Retorische trucs. Hier die van het "zwart-wit maken" : "grenzen" doortrekken naar "hermetisch gesloten grenzen".
    Dieaangaande is er ook een zeer algemeen geldende regel: hoe hoger de frequentie van retorische trucs, des te naarder de persoon. Bij Grunberg klopt dit volkomen: eindeloos veel retorische trucs, en als persoon is hij een monster.
    Met nog meer mosterlijkheden in petto:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2016, column door Arnon Grunberg

Inkomensongelijkheid

'Om redenen die ik nooit helemaal begrepen heb, vinden mensen het fijn om te horen dat de wereld naar de verdoemenis gaat', schreef Deirdre McCloskey, een econoom die ik bewonder.    ...


Red.:    En, geheel volgens regels, was die McCloskey ook allang opgevallen als een soort monster uitleg of detail .
  Sommigen denken dat inkomensongelijkheid al eeuwenlang alleen maar aan het toenemen is. McCloskey stelt echter dat inkomensongelijkheid alleen maar iets toeneemt vanaf 1980, en dan ook uitsluitend in een aantal landen, te weten de VS, het VK en Canada.
    Bovendien stelt ze de terechte vraag of inkomensongelijkheid an sich iets slechts is. Dat is inderdaad onduidelijk. ...

De leugen van een monster: er is allang bekend en onderzocht dat inkomensongelijkheid omgekeerd afhangt alles dat hoort bij maatschappelijk en persoonlijk welbevinden (overigens neemt ook in heel West-Europa de inkomensongelijkheid toe ...). Ook hier geldt een zeer algemene regel: hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe groter de barbarij.
     En ook hier zijn er genoeg mensen die dit weten:


De Volkskrant, 02-03-2016, ingezonden brief van Ton van Rietbergen, economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht

Leve het kapitalisme?

Arnon Grunberg kon het weer niet laten om het kapitalisme te prijzen en alle studies die op de enorme ongelijkheid wijzen als een vorm van geloof te zien (Voetnoot, 27 februari). Hij meent, met econoom Deidre McClosky aan zijn zijde, dat deze ongelijkheid geen nadelige economische gevolgen heeft.
    Toch ken ik geen enkele andere econoom die de huidige ongelijkheid in de VS waarbij 50 procent van het nationale inkomen bij de befaamde bovenste 1 procent terecht komt, als zinnig ziet. Tenslotte spendeert deze rijke groep maar een beperkt deel van inkomen aan consumptie, toch het stokpaadje van Grunberg. Of zoals een rijke producent van kussens in de prachtige VPRO documentaire Inequality for all rondom hoogleraar economie Robert Reich het zegt: die rijken kopen ook maar op zijn hoogst twee kussens.
    In diezelfde documentaire laat Reich zien dat het toptarief in de VS ooit 91 procent was en de economische groei ruim boven de 4 procent. Daar steekt het huidige topbelastingtarief van 30 procent en de economische groei (minder dan 2 procent) schril bij af. En als zelfs top-belegger Warren Buffet zich afvraagt waarom hij minder belasting betaalt dan zijn secretaresse, zou ook Grunberg moeten zien dat het hier geen geloof maar feiten betreft.


Red.:    Maar discussiëren met een monster is zinloos.
    Dat zijn sloopwerkzaamheden voortzet met twee opeenvolgende porties elite-fascisme:


Uit: De Volkskrant, 02-03-2016, column door Arnon Grunberg

Fascisme

...    Tegenwoordig wordt directe democratie vooral ingezet om xenofobie en nationalisme te laten zegevieren ...


Uit:
De Volkskrant, 03-03-2016, column door Arnon Grunberg

Show

...    Wie nog dacht dat het om betrekkelijk rationele argumenten gaat, zou nu echt beter moeten weten. De reëel bestaande democratie is, uitzonderingen daargelaten, een futuristische, dadaïstische show.


Red.:   En dan beweert Spekman dat Geert Wilders een gevaar is voor de democratie. Het echte gevaar komt dat van dit soort lieden:

Lieden als deze Samsom die met grote overtuiging beweren dat ze de gewone kiezer zullen helpen, en als ze op hem gestemd hebben, het tegenovergestelde doen, tot groot nadeel voor die gewone kiezers en tot groot voordeel voor de elite. Zoals ook dit dat is:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2016, van correspondent Marc Peeperkorn

PvdA: luchtbrug Turkije-Europa

Tussentitels: We halen elke dag 400 vluchtelingen naar Europa, als teken van goede wil - Diederik Samsom - PvdA-leider


Red.:    Al deze burgeroorlogvoerende mensen komen ten koste van gewone mensen, komen in wijken van gewone mensen, komen in huizen van gewone mensen, en krijgen banen van gewone mensen. En dit ten voordele van de mensen vavelite, die niets hoeft op te vnge, niets hoeven in te leveren, een stroom goedkope arbeidskrachten krijgen, en de lonen van de gewone mensen kunnen verlagen.
    Het is volkomen duidelijk: het echte gevaar voor de democratie zijn lieden als Samsom, Spekman en Grunberg. Het echte gevaar voor de democratie komt van Joodse immigranten. Die in hun strijd tegen de democratie hulp zoeken door het binnenhalen van inherent anti-democratische moslimimmigranten die niet eens hun eigen wat afwijkende geloofsgenoten het licht in de ogen gunnen. Deze lieden zouden landverraders zijn, als ze Nederlanders zouden zijn. Iets wat ze furieus ontkennen want niet eens Nederlanders hebben recht op het land Nederlanders hebben recht op het land dat de Nederlanders Nederland noemen uitleg of detail . En waar, volgens Grunberg, de Joden tijdelijk hun wagen met de ronde wielen hebben geparkeerd naast de Nederlandse wagens met de vierkante wielen. 
    En weer blijkt het erger te kunnen: 


Uit: De Volkskrant, 07-03-2016, column door Arnon Grunberg

Theologisch

'Maar mensen vinden dat iedereen recht heeft op zorg, ook mensen die dat niet kunnen betalen,' aldus micro-econoom Job van Exel in een artikel van Peter de Waard, donderdag in de Volkskrant ...
    Theologisch heeft vermoedelijk iedereen recht op zorg, ook tandheelkundige zorg; in een fatsoenlijke samenleving zijn sommige diensten zonder geld te verkrijgen. Wie sluit je uit van die rechten? Buitenlanders? Illegalen? De allerarmsten?    ...


Red.:   Dus omdat we voor de armsten zorgen in eigen land, moeten we hetzelfde doen met de hele wereld. Iets dat (bijna) alleen Joden verzinnen en ook nog uitspreken. Nu nog met een beetje innuendo. Maar vermoedelijk binnenkort als openlijke campagne, gepaard met een dikke stroom propaganda in de Volkskrant, Pauw en DWDD dat wie het niet eens met het wereldwijd uitdelen van onze sociale verzekeringsgelden, een nationalist, fascist en nazi is. Precies zoals nu gebeurt met Geert Wilders en ieder ander die bezwaar maakt tegen het uitdelen van onze sociale verzekeringsgelden aan iedereen die nu lopend op ons afkomt. Joden als Diederik Samsom en Marokkanen als Jesse Klaver willen ze zelfs per luchtbrug opghalen.
     Nog twee opvolgende. De eerste is standaard:


De Volkskrant, 12-03-2016, column door Arnon Grunberg

Ongeïnformeerd

'Machthebbers hebben belang bij een ongeïnformeerd electoraat dat irrationele keuzes maakt die vaak tegen hun eigen belangen ingaan. Een goedgeïnformeerd publiek is een gevaar voor de huidige oligopolie', aldus taalkundige en politiek activist Noam Chomsky in een mooi interview door Mirthe Berentsen dat in Vrij Nederland stond.      ....
    Wie democratie accepteert, accepteert de almacht van het ongeïnformeerde electoraat. Reden genoeg om te beseffen dat democratie geen wondermiddel is.


Red.:   Met daar tussenin de bekende open deuren.


De Volkskrant, 14-03-2016, column door Arnon Grunberg

Criminelen

Vrijdag gaf ik een schrijfcursus aan een groep gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Arnhem-Zuid. ...
    Een samenleving zonder criminelen is net als een samenleving zonder zieken niet alleen ondenkbaar maar ook onwenselijk. ...


Red.:   Die is bijna te makkelijk ... Natuurlijk zijn nomaden dus parasieten voor criminaliteit, omdat ze zelf institutionele criminelen zijn ...
    Hij gaat echt schelden:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2016, column door Arnon Grunberg

Neonazisme

'De AfD is gevaarlijker dan de NPD,' kopte de Süddeutsche Zeitung na 'Super-Wahl-Sonntag'. Vijftig jaar geleden zat de neonazistische NPD in het parlement van zeven Duitse deelstaten, de AfD zit nu in acht, waarbij moet worden opgemerkt dat de AfD in het oosten openlijker racistisch is dan bijvoorbeeld in Baden-Württemberg.    ...


Red.:   Het Joodsistische vampirisme is bij Grunberg openlijker dan bijvoorbeeld bij de hedgefund-bloedzuigers van KKR.
    En meteen gevolgd door een bekentenis:


De Volkskrant, 16-03-2016, column door Arnon Grunberg

Schinkel

Het was een mooi interview van Janita Naaijer en Chris Rutenfrans met hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel dat zaterdag in de Volkskrant stond.    ...
    Schinkel heeft eveneens gelijk dat het irreëel is te denken dat de verzorgingsstaat in gevaar zal komen door de vluchtelingen. Het vluchtelingenprobleem is net zo imaginair als het Joodse vraagstuk in de jaren dertig.    ...


Red.:    En laat het vluchtelingenprobleem nu net zo reeël zijn als de zon: er zijn geen huizen voor ze, geen banen en geen geld. Dit is allemaal al bezet door lagerbetaalde Nederlanders.
    Weer terug naar dat andere brandpunt van haat:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2016, column door Arnon Grunberg

Advies

...    Dat het democratisch proces inderdaad ten dele een infantiel proces is, is een weemoedig stemmend inzicht.    ...


Red.:   Sociale zorg, natiestaat en democratie: Grunberg heeft er een bloedhaat aan. Beschaving: Grunberg heeft er een bloedhaat aan.
    Maar dat is niet de enige sloper van de democratie. In het katern Vonk mocht Olaf Tempelman verder met het slopen van de Europese culturen met behulp van het grootste sloopmonster van deze tijd: het anti-democratische EU-imperium uitleg of detail :


Uit: De Volkskrant, 19-03-2016, door  Olaf Tempelman

Europa als utopie en als monster


Red.:   Het artikel is opgezet als een "Voor en tegen". Met een "Voor en tegen"-kop. Maar dat is natuurlijk alleen een retorische truc. Valsheid in geschrifte. Oplichting. Fraude. Jouw geld op mijn bankrekening. Joodsisme. Verder uitgewerkt elders => . Hier gaat het om dit deel:
  Het wapen dat tegen Brussel in stelling wordt gebracht heet democratie.

Opvallend: democratie als "wapen". Tempelman heeft dezelfde hekel aan democratie als Arnon Grunberg.
  In reactie op het Brusselse visioen van een ever closer union hebben tegenstanders in de lidstaten een ander utopisch idee nieuw leven ingeblazen: dat van de vergaande directe democratie.

Dezelfde bloedhekel aan democratie als Arnon Grunberg.
  Wie het gedachtengoed van GeenPeil en andere digitale democratie-ijveraars ontleedt, ziet dat oude ideeën van anarchisten, radicaal democraten, libertair socialisten en radenrepublieken aan een tweede leven zijn begonnen.

"Democratie is Communisme!"
  De wedergeboorte van radicale ideeën over directe democratie kan niet los worden gezien van de digitale revolutie. GeenPeil is online geboren. Zonder internet geen Oekraïne-referendum.

"Democratie is het Internet ... !"
  Online is geen onderwerp zo specialistisch of mensen 'met gezond verstand' vellen er min of meer publiekelijk een oordeel over. Geen voorheen onaantastbaar instituut of het wordt gewantrouwd, aangevallen of in twijfel getrokken. De rechterlijke macht wordt gewantrouwd ('D66-rechters'), medisch specialisten worden gewantrouwd ('online vind je betere behandelingen'), exacte wetenschappers worden gewantrouwd ('voor het karretje van de klimaatlobby').

" ... en het internet is dom!"
  In kleine en relatief eenvoudige gemeenschappen waar met vergaande directe democratie is geëxperimenteerd - van de door Bakoenin geïnspireerde anarchistische communes in Rusland ...

"Democratie is Communisme!"
    Want democrtie doet dit:
  Van Jean-Claude Juncker is de veel geciteerde uitspraak: 'We weten wel wat we moeten doen maar we weten niet hoe we herkozen worden als we het doen.' Dat is een gecamoufleerde adhesiebetuiging aan Singapores Kishore Mahbubani, een van de bekendste denkers die vraagtekens plaatsen bij democratie. Mahbubani vertelt graag dat verstandig of noodzakelijk beleid in democratieën eindeloos wordt uitgesteld. Politici willen immers herkozen worden. Denkt u dat Singapore 's werelds hoogste milieubelastingen zou heffen als er een referendum over was gehouden?
    Stel dat de details van het Europese eenwordingsproces steeds in referenda aan de inwoners van de lidstaten waren voorgelegd - zouden we dan ooit een Europese Unie hebben gehad?

Tempelman denkt dat dit een argument is tegen democratie. Wnt Tempelman is een door Joodsisme bezeten geobsedeerde en maniak:
  Je kunt betogen dat Europa maar zeer ten dele verantwoordelijk is voor de negatieve dingen waarmee het wordt geassocieerd. Verhofstadt kan al die kiezers uitleggen dat de oplossing van de problemen schuilt in méér Europa - in 2016 heeft hij te maken met tegenstrevers met een heel andere oplossing: méér referenda - om Europa te stoppen.

Het bij bijna ieder ook maar eningzins redelijk mens bekende  herkenningsteken voor geobsedeerden en maniakken: degenen die roepen dat als een beetje van iets niet werkt, je er veel van moet nemen. En werkt het contraproductief, dan nog eens een keer verdubbbelen.
     En uit dezelfde krant is hier nog zo'n anti-democratische maniak:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2016, column door Bert Wagendorp

Referendum

...   Het referendum over het associatieverdrag bewijst dat we in dit land finaal de weg kwijt zijn. ...
    De firma Raspoetin BV kreeg 47.973 euro van Van der Laan om honderdduizend rollen toiletpapier te bedrukken met argumenten tegen het associatieverdrag. ...
   Dat toiletpapier heb ik helemaal niet nodig, deze week viel de stemoproep in de bus.


Red.:    Bert Wagendorp is van het niveau "een ontzettende pleefiguur" uitleg of detail , en met deze constatering maak je een goede kans op de onderscheiding van "Meest eufemistische uitspraak ooit". Handig dat de Joodse Joodsisten Grunberg en Wagendorp aan de weerszijde van dezelfde krantenpagina staan ...Twee anti-democratische strontvliegen in één veeg ...
     En we zijn weer een stapje verder:


De Volkskrant, 26-03-2016, column door Arnon Grunberg

Preventief

...    We zijn nog niet zover, maar weldra zal genocide 'preventieve terrorismebestrijding' heten.


Red.:    Oftewel: wie iets aan terrorismebestrijding doet, dat wil zeggen: die iets onderneemt jegens terroristische moslims zoals bijvoorbeeld ze niet toelaten tot Nederland, doet aan genocide. En de Nederlandse voorstanders van die terrorismebestrijdingsmaatregelen zijn ...:
  Tegenwoordig schijnen sommige Nederlanders het spijtig te vinden dat Nederlandse militairen niet actief deelnamen aan de genocide in Srebrenica.

... genocideplegers.
    Ook een volgende stap op dat andere front: de strijd tegen de kaukasische residenten:


UIt: De Volkskrant, 30-03-2016, column door Arnon Grunberg

Slachtoffers

...    Na elke terreuraanslag - het neerhalen van MH17 was een terreuraanslag - ...


Red.:   Het leidt geen enkele twijfel waar dat op aanstuurt: een atoomaanval op de kaukasische residenten. Want dat het de kaukasische residenten waren die deze terreuraanslag hebben gepleegd, staat boven alle twijfel uitleg of detail .
    Nationalisme is, buiten het kaukasiche residentisme dat er de bron van is, natuurlijk het grootste kwaad op Aarde. Behalve natuurlijk:


De Volkskrant, 31-03-2016, column door Arnon Grunberg

Stuxnet

Verleden week schreef David E. Sanger een in memoriam in The New York Times over Meir Dagan, leider van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, van 2002 tot 2010.
    Onder Dagan ontwikkelde de Mossad met Amerika Stuxnet, de computerworm die het Iraanse atoomprogramma vertraagde. ...
    Sanger schreef een boek over Stuxnet, Confront and Conceal: Obama's Secret Wars and Surprising Use of American Power. In zijn artikel onthult hij dat Dagan hem benaderde omdat hij vond dat Sanger de Mossad niet genoeg credit gaf voor Stuxnet. Opmerkelijk, omdat Amerika noch Israël ooit heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor Stuxnet.
    Dagan wilde die credit omdat hij tegen Netanyahu's plannen was om Iran te bombarderen; conventionele militaire macht zou contraproductief zijn.


Red.:   Behalve natuurlijk Joods nationalisme. Daar is niets mis mee. Ook niet als:
  Dagan was vermoedelijk eveneens verantwoordelijk voor het executeren van wetenschappers in Teheran, wat Amerika in verlegenheid bracht.

Er is niets mis met Joods nationalisme, ook niet als het een campagne van moorden pleegt.
     We krijgen gratis advies:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2016, column door Arnon Grunberg

Oekraïne

Wie gelooft dat het referendum over Oekraïne gaat, zou ook moeten geloven dat IS een basketbalvereniging is voor jongeren uit achterstandswijken.
    De ware doelstelling van het 'nee-kamp' is het vernietigen van de EU, het aanwakkeren van nationalisme en het om zeep helpen van democratie. ...


Red.:   Oftewel: Wilt u imperialisme, oorlogszucht en vernietiging van de democratie aanwakkeren, stem dan voor aansluiting van Oekraïne. Steun de doelen van George Soros-Schwarz Petr Poroshenko. "Wir fahren mit den Juden gegen Russland".
    Een vorm van een bekentenis, met een tussentation:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, column door Sheila Sitalsing (Sir Edmund)

Rantsoen


Van Imre Kertész, die donderdag overleed, heb ik een allesopslokkend boek in de kast staan, aangeschaft in de vorige eeuw, ...
    Kaddisj voor een niet geboren kind, het allesopslokkende boek van Imre Kertész over een man die geen kind wil verwekken in een wereld die vernietigingskampen heeft voortgebracht ...


Red.:   Misschien dat Grunberg daarom geen kinderen heeft: hij wil er geen brengen in een wereld waarin hij probeert een nieuwe holocaust te kweken.
  ... bevat een meanderende zoektocht naar de ratio achter het Goede. Met verklaringen zoeken voor het Kwaad is Kertész wel klaar, want die zijn er in overvloed: 'Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is, is niet het Kwade, maar het Goede.'

Vanuit Noordwest-Europese ogen een absurde levenshouding, maar vanuit die van het Midden-Oosten niet. Daar is geen "Goede". Daar is slechts "Ieder voor zich en God voor ons allen", "Ikke, ikke ikke en de rest kan stikke", enzovoort. Joodsisme en neoliberalisme. Geen "Goede" in velden of wegen te bekennen. Alleen maar "kwaadaardigheid".
     En met dezelfde aanleiding nog een bekentenis:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2016, column door Arnon Grunberg

Kertész

...    In zijn Nobelprijsrede verzette Kertész zich niet tegen het verwijt dat hij maar één thema zou hebben: de holocaust. Hij voegde daaraan toe: 'Welke schrijver is vandaag niet een schrijver van de holocaust?'    ...


Red.:   Bekentenis: "Joodse schrijvers schrijven alleen maar over de holocaust". Maar er was er nog een:
  In dezelfde rede zei hij: 'Ik heb in de holocaust de condition humaine herkend, de eindhalte van het grote avontuur waar de Europese mens na tweeduizend jaar ethische en morele cultuur op uitgekomen is.'

Bekentenis twee: "De joodse holocaust is het einde van de Europese geschiedenis".
    Volkomen overbodig bevestigd door Grunberg:
  Hoe te leven in het postscriptum van die eindhalte?

"Het heden is slechts een naspel van de holocaust".
    Hoeveel gestoorder kunt u het krijgen?
    Het is de gestoordheid van de "Übermenschen van de Schepping van Jahweh".
    Die vol overtuiging aansturen op de volgende, in de hoop de beschaving eindelijk te kunnen eindigen, volgens het door hen aanbeden Armageddon.
    Het Oekraïne-referendum is achter de rug, en net als in 2005 heetf de kwaadaardige antidemocrtische elite zwaar verloren. Het leidt tot onthullende taal van de ideologische leiding:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2016, column door Arnon Grunberg

Principekwestie

...Pragmatisme is vaak een deugd. Er zijn echter uitzonderlijke gevallen: soms wegen principes zwaar, winnen - het basisprincipe van pragmatisme: winnen is het doel, bijna alles is toegestaan ...


Red.:   "Pragmatisme' kan je ook een principe noemen, hoewel dat ook al sterk lijkt op het benoemen van atheïsme als religie - een door religieuze leugenaars veelgebruikte retorische truc. Maar zelkfs als je "pragmatisme' en principe noemt, dan nog is het belsist niet wat grunberg hier stelt. Het is veel neutraler, ruwweg: "Je visie of aanpak aanpassen aan de praktijk". En hierin wordt niets gesteld over hoe je dat invult. Het kan net zo goed leiden tot volledig altruïsme. Als dat maar werkt.
     Grunberg stelt dat "pragmatisme" hetzelfde is als "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan"- dat 'bijna' staat er natuurlijk alleen voor het mooi bij - een sociaal wenselijke toevoeging.
En daarmee stelt Grunberg dus ook dat "Winnen is het enige doel en alles is toegestaan" het enige is dat in de praktijk werkt. Want dat is de werkelijke betekenis van "pragamatisme".
    Zelden is het zo duidelijk gesteld. Want we hadden voor het neoliberalisme al: "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste' en "Winner takes all". Grunberg voegt daar dus aan toe: "En alles is toegestaan" - "Anything goes". Hoewel dat impliciet natuurlijk ook al in de overige drie zit.
    Helderder is de kwaadaardigheid zelden uitgedragen. Ieder verder commentaar slaat hier dood.
    En dat de kwaadaardige campagne gevoerd door de Volkskrant grotendeels uit deze culturele koker komt, blijkt nog eens een aantal pagina's verder:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2016, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman

Klassevijandige entiteiten

Het is sympathiek dat de Groningse SP protesteert tegen ambtenarenvocabulaire à la 'cofinancieringsconstructies'.


Red.:   Wat heeft dit nu weer met het Oekraïne-referendum te maken? Anwoord: Helemaal niets. Maar het is nodig voor de volgende zet:

  Echter: het vocabulaire van beleidsmakers uit voormalig socialistisch Europa was nog beduidend stuitender. Als die repten van 'klassevijandige entiteiten', bedoelden ze winkeliers en priesters, 'collectivisatie' stond voor het afpakken van grond, 'benutting van agro-industrieel potentieel' voor het wegbulldozeren van dorpen.

Dat is dus stap 2: van ambtenaren-vocabuleire Koude Oorlogsvocabulaire - de srijd om wie de lelijkste woorden kon verzinnen voor "ruilverkaveling", "efficiency", "schaalvergroting" en "de werking van de markt".
    Maar wat heeft dit te maken met ambtenarentaal in Groningen? Dit:
  Wie meent dat de SP zich sinds 1972 ver van dit soort socialisme heeft verwijderd, moet de argumentatie eens bestuderen waarmee zij tegen het associatieverdrag met Oekraïne heeft geageerd.

Ah ha! We moeten de argumentatie bestuderen die de SP in Groningen heeft aangevoerd om tegen het  associatieverdrag met Oekraïne te stemmen. Waarom speciaal die in Groningnen is een raadsel, maar vermoedelijk heeft dat iets te maken met die koppeling naar die ambtenarentaaal, die weer nodig was voor de introductie van die communistische taal.
    Wat eigenlijk vanzelf spreekt want iedereen zou toch moeten weten dat de SP louter bestaat uit stalinisten van het oude stempel.
    Maar wat waren dan die argumenten van de SP die volledig gelijk zijn aan het Stalinistisch redeneren?
    Helaas, dat komen we niet te weten, van Olaf Tmepelman. Wel zijn conclusie:
  Alleen als je je in rare marxisties-leninistiese bochten wringt, kun je beweren dat afwijzing zowel 'beter voor Europa' als 'beter voor Oekraïne' is. Zeg dan gewoon: beter voor Moskou.

Ah ha! Dus iedereen die beweert heeft dat het beter is voor Europa zowel als Oekraïne om tegen dit verdrag te stemmen, is een stalinist van de oude stempel.
    Hier is overduidelijk sprake van geestelijke storing van het hoogste niveau, maar we gaan het toch even uitwerken. Ten eerste: Olaf Tempelman heeft er gloeiend de pest over in dat het verdra met Oekraïnee in verworpen. Daarbij zijn zijn gedachten gegaan naar de tijden van de Koude Oorlog, de strijd tegen de residentie, oftewel: hij ziet dat verdrag in het kader van een Koude Oorlog. En van die Koude Oorlog wilde hij een link leggen naar de tegenstanders van dat verdrag. Nu was het volstrekt ridicuul om dat te proberen voor de mensen van GeenStijl of van het brugerforum. Maar wie hadden zich er nog meer tegen uitgesproken: alleen de PVV en de SP. En van die twee is het makkelijkst een link te leggen met de Koude Oorlog voor de SP.
    En zo ontstond het stukje vol kortsluitingen van Olaf Tempelman: het gaat allemaal om de haat tegen de residentie, net als bij cultuurgenoot Grunberg. Het willen vernietigen van de residente West-Eurospe culturen ten gunste van het Joodse en Joodsistische kosmopolitisme. Kijk maar (de Volkskrant, 07-04-2016, door Fokke Obbema):

  De boosheid krijgt opnieuw een stem

... viert het 'nee'-kamp de overwinning bij het Oekraïne-referendum. ...
    Politiek is dat een nederlaag voor het establishment, maatschappelijk delft kosmopolitisch denkend Nederland het onderspit tegen de eurosceptici.

Haal hier eerst evenb de luegns uit: 'de euroscpetici' is de onderste tweederde van Nederland, en 'kosmopolitisch denkend Nederland'is al sinds de jaren 1980 aan de macht en volstrekt dominentn in Nederland. De nederlaag is niet in de maatschappelijke, maar in de democratische macht. De de kosmopolitisten regeren elitocratisch. Met vooraan, zoals boven gezien, de joodsekosmopolitisten. Ze haten democratie, want "het volk" is niet "democratisch" - in hun ogen.
    Nog een cultuurgenoot lucht zijn gevoelens over democratie - de dag ervoor:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2016, column door Bert Wagendorp

Referendum

Nog maar één nachtje slapen en dan is het feest van de democratie, het Oekraïne-referendum. ...


Red.:   Dat 'feest' is natuurlijk ironie. Lees: nachtmerrie.
  Ik heb de afgelopen maanden alle argumenten om Ja dan wel Nee te stemmen intensief bestudeerd. Desondanks heb ik helemaal geen zin naar het feestje te gaan. ...
    Het is de volstrekte zinloosheid van een louter op effectbejag gerichte onderneming, de verspilling van denkkracht en inventiviteit, die je een gevoel van leegte bezorgen.

Met twussen deze twee stukjes nog een heleboel lege woorden, niveau ...:
  De zelfbenoemde 'belangrijkste intellectueel van Nederland' Thierry Baudet

... "Ad hominem".
    En waarom zijn we zo kwaad:
  Wat de uitslag ook zal worden: het associatieverdrag is er al en zal niet worden teruggedraaid.

Omdat nog een keer zal blijken dat de EU fundamenteel antidemocratisch uitleg of detail is, en Nederland daarmee steeds sterker besmet wordt.
  Premier Rutte zal na een Nee met een ingenieuze redenering komen en laten weten dat de Nederlandse regering zich er helaas niets van kan aantrekken. En Lodewijk Asscher met een nóg ingenieuzere, om de belofte van zijn partij de uitslag als bindend te accepteren naast zich neer te leggen.

En dat Bertje fundamenteel antidemocratisch is, weten we al eeuwen:
  Wat u doet moet u vooral zelf weten, maar ik ga niet stemmen. Ik heb geen zin mee te doen aan democratische balorigheid

Dat EU-imperium geleid door Joodse en Joodsistische oligarchen moet en zal er komen, en de Nederlandse en andere Europese beschavingen moeten en zullen ten onder gaan uitleg of detail .
    De onthullingen volgen elkaar nu in razend tempo op. Olaf Tempelam was zo als de dood zo bang voor ten eerste de Nee-stem van de burger en nog erger: de Nee-stem van de SP, dat er de meest woeste analaogieén uit de Koude Oorlog bij haalde. De doodsnood moet hem naar de keel gegrepen zijn. Hier, twee dagen later, zijn reactie op de terreuraanslagen van de moslims:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2016, rubriek Een boek voor..., door Olaf Tempelman

Een boek voor...

Welk boek moet de man/vrouw van de week lezen? Olaf Tempelman raadt 'de ongelovige' Angst van Thich Nhat Hanh aan - met 'wijsheid om stormen te doorstaan'.

Het interessante van het begrip 'ongelovige' dat radicale moslims hanteren ... Zo kan het dat data als 11 september, 13 november en 22 maart angst zaaien in brede kring. We zijn bijna allemaal geschikte doelwitten voor terreuraanslagen. Menig 'ongelovige' kan daarom deze weken behoefte hebben aan een boek dat helpt angsten te bezweren.
    ... Angst - Wijsheid om stormen te doorstaan van de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh .. voor deze rubriek gesuggereerd voordat de aanslagen in Brussel plaatsvonden. De beroemde monnik, bijna 90, ziet om zich heen een angstklimaat dat gestaag in intensiteit toeneemt. ... Wie zich ervan bewust wordt, weet Thich Nhat Hanh, wordt én minder boos én minder bang. ...


Red.:   Voor de moslim moet je apert niet bang worden. "Want moslims zijn semieten en nomadisten uit het Midden-Oosten. En Joden zijn semieten en nomadisten uit het Midden-Oosten. En wie vandaag bang wordt voor moslims is morgen misschien bang voor Joden".
    Is het enig zinnige verband denkbaar tussen het tot in het volstrekt absurde bang zijn voor de Nee-stem van de residente bevolking en die van de SP in het bijzonder, en het totaal niet bang moeten zijn voor de nomaden uit het Midden-Oosten die daadwerkelijke gruwelijke aanslagen plegen in het westen.
    Niet alleen is die holocaust volkomen begrijpelijk, het zal verbazingwekkend zijn als er geen nieuwe komt.
    Het is duidelijk dat het druk was, de afgelopen weken. Daardoor kwma de volgende zaak in het archief. Het betreft een schurk die dood is gegaan:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2016, door Peter de Waard

Postuum | John Gutfreund (1929-2016)

Koning van Wall Street maakte harde val

Hij maakte van Salomon Brothers de grootste zakenbank ter wereld. Toch eindigde zijn leven onbevredigend.


...    John Gutfreund maakte van het ingeslapen effectenkantoor Salomon Brothers in de jaren tachtig de grootste, belangrijkste en meest vernieuwende zakenbank van de wereld. Zijn naam zal vooral verbonden zijn met de zogenoemde hypotheekobligaties, producten die het banken mogelijk maakten hun hypotheekportefeuilles te verpakken in liquide schuldpapier dat over de wereld kon worden verhandeld.    ...


Red.:    Waarmee al die gruwelijke fraude is gepleegd. Een Jood uitleg of detail werkende voor een Joodse bank:
  In 1984 maakte de hypotheekafdeling bij Salomon Brothers meer winst dan alle andere zakenbanken in New York samen. ... New York op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.
    Gutfreund was de zoon van de eigenaar van een transportbedrijf. Op voordracht van zijn vader werd hij aangenomen bij de effectenbank Salomon Brothers, die toen nog in handen was van de gelijknamige joodse familie. ...

Maar Joden hebben helemaal geen invloedrijke positie in de fianciële wereld, hoor ... En degenen die daar werken zijn de integriteit zelve ...
    Overigens werd er nog een naam genoemd in dit artikel:
  Michael Bloomberg omschreef Gutfreund als zijn vriend en mentor

Kwaadaardige graaier (Joods, vanzelfspekend) , daarna politicus, en nu leider van een persbureau, oftewel: vergiftiger van de wereldwijde informatiestroom ten gunste van de belangen van zijn kringen.
    In de drukte was een eerdere bijdrage van de volgende auteur verloren gegaan, maar de Volkskrant vindt haar boodschap belangrijk genoeg voor een herhlaing. Wat is dan die boodschap? Dezelfde als die van Tempelman en de rest van het Joodsisme: "Islam is vrede". En "Islam is tolerantie en solidariteit en alles wat knuffelbeertjes hebben". En iedereen die ook maar iets anders beweert, is hartstikke fout, want "niet tolerant" en "niet solidair":


Uit: De Volkskrant, 12-04-2016, door Jannah Loontjens, auteur van Roaring Nineties

Tolerantie leidt juist niet tot terrorisme

Charlie Hebdo portretteert in het redactioneel van 30 maart de westerse bevolking als slachtoffer van de eigen solidariteit. Wij westerlingen zouden te bang zijn om commentaar te leveren op moslims, op vrouwen die hoofddoeken dragen en bakkers die alleen nog halalbroodjes verkopen. Wij voelen ons schuldig om hun gebruiken te veroordelen, terwijl eigenlijk 'zij' de schuldigen zijn, is de eindconclusie.    ...


Red.:   Onzin, natuurlijk: de ware schuldigen aan de aanslagen, zo ook die bij Charlie Hebdo, zijn niet de moslims, maar de ongelovigen. Zoals die lui van Charlie Hebdo zelf, met hun kwestende cartoons. En anderen:
  Ook Herman Brusselmans schrijft in zijn column van 29 maart in Humo dat 'wij van links' altijd maar de schuld op ons hebben genomen, dat we moslims hebben vertroeteld, hun eten hebben gegeten - terwijl 'de kans groot is dat we iedere keer drie dagen aan een stuk de schijterij hebben' - dat we de moslims verdedigd hebben, we vonden dat ze gediscrimineerd werden, enzovoorts. Maar, zo besluit hij, 'wij van links zijn bezig om ons eigen graf te graven'.
    Het wordt tijd dat we de echte schuldigen aanwijzen, is de gemene deler van deze stukken. Het andere inzicht dat uit deze columns naar voren komt, is een opvatting waar wel vaker fier mee wordt gewapperd, namelijk de overtuiging dat tolerantie gevaarlijk is.

Een gore Joodse leugen: er is door niemand beweert dat tolerantie gevaarlijk is. Al deze mensen hebben betoogd dat tolerantie van intolerantie gevaarlijk is. Dus onder andere: tolerantie van moslims. Want dat moslims intolerant zijn, staat zo vast als een huis => .
    Maar wie volgens de Joodse mevrouw intolerant zijn, zijn de volgenden:
  Volgens Charlie Hebdo komt onze solidariteit en tolerantie voort uit angst. Uit angst om voor islamofoob of racist uitgemaakt te worden.

Of dit een juiste weergave is van wat Charlie Hebdo heeft geschreven is nog maar de vraag, maar wat hier staat, is natuurlijk ook al heel fout: natuurlijk zijn al die beschuldigingen van islamofobie en racisme pure verbeeldin van de redactie van Charlie Hebdo. Want als die beschuldigingen van islamofobie en racisme wel gebeurd zijn, is dat natuurlijk sowieso weinig tolerant en helemaal niet solidair van degenen die die beschuldigingen geuit hebben. Die laatste zijn de de hele politiek-pocrrecte elite, inclusief alle Joods Joodseisten dus bijna alle Joden. Men haalde daar ook nog graag de holocaust bij.
    Hetgeen deze mevrouw nog eens bevestigt:
  Als ik ergens bang voor ben, is het voor mensen die denken dat solidariteit en nieuwsgierigheid een voedingsbodem vormen voor terrorisme.

Ah ha: die mensen die niet tolerant willen zijn tegen intoleranten, zijn ook niet tolerant tegen toleranten, en daarom zijn ze gevaarlijke mensen.
    Kijk, daarvoor was die gore Joodse leugen van daarnet nodig.
  De laatste decennia zijn angst en wantrouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergrond enkel toegenomen.

Klopt. De laatste decennia is het aantal mensen met een religieuze achtergrond die gebouwd is op angst en wantrouwen alleen maar toegenomen. Niet uitsluitend moslims, maar wel het leeuendeel. Lees voor 'religieus' dan ook wel "anders-cultureel".
  De laatste decennia zijn angst en wantrouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergrond enkel toegenomen.

Maar het constateren daarvan is ...:
  Solidariteit is niet gevaarlijk, wantrouwen en extremisme zijn gevaarlijk. En daarmee bedoel ik alle vormen van extremisme, ook de westerse.

... westers extremisme.
    Nu zou dit ook door een hele sleep goyse Joodsisten geschreven kunnen zijn, zij het dan toch bijna altijd in minder krasse bewoordingen. Maar het volgende geeft de diepste motivatie bloot:
  Als Europa daarentegen ergens goed in is geweest, is het wel in het omarmen van verschil, in het opnemen van immigranten en het doen samenleven van mensen met uiteenlopende achtergrond.

Juist ja ... Het gaat uiteindelijk weer om dat ene ding: de vrijheid van migratie. En omdat migratie per definitie goed is, is het product ervan, wat dat product ook is, per definitie goed:
  ... het slagen van deze veelkleurige samenleving is het enige realistische en humanitaire perspectief dat we onszelf in het vooruitzicht kunnen stellen.

Oftewel: het tolereren van de angstige, wantrouwende, haatdragemde en terroriserende godsdienst van de islam en soortgelijke niet-westerse culturen is de enige manier waarop de beschaving vooruit kan komen:
  Het idee dat er een zuivere vorm van beschaving mogelijk is door uitsluiting van externe invloeden, dát is gevaarlijk.

Maar eigenlijk is dat ook niet verwonderlijk: het eindpunt van de beschaving is volgens Joden sowieso het Armageddon. Dus dat ze de multiculturalistische ondergang prachtig vinden, is de natuurlijke stand van zaken.
    Op naar de volgende verzameling afgerukte ledematen ...
    Maar dit was dus de tweede bijdrage van deze Joodse Armageddon-bepleitster - de kleinere. Hier de grotere eerste:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2016, door Jannah Loontjens, schrijfster en filosofe

Laten we kiezen voor naïef nineties-optimisme


Red.:   De waarde hier: een mate van eerlijkheid. De rest is struisvogelpolitiek van het zuiverste water, gegoten in dure taal. Zoals bekend van iets dat zich filosoof noemt: dure taal gevuld met totale leegte => :
  In de jaren negentig studeerde ik filosofie en ik herinner mij nog hoe we tijdens colleges discussieerden over een politiek 'wij'. Het ideale 'wij' dat politici voor ogen had moeten staan, had een 'wij' moeten zijn dat iedereen, ongeacht religieuze of culturele achtergrond, zou kunnen omsluiten.

Het ideaal van de mondiale monoculturele cultuur. Absolute onzin, want het einde der evolutie. Maar ook enig zicht op de wereld had het voorkomen:
  Als iemand ons destijds de huidige polarisatie tussen moslims en niet-moslims had voorspeld, hadden we waarschijnlijk hard moeten lachen.

Want het idee dat een religieuze ideologie en vooruitgang en beschaving op enigerlei ruimere termijn verenigbaar zijn, is natuurlijk absoluut absurd.
    Maar in dit artikel gaat het rustig door met de "gouden potten aan het einde van de multiculturele regenboog":
  Er zijn ontelbaar veel immigranten, moslims en niet-moslims, die uitstekend zijn geïntegreerd. Er bestaan ... vele geslaagde gemengde buurten - zelf woon ik in zo'n buurt, het hippe Bos en Lommer in Amsterdam - er zijn gemengde huwelijken, vriendschappen en werkrelaties. We leven in een multiculturele samenleving, daar kunnen we niet omheen.
    Om in deze veelkleurige werkelijkheid zo goed en zo vredig mogelijk samen te leven, moeten we er met z'n allen weer in gaan geloven. Laten we het nineties-optimisme nieuw leven inblazen.

Lang leve Kanaleneiland, Schilderwijk, Clichy-sur-Bois, en al die andere hoogtepunten der beschaving waarin 90 procent van de moslims en negers wonen.
    Maar ja, deze mevrouw is schrijver én filosoof, al een volkomen dodelijke combinatie, maar dan ook nog Joods. Je dan absoluut zeker dat enig voeling met de werkelijkheid, of zelfs maar de neiging om iets van die werkelijkheid te willen weten, volkomen afwezig is. Hier kan alleen in volkomen abstracte en steriele concepten gepraat worden.
    Op de pagina naast het tweede artikel van de filosoof stond nog een bijdrage uit Joodse Joodsistische kring, namelijk een achterafje van historicus H.W. von der Dunk over het Oekraïne-referendum. Dat was natuurlijk heel fout, want gericht tegen het neoliberale Joodsistische imperium genaamd EU. Dat wordt bij Cultuur, Joods, Nederlandhaat behandeld uitleg of detail .
    Over naar de volgende dag. Op de voorpagina gaat Grunberg uitduiden hoe hij het Joodsistische Imperium ingericht wil zien:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2016, column door Arnon Grunberg

Betaalde aandacht

Vertroetel je Ouders heet het bedrijf van Tom Crouse. Daarover schreef Jeroen Trommelen maandag in de Volkskrant. Een uur gezelschap kost euro 29,50. ...
    ... is er een principieel verschil tussen een au pair en het inkopen van aandacht voor ouders?    ...
    Aan lager wal geraakte beroemdheden kunnen zo bijklussen. 'Mam, voor je verjaardag krijg je een uurtje betaalde aandacht van Gordon.'
    Het zal 500 euro kosten, maar dan heb je wel Gordon over de vloer.


Red.:   Het staat er bijna: "Ik wil terug naar de tijd van Dickens". Laten we die dus even schtesen, uitgaande van (West-) Europa, dus het hebbende over (alle cijfers globaal) 500 miljoen mensen. daarvan zijn er dan in het Joodsisitische Imperium 5 miljoen rijk. Die hebben alle kapitaal en bijna alle inkomen. die laten zich in alles bedienen door de 499 miljoen onderklasse, die leven in ellende. Oftewel: er is hier sprake van 499 mljoen socio-economische slachtoffers.
    Stel nu dat je door een of andere maatrgele dit kan voorkomen - dat, zeg, de hoeveelheid socio-economsiche slachtoffers beprert wordt tot 100 miljoen. Maar die maatregel kost wel die 5 miljoen extra slachtoffers, namelijk die 5 miljoen die anders de rijken zouden zijn. De gorote morele vraag: "Is het offer van die 5 miljoen de opbrnegts van 495 socio-economische slachtoffers waard?" (wissleprobleem)
    Wordt die 5 miljoen alleen socio-economisch geslachtofferd, is dit geen vraag. Zijn ze ook fysieke slachtoffer, kan je erover discussiëren.
    Maar vermoedelijk weet de natuur de oplossing wel. Die weet wel een manier te vinden om die 5 miljoen kwijt te raken. Dat kost ze vermoedelijk ook grotendeels het leven, maar ook een aanzienlijk deel van de rest.
    Kiest u maar.
    Maar de natuur heeft in feite al laten zien wat haar keuze is.
    En van dezelfde dag, uit de economische hoek:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2016, van verslaggever Peter de Waard

IMF: schade door toenemend nationalisme


Red
.:
   En gore Joodse leugen: er is grote schade door toenemend Joodsisme. Want door het Joodsisme (economisch: neoliberalisme) komt het geld terecht bij de rijken, die het niet inversteren in de economie, maar het parkeren in subtropische belastingparadijzen. Dit is een Joodse smeerlap .

   'Landen raken steeds meer naar binnen gekeerd als gevolg van toenemende inkomensongelijkheid en de dreiging van terrorisme', zei Maurice Obstfeld, de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij de presentatie van de World Economic Outlook aan het begin van de voorjaarsvergadering in Washington.

Die inkomensongelijkheid is dus het gevolg van het Joodsisme, en absoluut niet van nationalisme. De Joodse Joodsist liegt openlijk.
    En aan de andere kant:
   Het IMF heeft geen kritiek op de uitermate ruime monetaire politiek van de centrale banken die al gepaard gaat met negatieve rentes.

Dat is één van de huidige manieren om de Noordwest-Euroepse landen van hun spaar- en pensioentegoeden te beroven.
    Het IMF kan dus ook bij deze geschaard worden onder de Joodsistisch en ook deels Joodse organisaties die de wereld beparasiteren.
    Grunberg is er bijna:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2016, column door Arnon Grunberg

Immoreel

Ruwweg zijn er twee posities in het maatschappelijk debat. ...


Red.:   Klopt: residentie of nomadisme. Producerenden of parasiterenden. Enzovoort. Of:
  Sommige mensen geloven dat de menselijke ondeugden kunnen verdwijnen als de overheid of God maar genoeg reguleert. Andere mensen menen dat de menselijke ondeugd inherent is aan de mens en dat het grootste gevaar gelegen is in het bestrijden van die ondeugden.

Precies: producenden of parasieten (die lui die in God geloven schoppen natuurlijk geen maatschappelijke deuk in een pakje boter, zie de moslims, en die staan er alleen maar bij als afleidingdmanoeuvre). Hoe je 'ondeugden' vertaalt is volkomen triviaal: je komt met maar heel weinig overdrijven via het Joodsisme uit bij nazi's en de holocaust.
  Het moge duidelijk zijn aan welke kant ik sta.

In.der.daad.
  Je kunt grenzen sluiten, maar elke grens is poreus

Inderdaad: de Joodse en andere nomaden proberen er op alle mogelijke manieren doorheen te komen. En daarna is er nog één bedreiging:
  Wat ons bedreigt is niet een gebrek maar een overschot aan moraal.

En hier staat dus al bijna "Ik ben een Joodse nomadistische immorele parasiet". Dus Arnon ... Je kan het best gewoon helemaal zeggen. Doe het maar.
    En weer een addendum bij de personenlijst:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2016, van verslaggever Gerard Reijn

Hoger beroep miljardenboete Poetin

De uitspraak die de Haagse rechtbank vandaag doet over de Russische oliemaatschappij Yukos ...
    Aan de andere kant een legertje aandeelhouders onder leiding van Leonid Nevzlin. ...
    Nevzlin is al steenrijk, maar hij kan met deze zaak nog 35 miljard dollar (30,7 miljard euro) rijker worden. Hij was de naaste medewerker van Michail Chodorkovski... Bij de privatisering van de Russische staatsoliemaatschappijen kregen zij voor een habbekrats aandelen in handen die miljarden waard waren.    ...


Red.:    En inderdaad: Nevzlin is Joods.
    G. reikt een idee aan om het probleem aan te pakken:


Uit: De Volkskrant, 25-04-2016, column door Arnon Grunberg

Meningsuiting

... Wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?
    Moet het volk in bescherming worden genomen tegen ordinaire agitatoren - de geschiedenis leert dat het volk makkelijk te verleiden is - of weegt vrijheid van meningsuiting zwaarder?


Red.:   Inderdaad: de geschiedenis leert dat de kwaadaardigheid uit het Midden-Oosten het volk achtduizend jaar in verleiding kan houden. Dus is de vraag of de verspreiders van die kwaadaardigheid, de Grunberg-en, Tempelman's enzovoort, de mond gesnoerd moet worden.
    Een cadeautje van de Volkskrant: een inventarisatie van een deel van propagandaclub van de kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2016, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Wat moet Economist met lifestyle?

...    The Economist wordt gekoesterd als een van de weinige vastigheden in het woelige mediatijdperk. Het huisorgaan van de elite ...


Red.:   Beter: het Joodsisitische deel van de leite - wel het overgrote deel; en daarvan weer een groot deel Joden.
  Al sinds 1843 is het een baken van het liberalisme ... dat zich verbeten keert tegen protectionisme, nationalisme en culturele bekrompenheid.

Dat is dus geen liberalisme, maar neoliberalisme. Dit is Joodsisme. Het is Joods.
  The Economist gaat voorop in de strijd tussen de intelligentsia die vooruit wil en de onwetenden die dit willen stoppen.

En dat 'intelligentsia' zijn dus mensen van de soort "gevaarlijk gestoorden", type Dr. Strangelove uitleg of detail . En ploerten als Milton Friedman, Alan Greenspan en Loyd Blankfein.
  Velen beschouwen The Economist als het beste tijdschrift in de wereld, zoals de Financial Times (FT) en The Wall Street Journal (WSJ) vaak 's werelds beste kranten worden genoemd.

De rest van de Joodse en Joodsistische elite en een deel van hun gereedschap.
    En hier nog eens wat ze zoal ondernemen:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2016, column door Arnon Grunberg

Extreem rechts

'Het begint voorzichtig op een patroon te lijken', schreef Arie Elshout maandag in de Volkskrant over de presidentsverkiezingen in Oostenrijk van de dag ervoor. Hofer van de extreem-rechtse FPÖ kreeg 35 procent van de stemmen ...
    We moeten concluderen dat er in diverse westerse samenlevingen een xenofobisch arsenaal is, pakweg 20 tot 35 procent van de kiezers.


Red.:   Dus het niet-uitdelen van wat je zelf voor elkaar hebt geklust is "xenofobie". En:
  ... hoeveel welvaart heeft de burger eigenlijk nodig voor hij bereid is die te delen?

... de Jood die medeparasiteert vindt dat er meer door die klussende blnake burger uitgedeeld moet worden aan de bruintjes elders.
    Ook die komende holocaust begint steeds begrijpelijker te worden.
    En hoe zit het met de culturele en intellectuele bagage van die uitdeel-weigeraars:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2016, column door Arnon Grunberg

Onwenselijk

De grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn niet evident. ...
    Wie naar de scheldpartijen kijkt waarvoor nu mensen worden aangeklaagd, bijvoorbeeld Bachmann in Duitsland, Wilders in Nederland, ziet dat het eigenlijk om laaggeletterdheid gaat.
    Bestudeer de tweets van de heer Wilders en concludeer: laaggeletterdheid.    ...


Red.:   En die term 'laaggeletterd' is natuurlijk "voorkant van de Volkskrant"-taal voor "mongolen". Een karakteristiek van de Joodse cultuur: iedereen die niet intellectueel werk doet, is een boer en mongool. Het zenuwzieke "Woody Allen"-syndroom.   
    Kijk er eens ... Arnon neemt de uitdaging om zichzelf tot een "Een Joodse nomadistische immorele parasiet" te verklaren aan:


Uit:  De Volkskrant, 03-05-2016, column door Arnon Grunberg

Schoft

We spraken over het lied Surabaya Johnny van Bertolt Brecht en Kurt Weill, een prachtig lied over de raadselen van de liefde...
    Wie carrière wil maken in de liefde kan hulp van Brecht gebruiken. Het loont om een charmante schoft te zijn.


Red.:   Ten eerste moet je daarop natuurlijk de wetten van Bertrand Russell aangaande het onregelmatige werkwoord toepassen: Als iemand gunstig over zichzelf spreekt moet je de gebruikte terminologie in een verhouding van ongeveer 80-20 afzwakken, en spreekt hij negatief over zichzelf, dan moet je het met ongeveer 20-80 versterken. "Ik ben een chtamante schoft" wordt dus "Ik ben een scheef-grijnzende kampbeul".
    Nu nog even de stap van "de liefde" naar de rest van het leven, en we zijn bijna daar. Met heel passend de herdenking van de vruchten van de arbeid van 8000 jaar "charmante schoft" zijn over een dag gevierd ...
    En even een kleine bevestiging dat de Financial Times ook tot de hol van het Kwaad behoort:


Uit: De Volkskrant, 09-05-2016, column door Arnon Grunberg

Wedden

...    In de Financial Times van zaterdag schreef Simon Kuper dat de wedbureaus slecht nieuws voorspellen voor de populisten ...
    Volgens Kuper is de zwijgende meerderheid tevreden met de status quo. ...
    Kuper constateert dat het WK Rugby ons meer bezighoudt ...


Red.:   En, bijna vanzelfsprekend: Simon Kuper is Joods.
    In Amerika is een kleine revolutie aan de gang: er is een presidentskandidaat die het echt over de belangen van de gewone Amerikaanse arbeider en burger heeft. Donald Trump kan dat doen omdat hij niet afhankelijk van degenen die het geld hebben: hij heeft zelf genoeg geld. En op het moment van schrijven heeft hij zich, tot grote verrassing van alle insiders, verzekerd van de Republikeinse nominatie. Let ook vooral even op dat bijvoeglijk naamwoord: kandidaat van de Republikijnse Partij. Want één van Trump's stellingen is dat Amerika voor zichzelf moet zorgen, en niet voor de rest van de weld. Dat wil zeggen: geen oorlogen moet gaan lopen voeren.
    Tijd voor de kwaadaardigheid om van het denigreren zelf over te stappen op het volle oorlogsvoeren. The Jew York Times geeft het startsignaal en maakt meteen duidelijk waarom - eerst de koppen van de printversie:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2016, column door Ross Douthat  (The New York Times)

Het conservatieve pleidooi tegen Trump

Tussentitel: Vooral Trumps autoritaire neigingen maken hem ongeschikt


Red.:   En dan die van de website:
  Wie Trump steunt nodigt chaos uit voor de wereld

De kern van Trump's boodschap is protectionistisch en anti-immigratie

In alle opzichten het Joodsistische verhaal. Dat niets maar dan ook helemaal niets met conservatisme te maken heeft, een verband dat ook in de rest van de column totaal onbewezen en ongegrond blijft.
    Arnon heeft kennelijk een dag zijn medicijnen vergeten, en onmiddellijk borrelt de innerlijke emotie naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2016, column door Arnon Grunberg

Haat


Red.:   Precies. En hij is aangstoken door een cultuurgenoot:
  'Voor sommige mensen was het wellicht een opluchting dat zij Joden weer konden haten ... schrijft Ian Buruma in NRC Handelsblad in een stuk over ... de oorlog tegen de islam.

Ian Buruma staat in de oorlog van de islam tegen het westen keihard aan de kant van de islam, ook weer cultuurgenoten zij het lichtelijk verder weg, en degenen die bezwaar hebben tegen de islam zijn dus islam- of moslimhaters en omdat bijna alle Joden achter de islam staan in de strijd tegen het westen zijn het dus ook Jodenhaters:
  Buruma laat helder zien dat de mechanismen die werkzaam zijn in het antisemitisme ook te herkennen zijn in moslimhaat. De moslims als vijfde colonne, het vermeende streven naar werelddominantie, ze zouden altijd liegen;

Waarin Buruma dus de voor iedereen zichtbare werkleijkheid vervalst, want de waarheid is:
  De moslims streven naar werelddominantie, ze zijn dus vijfde colonne, en dat ontkennen ze altijd dus liegen ze altijd liegen.

En het staat nota bene allemaal in hun heilige boek.
    Over dit soort zalken praten zowel moslims en Joden in termen van heilge principes, en daarvoor geldt:
  Het verheven principe is dikwijls slechts een schaamlap voor vulgaire haat.

En dat klopt, want zowel moslims als Joden hebben niets dan vulgaire haat voor het westen, omdat de westerse cultuur zo zichtbaar zo veel beter functioneert dan hun eigen woestijnculturen vol nomadisme en Absolute Goden en Principes.
    En weer een stapje explicieter:


Uit: De Volkskrant, 02-06-2016, column door Arnon Grunberg

Vrijhandel

Woensdag verleden week schreef Coen Teulings in NRC Handelsblad een interessant stuk over de afnemende steun voor vrijhandel. In Amerika, maar ook in Nederland.    ...
    Teulings pleit voor betere werkeloosheidsuitkeringen voor ouderen, in de hoop dat het electoraat niet verder op hol slaat. Dat lijkt chantage: geef ons meer geld, anders hollen we het politieke midden verder uit.
    ... Sommige kiezers willen opgezweept worden door taal waarover ze niet hoeven na te denken. Een beter sociaal stelsel zal daar weinig aan veranderen.


Red.:   Oftewel: alle rijkdom moet naar ons Joden en Joodsistische elite, want het plebs is toch maar irrationeel.
    De vraag is zo langzamerhand: wanneer komt de eerste oproep tot een nieuwe holocaust ...?
    De volgende stap:


De Volkskrant, 06-06-2016, column door Arnon Grunberg

Muhammad Ali

Nu Muhammad Ali dood is, is het tijd om de indrukwekkende documentaire When We Were Kings van Leon Gast te zien over de 'Rumble in the Jungle', het gevecht tussen Ali en George Foreman in Kinshasa, toen Zaïre.    ...
    Ali leert ons dat leven niet zozeer om verbinden gaat als wel om de tegenstander, dansend als een vlinder, stekend als een bij, te verslaan. Daarna kun je hem vergeven.


Red.:   Kijkerekijk ... Het leven als een voortdurende doodsstrijd. Dat "dood" staat er wel niet letterlijk is, maar dat is wel het ideale eindpunt, natuurlijk. Hoezo verbinden...? Hoezo samenwerken ... ? Pakken, dat voordeel, als het toeval je de kans biedt. Anders pakt de ander jou. Dus koop die medicijnenfirma en verhoog de prijzen met een factor tien. Anders doet een ander het. Een andere aanhanger van deze Joodsistisch cultuur. Een andere Jood naast Arnon Grunberg ...
     En even later op een wat andere manier:


Uit: De Volkskrant, 10-06-2016, column door Arnon Grunberg

Zieltjes winnen

...    De haat tegen die zogenaamde elite komt voort uit de behoefte zélf elite te zijn. ...


Red.:   Oftewel: "Iedereen wil een plunderende ploert zijn"
    Archetypisch Joodser kan het bijna niet worden. Nu nog de  hoefjes en de hoorntjes erbij ...
    Nog eens een keer een bevestiging dat de aandacht geven aan Arnon Grunberg volkomen terecht is:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2016, rubriek Jean-Pierre kijkt verder, door Jean-Pierre Geelen

Theo

Zijn debuut is nog maar zes weken geleden, maar zijn carrière als columnist verloopt stormachtig. ...
    Was getekend: Theo Maassen, Eindhoven.    ...
    In een andere Brief van de dag plaatste hij een voetnoot bij Arnon Grunberg. Daarmee toonde hij zijn torenhoge ambitie: de koning der columnisten naar de kroon steken.    ...


Red.:   Q.E.D.
    En meteen daarna weer eens een peiling: "Bent u onverkort voor of tegen de islam?". De keuze Arnon kennen we allang (oh ja: er heeft er weer eentje een massamoordaanslag gepleegd):


Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, column door Arnon Grunberg

Solidariteit

Lees even het commentaar van president Obama op het bloedbad in Orlando. Dit commentaar illustreert ook waarom wij Obama nog zullen missen. De president noemt de aanslag 'een daad van terreur en een daad van haat.' ...


Red.:   Arnon bedoelt: dat Obama er de islam niet in betrekt. Kijk maar:
  Het is deze expliciete solidariteit die politici in Europa slechts zelden kunnen opbrengen.

Want politici in Europa doen dat soms wel ... De islam er bij betrekken. En wie dat wel doet ...:
  ... nu gaat het om de vaststelling dat Obama terreur niet gebruikt om het vuur van de paranoia hoger te doen oplaaien.

... heeft last van paranoia (wat "paranoia" is, heeft Arnon opgestoken in zijn vaste verblijfplaats - de kliniek).
    De boodschap van Arnon: we moeten ten alle tijde kiezen voor de moslim/islam.
    Voor het waarom, eerst een culturgenoot van de andere kant van de pagina:
 

Uit: De Volkskrant, 14-06-2016, column door Bert Wagendorp

Orlando

In Orlando vermoordde een psychopaat met een machinegeweer zaterdagnacht 49 mensen. ...


Red.:   Ontkenning. Het was een moslim. Inderdaad potentieel bijna hetzelfde.
  Zoals we onlangs konden lezen, riep IS individuen op aanslagen te plegen tijdens ramadan. NOS-correspondent Arjen van der Horst verwees er zondag naar, in de eerste pogingen het bloedbad te duiden. Begrijpelijk: hij zat ook nog met zo goed als lege handen en dit was tenminste iets concreets: de oproep van IS en de daad van een Amerikaans-Afghaanse moslim, twee dingen die mogelijk iets met elkaar hadden te maken.

Ontkenning.
  Het verleden leert dat je helemaal geen kalifaat of wat voor concrete entiteit dan ook nodig hebt om terreur te initiëren; daar zijn terroristen heel goed op eigen houtje toe in staat.

Ontkenning.
  Met zijn telefoontje naar een alarmnummer, waarin hij zijn sympathie uitsprak voor IS-leider Al-Baghdadi, trachtte de zieke ziel van Orlando zijn daad boven de platvloersheid van kille moord uit te tillen

Ontkenning.
    En het motief achter deze keuze blijkt uit een andere:
  Donald Trump tilde de slachting ook uit boven de misdadigheid, door hem in te zetten voor zijn campagne en zijn grote idee, Trump for President. ... Het is daarom voor iedereen het beste wanneer het bij een idee blijft.

Wat kenmerkt Trump: taal die ingaat tegen globalisering en vrij immigratie.
    De navrante keuze van de Joden voor de moslims ligt in het verlengde van hun cultuur van kosmopolitisme, globalisering, de wereldmacht van de financiële markten, en vrije migratie.
    De laatste aanslag ligt weer een week of wat terug. Het Jodendom van de Volkskrant hervat de propaganda voor de invoering van de islam:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2016, column door Arnon Grunberg

Terrorisme

...    Omar Mateen .... The New York Times sprak in een uitvoerig portret van Mateen over 'een gestoorde geest'.
    Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die het verschil niet kent tussen Bundeswehr en Wehrmacht en toch wil meepraten over het naoorlogse Duitsland.


Red.:   Riposte: "Wie het over 'de islam' heeft in verband met terrorisme doet mij denken aan iemand die de overeenkomst kent tussen 'het nazisme' en concentratiekampen".
    En nog zo'n Joodse islam-excusist - van collega-publicatie The Jew York Times:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2016, door David Brooks (The New York Times)

Niet God maar vernedering drijft terrorist


Red.:    Die kop is de boodschap van het artikel dus doen we maar meteen af: de vernedering drijft inderdaad de terrorist, maar God drijft de vernedering, dus God drijft de terrorist.
    En als je dat niet ziet, zul je het probleem nooit oplossen:
  Feit is dat we 15 jaar na 9/11 nog altijd geen echt begrip van onze vijand hebben.

Dat wil zeggen: niemand die niet inziet dat de kern bij het Absolutisme van en Godheid ligt, zal het ooit snappen. De rest snapt het prima, maar is als islamofoob, xenofoob, racist en fascist kaltgestellt door de politieke-correctheid.
    En zo eindigt zowle de Jood als de Joodsist als terreur-excusist:
  Op het hoogtepunt van zijn razernij postte Omar Mateen berichten op Facebook en belde hij met een televisiestation. Wij waren zijn publiek, niet het goddelijke.

Op naar de volgende.
    En Grunberg gaat er nu bijna helemaal voor:


Uit: De Volkskrant, 23-06-2016, column door Arnon Grunberg

Brexit

...    Mochten de Britten vandaag tegen uittreding stemmen ...
    Uit nationalisme komt nooit iets goeds. ...


Red.:   Op de website had men van die laatste zin de kop gemaakt. Oftewel:
  Leve Imperialisme en Chaos!!!

Beide zijn toestande waar Joden van kunnen profiteren. Kijk maar naar het Imperialisme van Amerika, en de chaos in Rusland van vlak na de val van de Sovjet-Unie.
    En nog een stem roert zich - wat vindt hij het probleem:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2016, door Thomas Friedman, columnist van The New York Times .

We beleven een transitie als in de Renaissance

Net als van 1450 tot 1550 is dit de beste tijd om te leven en toch hebben velen het gevoel slechter af te zijn.


Red.:   En .. het begint weer met een glasharde leugen. Want in ieder geval voor Amerika geldt dat de aandrijver voor de problemen gezien door lieden als Friedman is dat een meerderheid der Amerikanen het slechter heeft dan tien en twintig jaar terug.
    En wat is de de betrokken factor uit de historische vergelijking die Friedman maakt? Hij beweert dit:
  Zijn we hier niet eens eerder geweest? Ik weet - het voelt alsof internet, virtuele realiteit, Donald Trump, Facebook, het in kaart brengen van het menselijk dna en machines die beter kunnen redeneren dan mensen een verandering voorstellen in de snelheid van verandering die zonder precedent is. Maar we hebben al eens eerder zo'n buitengewoon snelle overgang meegemaakt in de geschiedenis - een transitie waar we veel van kunnen leren.
    Ian Goldin, hoofd van de Oxford Martin School aan Oxford University, en Chris Kutarna, ook van Oxford Martin, hebben zojuist een boek gepubliceerd - Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance - over lessen die we kunnen trekken uit de periode van 1450 tot 1550 die bekend staat als het Tijdperk van de Ontdekking. De wereld maakte toen grote stappen voorwaarts - aangejaagd door Da Vinci, Michelangelo, Copernicus en Columbus - waaruit de Renaissance voortkwam. Wetenschap, onderwijs, de maakindustrie, communicatie, politiek en geopolitiek gingen op de schop.

Oftewel: nu gaat het net zo snel als in de Renaissance. Maar wat doet dan die Trump daar tussen?
    Dat is omdat dit verhaal niets anders is dan dikdoenerij. Hier komt de echte vergelijking waar het Friedman om gaat:
  Had je toen een Donald Trump?
    'Het Florence van Michelangelo en Machiavelli leed onder een schokkende populaire machtsgreep toen Girolamo Savonarola (1452-1498), een uit Ferrara afkomstige monnik uit het middensegment, vanuit het niets opdook om de Florentijnen die zich economisch of cultureel achtergesteld voelden te betoveren met preken die de oorzaak legden bij de blunders en morele corruptie van hun leiders', aldus Goldin. 'Hij en zijn gedreven aanhangers vaagden het De Medici-establishment weg, al waren ze een minderheid, en namen de macht in de stadsraden over.'
    'Van daaruit lanceerde Savonarola een lelijke campagne van publieke purificatie, voerde hij radicale wetten in - onder meer tegen homoseksualiteit - en viel hij publieke figuren aan in een golf van intimidatie die de geschiedenis in ging als Vreugdevuur der IJdelheden. Savonarola was een van de eersten die gebruikmaakten van de informatierevolutie van die tijd. In tegenstelling tot de lange preken en verhandelingen waarmee anderen kwamen, schreef hij korte pamfletten die je het equivalent zou kunnen noemen van politieke tweets.'

Juist ja ... de door de drukpers massaal verspreidbare korte pamfletten van Savonarola van toen is het internet nu: een middel om buiten de elite om, dat wil zeggen: buiten de censuur en propaganda van de elite om, te communiceren door hen die te lijden hebben onder het parasiterende karakter van die elite.
    Kortweg: door de pamfletten toen Savonarola, en door het internet nu Trump.
    En waar waar strijden tegen beide tegen:
  Nu, net als toen, zei Goldin ... Tegelijk 'zorgden ontwikkelingen in de commercie en informatie-uitwisseling voor enorme verbeteringen in de keuzes en voor snelle innovaties die sommige mensen zeer rijk maakten'.

Parasiteren door de elite. En wat vindt Thomas Friedman daar van:
  'Hij [Savonarola, red.] en zijn gedreven aanhangers vaagden het De Medici-establishment weg, al waren ze een minderheid, en namen de macht in de stadsraden over.'    ...
    Bah! Hoe stoppen we dat?

Juist ja ... Hoe stoppen we dat iemand er voorzorgt dat de parasiterende financiële elite een kopje kleiner wordt gemaakt.
    Het Joodse bloed kruipt waar het niet gaan kan ...
    Voor de zoveelste keer de les: "Luister nooit en te nimmer naar wat de Joden vertellen - het heeft precies dezelfde waarde als de nepperkamenten vol toverspreuken van de nomadistische marskramers: Giftige leugens die u geld kosten".
    En waar zijn nomadistisch marskramers natuurlijk het sterkste tegen:
  Tussentitel: Toen, net als nu, maakten muren je alleen maar armer, dommer en onveiliger

Net als toen maken muren de nomaden en de Joden armer en onveiliger en de residente burgers rijker en veiliger.
    Ter contrast twee geluiden van De Stem van de Rede:


De Volkskrant, 23-06-2016, ingezonden brief van Mieke Haer, Amstelveen

Islam en terrorisme

Arnon Grunberg stelt dat de islam net zo min als het Jodendom in verband kan worden gebracht met terrorisme (Voetnoot, 22 juni). Bij mijn weten voeren joodse leiders niet op diverse fronten oorlogen om hun heerschappij uit te breiden en het Joodse geloof aan anderen op te leggen en worden er uit naam van het jodendom niet wereldwijd aanslagen gepleegd.
    Zijn alle islamieten terroristen? Natuurlijk niet. Leidt de islam tot terrorisme? Dat ligt genuanceerder, maar overal waar de islamieten de macht hebben, is het belabberd gesteld met de rechten van andersgelovigen en andersdenkenden.
    Om in de geest van Grunberg te blijven: wie de huidige conflicten en brandhaarden in de wereld bekijkt en nog steeds kan beweren dat islam en terrorisme niets met elkaar te maken hebben, doet mij denken aan iemand die het verschil niet weet tussen een biefstuk en een aubergine en toch een vegetarische maaltijd op tafel wil zetten.


De Volkskrant, 23-06-2016, ingezonden brief van Paul Schermers, Apeldoorn

Godsdienst en geweld

David Brooks, columnist van The New York Times, wil niet erkennen dat terrorisme wordt geïnspireerd door religie. Het wezen van religie is voor hem iets spiritueels of goeds zoals gebed, lof, liefdadigheid en een verlangen tot heiligheid (O&D, 21 juni).
    Brooks hanteert een te smalle definitie van religie. Zijn diagnose dat niet God maar vernedering de terrorist drijft, is daarom eenzijdig. Hij vergeet de rol van een besef dat God bestaat en van gezaghebbende religieuze teksten.
    Zowel in de bijbel als in de koran staan passages die op een gewelddadige manier geïnterpreteerd kunnen worden tegen ongelovigen, afvalligen en homoseksuelen. Ook vergeet Brooks dat er in bestaande godsdiensten, zoals het christendom en de islam, gezagsdragers zijn onder wie de paus of ayatollahs en imams, die zeggen te weten wat God of Allah van hun volgelingen wil. Dat leidde in het verleden tot de Kruistochten en vandaag tot fatwa's om ongelovigen zoals schrijver Salman Rushdie te doden. Dat er vaak een relatie is tussen godsdienst en geweld valt niet te ontkennen.


Red.:   De kloof tussen het islamitische denken en het westerse rationele en sociale denken is als een oceaan tussen twee continenten. De Joodse denken bevindt zich op hetzelfde continent als het islamitische denken. Een continent bezet met fysieke en sociale woestijnen, Absolute Godheden, en een abject individualisme.
    Het Brexit is daar. De reacties zijn voorspelbaar. Hoewel: de eerste van Grunberg bevat geen scheldwoorden, wat wel eens meer gebeurd als hij totaal verbijsterd is:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2016, column door Arnon Grunberg

Het Britse pond

Het was kort na middernacht, Nederlandse tijd, dat het Britse pond begon te vallen. Resultaten in onder andere Sunderland wezen erop dat de wedkantoren het mis zouden kunnen hebben; de Brexit ging door.
    Net als de natuur staat de markt aan gene zijde van de moraal en dat levert een wonderbaarlijke schoonheid op. ...


Red.:   Dat is nauwelijks een scheldwoord maar een vaak herhaalde uitng van ideologie: "De enige waarde is die van het Geld".
    En wie daar iets aan probeert te doen:

  In Over de democratie in Amerika schrijft De Tocqueville dat de hang naar oorlog ook voort lijkt te komen uit behoefte aan nivellering.

..is de veroorzaker van oorlog. En als het de verzamelde burgers zijn die de macht van het geld willen corrigeren:
  Democratie is prima, maar niet alleen het individu, ook het volk kent zelfdestructieve trekjes, zoveel is maar weer gebleken.

.. dan is dat "zelfdestructie".
    Maar dat was het aanloopje:

   
Uit: De Volkskrant, 27-06-2016, column door Arnon Grunberg

Datum

De Brexit is noch een revolutie noch een terroristische aanslag, maar 23 juni 2016 zou weleens net zo'n belangrijke datum kunnen worden als 11 september 2001.    ...
    In de jaren dertig gaf Stalin ....


Red.:   Daar is 'ie: de inzet van de ultieme boeman. Zoals iedereen wet, nog oneidig veel slechter dan Hitler. Want Hitler mag dan verantwoordleijk zijn voor de holocaust, maar hij betaalde wel zijn rekeningen aan de groot-industrie en het groot-kapitaal.
  Ook nu zien wij bepaalde progressieve lieden en partijen, ik denk aan de SP in Nederland, met nationalisme en xenofobie flirten.

Kijk eens hoe ver hij weer heen is: als de SP echt iets aan nationalisme zou doen, en zich uitspreken tegen onbeperkte immigratie, zou zíj het hoogst in de peilingen staan en niet de PVV.
    Maar G. is volledig doorgslagen:
  De beste definitie van oud én hedendaags stalinisme: nationalisme, vreemdelingenhaat en fascisme in naam van het progressieve denken.

Zelfs eletroshocktherapie is hier kansloos. Een lobotomie is het enige dat helpt, maar dan moet je zo veel snijden dat je geen "Grunberg" meer hebt.
    En dan is er nog die andere "Grunberg" - ervoor had hij nog een column geschreven waarin hij voorstander Boris Johnson belachelijk maakte als "kansloos":


Uit: De Volkskrant, 25-06-2016, column door Bert Wagendorp

Toch Brexit

Groot-Brittannië verlaat na ruim veertig jaar de Europese Unie - toen ik dat gisteren in alle vroegte las, kon ik het eigenlijk niet geloven. De macht van verzamelde onbenulligheid ...


Red.:   Kwaliteitskrantje, hè, die Volkskrant .... Dat is toch oneindig veel beter dan die domme scheldpartijen van dat xenofobe en racistische blanke Hollandse volk op het internet.
  ... is kennelijk groter dan ik vermoedde, evenals de aantrekkingskracht van populisten die van slappe politici alle ruimte krijgen of zelfs steun.

Nog bijna gematigd, de toon. Maar ...:
  ... 'Het volk' op De Eilanden liet zich door politieke rattenvangers als lemmingen naar de rand van de afgrond voeren ...

... daar gaat de internettrol weer ...
  ... Het dwaallicht Wilders ...

... en weer ...
  ... Wilders of Van Bommel. Maar de Hadjememaars hebben gezien dat je met een referendum ...

... en weer ...
  ... Zij voeden rancune en ressentiment en vissen vervolgens in troebel water.

En weer.
    En nog een kleintje van Olaf Tempelman:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2016, door Olaf Tempelman

Waarom moeten oom Tom en oom Richard de EU uit?

De twee zussen van Olaf Tempelman zijn getrouwd met een Brit En zij zijn na de Brexit hun liefde voor het understatement even kwijt.

...De campagne die mijn jongste zus voerde was wat explicieter. 'Please vote IN!', schreef ze op haar blog, waarin zij continentale openheid betrachtte over de merites van de EU. ...
    De hardste anti-Europese noten om te kraken, zegt zij achteraf, waren de moeders van klasgenootjes van haar oudste dochtertje die hun hart hebben verpand aan Jeremy Corbyn. De Labour-leider kreeg met moeite een 'remain'-advies uit zijn strot, zijn aanhangers trokken zich daar niets van aan: die zijn moeilijker van hun overtuigingen af te brengen dan Che Guevara of Trotski. ...


Red.:   Dat gewone volk dat tegen de elite stemde zijn allemaal vuile terroristische communisten!
    Ter contrast een scheldpartij van dat xenofobe en racistische blanke Hollandse volk:


De Volkskrant, 27-06-2016, ingezonden brief van Eric Holleman, Voorschoten

Desnoods dom

Regenten die het referendum verafschuwen verbazen zich dat de Engelsen uit de EU willen. De EU verhoogt immers de gemiddelde welvaart! Misschien moeten ze zich afvragen of de gemiddelde welvaart hetzelfde is als de welvaart van de meerderheid. Maar daarvoor moeten die regenten een beetje wiskundig onderlegd zijn. De meerderheid is niet zo dom als de regenten denken en heeft die welvaartsstijging niet als zodanig ervaren.
    Wat is democratischer: stemmen bij een duidelijk ja/nee referendum of stemmen op een partij die maar gedeeltelijk jouw idealen representeert en die vervolgens een coalitie vormt met een andere partij die helemaal niet jouw idealen vertegenwoordigt? Het is arrogant en ondemocratisch om het volk niet zijn eigen - desnoods domme - keuzes te laten maken.
    Moderne, welvarende landen als Denemarken en Zwitserland omarmen het referendum voor belangrijke beslissingen. Heinrich Heine zei het al: 'Alleen als de wereld vergaat zit je in Nederland beter. Daar gebeurt alles 50 jaar later.'


Red.:   Wat is het toch glashelder dat die Joodse stem de stem van de puurste Kwaadaardigheid is.
    En in dit soort kanteltijden laten ze hun stem extra hard horen. Nog van dezelfde dag als het voorgaande:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2016, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman

Holodomor

'Op het Holland Festival ...' ... de ... film die op muziek wordt gezet stamt uit de Sovjet-Unie van 1930 en toont de onderdrukking van arme boeren door rijkere boeren (koelakken).  ...


Red.:   Oftewel: er was een weerzinwekkende tweedeling ontstaan van een kleine groep mesen die veel te veel hadden ten opzicht van een hele grote groep met veel te weinig. Daartegen werd iets ondernomen: nivellering.
    Dat is dus de strijd die Jezus gevoerd heeft tegen het "Winner takes all" van de Joodse cultuur onder het motto: "Het verdrijven van de Geldwissleaars uit de Tempel". Binnen het Jodendom heeft Jezus die strijd verloren. Tot op de dag van vandaag gaan de Joden intuïtief en keihard voor de zaak van de winnaar. Tot in het absurde zoals Amerika laat zien. Een zaak die ze zeer effectief bevorderen door de meest indringende vormen van propaganda:
  Kort na de voltooiing van de film zette Stalin zich aan de oplossing die de film bepleit: de collectivisatie van de landbouw. De hongersnood die daarop volgde ging de geschiedenis in als de holodomor en kostte talloze miljoenen het leven. Bij de hongerdoden kwamen de honderdduizenden koelakken én arme boeren die de kogel kregen.

Daarnaast had Stalin de hele leiding van de communistische partij en het leger plus een deel van de bevolking laten vermoorden, en de rest opgesloten in gevangenkampen in Siberië. Zodat het geen wonder was dat de Duitsers heel Rusland hebben veroverd en de opvolger van Hitler nu heel Europa regeert vanuit Berlijn.
    Aldus de Joodse propganda.
    Er is echt geen dodelijker gevaar dan die nivellingsextremisten die bij traditie huizen in Rusland.
    Volgens de Joodse propaganda.
    Die de volgende dag weer rustig verder gaat:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2016, column door Bert Wagendorp

Nexit

... de clown en beoogd premier Boris Johnson ...
    Behalve de warhoofden Van Klaveren & Co zijn ook volkstribuun Wilders en zijn klapvee én de oplichter Krol van 50Plus voor een Nexit-referendum: 15 zetels. De SP van Emile Roemer voelt er ook wel iets voor, maar heeft zich nog niet onvoorwaardelijk aangesloten bij de mars der dwazen.
   Moeten we ons door zo'n zooitje ongeregeld ...


Red.:   Dat waren de goede argumenten van Wagendorp. Nu komt de echte rotzooi:
  Het was dus maandag al met al een uitstekende dag om in de Tweede Kamer te praten over een Nexit. De signalen dat alleen de overweging van zo'n besluit een zuivere indicatie van krankzinnigheid is ...
    Zo heet een van de 150 volksvertegenwoordigers Joram van Klaveren. Samen met Louis Bontes vormt hij een van de PVV afgescheiden tweemansfractie. In maart legde hij een voorstel voor een referendum op tafel, waarvan de centrale vraag als volgt zou moeten luiden: 'Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie?'
    Gisteren kwam de Raad van State met een advies. Samengevat: de Raad vond de vraagstelling niet erg helder. ...

Een elitaire en oligarchische leugen: de vraag is veel helderder dan: "Welke politieke partij kiest u?"
 
  'De bevolking heeft besloten en de bevolking heeft gelijk', zei Wilders maandag tijdens het debat tegen Diederik Samsom. Het is taal van een volksmenner.

Het tegenspreken ervan is de taal van een elite-fascist.
  In Groot-Brittannië nam een kleine meerderheid van de bevolking een vergaand besluit, zonder de consequenties daarvan te kunnen overzien.

Riposte: In Nederland nam een miniscule minderheid van de bevolking het besluit tot invoering van de euro en open grenzen ("Schengen") zonder de consequenties daarvan te kunnen overzien.
  De meerderheid heeft niet per se gelijk ...

De minderheid heeft nog minder per se gelijk.
  ... democratie gaat ook over de bescherming van de belangen van minderheden.

Neen. De rechtsstaat gaat over de bescherming van de belangen van minderheden in de zin dat anderen ze niet nodeloos mogen schaden. Bij belangentegenstelling wint de meerderheid - dat is democratie. Minderheden van de soort zoals Wagendorp: elite, christenen, moslims, Joden, willen extra rechten.
  ... Het referendum kan een democratisch monstrum blijken  - daar komen ze in Londen nu achter.

De vertegenwoordigende democratie kan een monstrum blijken - daar komen we nu in Nederland achter met een ons hatende groep negers die onze cultuur wegwillen en de Schilderswijk platbranden en een ons hatende groep moslims die onze cultuur wegwillen en Theo van Gogh vermoorden.
    Maar Joden en Joodsachtigen en moslims en een groot deel van de christenen en de elite vormen een monsterverbond van minderheden die onze beschaving wegwil, en vervangen door het "Ieder voor zich en God voor ons allen" en de chaos van het Midden-Oosten.
    Het Brexit doet nog meer stof opwaaien - eerst even de waarheid, die komt uit, verrassend, neoliberale hoek:


Uit: De Volkskrant, 29-06-2016, column door Heleen Mees

Het draait wel degelijk om de economie

...     De Brexit kon gebeuren doordat de winnaars van globalisering in Groot-Brittannië, zeg maar de bankiers, systematisch hebben geweigerd de verliezers van globalisering, de arbeidersklasse, te compenseren. Sterker nog, de rekening van de wanprestaties van de financiële sector is voor een groot deel bij de arbeidersklasse neergelegd. Vindt u het gek dat die nu in opstand is gekomen?    ...


Red.:    Wie vinden dat gek? Antwoord: degenen die profiteren van de parasiterende financiële sector:
   Volgens de voormalige Amerikaanse minister van Financiën en CEO van Goldman Sachs, Henry Paulson, moeten we internationale handel omarmen omdat dankzij de naoorlogse handel het gemiddelde huishoudensinkomen in de VS met 10.000 dollar per jaar is gestegen. Paulson vergeet er echter bij te vertellen dat het inkomen van het gemiddelde huishouden in de VS, het mediane huishoudensinkomen, sinds 2000 juist met 10 procent is gedaald. Het verschil tussen de twee wordt verklaard doordat voornamelijk de elite, en dan met name de top 0,1 procent, haar inkomen en vermogen flink zag stijgen. Paulson zou dat moeten weten - hij behoort namelijk tot die top 0,1 procent met een geschat netto vermogen van 700 miljoen dollar.

Die Paulson mag dan wel een goy zijn, maar hij werkt voor de Joden van Goldman Sachs, in de door Joden gedomineerde financiële sector. En waarom kunnen die al sinds de jaren 1980 ongestoord hun gang gaan? Door de rugdekking verschfyt door de door de Joden gedomineerde media:
   Volgens Washington Post-columnist Anne Applebaum was het een vergissing te denken dat het bij het Brexit-referendum om de economie zou draaien ...
    Applebaum citeert in plaats daarvan George Orwell die in 1940 schreef over de grote aantrekkingskracht van ondemocratische politiek en nationalistische retoriek. ...

De bekende Joodse kwaadaardigheid: natuurlijk ligt het niet aan hun parasitaire gedrag, maar aan het "nationalisme" van de beparasiteerden. Mees prikt het in één zinnetje door:
  Maar als het Brexit-referendum de economie overstijgt, waarom zijn de Brexit-stemmen dan voornamelijk geconcentreerd onder kiezers uit de (voormalige) arbeidersklasse? ...
    ... Waarom ontbreekt het andere sociale klassen aan dat oerinstinct dat volgens Orwell zo alomtegenwoordig is?

Joden zijn werkelijke meesters in het liegen, maar hier een oud-Hollandse zegwijze: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel". Welk laatste de Joden ook weer een wapen tegen hebben: "Antisemitisme!". En als laatste noodgreep het atoomwapen: "Holocaust!"
    En Wagendorp dramt maar door:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2016, column door Bert Wagendorp

Sport als voorbeeld

...   In grote sporten als basketbal, tennis, wielrennen en formule 1 speelt nationalisme al amper meer een rol ...


Red.:   "Ik ben tegen de natiestaat".
  ... ze hebben er hun eigen gemeenschappen gevormd, ver van vlag en volkslied. ...

Dram, dram, dram.
  Atleten zijn kosmopolieten.

Dram, dram, dram.
  ... Max Verstappen wint niet voor Nederland maar voor Red Bull. ...

Dram, dram, dram.
  ...  Federer is een Zwitser, maar bovenal een tennisser. ...

Dram, dram, dram.
  ... Real Madrid wint voor zichzelf, niet voor Spanje.

Dram, dram, dram.
  De vorige voorzitter van het IOC, de Belg Rogge, zag het vasthouden aan nationalisme als de grootste bedreiging voor de sport ...

Dram, dram, dram.
  ... Het is een afbrokkelend fundament en bovendien stinkt het.

Dram, dram, dram.
  De werkelijke kloof is die tussen aanhangers van een vuile illusie - het nationalisme - en de realisten ...

Dram, dram, dram.
  ... die obscene idee genoeg rampzalige gevolgen heeft gehad.

Dram, dram, dram.
  ... De Brexit en alle andere -exits en -leaves zijn gebaseerd op zinsbegoocheling. ...

Dram, dram, dram.
  ... Met leugens en waanvoorstellingen proberen ook in Nederland types als Thierry Baudet het 19de-eeuwse idee van natiestaat voor hun karretje te spannen. ...

Dram, dram, dram.
  ...  'Wij willen Nederland terug': leugen en waanidee.

Dram, dram, dram.
  ... De beroemde Amerikaanse antropoloog Benedict Anderson noemt staten imaginary communities, bedenksels, scheppingen van de menselijke geest. ...

Dram, dram, dram.
  ... Dat weten ze bij Real Madrid en bij Manchester United. ...

Dram, dram, dram.
  ...  Net als de topsporter die zich in Monaco vestigt ...

Dram, dram, dram.
  Zou het volk per referendum besluiten tot een Brexit uit de UEFA, dan verkast Chelsea naar Dublin en Manchester City misschien wel naar Amsterdam: lak aan de natiestaat.

Dram, dram, dram.
    Maar ja, als je zo blind aan het drammen bent, laat je per ongeluk ook wel eens wat  dingen  los:
  ... noemt staten imaginary communities, bedenksels, scheppingen van de menselijke geest. ... Dat weten ze ook bij multinationals en banken. Ze gebruiken het bedenksel zo lang het ze uitkomt, maar zodra het lastig wordt nemen ze er afstand van.

Nummer één van de personen en instelingen die er tegen zijn.
  ... Net als de topsporter die zich in Monaco vestigt, omdat de nationale belastingdienst hem op de hielen zit.

Nummer twee van de personen en instelingen die er tegen zijn.
  De wereld van de sport is een pragmatische aristocratie naar het oude ideaal van Plato: de heerschappij van de besten.

Het staat er echt: de "aristrocratie" van de oude fascist Plato. Dit dus:


De Joodse versie van de zin van het leven .
    De tegenstanders van de natiestaat zijn Joodse en Joodsistische parasieten, die teren op de arbeid van de residente burgers.
    En dit soort opvattingen zijn al eeuwenoud, en daarom is die holocaust volkomen begrijpelijk. Indien lang genoeg getergd en weerhouden van een gematigde en controleerbare reactie. barst het uit in een ongematigde en oncontroleerbare reactie.
    Holocaust.
    En de Volkskrant dramt maar door met Joden - van dezelfde dag:


Uit: De Volkskrant, 30-06-2016, door Thomas Friedman, columnist van The New York Times .

Tussen Brexit en Regrexit

De Britse stem om de Europese Unie te verlaten ...  raakt in de ban van een paar cynische politici


Red.:    Wie tegen de EU is, is een cynicus.
  Ze reduceren een ongelooflijk complexe zaak tot een scherpe binaire keuze - blijven in of vertrekken uit de EU.

Oftewel: De burgers zijn te dom en mogen niet kiezen.
  Deze politici gaan ervan uit dat de hond de auto nooit zal inhalen.

Oftewel: Het Neoliberale Imperium is de toekomst.
  Ze versimpelen het debat dermate met leugens en opgeklopte angst dat de vertrek-uit-de-EU-beweging wint

Ze volgden het neoliberale kamp na en de burgers kozen voor hen.
  Niet het einde van de wereld, maar als nog een paar EU-landen dit trucje proberen,

Leugen: niet de landen, is: de bestuurders, maar de burgers deden dit. Oftewel: Friedman wil een Imperiaal Keizerrijk.
  Het feit dat de argumentatie voor terugtrekking uit de EU won, zij het met leugens

De EU-Imperialisten logen veel harder: "Derde Wereldoorlog", "Ondergang der beschaving"  
    Verwonderlijk (x 1000) om een liegende Jood te horen klagen over de leugens van anderen.
  ... we hebben veel sneller robots en kunstmatige intelligentie geïntroduceerd dan dat we sociale vangnetten hebben geplaatst ...

Een gore leugen: de Joden en Joodsisten hebben sneller gegraaid dan de door techniek gedreven economische vooruitgang kon bijbenen.
  ... we hebben veel sneller robots en kunstmatige intelligentie geïntroduceerd dan dat we sociale vangnetten hebben geplaatst ...

En dan volgt een stukje waarheid:
  Tegelijkertijd hebben we expres de grenzen geopend - of de instroom meegemaakt van grootschalige illegale migratie uit mislukte staten ...

Dat "we" zijnde Friedman en zijn Joodse en Joodsistische vrienden -leugenachtig weggelaten.
  ... en dit geeft sommigen het gevoel dat hun culturele anker is weggespoeld, dat ze hun 'thuis' verliezen .

Leugen: dat is geen gevoel, dat is gewoon zo. In inmiddlels vele wijken van Europese steden domineren de zwarten, het is is er een puinhoop. En vanuit die puinhopen plannen ze aanslagen.
  ... en dit geeft sommigen het gevoel dat hun culturele anker is weggespoeld, dat ze hun 'thuis' verliezen .

En Friedman is er hartstikke voor dat dit gebeurt:
  ... Nader Mousavizadeh, mededirecteur van het consultingbedrijf Macro Advisory Partners in Londen.
    ...De ervaring in de meeste Europese steden is dat 'hier een pluralistische, multi-etnische samenleving is gegroeid die enorme voordelen en rijkdom heeft gebracht. ...

Éen vuile leugen: Amsterdam Zuidwest (moslims), Amsterdam-Zuidoost (negers), Utrecht Kanaleneiland, Den Haag Schilderswijk, half Rotterdam, Molenbeek, Borgerhout, Franse banlieues ... Sociaal-culturele puinhopen. Door zwarten bezette stukken wit land.
     En Friedman is er hartstikke voor dat dit gebeurt:

  In een tijdperk waarin technologie ons hechter integreert en enorme hoeveelheden innovatie, kennis en commercie levert, behoort de toekomst aan hen die spinnenwebben maken, niet muren; die kunnen integreren, niet scheiden.

Oftewel: koolstof (neger), zwavel (moslim) en salpeter (witte) bij elkaar, want je moet zaken integreren en niet scheiden (Voor de oningewijden: dit is het recept van buskruit).
    En als je hier tegen bent, ben je voor ...:
  Vergeet nooit dat na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog ...

... de Holocaust!
    En dan beweren dat de tegstander retoriek gebruikt en liegt ...
    Overigens, ter herkenning: Friedman zegt het in het begin ook heel dudielijk, als je de taal hebt leren lezen:
  Een grote Europese macht, verdediger van liberale democratie, pluralisme en vrije markten

Hierin is 'liberale democratie' de Joodse leugen voor "De elite bepaalt", 'pluralisme' een totaal lege kreet of "Jullie moeten de islam en winti overnemen", en 'vrije markten' zou bekend moeten zijn: dat is "De dominantie van de economie en daarmee het bestuur van de door de Joden en Joodsisten gedomineerde financiële markten".
     En ook Grunberg moet nog een keer:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2016, column door Arnon Grunberg

Vangnet

Recentelijk pleitte de econoom Coen Teulings in NRC Handelsblad voor een beter sociaal vangnet voor met name ouderen.
    Zo'n vangnet zou volgens hem ervoor kunnen zorgen dat steun voor nationalistisch populisme afbrokkelt. ...


Red.:   Dat 'nationalistisch populisme' is natuurlijk de tegenhanger van het kosmopolitische Joodsistische parasitisme waar Grunberg voor staat. En Teulings.
  Op woensdag beweerde Heleen Mees in de Volkskrant, terugkijkend op het referendum in Groot-Brittannië, ongeveer hetzelfde. De kiezers die tegen hadden gestemd waren volgens haar rationeel.

Maar dat kan naturlijk niet zo zijn:
  Volgens de Financial Times werd vooral in die regio's voor de Brexit gestemd waar afhankelijkheid van EU-subsidies het grootst is. Sinds het werk van Nobelprijswinnaar Kahneman weten we dat mensen niet zo rationeel zijn, althans slecht met statistieken kunnen omgaan.

En daar is Grunberg het mee eens:
  De mens is niets dan verlangen en daarmee veelal een slaaf van zijn emoties. Een beter sociaal vangnet zal aan deze slavernij geen eind maken.

Oftwel het heeft geen zin om de minder-rijken meer geld te geven. En dat komt mooi uit voor de kosmopolitische Joodsistische parasitaire rijken. Dan hoeven die dat geld ook niet te geven.
    Vermoedelijk zal zelfs het eeuwige vagevuur niet in staat zijn deze ziel te reinigen. En het is niet in te zien dat voor zijn soortgenoten niet hetzelfde zou gelden ...
    En kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 05-07-2016, column door Arnon Grunberg

Identiteit

...    Aan mijn opvoeding heb ik radicaal individualisme te danken. ...


Red.:    Karakteristik 1.
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke paria.

Karateristiek 2, met een paar spelfouten (er zijn wat letters weggevallen) - hier de juiste tekst:
  Oftewel, wees een zelfbewuste, vrolijke parasiet.

En tot slot een witz:
  Daarom staan 'de Jood' ... me net zo tegen als 'de witte man'.

Zoals het om de haverklap citeren van Joden, ten einde Joodse culturele en sociale ideëen te onderbouwen en verspreiden.
    Kijk er eens ... We hoeven niet meer ons best te doen om aan te tonen dat het Europese Neoliberale Imperium een stuk gereedschap van de Joodse financiële wereld is. Ze voelen zich zo zeker van de vrijstelling van kritiek ("Antisemitisme!", "Holocaust!") dat ze het gewoon toegeven:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2016, van een verslaggever

... topfunctie Barroso bij bank

De toetreding van José Manuel Barroso, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, tot het bestuur van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ... De bank maakte vorige week bekend dat Barroso niet-uitvoerend voorzitter wordt van de internationale tak van het bedrijf.
    Daarmee krijgt Barroso een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris in het Nederlandse stelsel. Barroso was tien jaar lang voorzitter van de Europese Commissie, tot 2014, en daarvoor was hij premier van Portugal.    ...


Red.:    Ook het vervolg schrijft de Volkskrant gewoon allemaal zelf op:
  Barroso is niet de eerste die van de Europese Commissie naar Goldman Sachs vertrekt en ook de personeelsuitwisseling van Goldman Sachs met de Europese Centrale Bank is opvallend. Mario Draghi, de huidige bestuursvoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) werkte tussen 2002 en 2005 als vicepresident Europa van Goldman Sachs. Kort daarna werd hij president van de centrale bank van Italië. Mario Monti, voormalig Europees Commissaris voor de mededinging en ex-premier van Italië, was jarenlang adviseur van Goldman Sachs, net als Otmar Issing, ex-bestuurder van de ECB, en Karel van Miert, eind vorige eeuw vooraanstaand Europees Commissaris, idem.

Niets aan toe te voegen.
  Goldman Sachs is een buitencategorie onder de banken. Het bedrijf staat symbool voor het financiële kapitalisme.

Wel wat aan toe te voegen: het Joodse financiële kapitalisme.
  Gedurende de kredietcrisis speelde de bank een paar omstreden rollen. Zo hielp de bank de Griekse regering met valutaswaps die het land enorm veel geld kostten en mede in de crisis stortten.De bank speelde ook een rol bij de zogenoemde 'herverpakte' hypotheken in de VS, een van de belangrijkste oorzaken van de crisis die in 2008 losbarstte.

Het verrotte Joodse financiële kapitalisme.
    David Brooks is een columnist van The Jew York Times die probeert de liebrale Jood uit te hangen. Hij gaat hier definiëren van een goede maatschappij is:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2016, door David Brooks, columnist van The New York Times. Vertaling: Leo Reijnen.

Onze eigen mensen


Red.:    Daar het je 't al ... De koppenmaker verraadt de clou: 'eigen mensen' ia natuurlijk hartstikke fout. Of in meer woorden:
  De mensheid heeft door de geschiedenis heen toch vooral prijs gesteld op gemeenschappen met veel samenhang. Complete morele stelsels zijn gebouwd op trouw aan de eigen verwanten en medeburgers. Deze banden zijn niet gebaseerd op een abstract sociaal contract. Het zijn intieme banden die voortkomen uit verwantschap, een gedeelde geschiedenis en overeenkomende opvattingen over goed en fout.

Heel FOUT!!!. Want ...:
  Een paar jaar geleden bracht Bruce Springsteen het nummer We Take Care of Our Own uit. Het thema van het refrein klinkt monter en trots: wij zorgen voor de mensen die dicht bij ons staan. Maar uit de coupletten blijkt dat zorgen voor onze 'eigen mensen' ook betekent dat we niet zorgen voor mensen die we daar niet toe rekenen. Dan krijgt de uitspraak een gemene, zelfs racistische bijklank.

... RACISME!!!
    En aan de andere kant:
  [is] er de afgelopen decennia een andere manier van denken opgekomen. Dat moet niets hebben van de politieke of religieuze muren die mensen van elkaar scheiden. Haidt haalt John Lennons Imagine aan: Imagine there's no countries; it isn't hard to do/ Nothing to kill or die for, and no religion too/ Imagine all the people living life in peace/ You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.    ...
    ... je [hebt] dezelfde morele plicht ... tegenover een kind dat de hongerdood sterft in Zuid-Soedan als tegenover een kind dat voor je ogen verdrinkt.

Heel GOED!!! Let ook vooral op dat MORELE hè ... Oftewel: wie niet zorgt voor iedereen, is een MORELE DEGENERÉ!!!
    Maar ja, het is soms toch wel lastig uit te leggen wat "moreel" nu concreet inhoudt, en Brooks ontwikkelt dus een crinterium - bij de foute maatschappijen:
  Mensen die geloven in gemeenschappen met samenhang zijn bereid te strijden voor de normen die hun maatschappij bijeenhouden. Ze ... staan argwanend tegenover mensen die volgens hen onverenigbare gewoonten meebrengen en het sociale weefsel aantasten.

En bij de goede maatschappijen:
  Tientallen jaren heeft het globalistisch/ universalistisch gedachtegoed - pro immigratie,

Oftewel: het zichtbare criterium voor een goede of foute maatschappij is het zijn voor of tegen onbeperkte immigratie.
    Voorbeelden:
  Anders dan landen als Frankrijk en China is Amerika gesticht als universalistische natie. Je kunt er fel patriottisch zijn én openstaan voor anderen, want Amerika is gesticht om mensen van over de hele wereld op te nemen en rond iets nieuws te verenigen.

Ja ja, en dat begon al op de GOEDE manier, met het stichtelijk verdrijven van de mensen die in Amerika woonden, en uit zich op de GOEDE manier met het stichtelijk bombarderen van alle landen die niet in "Amerika de Nieuwe Heilige" geloven.
    Nu is in Amerika een goede "liberal" een belezen mens, dus naast het praktische punt van dat je betoog, hoe ramellend of onjuist ook, altijd een zekere geur van juistheid krijgt als je een paar BELANGRIJKE namen weet te noemen. Hier de namen die Brooks aanhaalt:
  Maar zoals sociaal-psycholoog Jonathan Haidt van de Universiteit van New York uiteenzet in een voortreffelijk artikel in The American Interest is er de afgelopen decennia een andere manier van denken opgekomen. Dat moet niets hebben van de politieke of religieuze muren die mensen van elkaar scheiden. Haidt haalt John Lennons Imagine aan ...
    ... zoals filosoof Peter Singer, die beweren dat je dezelfde morele plicht hebt tegenover een kind dat de hongerdood sterft in Zuid-Soedan als tegenover een kind dat voor je ogen verdrinkt.

Een snelle controle van wat al duidelijk is, leert: Jonathan Haidt is van Joodse origine, en Peter Singer is van Joodse origine.
    Dus om te bewijzen dat je niet aan je eigen groep moet hangen, en waarbij het criterium is het aanhangen van onbeperkte immigratie, haalt David Brooks, van Joodse origine, twee andere lieden van Joodse origine aan.
    Hoe veel fouter wilt u het nog hebben ...?
    Die holocaust, hè ...
    Een kleintje van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2016, column door Arnon Grunberg

Referendum

Er is de laatste tijd gediscussieerd over referenda. ...
    In een parlementaire democratie krijgt het volk niet altijd wat het wil ...


Red.:   Klopt: in een parlementaire democratie krijgt de elite altijd wat het wil.
  de volksvertegenwoordiger zou matigend moeten werken

Het referendum is het enige dat matigend kan werken.
  Referenda win je niet met waarheid, maar met het inspelen op angst en frustratie

De elite in een parlementaire democratie werkt niet met waarheid, maar met hebzucht en graaizucht.
  En herhaling. Eindeloze herhaling.

En herhaling. Eindeloze herhaling.
    Leuk hè, hoe Grunberg de eigen smerigheid in anderen ziet ...
    Nu een individueel verhaal waaruit heel mooi een aantal fundamentele psychologische bouwstenen valt te halen. Het indidivu is Roland Kahn, eigenaar van een modeketen die in het nieuws is gekomen omdat hij het faillite V&D wilde overnemen. Uit een groot interview:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2016, door Caroline Lo Galbo

'Tegenslag is mijn leermeester'

CoolCat-baas Roland Kahn (64) greep naast V&D. Wel kocht hij de merknaam. Een gesprek over zijn vader, zijn woede-aanvallen en zijn Joodse identiteit. 'Ik heb geen verstand van mode, wel van handel.'.Red.:   Het eerste: geen verstand van mode - de inhoud. Iets maken. Productief zijn. Wel verstand van handel. Prijs. Geld. Profiteren. Parasiteren.
  Tussentitel: Zonder de bank was er weinig mogelijk. Onder tijdsdruk proberen alle partijen je ballen eraf te draaien

Correctie, op basis van de bekende psychologische regel:
  Tussentitel: Zonder de bank was er weinig mogelijk. Onder tijdsdruk proberen alle partijen elkaar de ballen eraf te draaien

Waaronder dus Roland Kahn. Oftewel: extreme concurrentiedrang, inhaligheid, extreem individualisme.
  Tussentitel: Als ondernemer ben je altijd aan het vechten, dat is leuk

Oftewel: extreme concurrentiedrang.
  De vechtstand is hem vertrouwd, vertelt hij. Het was altijd Roland tegen de wereld. 'Ik was als kind een recalcitrant opdondertje dat zich moest waarmaken: klein, iel, bepaald geen sportheld. Ik werd gepest op de middelbare school in Amsterdam-Zuid, maar een slachtoffer heb ik me nooit gevoeld. Fysiek was ik niet de sterkste, mentaal wel. Als iemand me te grazen wilde nemen, kleineerde ik 'm tot op het bot. Ik wist feilloos waar ik het mes er mentaal het diepst in kon steken. Nog steeds ben ik een enorme pestkop, ik vind treiteren heerlijk en houd van scherpe humor.'

Ook een sterk dominante trek - zie al die "komieken".
  Ook met zijn vader was het een voortdurende strijd. 'Mijn vader ... was een fantast zonder enige realiteitszin. Zo verzon hij dat hij een verzetsheld was, doof geworden toen nazi Klaus Barbie hem hardhandig arresteerde.
    Allemaal onzin, zei mijn oma, en die doofheid kwam gewoon door een hersenvliesontsteking. Voor de buitenwereld wist hij de schijn lang op te houden met zijn mooie praatjes

Een zeer sterk dominante trek: sterke fantasie (eindeloos veel literatoren), via doodgewoon liegen als standaard naar rechtuit psychologia fantastica en confabuleren.
  Intussen leidde het faillisement tot grote spanningen thuis. Een hels jaar 'volgens de wet van Murphy' volgde: zijn vader liet het gezin in de steek en begon een nieuw gezin, 'een schok'

Verdient nader onderzoek. Ander studie materiaal: Portnoy's Complaint van Philip Roth, Antony Weiner, Dominique Strauss-Kahn enzovoort.
  If you can dream it, you can do it, werd later zijn devies. Hij gelooft heilig in Het Geheim, een levensfilosofie geformuleerd door Rhonda Byrne

Extreem individualisme: al je succes is uitsluitend en alleen aan jezelf te danken. Als het niet lukt, heb je het niet hard genoeg geprobeerd. Oftewel: iedereen kan eindigen als eerste in de 100 meter hardlopen.
   Dus: "Winner takes all"
   Volle honderd procent Joods.
   '...Ik doe dit vak vanuit mijn liefde voor mensen.'

En de ermee gepaard gaande en in lange geschiedenis aangeleerde capaciteit: die leugens die de afweerreacties van de bestolenen en beparaisteerden neutraliseren. Het gif dat de antlichamen bestrijdtt in gespoten door de stekende parasiet.
   ... hij denkt niet met plezier terug aan die keer vlak na de rel dat ze met haar politiek-secretaris bij hem op bezoek kwam. 'Die secretaris keek alsof ik een soort vleesgeworden duivel was: een joodse ondernemer, ook nog rijk, dat is helemaal foute boel.'

Waarom denkt u dat die secretaris dat dacht?
'Geloof me, die wantrouwende blik ken ik nu wel.'

Komt u veel antisemitisme tegen tijdens het zakendoen?
'Geregeld. Het staat niet op mijn voorhoofd: Jood. Maar er zijn mensen die vanwege mijn Joodse achtergrond geen zaken met me doen, alleen met mijn bedrijven. Het zal je nog verbazen hoeveel antisemieten je onder intelligente en hoogopgeleide mensen vindt. ...'

Oftewel: eindeloze achterdocht (logisch: als je zelf zo bent, denk je het ook van anderen).
    En gaat het ze "goed":
   Hoe Joods voelt u zich?
'Ik ben trots op mijn Joodse achtergrond. Ik heb niets met godsdienst, al respecteer ik andersdenkenden wel. Ik geloof ook niet dat wij anders zijn, dat onderscheid maken andere mensen. ...

Grenzeloze arrogantie. Het Uitverkoren Volk.
   '... ik geloof wél dat we door onze historische achtergrond noodgedwongen andere talenten zijn gaan ontwikkelen. ...'

Inderdaad: bij nomadisme hoort parasitisme hoort bot-liegen en verbaal antigifspuiten.
   ... Als je maar genoeg pesticiden spuit worden de insecten die overleven zó ongelofelijk sterk. ...'

Inderdaad. Sprinkhanen zijn zo ongelofelijk sterk ...
   ' ...De hele wereld heeft zijn best gedaan de Joden te vernietigen ...'

Oftewel: "De boeren hebben hun best gedaan de sprinkhanen te vernietigen".
   ' ... wij zullen ons uiterste best doen dat niet te laten gebeuren. Daarvoor mag alles gebeuren! ...'

Inderdaad. Vraag maar aan Martin van Creveld :
 

Die lui moeten we voor zijn!!!
    David Brooks mag nóg een keertje en legt het nog een keertje uit:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2016, door David Brooks, columnist van The New York Times.Vertaling: Leo Reijnen.

De Democratische worsteling

Beste Hillary, ...
    Je zult met een vernieuwd, gespierd Clintonisme voor de dag moeten komen. Jouw naam staat sinds dertig jaar voor een stijl van regeren die internationalistisch is, gematigd sociaal en pro integratie op wereldschaal. ...


Red.:   Oftewel: geen nationale staten, open grenzen en de bijbehorende arbeidsdumping, dominantie van de New Yorkse en Joodse financiële markten en het Samsom-socialisme van neoliberalisme met een rood vlaggetje om het volk te besodemieteren. Hoe zou die Trump nu zo populair komen ...?
     Grunberg gaat weer een stap verder. Hij vertelt nu openlijk waar de wortel van het Joodse kwaad zit:


Uit: De Volkskrant, 01-08-2016, column door Arnon Grunberg

Angela Merkel

Donderdag kwam Merkel terug van vakantie om een persconferentie te geven naar aanleiding van Würzburg en Ansbach en ze herhaalde wat ze verleden jaar zei en wat vermoedelijk haar bekendste uitspraak is: 'Wir schaffen das.'    ...
    Met enige overdrijving kun je zeggen dat als na het nazisme uiteindelijk Angela Merkel komt het nazisme niet helemaal voor niets is geweest.


Red.:   Oftewel: beperking van immigratie is erger dan het nazisme. Liever 6 miljoen dode Joden dan beperking van migratie voor de Joodse elite.
    We hadden het al aangekondigd: Arnon kotst zijn ziel eruit. Met een aan aanloopje:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2016, column door Arnon Grunberg

Terrorisme

... het beste wapen tegen terrorisme bestaat uit gelatenheid en een afkeer van haat. ...


Red.:   Moslism plegen reeksen bloedige haataanslagen tegen blanke Eurropeanen, en daar moet door die Europeeane gelaten op worden gereageerd. Als dat geen ware liefde is. Voor de moslims ...
    En:


Uit: De Volkskrant, 05-08-2016, column door Arnon Grunberg

Haat

'Build a wall - kill them all.' (Bouw een muur - dood hen allemaal.)   
    Reporters van The New York Times die Donald Trump een jaar volgden, berichten wat ze zoal hebben opgevangen uit de monden van zijn supporters.    ...


Red.:   De Joden van The Jew York Times, die Trump haten tot op het bot, beweren dat een enkele blanke Amerikaan iets geroepen heeft. En daarop moet je niet met gelatenheid reageren, maar ...
  Verschil tussen Mexicanen en moslims is er nauwelijks: etnische zuivering, oftewel verdrijving, is het beste, doden mag ook.

... daarop reageren met beschuldigingen van deportatie en massamoord richting alle blanke Amerikanen.
  In Europa zie je onder aanhangers van aan Trump verwante bewegingen (FN in Frankrijk, PVV in Nederland) dezelfde reflex.

Nee, je reageert met beschuldigingn van deportaties en massamoord richting alle blanken.
    En voor de zekerheid:
  Welwillende intellectuelen roepen: maar die aanhangers zijn het slachtoffer van de globalisering ...

Iedereen die met gelatenheid op de kreet van een enkele blanke Amerikaan, geuit volgens de Trump- en blankenhatende Joden van The Jew York Times, wil reageren met gelatenheid ...
  Het enige positieve dat je over deze lieden kunt beweren, is dat ze het vuile werk aan anderen overlaten.
    Ze willen de beul wel toejuichen, maar liever niet zélf beul zijn.

... is volkomen medeplichtig en zijn hulpbeulen.
    Medeplichting aan en hulpbeulen bij:
  ... daarom haten ze.
    ... andersoortige bloeddorst.

Haat en bloeddorst.
    Wie iets over de Bijbel (Eerste Testament) heeft gehoord met bijvoorbeeld die Joodse Übermenschen en dat kinderoffer, wist het al: die Joodse cultuur zit vol haat en bloeddorst. G. kotst het er voor de duidelijkheid nog eens allemaal uit. En de Volkskrant zet het op haar voorpagina.
    Deze mensen zijn levensgevaarlijk.
    Vermoedelijk vanwege de vakantietijd was de oplettendheid bij de brievenredactie even weg. Anders was dit er nooit doorgekomen:


De Volkskrant, 08-08-2016, ingezonden brief van Rob de Vos, Deurne

Haat

In zijn Voetnoot over haat (Voorpagina, 5 augustus) gaat Arnon Grunberg de fout in. Wat reporters van de New York Times uit 'de monden van Trump-aanhangers' hebben 'opgevangen' zegt mijns inziens weinig over de ideeën van alle aanhangers.
    Of mag je over Trump-aanhangers wél generaliseren en over Mexicanen en moslims niet?
    Het zijn juist dit soort generalisaties over groepen mensen die Grunberg aan de kaak wil stellen.
    Des te merkwaardiger is het dat hij ten aanzien van bepaalde groepen (Trump, Front National, PVV) dezelfde reflexen vertoont.
    Dat Grunberg de roep vanuit die groepen om strengere immigratieregels verklaart uit haat en bloeddorst, lijkt vooral voort te komen uit een diepgewortelde haat jegens die groepen van Grunberg zelf.


Red.:   En als derde deel van deze Sonate des Mals, weer terug naar het Kwaad van de Muzelsemieten:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2016, column door Arnon Grunberg

Aanslagen

'Hoe gaat Nederland zich voorbereiden op de aanstaande jihadistische aanslag in eigen land?', vroeg René Cuperus zich maandag af in de Volkskrant.    ...
    Huib Modderkolk schreef maandag in de Volkskrant onder de kop 'Was bloedbad Nice toch geen jihadisme?': 'Opmerkelijk is dat de tientallen Franse rechercheurs die zijn [Bouhlels] huis doorzochten niet één aanwijzing vonden voor banden met IS.'
    Niet elke aanslag meteen en allicht ten onrechte jihadisme noemen, dat zou al een enorme vooruitgang zijn.


Red.:   Iedere uitroep van een Trump-aanhanger staat voor de bloeddorst van alle blanken. De paar dozijn aanslagen door Europese moslims is een normale zaak die je gelaten over je heen moet laten komen.
    Blijkt bij controle dat deze illustratie van de Joodse haat en bloeddorst hier nog niet was gebruikt:

"Zegt het allemaal ..."
    Hoe kan het nu eigenlijk dat zo veel kwaadaardigheid tot nu toe onopgemerkt is gebleven? Dat is omdat de Kwaadaardigheid het kanaal beheerst waarlangs de verschijnselen gecommuniceerd moeten worden. Hier GeenStijl die vermoedelijk onbewust het verschijnsel rapporteert:

Uit: GeenStijl.nl, 10-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Fijn. DENK maakt karikatuur van Nederland in NYT
 
Erdogan-outlet DENK heeft de New York Times gehaald. Nou, dan tel je mee hoor. Hoewel. Het artikel straalt eigenlijk best wel slecht af op Nederland. Of het nou komt omdat een outsider ... er naar kijkt, of omdat het verhaal in het Engels is geschreven, feit is dat wanneer je ons land beschrijft aan de hand van de plannen van Graaf Denkula, ons laagliggende politieke poldertje ineens heel karikaturaal overkomt. "[DENK] wants to establish a “racism register” to track the use of hate speech by elected officials and to bar those who promote racism from holding public office", schrijft NYT, alsof Nederland vol zou zitten met publieke figuren die racisme zouden "promoten". ...


Red.:   Maar dat klopt, volgens DENK en aanhang: kritiek op de islam is racisme.
    Die aanhang bestaan uit (bijna) de hele Nederlandse elite, en:
  een artikel waarin postkoloniale huilstruik Sandew Hira aan het woord wordt gelaten

Rabiaat Nederlandhater van Surinaamse origine.
  Jerry Afriyie, bijvoorbeeld: ...

Rabiaat Nederlandhater van Afrikaanse origine:
  “At least you have a political party that is using the words ‘institutional racism,’ ” he said. “We are living in a country where white supremacy is alive, it has always been alive, and it is getting louder. We have to respond to that.”

Zwarte haatzaaierij van het zuiverste water.
    Maar waar komt dit nu allemaal vandaan? Een retorische vraag natuurlijk, gezien de plaatsing in deze verzameling:
  ... een outsider (hoi) er naar kijkt ...

Waarin de link verwijst naar ...:
 

... een correspondente van The Jew York Times met een 100 procent Joodse naam.
    En zo beheersen de Joden en Joodsisten de media ...
    En allemaal haten ze de blanken ...
    Grunberg treft verdere voorbereidingen voor zijn eigen Endlösing. Hij roert het meest verwoestende van de Joodse cultuur aan: het "Winner takes all":


Uit: De Volkskrant, 13-08-2016, column door Arnon Grunberg

Lompenproletariaat

Is het politiek incorrect om hoger opgeleid te zijn? Josephine Bersee, sociaal geograaf, stelt deze vraag donderdag in de Volkskrant. Ze neemt een tendens waar tot nivellering naar beneden.    ...


Red.:   Deze expat-mevrouw die werkt in Hongkong heeft geconstateerd dat hogeropgeleiden een slechte reputatie hebben gekregen en wijt dat aan het hogeropgeleid zijn. Je reinste onzin, natuurlijk. De hogeropgeleiden hebben zo'n slechte reputatie gekregen, omdat ze als eerste zelf zijn gaan parasiteren, maar, veel belangrijker, de nog veel erger parasiterende van de oligarchie gaan steunen. Een leugen die Grunberg graag herhaalt:
  Zij die meer weten, meer kunnen, meer ambitie hebben zijn elitair, een woord dat synoniem is geworden voor 'verwerpelijk', wat veel zegt over de klassenstrijd in Nederland.

Oftewel: de beparasiteerden moeten dankbaar zijn dat ze beparasiteerd worden. Wat ook geldt voor hun lakeien:
  Feit is dat het Nederlandse lompenproletariaat middenklasse is geworden ...

Juist ja ... Lompenproletariaat moet lompenproletariaat blijven. Volgens Grunberg.
  Als dank daarvoor hebben grote delen van die middenklasse nog maar twee afgoden: rancune en de eigen portemonnee.

En in dat tot middenklasse geworden lompenproletariaat, ziet Grunberg's hetzelfde als in eigen Joodse cultuur: rancune en de eigen portemonnee. Dat eigen portemonnee spreekt voor zich, want de Joodse tempel zit al 8000 jaar vol geldwisselaars met die tempel nu zijnde de huidige financiële wereld. En dat van die rancune: ... Tja, de holocaust is nog één ding, maar dat die westerlingen een echte beschaving hebben en de Joden alleen maar geldwisselaar-zijn. Ja, daar wordt je echt rancuneus van.
    Zo rancuneus, dat je zelfs de middenklasse niets gunt. De oligarchische elite wil alles! Winner takes all!!!
    Al meerdere malen ontmoet is de man die alhier beschuldigd is van vele kwaardaardige activiteiten: George Schwartz-Soros. Misschien waren er mensen die dachten: "Dat is toch overdreven - complotheorieën. Geen enkele man kan zo veel invloed uitoefenen". Het tegendeel blijkt waar: het is nog veel erger dat deze redactie dacht. Blijkt nadat ook deze vorm van kwaadaardigheid ten prooi is gevallen aan een "Leaks"-actie:


Uit: GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail

SorosLeaks: Miljardair koopt Nederland en de EU

Dit weekend lekten er talloze documenten over George Soros' Open Society Foundation. Daarin staan bewijzen en bedragen over het handelen van de manipulatieve Amerikaanse miljardair in heel Europa. ...


Red.:   De culturele achtergrond van de heer Schwartz behoort tot de strengste taboes: mag nooit gecorreleerd worden aan zijn activiteiten.
  Wij keken wel even naar Soros' invloed in Nederland. Zo financiert de miljardair allemaal dubieuze clubjes in de strijd tegen "islamofobie" in ons land, wordt er een boel geld gepompt in onderzoek naar etnische profilering, krijgen "democratische" instanties geld om kiezers te beïnvloeden en trekt Soros al jaren miljoenen uit voor grote en kleine pro-islamitische projecten in Nederland. Alles van recente jaren in het verleden handig in dit overzicht te vinden (pdf), maar hieronder een korte opsomming van opvallende posten op de balans van de Open Society Foundation.    ...

Voor wie dus zelf aan de slag wilt gaan. GeenStijl belicht een aantal personen en instanties die ook bij deze redactie hoog scoren in de competitie "Wie of wat is de grootste landverrader van Nederland?"

  Online racisme-meldpunt Art1 kreeg $92.000 voor 2 jaar onderzoek naar etnisch profileren bij de politie ...

Het soort onderzoek dat ook door de Ku Klux Klan gedaan kan zijn: puur racisme. Er wordt  namelijk alleen naar eventuele witte vormen van racisme gekeken, en de zwarte vormen van racisme die de oorzaak zijn van witte maatregelen, zoals het extra aanhouden van extra criminele zwarten, worden niet meegenomen. Dit wordt hier nu verder "Zwarte Ku Klux Klan" genoemd.

  ... etnisch profileren bij de politie, een onderwerp waar Soros sowieso veel geld in steekt: Amnesty Nederland kreeg er bijvoorbeeld maar liefst een kwart miljoen Sorosdollars voor in 2013.

Amnesty Nederland is een onderdeel van Amnesy International - en dat is "Zwarte Ku Klux Klan" uitleg of detail .

  Ook uithuilbalie Meldpunt Discriminatie kreeg bijna 50.000 dollar voor onderzoek naar "islamofobie".

Meldpunt Discriminatie weigert iedere klacht van witte Nederlanders over zwarte of islamitische discriminatie in ontvangst te nemen - Meldpunt Discriminatie is "Zwarte Ku Klux Klan".
  ... Ineke van de Valk (1) ontving $8.320 om haar eigen islamofobie-onderzoek (2) te vertalen.

Ineke van der Valk is iemand van de soort die een aanval van een moslim met een vrachtwagen op een blanke menigte ziet als de actie van " een verwarde man", en een pamflet tegen de islam gestopt in de brievenbus van een moskee als "een ernstige bedreiging". Ineke van der Valk is "Zwarte Ku Klux Klan".
  ... ook democratische invloeden worden gesponsord door Soros: ProDemos, bouwers van de Stemwijzer, kreeg in 2014 $217.249 om 'kiezers te bereiken'.

De Stemwijzer gebruikt de verkiezingsprogramma's van de oligarchische partijen uitleg of detail als maatsstaf voor hun opvattingen uitleg of detail , terwijl ze in het parlement precies het tegenoverstelde doen: de Nederlandse cultuur en de Nederlandse gewone burgers verraden. Je reinste oudtentamentische misleiding.
  En wie nu denkt: 'Dan ga ik voortaan wel naar Krouwels Kieskompas'. Helaas. Die ontvangt óók Sorosgeld.

Verder bewijs van de kwaadaardigheid van deze acties. Dit zijn tevens het soort mensen dat het hardste pleit tegen referenda. Wat is de echte democratie.
  In 2011 en 2012 ging er bijna acht ton naar Counterpoint, een Engelse organisatie die onder andere onderzoek deed naar hoe populisme verslagen kan worden en (Nederlandse) kiezers bij populistische partijen weggetrokken kunnen worden.

Een simpele bevestiging: Allen die de term "populisme" gebruiken om de gewone burgers aan te duiden, zijn kosmopolitische cultuur- en landverraders.
    En waar zit hun rovershol:
  Je bent een miljardair met een honger naar macht en invloed, of je bent het niet. Dus waar beter je kansen afwegen dan in het Europees parlement, waar honderden antidemocratische MEPs de schijn van volksvertegenwoordiging ophouden terwijl ze hun eigen zakken laten vullen door industriële en ideologische lobbyisten. ...

Het globaliserende. kosmopolitische, rabiaat neoliberale, alle sociale zorg slopende, alle grenzen slopende, alle migranten toelatende, alle Europese culturen slopende Joodsistische en Joodse Europese Imperium uitleg of detail . Dat vol zit met:
  ... Zoals George Soros, wiens toko een compleet rapport liet opstellen over wie hun organisatie allemaal goed gezind is in het Europees Parlement. Dat doel staat letterlijk in het voorwoord van het rapport:
"This mapping provides the Open Society European Policy Institute and the Open Society network intelligence on Members of the 8th European Parliament likely to support Open Society values during the 2014–2019 legislature. It spans 11 committees and 26 delegations, as well as the European Parliament’s highest decision-making bodies: 226 MEPs who are proven or likely Open Society allies."
    Het gehele dossier is hier te lezen (pdf). Nederlandse MEPs die door Soros' club met naam en foto in het rapport zijn gezet (pagina 74 t/m 79) en als 'betrouwbare bondgenoten' gezien worden, zijn Dennis de Jong (SP), Sophie in 't Veld (VVD66), Agnes Jongerius (PvdA), Anne-Marie Mineur (SP), Kati Piri (PvdA), Judith Sargentini (GroenLinks), Marietje Schaake (VVD66), Hans van Baalen (VVD66), Cora van Nieuwenhuizen (VVD66) en Lambert van Nistelrooij (CDA).

De vuile landverraders. Die zitten in zak van de Joodse Europese-cultuurslopers.
    Die dat mede proberen te doen door ons op te zetten tegen de Russen:
  Soros kennen we natuurlijk nog van zijn buitenlandse bemoeienis met ons Oekraïne-referendum. Wij van GeenPeil werden 'Poetinvriendjes' genoemd maar het was George ... Hij financierde zowel Oekraïense campagnes als het Nederlandse Stem Voor van Joshua Livestropop en die PvdA-pleeborstel waar hij mee samenwerkte. In april bleek uit een lek al dat hij geen 200.000, maar liefst 300.000 euro buitenlands geld in hun (volledig gefaalde) voor-campagne stortte.

De Joodse beweging  is, net als bij  het migratiefundamentalisme, de drijvende kracht achter de Koude Oorlog. Ze haten Rusland, en alles dat naar socialisme en communisme heeft geroken. Het puurste vergif, volgens Joden: sociale samenhang en solidariteit.
    En die Schwartz-Soros is slechts het Europese filaaal van de Club der Kwaadaardigheid. De hoofdzetel zit natuurlijk hier:
   

In Amerika. In New York. In de financiële wereld.
    Daarma lijkt de Kwaadaardige Aard van het Joodse Joodsisme nog wel eens bevestigd. Blijft er nog een vraag over: hoe hebben ze die positie van macht kunnen verkrijgen? Behalve dat geld is er nog zaak essentieel daar voor: het kunnen verspreiden van hun ideeën. En iedereen weet hoe ideeën tegenwoordig verspreid worden: via de media. De vraag is: hoe groot is de invloed van der Joden (en hun Joodsistische gevolg) in de media?
    Ook hierop kwam vrijwel meteen een antwoord. Er zijn  namelijk eerdere "Leaks"-onthullingen geweest. Die stonden meestal prominent op de voorpagina's. Er ook meestal meerdere tot vele pagina's op de nieuws- en opinie-katernen.
   Nu gaan de "Leaks" over de Joodse invloed. Hoeveel komt daarvan nu in de media? Oké,  hier het antwoord bij het enige echte "Leaks"-medium in Nederland:


Uit: GeenStijl.nl, 15-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Waarom zwijgen Nederlandse MSM over SorosLeaks?

... de volstrekte stilte van de couranten en staatsomroepen voor hun totale en volledige zwijgen over de onthullende en veelzeggende Soros Leaks, ...


Red.:   Daar is het antwoord: de reguliere media hebben nul komma nul aandacht besteed aan het onthullen van de Joodse invleod.
    Daarvoor zijn absoluut geen complottheorieën nodig:
  De verklaringen ... zijn namelijk peopsimpel en helemaal geen onderdeel van een groot complot. Komt-ie dan, in 1 zin: Mainstream media hebben helemaal geen belang bij het bekritiseren van de investeringen en activiteiten van Soros' Open Society Foundation, omdat OSF investeert in belangen die overeenkomen met politieke en maatschappelijke opvattingen die deze media zelf ook allemaal hebben. ...

Precies.
  Ga maar na: Soros investeert immers in onderzoeken naar islamofobie, hij laat rapporten opstellen over etnische profilering, hij geeft geld aan allerlei islamitische initiatieven in Europa, hij doneert aan arme mensen, hij neemt het op voor Oekraïne (en vooral: tegen Rusland), ... hij helpt de Europese Unie bij het faciliteren van open grenzen voor migratie en hij financiert de strijd tegen 'het populisme'. Allemaal 'fatsoenlijke' zaken die helemaal niet kritisch bevraagd hoeven worden door de media. Nog korter gezegd: Soros deugt - en de MSM voelen dus helemaal geen behoefte om te berichten over zijn openlijke bemoeienis met nationale democratieën, zijn opkomst voor de belangen van islamitische gemeenschappen in Europa of de openlijke lobby bij (Nederlandse) Europarlementariërs voor De Goede Zaak.


De reguliere media strijden voor dezelfde zaken als als de Joodse Joodsist George Soros-Schwartz.
  Het is tevens een verklaring voor waarom bij bijvoorbeeld het Nederlandse Oekraïne-referendum of het Britse Brexit-referendum de voor- en de tegenkampen zo duidelijk onder te verdelen waren in een establishment dat vóór de EU pleitte, en de 'gewone burgerbevolking' die beduidend sceptischer tegenover Brussel staat. Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn - dat is omdat zij grotere financiële en persoonlijke belangen bij de instandhouding van hun eigen status quo hebben.

De bestuurlijke en media-elite heeft dezelfde belangen als de Joodse en Joodsisitische oligarchische elite.
    Toespitsend op de media: de reguliere media worden gedomineerd door aanhangers van het Joodse Joodsisme van George Schwartz-Soros.
    Wat, onbewust, ook GeenStijl signaleert:
 
  Dat is echt niet omdat de elite die de EU toejuicht zo veel "slimmer" of "beter geïnformeerd" zou zijn -...  En niet zelden ook een enorme tiefushekel aan het zogenaamde "lompenproletariaat". Toch, Arnon Grunberg, ouwe plebshater?


En Arnon Grunberg staat bij de Volkskrant voor een hele reeks Joden uitleg of detail . Die de berichtgeving van de Volkskrant volledig domineren naar Joodsistische opvattingen.
    En de rest van de media zijn "Drie keer de Volkskrant" zoals dat over de publieke omroep al is toegegeven is.
    We hoeven er geen doekjes meer om te winden: de Joden domineren al een kleine dertig jaar de media, en hebben het maatschappelijke klimaat bijna dodelijk vergiftigd. Het beste teken daarvan: het opkomen van rechts-extremistische bewegingen omdat dat de enige manier is om enige weerstand te bieden aan het Joodsistische gehamer, dat ons bijvoorbeeld wil verplichten om een miljoen en meer moslims toe te laten.
    De media zijn het transportmiddel voor dit en al het andere ideologische vergif van de Joden.
    En alsof hij dit gelezen heeft, geeft Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant de volgende dag nog een bevestiging:


Uit:  De Volkskrant, 16-08-2016, column door Arnon Grunberg

Paranoia

In de Süddeutsche Zeitung stond een mooi artikel van Gustav Seibt over de neiging van sommigen om de pers af te doen als 'Lügenpresse'. ...


Red.:   Een uitdrukking van de gewone burgers in Duitsland. Het lompenproletariaat. Het populus van het "populisme".
    Een uitdrukking als antwoord op Grunberg, de media, en dit soort mensen:
  De filosoof Adorno waarschuwde in zijn essay Mening. Waan. Samenleving, aldus Seibt

De filosoof Adorno is het blanke uitgangbord van de beweging genaamd Frankfurter Schule die verder exclusief  bestaat uit Joden: Ernst Bloch, Walter Benjamin, Max Horkheimer en Herbert Marcuse. Het intellectuele rattenhol achter de vernietiging van de Europese culturen.
   En wie de leugens van de media wil bestrijden, ...:
  Je kunt daarom zeggen dat we in tijden van paranoia leven.

    ... heeft volgens de Joden last van paranoia.
    Uit dit alles kan slechts één conclusie worden getrokken: dit beweegt langs een rechte lijn richting opstand. Revolutie. Geweld.
    Eerste slachtoffers: de lieden van de media. Vanwege hun hoge zichtbaarheid.
    En dit zou zo maar eens over kunnen slaan naar de groep die zo zichtbaar de media domineert: de Joden.
    Snapt u nu die onbegrijpelijke holocaust...?
    Is er nog iemand die een manier ziet om dit geweld te voorkomen ...?
    Maar het gaat allemaal gewoon door. De media drammen het door. Over de hele wereld. Met schijnbaar verschillende aanknopingspunten, maar uiteindelijk dezelfde zaak: nomade versus resident. Verschuif het theater, en je komt in Amerika. Dat is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november 2016. Sinds miljardair Donald Trump de Republikeinse nominatie heeft veroverd, probeert de gezamenlijke bestuurlijke elite om hem onderuit te halen. Onder aanvoering van de media. Onder aanvoering van The Jew York Times van Brooks, Friedman, Cohen enzovoort.
    Trump heeft namelijk iets gedaan dat de kern van het Joodse bestaan raakt: hij heeft de vrije immigratie ter discussie gesteld. Niet eens in het algemeen, maar aangaande moslims. Als reactie op aanslagen door moslims in Amerika. Net als in Europa door geïmmigreerde moslims. Kort achter elkaar twee stuks. Na eerdere door die Tsjetsjeense broers en door majoor Hasan.
    Een volkomen rationele reactie dus om geen moslims meer toe te laten - je haalt de terroristen nooit uit de stroom.
    De Joden en Joodsisten van de elite waren uitzinnig van woede.
    De week na de afloop van de Democratische Convertie organiseerden ze iedere dag een nieuwe "onthulling".
    Dat begon allemaal wat op te vallen:


Uit: De Volkskrant, 03-08-2016, column door Derk Jan Eppink, senior fellow bij het London Policy Center in New York

De ontmaskering van de Amerikaanse media

Tussentitel: De bijnaam van de 'neutrale' zender CNN luidt: Clinton News Network'

WikiLeaks hangt met zijn publicatie van e-mailwisselingen niet alleen als donkere wolk boven de Democratische partij, maar ook boven Amerikaanse media. Mainstream media gedragen zich als schoothondjes tegenover Democratische kopstukken, blijkt uit onthullingen van Wikileaks. Amerikaanse media zijn niet meer de spiegel van de samenleving maar buiksprekers van het politieke establishment.    ...
    Zoals overal worden in Amerika verkiezingen gewonnen of verloren op televisie. Zich neutraal noemende zenders: ABC, CBS, NBC, CNN. Aan de linkerzijde MSNBC; de rechterzijde Fox News. ...
    CNN bediende Clinton het best. Op 28 maart kreeg presentator Jake Tapper niet al te lastige vragen aangeleverd om aan Clinton te stellen. Gastenpanels van CNN zitten vol met Democraten. Verkiezingsstrateeg Paul Begala vroeg, zo bleek uit gelekte mails, de Clinton-campagne vooraf wat hij op televisie moest zeggen. Bijnaam van de zender: 'Clinton News Network'.
    Andere zenders zijn evenmin neutraal. Zo gaf George Stephanopoulos, ex-medewerker van Bill Clinton en huidig politiek verslaggever van ABC, de Clinton Foundation 70 duizend dollar. CBS zond in het gerenommeerde programma 60 minutes aan de vooravond van de Democratische conventie een interview uit met Clinton en running mate Tim Kaine. Vragen en antwoorden over de onthulling van Clintons mails door WikiLeaks werden verstopt op de website.    ...
    ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC zijn allemaal tegen Trump. ...


Red.:   En dat was nog voorafgaande aan de "Destroy Trump Week" ...
     En aan deze week gaat Nieuwsuur aandacht besteden:

Of is het andersom? De presentator neemt alvast een voorschotje op het "De waarheid ligt in het midden" : "Trump maakt ons zwart door ons er van te beschuldigen hem zwart te maken" ...
    De uitzending zelf hier uitleg of detail (Nieuwsuur, 20-08-2016, na 8:38 min.) - de weergave alhier is altijd lastig met elektronische media ... .
    Wat er volgde was één van de meest neutrale uitzendingen van Nieuwsuur ooit.
    In plaats gewoon pure eenzijdigheid, begon het met een interview met de enige persoon de Nederlandse taal machtig die de mediapropaganda tegen Trump aan de orde heeft durven stellen, de bovenstaande Derk-Jan Eppink. Het interview is doorspekt met stukjes van Trump en stukjes vanuit de Amerikaanse media - gericht tegen Trump. Het duurt van 9:21 min. tot 14:26 min.
    Daarna volgt het weerwoord. Een ander interview. Het duurt van 14:45 min. tot 19:38 min. Ononderbroken door andere beelden. Aan het woord is iemand die betoogt dat de media strikt neutraal zijn, en dat ze gewoon rapporteren hoe Trump is. De presentator, de al langsgekomen Eelco Bosch van Rosendaal, oud-Amerikacorrespondent en zo Amerikanofiel als een Amerika-correspondent, slaat af en toe wat kirrende kreetjes tussendoor.
    De deskundige is een alhier onbekende genaamd Robert Shapiro - kennelijk één of andere professor.
    Robert Shapiro is lid van de club die de hetze tegen Trump aanvoert. Hij is een Jood.
    Verder commentaar over de inhoud van het betoog zelve overbodig.
    En dit was dus één van de meest neutrale uitzendingen van Nieuwsuur ooit.
    De rest is nog veel meer propaganda voor het Joodsisme.
    In de strijd tussen Joden en beschaving ...

... staat Niewsuur en de rest van de Nederlandse media keihard aan de kant van de Joden en hun Joodsisme.
   Net als de rest van de media. Zie ook Arnon Grunberg uitleg of detail , Olaf Tempelman uitleg of detail , Diederik Samsom uitleg of detail , Judith Sargentini uitleg of detail , Bert Wagendorp uitleg of detail en de rest van de bende van Lucifer uitleg of detail uitleg of detail  .
    Oh, waarom kon er toch een weerwoord komen? Van die Derk-Jan Eppink. Dat is omdat die Derk-Jan Eppink in Amerika werkt. En niet in Nederland. Als iemand in Nederland zoiets dergelijks zou doen, zou hem daarna door Arnon Grunberg, Olaf Tempelman, Diederik Samsom, Judith Sargentini, Bert Wagendorp, de rest van de bende van Lucifer en hun Joodsistische collaborateurs het werken en dus leven onmogelijk gemaakt worden.
    We voorspelden toch al dat Grunberg zijn haat eruit zou kotsen? Nou, hier is weer een lading. Eerst in zijn geheel om de tournures laten te kunnen toelichten:


De Volkskrant, 24-08-2016, column door Arnon Grunberg

Rancuneleer

Steeds weer lezen wij dat het populisme, het rechts-extremisme, verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk, de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer. Werkelijk?
    Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen? En is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide? Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica? Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd. Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit. Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet. Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen en excuseren moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.


Red.:   De analyse:
  Steeds weer lezen wij ...

Vertaling: Er heeft ergens een artikel gestaan waarin Grunberg's ideologie onderuit wordt gehaald zodanig dat hij er niet aan refereren kan, want anders gebeurt dat dus alsnog. In het alternatieve geval staat er "In de Süddeütsche Zeitung stond een bewonderenswaardig artikel van ..."
  het populisme, het rechts-extremisme, ...

Vertaling: alles niet passend in Grunberg's ideologie is populisme, en populisnme is hetzelfde als rechts-extremisme.
  ... verklaard kan worden met materialisme. De middenklasse staat onder druk,

De werkelijkheid: alles onder de oligarchsische elite staat onder druk: middenklasse en alles daar onder.
  ..., de terugtrekkende verzorgingsstaat is het zaadje van de hedendaagse rancuneleer.

Vertaling: het willen behouden van de verzorgingsstaat, de sociale maatschappij is volgens Grunberg "rancuneleer".
  Werkelijk?

Vertaling: Grunberg gelooft niet dat materiële achteruitging een reden is voor verzet tegen zijn ideologie. En hij komt met een alternatief:
  Wordt een bevolkingsgroep gehaat omdat men in 2007 nog tien dagen op wintersport kon en in 2012 slechts vijf dagen?

Oftewel: bezwaren tegen het afbreken van de sociale maatschappij is hetzelfde als "haat tegen een bevolkingsgroep". Hierbij is onduidelijk welke, maar dat valt zo wel in te vullen. Grunberg doet het alsnog:
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

Oftewel: Wie de sociale maatschappij wil behouden, wil in fiete moslims afslachten.
  Moeten wij geloven dat de Servische middenklasse onder druk stond en dat daarom een kleine tienduizend moslims zijn afgeslacht in Srebrenica?

En met een stap terug:
  ... is hyperinflatie dan de oorzaak van genocide?

Nieuwe vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan genocide op moslims.
  Het materialisme is een al te comfortabele verklaring voor wat Joschka Fischer 'welvaartsfascisme' heeft genoemd.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "welvaartsfascisme".
  Ik vrees dat zondebokken worden gezocht, bevolkingsgroepen worden gehaat, dat racisme bestaat, omdat het in de menselijke natuur zit.

Vertaling: wie de sociale maatschappij wil behouden, doet aan "zondebokken zoeken" en racisme.
  Het gif komt naar buiten zodra zich een gelegenheid voordoet.

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "gif".
  Dat sommige weldenkende mensen de rancuneleer verdedigen  en excuseren ...

Vertaling: het willen behouden van de sociale maatschappij is "rancuneleer".
   ... moet wel komen omdat zij hopen op een baantje als het nieuwe regime eenmaal geïnstalleerd is.

Vertaling: die mensen pleiten voor het behoud van de sociale maatschappij, doen dat uitsluitend uit eigenbelang.
    Waarmee we ook maar weer een puik inkijkje in de Joodse ziel hebben gekregen. Elitarisme, rancune, zondebokken, racisme, egoïsme, haat, gif  ... Het lijkt wel of je het Oude Testament leest ... Een Joods-cultureel zelfportret...
    Overigens willen we hier wel een gok wagen welk artikel Grunberg's toorn heeft opgewekt, als dat althans een Nederlands artikel was. Hier de suggestie:


Uit: De Volkskrant, 22-08-2016, column door René Cuperus

De nieuwe standenmaatschappij

Tussentitel: Elite en burgerij vrezen een nieuwe opstand der horden

Soms krijg je de indruk dat onze samenleving niet voorwaarts maar achterwaarts gaat. Dat we in een tijdmachine zitten die ons honderd jaar terug in de tijd zet.
    Dat gevoel speelt bijvoorbeeld bij dat merkwaardige boerkini-debat. Opnieuw schijnen we vrouwenrechten te moeten verdedigen waarvan we dachten dat die allang tot de verworvenheden van onze beschaving behoorden. Zoals het recht om net als mannen met witte hangbuik de zee in te duiken.
    Een zelfde ervaring had ik onlangs toen ik een van de meest bezopen politieke artikelen van het jaar tegenkwam. Dat was op de opiniepagina van Trouw (9/8). Daarop stond niets minder dan een pleidooi tegen het algemeen kiesrecht. Dat dateert uit 1917 voor mannen en 1919 voor vrouwen.
    Maar ene Andrea Wagemans en Mays Talib, een mij onbekende sociologe respectievelijk arts, menen dit recht voor allen ter discussie te moeten stellen. In plaats van het algemeen kiesrecht zou er een stemexamen moeten komen. Waarom? Omdat volgens deze dames burgers in toenemende mate gevaarlijk stemmen. Als voorbeelden van 'roekeloos stemgedrag' noemen ze de Brexit en Wilders. Uit die keuzes zou blijken dat burgers gevaarlijk en ongeïnformeerd stemmen. Dat ze de verkeerde conclusies verbinden aan een steeds complexer wordende wereld.    ...
    Toch komt zo'n pleidooi tegen het algemeen kiesrecht van twee politiek correcte 'deugmeisjes' - naar een term van de door satirisch rechts gedomineerde sociale media - niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een teken des tijds. Het pleidooi verraadt paniek over de opmars van het anti-establishment populisme. Het laat zien hoe een beknelde elite en bedreigde burgerij een nieuwe opstand der horden vreest, een nieuwe ontsporing van de massasamenleving.
    Tegelijkertijd laat het pleidooi zien dat we in een meritocratische standensamenleving zijn terechtgekomen. Met minachting voor lageropgeleiden, die - zo heel anders dan fijnbesnaarde academische professionals - 'fact free' hun onderbuik achterna zouden lopen.
    De opmars van populisme, Trumpisme en xenofoob autoritarisme baart natuurlijk grote zorgen. Maar deze moet ook en allereerst begrepen worden als reactie, als agressief verweer tegen de onrechtvaardige complexiteiten van de nieuwe globaliserende wereld, eerder dan als veroorzaker ervan. Populisme, hoe riskant ook, is een alarmsignaal van gebrekkige representatie. Het verwateren van de democratie, het afschaffen van de democratische gelijkheid, uit angst voor populisme is het slechtste wat je kunt doen. We hebben meer democratie nodig. Niet minder.


Red.:   Nou, als dat geen lange reeks vloeken in de Grunbergse kerk is ... Vooral die combinatie van opheffing-stemrecht en boerkini-opkomst ...
    Misschien heeft Grunberg wel geklaagd bij Philippe. Of heeft de redactie geheel zelfstandig besloten om G. te troosten met nog een artikel van de Joden van The Jew York Times:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2016, door Roger Cohen, columnist van The New York Times.Vertaling: Leo Reijnen.

Mijn dochter wil Pool worden

De Britse keuze om de Europese Unie te verlaten heeft veel gevolgen gehad ... Een van de minder bekende resultaten is dat mijn dochter Adele van plan is om Pool te worden.
    'Pa', zei ze tijdens het avondeten, 'als de Britten Artikel 50 gaan inroepen, ga ik Pools staatsburger worden.' ...
    De keus van Adele is op het eerste gezicht merkwaardig. De nazi's vergasten haar overgrootmoeder van moederskant Frimeta Gelband in Polen. ...


Red.:   Stop maar... de boodschap is al duidelijk: "We moeten moslims toelaten want Joden". "Want holocaust". (De Brexit ging over beperking van immigratie).
    Nog even voor de achterdochtige:
   ... Ook vandaag is de wereld vol vrees en haat, genoeg om de Britten uit de Europese Unie te trekken en om een foute man als Donald Trump op de drempel van het Amerikaanse presidentschap te brengen.
    De geprangde geest heeft een zondebok nodig. Voor Hitler waren dat de joden, onder anderen. Vandaag worden de zondebokken overal gezocht ...
    Onder de zondebokken vinden we, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, Syrische vluchtelingen, Afrikaanse migranten, Poolse arbeiders in Engeland, Mexicanen, moslims en bijna iedereen die 'vreemd' is. Er is niet veel nieuws onder de zon.

Next.
    Die volgende is natuurlijk weer Grunberg. Die hyper-obsessief bezig blijft de muzel-semieten ons door de strot te duwen. Waarbij dus niets geschuwd wordt:


Uit: De Volkskrant, 26-08-2016, column door Arnon Grunberg

Aardbeving

Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. Is God een terrorist? ...


Red.:   Een totaal absurde vraag.
  Is de natuur een terrorist? ...

Een nog oneindig vele absurder vraag.
  ...Waarschijnlijk.

Een totaal van de pot gerukt antwoord.
    En dat allemaal om dit te kunnen schrijven:
  Bij een aardbeving in Italië zijn circa 250 doden gevallen. ...
    Moeten we iets doen? Zeker.
    Om te beginnen een muur bouwen ten zuiden van Rome, daar begint Afrika zoals bekend, opdat aardbevingen blijven waar ze thuishoren.
    Op plekken waar aardbevingen worden verwacht zouden gewapende politieagenten moeten staan. Het parlement zou een wet moeten aannemen die aardbevingen eens en voor altijd verbiedt. (Heer Rutte, zwijg niet!)
    Er zijn mensen - we weten wie - die feitelijk aardbevingen zijn. Ik zeg altijd: als het eruitziet als een aardbeving, als het praat als een aardbeving en als het de kleren draagt van een aardbeving, dan ís het een aardbeving.
    Waakzame burgers zouden aardbevingen eigenhandig terug naar huis moeten sturen als politie en justitie weigeren in te grijpen.

Laatste zes zinnen, zes absurditeiten.
    Met nog een toetje:
  Overigens hebben het neoliberalisme, Amerika en de Joden de aardbeving uitgevonden.

Dus met het idee dat als het voorgaande onzin is, volgens Grunberg, dit het ook is ("de aardbeving" = "de vrije intocht van achterlijken"). Een "giftige sandwich" .
    De werkelijkheid is natuurlijk precies andersom:


Uit: GeenStijl.nl, 26-08-2016, door M. Hemelrijk uitleg of detail

Grunberg: 'Aanslagen zijn onvermijdelijke natuurramp'Ja ja, wie Arnon Grunberg nog serieus neemt is zelf rijp voor het gesticht, weten we wel. ...


Red.:   Maar ...:
  Maar de onderliggende teneur van dit stukje raakt aan een groter probleem dan enkel de hersenspinsels van die malle Grunberg, dus we wilden het er toch even over hebben. Helaas is dit namelijk precies hoe veel oudmediale grachtengordeldieren echt tegen terreur aankijken: ze zien geen menselijke, boze opzet ... maar een soort onafwendbare natuurramp, die we zelfs met de grootste inspanning niet kunnen voorkomen. Het morele onderscheid niet meer zien tussen slachtoffers van koelbloedige moord en slachtoffers van natuurgeweld.

Tja ... Joodse moraliteit is al van oudsher bekend van het Oude Testament: Kwaadaardige Immoraliteit met Übermenschen, Gouden Kalversen, en Kinderoffers.
    Volgende stap in Arnon's biecht. Bedenk: er is niets waar hij een grondiger hekel aan heeft en een diepere haat voor koestert dan socialisme:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2016, column door Arnon Grunberg

Historisch besef

The Jungle is een roman uit 1906 van de Amerikaanse schrijver Upton Sinclair waarin de vleesindustrie in Chicago wordt beschreven rond die tijd.
    Hoofdpersoon is Jurgis Rudkus, een immigrant uit Litouwen, die niets anders heeft dan zijn arbeid en voor wie leven niet meer is dan net genoeg verdienen om arbeid te kunnen leveren. De arbeider heeft het nauwelijks beter dan het vee, maar het vee mag sterven, de arbeider moet werken.    ...
     de arbeidsomstandigheden [nu, red.] zijn niet te vergelijken met die van Rudkus. Dat is te danken aan het socialisme ...
    Het is een gebrek aan historisch besef dat velen hier te lande menen in de slechtste van alle mogelijke werelden te leven.


Red.:   En de Volkskrant-redactie had het allemaal ook nog eens samengevat in de kop op de website:
  Arbeider dankzij socialisme beter af dan vee

Oftewel: Arnon Grunberg wil de toestand van "de arbeider", dat wil zeggen: alles onder de oligarchische elite, terug naar die van vee.
    Kijk, dat wisten we allemaal al wel, want dat is het Joodse ideaal:

Maar dat hij het nu nog eens zo duidelijk zegt ...
    Petje af, qua lef.
    Kop eraf, qua historische "besef".
    En dat geldt ook voor al degenen die deze Kwaadaardigheid verspreiden.
    Remarque ... Je vonnis staat definitief vast. Het gaat nu nog om het feestje vooraf ...
    Een taktisch voordeel van het soort Kwaadaardigheid als van Grunberg, is de mee gepaard gaande volkomen gestoordheid. Een gestoordheid waardoor in hun hoofd een groot deel van de werkelijkheid niet bestaat, in de geest van het slachtoffer/de dader. Daardoor regelmatig de eigen psychopathie onthullend:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2016, column door Arnon Grunberg

Boerkiniverbod

Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen.
    Het boerkiniverbod beoogt de Europese stranden moslimvrij te maken. ...


Red.:   Ach ja, dat is zo'n gevolg van de gestoorde geest: totaal het zicht kwijt raken op iedere nuance, grijstint en kleur: ze worden niet vrijgemaakt van moslims, maar van moslimsymbolen. Net zoals ze vrijgemaakt zijn van nazistische symbolen. En wat dat betreft: politieke uitingen in het algemeen, en de islam is ook een politieke uiting want wil de macht (kalifaat en sharia).
    Grunberg gaat door met zijn abjecte taal:
  Daarna zullen parken moslimvrij moeten worden gemaakt. Vervolgens komen bushaltes aan de beurt. Daarna de trams. Na de trams de ambtenarij.

En zelfs hier ziet hij over de absurditeit heen: het is een eis van de rechtsstaat, democratie en beschaving om de ambtenarij vrij te houden van moslimsymbolen.
  Dat het boerkiniverbod werd verdedigd met verwijzingen naar vrouwenonderdrukking ...

Gek hè ... Dat zeggen ze nu allemaal, de islamverdedigers ... Dat de andere partij zegt dat het gaat om vrouwenrechten. Nee, het gaat om het wegkrijgen van de islam - mede in verband met die vrouwenrechten maar vooral vanwege heel veel andere dingen. Nummer één: het geweld. Nummer twee: de wens naar kalifaat en sharia. Enzovoort.
    Willen ze het niet over hebben ...
    Vandaar die "vrouwenrechten"-stroman".
    En daarna gaat Grunberg helemaal los:
  ... vrouwenonderdrukking is eenvoudig te verklaren. Het fascisme, welke gedaante het ook aanneemt, heeft ...

Oftewel: wie zich verzet tegen de islam, is een fascist.
    Mooi, wie zich inzet voor de islam, is een Joodse of Joodsistische holocaustmaker.
    Of nog beter: het zijn ...
  ... als mensen vermomde bacillen ...

Samengevat wie een boerkiniverbod voorstelt is een fascist, en vindt dat de boerkinidragers en soortgelijke bacillen zijn.
    En wel omdat het verbaliseren van een drager van een boerkini leidt tot dit:
  Op donderdag schreef Hassan Bahara in de Volkskrant over de in Nice gemaakte foto waarop een vrouw te zien is in boerkini die door agenten gedwongen wordt zich van haar gewaad te ontdoen. Bahara schrijft dat hij zich na het zien van die foto schaamt voor zijn 'nuance'.
    Schaamte naar aanleiding van deze foto is eigenlijk nog een eufemisme.

Hier is die foto:

Oké, neem nu ens aan dat Bahara niet een gestoorde muzle-semiet is, en Grunberg niet een gestoorde judeo-semiet. En start niet met een foto van iemand die een boete krijgt vanwege het tentoonspreiden van de symbolen van een nazistische godsdienst, maar de foto van het gedrag van andere dragers van de nazistische godsdienst:

 
 
 


Goed, nu vinden de gestoorde muzel-semiet en de gestoorde judeo-semiet dus dat het geven van een boete aan een boerkinidragers leidt tot fascisme, en dat die boetegevers denken dat de boerkinidragers bacillen zijn.
    En pas de denksystematiek van de gestoorde semieten toe op de bovenstaande beelden.
    Dan moete de daders, moslims, een bijna oneindig veel slechter zijn dan fascisten.
    En wat ze dus vinden van de tegenstanders van moslims moet bijna oneindig veel lager liggen dan bacillen.
    Nou, het Untermenschen van de Joden is daar dan nog gemtigd bij. En dat moslims niet-moslims zien als oneidig veel lager dan bacillen was ook al bekend en is boven nog eens ruimschoots geïllustreerd.
    Tezamen is het dus volkomen duidelijk dat Joden en moslims samen rechtuit afsturen op een holocaust van de blanke Europese mens. Waarop de Europese mens maar één zinnig ding terug kan doen: die moslims en Joden van hun continent verwijderen voordat ze toeslaan. Liefst zonder bloedvergieten, maar als het nodig is ... Het overleven van de Europese beschaving boven de Kwaadaardigheid van de woestijnvolken van het Midden-Oosten gaat voor.
    Hier weer een een-tweetje van de heren Goering en Goebbels van het judeo-nazisme - we beginnen met Goering die zichzelf en zijn partij en ras superieur verklaart:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2016, column door Bert Wagendorp

Longontsteking

Over acht weken wordt de nieuwe president van Amerika gekozen, Trump of Clinton. ...
    De eerste vermeende blunder van Hillary vond ik eigenlijk geen blunder. Vrijdagavond zei ze dat de helft van Trumps achterban bestaat uit 'betreurenswaardige' types: racisten, sexisten, homofoben, xenofoben, islamofoben en 'noem maar op'. ...


Red.:   Waarna Goebbels zichzelf nog superieurder verklaart - zijn kapstok is de uitpsraak van minister Edith Schippers tijdens de H.J. Schoo-lezing "dat ze vele culturen heeft gezien maar de onze, met zijn vrijheden voor homo's enzovoort, toch de beste vindt":


Uit: De Volkskrant, 13-09-2016, column door Arnon Grunberg

Superioriteit

... de superioriteit van de 'eigen' cultuur. Waarom de superioriteit van cultuur benadrukken? Uit onzekerheid dat er iets mis is met die cultuur? Een minderwaardigheidscomplex? Of om zieltjes te winnen? 'Kom bij ons, wij zijn superieur. De God van de vooruitgang is echt de allerbeste.'    ...


Red.:    Ach jee ... Goebbels vervalt in sneren. Na eerst andermans woorden verkracht te hebben, maar dat is de normale modus van het oudtestamentische volk. Gevolgd door nog wat oudtestamentisch denken:
  Of gaat het uiteindelijk toch om het uitoefenen van macht?

Sneu hè ... Alsof al die gekleurden en zwarten aan onze grenzen staan te dringen vanwege "onze macht".. Die zo slap oftewel machteloos is dat ze niet doodgewoon die bootjes uit het water schieten.
    Gevolgd door nog wat Goebbels-gesneer:
  Je kunt stellen dat de menselijke cultuur superieur is aan die van de varkens, omdat mensen varkens op industriële wijze slachten en varkens dat niet met mensen doen.

Dus hoe zit het nu met dat Joodse nog superieurder "uitverkoren volk"-zijn:
  Dat superioriteit kan worden afgeleid uit de machtsverhouding is dwaasheid. Vermoedelijk hebben varkens dergelijke dwaze gedachten niet.

Oftewel: Joden zijn nog minder dan varkens.
    Volgens Grunberg.
    Maar dat vermoeden hadden we al ... 
    En hij had nog een na-kotsgolfje:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2016, column door Arnon Grunberg

Dankwoord

Dankwoorden bij prijsuitreikingen zijn gebeden. Ilke Paddenburg won ...
    Het zou een goed idee zijn om burgers die verder niets gepresteerd hebben af en toe een prijs te geven, zodat ook zij een dankwoord kunnen uitspreken. ... Of: 'Dank, lieve westerse cultuur, dat ik zo verlicht ben. Dank! Dank! Dank!'    ...


Red.:   Vertaald: "Ik kots op de Nederlandse cultuur die zich verlicht noemt. Geef mij maar de Joodse en islamtische. Die staat daar Jahweh's en Allah's ver boven".
    Of is het nakots-golfje? 
    En daar is het ... Wat we al voorspeld hadden: Grunberg kotst het er nu echt helemaal uit:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2016, column door Arnon Grunberg

Superieur

Ik heb nagedacht, ik heb me vergist. Ja, onze cultuur is superieur! Nou ja, bijna superieur. Bijna superieur, omdat we zes miljoen Joden hebben uitgemoord. ...


Red.:   Let vooral ook op dat 'onze' en dat 'we' ... Alle oprechtheid zit in die twee woorden. de rest is natuurlijk je reinste kots-Joodsheid.
    Eigenlijk is het een vervalsing dat die datum staat op 17-09-2016 ... Dat moet zijn 17-09-0071, namelijk 71 jaar naar de meest significante datum in de gschiedenis van de mensheid: 1945, zijnde de datum dat de meest significnat gebeurtenis in d egeschiedenis van de mensheid eindigde: de holocaust.
    Die 25 miljoen Russen en iets van nog wat meer andere mensen die tegelijkerrijd ook de dood vonden zijn natuurlijk totaal onbelangrijk voor de loop van de geschiedenis.
   Een bagatel.
   Nee, de geschiedenius van de mensheid draait om de Joden.
   Mocht de geschiedenis van de Joden ooit aflopen, dan moet er ook maar meteen de atoombom op de rest van de mensheid:

Zoals geschreven in het Heilige Boek van de Joden:

ARMAGEDDON!!!


En Grunberg kondigt het aan:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2016, column door Arnon Grunberg

Gokkers

...    Sommige kiezers lijken op gokkers in het casino. Ze beweren naar binnen te gaan om te winnen, in werkelijkheid willen ze verliezen; het verlangen naar destructie is groot, de doodsdrift moet worden bevredigd.


Red.:   Want hij heeft het natuurlijk over zichzelf en zijn eigen naar destructie zuchtende genus ...
    Richard Haass van de invloedrijke door Joden gedomineerde Council of Foreign Relations zet er nog eens een paar dikke uitroeptekens achter:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2016, door Richard N. Haass, directeur van de Council on Foreign Relations in New York

De komende confrontatie met Noord-Korea

Tussentitel: Nieuwe president VS komt voor een noodlottige beslissing te staan

Stel je voor dat het 2020 is. De directeur van de CIA vraagt een urgent gesprek met de Amerikaanse president aan. De reden: Noord-Korea is erin geslaagd een kernbom te maken die klein genoeg is om in de kop van een intercontinentale ballistische raket te passen, die in staat is Amerika te bereiken.    ...


Red.:   Mooi. Eindelijk pariteit met de schurkenstaat Amerika die Noord-Korea en de rest van de wereld voortdurende bedreigt, en met grote regelmaat bombardeert. Die dus ook nu weer dreigt mat aanvallen:

  De derde optie zou zijn een conventionele aanval te lanceren ...

De Joden willen weer aanvallen en vernietigen. Omdat Noord-Korea niet onder hun financiële macht valt.
    En tegelijk nog even een "tentakel"-berichtje:


Uit: Telegraaf.nl, 27-09-2016. uitleg of detail

Contact Barroso-Goldman al ouder

José Manuel Barroso onderhield al toen hij voorzitter van de Europese Commissie was warme, geheime contacten met zakenbank Goldman Sachs. Dat blijkt uit correspondentie tussen Barroso en Goldmanbaas Lloyd Blankfein die de Portugese krant Publico heeft bemachtigd.   ...
   

Red.:   Die holocaust is echt volkomen begrijpelijk ...
    En twee van de ergste onruststokers gaan het nog een keer bewijzen. Op dezelfde dag. Op pagina 1 gaat Grunberg zich bezighouden met de keuze tussen Nederlanders en moslims, met als maatstaf: Bent u voor of tegen de haatzaaiende moslim-vlogger genaamd "Rapper Boef", die verschillende delicten heeft gepleegd en gore taal uitslaat:


De Volkskrant, 01-10-2016, column door Arnon Grunberg

Boef

'Mijn leven is lijp, dat wilde ik laten zien', aldus rapper Boef, in een interessant interview van Robert Vuijsje dat dinsdag in de Volkskrant stond. Boef staat bekend als 'treitervlogger'. ...


Red.:   Gevolgd door liefde en begrip voor "Boef" en zijn opmerking dat hij graag blonde dochters neukt, een liefde en begrip ook al getoond door cultuurgenoot Vuisje.
    En op de volgende pagina gaat Wagendorp kiezen tussen Nederlanders en zwarten, over de zaak van Zwarte Piet. Het item: een GroenLinks-hysterica die door collega politiek-correcten gebombardeerd is tot "Kinderombudsvrouw", heeft uit haar priroriteitenlijst waarop ook staat "kindhuwelijken" en "meisjesbesnijdenis", gekozen om het als eerste te gaan hebben over Zwarte Piet. Daartoe heeft ze de kinderen van anti-Zwarte Piet activisten gevraagd wat ze er van vonden. Dus tijd voor een nieuw ronde vechten "elite tegen volk". Bertje gaat onmiddellijk met zijn naambordje smijten:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2016, column door Bert Wagendorp

Piet

De Kinderombudsman, een vrouw die Margrite Kalverboer heet, heeft een standpunt ingenomen over Zwarte Piet. Gisteren verklaarde zij dat die in strijd is met het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind van de VN. ...
    Dit standpunt kwam haar meteen te staan op ladingen haatmails en doodsbedreigingen. Mensen van wie je helemaal niet verwacht dat ze geïnteresseerd zijn in de standpunten van de Kinderombudsman ... blijken er juist gek op te zijn.


Red.:    Grappig, zoals hij ook rationeel volkomen ontspoort: wat je niet verwacht is dat de elite zich met een kinderfeest bemoeit - dat is juist iets voor de gewone burgers.
    Maar ja ... Bertje heeft maar één hersencel, is die is druk bezig met woordjes spuwen. Daar is die cel erg goed in ...
    Goed, dus nog maar snel dat naambordje er achteraan:

  Nederland stond eeuwenlang bekend als een land van rauwe boeren, zuipende vissers en agressief uitschot - soms is dat beeld ook in onze tijd nog goed herkenbaar.

Inderdaad: Grunberg op pagina 1, Wagendorp op pagina 2 ... Je hebt gegeten en gedronken. (Je kan hier ook een leuk rijtje maken over "matzes-kauwende en op de boeren parasiterende Uitverkorenen van Jahweh die de weg naar de gaskamers niet allemaal hebben kunnen vinden", maar, Wagendorpse logica hanterend, zullen we dat maar niet opschrijven ...)
  De regering vindt dat de overheid zich niet met de kwestie moet bemoeien. Gezien alle kwesties waarmee de overheid zich wél bemoeit is dat opmerkelijk. Zo wordt het probleem overgelaten aan de Sinterklaascomités en die komen er niet uit. Net zo min als de NOS, die ook te beroerd is om een voortrekkersrol te vervullen ...

... en Zwarte Piet in de ban te doen.
    Dus Grunberg kiest voor de moslims en tegen de Nederlanders, en Wagendorp kiest voor de zwarten en tegen de Nederlanders. Je vraagt je dus zo langzamerhand echt af hoe het komt dat er überhaupt nog zo veel Joden zijn ... Zo naarstig zijn ze de hele geschiedenis al bezig om vijanden te maken ...
    Die holocaust ... Het is echt onbegrijpelijk dat er niet meer en ernstiger zijn ...
    Oh, nog vergeten: cultuurgenoot Jeroen Pauw deed het op televisie nog eens dunnetjes over, samen met de GroenLinks-hysterica (Pauw, 30-09-2016 uitleg of detail , na 12:37 min.).
    Kijk, zo werkt het aan de ontvangende kant van de Joodse kwaadaardigheid:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2016, door Jenne Jan Holtland

Hongaren koesteren hun hek

Zondag gaan de Hongaren naar de stembus om zich uit te spreken over de 'opnameplicht' van vluchtelingen. De uitslag zal een keihard nee tegen deze EU-afspraak zijn, mede door een ongekende regeringscampagne. Aan de grens met Servië weet men waarom. 'Ze hadden moeten zien hoe agressief vluchtelingen zich gedroegen.'

Zwemleraar József Tóth is normaal gesproken niet iemand die met namen strooit. Maar vandaag, aan de oever van de rivier de Tisza in het uiterste zuiden van Hongarije, wil de kleine, pezige zestiger zijn punt kracht bijzetten door een naam te noemen van een invloedrijke man. Als zijn luisteraars die kennen tenminste - even vragen. 'Kennen jullie Soros György?'
    Soros György, beter bekend onder zijn veramerikaanste naam George Soros. Multimiljardair en geboren Hongaar. Bepleiter van open grenzen. Aanjager van democratisering in oostelijk Europa. En: Jood. Dat laatste zegt Tóth met nadruk, 'want Joden zijn eropuit Europa te vernietigen.' Soros die bekendstaat om zijn financiële steun aan allerhande maatschappelijke organisaties, was volgens hem de motor achter de vluchtelingencrisis van vorig jaar. 'Hoe kwamen die Syriërs anders aan het geld om hun smokkelaars te betalen? Dat kregen ze van Soros.'
    Welkom in Szeged, de derde stad van Hongarije en vorig jaar een knooppunt op de zogeheten Balkanroute. ...


Red.:   Oftewel: idereen die over George Soros en zijn Joodse vrienden de waarheid vertelt, is fout. Dus blijft de deksel op de beerput, tot deze er explosief vanaf springt.
    Holocaust ...
    Eentje met een "Harvard accent" uitleg of detail geeft er een mooie naam aan:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2016, door Joseph Nye. © Project Syndicate

Populistische revolte spoelt mondialisering niet weg

...    Het is een overdrijving te zeggen dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ontwikkeling van isolationisme laten zien die het einde zal betekenen van het tijdperk van mondialisering. In plaats daarvan zullen beleidselites die mondialisering en open economieën steunen, ...


Red.:   De Joodse kwaadaardigheid als 'beleidselites die mondialisering en open economieën steunen'. De Amerikaanse uitdrukking "sugar coating" - "van een suikerlaagje voorzien". U gebracht via de 'beleidselites' van The New York Times, (Joods gedomineerd), Project Syndicate (Joods gedomineerd) en de Volkskrant (Joods gedomineerd).
     Nog wat bevestigingen:


Volkskrant.nl, 16-10-2016, Reuters, redactieWikileaks lekt opnieuw teksten van Clintons Wall Street-speeches


Opnieuw heeft klokkenluiderswebsite Wikileaks fragmenten gelekt van privé-toespraken van Hillary Clinton. Het gaat om speeches die zij na haar periode als minister van Buitenlandse Zaken gaf voor het bedrijf Goldman Sachs. Clinton ontving gemiddeld zo'n 200 duizend euro per toespraak.

De documenten bevatten fragmenten van gesprekken met algemeen directeur van Goldman Sachs Lloyd Blankfein en Tim O'Neill, het hoofd investeringen bij de bank. Het gaat om drie ontmoetingen uit 2013, in Arizona, New York en South Carolina.
    ... Wat opvalt is haar gematigde toon voor de in opspraak geraakte banken. Zo heeft ze het over een 'fantastische relatie' die ze met de bankiers heeft. Wel merkt ze op dat de banken zich een hoop kritiek hadden kunnen besparen als er meer openheid was betracht tijdens de crisis. 'Wat er gebeurd is, is gebeurd. We moeten kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen en daar moeten jullie bij helpen.'   ...


Red.:   En:


Uit: De Volkskrant, 17-10-2016, door Mark Leibovich (The New York Times). Vertaald door: Theo Koelé

In gesprek met Hilary Clinton

Campagne op kousenvoeten

Ze doet haar best te communiceren met de kiezer, maar verwacht van Clinton geen amusement of emoties. Ze wil, op grote voorsprong in de peiligen, ook niets verpesten. Wel waarschuwt ze voor de gevolgen als zij niet wordt gekozen. 'Ik ben de laatste tussen jullie en de apocalyps.'


Red.:   Tezamen met de intense campagne die de Joden, pardon, The New York Times cum suis, voeren, is het volkomen dudielijk wie straks Amerika gaan regeren als Clinton wint: de Joden van Wall Street.
    Trouwens nu ook al, maar dat is stiekemer gegaan.
    Roger Cohen van The Jew York Times gaat echt helemaal over de rooie van opwinding over het bestaan van Trump en zijn aanhang - het heeft hem dusdanig gesensitiveerd dat hij nu alles wat zich tegen zijn ideologie keert meteen "Antisemitisme!!!" noemt:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, door Roger Cohen, columnist van The New York Times.

Het 'antisemitische antizionisme' van Corbyn

Extreemlinks dat extreemrechts ontmoet, het is een oud politiek verhaal, zoals Adolf Hitler begreep door zijn partij nationaal-socialisten te noemen. Dus in deze turbulente dagen is het geen verrassing dat de linkse aanhangers van Labour-leider Jeremy Corbyn gemene zaak maken met de aanhangers van Donald Trump.    ...


Red.:   Geweldig ... Wat heben ze toch een dikke duimen, die oudtestamentiërs. Of wetenschappelijk uitgedrukt: ze lijden aan pseudologia fantastica: de wereld is de wereld die zijzelf verzinnen. Eignelijk ook best wel een vorm van solipsisme, waar Grunberg ook zo erg goed in is. En Wagendorp enzovoort.
     Wat een feit is: onder echte Labour-aanhangers zijn er bezwaren tegen vele aspecten van het neoliberalisme, en onder Trump-aanhangers ook, maar dat zijn sowieso al niet noodzakelijkerwijs dezelfde aspecten.
  Ze zijn tuk op Vladimir Poetin ...

Dit valt al volledig in de categorie "wild om zich heen slaan". Waar hij bedoelt, is dat die mensen niet dezelfde mate van rabiate Koude Oorlgsdenkbeelden hebben als hijzelf.
  Ze zijn tuk op Vladimir Poetin, zelfs terwijl hij Aleppo platbombardeert;

Brullen van de lach!!! Anmerinanen bombarderen alles plat wat ze voor de voeten loopt.
  ... tegen de mondialisering; tegen het establishment; tegen of sceptisch over de NAVO, de hoeksteen van de westerse alliantie;

Heerlijk, hè ... Bij de Cohen's loopt het gal er naturlijk van over. Die prompt, in zijn opwinding, een hele domme opmerking maaakt, tevens een soort samenvatting:
  ... en ze zien achter alles een samenzwering van wat Trump 'mondiale financiële machten' noemt.

Juist ja ... Een erkenning: mondialisering, het establishment, de NAVO, de "westerse alliantie": het zijn allemaal diverse apsecten van één overkoepelend ding: de domnantie van de financiële makrten. De Joden en Joodsisten van Wall Street.
    En als lakei van de Joden en Joodsisten van Wall Street, gaat Cohen driftig verder met wild om zich heen slaan:
  En dan is er nog het gegeven dat bijna de helft van de vrouwelijke Labour-parlementariërs Corbyn heeft beschuldigd niets te doen om het 'walgelijke en totaal onaanvaardbare' misbruik van vrouwen onder zijn aanhangers te stoppen.

Brullen van de lach!!! Het wapen werkt, naar eigen bevinden in ieder geva , zo goed tegen Trump, dus laten we het ook elders inzetten. Anderszinse feiten geen bezwaar.
  De beweging van 'Corbynistas' - een alliantie van jonge linkse dromers en ouderwetse leninisten die Tony Blairs centristische New Labour net zo grondig vernield hebben als Donald Trump de Republikeinse Partij - hangt een ideologie aan. Deze is anti-Amerikaans en antiwesters en antikapitalistisch.

En alweer zo'n fraaie uitschrijving: het neoliberalisme is dus hetzelfde als Amerikaans, westers en kapitalisch.
     En zoveel dwaasheid kan natuurlijk alleen komen uit de pen van een zelfingenomen ideologie-purist van de ergste:
  Corbyn ... is een zelfingenomen purist van het ergste soort ...

Waarna de zelfingenomen purist van het ergste soort uit pure ergernis alle camoeflage laat vallen:
  Dus als Trump valt voor stijlbloempjes ...over de banken en de financiers die samenzweren om de Amerikaanse soevereiniteit te vernietigen

"Pretty accurate so far"... Niet alleen de Amerikaanse soevereiteit, maar alle nationale soevereiniteit uitleg of detail ... De Joden willen een grensloze wereld waar slechts één ding waarde heeft: datgene dat ze in huifkaren makkelijk kunnen vervoeren: geld (en schilderijen). En dat dit hier omschreven wordt als "Joods" kan omdat Cohen het zelf ook doet:
  Dus als Trump valt voor stijlbloempjes met een antisemitische ondertoon ...

Dus wel of niet de ideeën van Trump aanhagen gaat over het wel of niet aanhangen van Joodse ideeën. Zegt Roger Cohen.
    Terecht.
    Waarna hij verder gaat met een reeks beschuldigingen aan het adres van Corbyn en aanhang van "Antisemitisme!!!". En iedereen die tegen Israël is, is ook een antisemiet ... :
  Hij heeft toegestaan dat het woord 'zio' - een antisemitische term die gebruikt wordt door de Ku Klux Klan - een modieus scheldwoord werd in Labour-kringen op universiteiten en elders.

... erger dan de Ku Klux Klan.
    Enfin, hartelijk dank voor dit exposé, Roger Cohen.
    En Bert Wagendorp ligt nog even toe wat ze in petto hebben mochten zo ondanks de inzet van alle mogelijke middelen behalve moord niet hun zin krijgen:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2016, column door Bert Wagendorp

Apocalyps

...    Er staat nog maar één persoon tussen hem en het Witte Huis, en dat is Hillary Clinton. Die stelde het in het interview iets scherper: 'Ik ben de laatste die tussen jullie en de apocalyps in staat.' ...
    ...Als Trump president wordt, is er nooit eerder een idioot dichter bij de rode knop geweest. Hij staat inmiddels behoorlijk achter, en volgens onze Michael Persson kan alleen Iets Heel Ergs nog voorkomen dat Clinton president wordt. Ik hoop dat dat hele erge zich niet zal voordoen.
    .... Ik ben doodsbang voor Donald Trump.


Red.:    En wat is dan die door Hillary en haar Joden aangekondigde apocalyps mocht Trump aan de macht komen:
  ... misschien bedoelde Clinton het helemaal niet symbolisch en verwees ze naar Openbaring ('Apocalyps'), het laatste bijbelboek over de eindtijd van de aarde.

Die haar moderne versie komt in de vorm van:
  ... In elk geval is sinds de atoombom op Hiroshima de apocalyps het woord ...

Oftewel (voorspelbaar):

Niet Iran of Noord-Korea zijn Het Rijk van het Kwaad, maar de Joden en Joodsisten regerend in Amerika.
    Grunberg geeft weer een mooi voorzetje:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2016, column door Arnon Grunberg

Verkiezingsuitslag

Trump is bereid de uitslag van de verkiezingen te erkennen, als hij wint. ...
    Trump, die niet zal winnen, heeft zijn best gedaan om het democratische proces zo veel mogelijk schade toe te brengen, onder andere door de samenzweringstheorie respectabel te maken. ...
    Een stem op Trump, Wilders of Le Pen is een stem voor euthanasie op de democratie.


Red.:   Sprekende of schrijvende of besturende Joden zijn euthanasie voor de democratie en de hele mensheid.
    Je zou zeggen dat dit toch allemaal al meer dan genoeg was. Maar het volgende is esthetisch dermate aantrekkelijk geformuleerd, dat het er toch ook bij moest. Het is namelijk de vorm van een volmaakt drieluik, drie columns op drie opeenvolgende dagen. Waarbij ieder van de drie een hoofdaspect van de Joodse cultuur afhandelt, afrondend op de hier al bekende manier. Eerst even het drietal en de belangrijkste boodschap achter elkaar:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2016, column door Arnon Grunberg

Verschillen

Zondag ontving de essayiste en oorlogsjournaliste Carolin Emcke de Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In haar dankwoord stelde ze: 'Er zijn geen voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om als mens erkend en beschermd te worden.' ...


Red.:   Fase of stap 1: het Krankzinnig Absolutisme. En 'krankzinnig' hier bedoeld in de letterlijke zin: "ziek van geest".
    Dan de toepassing:


Uit: De Volkskrant, 28-10-2016, column door Arnon Grunberg

Kind

... Harry Mulisch in zijn Brief aan mijn ongeboren kind, zaterdag afgedrukt in de Volkskrant. Ook schrijft hij: 'Ik heb besloten een kind te krijgen, een vreemdeling in huis te nemen.'
    Tussen een kind krijgen en een vreemdeling in huis nemen bestaat inderdaad geen wezenlijk verschil, hooguit dat het kind nog niet volwassen is.     ...


Red.:   Dus "Alle migratie is GOED!!!"
    En tenslotte voor wie van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid wil afwijken:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2016, column door Arnon Grunberg

Neurenberg

De laatste keer dat ik in Neurenberg had voorgelezen was in 2004. ... het museum ter nagedachtenis aan de Neurenberger processen was de moeite waard.
    Dat gold ook voor de Reichsparteitagsgelände, waar de NSDAP partijdagen organiseerde ...
    Ik was terug in Neurenberg. ... stak een oudere, goed uitziende heer zijn vinger op. Hij heette Leon Weintraub en wilde iets over zijn moeder vertellen. De laatste keer dat hij haar had gezien was op het perron van Auschwitz, 1943 of 1944. ...


Red.:   De afwijkers van het Krankzinnige Absolutisme en de Absolute Migratievrijheid zijn bedrijvers van de Holocaust.
    De kern van het Joodse denken in drie stappen.
    Dat je daarmee een Holocaust krijgt, staat vast.
    Het eerste artikel, de kern, behoeft nog wat nadere analyse - het is de basis van de Kwaardaardigheid:

  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dit krankzinnige Absolutisme is de kern van het Joodse denken, zo'n achtduizend jaar geleden verbaliseerd in de vorm van De Absolute Godheid, en alles wat daarachter komt zoals dat krankzinnige boek met zijn Absolute Wetten.
    Dat het hier uit de mond van een niet-Joods iemand komt, is totaal onbelangrijk. Ze heeft het regelrecht uit de Joodse cultuur. Duitse intellectuelen zijn hogelijk besmetgevaarlijk voor dit soort zaken. Ze kunnen hele bibliotheken vullen met boeken over "Das Wesen des Daseins".
    Deze specifieke intellectueel laat dat ook zien in haar biografische sporen: opgeleid bij de Harvard Jews, en publicerend in de door Grunberg aanbeden Süddeutsche Zeitung.
    Ook als losse uitspraak is ze krankzinnig om twee redenen. Ten eerst is het "Geldt voor alles" uitspraak, en beide soorten", "Geldt voor alles" en "Geldt voor niets", zijn krankzinnig . Ze zijn van de soort: "Als je de hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken".
    En ten tweede is het veld van toepassing extra krankzinnig. Wat daar in feite staat is "Alle mensen zijn GOED". Na welk herformuleren verder bewijs overbodig hoort te zijn. Het slaat op Hitler, Himmler, Mengele en ga de rest van het rijtje maar af.
    Dit wat betreft de losse uitspraak.
    Maar dit is dus natuurlijk niet bedoeld als losse uitspraak. In deze losse uitspraak zit een verder reikende boodschap:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven.

Dus nu zijn we van "Alle mensen zijn GOED" overgegaan op "Alle groepen met verschillende culturen kunnen met elkaar samenleven". Wat gereduceerd kan worden tot "Alle culturen zijn GOED". Waarop nog steeds dezelfde weerlegging van toepassing is, natuurlijk. Want we zijn in feite doodgewoon gegaan van individuen in de eerste uitspraak, naar groepen in de tweede. Dus volgens mevrouw Emcke, en Arnon Grunberg kunnen bijvoorbeeld ook Joden en nazi's met elkaar samenleven.
    De rest van deze column bestaat uit diverse vormen van herformuleren van deze stelling:
  Ze voegt eraan toe dat wij onze voorstellingen van wat het goede leven is niet hoeven te begrijpen om met elkaar te kunnen samenleven. Ook suggereert ze dat seksuele voorkeur en religie niet tot een vastgeroeste identiteit hoeven te leiden.
    Haar pleidooi komt erop neer dat wij wezenlijk van elkaar mogen verschillen: de kern van de open samenleving.
    Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.
    De ander mag de ander blijven, ik mag hem niet begrijpen, hem zelfs onaardig vinden. Toch hoeven wij ons niet door elkaar bedreigd te voelen.

Hier staat voortdurend hetzelfde met telkens andere woorden: "Alle culturen kunnen naast elkaar leven". Wat Grunberg samenvat in zijn laatste zin als:
  Dat is vrijheid, dat is liberalisme.

Wat equivalent is aan: tussen verschillende culturen bestaat geen enkel punt van conflict dat niet onoplosbaar is, want conflicten die oplosbaar zijn kunnen opgelost worden en aan het einde zijn er dus geen conflicten. Oftewel: er staat echt: "Tussen culturen bestaan geen onoplosbare conflicten".
    Populairder geformuleerd: "De maan is van groene kaas" gaat samen met "De maan is van steen". Of weer wat praktischer: "De wereld wordt geregeerd door Jahweh/GodÁllah gaat samen met "De wereld wordt geregeerd door mensen".
    Natuurlijk is dat niet zo, en daarom staat er dit:
  Tegenwoordig geloven veel mensen echter dat verschillen niet mogen bestaan, dat gelijkschakeling nodig is om de vrede te bewaren: de kern van de totalitaire samenleving.

Oftewel: wie gelooft dat er ook onoplosbare culture verschillen bestaan, is een nazi. Dat 'totalitaire samenleving' is natuurlijk gewoon pedante taal voor "nazi" - zoals blijkt uit de derde column. Of "communist". Vermoedelijk nog erger in de ogen van Grunberg.
    Waarmee ook is eigenaardigs is blootgelegd: kennelijk is er ook iets als 'totalitaire samenleving', en daarmee is samenleven duidelijk niet mogelijk.
    Een contradictie ten opzichte van het voorgaande.
    Vermoedelijk is het wiskundig bewijsbaar dat absolute uitspraken altijd leiden tot contradicties.
    En in ieder geval aannemelijk te maken is de regel dat contradictie en leugen bijna automatisch leidt tot Kwaadaardigheid.
    Andere zaak: de ernst van het verschijnsel. Neem eerst als maatstaf iets dat een erkende afwijking is: paranoia. Ziekelijke achterdocht of achtervolgingswaan. En neem deze meneer: Daniel Kehlmann, die volgens het artikel in de Volkskrant en het item op Wikipedia een beroemde Duitse schrijver is, maar weinig gemeen het met andere Duitse schrijvers, en veel met de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg, wat niet toevallig is want beide zijn van Joodse afkomst. De beroemde Duitse schrijver Daniel Kehlmann mocht een lezing houden in Nederland - iets eervols bij de Universiteit Groningen). En omdat het zo'n eervol persoon is, met een groot stuk (anderhalve pagina) in de Volkskrant.


Uit: De Volkskrant, 05-11-2016, door Daniel Kehlmann

Een perfecte gelukkige totalitaire wereld


Red.:
   Juist ja... Oftewel: hoe meer geluk in een maatschappij, hoe totalitairder die maatschappij, en hoe totalitairder een maatschappij, hoe meer geluk.
    Dat staat hier, en als er iets ander bedoeld wordt, moet men iets anders schrijven.
    Trouwens, het lijkt bijna letterlijk overgenomen van Arnon Grunberg.
    Maar misschien is die kop geen goede representatie van de inhoud:
  Omdat een film het resultaat is van samenwerking, brengt hij altijd naar voren wat hij probeert te ontkennen. In dit geval is dat totalitarisme, het feit dat de wereld in het duister raakte en de lichten in heel Europa uitgingen. Daar zat ik, die lentemiddag, op onze bank en staarde in het duistere hart van de 20ste eeuw.

Oké, het gaat over een film, en die film belicht het duistere hart van de 20ste eeuw.
    De terminologie 'het duistere hart van de 20ste eeuw' is natuurlijk een vrij lang synoniem voor "De Holocaust". Dat kennen we allang.
    Op zoek nog meer maatschappij:
  Hannah Arendt wijst erop dat het een essentiële trek van de totalitaire staat is altijd stevig greep te houden op de onderdanen, geen enkele plek toe te staan die niet wordt gecontroleerd. Die staat moet overal zijn, daarom noemen we hem totalitair.

Hannah Arendt ... Tja, dat was te verwachten ... Heel Duits ook, die Hannah Arendt ...
  Iedereen die zich bezighield met de denazificatie van Duitsland had het gedrag van de soldaten van de heks moeten zien. Als de dictator verdwijnt, is nergens een sympathisant te vinden, geen enkele mededader, niemand die steun heeft verleend aan alle slechte dingen die gebeurd zijn. Iedereen buigt blijmoedig voor de nieuwe leiders, en als die om de bezem vragen, kunnen ze die krijgen.

Há ... In de film schijnt een heks voor te komen. En die heks is in de maatschappij de dictator. En er zijn lieden in dienst van de heks dus in dienst van de dictator. En als de dictoror met heel veel geweld een kopje kleiner is gemaakt, lopen die lieden over naar de andere kant.
  De Heks en de Tovenaar lijken elkaars tegenpolen: echte tovenarij tegenover goocheltrucs, gespannen kwaadaardigheid tegenover ontspannen blijmoedigheid, het duistere kasteel van de heks tegenover de stralen-de schoonheid van de Smaragden Stad. Toch zijn op een of andere geheimzinnige wijze beide magiërs verbonden: de populist lijkt de dictator nodig te hebben en de dictator moet ook een populist zijn.

Há ... Er is ook een Tovenaar. Die kennelijk aanvankelijk wel goed lijkt, maar toch ook iets van de dictator in zich heeft. Maar waar komt dat populist nou vandaan komt ...?
    Dat hebben wij even overgeslagen, omdat het de clou zou verraden. Dus eerst maar verder op zoek naar maatschappij, en dat is meteen het einde van het artikel:
  Tegenwoordig is Kansas stevig in Republikeinse handen. De gevaarlijke, halfgekke man die nog steeds een niet te verwaarlozen kans maakt de 45ste president van de VS te worden, kan rekenen op de stem van Kansas.

Aaaahhhh ... Apen, mouwen, enzovoort. Het gaat allemaal over Donald Trump. Het Kwaad op Aarde Zelve. Dat is: Als je van Joodse origine bent of anderszins bij de elite hoort. De kapitaalfascisten.
    Maar nu zijn we al echt helmaal aan het einde van het artikel. Met slechts een paar stukjes citaat die op de maatschappij slaan. Waar gaat de rest dan over?
    Kijk, dat viel samen met de clou over de identiteit van de Tovenaar annex diactoro:
  Oz is een populist, een goedaardige dictator, een oplichter die aan de macht is gekomen door wonderen te beloven, zonder ooit van plan te zijn die te verrichten.

Ja ja ... De rest van het artikel gaat over een sprookje. The Wizard of Oz. Of liever, de film over het sprookje maar die film volgt het sprookje hondstrouw. En dat sprookje stamt van ...
  Jaren later heb ik ook het boek gelezen waarop de film is gebaseerd. L. Frank Baum was 44 in 1900, toen het boek uitkwam. Baum was gefascineerd door de sprookjes van Grimm en hij wilde een boek schrijven waarin motieven uit Europese sprookjes voorkwamen op een manier die een jong Amerikaans publiek zou aanspreken.

... ruim voor die verschrikkelijke 20ste eeuw.
    En die meneer Kelhmann besteedt een hele lezing en in samenvatting anderhalve krantenpagina aan het leren van lessen voor na de 20ste eeuw uit een sprookje van voor de 20ste eeuw. En dat alleen maar omdat hij een hekel heeft aan Donald Trump. Een godsgloeiende pesthekel, dus.
    Nou, dat is toch al aardig richting "afwijking", hè ...
    En het grappige: hij geeft zelf ook nog een analyse van het verschijnsel waar hij aan lijdt:
  Als kind had ik The Wizard of Oz op een VHS-band. Ik heb hem wel twintig keer gezien, en iedere keer genoot ik weer. Ik hield van de muziek, de personages, het verhaal en van het moment waarop de Boze Heks wegsmolt in een zwarte plas.    ...
    De nieuwe wereld die Dorothy betreedt, is niet alleen maar mooi. Dat was een van de dingen die mij enorm verrasten toen ik de film een paar maanden geleden weer eens bekeek, op een middag, samen met mijn zoon. Ik had me ingesteld op een mooie, nogal saaie en iets te zoete kinderfilm en was verbaasd dat mijn geheugen me lelijk had bedrogen.
    ... Daar zat ik, die lentemiddag, op onze bank en staarde in het duistere hart van de 20ste eeuw.

Brullen van de lach!!! Er is inderdaad iets bedrogen, maar dat is niet het geheugen. Het is het beeld van het heden. Dat beeld van het heden is totaal geperverterd.
    Wat begonnen is het het idee dat er goed schuilt in neoliberalisme, vrije immigratie, financiële markten, de kapitaalfascisten, en haar huidige voorvrouw in de politiek: Hillary Clinton.
    Het nomadisme en het nomadistische volk.
    En daartegenover de duivel Trump, die de grenzen wil sluiten en arbeidsdumping wil voorkomen.
    Een volkomen spiegelbeeldig universum hebben die mensen in hun hooofd.
    Gestoord en kwaadaardig. Zo gestoord dat ze kwaadaardigheid geprikkeld raakt door iets als een sprookje uit eind 19de eeuw.
    Over paranoia gesproken.
    Nog even terug naar die kop: meneer Kehlmann pleit voor een "perfect gelukkige" wereld totalitair geregeerd door kapitaalfascisten. Die naast meneer Kehlmann zelf en mevrouw Arendt, nog een derde menselijke vertegenwoordiger heeft in dit anderhalve pagina lange verhaal:
  De Vogelverschrikker wil een brein, een geest, een bewustzijn, maar zoals filosofen als Daniel Dennett ons voorhouden

Dit geheel naar die oude wijsheid uit de gelukkige wereld zonder kapitaalfascisten: "Waar de genen vol van zitten, loopt de mond van over" ...
    Donald Trump is gekozen tot president van Amerika. De meest gematigd formulerende van alle Joodse columnisten bij The New York Times, Paul Krugman, stort zijn hart uit:


Uit: Volkskrant.nl, 09-11-2016, column door Paul Krugman (The New York Times). Vertaling: Lisa Negrijn.

NYT-columnist Paul Krugman: 'Nacht van afschuwelijke openbaringen'

We weten nog niet wie het Kiescollege zal winnen, maar terwijl ik dit schrijf lijkt het erop - ongelofelijk en verschrikkelijk genoeg - dat Donald J. Trump de kiezers op zijn hand heeft. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat mensen zoals ik, en waarschijnlijk zoals de meeste New York Times-lezers, het land waarin we wonen werkelijk niet begrepen. ...


Red.:   Dat heeft niets met begrijpen te maken, maar met een verschil in ideologie. Krugman gaat het uitlegggen:

  We dachten dat de natie, hoewel we raciale vooroordelen en misogynie nog lang niet ontstegen zijn, door de jaren heen ontzaglijk veel opener en toleranter was geworden.

De blanke mensen waren dat ontstegen, maar de negers, latino's, en moslims stijgen in aantal en hebben de raciale vooroordelen, misogynie, ras- en clan-denken en intolerantie doen stijgen, naar bijna-Middeleeuws niveau, het niveau waarin de thuisculturen zitten, zie Afrika, Mexico, en Midden-Oostië.
  We dachten dat de grote meerderheid van de Amerikanen waarde hechtte aan democratie en regering volgens de wet.

Hier verklaart Krugman openlijk dat hij democratie haat. Wat natuurlijk is: de Joodse ideologie is de aartsvijand van de gewone burgers. Van het volk.
  Nu blijkt dat we het mis hadden. Er blijkt een enorm aantal mensen te zijn - blanke mensen, voornamelijk woonachtig in landelijke gebieden - die ons idee van waar Amerika voor staat helemaal niet delen.

Klopt. Die willen die (rabiate) neoliberalisme, arbeidsdumping, globalisering, macht van de financiële machten enzovoort niet. Ze willen het kapitaalfascisme niet. Het Joodse en Joodsistische kapitaalfascisme.
    En Krugman laat even weten wat hij daarvan vindt:
  Voor hen staat het voor bloed en aarde, voor het traditionele patriarchaat en raciale hiërarchie.

Oftewel: iedereen die tegen het Joodse (Krugman heeft het weglaten van 'en Joodsisten' gelegitimeerd) kapitaalfascisme is, is een fascist en racist.
    Slot:
  We zullen onze moed bij elkaar moeten rapen en voorwaarts moeten gaan, maar dit was een nacht van afschuwelijke openbaringen, en een flinke dosis wanhoop lijkt mij geoorloofd.

Dat laatste klopt: op één of andere manier zal het Joodse kapitaalfascisme uit de wereld gewerkt moeten gaan worden. Als dat op de onbewuste manier gebeurt, dreigt er een nieuwe holocaust.
    Een ander aspect waarvan de tekenen ook steeds duidelijker werden, is door deze schok ook volledig naar buiten gekomen. Drie bewijzen op "papier" uitleg of detail :

De tekst in het linker paneel:
  "As a Jew, I am very judgmental. As a street Jew, doubly so." - Sidney Lumet

In het rechter paneel, een prominente neger (zwarten zijn blanken witten gaan noemen, en wij noemen dus vanaf nu zwarte negers), Van Jones die op dramatische wijze zijn hart uitstort over de winst van Trump - voor de camera's van CNN (a.k.a. Clinton News Network). De boodschap: de winst van Trump is een bewijs dat de witten de zwarten haten.
    Bewijs 2:


Uit: Volkskrant.nl, 9 november 2016, 13:27 uitleg of detail

Amerikaanse sterren willen emigreren

Wat hebben Bryan Cranston, Samuel L Jackson, Amy Schumer en Barbra Streisand met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal gezegd dat ze de VS verlaten als Donald Trump de verkiezingen wint. Theladbible.com maakte een lijstje.
    Of in Samuel L. Jacksons woorden: 'If that motherfucker becomes president, I'll move my black ass to South Africa!'


Red.:   Bryan Cranston (> 1/8), Amy Schumer en Barbra Streisand: Joodse origine. Samuel L. Jackson: neger.
    Derde bewijs:


Uit: Volkskrant.nl, 09-11-2016. uitleg of detail

Amerikaanse media: hoe konden we er zo naast zitten?

...    In peilingen lieten witte kiezers niet van zich horen, in het stemlokaal wel. Witte Amerikanen kozen massaal voor Trump, terwijl zwarte en latino-minderheden niet zo enthousiast voor Clinton als ze vier jaar geleden voor Obama waren. Dat zette opiniepeilers op het verkeerde been, aldus The Washington Post.    ...


Red.:   Het is Joden en negers (en andere gekleurde minderheden) samen tegen de blanken.
     Maar let op: maatschappelijk gezien is het moeilijk om gemeenschappelijke eigenschappen of aspecten te vinden die negers en Joden gemeen hebben. Op ééntje na: beide parasiteren op de door blanken gecreeërde welvaart.

    Die samenzang tussen Joden en negers was op de hele televsieavond waar te nemen. De BBC had een neger als mede-presentator, en een Jood als pollster. En dit fenomeen was in alle Engelse en Amerikaanse media te zien. En dit fenomeen was in alle Engelse en Amerikaanse media te zien. De combinabtie van negers en Joden was zwaar oververtegenwoordigd ten opzichte van de numerieke verhoudingen in de bevolking als geheel. Numeriek zijn het dus parasieten. Dit zet zich voort in de sociaal-economische factoren: ze onttrekken veel meer aan economie en maatschappij dan ze er in stoppen.
    De reacties van Grunberg (bij de eerste was de uitslag nog niet bekend):


Uit: De Volkskrant, 09-11-2016, column door Arnon Grunberg

Voorspelling

...    Een stem op Trump was een stem op Poetin en alles waar Poetin voor staat - totalitarisme zonder werkelijke ideologie, daarin verschilt het poetinisme van de totalitaire bewegingen uit de 20ste eeuw. ...


Red.:   En er na:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2016, column door Arnon Grunberg

Opgeschoven

... zeker is dat Amerika richting Poetin is opgeschoven. Vermoedelijk zullen toekomstige historici naar 2016 kijken zoals we nu naar pakweg 1912 kijken.    ...


Red.:    De Joden hopen op Armageddon, om eindelijk vat Het Geestelijke Lijden van hun Bestaan verlost te worden ...
    De volgende: David Brooks - ook hier nog van voor de uitslag:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2016, door David Brooks,  columnist van The New York Times.

Dit nooit weer: Amerika moet derde partij krijgen

Als ik deze verkiezingen moest samenvatten, zou ik ze een sociologische revolutie noemen, een morele waarschuwing en een politieke oproep.
    Sociologisch is dit een les geweest in hoe samenlevingen uit elkaar vallen. Het campagneteam van Trump functioneerde als een vloedgolf die de toplaag van de aarde wegspoelde en zo de afgronden en spleten daaronder onthulde en vergrootte.


Red.:    Het is precies andersom: het zijn de Joden gedomineerde media die totaal gewone politieke maatregelen: beperking van immigratie, vertaald hebben tot racisme, oftewel: hebben de etnieën uiteengedreven

  De kloof tussen hoe hoger en lager opgeleiden de wereld zien en tussen hoe ze stemmen, neemt toe.

Klopt. Door de Joden verspreide neoliberale ideologie.
  De kloof tussen ... Hetzelfde geldt voor ... zwarten en blanken, autochtonen en immigranten, jong en oud, stedelijk en landelijk.

Klopt. Allemaal gevolgen van het Joodse neoliberalisme en het Joodse migratie-totalitalisme.
  De campagne heeft ons teruggeduwd in onze tribale bunkers. Amerikanen lijken nu meer op clans die elkaar minder goed begrijpen.

Klopt. Allemaal door het denken van de Joodse clan, geconcentreerd in de hoofdstad van het Rijk van het Kwaad: New York, Waar meer Joden worden dan waar ook ter wereld.
  De afgelopen vijftig jaar hebben de meesten onder ons de vruchten geplukt van het feminisme, de burgerrechtenbeweging, massa-immigratie, het informatietijdperk en de seksuele revolutie. Maar zoals Charles Murray opmerkte, is er één sociale klasse door al deze ontwikkelingen geteisterd: blanke arbeiders.

Leugens: dat was tot voor de opkomst van het neoliberalisme zo. Toen de Joden zoals Friedman en Greenspan en de Joodse zakenbanken de macht overnamen, vanaf de jaren 1980, stagneerde die vooruitgang en werd het bergafwaarts voor iedereen behalve de top.
  ... dit jaar stonden de werkers op tegen hun bazen en grepen ze de macht over de Republikeinse Partij.

Tegen de Joodse en Joodsistische bazen, want zoals voor iedereen zichtbaar was, Clinton zat in de zak van de door Joden gedomineerde top, inclusief een warme band met het door Joden gedomineerde Waal Street en de door Joden gedomineerde media.
  Dat zou vooruitgang zijn en zelfs inspirerend, maar de revolte van de arbeidersklasse - misschien vanwege de kandidaat die haar leidt - is ook een aaneenrijging van intolerantie, antisemitisme, klassen- en vrouwenhaat en een flirt met het autoritaire model die het Amerikaanse weefsel verder verscheurd heeft.

Leugens: er is bij Trump-aanhagers geen sprake van (extra) intolerantie, vrouwenhaat, antisemitisme. Voor een deel vermoedelejk wel van klassenhaat.
  Onze politieke kloof komt nu gevaarlijk overeen met onze raciale en klasse-verschillen. Wat dreigt is een drie-eenheid van onenigheid met afschuwelijke gevolgen.

Klopt. Allemaal door Joodse ideologie.
  ... het wordt nu duidelijk dat de noodzaak van een derde partij groter wordt dan de barrières.
    De Republikeinse Partij blijft waarschijnlijk de blanke arbeiderspartij, voor gesloten handel, gesloten grenzen en een Amerikaanse terugtrekking uit de wereld. ...

Er tegenover staande een wereld van globalisering vrije immigratie en Amerikaanse rondbombarderen over de hele wereld. Oftewel: de Joodse wereld.
    Brooks had het nauwelijks helderder kunnen stellen.
  ...  De Democratische Partij wordt ondertussen steeds meer gedomineerd door de Sanders-vleugel met zijn eigen linkse populisme. ...

Dat is naturlijk ook helemaal fout, wnat zpou een einde maken aan het neoliberalisme.
  Er moet een partij komen voor de mensen die nu dakloos zijn

Dat zijn dus de overblijvende groep: de intellectuele elite, de media, de kunstenaars, de Joden, de negers, de latino's de moslims en alle andere immigranten.
    Hartstikke helder: nomadische parasieten tegen degenen die thuisblijven en produceren.
    En dat moet verspreid worden over de hele wereld:
  Er moet een patriottische partij zijn die begrijpt dat de wereld ermee gediend is als Amerika optreedt als leidende supermogendheid.

De Joden zijn een bron van Kwaadaardigheid op Aarde.
    De volgende dag was de uitslag daar. Aan de beurt is één van de Joodse columnisten van de Volkskrant. Gelukkig vat hij vlak voor het einde zijn eigen column samen:


Uit: De Volkskrant, 10-11-2016, column door Bert Wagendorp

The Donald

 ...   Normaliter zou wat ik hierboven schrijf cynisme heten ...


Red.:   Cynisme: één van de drie inspiratiebronnen van seculiere Joden - de overige zijnde "Geld" en "Armageddon".
    En waarom dat cynisme? Daarom:

  Tussentitel: Een gewone president die het boze volk gaat naaien

Want dat "Het volk naaien" zien ze als een voorrecht voor henzelf ...
    Dag drie na Trump, de volgende Joodse columnist:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2016, column door Arnon Grunberg

Echec

...    Racisme, antisemitisme en seksisme zijn geen antwoord op maatschappelijke en economische problemen. Miljoenen kiezers in Europa en Amerika geloven dat dat wel zo is. Dat is het echec van de democratie.


Red.:   Wie op Trump stemt, is een seksist, racist, en antisemiet. Het verbale atoomwapen van de Joden. Waar ze mee gooien zodra het levensonderhoud in gevaar dreigt te komen: het parasiteren op de blanken.
    En de situatie is zo ernstig, dat zo veel mogelijk onder de wapenen worden geroepen. En voor de volgende geldt ook nog: "Laat je nooit misleiden door mooie woorden":


Uit: De Volkskrant, 11-11-2016, door Joseph Nye, doceert aan Harvard University en schreef Is the American Century Over? © Project Syndicate

Altijd óf triomfalisme óf neergangsdepressie

De VS blijven een centrale rol spelen in de wereld, ook onder president Donald Trump.

Tussentitel: Trump heeft gelijk: een compleet isolement van Rusland moet worden voorkomen


Red.:   Oftewel: geen Koude Oorlogstaal meer en het opheffen van die Koude Oorlogssancties. Zegt de Harvard-Jood. Zou je denken. Hier de werkelijkheid:
  Ten slotte Rusland. Het is een land in neergang, maar met een nucleair arsenaal dat volstaat om de VS te vernietigen en dus een potentiële dreiging; het is bijna geheel afhankelijk van de inkomsten van energiebronnen, heeft corrupte instellingen en onoverkomelijke demografische en gezondheidsproblemen.
    President Poetins buitenlandse interventies, bedoeld om Rusland weer groots te doen voorkomen, verergeren de langetermijnvooruitzichten alleen maar. Maar op korte termijn zijn neergaande landen vaak gevaarlijker, omdat ze meer risico's nemen.

Dus nog steeds precies dezelfde Koude Oorlogstaal. En ...
  Financiële sancties zijn nodig voor afschrikking

En precies dezelfde Koude Ooorlogssancties.
    En naast deze column van de Harvard Jew, stond een column van een EU-Jew:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2016, door Mark Leonard, directeur van de European Council on Foreign Relations. © Project Syndicate

Europa staat er nu alleen voor


Red.:   De indeling in de Joodse groep is niet expliciet gevonden, maar de boodschap is 100 procetn Joods(istisch), de originele bron is Joods (Project Syndicate), en het hoofd is een regelrechte kruising tussen Leon de Winter en Rob Wijnberg.
    Oh ja, die boodschap:

      'Europese Trumps' moeten begrijpen dat ze in hun eentje hun nationale belang moeilijk kunnen verdedigen. Om in Trumps wereld te overleven, moeten ze Europa weer groots maken.

En, zoals een reageerder opmerkte: "Als Clinton was gekozen, was weer vast wel weer een andere reden gevonden om de EU groter te maken".
    En op dag vier een extreem geval van het soort Joodse leugens - een geval van rabiate hondsbrutaliteit:


Uit: Telegraaf.nl, 12-11-2016. uitleg of detail

New York Times belooft onpartijdige berichten

The New York Times heeft zijn abonnees een opmerkelijke e-mail over de berichtgeving over Donald Trump gestuurd. In het schrijven aan zijn lezers verzekerde de krant voortaan onpartijdig en fair over de aankomende president te zullen berichten.
    De grootste krant van de Verenigde Staten toonde zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een duidelijke fan van de Democratische kandidaat, Hillary Clinton. The New York Times benoemde Clinton al snel tot favoriet voor de overwinning. De antipathie jegens de Republikein Trump werd in de kolommen niet bepaald onder stoelen of banken gestoken. De e-mail aan de lezers was ondertekend door Arthur O. Sulzberger jr., de uitgever van de krant. over eenzijdige en partijdige berichtgeving’.   ...


Red.:   Kwaadaardig liegende Joden liegen kwaadaardig dat ze zullen stoppen met kwaadaardig liegen.
    Meer over deze kwestie en de Joodse betrokkenheid hier uitleg of detail .
    Al een paar keer is opgemerkt dat wat hier en nu herkend wordt, in één of andere vorm ook voor de Tweede Wereldoorlog moet hebben gespeeld, gezien de 8000 jaar oude Joodse cultuur. Hier een bewijs van die veronderstelling:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2016, rubriek De kwestie, door Peter de Waard

Wordt Trump ook president van de Fed?

Rond de Federal Reserve (Fed) doen meer samenzweringstheorieën de ronde dan over de Bilderberggroep, de Orde van Vrijmetselaren en de moord op John F. Kennedy samen.
    Een daarvan is dat de Titanic in 1912 expres vlak langs een ijsberg koerste, zodat die lek zou slaan en zou zinken. Aan boord waren drie felle en steenrijke tegenstanders van de opzet van de centrale banken (Benjamin Guggenheim, David Astor en Isidor Straus) en zij zouden met het schip in de diepte verdwijnen.    ...


Red.:   Er is absoluut geen complottheorie nodig om te constateren dat het hier gaat om drie Joden. Uit diezelfde tijd kennen we sowieso de rijkste van dit soort lieden: Rothschild. Ook Joods. Kortom: hiermee is onomstotelijk bewezen dat het Joodse kapitaalfascisme voor de Tweede Wereldoorlog in ieder geval ongeveer hetzelfde was als in deze tijden erna. Kortom: alle causaliteit voor de holocaust is onomstotelijk duidelijk: het was wraak op een parasitische cultuur.
    En daar is íe ... De volgende stuip van de reeds voorspelde kotsaanval van Grunberg. Hij was wel geprovoceerd, door de uitverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president, en de juridische ondergang in het Wilders-proces (deel 2) - het resultaat verdraagt geen afkorting:


De Volkskrant, 21-11-2016, column door Arnon Grunberg

Joden

Lezers van de Volkskrant, willen jullie meer of minder Joden in dit land? Minder? Dan gaan we dat regelen. Dit land is van ons en niet van de mensen die het van ons willen afpakken en al helemaal niet van de elite.
    U begrijpt dat als ik over Joden spreek, ik het over criminele Joden heb en dat zijn er een hoop. Er zijn natuurlijk criminelen die beweren dat ze geen Joden zijn, maar die liegen.
    Is dit kwetsend? Ach, laten we niet te snel in een kramp schieten.
    Stem op 15 maart aanstaande op onze partij en dan zult u het zien, binnen een paar maanden zijn er stukken minder criminele Joden in ons land.
    De vrijheid van meningsuiting moet natuurlijk ook onwelvoeglijke meningen beschermen.
    Maar dat u wel weet waar u straks op stemt. Op een partij van hardwerkende Nederlanders die criminele Joden gewoon zat zijn.


Red.:   Een hartelijke aanbeveling. Joden zijn namelijk veel crimineler dan Marokkanen, zoals Grunberg al aangeeft. De Marokkanen plegen blauwe-boorden criminaliteit die weliswaar miljarden kost aan beveiliging en dergelijke, maar de Joden plegen de witte boorden variant, en die is, zoals iederen weet, veel en veel duurder. In de biljarden. Met onder andere lege binnensteden als gevolg omdat de winkelketens leggepluderd zijn door Joodse hedgefund-plunderkapitalisten.
    En nog even een bevestiging van de democratie-haat van de Joden:


Uit: De Volkskrant, 23-11-2016, column door Arnon Grunberg

Mr. Nobody

,,,    Nu de democratie zich niet meer vermomt maar er ronduit voor uitkomt dat zij veelal vulgair spektakel is ...
    Enkele van mijn vrienden menen dat het Trumpisme een halt moet worden toegeroepen ...


Red.:   Oftwel: democratie is als je op de Joden stemt.
    En van de natiestaten-haat - bijna hetzelfde natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 28-11-2016, column door Arnon Grunberg

Liberaal

... Ik ben geen antikapitalist, ...
    Ik ben voor vrijhandel ...
    Overheidsbemoeienis vrees ik ...
    Nationalisme veroorzaakt alleen rampen. ...


Red.:  "Ikke, ikke , ikke en de rest van stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all"... All over again ... Ondanks "Trump" ...
    Oh nee: dankzij "Trump"...
    En nog een voorbeeld ervan:


Uit: De Volkskrant, 07-12-2016, door Ulli d'Oliveira, emeritus-hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam

Verban geen terroristen


Red.:   Nou, is er nog meer nodig ...? Hier staat doodgewoon:

  Joodse meneer: Leve het islamitische terrorisme!

Nou ja, bijna dan ... Maar zo kan het echt niet in de krant dus hebben ze maar het eerste gekozen. Deze Joodse meneer en de Volkskrant.
    Nog even voor andere gevallen het lijstje leugens dat hier bij hoort, en dat dus ook indien elders toegepast tot dit vertaald moet worden,
   Intussen is zelfs de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa in het geweer gekomen.

Dat zijn dus Joodse en  Joodsistische landveraders en islamterrorisme-steuners.dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.
   Past het voorstel binnen het door het Europees Nationaliteitsverdrag

Dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landverraders en islamterrorisme.
   ... het wetsvoorstel het Vierde Protocol bij het Europees Mensenrechtenverdrag ontduikt

Ook dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landveraders en islamterrorisme.
    Overigens is er wel iets dat deze Joodse meneer wel echt gevaarlijk vindt, daar waar islamitisch terrorisme dat niet is:
   ... dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.

Oftewel: het weren van islamitisch terrorisme is veel gevaarlijker dan islamitisch terrorisme.
    Is het nu duidelijk waar deze en voor zover bekend alle andere Joodse meneren op uit zijn ...? Want die andere Joodse meneren laten precies dezelfde geluiden horen als deze Joodse meneer. Althans, de laatste die iets anders liet horen kan deze redactie zich niet heugen ...
    Slaat u alvast wat dingen in waarmee u zich kunt verweren ...
    Hè hè .... Daar is het eigenlijk ... Wat we voorspelden: Grunberg kotst het onderste deel van de onderbuik er eindelijk helemaal uit - golf 1:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2016, column door Arnon Grunberg

Bijles

...    Een deel van de achterban van de PVV, allicht ook de PVV zelf, wil ons doen vergeten dat witte, Europese mannen en vrouwen, veelal 'goede christenen', de Joden hebben vermoord. Wij moeten nu geloven dat de moslims dat op hun geweten hebben.
    Een deel van het Nederlandse volk blieft geen enkele historische schuld: geen slavernij, geen collaboratie, geen politionele acties.


Red.:   Arnon Grunberg haat alle blanke Nederlanders, omdat de blanke Nederlanders de Joodse Nederlanders hebben vermoord. Sprekende namens alle andere Joden, met name de Joodse Nederlanders.
    De verkiezingsstrijd tusen Trump en Clinton wordt door velen beschreven als die tussen de elite en financiële wereld versus de gewone burgers. Met Clinton staande voor elite en financiële wereld. Maar wat gebeurt er na zijn winst: Trump benoemt een aantal ex-Goldman Sachs figuren op kanbinetsposten. En de Volkskrant publiceert van de weeromstuit een kriisch artikel over Goldman Sachs. Deze redactie verbaasd, maar maakt er dankbaar gebruik van:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2016, door Koen Haegens

Government Sachs is terug

Uitgerekend onder Donald Trump keert Goldman Sachs terug in het centrum van de macht. De meest gehate bank ter wereld is voortaan ook weer de invloedrijkste.

Ze zijn er helemaal bovenop, de dames en vooral heren van Goldman Sachs. Niet dat het heel slecht ging de laatste jaren. De winsten bleven enorm, net als de bonussen. Maar in politiek opzicht praatte de bank nauwelijks meer mee. En dat is voor een firma als Goldman Sachs een enorm risico.
    Sinds bekend is geworden dat Donald Trump vier ex-Goldmannen in zijn ploeg zal opnemen, is de beurskoers met ruim 32 procent gestegen. Goldman Sachs is weer het alfadier onder de zakenbanken. ...
    Zo is Lloyd Blankfein aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen op 8 november niet weg te slaan uit de Amerikaanse huiskamers. Als een van de gezichten van het kwaad figureert hij in een campagnespot van Donald Trump. ...
    De afkeer lijkt wederzijds. Eerder heeft Goldman Sachs medewerkers verboden geld te doneren aan Trumps verkiezingscampagne. Een werknemer die dit toch doet, wordt ontslagen. Op zijn beurt maakt Trump al tijden zijn politieke tegenstanders zwart door ze aan de beruchtste zakenbank van Wall Street te linken. 'Ik ken die jongens bij Goldman Sachs', laat hij zich onder meer ontvallen. 'Ze hebben totale controle over Hillary Clinton.'
    ... Sinds zijn uitverkiezing heeft Trump niet minder dan vier voormalige Goldman Sachs-mannen benoemd in zijn entourage. Daaronder de extreem-rechtse chef-strateeg Steve Bannon. De journalist van de controversiële nieuwssite Breitbart werkte voorheen als fusie- en overnamebankier bij Goldman Sachs. Ook voor adviseur en hedgefondsmanager Anthony Scaramucci was dit het begin van zijn carrière.
    Dan is er nog Steven Mnuchin. Hij is de vierde minister van Financiën in korte tijd uit de stal van Goldman Sachs. ...


Red.:   Vermoedelijk, net als de directeuren van de Federale Bank, de FED, allemaal Joden. Net als deze natuurlijk:

   ... de opzienbarendste benoeming is die van Gary Cohn. Hij wordt de belangrijkste economische adviseur van Trump. Cohn is niet zomaar een bankier. Hij is de tweede man van Goldman Sachs,

En:
  Als geen ander heeft Goldman Sachs zich d... de afgelopen honderd jaar eigen gemaakt. Zo ver gaat haar knusse relatie met de Amerikaanse overheid terug. Een van de vroegste topmannen van de investeringsbank, Henry Goldman, was nauw betrokken bij de oprichting van de Federal Reserve, een eeuw geleden. De politieke invloed van Goldman Sachs bereikte zijn hoogtepunt vanaf de jaren negentig. Oud-bestuurslid Robert Rubin zorgde er in de regering Clinton voor dat de Glass-Steagall-wet werd teruggedraaid.

Net als de helft van de regering Clinton uitleg of detail .
  Die even innige als onduidelijke relatie tussen machthebbers en hun huisbankiers duikt door de hele geschiedenis op. Van de Italiaanse stadstaten tot de Rothschilds in de 19de eeuw

En deze, natuurlijk.
    En die relatie tussen macht en financiële wereld gaat heel ver. Durft zelfs de Volkskrant te citeren:
  Goldman Sachs is een vampierinktvis die zich rond het gezicht van de mensheid heeft gewikkeld - Matt Taibbi - publicist van Rolling Stone

Waarmee dus met maar heel weinig clausulering van kan maken:
  De Joodse cultuur is een vampierinktvis die zich rond het gezicht van de mensheid heeft gewikkeld

Amen.
    De vampierinktvisserij roept steeds meer tegenkrachten op:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2017, column door Arnon Grunberg

Extreemrechts

AfD-politicus Björn Höcke hield een beruchte rede in Dresden... Het Holocaustmonument werd door Höcke een 'monument van schande' genoemd. Let wel: geen schande dat uit Duitsland het Derde Rijk voortkwam, maar schande dat men de slachtoffers van dat Rijk herdenkt.    ...


Red.:   Aangaande achterliggende feiten vermoedelijk juiust: er komt niet zo snel aeen land in de herinnering dat zwarte zaken uit zijn verleden in het openbaar tentoonstelt. Geen Vietnam Memorial in Amerika. Behalve dan voor de eigen plegers van deze oorlogsmisdaad die ergens tussen de 1 en 2 miljoen slachtoffers heeft vereist en dus best wel in dezelfde categorie zit als het aantal Joodse. Maar ja... De Vietnamezen beheersen niet de westerse media en het westerse intellectuele debat dus hoor je niets over het feit dat de Amerikanen in het openbaar oorlogsmisdadigers vereren. En dat doen de Duitsers niet eens ...
    Hij heeft dus best wel enig recht van spreken, die Höcke ...
    Maar ja, geen toegang tot de hoekjes van de media  waar het fatsoen wordt uitgedeeld. zoals dit soort lieden wel hebben:
  ... rede in Dresden, waarover onder andere zaterdag in NRC door Bas Heijne is geschreven.

Lieden die fatsoensprijsjes krijgen. Of deze:
  In de Süddeutsche analyseerde Carolin Emcke Höckes rede.

Iemand die een heleboel fatsoensprijsjes heeft gekregen. Die Süddeutsche Zeitung is bij objectieve waarnemers trouwens even berucht als fatsoensvod als de Volkskrant. Die beide dingen vinden als "Rein is het nomadisme, smerig het aanzicht van de nederzetting, waaraan een einde gemaakt moet worden" (die Emcke heeft ook migrantenbloed). Hoewel ze dat natuurlijk wat anders zeggen:
  Rein is het vaderland, smerig de herinnering aan het verleden, waaraan een eind moet worden gemaakt.

En natuurlijk moeten met de nederzetting ook haar inwoners verdwijnen:
  En aan 'buitenlandse' smetten uiteraard: Amerika, Joden, moslims.

Kijk maar hier uitleg of detail hoe ze al aan dit beleid werken: blanken weg, en gekleurden ervoor in de plaats. Het Coudenhove-Kalergi plan uitleg of detail overgenomen door het door Joodsisme beheerste Europees Imperium uitleg of detail .
    Een bericht over zaken:


Uit: De Volkskrant, 24-01-2017, door Koen Haegens

Roofridder in mobieltjesland

Van chipmaker Qualcomm kunnen andere grote techbedrijven het bloed wel drinken. Ze vinden het bedrijf veel te inhalig.


Red.:   Waarbij vooral die eerste term onmiddellijk het idee deed opkomen om maar eens het internet te raadplegen. Hier is het resultaat:


Uit: wikipedia.org, ogeslagen 24-01-2017.

Qualcomm

Qualcomm is an American multinational semiconductor and telecommunications equipment company that designs and markets wireless telecommunications products and services. ...

Corporate history
Qualcomm was founded in 1985 by Cornell and MIT alumnus and UC San Diego professor Irwin M. Jacobs, USC, MIT alumnus Andrew Viterbi, Harvey White, Adelia Coffman, Andrew Cohen, Klein Gilhousen and Franklin Antonio. ,,,
   Steve Mollenkopf was promoted to president and chief operating officer of the company, effective November 12, 2011. Mollenkopf's appointment as CEO was announced on December 13, 2013 and took effect on March 4, 2014. He succeeded Paul E. Jacobs, who remains executive chairman.
    CFO Bill Keitel retired and was replaced by Applied Materials CFO George Davis on March 11, 2013. ...


Red.:   Hoofdoprichter (Irwin M. Jacobs): Joods, vorige CEO (Paul E. Jacobs): Joods, huidige CEO (Steve Mollenkopf ): Joods.
    En dit is hun moraal (uit het Volkskrant-artikel):
  In de ogen van zijn talrijke vijanden is de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm als een Middeleeuwse roofridder. De botterik die zich midden op de enige doorgaande route posteert en de weg verspert. Wie erdoor wil, moet tol betalen.
    Het verschil met de 21ste eeuw is dat het wapengekletter verruild is voor een juridisch steekspel. Vrijdag maakte Apple bekend dat het Qualcomm voor de rechter sleept. De eis is 1 miljard dollar (930 miljoen euro). Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor enkele cruciale onderdelen die in vrijwel elke smartphone en tablet zitten, zou zijn machtspositie misbruiken. Volgens Apple 'vestigt Qualcomm zijn dominantie door uitsluitingstactieken en overdreven royalties'.
    Het is voor het eerst dat Qualcomm, dat de aantijgingen dit weekeinde ongefundeerd noemde, hierover door een ander bedrijf wordt aangeklaagd. Maar ervaring in de rechtszaal heeft de in 1985 opgerichte onderneming uit San Diego ruimschoots.
    Qualcomm behoort zonder twijfel tot de meest omstreden technologiebedrijven ter wereld. ...
    In vrijwel alle ontwikkelde economieën ligt Qualcomm onder vuur. Vorige week beschuldigde de Amerikaanse kartelwaakhond Qualcomm van oneerlijke handelspraktijken. Vlak voor de jaarwisseling kreeg het om dezelfde reden een megaboete in Zuid-Korea, van omgerekend ruim 800 miljoen euro. In China moest eerder bijna een miljard euro betaald worden. En daar zal het zeker niet bij blijven, want ook de Europese Commissie heeft Qualcomm in vizier. De ontknoping in die zaak wordt later dit jaar verwacht.
    Qualcomm is niet het enige technologiebedrijf dat veel weg heeft van een advocatenfirma. Maar het heeft deze manier van werken tot in de puntjes verfijnd. Juridische procedures zijn aan de orde van de dag voor de Amerikaanse onderneming - zodanig dat ze volgens critici deel uitmaken van het verdienmodel. Dat draait voor een belangrijk deel om patenten en octrooien. Juridische constructies, ooit bedacht om innovatie te stimuleren. Alleen als een bedrijf een tijd lang exclusief de vruchten kan plukken van een nieuwe vinding, zo is de gedachte, loont het om te investeren in onderzoek.
    Die regelgeving is volgens critici verworden tot een schaamlap voor monopolistische praktijken van het ergste soort. Zo ook bij Qualcomm. ...
    De klacht is dat Qualcomm afnemers met het mes op de keel dwingt akkoord te gaan met een totaalpakket: de Qualcomm-chips en de peperdure licenties. Wie weigert, krijgt niets.
    Die strategie lijkt het concern geen windeieren te leggen. ...

Verrek... Dat zijn toch bijzonder veel van de kenmerken die al ruim voor de Tweede Wereldoorlog werden opgetekend ...
    Nog een paar Soros-cijfers en -gegevens:


Uit: De Volkskrant, 28-01-2017, door Jenne Jan Holtland

Orbáns natuurlijke doelwit

De Hongaarse premier Orbán verzet zich tegen de invloed van filantroop Soros. Nu Trump heerst, heeft hij de wind mee.


...    'Komend jaar wordt het jaar van de verdrijving van George Soros en de krachten die hij symboliseert', zei premier Viktor Orbán tegen het regeringsvriendelijke platform 888. Partijgenoot Szilard Nemeth sprak van 'pseudo-maatschappelijke organisaties die betaald worden om zich in te zetten voor big business en de wereld van politieke correctheid, over de hoofden van nationale regeringen. Die organisaties moeten op alle mogelijke manieren het land uit worden geveegd.'    ...
    ... Volgens Orbáns partij Fidesz gaat het om onder andere Transparency International, het Helsinki Comité en de Unie voor Burgerrechten (TASZ), stuk voor stuk organisaties die geld ontvangen van George Soros.    ...
    ... De door Soros opgerichte Open Society Foundations (OSF) hebben kantoren in 41 landen met een gecombineerde jaarbegroting van 870 miljoen euro.    ...
    Tegenwoordig zet Soros zich met OSF in voor vluchtelingen, homorechten en gediscrimineerde minderheden als de Roma - progressieve standpunten die hem tot lievelingsboeman maken in de overwegend nationalistische regio. ...
    Soros belijdt in zijn boeken en activisme juist een geloof in open grenzen, migratie, het Europese project en transnationale samenwerking.  ...
    Op het bescheiden kantoortje van de wereldwijd grootste corruptiewaakhond Transparency International vertelt directeur József Péter Martin (46) hoe commentaren op Facebook hem afschilderen als een 'buitenlandse agent'. ...


Red.:   Nog even die toevoegingen aan de lijst door Joden gecorrumpeerde organisaties: Transparency International, het Helsinki Comité en de Unie voor Burgerrechten.
    Arnout Brouwers => is voor zover bekend net genetisch Joods. Voor de rest totaal. Alle kwaad waar Joden naar streven: neoliberalisme, maatschappelijke onrust, financiële onrust, Koude Oorlog: Arnout is van dit alles een vurig-heet pleitbezorger. Toen hij dan ook aankwam met dit:


Uit: Volkskrant.nl, 05-02-2017, door Arnout Brouwers uitleg of detail

Veiligheidsexpert Lawrence Freedman: Trump is iemand die dingen kapot maakt

'Als we niet oppassen, gaat de internationale orde er aan'


Red.:   ... gingen onmiddellijk de alarmbellen rinkelen. Hier is resultaat:


Uit: independent.co.uk, 22-11-2009. Oliver Miles, is a former British ambassador to Libya uitleg of detail

Oliver Miles: The key question - is Blair a war criminal?

The terms of reference for the new Iraq inquiry allow for the big unknowns to be tackled. And we might just get to the truth


Red.:   Een retorische vraag. Iedereen weet inmiddels hoe Blair in het Lagrhuis heeft staan brullen dat Saddam Hoessein binen driekwartier het raketten met massa-vernieitngswapens kon laten regenen op Londen. De vraag is slechts: hoe dekken we dat feit, en dat hele Irak-gebeuren, dat een soort Neurenberg-tribunaal rechtvaardgt, zo goed mogleijk af? Engelsen doen dat met een commissie, in de politieke comedy-serie Yes, minuster gepersiflieerd onder de veelzeggende titel "A safe pair of hands". Hier zijn de safe hands van oorlogsmisdadiger Blair cum suis:

  The Prime Minister's choice of the members of the committee has been criticised. None is a military man, Sir John Chilcot was a member of the Hutton inquiry and has been closely involved with the security services, Baroness Prashar has no relevant experience, Sir Roderic Lyne was a serving ambassador at the time of the war, and so on.
    Rather less attention has been paid to the curious appointment of two historians (which seems a lot, out of a total of five), both strong supporters of Tony Blair and/or the Iraq war. In December 2004 Sir Martin Gilbert, while pointing out that the "war on terror" was not a third world war, wrote that Bush and Blair "may well, with the passage of time and the opening of the archives, join the ranks of Roosevelt and Churchill" – an eccentric opinion that would seem to rule him out as a member of the committee. Sir Lawrence Freedman is the reputed architect of the "Blair doctrine" of humanitarian intervention, which was invoked in Kosovo and Afghanistan as well as Iraq.

Oftewel: Sir Lawrence Freedman is een vuile oorlogsmisdadiger-op-de achtegrond. De architect van oorlogsmisdaden. Bijna nog erger. En wat leren we over Sir Lawrence Freedman:
  Both Gilbert and Freedman are Jewish, and Gilbert at least has a record of active support for Zionism.

Nou, wie is hier nog verbaasd. En waarom zijn er wle een hoop verbaasden buiten degen die hier gelezen hebben:

  Such facts are not usually mentioned in the mainstream British and American media, but The Jewish Chronicle and the Israeli media have no such inhibitions, and the Arabic media both in London and in the region are usually not far behind.

Want die media maken deel uit van het machts-imperium dat graag oorlog voert in niet-neoliberale landen ...
    We hadden het toch al voorspeld ... Op een gegeven moment kotst Grunberg zijn hele ziel eruit. Hier is dat moment (althans zeker bijna):


De Volkskrant, 11-02-2017, column door Arnon Grunberg

Vaderlandsliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemrechts het monopolie op vaderlandsliefde. Nu vind ik vaderlandsliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van vaderlandsliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: vaderlandsliefde bedrijven.
    Zoals de heer Trump Amerika verzwakt, zo zal de heer Wilders, de pion van Poetin, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt Geert Wilders, de grote verachter van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt Geert Wilders.
    Zo eenvoudig is het vandaag.


Red.:   Oftewel aan de andere kant van de eenwegspiegel waardoor het geval Grunberg wordt geobserdeerd in de kliniek:
  Nomadenliefde

Alleen maar ergens tegen zijn en nergens voor geldt als een zwaktebod. Of dat zo is, is de vraag, maar vandaag stellen we dat we ook ergens voor zijn.
    Lang had extreemjoods het monopolie op nomadenliefde. Nu vind ik nomadenliefde smerig, maar dat helpt niet. Zij die van noamdenliefde houden, gaan rustig door met het bedrijven van die liefde. Er zijn ook mensen die anale seks smerig vinden, maar mensen die daarvan houden gaan er gewoon mee door, ook al zijn er hele bevolkingsgroepen tegen anale seks.
    Het wordt tijd dat weldenkende mensen zich anaal laten ontmaagden, voor zover dat niet al is gebeurd, oftewel: nomadenliefde bedrijven.
    Zoals de Amerikaanse Joden Amerika verzwakken, zo zullen de Nederlandse Joden, de pionnen van Blankfein en Soros, Nederland verzwakken.
    Wie Nederland haat en veracht, ondersteunt de Joden en hun supporters de Joodsisten, de grote verachters van Nederland. Wie van Nederland houdt, bestrijdt de Joden en Joodsisten.
    Zo eenvoudig is het vandaag.

En ter illustratie en vermaak nog maar twee citaatje van cultuurgenoot Wallage (Over identiteit, zelfrespect en integratie, zesde DEND-lezing, door J. Wallage, burgemeester van Groningen, 31-10-2002, in Tilburg):
  Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.

En voor zo'n schamel cultuurtje is ook geen eigen land nodig (uit: NRC Handelsblad, 10/19-01-2004, door Paul Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit):
  ...    De sociaal-democratische burgemeester Jacques Wallage zegt: maar wie zijn wij om een`eerstgeboorterecht' uit te oefenen, hoezo is Nederland van zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden zijn toevallige inwoners daar enig bijzonder recht op kunnen doen gelden? Deze erfenis van vier eeuwen staat ter beschikking van iedereen. ...

Zou dat nu antisemitisme zijn, om dit soort materiaal te herpubliceren en onder aandacht van de schamelculturigen te brengen...? Maar het moet toegegeven worden ... Die rijke geschiedenis van slechtheid zoals die psychotische en psychopate godsdienst hebben de Nederlanders niet.
    Weer eentje betrapt:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2017, door Gerard Reijn

Poetin wil zijn wodkamerk terug en schakelt daarvoor de Nederlandse rechter in

De Russische staat voert een juridische strijd om de rechten op twee wodkamerken terug te krijgen. In de jaren negentig zijn die in handen gekomen van de zakenman Yuri Shefler. Woensdag staat een belangrijke uitspraak op de rol - in de Haagse rechtbank.

Van wie is de wodka die James Bond dronk in A View to a Kill? Al twaalf keer boog een Nederlandse rechter zich over die vraag. Zijn de Russische wodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya van Yuri Shefler, de 49-jarige Russische zakenman die ze sinds 1997 officieel in zijn bezit heeft? Of zijn ze van de Russische staat?    ...
    Het verhaal van Shefler ...


Red.:   Jood.
   ... en de wodka begint in de jaren negentig, toen Rusland gold als het Wilde Oosten. De Sovjet-Unie viel uit elkaar, en van de wanorde maakten handige mannen gebruik om zich enorme bedrijven toe te eigenen. Zo bemachtigde Boris Berezovsky ...

Jood.
   ... , de machtigste van deze 'oligarchen' die zelfs president Jeltsin in zijn zak had, autofabrikant Lada (AvtoVAZ), luchtvaartmaatschappij Aeroflot en tv-zender Channel One. Andere steenrijken uit deze periode zijn Roman Abramovich ...

Jood.
   ... (gas- en oliebedrijf Sibneft), en Michail Chodorkovsky...

Jood.
   ... (oliemaatschappij Joekos).    ...

Voor deze megalo-massa-misdaden zal ooit betaald moeten gaan worden. Die 6 miljoen zijn in feite slechts de afrekening van de vorige periode van megalo-massa-parasitisme. Hoeveel het huidige megalo-massa-parasitisme gaat kosten, valt moeilijk te voorspellen.
     En daar is de volgende van Grunberg:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2017, column door Arnon Grunberg

Rancuneleer

Zaterdag stond in de Volkskrant een boeiend stuk van Olaf Tempelman over hoogopgeleide PVV-stemmers. ...
    Intellectuelen en academici zijn misschien extra ontvankelijk voor de verleiding van de rancune; iemand met een universitaire opleiding zal zich vermoedelijk sneller miskend voelen dan een metselaar.    ...


Red.:    Brullen van de lach: de extra rancune van intellectuelen, geldt natuurlijk speciaal voor intellectuelen van Joodse afkomst: die zijn extra extra gevoelig voor rancune over het feit dat de westerse cultuur zo veel beter geslaagd is dan de Bijbelse Joodse. Daarom zitten ze ook allemaal in het kamp met de gekleurde immigranten: "Weg met Zwarte Piet en de hele blanke cultuur". De collectieve gekleurde kwaadaardigheid.
    In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben (bijna) alle Amerikaanse media gelogen op een nooit eerder vertoonde manier, met vooraan en met een ruime voorsprong de Joden van The New York Times. Hoogtepuntje: "Clinton heeft 98,4 procent kans om te winnen". Niemand buiten de (Amerikaanse) politieke-correctheid gelooft nog een woord vanuit de die hoek. Hier is de karakteristieke Joodse reactie:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2017, door  Laurence Schoukens

New York Times komt op voor feiten

The New York Times hamert in tv-spotjes op het nut van feiten en onafhankelijke journalistiek. ...
     Op de Amerikaanse zender ABC werden de Oscars gisteren onderbroken voor een tv-spotje van The New York Times met als titel: The truth is hard (De waarheid is moeilijk). ...
    In het filmpje lezen voice-overs zwarte blokletterzinnen voor over 'hun' waarheid, die op een witte achtergrond verschijnen. Het begint rustig, met één mening, en wordt allengs chaotischer. ...


Red.:   Kortom: precies wat er gebeurde tijdens de verkiezingsnacht. Met uiteindelijk:

  'De waarheid is moeilijk', eindigt het filmpje. 'Moeilijk om te vinden, moeilijk om te kennen, maar bovenal belangrijker dan ooit.'

Die waarheid dus zijnde dat Joden kunnen liegen wat ze willen, de waarheid toch uiteindelijk wint en dat dan iemand als Donald Trump gekozen  blijkt te worden.
    Naast het ordinaire martelen van sterfelijke zielen, is er weinig kwaadaardiger dan dit soort keihard liegen. De Joden zijn hard op weg om alle over hen verspreide slechte verhalen niet alleen waar te maken, maar on die te overtreffen.
    En vanwege de groteskheid van het geheel, de illustraties:
 

Niet te geloven ...
    Oké. Bedenk dat deze campagne bedreven door alle media maar vooral aangevoerd door de door Joden gemimneerde exempalren: The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal enzovoort, gevoerd "for everyone to see". Het kan niemand ontgaan zijn. En dan krijg je dit:


Uit: De Volkskrant, 28-02-2017, door Irene de Zwaan en Inge Schouten

Heeft verkiezing Trump geleid tot meer antisemitisme?

Op een Joodse begraafplaats in de Amerikaanse stad Philadelphia zijn in het weekend bijna honderd graven vernield. Neemt het antisemitisme in de Verenigde Staten toe sinds de verkiezing van Donald Trump?


Hoeveel antisemitische incidenten zijn er geteld sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen?
De vernielingen op de Joodse begraafplaats in Philadelphia is het derde vergelijkbare incident in een maand tijd: een week eerder zijn in St. Louis bijna tweehonderd Joodse graven beklad en omver gegooid. Begin februari gebeurde hetzelfde met 55 grafstenen in Fort Wayne, Indiana.
    De vernieling van Joodse grafstenen staat niet op zichzelf. Sinds januari hebben Joodse centra, scholen en synagogen bijna zeventig bommeldingen ontvangen, aldus de Joodse koepelorganisatie JCC North America. ...


Red.:   Volkomen logisch, dus. En wie krijgt de schuld:
  Heeft president Trump op de agressie gereageerd?
Trump haalde tijdens een persconferentie onlangs hard uit naar een Joodse journalist die hem vroeg naar de haatmisdrijven van afgelopen tijd. 'Ik ben de minst antisemitische persoon die je ooit gezien hebt.'
    Later sprak Trump van 'pijnlijke herinneringen aan aanhoudende vooroordelen en kwaadaardigheid'. Ook verwierp het Witte Huis vorige week dinsdag in een verklaring 'haat en haat-gemotiveerd geweld', maar verwees niet letterlijk naar antisemitisme.

Juist ja ...
    Het mag ook niet hè ... Joden doen nooit iets kwaads ... Allen maar iemand aan zijn enkles afzagen, en dan dit zeggen:
  Steven Goldstein, directeur van het Amerikaanse Anne Frank Centrum, verwoordde het ongenoegen van de Joodse gemeenschap vorige week in een interview met MSNBC als volgt: 'Donald Trump kwaakt, loopt en praat als een antisemiet. Dat maakt hem een antisemiet.'

Enig mogelijke riposte: "Steven Goldstein en zijn Joodse vrienden kwaken, lopen en praten als kwaadaardige duivels. Dat maakt hen een kwaadaardige duivels".
    Verbijsterend.
    Net als het volgende. De naam was al een aantal keren gevallen in de Volkskrant, en genoteerd als "Joodsist": die blanken die in alle opzichten de Joodse ideologie van neoliberalisme, Europeanisme, globalisering en vrij migratie voorstaan. De blanke kosmopolieten. Het volgende stuk stond dan ook meerdere dagen geparkeerd in de browser. Maar het moest eruit omdat Internet Explorer de hinderlijke gewoonte heeft steeds meer CPU-tijd te consumeren. Toen werd het deels gelezen. We trappen af (de Volkskrant, 22-02-2017, door Bret Stephens, columnist van The Wall Street Journal uitleg of detail ):
  Willen we het Westen nog wel?

Overal staat het Westen onder druk. Rusland wil een post-westerse wereldorde, president Trump minacht westerse instituties en Europa is het geloof in eigen kracht verloren. Willen we het Westen nog wel, vraagt columnist Bret Stephens zich af in de Wall Street Journal. Zo ja, laten we dan snel weer leren wat westerse waarden zijn. Anders hoeft het niet meer.

De inmiddels bekende prietpraat. Met volledig voorbijgaan van het feit dat de 'westerse instituties' het minachten begonnen zijn, richting gewone burgers en later hun eerste vertegenwoordigers: Wilders, LePen, Trump, enzovoort. Zie die ideologische lijst.
  Dat schiet je te binnen als je Sergej Lavrovs Orwelliaanse rede afgelopen week aanhoort op de veiligheidsconferentie in München, waarin de Russische minister vroeg om een post-westerse wereldorde.

En alweer zo'n fantastisch zelfportret. Want het enige wat Lavrov deed was een aantal waarden opsommen die je vredelievend of westers zou kunnen noemen, en constateren dat men er zich in het westen niet aan hield uitleg of detail . Bijvoorbeeld door het oprukken door Oost-Europa richting Russische grens voor die grens voortdurend steeds grotere militaire oefeningen te houden maar die laatste concrete zaken noemde Lavrov niet eens ...
    Met "Orwelliaans" bedoelt Bret Stephens dus dat Lavrov het omgekeerde zegt van wat hij doet. "Oorlog is Vrede".
    Oftewel: de Orwelliaan in deze is Bret Stephens. En zijn soortgenoten, natuurlijk. Oh ja: het oprukken van het westen en het houden van die oefeningen is "allemaal in dienst van de vrede". Natuurlijk.
    Verder:
  En Europa? Daar loopt de jeugdwerkloosheid tot 20 procent op. En dan vragen middenpartijen zich af waarom ze een probleem hebben. In Frankrijk wint Marine Le Pen, in Nederland zegt Geert Wilders van Marokkaanse immigranten: 'Ze zijn niet allemaal tuig'. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Ahhh... "Hitler", "Holocaust", "Anne Frank"... Maar dat is redelijk gewoon, dezer dagen.
  Waarom? Er was een tijd dat het Westen wist waar het voor stond. Omdat het over zichzelf nadacht, bijvoorbeeld tijdens een cursus 'westerse beschaving'. Het begreep dat de morele funadamenten daarvoor in Jeruzalem waren gelegd, de filosofische in Athene en de juridische in Rome.

Juist ja ... De westerse beschaving is niet ontstaan in Noordwest-Europa, maar in het Midden-Oosten, bij de oorloszuchtige Oude Grieken en de nog oorlogszuchtiger Oude Romeinen.
    De laatste twee zijn meer-voorkomende misverstanden, vooral bij degenen die enigszins klassiek zijn opgevoed en geloven in het maxim dat je nieuwe Waarheden afleidt van oude, zoals de Oude Grieken ons trachten aan te leren.
    Maar de alarmbel ging onmiddellijk luid rinkelen bij dit deel van het citaat:
  ... het Westen ... begreep dat de morele funadamenten daarvoor [westerse beschaving, red.] in Jeruzalem waren gelegd ...

Iets waarvan nauwelijks voorstelbaar is dat een niet-Jood dat zal beweren. Zelfs als Stephens hier doelt op het christendom, dan zal een christen het nooit zo formuleren. Het christendom is niet gebonden aan de locatie in het Midden-Oosten, maar aan de boodschap van de persoon van Jezus van Nazareth. Wiens waarden nauwelijks minder gestoord zijn dan die van de ervoor levende Joden, maar dan de andere kant op, en niet door een rationeel en wetenschappelijk denkend mens aangevoerd zullen worden als bron van moraal.
    En onmiddellijk startte de redactie een andere browser en zocht de afkomst van Stephens op. En inderdaad. Ondanks de goyse naam.
    En zo kwam het dat Het Kwaad verspreid werd over de Hele Wereld ... (citaat van een andere Jood, Roman Polanski, zijnde de laatste zin uit de vampier-komedie The Fearless Vampire Killers uitleg of detail )
    En noteer ook dus maar definitief dat The Wall Street Journal een Joods medium is, net als The New York Times en The Washington Post.

Heerlijk! Grunberg gaat weer psychologiseren:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2017, column door Arnon Grunberg

Therapie

Claus Hecking interviewde voor Der Spiegel Paul Wilders. ... Paul noemt zijn broer 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Geert in de jaren tachtig niet xenofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Paul zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Geert hem eveneens ongelukkig maakt.
    Na het lezen van de analyse van Paul Wilders bekroop me het gevoel dat politiek voor Geert Wilders self-medication is. Self-medication betekent het op eigen initiatief gebruiken van pillen, drugs of alcohol om symptomen van een ziekte te verminderen.     ...Red.:   Even omgezet:
  Joseph Goebbels interviewde voor Der Völkischer Beobachter de broer van Arnon Süss. Jud Süss noemt Arnon Süss 'paranoïde', maar hij stelt ook dat achter de provocaties van zijn broer 'honger naar macht' schuilgaat. Volgens hem was Süss in de jaren tachtig niet goyofoob, maar gefascineerd door 'de strijd om macht en invloed'.
    Paranoia en machtswellust gaan uitstekend samen.
    Ontroerend wordt het als Jud Süss zijn broer ongelukkig noemt en zegt dat het ongeluk van Arnon Süss eveneens ongelukkig maakt.

Na het lezen hiervan bekruipt me het gevoel dat de schrijverij voor Arnon Süss self-medication is. Self-medication om de pijn van het besef te lijden aan morbide psychopathie te verzachten ...
    Bij het noteren van dit alles ging de gedachte van de redactie uit naar het slot van Portnoy's Complaint uitleg of detail van Philip Roth, een uiterst leerzaam boek over de meer alledaagse eigenaardigheden van de Joodse geest. In dat boek zat een knipseltje van een column van Theodor Holman, waaruit het volgende (slot-) fragment (VARA TV Magazine, nr. 28-1998):
  ...    Laatst vroeg ik iemand om een typisch joodse mop te vertellen die voor joden meer betekenis heeft dan voor niet-joden. Hij vertelde deze: 'Constant Vecht, kunstkenner, belt zijn moeder op en vertelt dat hij iets van Rubens heeft gekocht.  'Iets van Rubens de taartjeswinkel? "Nee, mam, Rubens de schilder." 'O, dat wist ik niet', zegt z'n moeder. 'Luister, Constant, vraag eens aan Rubens wat hij rekent voor het schilderen van de keuken.'
    De verteller van de mop zei me: 'Het leuke van deze mop schuilt niet in het feit dat de moeder niet weet wie Rubens is. Maar in de taartjeswinkel, in het kunstkenner zijn en gekrenkte trots, in de moederfiguur en in het schilderen van de keuken  - die combinatie maakt deze mop voor niet-joden minder leuk.' ...

Om dit dan weer te begrijpen, is het lezen van Portnoy's Complaint aangevuld met afleveringen van The Nanny uitleg of detail aanbevelenswaardig. Het doet tevens begrijpen waarom het hanteren van termen als "xenofoob", "de strijd om macht en invloed", "paranoia", "ontroerend", "ongelukkig" en "self-medication" in combinatie zo grappig is ...
    En voor de fijnproevers: "Anthony Weiner ..."
    Nadat dit allemaal genoteerd was, gingen de gedachten terug naar het meer systematische van de zaak. Wat je hier aan het werk ziet, is wat de invloed is van de geestesziekte die het Jodendom met zich meedraagt. Altijd maar die last van die kwaal die dat Duivelse Boek over Absolute Machten en andere Absoluutheden heeft voortgebracht, gepaard gaande met een variabel besef van de aanwezigheid van dat interne verterende vuur. Iedereen in de buurt van de psychologie-opleiding weet waarom die studenten daardoor aangetrokken: om hun eigen problemen op te lossen. Op hetzelfde vlak ligt die optocht van Joden richting psychologie toen dat een vak werd, beginnende met Freud. Op die sterk intro-perspectieve manier die nu steeds sterker als contraproductief wordt gezien. Kijk naar bijvoorbeeld iemand als Woody Allen, en je ziet dat allemaal in de ogen brnaden. En dat is dan op een relatief uiterst onschuldige manier. Waar het hier boven allemaal om gaat is de manier waarop het zich uit een ten koste van alles en iedereen brandende ambitie. Een Zeer Onheilig Vuur.
    En ook die neiging blijkt dus besmettelijk voor de rest van de maatschappij, zoals blijkt uit het feit dat een, nota bene, Duits weekblad zich geroepen voelt om over tegaan tot een redelijk diep laagheid als het interviewen van de broer van een politicus uit Nederland. Ten einde die zwart te maken.
    Het is zo archetypisch Joods als het maar kan.
    De bloedband gebruiken voor een politiek-inhoudelijke meningenstrijd.
    Het is zeker niet zo dat alle kwaad van de Joden stamt. Maar ze hebben wel een zeer onevenredige bijdrage geleverd, en met name hier in Europa. In het Midden-Oosten heeft men zijn eigen vorm van Kwaad ervan gemaakt, maar bedenk: dat gaat in beide gevallen om semieten. Er is een goed denkbare mogelijkheid dat dit probleem, en het aanpalende verschijnsel van een groot gebrek aan empathie, ergens genetisch bepaald is.
    En Grunberg zelf blijkt nu helemaal "los":


Uit: De Volkskrant, 09-03-2017, column door Arnon Grunberg

Destructiedrift

Tijdens het debat in Carré schijnt Marianne Thieme gezegd te hebben: 'Wij willen dat de EU bestaat uit losse landen.' Nu bestaat de EU al uit 'losse landen', vermoedelijk probeerde Thieme haar weerzin tegen de EU te formuleren.    ...


Red.:    Totaal onverdacht, van welke "rechtse" symapthieën dan ook, die Marianne Thieme. Het doet er allemaal niet toe. Zo komt aan de EU, en de EU is een intiem Joods ding:
  Laten we hopen dat de Partij voor de Dieren geen adviezen ontvangt uit Rusland.

En nog een stap verder:
  De destructiedrift van de Partij voor de Dieren, slordig vermomd als idealisme, zal slechts bijdragen aan de overwinning van extreemrechts, zoveel weten wij uit het verleden.
    Een stem voor Marianne Thieme is een stem voor de PVV.

Met als enig mogelijk riposte: "Het publiceren van de opvattingen van Joden is een stem voor het Joodse Armageddon".
    En niemand, hoe christelijk en Moeder Theresa-achtig toegeeflijk dan ook, kan het nu nog ontkennen: Arnon Grunberg is een Joods-ideologische psychopaat.
    En de volgende dag:


Uit: De Volkskrant, 10-03-2017, door Nicholas Kristof, columnist van The New York Times

Niets is nog ongelofelijk

Tussentitel: Hoog tijd voor een onderzoek naar Trumps banden met Rusland


Red.:   Eerst over de auteur: daarvan is niet vastgesteld of hij van Joodse origine is. Maar het doet er niet toe. De geestelijke kwaal kan, naast de genetische, ook op andere manieren ontstaan. Er zijn talloze die op die mnaier tot "de kudde" zijn getreden. Nicholas Kristof is er een van, en eentje die zijn geestelijke thuis heeft gevonden bij een Tempel der Kwaadaardigheid: The New York Times. Wat hij uitvoerig gaat demonstreren.
    Al vastgesteld is dat The New York Times vanaf de eerste seconde dat hij in beeld kwam, een strijd op leven en dood heeft gevoerd tegen Trump, vanwege diens anti-immigratie standpunten. of beter: beperkte pro-immigratie standpunten. Na diens uitverkiezing, ondanks de beste pogingen van de NYT, hebben ze hun inspanningen slechts verveelvoudigd. Ver voorbij de grens naar het absurde. Wat de inhoud is van die kop: niets is meer ongelofelijk, in de inspanningen van de Joden en hun helpers om de macht en invloed van Trump te beperken. En deze kerel schrijft dat allemaal ook nog bijna letterlijk op. Met de van Joden kenmerkende hondsbrutaliteit:

  Ik was een groot fan van House of Cards, maar vond de plot niet plausibel. Maar na zeven weken Trump ben ik de tv-serie excuses schuldig. Niks lijkt nog ongelofelijk.

Inderdaad. niets lijkt ongelofelijk in wat de Joden aangrijpen. Kijk maar:
  En dat is inclusief de belangrijkste verdenking: dat het Trump-team op een of andere manier met Rusland onder een hoedje speelde om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

En daar gaat het hele artikel over. Zonder een draad van bewijs natuurlijk, en met eindloos veel gebruik van terminologie als "vermoedelijk" en "zouden". Verdeeld over 10 punten. met als punt 5:
  5. Een voormalige Britse spion en Rusland-expert die goed bekend staat, Christopher Steele, maakte een nu beroemd dossier met de aantijging dat Rusland compromitterend beeldmateriaal van Trump maakte in 2013 en dat leden van Trumps team samenspanden met het Kremlin om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Brullen van de lach!!! Dat 'die goed bekend staat' ... bij de Joden. Zoals inmiddels bekend was dat rapport besteld door Trumps vijanden, en bleek het enig verifieerber feit: Trumps advocaat zou in Praag een ontmoeting gehad hebben met Russen, een leugen omdat die advocaat aantoonbaar in Californië was.
    Bekende feiten, en die Kristof dient de leugen Unverfroren gewoon opnieuw op.
    Waaruit onmiddellijk afgeleid kan worden dat de rest evenzoveel rotzooi is. Alsnog een paar:
  4. 'Herhaalde' en 'constante' contacten tussen Trumpfunctionarissen en Russisch inlichtingenpersoneel - zoals gemeld door The New York Times en CNN  ...

Alles gemeld door de NYT en CNN over Trump is, tenzij vergezeld gaand van tastbaar bewijs, een botte leugen.
  6. Trump heeft blijk gegeven van een verbijsterend goedaardige indruk van Rusland ...

Oftewel: Trump vertoont niet de rabiate Ruslandhaat van de Joden.
  8. Sessions lijkt een afleidingsmanoeuvre: hij had geen geheime band met het Kremlin.

Oftewel; De beschuldigingen in de richting van minister Sessions bleken te volkomen onzin, en dat is een afleidingsmanoeuvre (oftewel: er zit ergens iemand anders en dat is wel een verrader).
    Enzovoort.
    Allemaal te absurd voor woorden.
    Op het internet gaat er een complottheorie rond gebaan "De Protocollen van Sion" uitleg of detail , over een Joods complot tegen de beschaving. De bewijzen daarvoor zijn van dit niveau. Trek uw eigen conclusies. En denk aan dat Armageddon dat in hun eigen Heilige Boek staat. Dat staat er aantoonbaar en onweerlegbaar ...
    Tjonge ... Die Joden voelen zich echt volkomen onkwetsbaar:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2017, column door Arnon Grunberg

John Malovich

'Trump helpt jullie een hoop kranten te verkopen, maar ik ga me niet met hem bemoeien', aldus John Malkovich, woensdag in de Volkskrant, in een interview ...
    Tijdens een borrel op The New York Times vertelde een journalist me dat dankzij Trump de verkoop van de krant was gestegen, maar dat al die stukken tegen Trump op den duur saai werden. ...


Red.:   Ze geven hun atoombommen op de rechtsstaat gewoon toe ...
    Iets over de organisatie:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2017, column door Arnon Grunberg

Plasterk

Op woensdagmiddag dronk ik een kopje thee met demissionair minister Plasterk. Wij kwamen snel te spreken over de electorale afstraffing van zijn partij.    ...
    'En hoe ziet jouw toekomst eruit?', vroeg ik.
    'Mijn politieke carrière zit erop. Wat ik ga doen weet ik nog niet, maar we komen elkaar vast nog tegen.'


Red.:   Er is geen complot. Er is sprake van gedeelde belangen. En in het kader van die gedeelde belangen komt men elkaar nogal eens tegen.
    De moslims hebben weer eens een aanslag gepleegd, in Londen, dit keer, dus grunberg gaat weer betogen dat het niets met de islam te maken heweft:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2017, column door Arnon Grunberg

Terreur

Volgens terrorisme-expert Teun van Dongen is 'de drang om iets terug te geven aan de samenleving uit schuldgevoel over het eigen comfortabele leventje' een belangrijke drijfveer van terroristen, zo schrijft Kees Versteegh in een boeiend artikel, dinsdag in NRC Handelsblad.
    ... 'De rol van de islam als godsdienst wordt overschat' in de verklaring van terrorisme, aldus Van Dongen. ...
    Van Dongen wil 'problematische teksten' in de Koran of in de Bijbel 'niet ontkennen of goedpraten', maar terecht stelt hij dat mensen een rechtvaardiging zoeken voor hun woede.
    Overigens is de hele literatuur een verzameling problematische teksten.    ...


Red.:   Klopt, dat laatste: had Grunberg geen manier gevonden om via het woord zijn medemensen te terroriseren, was hij vast wel op iets anders gekomen. Zoals het opkopen van medicijnfabrikanten om daarna de prijs met 500 te vermenigvuldigen. Dittum:


Hij moest maar weer eens een keertje ...

De rest van de politieke-correctheid is een hetze begonnen tegen Thierry Baudet, omdat deze een bezwaar heeft gemaakt tegen vrije immigratie op een manier die "de mensen aanspreekt". Hier is Grunberg's reactie - gehanteerde aanleiding: een verloren interland van het Nederlands elftal:


Heerlijk onverdund-giftige Nederlandhaat. En wat is 'ie mooi, hè, die uitdrukking van Baudet: "De homeopathische verdunning van Nederlandse cultuur, identiteit en bevolking". Baudet gebruikte (in zijn eenmalige uitspraak) de derde uit die laatste reeks termen, zei dat 'ie de tweede bedoelde maar het doet er allemaal niet toe: ze zijn volkomen synoniem voor het proces dat al enkele decennia bezig is: van nul gekleurde immigranten naar ergens tussen de 10 en 20 procent nu. Kijk maar naar onze grote steden: voor de helft zwart. Precies volgens het plan van de Joden en Joodsisten. Die zich nu mogelijk gedwarsboomt zien door Baudet. Hun woede kent geen grenzen ... uitleg of detail .

Deze verzameling wordt erg lang en de noodzaak om strenger te selecteren dringt zich op. Het volgende is echter onvermijdelijk omdat het teruggaat naar de kern: de strijd tussen nomadisme en residenten. De strijd tussen parasieten en producerenden. En, opvallend, het signaal komt van die vertegenwoordiger in de Volkskrant die bij gelegenheid wel eens tekenen van redelijkheid vertoont. De kop zegt al weer bijna alles (de Volkskrant, 29-03-2017, column door Max Pam):
  De SP is in oorsprong een destructieve partij

De SP is bij uitstek de partij van de werkende. Dat wel zeggen: van de werkende die iets produceren - lieden die aan een bureau zitten gelden wel als "werkend", maar het overgrote deel is totaal nutteloos, en dus parasitair. En lieden die aan bureaus zitten en daar stukjes tikken, zijn daar natuurulijk een archetypisch voorbeeld van.
    Die kop kan dus geherformuleerd worden als "Parasiet scheldt op producerende". En op typisch Joodse wijze wordt de werkleijkheid dus doodgewoon omgedraaid: natuurlijk zijn de nomaden de parasieten, de destructieve partij.
    En de rest van de column is alleen maar bladvulling rond deze boodschap . Ook typisch Joods. Perkamenten traktaten verkopen met spreuken die niets betekenen, of de koper bedriegen of steikem in het gezicht uitlachen.
    En dat de parasiet datgene waarop hij parasiteert moet haten, spreekt voor zich. Anders is het leven niet te doen.
    Hm, vandaar die Joodse obsessie met Armageddon ...?

Een bericht, eerst op de website maar laterr ook in de krant (de Volkskrant, 30-03-2017, door Peter de Waard):
  Baas hedgefonds springt van flat

Het was een klassieke vorm van zelfmoord op Wall Street. De 56-jarige Charles Murphy,

Pleegt zelf moord heeft dus ook schuldgevoel, heet Murphy (Ierse naam) ... De siganlen staan op groen.
  ... een van de hoogst betaalde managers van het roemruchte hedgefonds Paulson & Co,

Een Scandinavisch klinkende naam - nog steeds groen. Toch uit nieuusgierigheid maar even kijken (wikipedia.org, opgeslagen 30-03-2017 uitleg of detail ):
  John Paulson

John Alfred Paulson (born December 14, 1955) is an American investor, hedge fund manager and philanthropist. He leads Paulson & Co., a New York-based investment management firm he founded in 1994.[3] He has been called "one of the most prominent names in high finance"[4] and "a man who made one of the biggest fortunes in Wall Street history".[5]

His prominence and fortune were made in 2007 when he earned "almost $4 billion" personally and was transformed "from an obscure money manager into a financial legend"[5] by using credit default swaps to effectively bet against the U.S. subprime mortgage lending market. In 2010, Paulson earned $4.9 billion.[6] The Forbes real-time tracker estimated his net worth at $8.6 billion as of November 2016.[7]

Gunst ... Het is één van de topschurken .. Dat we dat nu pas horen ...
  Paulson was born in 1955 in Queens, New York, the third of four children of Alfred G. Paulson[8][9][10] (November 22, 1924 - July 24, 2002) and Jacqueline (née Boklan, born 1926).[11]

His father was born Alfredo Guillermo Paulsen in Ecuador to a father of half French and half Norwegian descent and an Ecuadorian mother.

Ha, de al verwachte Scandinavische origine:
  John's mother was the daughter of Jewish immigrants from Lithuania and Romania

Tja ... Dat verwachtte u al, hè ...

Kijkerdekijk ... Nog een erkenning:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2017, column door Arnon Grunberg

Ongelukkig

'Jij bent graag ongelukkig, dat is lastig voor mensen die gelukkig willen zijn', liet een ex me per WhatsApp weten.    ...
    Misschien moest ik haar antwoorden: 'Ik ben niet gelukkig te maken, op een paar kortstondige momenten na, maar ik schrijf met het vuur van de pure vreugde over het ongeluk.'


Red.:   Tja ... Al meerdere malen hier gesteld: ze zijn van nature ongelukkig, en willen daarom meteen maar de hele wereld laten ondergaan ...
    En men gaat nog een op het thema door:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2017, column door Arnon Grunberg

Vergiffenis

David Brooks ...


Red.:   Joods.
  ... schreef vrijdag in The New York Times ...

Joods
  ... naar aanleiding van een essay van Wilfred McClay, over schuld in onze tijd. Religie biedt doorgaans uitzicht op vergiffenis, al was het na de dood. Zonder dat uitzicht is er geen verleiding meer om 'het goede' te doen.    ...

Joodse theologie.
  Jezus  ...

Joods.
  ... is uit grote delen van het Westen verdwenen, de schuld is gebleven.

Smerige Joodse theologie.
  Via het concept van aangeboren privileges ...

Zwarte ideologie, overgenomen door de Joden
  ... is de erfzonde stiekem teruggekeerd.

Smerige Joodse theologie.
   Schuld zonder hoop op vergiffenis ...

Smerige Joodse theologie.
 
   ... maakt het slachtofferschap aantrekkelijk en vergiftigt het debat. Hoe kom ik namelijk van mijn schuld af? Zelf slachtoffer worden, aldus Brooks.
    De boze burger wordt meestal verklaard door economen en sociologen. ...

En die Joodse smerigheden worden samengenomen en geprojecteerd op de blanken.
   Hoe schelden we schuld kwijt in een geseculariseerde samenleving? Hoe moet vergiffenis eruitzien? Belangrijke, politieke vragen.

En als slot weer wat Joodse theologische smerigheden. Het spreekt bijna voor zich dat ze uit deze smerige levenswereld verlost willen worden ten koste van Alles. Inclusief de Ondergang van de hele Wereld. De Apocalyps.
    En nog een nabrander:


Uit: De Volkskrant, 04-04-2017, column door Arnon Grunberg

Paradijs

Hoe zit het met de inkomensongelijkheid in Nederland, vraagt Maarten Schinkel zich zaterdag af in NRC. ...
    Vraag blijft: hoe kan er minder inkomens- en vermogensongelijkheid komen, en willen we dat?
    Uit gesprekken die ik voer, blijkt dat mensen, ongeacht hun inkomen, menen dat de mensen die meer verdienen dan zij voor meer gelijkheid moeten zorgen. De bereidheid zelf te betalen voor dit ideaal is klein.
    Het al te menselijke staat het paradijs op aarde in de weg. Voor dat paradijs is, vrees ik, een wereld zonder mensen nodig.


Red.:   "Uit gesprekken die ik voer met soortgenoten parasieten blijkt dat zij net zulke parasieten zijn als ik. Mensen die loon-naar-werken willen, willen Het Paradijs, en Het Paradijs bestaat niet dus wij blijven lekker doorparasiteren".
     En dan maar weer klagen dat ze zich zo ongelukkig voelen ... Wat zou je denken van zelfmoord, Arnon, want dit ga je toch niet oplossen ... Iedereen blij! Althans, de mensen onder de tweebenigen.
    En dan weer een stapje dichter naar de kern:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2017, column door Arnon Grunberg

Morele vooruitgang

...    De gedachte dat er sinds pakweg de Inquisitie morele vooruitgang is geboekt in het Westen is een voorbeeld van zelfmisleiding.


Red.:   Zijnde: De haat die Joden koesteren vanwege hun culturele nederlaag jegens de waarden van het westen. Of meer direct in response op Grunberg's uitspraak: "De gedachte dat er sinds pakweg de tijd van Moses morele vooruitgang is geboekt door de Joden is een vorm van zelfmisleiding". Aan te vullen met: het is nog steeds de kwaadaardigde cultuur van Oude Testamentt, de Geldwisselaars in de Tempel, "Ieder voor zich en God voor ons allen", en "Winner takes all".
    En iemand die in zo'n soort uitspraak als onderwerp "het westen" durft te schrijven is, gezien de stand van zaken in de rest van de wereld en de moeite die het westen heeft de barbaren buiten te houden, een socio- en psychopaat.

Weer eens iemand anders dan Arnon Grunberg. Uit Amerika, waar het aanbod dan  ook zeer veel groter is. Wel hetzlefde: het bericht komt via het filiaal aan de Bontiusplaats (de Volkskrant, 14-04-2017, door Arie Elshout):
  Woeste Trump past toch niet bij conseratieven?

Waar hebben de media het deze week over in de Verenigde Staten? Over hoe het kon dat kenners van rechts Amerika Trump als president niet zagen aankomen, leest Arie Elshout.

De kop op de website was accurater wat betreft de inhoud:
  Waarom de historici van het conservatisme Trump niet aan zagen komen

En wie zijn 'de historici':
  Waarom zagen we die Trump niet aankomen? Dat is vrij vertaald de vraag die Rick Perlstein zich stelt ...

De Joden. En waar doen ze dat al dan niet aan zien komen:
  ... zich stelt in een lang artikel in het magazine van The New York Times. ...

In The Jew York Times. En wat zijn de bevindingen van de Joodse meneer in de Joodse krant:
  Zijn jongste boek The Invisible Bridge - The Fall of Nixon and the Rise of Reagan bevat 856 pagina's die ik heb verslonden in mijn laatste jaar als Amerika-correspondent. ...
    Er ontstond een conservatieve beweging die uiteindelijk de Amerikaanse politiek ging beheersen.
    Perlstein heeft deze opmars zeer gedetailleerd gereconstrueerd. Maar dat zij zou uitmonden in een Trump was iets dat hij en zijn collega-geschiedschrijvers tot 8 november 2016 niet voor mogelijk hadden gehouden. 'Ik dacht rechts in Amerika te begrijpen. Trump bewees dat dit niet zo was', is de kop boven het stuk.

Kortom: deze meneer erkent een prutser te zijn. Een veelschrijvend prutser maar ook dat is typisch Joods. Die, ook een typsch Joods, natuurlijk keihrad doorgaat met veelschrijvend prutsen:
  Perlstein concludeert dat historici maar moeilijk vat krijgen op rechts Amerika.

Een groot deel is ook Joods en de rest verkeerd dodelijk onder de invloed ervan. Erin resulterende dat zelfs bewezen onzin ze niet tot zinnen brengt:
  Twee belangrijke wendingen misten zij volledig. De eerste keer was toen zij niet zagen hoe in de schaduw van de 'linkse' jaren zestig en zeventig een rechtse tegenreactie ontstond onder de blanke middenklasse, met haar zorgen over de 'permissive society', hoge misdaadcijfers en seksuele voorlichting op school. Pas onder Reagans presidentschap in de jaren tachtig werd de kracht van rechts erkend. Dat was het moment dat Perlstein besloot het conservatisme als geschiedschrijver te gaan bestuderen.
    Dat mocht echter de tweede misser niet voorkomen: het onderschatten van Trump als nieuwe vaandeldrager van de conservatieve tegenrevolutie.

Oftewel: volkomen ideologisch verkankerd zoals eerder in de vorm van Oude Testament en dergelijke.
  In zijn artikel geeft Perlstein een eerste aanzet tot een verklaring en die is zo bizar, ongewoon en verontrustend dat het volgens hem niet eens zo verwonderlijk is dat men de fout in ging. Want: 'historici van het conservatisme zijn net als historici in het algemeen doorgaans progressief ...'.

"Forget it, but ...". Vermoedelijk heeft daar in het origineel "liberal": gestaan wat dus zeker niet vertaald moet worden met "liberaal", maar in dit verband is "progressief" ook onjuist, wnat het moet zijn "kosmopolitisch",  "migratiefundamentalistisch", enzovoort, en voor een belangrijk deel ook "neoliberaal".
  '...  en staan in de progressieve traditie van beleefdheid'.

De aanzet tot "Het Verhaal" van deze Perlstein.
  Daardoor beschouwden zij de conservatieven als uitgesproken maar beschaafd, in de geest van Reagan en de publicist William Buckley. Een woesteling als Trump konden zij zich niet voorstellen als nieuwe conservatieve voorman. ...

Stap één: Trump is de huidige voorman van de conservatieve beweging".  Een leugen van het zuiverste water. Wie ook maar een fractie van de berichtgeving rond de opkomst van Trump heeft gevolgd, weet dat "de conservatieve beweging', wat een politieke aanduiding is, bevestigd door 'Daardoor beschouwden zij de conservatieven', heeft zich op alle mogelijke manieren geprobeerd van Trump te ontdoen.
  ... Daarom voorzagen zij niet zijn presidentschap. Sterker nog: zij wilden het niet zien.

Half waar: ze vernamen Trump's uitspraken over vrije immigratie en vrije handelsverdragen, en keerden zich in totale afschuw af. Een afschuw die niet minder is geworden, en zeker net bij Joden zoals Perlstein. En die afschuw van Perlstein is niet beperkt tot Trump:
  We negeerden, aldus Perlstein, dat Amerika de vorige eeuw groeperingen kende die radicaal-rechts, zo niet regelrecht fascistisch waren. Zoals de 'Second Klan' (de opvolger van de Ku Klux Klan), Black Legion en Christian Front. Deze organisaties ijverden voor het zogenaamde 'Noordse ras', ageerden tegen 'vreemdelingen' en antichristelijke communisten, vielen Joden aan en hielden in 1939 een pro-Hitlerdemonstratie in Madison Square Garden. Perlstein citeert een collega, die bestrijdt dat fascisme geen voet aan de grond kreeg in de VS. Het was volgens hem 'duidelijk aanwezig'.

Niet alleen Tremp, maar de stemmers op Trump zijn "Ku Klux Klan". En:
  In 1927 vochten duizend gemaskerde Klan-leden met de politie in Queens. Een van de arrestanten was Fred Trump, de vader van. Protestzanger Woody Guthrie schreef een lied over 'Old Man Trump' en de 'Racial Hate / He stirred up'. Zoon Donald werd in 1973 aangeklaagd wegens het weigeren van zwarte huurders in zijn huurwoningen. Hij bestreed lang dat Barack Obama Amerikaan was en ijvert tegen immigratie.

Zowel Trump als zijn stemmers zijn vreemdelingenhatende fascisten en racisten. Afgekort: "Alle blanken zijn vreemdelingenhatende fascisten en racisten". Want ze willen niet onbeperkt religieuze en andere barbaren uit het Midden-Oosten en Afrika importeren.
    Oerigens doet die Perlstein in hoge mate denken aan Norman Ornstein, die zich op de Trump-verkiezingsavond van de BBC onsterfelijk belachelijk maakte uitleg of detail .

Een relatieve buitenstaander vat het allemaal nog eens bondig samen (de Volkskrant, 20-04-2017, column door Stephan Sanders - de eerste citaten zijn niet helemaal in volgorde):
  De geweldenaar

Ik deed deze week een ontdekking. Ik begreep ineens de bekoring die er van Trump moet uitgaan. Dat duurde lang, want de man is al weer een tijdje politicus en nu op de kop af drie maanden president.
    Trump deed me denken aan iets of iemand uit het verleden. Ik luisterde naar zijn speeches en had het gevoel dat ik het eerder las. Als Trump iets zegt, hanteert hij steevast de stijlfiguur van het onweerlegbare spreken. De schoolmeesterachtige herhaling van woorden. Het 'yes, yes' waarmee hij zijn eigen korte zinnen afsluit en instemming afdwingt. Ik kende dit van vroeger. Het spook van de reminiscentie hing om Trump heen.
    En nu weet ik het. Trump is de hoofdpersoon in een van de romans van de Russisch-Amerikaanse filosoof en schrijver Ayn Rand. ...
    Ik ben niet de eerste die de link Trump-Ayn Rand legt: filosoof Hans Achterhuis deed het veel eerder. Maar nu pas dringt bij mij de aantrekkelijkheid van Trump door. ...
    ... Hij is de geweldenaar uit The Fountainhead (1943), of denkt het in ieder geval te zijn. Rands boeken worden ook in Nederland veel gelezen en zijn in Amerika bijna net zo populair als de bijbel. Trump is een verklaard liefhebber van het werk, en dat zegt iets, want de president laat zich erop voorstaan niet van lezen te houden en romans hebben per definitie geen toegang tot zijn slaapkamer. ...

En Sanders geeft ook het juiste bredere sociologische kader:
  Rand werd geboren in Rusland, in 1905 als Alissa Rosenbaum. Als twintiger slaagde ze erin een visum te krijgen voor de Verenigde Staten en dat was het beloofde land, want al het communistische en collectivistische waren haar een gruwel. ...
    Ze ontwikkelt haar eigen filosofie die ze het Objectivisme noemt, en weet haar omgeving te prikkelen met pamfletten als 'de deugd van het egoïsme' en haar radicaal libertair-kapitalistische ideeën. ...
    ... Rand laat het een van haar personages nog kernachtiger formuleren. 'Ik heb er geen enkel belang bij om wie dan ook te helpen. Ik wil geld verdienen.'    ...
    Denk ook aan de beruchte uitspraak van Margaret Thatcher, die zij deed in 1987 : 'En weet u: zoiets als samenleving... dat bestaat helemaal niet.' ...
    Rand is de 20ste-eeuwse Nietzsche voor Amerikanen & arbeiders verklaard. Net als de Duitse filosoof belichaamt ze de grote strijd tegen hypocrisie. Altruïsme, mededogen, barmhartigheid... al die halfwassen, christelijke begrippen: ze lapt ze een voor een aan haar laars.

Rand: terug naar de kern van het Jodendom.

En ze kunnen ook zulke treffende zelfportretten scilderen (de Volkskrant, 21-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Frauke Petry

Frauke Petry zal geen lijsttrekker worden van de AfD. ...
    Het extreemrechtse populisme in Europa, of dat nu AfD heet of FN in Frankrijk is gelardeerd met het nationalisme, de xenofobie en het protectionisme van het neofascisme. Van die stroming bestaat geen fatsoenlijke, conversatief-burgerlijke versie.

Oftewel:
  Het extreem-Joodsistische elitarisme in Europa, of dat nu in Nederland PvdA of GroenLinks of D66 heet, is gelardeerd met het internationalisme, de oikofobie en het parasitisme van het neoliberalisme. Van die stroming bestaat geen fatsoenlijke, conversatief-burgerlijke versie.

Mooi hè ...

Natuurlijk zijn het niet allemaal Joden. Hier een paar overigen (de Volkskrant, 25-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Binnenkort ontvangt de Engelse intellectueel Timothy Garton Ash de Karelsprijs, een prijs die wordt uitgereikt aan personen of instellingen die zich hebben ingezet voor de Europese eenwording. Onder anderen Winston Churchill, koningin Beatrix en Simone Veil gingen hem voor.    ...

Dat soort liede, dus. Die Timothy Garton Ash is een kwaadaardige trol-achitge kabouter met dit soort teksten:
  In Poetin ziet Garton Ash de natuurlijke tegenstander van de EU, omdat volgens Poetin de natiestaat 'soeverein, religieus en conservatief' moet zijn.

Timothy Garton Ash zoekt een vijandbeeld om de westerse burgers schrik mee aan te jagen zodat ze zullen vergeten dat Timothy Garton Ash een vuile gore pararsiet is. die zich heeft aangesloten bij de bijbehorende beroepsgroep van 8000 plus jaren oud.

Van gisteren nog een wat meer reclame voor een revolutie (de Volkskrant, 25-04-2017, column door Arnon Grunberg):
  Bestaande orde

...    Le Monde schreef over de circa 1,3 miljoen Fransen die niet in Frankrijk leven en die circa 2 procent van het electoraat uitmaken. Een van hen, de 26-jarige Pernelle M., wonend in Montreal, zei zich voor Frankrijk te schamen, voor een land dat dreigt de EU te verlaten, dat vreemdelingenhaat in orde vindt.    ...

Een al dan niet Joodse Joodsiste die als nomade rond de wereld trekt, wil dat anderen haar parasitisme niet onmogelijk maken. Een parasitisme zijnde:
   Wie ... de bestaande orde ... wenst te beschermen, dient zich niet tegen de regenten te keren. ...

Oftewel: dit parasiterende Joodsisme is de bestaande orde. En wie die allesvernietigende bestaande orde geleid vanuit de financiële markten van New York wil omverpen, is ...:
  ... nationalistisch en xenofoob.

Het soort woorden die de Geldwisselaars in de Tempel ook vast over hadden voor Jezus.
    Oh ja, die Grunberg liet laatst ook de naam van Martin van Creveld vallen - de mand die atoombommen op Europa wil gooien als het Israël niet steunt uitleg of detail .

Even een voorbeeld van hoe het Joodsisme samenwerkt met haar dienaren: de blanke elite. Voor de ploertige soort hoeven ze geen moeite te doen ... Die zijn meteen na de opkomst van het neoliberalisme in Amerika en Engeland van harte mee gaan doen. In de jaren 1980. Maar die zijn niet de meerderheid, bij lange na niet zelfs, dus er is steun nodig. Dat hebben ze geregeld via de "sociaal-democratie" . De partijen die beweren voor de werkenden op te komen, en dat misschien ooit deden ... In die jaren voor de jaren 1980. Daarna zijn de sociale-democratische partijen overgenomen door Joden en Joodsisten. Zelfs in Nederland met een piepkleine Joodse gemeenschap domineren politici van Joodse fafkomst vanaf die tijd tot aan nu: anno 2017 is de partijleider Joods, de vorige partijleider Joods, de partijvoorzitter Joods, de vorige patijvoorzitter ... Dat weten we en niet meer maar daarvoor was het Felix Rottenberg die nog steeds overal zijn neus in steekt en die is Joods. Allemaal met Joodsistische beleid: het belangrijkste zijn gekleurde immigranten en would-be gekleurde immigranten ("vluchtelingen") uitleg of detail , en de belangen van gewone blanke Nederlanders die bijvoorbeeld in een bejaardentehuis zitten of daarheen moeten verkwansel je aan de VVD uitleg of detail . Resultaat: alle gewone Nederlander met enig gezond verstand zijn weggelopen, en de partij heeft 9 (negen!) zetels. Met soortgelijke toestanden in andere Europese landen.
    De remedies: ten eerste: de weglopers beschuldigen van xenofobie, racisme, nationalisme, fascisme en het verdrijven van gekleurde immigranten richting concentratiekampen "Hitler!", "Holocaust!" en "Anne Frank!".
    Oplossing 2: een eindeloze stoet nieuwe figuren die naar voren geschoven worden als de oude zijn uitgekotst. Na Cohen komt Samsom, na Samsom komt Asscher, na Hollande komt Macron. Allemaal met dezelfde kosmopolitische yuppen-uitstraling (hipster, heet dat geloof ik tegenwoordig) van een slag dat begonnen is met Kennedy, loopt via Clinton naar lieden als Trudeau (Canada), Blair (Engeland), Pechtold en Klaver (Nederland), en nu, na de zo volkomen afgang van Francois Hollande in Frankrijk dat hij zich niet eens beschikbaar stelt voor een tweede termijn, ene Emmanuel Macron in Frankrijk. Elite-opleiding, en verder bijgeschoold bij de bank Rothschild. Wat doet het er toe of hij al dan niet genetisch Joods is ... Hij is het cultureel en poltiek tot op het bot. Hier de beschrijving daarvan (de Volkskrant, 01-05-2017, door Vincent Thepass, student politicologie):
  Macron is juist de achilleshiel van de EU

De internationale media lijken het over één ding eens te zijn: Emmanuel Macron en zijn 'En Marche!'-beweging zijn de laatste hoop van Frankrijk en misschien wel de Europese Unie.

"De internationale media' zijn voor de volle 100 proiecet onder Joodse en Joodsistische invloed.
    Die beweging "En Marche!": studenten en allerlei ander kosmopolitisch volk. En waar komt het geld van die beweging vandaan, die zoiets als een half jaar geleden ontstond toen Hollande kansloos bleek  Het Front National van Marine Le Pen heeft geldgebrek en wordt daarna nog eens beschuldigd van het lenen van geld van Russische banken, omdat ze dat van Franse banken kennelijk niet kan krijgen. Allemaal Joods of Joodsistisch, hè ...
    Je kan hier het verhaal al bijna afsluiten. Maar er stonden nog meer nuttige details in het artikel:
  Velen om mij heen vragen zich af wat veel kiezers in westerse landen toch zien in de politieke oplossingen van Trump, Wilders en Le Pen. Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst belangrijk om de opkomst van deze stroming te zien als wat het is: een symptoom van dieperliggende onvrede.
    Een groot deel van het potentiële rechts-populistisch electoraat heeft al decennia te maken met een vicieuze cirkel van flexibilisering, automatisering, loonmatiging en een constante dreiging van wegtrekkende werkgelegenheid naar lageloonlanden. Wanneer deze mensen vervolgens voor zichzelf op proberen te komen, krijgen ze van de architecten van die onzekerheid te horen dat ze zich onrealistisch en emotioneel opstellen: vrijhandel en liberalisering zijn de rationele oplossing die het algemeen belang verder zullen brengen.
    Deze sussende verhalen zijn afkomstig van technocratische EU-instituties en traditionele politieke machtspartijen, groepen die intiem verbonden zijn met het multinationale bedrijfsleven dat juist profiteert van de neoliberale globaliseringstrend. ...

Plus de financiële wereld die dit allemaal aandrijft. De Joden en Joodsisten. De Macron's van de bank Rothschild. In Frankrijk.
  ... Dit maakt het weinig verbazingwekkend dat een substantieel deel van de (witte) Franse arbeiders vervolgens valt voor de anti-elitaire retoriek van Le Pen.

Neen! Dit maakt het weinig verbazingwekkend dat een substantieel deel van de (witte) Franse arbeiders vervolgens valt voor anti-elitaire standpunten van het FN. Hier nu toevalligerwijs die van Le Pen. Beschrijf je écht neutraal, dan moet je de standpunten van Macron dan omschrijven als "kosmopolitische" of "anti-nationale" retoriek.
  Macron staat hierin eerder voor status quo dan verandering. ... met zijn pleidooi voor versoepeling van werknemersrechten, lagere bedrijvenbelastingen en vrijhandelspolitiek propageert Macron juist de doctrine die resulteerde in de financiële crisis en economische onzekerheid waardoor kiezers in de armen van Le Pen worden gedreven.

Maar Macron heeft dezelfde capaciteiten als Blair, Clinton, Pechtold enzovoort: die van de marktkoopmannen van nepwaar. Ze hebben hun verbale capaciteiten om dezelfde rden dat het luipaard zijn stippen heeft: om minder zichtbaar te zijn voor degenen die ze gaan verorberen.
  Bovendien belichaamt Macron die economische elite waar veel onvrede zich (terecht) op richt. Als voormalig werknemer van de Rothschild-bank, eigendom en naamdrager van één van de machtigste en rijkste families die de mensheid kent, maakte Macron zichzelf in één klap multimiljonair door een megadeal tussen multinationals Nestlé en Pfizer te bewerkstelligen.

Geld dat direct on indirect komt van de producerenden, want zelf produceren ze absoluut niets. Nul komma nul .
  Zo'n excessieve daad van zelfverrijking geeft zijn claim.dat Franse werknemers hun wegvallende zekerheden maar moeten accepteren een zeer wrange bijsmaak.

Zwakjes uitgedrukt: zo'n daad schept de behoefte om de daders aan hun grote teen op te hangen.
    De conclusie van de auteur:
  De kandidatuur voor de tweede stemronde van de Franse verkiezingen staat vast en dus mag het Franse volk kiezen tussen extreemrechts en status quo. De rest van Europa kan hier echter van leren door verder te kijken dan simplistische tegenstellingen als pro-EU versus anti-EU, globalistisch versus xenofoob of rationeel versus emotioneel.
    Trump, Wilders en Le Pen zijn symptomen van fundamentelere problemen, zoals economische onzekerheid en een democratisch tekort. Laten we die problemen ook fundamenteel oplossen met een sociale, progressieve en democratische politiek.

En die laatste zaken zijn allemaal verloren gegaan, met de opkomst van de Joodse invloed vanaf de jaren 1980, met hun ideologie van "Ieder voor zich en God voor ons allen",  "Het Recht van de Sterkste" en "Winner takes all" .
    Verbaasd het u dat zoiets in de Volkskrant staat? Ja, dit soort dingen publiceren ze af en toe, te midden van de stroom neoliberale rotzooi. Om daar op te kunnen wijzen als de stront aan de knikker is ... "Maar we hebben toch ook het tegengeluid laten horen ...". Ja, in verhouding ergens tussen 1 op 10 en 1 op 100. Hier een van vele bijdrages van één van de vele vaste neoliberale ploerten die de Volkskrant volschijt uitleg of detail (de Volkskrant, 25-04-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers):
   Gespleten Frankrijk

Beiden willen ze Frankrijk redden. De een door het land te moderniseren en een internationale oriëntatie; de ander door de buitenwereld te weren van Frans grondgebied, of het nu gaat om immigratie of de Europese Unie of de mondialisering. ...
    Macrons zege is verheugend en biedt hoop ...

Het Joodse Armageddon van een grenzen- en waarden-loze wereld geregeerd door "Ieder voor zich en God voor ons allen" biedt hoop ... Volgens de Volkskrant. De Joodse (-istische) krant.

Grunberg werkt nog eens even uit dat hij een echte (seculiere) Jood is (de Volkskrant, 08-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Ongelijkheid

'Alleen oorlogen waarbij een groot deel van de bevolking rechtstreeks is betrokken, en waarin de hele economie wordt ingeschakeld, verkleinen economische verschillen, zegt Seidel.' Een citaat uit een artikel van Dirk Vlasbom, zaterdag in NRC, over een boek (The Great Leveler) van de Amerikaanse historicus Walter Seidel. ...

Correctie: de man heet Walter Scheidel ... Snel gevonden, als je iets over dat boek wilt weten. Maar Grunberg hoeft dat zeker niet, want die weet al helemaal wat hij wil:
  Jan Luiten van Zanden, faculteitshoogleraar economische en sociale geschiedenis, nuanceert dit beeld. Inderdaad zijn na 1945 in West-Europa redelijk stabiele samenlevingen opgebouwd. Belastingheffing en daarmee herverdeling zijn zonder het geweldsmonopolie van de staat ondenkbaar. ...

En, zoals meer dan uitvoerig betoogd, is Grunberg hartstikke tegen de staat, en dus hartstikke tegen herverdeling, en hartstikke voor "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all".

En nog eentje met duidelijke taal (de Volkskrant, 18-05-2017, column door Arnon Grunberg):
  Haat

...    Chemi Shalev schrijft in Haaretz dat Trump werkelijk Poetins man in het Witte Huis zou kunnen zijn, hoewel incompetentie ook mogelijk is.
    Nadert Trumps einde? Shalev merkt op dat de rechtse media in Amerika nog altijd achter Trump staan. Zijn vurige aanhangers haten de Democraten meer, aldus Shalev, dan dat zij van Amerika houden.
    Iets soortgelijks kan worden gezegd over extreem-rechts in Europa: hun patriottisme is slechts haat tegen alles wat zij links noemen.

Iets dergelijk kan gezegd worden over Joden: hun psychopahtische ideeëngoed is slechts haat tegen alles wat wij beschaving noemen.

Hé, weer eens iemand anders dan de psychopaat (de Volkskrant, 18-05-2017, door Pauline Kleijer):
  Keiharde munt

Een rampenfilm zegt hij zelf. Regisseur Ira Sachs laat met Little Men zien hoe je financiële situatie je leven op z'n kop kan zetten.

Tussentitel: 'Ik kan mensen nu eenmaal niet los zien van hun economische positie'
 
Voor de 13-jarige Jake lijkt het allemaal zo simpel. Als zijn ouders een financieel conflict hebben met de moeder van zijn beste vriend ...
    Het gaat in de films van Ira Sachs (51) opvallend vaak over financiën. 'Ik kan mensen nu eenmaal niet los zien van hun economische positie', zegt de New Yorkse regisseur in een interview via Skype. 'Ze zeggen toch dat als je in therapie gaat, er maar twee belangrijke onderwerpen zijn? Geld en seks. Allebei grijpen ze diep in ons leven in, allebei zijn ze erg privé; niemand praat er graag over.'
    Geld is waarschijnlijk het belangrijkst, denkt Sachs. Je bankrekening bepaalt hoe je leeft, wat weer voor een groot deel bepaalt wie je bent. ...'

Brullen van de lach!!!
    Dat waren toch vooroordelen ...?
    Antisemitisme...?

Het lijkt de film Pretty Woman uitleg of detail wel ... De romkom waarin het "hoertje met het gouden hart" Julia Roberts dat van "zakenman met het hart van steen" Richard Gere weet te smelten. Op de achtergrond naast de liefdesverwikkelingen speelt de overname door Gere van een scheepwervenconglomeraat. "Hoe kom je aan zo veel  geld?", vraagt Roberts. "Dat leen ik, voor het overgrote deel". "En wat doe je met het bedrijf als je het eenmaal hebt? ". "Ik breek het in stukken en verkoop de onderdelen - zo maak ik vele miljoenen winst". Een paar scènes later, Gere tegen Roberts ("Vivian"): "You and I are such similar creatures, Vivian. We both screw people for money."
    Het bedrijf in kwestie: AkzoNobel (de Volkskrant, 22-05-2017, door  Wilco Dekker):
  Moet AkzoNobel alsnog om de tafel met PPG?

Als het aan aandeelhouder Elliott ligt, is Akzo's president-commissaris Antony Burgmans straks zijn baan kwijt - en is de weg vrij voor een overname door PPG. Maandag staan de partijen voor de rechter, volg in ons economieblog de laatste ontwikkelingen.

De finale van het bijna drie maanden durende en hoogoplopende overnamegevecht tussen AkzoNobel en Amerikaanse rivaal PPG nadert. Het Nederlandse verf- en chemieconcern moet zich vandaag melden bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, op last van Elliott Advisors. Deze Amerikaanse activistische aandeelhouder eist op de ongetwijfeld rumoerige zitting dat Akzo snel een bijzondere aandeelhoudersvergadering uitschrijft voor begin juni. Daar kan president-commissaris Antony Burgmans naar huis worden gestuurd. Volgens Elliott en andere boze aandeelhouders werkt hij de overname tegen omdat Akzo niet wil praten met PPG. ...

In het tussenstuk aan de kantlijn:

Zoeken is overbodig ... Naam en hoofd zeggen alles al: Singer, de Richard Gere in dit geval van geldhoererij op globale schaal, is Joods.

Thomas von der Dunk heeft momenten van helderheid als hij zijn pet van historicus op heeft. Hij gaat een boek over recente historie bespreken en heeft zo'n moment (de Volkskrant,27-05-2017,  door Thomas von der Dunk):
  De Amerikaanse journalist James Kirchik schetst zeer indringend maar ook eenzijdig beeld van Europa

Het is geen opwekkend verhaal dat de jonge Amerikaanse journalist James Kirchick heeft geschreven: de Europese Unie verkeert in zwaar weer en het is twijfelachtig of zij als lichtend baken van democratie en tolerantie overleeft. Een gestage desintegratie van Europa door groeiend nationalisme dreigt. ...
    In acht hoofdstukken behandelt Kirchick de bedreigingen waarmee de Unie, die ooit een antwoord op twee vernietigende wereldoorlogen moest vormen, kampt. De grootste is Rusland ...
    Vervolgens komen aan bod de Hongaarse antiliberale democratie, de Duitse pacifistische hang naar neutralisme tussen oost en west, de in de opkomst van een xenofoob populisme resulterende migrantencrisis, het vooral in Frankrijk welig tierende antisemitisme in de moslimgemeenschap, de Brexit als belichaming van groeiend nationaal egoïsme, Griekenland als symbool van de economische kloof en Oekraïne als in de steek gelaten slachtoffer van Russische agressie.     ...

Rusland, nationalisme en xenofobie. Dan weten we natuurlijk allang uit welke hoek de wind waait: Joodsheid of Joodsisme. En tezamen met "Rusland is de grooste bedreiging" is ook deze keuze niet moeilijk meer. Von der Dunk geeft nog twee additionele argumenten:
  De ernstigste omissie in het boek is de verbijsterende afwezigheid van de Europese moedercrisis, die de euroscepsis als geen ander heeft gevoed: de bankencrisis van 2008. ...
    Kirchick is blind voor de sociale schade die de import van deze [neoliberale, red.] ideologie in Rusland in de jaren negentig aan de democratische gedachte heeft toegebracht ...

Twee Joodse sociale massa-misdaden worden weggelaten.
    James Kirchick is een Jood.
    Thomas von der Dunk ook, en bewijst dat op alle, zelfs de meest geldige, regels uitzonderingen zijn, door de misdaden in te vullen:
  Niets lezen wij over de ontsporing van de financiële sector, waarna de gewone burger voor de door speculerende bankiers veroorzaakte schade mocht opdraaien. Niets lezen wij over het misbruik van de EU door neoliberale ideologen, die met hun politiek van flexibilisering, deregulering en privatisering de door de meeste Europeanen gekoesterde welvaartsstaat afbreken en zo velen van Europa hebben vervreemd.

En voor Rusland geldt iets dergelijks. En tezamen heet dit: "kwaadaaridge anti-sociaalheid".

In Engeland komen er verkiezingen aan, en de voorsprong van de Conservatieven op Labour slinkt. Paniek. Tne Economist, de Engelse versie van The Wall Street Journal, slaat alarm. Door te komen met een stemadvies. Middels een onondertekend (hoofdredactioneel) commentaar, met een goede kans dat het dus komt van de Joodse stem van Martin Wolf, de meest prominente figuur aldaar. Even de intro (de Volkskrant, 02-06-2017, rubriek Ander commentaar. Bron: The Economist ):
  Theresa Maybe of 'marxist' Corbyn, een ellendige keus

De liberale Britse krant The Economist hoopt op politieke vernieuwing in Groot-Brittannië, naar Frans voorbeeld.

Met meteen een gore leugen: The Economist is is niet 'liberaal' maar op zijn best "neoliberaal", en in werkelijkheid Dickensiaans-reactionair: "Alle geld naar de Joodse speculanten Rothschild en Soros, en de rest kan stikken".
    Waarna de auteur van wal steekt in een betoog dat over politiek lijkt te gaan, maar niet op de manier waarop het lijkt. Hetgeen blijkt uit het aantal keren dat concrete maatschappelijk-economische zaken ter sprake komt:
  ... Jeremy Corbyn heeft Labour meegevoerd richting loony left, met een voorstel tot de grootste belastingverhoging sinds WOII. ...
    Corbyn poseert als radicaal, maar hij is de meest conservatieve - en gevaarlijke - kandidaat van allemaal. Hij wil de spoorwegen, de post en het water terugbrengen in de publieke sector, weer collectief over lonen onderhandelen en het minimumloon verhogen.    ...
    ... Ze wil het moeilijker maken voor buitenlandse bedrijven om Britse bedrijven te kopen. ...

Drie stuks.
    Nu dat andere onderwerp:
  Hoezeer de partijleiders ook van elkaar verschillen ... er is iets dat de twee mogelijke winnaars van deze verkiezingen verbindt... hun verlangen de Britse brug naar de wereld op te halen. ...
... de ideeën die Groot-Brittannië welvarend hebben gemaakt - zijn vrije markten, open grenzen en internationalisme. ...
    ... Labour ... zou een einde maken aan het vrije verkeer van personen ...
     De Conservatieven ... trekken de ophaalbrug op. ...
... May wil ... de netto-migratie met tweederde verminderen. ...
    Haar onliberale instincten gaan verder dan haar wantrouwen jegens mondiaal op hol geslagen 'burgers van nergenshuizen'. ...
    Dit blad wordt voor een erbarmelijke keus gesteld...Wij geloven dat het VK ... open moet blijven - voor ...mensen. ...
...We willen een regering die ... vrijheid van de Britse ... samenleving te bestendigen. ...
    De Liberal Democrats komen nog het meest in de buurt. Zij willen deelname aan ... vrij verkeer van personen. ...
     Maar steun aan het politieke midden, dat open en ... is ...

Meegeteld? Tien stuks.
    Hier is de term "obsessie" volledig op zijn plaats. De wortel van de kwaadaardigheid.

En daar is Bret Stephens weer - de Jood met de niet-Joodse naam. Met ook weer zo'n origineel Joods praatje ... (de Volkskrant, 20-06-2017, column door Bret Stephens (The New York Times):
  Alleen massadeportatie kan Amerika redden

Wie zijn het meest bereid offers te brengen voor de toekomst en beseffen wat Amerika waard is? Juist.


Inzake immigratie kunt u noteren dat deze conservatieve columnist groot voorstander is van massadeportatie.

Ach, ach, ach ... Ach, ach, ach ... Wat is de Jood toch leuk ... "Kijk er eens .... Ik ben Jood ben voor deportatie, dus al helemaal voor het stoppen van de immigratie ...".
    Om vervolgens na tweederde column vol met de meest gore leugens gebruik makende van statistische gegevens ("1 persoon in Amerika heeft een miljard, 999 hebben geen cent, het gemiddelde vermogen in Amerika is dus 1 miljoen") te onthullen:
  Oké, dus ik maak een grapje over het massaal deporteren van 'echte Amerikanen'.

Nogmaals: gunst wat is de Jood grappig!!!
    En natuurlijk is en blijft hij voor volledig vrije immigratie, want ...:
  Maar de dreiging met massadeportaties is geen grapje geweest met deze regering.

... de meest geringe beperking daarvan is hetzelfde als deporatie.
    Want ...
  ...Omdat ik een kind van immigranten ben en in het buitenland opgroeide ...

... ik behoor tot een 8000 en langer jaar oude cultuur van migranten, en dus zijn migranten het ...
  ... energiekste, ondernemendste, creatiefste, godvrezendste en gezagsgetrouwste bevolkingsdeel ...

... en zou Amerika zonder migranten nog steeds de barbarij zijn bestaande uit inheemse volken die zich niet bemoeiden met de rest van de wereld, in plaats van die Amarikaanse immigranten die overal ter wereld de beschaving brengen door ter plekke de zaak plat te bombarderen.

A. Grunberg legt het, met vertaling van wat termen, nog eens glashelder uit (de Volkskrant, 24-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Folklore

... het feit dat Amerika zich niet leek te schamen voor het kapitalisme ...

Vertaling nummer 1:  "Amerikaans kapitalisme = Joods neoliberalisme". Oftewel: dit gaat over de Joodse visie.
  'Binnen alle zuilen was Amerika een synoniem voor ontwikkelingen die wij zo goed mogelijk buiten de deur moesten zien te houden', zegt historicus Jesper Verhoef in een interview door Sander van Walsum, donderdag in de Volkskrant.    ...

Een keiharde leugen: Nederland is in hoge mate verneoliberaliseerd en verjoodst qua visie en de Nederlandse media en elite bijna in zijn geheel. Dat kan niet zonder steun. Ergens. In de zuil van media en elite dus.
  Verhoef, auteur van het proefschrift Opzien tegen modernisering, heeft gelijk: anti-amerikanisme en anti-moderniteit gaan hand in hand.    ...

Een nog hardere leugen: het Joodse visie,  nomadisme en "Ieder voor zich en God voor ons allen" enzvoort, gaat zo'n 8000 jaar en verder terug.
    Met daar tegenover:
   Voor wie van Blut und Boden houdt ...

Oftewel: de residente cultuur, of Verlichting en Beschaving. ...
  ... is Amerika een gruwel. ...

Oftewel: de nomadistische en residente cultuur zijn elkaars (bloed-) vijanden. En dat klopt.
  ...  Men verlangt echter heimelijk naar wat men beweert te verafschuwen.    ...

Dat 'men' is een keiharde leugen als je het vertaalt naar "de bevolking" oftewel de ruime meerderheid ervan. Maar het is hartstikke waar als je dat 'men' vertaalt naar "de elite".
    Maar dan, even teruggaand ...
  'Binnen alle zuilen was Amerika een synoniem voor ontwikkelingen die wij zo goed mogelijk buiten de deur moesten zien te houden',

... is dit weer een leugen.
  Europese cultuur is een afgeleide geworden van Amerikaanse cultuur. ...

Oftewel: het neoliberalisme en de Joodse visie hebben Europa besmet, net als destijds het christendom.
   ... discussies over Nederlandse normen en waarden gaan daarom uiteindelijk over folklore, over beschuit met muisjes.

Maar uiteindelijk zal, net als het christendom, het de folklore van het neoliberalisme en de Joodse matzes met geitenboter eruit getrapt worden. En als de Joden niet oppassen, net als destijds onder Hitler.

We hebben wat Grunberg overgeslagen - die volgen nog. Hier eentje die te mooi was (de Volkskrant, 03-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Parasiteren

In het Europees Parlement in Straatsburg is zaterdag afscheid genomen van Helmut Kohl. ...

Waarna het gaat over de dode Kohl gaat tot twee zinnen voor het einde. En dan, als een donderslag uit heldere hemel - of beter: donderslag uit troebele beerput:
  Extreem-rechts wil de 20ste eeuw ontkennen. Wie het verleden ontkent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, wie het ontkent parasiteert op zijn eigen cultuur tot er niets meer van die cultuur over zal zijn.

Daar gaat 'ie:    
  Extreem-Joods wil de laatste 80 eeuwen ontkennen. Wie dat verleden ontkent, is niet zozeer gedoemd het te herhalen, als wel te blijven parasiteren op andermans culturen tot er niets meer van die culturen over zal zijn en daarna die van de eigen.

Grappig, hè ... Grunberg schrijft zelf antisemitische uitspraken - je hoeft ze alleen even te vertalen.

En ook uit de best mogelijke bron, The Jew York Times, de oorzaak waar de kwaadheid en kwaadaardigheid jegens Donald Trump vandaan komt (de Volkskrant, 11-07-2017, column door Ross Douthat (The New York Times)):
  Het westen en wat daarna komt

Terwijl Donald Trump vorige week in zijn toespraak in Polen het Westen beschreef als bedreigd door zwakke grenzen en gebrek aan zelfvertrouwen, ...
    Zo is de nationalistische weerzin tegen het kosmopolitisme, in zijn heftigste vorm belichaamd door Trump, ...

En iedereen weet wat 'het kosmopolitisme' betekent: de Joodse visie, wereld, invloed en dominantie. De Joodse weerzin tegen Trump belichaamt, in één van zijn heftigste vormen, de Joodse weerzin tegen de natiestaat, residentie en de blanke Europese beschaving.

Bij wijze van divertissement een kort sfeerbeeld van de gesprekken op de bankjes aan de rand van het kosjere media-dorpsplein, vandaag geheel goy-vrij (de Volkskrant, 17-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Liu Xiaobo

Naar aanleiding van de dood van Liu Xiaobo noteerde Bret Stephens in The New York Times dat zij die menen dat China de wereldmacht van de toekomst is te graag vergeten dat China een dictatuur is. Ook meent Stephens dat het staatskapitalisme van China, anders dan sommige experts denken, economisch gezien geen toekomst heeft.    ...

Niveau: "Heb je dat gehoord van die nieuwe buren die onze waar niet willlen kopen ...? Die hebben een nieuwe auto! Waar ze het van dóén ... Nou, daar gaan ze vast nog eens aan failliet!"

En, van de dag erop, nog zo'n sfeerbeeldje, van het puur Hollandse hoekje op het kosjere mediaplein (de Volkskrant, 18-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Zinkjongens

Het indrukwekkendste boek dat ik de afgelopen tijd heb gelezen is Zinkjongens - Sovjetstemmen uit de Afghaanse oorlog van Svetlana Alexijevitsj (Nobelprijs 2015).
    Het boek bevat voor het grootste deel monologen van soldaten, officieren, moeders van soldaten, verpleegsters, die namens de Sovjet-Unie vochten in Afghanistan (1979-1989). ...

Oftewel: "Bij 'oorlog' denk je meteen aan de communisten/Russen".
  Zij die de huidige wereldorde willen begrijpen - die is zonder de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan namelijk onbegrijpelijk.

Oftewel: "De hele toestand van de wereld wordt bepaald door de eindeloos vele oorlogen van de communisten/Russen".
    Maar, antwoordt naast hem op het bankje, ... (de Volkskrant, 18-07-2017, rubriek Stekel, door Olaf Tempelman):
  Steun in de rug

Hanteren evangelische christenen ...Hun tv-dominees biechten ... De zonden van Donald J. Trump beperkten zich niet tot overspeligheid ...

"Ja, maar die Donald Trump heeft iets gedaan tegen volledig vrije immigratie en dat dan ook nog jegens onze Midden-Oosten-bloedbroeders ... Die Trump is dus minstens ook de Duivel Zelve!!!"
    "Weet je wat, Arnon, laten we hem ervan beschuldigen te heulen met de Russen ... Twee vliegen in één klap ..."

In dezelfde aflevering van het Hollandse Joodse medium wordt ook nog even uitgelegd waarom de Joden en hun vrienden zo tegen het volk, referenda en democratie zijn (de Volkskrant, 18-07-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Pieter Klok):
  Bescherming

Truckchauffeurs ... uiteindelijk alleen nog maar Oost-Europese chauffeurs door Europa rijden, omdat die nu eenmaal veel goedkoper zijn.

De blanke Europese burger wil niet voor een korst brood werken voor de Joden en hun vrienden, en als je ze vervangt door immigranten, al dan niet gekleurd, ...
  Neem een voorbeeld aan Groot-Brittannië, werd gezegd. Dat laat direct Oost-Europeanen toe en heeft er slechts profijt van. Inmiddels weten we dat de irritatie over de Oost-Europese immigratie in Groot-Brittannië zo hoog opliep dat de Britten in meerderheid kozen voor een Brexit.

... en je hebt zulke zaken als referenda en democratie, dan gaan ze je lievelingsprojecten, een Europeese Neoliberaal Imperium, een Atoomoorlog met Rusland, wegstemmen.
    Hoe groot de invloed van de Joden en hun opvattingen is, blijkt ook nog uit dit pareltje, tevens verheven tot de onderkop:
  Vrij verkeer van personen is verstandig, maar landen moeten werknemers (tijdelijk) kunnen beschermen.

Hier staat  hetzelfde als:
  Roken is verstandig, het geeft alleen wat gezondheidsproblemen.

Oftewel: die uitspraak van de adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant is volkomen gestoord.
    Waarom doet zo'n man dan toch zo'n uitspraak? Dat is simpel. Het geconstateerde probleem aangaande chauffeurs en dergelijke is een feit. En dat probleem komt door (im)migratie. Er zou dus eigenlijk moeten staan:
  Vrij verkeer van personen is onverstandig, want landen moeten werknemers kunnen beschermen.

Maar dat is hetzelfde als:
  Vrije (im)migratie is onverstandig, want landen moeten werknemers kunnen beschermen..

Wat bij weglaten van de reden luidt:
  Vrije (im)migratie is onverstandig.

En als je dat doet, breekt in (bijna) je hele professionele en sociale omgeving, bestaande uit Joden en hun vrienden, niet zomaar de pleuris maar de pestpokkepleuris uit. Het gebrul van "Hitler!", Holocaust!", "Anne Frank!" en "Antisemitisme!" is niet van de lucht, en je mag blij zijn als je je baantje houdt.
    Dus dan maar liever iets gestoords opgeschreven.
    Zouden bijna alle mensen doen als ze een vrouw, kinderen, huis en hypotheek hadden. En die hypotheek lopende bij een bank die op zich weer gefinancierd wordt door Goldman Sachs, Wall Street, New York, Groot-Israël.

In de laatste analyse viel de term "Antisemitisme!!!".  Die term werd veel geïnsinueerd, maar spaarzaam expliciet gebruikt. Maar net als met de nauw verwante politieke-correctheid lijkt ook dit proces zichzelf steeds hoger op te rakelen. En vermoedelijk werd de term door deze redactie  gebruikt met de volgende informatie al in het hoofd. Het eerste bericht (de Volkskrant, 12-07-2017, door Jenne Jan Holtland):
  Antisemitisch luchtje rond Hongaarse campagne tegen Soros

Hongarije hangt sinds kort vol met de beeltenis van een 86-jarige grijsaard. Zijn naam, hoe kan het ook anders, is George Soros, de Hongaars-Amerikaanse filantroop en gezworen vijand van de zittende Hongaarse regering.

Dit, "Hongarije" was één van de vele gevallen van eerder geïnsinueerd gebruik van "Antisemitisme!!!", maar hier haalt het dus voor het eerst, voor dit Hongaarse geval, de koppen. Zonder een aanleiding, want George Soros is gehaat in vele delen van de wereld vanwege zijn inmenging in zaken van andere landen en culturen, ten gunste van de Joodse ideologie van "kosmopolitisme en vrijheid" oftewel "Neoliberalisme en volledig open grenzen".
    En dat hij Joods is heeft daar verder niets meer mee te maken dan dat hij Joodse ideeën verspreidt, en als iemand van niet-Joodse afkomst dezelfde ideeën verspreidt, zoals in Nederland bijvoorbeeld Frans Timmermans, is hij door grote groepen mensen even gehaat. Wat niet zo opvalt, omdat de vrienden van Frans Timmermans de media beheersen.
    Maar met de opkomst van het internet als nieuwbron is George Soros gehaat geraakt tot middenin het Amerikaanse platteland, zoals bleek bij interviews met die mensen naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Voor een belangrijk deel door Trump gewonnen door de groeiende afkeer van mensen als George Soros. En de aanverwante financiële wereld. Welk laatste ook wel eens wordt uitgelegd als antisemitisme, maar degenen die dát doen geven tegelijktijd toe dat die financiële wereld inderdaad een sterk Joods stempel heeft. En het is een daad van weldenkendheid en gezond verstand om de financiële wereld te haten, dus ook om grote groepen Joden te haten. En dat heeft absoluut niets nmet "Antitsemitisme!!!" te maken want het is gebaseerd op gedrag (het stelen van biljarden), en niet op ras (of etnie).
    En waar het de bedoeling van "Antisemitisme!!!" is om Joodse belangen veilig te stellen, is precies het omgekeerde het geval: het standaardgebruik van de kreet "Antisemitisme!!!" is racisme van de soort waarvan het Oude Testament overloopt: "Uitverkoren Volk"-taal en -houding. Hoe meer "Antisemitisme!!!"-geroep, hoe dichterbij een nieuw soort holocaust komt.
    Maar de "Antisemitisme!!!"-roepers zijn in ieder geval ideologisch-bezetenen, en mogelijk deels ook cultureel en zelfs etnisch (delen van het proces spelen al 8000 jaar). En er is dus heel weinig zicht op een proces dat de escalatie van het "Antisemitisme!!!"-geroep zal stoppen. Zoals al snel bleek na het voorgaande bericht (de Volkskrant, 14-07-2017, column door Arnon Grunberg):
  Orbán

De Hongaarse premier Orbán voert campagne tegen George Soros (de campagne kost 17,5 miljoen euro), omdat Orbán volgens de Süddeutsche bezeten is van het idee dat Soros alle protesten tegen hem en zijn regering stuurt'.

Dat 'Süddeutsche' staat voor de Süddeutsche Zeitung, een orgaan dat even Joods georiënteerd is als The Jew York Times, en waar A. Grunberg dus met zoveel graagte uit citeert dat hij al schrijvende de afkorting voldoende acht. De werkelijkheid: de  Süddeutsche Zeitung is bezeten is van het idee dat alle protesten tegen George Soros en zijn ideologie van vrije (im)migratie worden aangestuurd door Adolf Hitler.
  Deze staatscampagne tegen de van de oorsprong Joods-Hongaarse zakenman Soros doet denken, aldus Jenne Jan Holtland in de Volkskrant van woensdag, aan 'de antisemitische beeldcultuur van de jaren dertig'.

En ten bewijze van de totale geestelijke gestoordheid van dit soort lieden, hier de keiharde, gore, hondsbrutale uitleg of detail leugen, want hier een enkel plaatje uit die 'antisemitische beeldcultuur van de jaren dertig' (de rest hier uitleg of detail ):

En hier het meest "schuldige" beeld dat de Volkskrant kon vinden uit "Hongarije":
   
Gewoon een foto van de man en wat teksten ernaast tegen zijn inmenging in Hongaarse zaken. Die ook in Nederland gepast zou hebben ten tijde van het Oekraïne-referendum, want ook daarin heeft hij zich gemengd uitleg of detail . Natuurlijk ten gunste van aansluiting want het huidige regime in Kiev wordt geleid door de mede-Jood Porosjenko. En, even natuurlijk, heeft de Nederlandse bevolking daar verder niets van vernomen uitleg of detail behalve het bericht op GeenStijl, want de Nederlandse media staan evenzeer onder de invloed van soortgenoten en vrienden van George Soros als de inhoud van The Jew York Times. Zie de url van het laatste GeenStijl-artikel:
  www.geenstijl.nl/.../-het_is_geen_complot_-het_is_de_status_quo.html

De Süddeutsche Zeitung zit ook in het (pro-)Joodse mediakartel, en past ook de Joodse taktiek toe:
  De Süddeutsche stelt dat Orbán in een 'parallel universum' leeft als hij beweert geen antisemiet te zijn.

De keiharde, hondsbrutale, omkering van de werkelijkheid. Net natuurlijk als, al uitvoerig gezien, A. Grunberg:
  Het is toch goed eraan te herinneren dat Wilders luid protesteerde toen Timmermans de Hongaarse regering bekritiseerde vanwege antisemitische oprispingen.

Een beschuldiging van "Antisemitisme!!!" richting Geert Wilders in de geïnsinueerde vorm. Gevolgd door, nieuw (NIEUW!!!):
  Ja, de strijd tegen EU, asielzoekers en linkse kerk mag best antisemitisch zijn. ...

Een beschuldiging van "Antisemitisme!!!" richting iedereen die tegen het Neoliberale Europese Imperium, vrije immigratie en de Joodse en Joodsistische omvolkingsmaffia is. Voor welke  Joodse en Joodsistische omvolkingsmaffia geldt:  
   
  ... Het doel heiligt de middelen.

Waarna de  Joodse en Joodsistische omvolkingsmaffia de strijd voortzet met (de Volkskrant, 18-07-2017, door Theo Koelé):
  Netanyahuh en Orbán delen hun vijand: Soros

Oftewel: zelfs bij sommige Joden is Soros gehaat vanwege zijn inmenging in hun zaken. Maar voor alle overige gevallen geldt:
  De Israëlische ambassadeur in Boedapest, Yossi Amrani, deed publiekelijk een beroep op Orbán om de posters weg te halen, omdat die 'droevige herinneringen' oproepen en 'haat zaaien'.

"Wie aan de Joodse belangen en invloed komt, is een antisemiet". En ...:
  Tussentitel: De regering in Boedapest flirt met antisemitisme

... de Volkskrant zit voor de volle honderd procent in dat kamp.
    Onder aanvoering van hun dagelijkse voorpagina-columnist.

En nog maar eens een keertje (de Volkskrant, 20-07-2017, door Theo Koelé):
  Netanyahuh's nieuwe vrienden

...    Het meerdaagse bezoek van Netanyahu aan Hongarije was op voorhand omstreden. De Hongaarse regering had een peperdure campagne gevoerd tegen de Joods-Amerikaanse miljardair George Soros, die van Hongaarse afkomst is. De Joodse gemeenschap in Hongarije ontwaarde daarin antisemitische trekjes, net als sommige Israëlische politici.    ...

De kracht van propaganda schuilt in de herhaling.

Uit de religie is het een bekend verschijnsel dat de bekeerling vaak fanatieker is dan de erin opgevoede gelovige. Zo ook met het het Joodsisme: als hun motivatie ideologisch is, zijn ze vaak nog fanatieker dan Joden zelf. En deze lieden zijn dan ook helder in het formuleren van de ideologie. En dit als introductie van Cas Mudde, door de Volkskrant, als Joodse en Joodsistische krant, die al veelvuldig was aangehaald en gebruikt als "deskundige" (Volkskrant-deskundigen zijn vrijwel onveranderlijk zeloten in de Volkskrant-ideologieën), waarvan de laatste keer niet langer dan drie dagen geleden was. De centrale boodschap vane Mudde: "Populisten zijn Nazi's". Centrale ideologie van Mudde: "Immigratie is GOED!!!". Mudde's specialisme en verdienmodel: "Populisme wordt niet veroorzakt door immigratie". En dat verdient goed want dat willen ze allemaal graag horen ... van The New York Times via The Guardian en de Financial Times tot de Süddeutsche Zeitung naar Le Monde enzovoort. Allemaal Joodse en Joodsistische publicaties, trouwens, maar er zijn nauwelijks andere.
    En nu had in de bloedeigen Volkskrant een column gestaan van de conservatieve opiniemaker en columniste Derk Jan Eppink die expliciet Mudde had tegengesproken: "Populisme wordt wél veroorzaakt door immigratie". Tja... Daarvan werd de heer Mudde zeer boos, en boze mensen doen en schrijven domme dingen en wat de heer Mudde deed was het noteren van een redelijk volledig exposé van de Joodse denkwijze, inclusief de bijbehorende retorische eigenaardigheden. De kop laten we weg, want dan wordt alles meteen weggegeven (de Volkskrant, 25-07-2017, door Cas Mudde):
  De radicaal-rechtse propaganda van columnist Derk Jan Eppink ...

Maar ook in de onderkop is de heer Mudde al meteen "af". Hij mag niet meer meespelen. Want gebruikende het Ad hominem uitleg of detail - het aloude "op de man spelen".  En die kop is echt een getrouwe weergave van wat volgt.
    En ook hier meteen al is in werking die eveneens behoorlijk oude methodiek om achter de waarheid of werklelijkheid te komen als dit soort mensen aan het woord is: draai het om. De spiegeling. In werkelijkheid heeft de her Mudde het hier natuurlijk over zichzelf als "radicaal'. "radicaal-Joodsist". Type Shylock en Shkreli. Of Rosenbaum en Strauss.
    En met het bijbeorende psychologische profiel:
   ... mag niet onbeantwoord blijven.

Dat van de fanaticus.
  Derk Jan Eppink begint zijn recente column (O&D, 19 juli) met een verwijzing naar een opiniestuk over populisme dat ik onlangs in The Guardian (7 juli) publiceerde. Nu is het natuurlijk leuk dat Eppink mijn stuk heeft gelezen, maar het is pijnlijk dat hij het niet heeft begrepen.

Met de nodige pedanterie.
  Ik schrijf inderdaad dat populisme niet kan worden verslagen door immigratiebeperking.

Even zijn centrale boodschap bevestigende. Doen fanatici graag.
  Dit is omdat populisme niet gaat over externe vijanden ('de immigranten') maar over interne vijanden ('de elite')

Mooi. En bijzonder dom zijn degenen die in deze opzichtige truc trappen. Want waarom wordt de elite als vijandig gezien, in de huidige tijd? Juist ja ... Hun vrije-immigratiebeleid.
  Het is waar dat de meeste rechts-populistische partijen primair op basis van hun anti-immigrantenprogramma worden gesteund, maar dat is vanwege hun nativisme (dat wil zeggen: xenofoob nationalisme), niet hun populisme.

De volgende simpele truc: laat wat door jouzelf nieuwe gevonden of hergedefinieerde termen vallen. Dat "nativisme" is letterlijk "geboort-isme" oftewel "geboorteland-isme" oftewel gewoon "nationalisme". En dat is dan dus meteen "xenofoob nationalisme".
    En als je uit deze brei "xenofoob" apart haalt, weet iedere wat verder doorgedacht hebbende persoon dat ook een leugenterm is want de soort immigranten waar het over gaat zijn niet "vreemd" maar juist veel te bekend want al in grote getale binnen en aldaar overlast gevende sociale mislukkelingen .En er is dus geen sprake van "angst" maar afkeer, vanwege de overlast en de kosten.
    Kortom: deze (en bijna alle) woordenbrei is bedoeld om inhoud te vermijden en verhullen.
  Er zijn verschillende (linkse) populisten die niet anti-immigrant zijn, zoals het Griekse Syriza of het Spaanse Podemos.

En met minstens evenveel gemak kan je stellen dat dat geen populisten zijn maar gewoon (nieuwe) politieke partijen. Of je kan kan alle politieke partijen waar veel mensen op stemmen "populisten" noemen want dat is de letterlijke betekeins van "populist": iets of iemand met veel aanhangers. En als je duidelijker wilt zijn, moet je een andere term laten vallen maar dat doet men, en ook Mudde, niet graag: "elite".
    En waarom deze brei op deze plaats in het betoog? Hierom:
  Het is waar dat de meeste rechts-populistische partijen primair op basis van hun anti-immigrantenprogramma worden gesteund, ...
    Overigens is hiermee niet gezegd dat rechts-populistische partijen via immigratiebeperking kunnen worden bestreden. ...

Oftewel: hoewel de anti-immigratiepartijen in opkomst zijn, moet je hun beleid niet overnemen.
    Kijk, als je dat achter elkaar schrijft, denken mensen: dat is onzin: politiek is de uitvoering van de wensen van de meerderheid en als de meerderheid een anti-immigratie beleid wil, moet de politiek dat overnemen. Tenzij je Jood of Joodsist bent want die gaan hier op tilt. Iemand als A Grunberg =>  schrijft dan ronduit dat de democratie moet worden afgechaft, en vervangen door de dictatuur van de elite.
    Waarna Mudde constateert dat dat deels wel gebeurt maar dat moet je toich niet doen wnat de mense blijen toch op de populisteh stemmen.
    Alreeds een contradictie, dus, want hier wordt ronduit toegegeven dat op op "de populisten" wordt gestemd vanwege de immigratie.
    Dan start er een nieuwe alinea:
  Maar ik wil eigenlijk primair reageren op de kern van Eppinks column, waarvoor hij mijn opiniestuk als stroman gebruikt. ...

En dat laatste in binnen het citaat gehouden omdat, hoe voorspelbaar, de heer Mudde hier uitvoerig gaat stromannen onder het afroepen van reeksen "namen":
  ... pseudo-intellectuele verdediging ... Spengleriaanse visie ... islamofobe denkers in verschillende ... Thilo Sarrazin ... Michel Houellebecq ... Douglas Murray. ...Jean Raspail ... diens racistische boek ... inspireert sinds 1973 westerse racisten en islamofoben ... Steve Bannon ... Stephen Miller ... radicaal-rechtse ... Donald Trumps ...

En dan volgt eindelijk weer een woord over waar het om gaat:
  De these van Bannon, Eppink, Trump en vele anderen is verre van origineel en wordt al sinds de jaren negentig breed in conservatieve kring verkondigd: West-Europa pleegt zelfmoord via massa-immigratie.

Twee opmerkingen: dat 'breed in conservatieve kring' is "breed in een uiterst klein en niet nauwelijks in de media te vinden clubje", oftewel, een vorm van het welbekende "wereldberoemd in Lutjebroek". En: de tegenovergestelde these: "massa-immigratie van zwarten en moslims is een verrijking voor maatschappij en cultuur" wordt nog veel langer en oneindig veel brede verkondigd, namelijk al sinds de Tweede Wereldoorlog en door bijna de hele media en elite.
    Goed, dat in werkelijkheid die massa-immigratie tot nu toe geen groot succes is, of nauwkeuriger: in een land als nederland per jaar meer dan een tiental miljarden euros kost en tot grote maatschappelijke overlast en onvrede heeft geleid, kan niet met feiten bestreden worden. Dus doe je het, op de bekende Joodse manier, met glasharde leugens. jJe zegt gewoon paar keer op verschillende  manieren keihard het tegenovergestelde:
  ... hoeft een werkelijke massa-immigratie van Afrikanen geen probleem te zijn voor West-Europa, mits de landen zich hierop voorbereiden. ...

Een leugen van het niveau "Als de maan van groene kaas is en we hebben een lange ladder, heeft iedereen te eten".
  ... Duitsland laat dat zien met de bijna een miljoen vluchtelingen die het in de afgelopen twee jaar heeft opgenomen. ...

Een gewone keiharde leugen. Er zijn al enorme problemen met toegenomen misdaad, en zaken als huisvesting en de kosten moeten nog doordringen.
  Onderzoek in verschillende West-Europese landen toont aan dat, al zijn er problemen met specifieke minderheden, de overgrote meerderheid van de immigranten en hun afstammelingen min of meer goed geïntegreerd is.

Onderzoek al dertig of vertig gedaan door mensen uit de elite die allemaal de vrije immigratie aanhangen en allang door de werkelijkheid van Kanaleneilanden, Schilderswijken en Molenbeken, en de werkleijkheid van tientallen terreuraanslagen en drie gevallen van grootschalige brandstichitng en plunderingen (Frankrijk 2005, Engeland 2011, Zweden 2015).als absurdisitische leugens zijn ontmaskerd.
  Zij steunen 'onze' normen en waarden ...

Een nog absurdistischer leugen: ze schrijven hun pennen blauw om ons te vertellen hoezeer ze ons haten vanwege onze ongelovigheid en uitleg of detail ons "racisme" uitleg of detail .
    En oh ja, de heer Mudde heeft daarbij het lef het aloude "Er zijn ook wel wat probleempjes" te hanteren:
  ... met enige uitzonderingen: die welke tot enkele decennia terug ook zeer omstreden waren onder 'autochtonen' (zoals het homohuwelijk)

Een wat beperkter vorm van: "De moslims van nu zijn als de Hugenoten van toen". Iets wat bij GeenStijl omgedoopt is tot het "leolucassen"