WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: holocaust, tegen

De holocaust.

Het ergste en belangrijkste dat er ooit gebeurd is ... (de Volkskrant, 15-06-2013, boekrecensie door Arnon Grunberg):
  De ontmaskering van alles

De beroemdste uitspraak van de Duitse filosoof Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) luidt: 'Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.' ...

De feiten: er vielen vier zo veel doden onder Russen dan onder Joden dus dat is alvast een leugen.

Maar door diverse oorzaken waarvan er een paar min of meer zijdelings hier zullen langskomen is het dus het ergste wat er ooit gebeurd is.

En dus een mooi stuk gereedschap, in te zetten voor vele zaken (dat was dus zo'n oorzaak). In een oudere verzameling onder de algemene noemer van Holocaust, misbruik uitleg of detail die nog niet eerder gepubliceerd is, zijn daar al vele voorbeelden van gegeven.

Naar aanleiding van een actuele kwestie zijn daar twee nieuwe verzamelingen aan toegevoegd aangaande één specifiek aspect: één met de GOEDE!!! toepassingen elders uitleg of detail , en de ander, met de FOUTE!!! hier.

Eerst een synopsis van de GOEDE!!! gevallen. Zaken waarvoor de holocaust mag en misschien wel moet worden ingezet zijn: de multiculturele samenleving, vrije immigratie, gekleurde immigratie, zwarten, moslims, jihadi's, het Europese Neoliberale Imperium, het opheffen van Nederland en Europese mationale staten, het opheffen van alle vormen van overheid behalve het Globale Financiële Inperium geleid door Goldman Sachs, Wall Street, New York. Enzovoort. Ingezet door een keur van de fijnste denkers, van Hedy d'Ancona via Job Cohen tot Arnon Grunberg.

Nu dan dus die FOUTE!!! gevallen.

Dat komt in principe neer op alle gevallen behale de voorgaande. Maar met name alle gevallen van gebruik door "rechtse" mensen, want die gebruiken het bijna altijd voor standpunten die ingaan tegen het voorgaande. Zo kan je dus wat moslim in hun landen doen met niet-moslims heel goed vergelijken met de holocaust, maar dat dat is dus heel FOUT!!! want in strijd met het voorgaande lijstje. Dat heeft dan ook een mooie naam en heet dan een "Godwin".

Maar dat is dus allemaal zo vanzelfprekend dat er nauwelijks tot niet over gediscussieerd en dus geschreven wordt behalve in de zin dat het voorgaande volkomen vanzelfsprekend is.

Maar soms heb je van die tussengevallen. En dan kan er een discussie ontstaan. Het kan, het hoeft niet maar het kan. En toevalligerswijs dus nu. Omdat een mevrouw genaamd Roos Vonk het gedaan heeft en omdat die mevrouw professor is, en omdat die mevrouw zich nogal roert in de media.

En waar heeft ze dan iets FOUTS!!! gedaan? Nou, ze heeft de holocaust gebruikt bij een bespreking over het lot van dieren in de bioindustrie.

"Dieren worden afgeslacht - Joden werden afgeslacht - dus, ergo, q.e.d.: de dieren van nu zijn als de Joden van toen".

Ophef!

Waarom is onduidelijk, wnat wat merouw Roos in haar hoofd had zitten, zal zoiets geweest zijn als dit:
- "De moslims van nu zijn als de Joden van toen" is een GOEDE!!! uitspraak.
- "Het lot van bio-industriedieren lijkt oneindig veel meer op dat van de Joden dan het lot van de moslims."
- "Dus, ergo, q.e.d.: dan mag ik wel het lot van de bio-industridieren met dat van de Joden vergelijken."

Dus toch: ophef!.

Ophef versie nummer 1, in de volgorde zoals onder ogen gekomen bij deze redactie  (de Volkskrant, 15-09-2017, column door Elma Drayer):
  Academische denkluiheid

Het moet onderhand een record zijn. Deze week riep de Radboud Universiteit te Nijmegen hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk voor de derde keer publiekelijk tot de orde. ...
    ... liet Vonk zich onlangs opnieuw van haar hysterische kant zien. NRC Handelsblad (wie anders) publiceerde op 21 augustus een opiniestuk waarin ze het lot van de dieren in de bio-industrie bloedserieus vergeleek met dat van de Joden tijdens de Holocaust ...

Wat dus hier een geval is van:
  ... een parallellie die van zoveel academische denkluiheid getuigt dat je nauwelijks weet waar te beginnen.
    De scherpste repliek stond dit weekend in Het Parool. De professor, schreef journalist Frits Barend, 'maakt zonder scrupules, onder de vlag van de Radboud Universiteit en in navolging van Adolf Hitler van mijn grootouders varkens'.
    Onmiddellijk betweterde Vonk op haar Twitter-account dat Barend de strekking van haar betoog niet had begrepen. Waarom wist ze ook: 'doordat-ie in z'n slachtoffer-groef is geschoten'.
    Toegegeven, zo'n analyse is al sinds 1945 een klassiekertje zodra Joden protesteren tegen de banalisering van de Holocaust. Maar daarom niet minder weerzinwekkend.    ...
    ... heeft aangetoond dat ze het verschil niet snapt tussen ideologie en de open blik?

Juist ja ... Dacht deze redactie en voegde dit toe aan de verzameling waar het lot van moslims of "vluchtelingen" vergeleken werd met dat van Joden in de context Denkfouten, abusurditeiten uitleg of detail . Wat daarna werd omgevormd in Holocaust, voor uitleg of detail .

Mevrouw Drayer, van Joodse origine, noemde de naam van een andere bezwaarmakers maar gaf geen bronnen. Dat deed de volgende wel (volkskrant.nl, 17-09-2017, column door Rosa van Gool is classica en deze maand gastcolumniste van Volkskrant.nl op volkskrant.nl/opinie. uitleg of detail):
  Gastcolumn: 'Extreme standpunten van Roos Vonk over bio-industrie doen meer kwaad dan goed'

Roos Vonk schreef enkele weken geleden een aanklacht tegen de bio-industrie, waarin zij de praktijken vergeleek met de slavernij en de holocaust. Vooral die laatste vergelijking kwam de Nijmeegse hoogleraar op forse kritiek te staan, van onder anderen Rosanne Hertzberger en Frits Barend. ...

Bronnen. En naast Elma Drayer, Joods (en met vaste toegang tot de media), vinden we dus Rosanne Hertzberger, Joods (en met vaste toegang tot de media), en Frits Barend, Joods (en met vaste toegang tot de media). Er zijn dus al 600 niet-Joodse opiniemakers nodig om tot evenredige vertegenwoordiging te komen. Weet u wel, die evenredige vertegenwoordiging die zo belangrijk is op televisie en bij de politie enzovoort ... (Joden vormen minder dan 0,5 procent van de bevolking)
    Maar laten we osn niet laten afleiden door dit soort futiliteiten, en verder kijken. Naar de inhoud van de argumenten. Eerst mevrouw Hertzberger, die kennelijk het eerst was met reageren en nog niet helemaal op de hetze-tour zat. Ze had in feite maar één argument, en dat was meteen de kop (nrc.nl, 26-08-2017, column door Rosanne Hertzberger, microbioloog uitleg of detail ):
  Voor kritiek op onze bioindustrie heb je de Holocaust niet nodig

Klopt. En voor de discussie over de waarde van zwarte en islamitische immigratie heb je de holocuast net zo min nodig. Alleen: tegen die bijan dagelijkse vergelijking maakt mevrouw Hertzberger geen bezwaar, en tegen die enkele met de bio-industrie wel.
    Ze legt in een tussenwendig wel even precies uit waarom, maar die bewaren we voor later.
    Eerst Frits Barend, die daar dus overheen moest (parool.nl, 17-09-2017, column door Frits Barend, journalist, presentator, columnist, uitgever uitleg of detail ):
  Frits Barend: 'Mijn grootouders zijn geen varkens'

Met natuurlijk precires dezelfde riposte: ook de zwarten die geheel vrijwillig naar de Libische kust zijn tgetrokken en daar geheel vrijwillig in lekke bootjes stappen, en de mosl ims die geheel vrijwillig vanuit veilig Turkije naar de Burgaarse en Hongaarse grens wandelen ZIJN GEEN JODEN.
    Waarbij we het even niet konden laten op kapitalent gebruiken om de groteskheid van de vergelijking  te onderstrepen. Omdat die groteske vergelijking nornmaliter met het grootste gemak wordt gemaakt.
    En ook de arguementen  van Frits Barend zijn inhoudelijk met met de kop afgedaan.
    En ook hij heeft wat illustratieve terzijdes, maar eerst terug naar merouw Hertzberger:
  ... Of de vergelijking van slaven en Joden met dieren op zijn plaats is ...
    Joden en zwarte mensen zijn al tamelijk murw gebeukt door allerlei verschillende vormen van haat,

Juist ja ... Even er vanuit gaande dat we hier spreken over een Nederlandse kwestie en het dus gaat over Nederlandse zwraten, hebben we hier dus ten eerste de meest gore soort van leugen want zwarte mense worden opo alle mogelijke manieren gefêteerd door elite en met name de media, tot aan het punt toe dat ze tot op het bot gesteund worden in hun lklacht van "Alle Nederlanders zijn kolonialen, slavenhouders en racisten". Oftewel: het murwbeuken is niets dat gedaan wordt door "de zwarte mensen ", op de blanke Nederlanders, met steun van Joden, moslims en een flink deel van media en de rest an de elite.
    Mevrouw Hertzberger bedient zich van hondsbrutale leugens. Een bekend verschijnsel in die kringen uitleg of detail .
    En die combintie 'Joden en zwarte mensen' maakt duidelijk dat ze zelf al in kampen indeelt: gekleurde immigranten versus blanke Nederlanders, wnat Joden zijn dat genetisch gezien ook: gekleurde immigrnaten. Verwant aan de Arabieren (semieten) en niet aan blanke Europeanen (kaukasiërs)
    En dat us du geheel conform de ale eerste gemaakte indeling aangaande hoe de holocaust-vergelijking al dan niet gebruikt mag worden.
    Met ook dus al een illustratie van hoe die volkomen verwongen kijk op de zaken tot stand is gtekomen. Gore leugens en dit soort dingen:
  Het onvermijdelijke gevolg van zo’n losse flodder is dat er een eveneens weerzinwekkende discussie losbarstte of die metafoor nou wel of niet gepast was. ...

Retorische trucs. Praeteritio , dit: "Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ..." In hun totaliteit leidende tot de volkomen vervalsing van onze taal.
    Het eenzijdige gebruik van de holocaust is dus ook één van de middelen om die taal- en begripsvervalsing te bereiken. In de woorden van Frits Barend:
  Tussentitel: “Ze doet het welbewust, in de wetenschap dat Holocaust altijd scoort”

Oftewel: de Joden misbruiken de holocaust in de bijvoorbeeld de vergelijking met moslims en "vluchtelingen" welbewust 'in de wetenschap dat Holocaust altijd scoort'.
    En Frits Barend geeft in zijn spiegelbeeldige verhaal ook een uitstekend voorbeeld van hoe je deze gang van zaken  kan beoordelen
  Hoogleraar Roos Vonk stelt dierenleed gelijk aan de Holocaust. Frits Barend verwijt haar kwaadaardigheid en een beschavingsprobleem.

Wat vertaald kan worden in: "Het welbewuste selectieve gebruik van de holocaust op moslims en vluchtelingen is kwaadaardigheid en een beschavingsprobleem".

En dat is op zichzelf staand dus al een behoorlijk onderbouwde conclusie, maar in vergelijkbare contexten uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail komt men tot vrijwel identieke conclusies, en alles tezamen staat de eindconclusie dus wel vast: De Joodse (im)migratiezaak, het nomadisme, is er één van kwaadaardigheid en een beschavingsprobleem.


P.S.
Er is minstens nog één persoon opgevallen hoe slecht de gebruikte argumenten zijn (de Volkskrant, 18-09-2017, ingezonden brief van Tom Stuip, Den Haag):
  Elma Drayer over Roos Vonk

Elma Drayer beschuldigt Roos Vonk van hysterie omdat ze het lot van de dieren in de bio-industrie vergelijkt met de Holocaust van de nazi's. Tijdens de Holocaust zijn zes miljoen Joden, plus zes miljoen zigeuners, homo's, geestelijk gehandicapten en andere 'onwenselijken' omgebracht. Elk jaar worden er wereldwijd circa 150 miljard dieren vermoord.
    Rogier Ormeling schreef in NRC dat deze slachtingen niet te vergelijken zijn, omdat Hitler de Joden wilde uitroeien omdat ze een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid vormden, terwijl de dieren worden afgemaakt omdat ze 'productiegoed' zijn. Dat is misschien een interessant verschil voor een filosofisch debat, maar de slachtoffers hebben weinig boodschap aan de motieven van hun moordenaars.
    Het is ook absurd wat Frits Barend zegt, dat Roos van zijn voorouders varkens maakt. Dat doet ze niet en het is een non-argument, puur op emotie, het soort argument dat je verwacht van een zegsman van de vleeslobby.
    Volg het leven van een varken van geboorte tot aan de karbonade en zeg me dat daar geen sprake is van een holocaust.

Dit dus nog allemaal los van de bovenstaand gehanteerde. Zo slecht, dus.
    En nog meer commentaar (de Volkskrant, 19-09-2017, column door Jonathan van het Reve):
  Mensen en dieren zijn niet gelijkwaardig

Je hebt mensen en je hebt dieren. Dieren brullen zomaar en schijten overal, mensen lopen rechtop en ergeren zich kapot aan het accent van die ene nieuwslezer. We zijn dus heel verschillend. Maar soms zijn er ook overeenkomsten. Dan lijkt ergens een bouvier echt krankzinnig veel op zijn baasje of zit die gekke buurman opeens in zijn voortuin te kakken. Kostelijk.
    Tot het opeens niet leuk meer is. Het verhaal over de kuifmakaak die auteursrecht kreeg over zijn eigen 'selfie', dat ging nog wel. ...
    Het gaat pas mis wanneer dieren die nu nog als voedsel dienen worden vermenselijkt. De zaak Roos Vonk, waarin een hoogleraar sociale psychologie de bio-industrie vergeleek met de Holocaust, houdt de gemoederen nu al wekenlang in de hoogste staat van verontwaardiging. ...
    Dat zo'n vergelijking voor ophef zou zorgen, had iedereen kunnen voorspellen. Vonk zelf vast ook. Maar zo massaal als deze uitspraak uit zijn verband is gerukt, dat is toch wel bijzonder. Een briefschrijver in de NRC vond de vergelijking bijvoorbeeld mank gaan omdat varkens worden afgeslacht als voedsel, terwijl de Joden werden uitgeroeid omdat Hitler ze als een gevaar zag. Met andere woorden: als die Joden nu massaal waren vetgemest en opgegeten, dán had je een goede vergelijking.
    De scherpste reactie op Vonk, zo schreef Elma Drayer gisteren, was die van Frits Barend in Het Parool. Barend lijkt oprecht te geloven dat Vonk zijn grootouders, vermoord door de nazi's, op één lijn stelt met mestvarkens. ...

Tja ... Je raakt aan het belangrijkste wapen van de Joden: gooien met de holocaust. Het ultieme morele chantagemiddel. En dus is de opwinding groot.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

\17 sep.2017