WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: inleiding

Wetenschap begint met het verzamelen of hebben van een hoop gegevens. Daarna is het zoeken naar een regelmaat, hopelijk met de mogelijkheid tot voorspelling. Met die voorspeling kan de juistheid van de bedachte regelmaat gecontroleerd worden.

Natuurlijk kan je ook een intuïtie vooraf hebben omtrent die regelmaat. Maar dat werkt alleen goed als die intuïtie gebaseerd is op andere dan minder gestructureerde gegevens, bijvoorbeeld eigen ervaringen of waarnemingen. Is die intuitie gebaseerd op een idee, dan is dat minstens een hinderpaal bij het onbevooroordeeld verzamelen. Maar in de praktijk vervalt het bijna altijd tot iets dat je "toegepaste ideologie" kan noemen. De huidige sociologie is voor boven de 90 procent toegepaste ideologie. Een recent voorbeeld: Europese ambtenaren bestellen een onderzoek naar discriminatie van moslims, te houden onder moslims uitleg of detail . Dat is een variant van een "retorische vraag", namelijk een "retorisch onderzoek" - tot de basis van de islam behoort namelijk de dominantie van de wereld, dus overal waar de islam niet de baas is, zoals in Europa, worden moslims gediscrimineerd, volgens henzelf. Dit onderzoek, met een uitkomst gebaeerd op het bestaande idee van "moslimsdiscriminatie" of "islamofobie", is toegepaste ideologie. een echt onderzoek stelt dezelfde vragen aan bijvoorbeeld Aziaten, en doet vergelijkingen.

Deze website is gestart met de wetenschappelijke methode als basis: eerst een heleboel gegevens verzamelen, krantenberichten bijna allemaal, dan regelmaat ontdekken, en dan een paar voorzichtige voorspellingen doen. Waarna de conclusies steeds stelliger kunnen worden stelliger met het vinden van steeds meer bewijs voor de eerder getrokken conclusies.

Eén van de maatschappelijke aspecten waarin al snel een regelmaat werd ontdekt, is "De houding ten opzichte van de eigen cultuur". De regelmaat daarin, kijkend over de hele wereld, is "Trots op de eigen cultuur". Achteraf nogal wiedes, want anders hadden ze die cultuur wel veranderd. Zoals een Koerd trots is op de Koerdische cultuur, ook als de Koerd in Nederland woont uitleg of detail en zelfs indien deze er geboren is. Of een Turk. Of een Marokkaan.

Maar de wetenschap wordt natuurlijk extra interessant bij de uitzonderingen. Nederland is één van de uitzonderingen waar "men", dat wil zeggen: degenen die het opinieklimaat bepalen, niet trots is op de eigen cultuur. En zo kwam de lange verzameling van bronnen genaamd Cultuur, Nederlandhaat uitleg of detail tot stand: gewoon uit kranten en overige media artikelen verzamelen waarin er sprake is van "kritiek op de eigen cultuur", bij hogere intensiteit aan te duiden als "Nederlandhaat". Het klassieke voorbeeld: je zegt bijvoorbeeld dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Of in het geval dat je burgers worden vermoord door terroristen, en de staat schiet de terroristen dood, dat je dan gaat klagen over het feit dat de Nederlandse staat terroristen heeft doodgeschoten, en die klachten dan overdadig in de publiciteit brengt. Of dat Nederland verantwoordelijk is voor de moorden gepleegd door anderen. Dat is Nederlandhaat. Deze gegevens zijn allemaal verzameld in Cultuur, Nederlandhaat uitleg of detail leidend tot de conclusie dat er inderdaad sprake is bij een groot deel van de elite van een bijna collectieve Nederlandhaat.

Eén van de tekenen van goede wetenschap is dat de resultaten verdere uitbreiding uitnodigen. Bij Nederlandhaat ligt die opzichtig voor de hand: er blijken onderscheidbare klachtensoorten en bijbehorende groepen te bestaan die doen aan Nederlandhaat, zie de lijst hier uitleg of detail , en die groepen blijken zelfs onderscheidbaar in uiterlijk: de blanke elite, de lichtgetinte immigranten tevens moslims uitleg of detail , en de donkergetinte immigranten uitleg of detail . Voor de volledigheid: de lichtgetinte immigranten annex moslim hebben ideologisch een "ingeboren" afkeer tot haat voor ieder menselijk ingrijpen in de wereld want dat is het voorrecht van Allah (en zijn navolgers, natuurlijk), en bij de donkergetinten vindt dat zijn oorsprong in dat wij hen tegemoet zijn gekomen door onze grotere technische vaardigheden, en niet andersom. Ze verwoorden dat in klachten over kolonialisme en slaverij, maar dat is een opzichtige dekmantel voor een besef van technisch en maatschappelijk onderpresteren uitleg of detail .

En zo bleek er door het verzamelen van gegevens in het kader van Nederlandhaat nog een vierde onderscheidbare groep te zijn: de Joden uitleg of detail .

Deze hele lange inleiding was nodig vanwege die ene term: de Joden. En die term ligt zo gevoelig vanwege de holocaust. Waarvan beweerd wordt dat die uniek is, wat niet zo is (er vielen in dezelfde gebeurtenissenreeks vier keer zo veel Russische slachtoffers) maar dat is nu eenmaal ingeprent in de maatschappelijke discussie dus "is het zo".

En vanwege die holocaust van vroeger zijn de Joden van nu "zielig" in de zin van dat je geen kritiek op ze mag hebben. Want "Kritiek op Joden is antisemitisme en antisemitisme leidt tot de holocaust".

Dat is een groot probleem voor de maatschappelijke discussie, want het betekent dat bij gevallen van "cultuurstrijd", de Joden een extra wapen hebben. Vergelijk het met twee ridders: de ene heeft een zwaard en een schild en de ander alleen een zwaard. Of alleen een schild want je kan de holocaust zowel als verdedigings- of als aanvalswapen gebruiken. Dat wil zeggen: bij een cultuurstrijd met Joden is de ander fataal benadeeld.

Dit is in feite een ernstige vorm van misbruik uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , en de minste term hiervoor is "morele chantage".

Het is ook wetenschappelijk onacceptabel en bij deze worden alle vormen roepen van "de holocaust" en "antisemitisme" in combinatie met opmerkingen over andermans beschouwd als als dodelijk bedoelde aanvallen op andermans cultuur, die gepareerd mogen worden op dezelfde wijze: met aanvallen op de Joodse cultuur. Deze website gaat uit van de westerse cultuur zoals ontwikkeld in Noordwest-Europese natiestaten sinds de Verlichting, oftewel de Rijnlandse cultuur. De Joodse cultuur is sterk verschillend daarvan zoals geïllustreerd in deze verzameling uitleg of detail . Of makkelijker en korter: de Joodse cultuur wordt gekenmerkt door Oude Testament en het Nieuwe Neoliberalisme, want laatste is in hoge mate een Joodse ideologie . Zoals
ook overduidelijk blijkt uit de net genoemde verzameling.

Maar ideeën en ideologieën bestaan niet los van mensen, en naast de ideologie en haar gevolgen zelf, kan je de zaak dus ook van de persoonlijke kant benaderen: wat zeggen de mensen die uit een specifieke cultuur stammen?

Dit is dus het tweede deel van de inleiding: die bij de verzameling mensen vanuit de Joodse cultuur die spreken over maatschappelijke zaken die ook anderen, niet-Joden aangaan, en die dus in strijd kunnen zijn met die andere cultuur. Waarbij het in de praktijk zo is dat als iemand uit de Joodse cultuur zich in het openbaar uit, dat wil zeggen: in de media, de woorden van die mensen bestaan uit kritiek van diverse ernst en soort op de Rijnlandse cultuur. Zo voert woordvoerder A. Grunberg uitleg of detail een heftige strijd tegen de Noordwest-Europese natiestaat, en de natiestaat, de "overheid", in het algemeen.

Tegen die kritek kan je je wapenen met weerleggingen en tegenkritiek. Beide proberen Joodse zegslieden te voorkomen door de term "holocaust" en "antisemitisme" in diverse toonaarden. Van "Denk aan de jaren dertig" tot aan "ANNE FRANK!!!". Zo bestempelt de genoemde A. Grunberg kritiek op de sterke Joodse invloed in de financiële markten, erkende vijanden van de natiestaat, als "antisemitisme".

Deze vorm van argumenteren is dus morele chantage van de ergste soort, en kwaadaardigheid van de ergste
soort in verband met de schaal ervan. Oude Testament en Nieuw Neoliberalisme hebben meer schade aangericht in de wereld dan alle eerdere en huidige "ismes" tezamen.

Naast deze ultieme vorm van valsheid in argumenteren, zoals belicht hier uitleg of detail voor het geval van de positie van de moslims, zijn er nog eindeloos veel andere, en een zeer ruime hoeveelheid is daarvan te vinden in de woorden van de aangehaalde Joodse zegslieden. Opmerkelijk daarbij: er is een zeer sterke overeenkomst in wat de toch ruime groep zegslieden te melden heeft. Een overeenkomst zo sterk als men vindt bij religieuzen van de fanatiekste soort. Met ook een sterke overeenkomst in gehanteerde verbale middelen. Met aan top dus de retorische truc  in het algemeen, en als nummer twee de keiharde of hondsbrutale leugen  uitleg of detail . Leugens van de soort "Palestijnen zijn terroristen want ze houden ons land bezet".

Dit ter aanbeveling en als leeswijzer bij de verzameling gegevens en analyses van de woorden van Joodse
zegslieden, staande rechts.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home

 

24 sep.2017