WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Annieke Kranenberg

Annieke Kranenberg is op deze website al eerder langsgekomen in de categorie Landverraders uitleg of detail , vanwege het voldoen aan het criterium "Plaatst bij conflicten de belangen van moslims boven die van Nederlanders". Het verraden van Nederland is dan ook jarenlang haar beroep geweest - samen met Janny Groen uitleg of detail was ze de correspondent voor de Volkskrant vanuit de islamitische wereld in Nederland, hetgeen er voornamelijk uit bestond om te bewijzen dat de islam het toppunt van cultuur is en moslims het toppunt van beschaving. Ze schreven er samen een boek over, met de titel: "De hoofddoek is het toppunt van verlichting" uitleg of detail .

Janny Groen doet dit beschavende werk nog steeds. Annieke Kranenberg is als beloning voor haar inspanningen verheven tot de functie van Ombudspersoon, door de Volkskrant halfslachting aangeduid als Ombudspersoon.

Hier gaat het over een nog veel verder gaand aspect van het landverraad dat de gehele politiek-correcte media dus bijna de gehele media en een groot deel van de elite betreft: het demografische verraad.  Oftewel: het geleidelijk vervangen van de blanke bevolking van Nederland en Europa door gekleurden, door middel van gestage immigratie uitleg of detail . Datgene dat tot grote ergernis van de verraders een fraaie en pakkende naam heeft gekregen in de vorm van "homeopathische verdunning", zoals uitgebeeld hier uitleg of detail . Dat zodanig goed werkt dat het percentage Nederlanders inmiddels gezakt is tot ergens tussen 75 en 85 procent, met in de grote steden al op ongeveer tot de helft. Een beleid dat mede in stand wordt gehouden door alles en iedereen dat er tegen is, zwart te maken op de meest afstotelijke manieren, samengevat als "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Hier onderzoek we de bijdrages van Annieke Kranenberg aan dit beleid, sterk toegenomen sinds ze rol van Ombudspersoon heeft.

Dit is natuurlijk al enige tijd gaande, maar is door andere prioriteiten niet eerder gestart. De aanleiding voor die start nu is haar bijdrage aan de hetze tegen GeenStijl (zie verderop), een directe aanval op de meningsvrijheid, democratie en de Nederlandse en westerse cultuur en beschaving.

Eerst een klassiek geval: het snoeren van de mond van de onwelgevallige mening. De welgevallige mening zijnde dat het communisme, de Sovjet-Unie en bij wijze van erfenis nu Rusland de bron van alle Kwaad is, en in ieder geval is de door Goldman Sachs en de rest van Wall Street en de door Joden gedomineerde financiële wereld er niet de baas is, zodat dat Rusland nu, onder aanvoering van de Joden van The Jew York Times, ten heftigste bestreden moet worden. En wie dat ietwat anders ziet, bijvoorbeeld sommige lezers van de Volkskrant, is, naar Joods inzicht, dus (de Volkskrant, 02-08-2014, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  'Zijn de pro-Kremlintrollen ook op de site van de Volkskrant actief?'

... een pro-Kremlintrol, want ...:
  Tussentitel: Van de 123 reacties zijn er 54 pro-Poetin, anti-Amerikaans of anti-Brussel

... het percentage Joodsistische Koude-Oorlogshetzers moet minimaal 100 zijn.
    En dat al die pro-Kremlin-trollen leugens verkondigen als dat het Poetin is opgerukt van de Dnjepr in 1945 naar de Oder-Neisse in 2015 en daarmee heel Oost-Europa bezet heeft, is natuurlijk de druppel die de emmer doet overlopen ... Uh ...Oh nee ... Hoe zat dat ook al weer ...?
    Oftewel: hier is sprake van de meest navrante door Joodse ideologie ingegeven oproep tot censuur. Die in 2016 meteen werd uitgevoerd toen Kustaw Bessems uitleg of detail , eveneens Joods, chef van de webredactie werd, en de reactie-mogelijkheid meteen uitschakelde.

Om verder toch nog iets van een aanloop te schetsen, en als refentiemateriaal voor de relevante bijdragers, gaan we, schrijvende mei 2017, even terug in de tijd (de Volkskrant, 04-03-2017):

Een gotspe van ongekend niveau. De suggestie is namelijk: "Wilders wordt net zo behandeld als andere politici".

Dit is trouwens een meer gehnateerde truc, met namen door media-onderzokers: "Wilders wordt even vaak genoemd als Cohen/-Halsema/-Pechtold/-Samsom/-Klaver enzovoort. Weglatende dat bij de lattsten dat in 70 tot 100 procent van de gevallen positief is, en voor Wilders in 100 preocetn van de gvallen negatief.

Kranenberg debiteert hier diezelfde truc. Die we hier voor haar gaan analyseren.

Het natuurlijke uitgangspunt nemende van "Spreek voor jezelf" of in dit geval "Spreek over jezelf", moet Kranenberg dus allereerst kijken naar en in de Volkskrant.

Dat heeft ze natuurlijk niet gedaan, maar zelfs als ze het zou doen, zou ze het niet zien - dat is inmiddels al ruimschoots gebleken - deze redactie heeft er het verschijnsel van cognitieve dementie uit gedestilleerd uitleg of detail .

Dus is het "kijken in de Volkskrant" voor haar gedaan door deze website en het resultaat staat hier uitleg of detail . Dat hoeft niet eens bekeken te worden door min-of-meer onafhankelijke waarnemers: de Volkskrant behandelt Geert Wilders op het niveau "schofterig".

Dit eerste geval is er dus eentje dat ,men vroeger omschreef met "Liegen alsof het gedrukt staat", hier dus letterlijk uitgevoerdt .Leugens van de soort als boven zijn eerder ingedeeld op deze website, als deel van de verzameling Retorische trucs onder de noemer  "hondsbrutaliteit" uitleg of detail . [Dit item wordt ondersteund door een verzameling praktische voorbeelden uitleg of detail , die komen van lieden als Benjamin Netanyahuh, Arnon Grunberg, enzovoort. Hieruit spreekt een 8000 jaar lange ervaring met liegen.]

Geval nummer twee (de Volkskrant, 11-03-2017):

Deze beschouwing van mevrouw Kranenberg is naar aanleiding van een artikel over het rechtse gevaar in Nederland. Waarbij "Het rechtse gevaar in Nederland" meel-in-de-mond taal is voor "De PVV-aanhang". Of ook wel: "Geert Wilders". Of "De fascisten". Of ook "De nazi's". Volgens de Volkskrant en rest van de politieke-correctheid. "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Het artikel was bestemd voor het tweede katern, dus er moest een illustratie bij. Men zocht een geschikte illustratie, en die zou er komen door het kiezen van een geschikte illustrator. Die vond de redactie van de Volkskrant in een figuur van het type "linksfascist". Mensen die werken met "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!". Zijn eindproduct is in het plaatje boven is het einderesultaat niet goed zichtbaar en niet helemaal in te schatten. En deze redactie had er toevallig geen reproductie van de pagina (nog wel het origineel maar dan moet je een scanner hebben op folio-formaat ...). De beste indruk van het geheel geeft dit:

Waarvan de boodschap onmiddellijk van de pagina straalt: "Volendammers zijn nazi's". Of letterlijker: "Volendammers zijn Hitlers" maar dat is geen gebruikelijke manier van "het zeggen". Hier staat "Volendammers zijn nazi's".

Natuurlijk ging dat instantaan rond en even natuurlijk was de Volendamse verontwaardiging gigantisch. Waarin ze van allerlei kanten steun kregen. Dat wil zeggen: alle niet-politiek-correcte kanten, want de politiek-correcten hielden zich gedeisd.

De Volkskrant kon dat niet, want zijnde de dader. Het oordeel van de Volkskrant is besloten in die kop: "We hadden gelijk maar hebben ons ongelukkig uitgedrukt".

Waarbij het deel "ongelukkig" zit in de gelijkstelling van Nederlander met Volendammers. Of beter: de gelijkstelling van Volendammers met PVV-stemmers. Want dat was natuurlijk de bedoelde boodschap: "PVV-aanhangers zijn nazi's".

Kijk maar (de Volkskrant, 11-03-2017, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Illustratie met Hitler schoot doel voorbij

De klederdracht kwam uit Volendam, waardoor het een gerichte aanval op het dorp leek. Het was een satirische uitvergroting

Juist ja: een "satirische uitvergroting". Van wat dan...?
  ... een stuk over hoe buitenlandse media de verkiezingen in Nederland verslaan. Daaruit bleek dat vaak hetzelfde cliché centraal staat: waarom keert Nederland, dat bekend stond om zijn tolerantie, zich ineens tegen de EU en immigratie? Veel buitenlandse verslaggevers zien in Wilders een Nederlandse Trump en togen naar Almere en Volendam op zoek naar PVV-stemmers.

Die 'buitenlandse verslaggevers" zijn gewoon journalisten van grote buitenlandse kranten, en grote buitenlandse kranten zijn van dezelfde soort als de grote Nederlandse kranten: rabiaat politiek-correct. Maar dan nog iets rabiater, blijkt uit de stukjes die je af en toe gereproduceerd ziet.

En dat was dan eigenlijk het verhaal: er waren collega's op bezoek en hoe keken die er nu tegenaan. En daar moest een illustratie bij. En men deed dit:
  Het maakt ook uit wie de opdracht krijgt. Deze illustrator heeft een cartooneske manier van werken, houdt van overdrijven, maakt vaak gebruik van seksuele beelden en van nazi's. Hij wordt veel gevraagd, zijn absurdistische humor trekt fans. De tekenaar had meteen dit beeld in zijn hoofd, zegt hij. Hitler als icoon van het kwaad en klederdracht als symbool voor Nederland - al was die Volendams. Hij legde zijn idee aan de beeldredacteur voor. Zij begreep zijn redenering en zag er geen kwaad in.

Dat is al geconstateerd: men leeft in een spiegeluniversum zonder enig besef van het bestaan van een andere en echtere werkelijkheid - zie de al genoemde cognitieve dementie uitleg of detail .

En vertoont daarin, ondanks de correctie van buiten, geen enkele neiging tot aanpassing:

  ... Bij een spotprent past een ferm standpunt: dit is niet per se onze mening, maar wij staan pal voor de vrijheid van meningsuiting van onze cartoonist. ...

Uitstekend. daar komen we later op terug, dat laatste. Overigens mogen we even aan Geert Wilders herinneren en zijn "Minder, minder, minder Marokannen"? Toen stond men bij de Volkskrant ietwat minder pal voor de vrijheid van meningsuiting ...

Hoe zou dat nu komen ...?

Wat nader toegelicht wat er toen gebeurde in hun hersens:
  Het staat vast dat de satirische uitvergroting - die je alleen begrijpt als je weet waarover het artikel gaat - veel lezers is ontgaan. Boosheid of verbijstering weerhield hen ervan het stuk te lezen.

Juist ja ... Het staat vast dat de satirische uitvergroting die Wilders pleegde ("Minder, minder, minder Marokkanen") alle politiek-correcten en ook de Volkskrant is ontgaan. Boosheid of verbijstering weerhield hen ervan goed te luisteren. (in alle overbodigheid: dat het ging om "criminele Marokkanen").

Met deze twee recente gevallen in handen, is op zoek gegaan naar aanvullend materiaal - zaken die op zichzelf staand minder waren opgevallen, maar nu in een andere licht komen te staan in het kader van dit onderzoek. Waarbij we nu onderscheid maken tussen twee factoren: breedte en diepte. "Breedte" staande voor de reeks onderwerpen die mishandeld worden, en "diepte" voor de mate waarin en de uitgebreidheid of lengte.

Eerst nog een "breedte"-geval (de Volkskrant, 22-10-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Friezen en christenen in een artikel beschimpt

De reacties op de christenen-beschimping en het uitschelden van Friezen kwamen goeddeels overeen. 'Een boek afbranden, prima, maar doe dat op inhoud. ...
    De hoofdredactie is het daar niet mee eens. ...
    De columnistenvrijheid strekt in juridische zin ver. De vrijheid van meningsuiting omvat het recht om te choqueren, kwetsen of verontrusten. ...

Hier worden twee trends verder bevestigd: het eigen kamp mag choqueren, kwetsen of verontrusten schijnbaar zonder een enkele limiet. Waarbij zelfs de term 'in juridische zin', dat wil zeggen: iedere vorm van beleding en hetze die niet als strafbaar in de wet staat. En die wet is bijzonder eenzijdig en voordelig voor de politieke-correctheid, want alles omtrent religies of minderheden wordt daar apart genoemd, en van die rechten worden blanken en meerderheden dus uitgesloten. Volkomen tegen alls rechtsprincipes in, maar het staat wel in de wet. Zij, de politek-correcten, mogen bijna alles.

En de tweede trend die  bevestigd wordt: het beledigen gaat richting Geert Wilders, PVV-aanhangers, Volendammers,  Friezen, Donald Trumps (elders), Pim Fortuyns (eerder) enzovoort. Oftewel: jegens gewone blanke Nederlanders (of nationalisten oftewel residenten) en hun vertegenwoordigers van hun standpunten. Met aan de scheldende kant dus de multiculturalisten en vrij-immigreerders van de VARA, de Volkskrant, enzovoort, oftewel nomadisten, globalisten, Joden, Joodsisten, enzovoort.

Dan twee gevallen die naast de breedte, vooral ook de diepte illustreren. Het eerste betreft een eigen medewerker, zij het niet in vaste dienst naar het schijnt. De betreffende is een mevrouw geheten Antionette Scheulderman, die (veel) bekender is door een andere activiteit: ze is een regelmatig mede-presentator bij het rabiaat politiek-correcte VARA-programma De Wereld Draait Door. Waar anderszinse items worden gebruikt als vulling voor propaganda voor de multiculturele samenleving en vrije immigratie.
    Deze mevrouw Scheulderman gaf en spontaan inkijkje is haar zieleroerselen op Twitter, naar aanleiding van de verkiezing an Donald Trump als president van Amerika. Donald Trump heeft minder positieve dingen gezegd over immigratie, met name die van moslims. Hier het verslag van het internet, want de reguliere media hebben dit natuurlijk naarstig uit het nieuws weten te houden (GeenStijl.nl, 07-02-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
 
  ... - waar blijft die sniper... schuift aan, alsmede sniperliefhebber Antoinette Scheulderman ...


En hier is het tweetje waar GeenStijl naar linkt, verstuurd door mevrouw Scheulderman, medewerker van de Volkskrant en DWDD (links in het screenshot), op de dag van de inauguratie van Donald Trump als president van Amerika:

Deze overduidelijk linksfascistische uiting veroorzaakte ophef op het internet en mevrouw Kranenberg, betrokken omdat het een Volkskrant-medewerker betrof, reageerde op klachten van lezers die ook internet hebben - hier citeren we uitvoerig de tekst, die van de soort is "Mijn band was lek ... Ik miste de bus ... De brug stond open ... Er was een tornado ... Sprinkhanen ..."  (de Volkskrant, 28-01-2017, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):

  De sniper-tweet ging een eigen leven leiden

Met haar laptop op schoot zat de journalist thuis op de bank naar de inauguratie van Trump te kijken. De tweetjes waren snel getikt. 'Als ik Obama was, liep ik lekker weg.' En: 'Het is nog erger dan je verwacht, dat is op zich wel knap.' Maar ook deze: 'Waar blijft de sniper?'

Binnenshuis leek het een logische grap. Ze had net vijf seizoenen van de tv-serie Homeland gekeken, waarin de dreiging van een scherpschutter nooit ver weg is. Op Twitter ontbreekt de intimiteit van de huiskamer en de toonzetting. Binnen enkele minuten was duidelijk dat de boodschap bloedserieus werd genomen. Subiet verwijderde ze de tweet.

Het kwaad was al geschied. De freelance-journalist, die verscheidene gezichtsbepalende interviews voor de Volkskrant maakte, werd bestookt met boze reacties. Ze zou hebben oproepen tot een moordaanslag op Trump, ze zou hem doodwensen, ze moest aangeklaagd. Dat ze al snel in andere tweets de hand in eigen boezem had gestoken - 'Het was heel dom, echt, maar ook echt niet zo serieus bedoeld als opgevat' - mocht niet baten.

Een deel der Twitter-natie wilde niet geloven dat ze het humoristisch had gemeend. Sterker, ze grepen de sniper-tweet gretig aan om de 'linkse, elitaire media' op de korrel te nemen, en dan met name de Volkskrant (in haar twitterbio verwijst ze naar het Volkskrant Magazine). Nadat Geert Wilders (ruim 754 duizend volgers) in het Engels had getwitterd dat een journalist van de 'Dutch newspaper @volkskrant' om een scherpschutter had gevraagd, ging de sniper-tweet rap de wereld over: van de VS tot Duitsland.

De ophef bleef niet beperkt tot de kleine, maar in mediakringen dominante Twitter-gemeenschap. De sniper-tweet en de Volkskrant-associatie gingen een eigen leven leiden, dat ook doorsijpelde naar de echte maatschappij. 'Graag vraag ik opheldering vanwege een tweet van uw journaliste', mailde een stagecoördinator van een roc, 'die een van mijn studenten vandaag onderschept heeft. Mocht dit waar zijn, dan kan ik uw krant niet meer tijdens mijn lessen gebruiken en zeer zeker niet adviseren als een betrouwbare objectieve krant.'

Er zijn ook lezers die aandringen op maatregelen tegen de interviewster. 'Als de betreffende journalist voor de Volkskrant blijft schrijven, keurt deze haar uitspraak goed', mailde er een. Die conclusie is mijns inziens nogal rigoureus en oneerlijk.

De journalist beging niet eerder zo'n vergissing. Het was een onbehouwen grap, die ze meteen heeft verwijderd en toegelicht. Bovendien werkt ze als freelancer. Redacteuren in vaste dienst, die bovenop het nieuws zitten, weten dat ze hun mening voor zich moeten houden omdat dit de schijn van vooringenomenheid kan wekken. Dat schaadt de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de krant. Een freelancer heeft meer ruimte om op persoonlijke titel te twitteren, maar geniet daarentegen minder bescherming. De redactie kan een werkrelatie pardoes beëindigen.

De hoofdredacteur reageerde mild. Hij vindt het een onhandige actie, niet fijn voor de krant, maar ziet ook dat het was bedoeld als grap en dat de journalist - 'ze is al zes jaar een van onze topinterviewers' - genadeloos veel drek over zich heen kreeg.

Zaak gesloten.    ...

Normaliter worden dit soort stukken door deze redactie (sterk) afgekort, maar we zijn nu bezig met de aard en diepte van een geestelijke storing, dus de lengte van het citaat is noodzakelijk om de diepte van de storing te kunnen bewijzen en noteren.

Het volgende geval dat zowel over breedte als diepte gaat, bestaat uit twee voorbeelden, die een combinatie tot een enkel geval vormen omdat ze beide over dezelfde specifieke zaak gaan: de interpretatie van een woord of term. Het eerste voorbeeld (de Volkskrant, 10-12-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Bevat populisme altijd een waardeoordeel?

Populisme heeft soms een vieze bijsmaak, maar kan ook neutraal worden gebruikt - mits de krant de betekenis duidelijk maakt.

Ineens was daar een opvallende rubricering in de krant. 'Populisme in Europa', luidde de toevoeging bij Ten eerste. Zaterdag werd onder deze noemer vooruitgeblikt. 'Populistisch rechts krijgt mogelijk vijf serieuze kansen op succes; in Nederland, Frankrijk, Duitsland en wellicht ook in Italië en Oostenrijk', aldus het intro, dat afsloot met een vraag: 'Valt de opmars van de populisten te stuiten?'. ....

Een keiharde leugen: de term populisme wordt al gebruikt sinds Geert Wilders de PVV oprichtte en nog verder daarvoor in verband met Pim Fortuyn. De reden van de leugen is onduidelijk, en wordt verderop in het stuk ook zelf ontmaskerd als een leugen:
  Van oudsher sleept het woord 'allerlei historische ballast en normatieve bijbetekenissen met zich mee', stelt de Duitse politicoloog Jan-Werner Müller in Was ist populismus?. ...

Een leugen-om-een-hoekje: het gaat niet zozeer om 'normatieve bijbetekenissen' maar 'sterk negatieve normatieve bijbetekenissen'.
  ... Jan-Werner Müller in Was ist populismus?. 'Dat geldt tot op de dag van vandaag.' Toch weerhoudt dit wetenschappers en journalisten er niet van de term te gebruiken. 'Het is geen scheldwoord', zegt Hans Wansink, commentator van de Volkskrant en auteur van De populistische revolutie, dat in januari zal verschijnen. ...

Een nog grotere leugen. Hans Wansink schrijft regelmatig het hoofdredactioneel commentaar. Hopeloos dit, en dat het onbecommentarieerd voorbijkomt. Maar dat komt ...
  Populisme is alom. Het woord niet gebruiken omdat het onduidelijk of gekleurd is - zoals onlangs werd betoogd in NRC - is geen optie. Temeer daar er wel degelijk neutrale definities bestaan.

... omdat mevrouw Kranenberg het er mee eens is: samenvattend en parafraserend: "Als wij de term gebruiken, is het goed ook al is hij sterk veroordelend".

Oké, dat was het eerste voorbeeld in de combinatie. Nu het tweede, ook gaande over een term (de Volkskrant, 11-07-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Vaarwel 'Marokkaan', 'Turk' en 'allochtoon'
...
'Allochtonen' is volgens velen - van hoogleraren en politici tot journalisten en lezers - ook zo'n term die het wij-zij-denken versterkt. Neutraal is het woord - ooit bedoeld als objectieve vervanger van minderheden - allang niet meer. Zo gebruikt de gemeente Amsterdam de term niet meer, het Sociaal en Cultureel Planbureau evenmin. Bovenal is het een vaag containerbegrip. Vorige week dook een meerderheid van 'allochtone jongeren' in een stuk op. Maar wie werd daarmee bedoeld? ...
    Het wordt tijd dat de Volkskrant in de eigen berichtgeving het woord allochtoon afschaft (citaten, opiniestukken of beleidstaal uitgezonderd). We kunnen best zonder ...

Na de introductie van het eerste voorbeeld is is de rest van de analyse een invuloefening. Even terug:
  Bevat populisme altijd een waardeoordeel?

Heeft zijn equivalent in:
  Bevat allochtoon altijd een waardeoordeel?

En het antwoord luidt: Neen. "Allochtoon" bevat nog veel minder een waardeoordeel dan "populist". De term was oorspronkelijk zelfs bedoeld om de gekleurde immigranten om wie het ging te beschermen, want "allochtoon" betekent doodgewoon niet meer dan "Niet van hier stammend" of officieel "Iedereen met minstens één ouder die in het buitenland geboren is" en werd ook gebruik in politiek-correcte goochelspeuken als "Maxima is ook een allochtoon dus allochtonen doen het best aardig"
    Maar omdat de allochtonen die in het nieuws kwamen alleen maar negatief in het nieuws kwaemn, werd de term al snel synoniem met "mislukkende immigrant". Wel accuraat, maar niet gewenst door mensen met een nomadistische achtergrond, gelovers in "Alle culturen zijn Gelijk" en "Andere-wang-helpverleners". Zeg maar in "internettermen": Joden, linksgekkies en christengekkies.
    En na verschillende eerdere pogingen om de term af te schaffen, ondanks tegenwerpingen van de soort: "De nieuwe termen zullen even snel even besmet raken" uitleg of detail , begint men opnieuw met dit soort acties, en de Volkskrant schaart zich bij monde van mevrouw Kranenberg, Ombudspersoon, met volle kracht ook hierachter.
    Gelegenheid gevende om nog eens te illustreren hoe diep de geestelijke gestoordheid gaat, door het opsommen van de mogelijkheden waarop men, hier mevrouw Kranenberg, had kunnen bedenken dat er iets fout ging. Telkens met citaten uit het "Allochtonen"-artikel en de overeenkomstige variant uit het "Populisme'-artikel:

  Populisme heeft soms een vieze bijsmaak, maar kan ook neutraal worden gebruikt ...

Oftewel:
  Allochtonen heeft soms een vieze bijsmaak, maar kan ook neutraal worden gebruikt ...

En:
  Populisme is alom.

Oftewel:
  Allochtonen zijn alom.

En:
  ... Het woord niet gebruiken omdat het onduidelijk of gekleurd is ... is geen optie.

Oftewel:
  ... Het woord niet gebruiken omdat het onduidelijk of gekleurd is ... is geen optie.

En daar is de volledige, onverdunde contradictie.

Zo diep is de geestelijke gestoordheid. Waarvan nog een verdere illustratie hier (de Volkskrant, 12-12-2016, ingezonden brief van Eric Holleman, Voorschoten):
  Populisme

Annieke Kranenberg, de ombudsvrouw van de Volkskrant, gebruikt een halve pagina (Ten eerste, 10 december) om uit te leggen dat de term 'populistisch' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om zich te richten naar de massa van de bevolking'.
    Ik daag haar uit ook een halve pagina te gebruiken om uit te leggen dat de term 'regentesk' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om de uitslag van verkiezingen aan je laars te lappen, je mandaat te overschatten, vier jaar lang deals te sluiten met andere politici en niet-referendabele verdragen te sluiten met het buitenland waar de massa niet om heeft gevraagd'.
    Lijkt me een hele klus.

Waarvan de betekenis is: iedereen kan de werkelijkheid waarnemen. Iedereen kan roepen "De Keizer heeft geen Kleren aan", omdat iedereen kan zien dat de Keizer geen kleren aan heeft:

Alleen diepgestoorde mensen zullen beweren dat de Keizer Prachtige Kleren aanheeft, op welke manier ze ook tot deze uitspraak komen. Collectieve gestoordheid is zonder probleem ter herleiden tot de gestoordheid van ieder individu op zich dat zich onder die gestoordheid schaart. Iedereen kent de ware en werkelijke definitie van de term "allochtoon" in de vorm waarin mevrouw Kranenberg over "populisme" schreef:
  Temeer daar er wel degelijk neutrale definities bestaan. De "allochtoon" is een (nakomeling van een) niet-westere immigrant die een aanzienlijke sociaal-culturele achterstand heeft.

Of in de volksmond en internettaal: moslims en negers.

Het populisme-artikel gaf ook nog een bewijs van de alhier geponeerde stelling dat het aan de gestoorden vertellen dat ze gestoord zijn geen zin heeft - althans: deze klasse van gestoorden:
  Populisme, de krant stond er vol van. Alleen werd nergens uitgelegd wat de redactie onder die term verstaat, mailde een lezer. Het roept bij hem allerlei vragen op: 'Is een Italiaanse populist uit hetzelfde hout gesneden als een Nederlandse?'
    Het is niet de eerste keer dat het redactionele gebruik van de term door lezers wordt bekritiseerd. Elk politiek gedachtengoed dat 'niet voldoet aan de linkse maatstaven van de Volkskrant-redactie' wordt weggeschreven als 'populistisch, xenofobisch of onderbuik', fulmineerde een lezer die zich stoorde aan het 'wegzetten' van Trump als populist. In september maakte een ander bezwaar tegen het gebruik van 'populistisch' in een artikel over de verkiezingswinst van AfD (Alternative für Deutschland) in Mecklenburg-Voorpommeren.

Kortom: het is ze doodgewoon niet alleen gezegd, maar in de oren getoeterd.

Het helpt niet.

Overigens kwam na het schrijven van het voorgaande dit uit nhet arhief boven wat drijven (de Volkskrant, 18-03-2017):

Waarin het over die kop gaat, maar op geen enkele manier over hoe de term 'populisten' hier bedoeld is. Op dezelfde manier als hier, namelijk:

Het helpt niet om dit soort mensen te vertellen dat ze iets fout doen.

Het waarom van het niet-helpen, is een belangwekkende zaak natuurlijk, maar daar wachten we mee tot wat op het moment van schrijven (dit artikel is in meerdere fasen tot stand gekomen) het meest recente en belangrijkste voorbeeld is van het "Kleren van de Keizer"-proces in werking. Tevens zijnde het eerste voorbeeld van wat er gebeurd als de "normatieve uitingen", dat wil zeggen, de "Trump moet doodgeschoten"- en "PVV'ers zijn nazi's"- uitingen, niet van het eigen-kamp komen, maar uit het niet-eigen-kamp.
    Eerst wat er door het niet-eigen-kamp veroordeeld gaat worden, zijnde een stuk van Volkskrant-mediajournalist Loes Reijmer (de Volkskrant, 25-03-2017, door Loes Reijmer):
  Hoe de reagurende fapper zich afzet tegen de oprukkende vrouw

Bijna triomfantelijk vierden reaguurders op schimmige sites en fora deze week het zoveelste naaktfotoschandaal. Waar komt dit misogyne enthousiasme vandaan?

...    Ditmaal zijn niet alleen grote actrices als Emma Watson en Amanda Seyfried slachtoffer, maar ook de Nederlandse vlogger Laura Ponticorvo. ...
    GeenStijl verkneukelde zich om de brief die de advocaat van Ponticorvo uit voorzorg naar de site had gestuurd ...

Oftewel Loes Reijmer sleept GeenStijl bij een kwestie waar GeenStijl verder niets mee te maken heeft (GeenStijl publiceert society-roddelmateriaal alleen om het belachelijk te maken), behalve dat iemand die ook probeerde GeenStijl er bij te slepen door GeenStijl belachelijk werd gemaaskt.
    Oftewel: mevrouw Reijmer veroordeelt GeenStijl. Op bijzonder dubieuze gronden.
    En dit was niet het eerste geval, niet van haar en nog meer niet van de Volkskrant. meestal met smerige halfzinnetjes tussendoor.
    Hier de reactie van GeenStijl (GeenStijl, 25-03-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Brandende vraag voor reagurende fapperZucht. OK. Aangezien fappende mannen op internet ook al schuld van GeenStijl is (allemaal). Vraagje dan maar. Zou u haar doen?

Dus GeenStijl veroordeelt de veroordelende actie van mevrouw Reijmer, door het plaatsen van een foto van haar, met eronder de tekst "Zou u haar doen?". "Doen" is algemeen bekend als internettaal voor "het hebben van seks met", dus "Zou u haar doen?" betekent "Zou u vrijwillig seks met haar willen?"
    Een veroordeling van mevrouw Reijmer meer dan de actie, omdat mevrouw Reijmer al eerder negatief over GeenStijl heeft geschreven. Als media-journalist bij de Volkskrant. Zoals de Volkskrant in het algemeen zeer negatief schijft over GeenStijl, zoals aangegeven in haar reactie door 'fappende mannen op internet ook al schuld van GeenStijl'.

Voordat deze zaak mevrouw Kranenberg bereikte (haar rubriek is op een zaterdag), kwam er de interventie van Rosanne Hertzberger, die (mede) dit gebeuren aangreep om een hetze uitleg of detail te beginnen tegen GeenStijl, en tijdens die hetze werd bovenstaande reactie van GeenStijl in de Volkskrant uitvergroot door Volkskrant-colimniste Heleen Mees tot "onlineverkrachting" en daarop door Volkskrant-colimnist Arnon Grunberg tot "virtuele lynchpartij". Zonder enig onderbouwing van hun stellingen, anders dan verwijzingen naar reageerders bij GeenStijl die op de vraag "Zou u vrijwillig seks met haar willen hebben" op allerlei toonaarden, de meeste zwaar negatief, antwoorden met "NEE!!!". Type "Waar is die sniper" of "Volendammers zijn nazi's", maar in dit specifieke geval aangepast tot "Ik zou mijn hond er nog niet op zetten" en dergelijke. Allemaal dus eigenlijk gaande over die naargeestige acties van mevrouw Reijmer richting GeenStijl.

Kenmerk van de hetze zoals gestart door mevrouw Hertzberger en overgenomen door dus bijvoorbeeld mevrouw Mees en de heer Grunberg: men liet de initiërende actie (of acties - het waren er twee) van mevrouw Reijmer weg, en had het alleen over de daarop volgende reacties. En iedereen nam dat van elkaar over.

Precies zoals al beschreven in deze illustratie:

Toen kwam dus de zaterdag eraan en de inbreng van mevrouw Kranenberg - eerst op de website:

Pardon? Welke grens? Legt u even uit wat die grens is, alsublieft. Je zou zomaar kunnen zeggen dat "Waar blijft die sniper" een stuk verder gaat dan "Zou u haar doen". En "Volendammers zijn nazi's" kan daarin ook heel goed meedoen.
   Om heel precies te zijn: het oordeel van deze redactie is dat die uitspraak van GeenStijl minder en eigenlijk heel veel minder ver gaat dan "Waar blijft die sniper" en "Volendammers zijn nazi's".
    In de versie in de krant was deze kop de tussentitel geworden (de Volkskrant, 06-05-2017, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Onlinehaat en zelfcensuur

Vrouwelijke journalisten zijn mikpunt van seksistische intimidatie en bedreiging op internet. Dat leidt in het ergste geval tot zelfcensuur.

Een aantal voorbeelden van digitale aanranding die Volkskrantjournalist Loes Reijmer vorig weekeinde ten deel vielen, staan in het openingsstuk van dit weekend te lezen. Ze hoeven hier niet te worden herhaald, toch moet deze rubriek er wel over gaan ...

Een propagaren van ten eerste de leugen dat merouw Reijmer een schuldeloos is, en ten tweede dat ze slachtoffer is: PVV'ers en Volendammers worden zonder enig probleem uitgescholden dus waarom zou het uitschelden van mevrouw Reijmer ook maar een centje meer waard zijn ...?
    Waarna weer een stroom retorische trucs volgen:
  'Zelfcensuur als bron van zelfbescherming' is een van de gevolgen van bedreigingen van journalisten, concluderen voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer ...
    Journalisten van deze krant zijn ook bekend met het zelfcensuureffect ...
    Ook wanneer journalisten niet terughoudend opereren uit angst voor online-intimidaties, worden zij erdoor belemmerd in hun werk. ...

Deze truc heeft nog geen naam, maar misschien is "De wereld staat in brand" een goede: er wordt een rampscenario geschetst, zonder dat dat scenario enig verband heeft met de directe zaak. Versimpeld: de openbaar aanklager stelt "Edelachtbare, er wordt al zo veel gestolen in die buurt ...". Mooi, maar het zegt niets over de schuld van de verdachte.
    Volgende klacht:
  Meerdere journalisten hebben pesterijen - en erger - door GeenStijl en hun 'reaguurders' ervaren.

Hier is het karakteristieke soort pesterijen door GeenStijl, nadat de betrokkenen foute of stomme dingen hadden geschreven:

Links Volkskrant-columnist Bert Wagendorp uitleg of detail die iedereen die niet linksfasctisch is fanatiek de tering wenst, en rechts de NRC-hoofdredacteur Peter vanderMeersch die van het NRC Handelsblad het "NSB Halalblad" heeft gemaakt met artikelen met de kop "De stokslagen zijn niet zo erg" uitleg of detail .
    Tja, zo te kakken worden gezet kwetst de zieltjes van de betrokkenen heel erg, en dat noemen ze dan "Intimidatie" en mevrouw Kranenberg schrijft dan braaf op dat Bert Wagendorp en Peter Vandermeersch geïntimideerd worden door GeenStijl.
    Vervolg:
  Reijmer doet niet aan zelfcensuur. Ze is een van de weinigen die kritische stukken schrijven over digitale vrouwonvriendelijkheid én GeenStijl - een giftige cocktail.

Een hondsbrutale leugen: GeenStijl is niet vrouwonvriendelijk. De vrouwonvriendelijkheid is een leugen van mevrouw Reijmer, mevrouw Hertzberger en navolgers. Dat is de ware giftigheid in de cocktail.
    Daarna volgen meerdere alinea's over vrouwonvriendelijkheid, die allemal evenzovele leugens zijn in de zin dat GeenStijl niet vrouwonvriendelijk is.
    Voor weer in de buurt van de onderhavige zaak te geraken:
  Andersom vindt GeenStijl dat de Volkskrant en NRC de vrijheid van meningsuiting beknotten omdat de kranten de mening van bedrijven peilden over de oproep tot een adverteerdersboycot van twee columnisten en vervolgens ook van twitteraars. Diverse adverteerders trokken zich daarop terug van GeenStijl en Dumpert wegens hun vrouwonvriendelijke karakter. Het 'sterkste zwaktebod' als je het met de inhoud oneens bent, reageerde een GeenStijl voorman. Een paar lezers spreken ook van 'campagnejournalistiek'. Onder het mom van berichtgeving zou de krant 'adverteerders opstoken' weg te gaan.     ...

De relevante variant van "De Keizer heeft geen Kleren aan":
  Journalisten doen niet alleen afwachtend verslag van gebeurtenissen, maar proberen ook zelf misstanden te agenderen.

Pardon? Waar staat dat?
    In de agenda van mevrouw Kranenberg, die een paar maanden terug heeft opgeroepen tot meer actiejournalistiek in het kader van de hoge peiling van de PVV of iets dergelijks. Dat zijn geen misstanden, maar "Gevaren voor de dominantie van de politieke-correctheid". Zoals "Donald Trump" een afwijking was en is van de dominantie van de politieke-correctheid en door politieke-correct journalisten wordt gezien als een "misstand" waarop die politiek-correcte journalisten een hetze begonnen tegen Donald Trump wat dus niets te maken heeft met misstanden maar met politieke-correctheid. In Nederland maar nog veel meer in Amerika waar de dominantie van de politieke-correctheid nog veel groter was.
    Met aan het slot van de beschouwing van mevrouw Kranenberg over de hetze nog een fraaie leugen:
  De open brief aan adverteerders heeft natuurlijk wel een aanmoedigend karakter, maar dat mag in het opiniekatern.

Het stuk werd inderdaad afgedrukt in het Opiniekatern. Maar voor stukken voor het Opiniekatern geldt de erbij afgedrukte regel: "Gelijktijdig aandienen bij andere kranten is ongewenst". Dus dat het stuk zowel in de Volkskrant als NRC Handelsblad werd afgedrukt laat zien dat het geen "opiniestuk" was, maar een redactioneel opiniestuk. En dat maakt het redactionel propaganda. Datr dat mag van mevrouw Kranenberg als Ombudspersoon, past volkomen van het beeld dat hier al van mevrouw Kranenberg als Ombudspersoon is ontstaan: dat van een actievoerder met een sterk politiek-correcte agenda.

Dat laatste is trouwens ook weer het soort leugen waarvan je denkt: Waarom de moeite genomen? Waarom zou je liegen over iets dat niet tot de eigenlijke kwestie behoort en zo duidelijk anders ligt?

Hoe kan het dat hier zo makkelijk kan worden gelogen?

Dit is een vraag horende bij de vragen die de rest van deze (voorlopige) verzameling oproept. Vragen die al voor een belangrijk deel beantwoord worden door de opsomming van wat hier tot nu is verzameld.

Na de "breedte"-sectie kwamen we al tot deze conclusie: de steun gaat naar beledigers richting Geert Wilders, PVV-aanhangers, Volendammers,  Friezen, Donald Trumps (elders), Pim Fortuyns (eerder) enzovoort. En in de "diepte"-sectie bleek die steunen zich ook uitstrekken tot allochtonen. De gekleurde immigranten. En uit de eerdere verzameling uitleg of detail weten we al dat dat in  verterkte mate geldt voor moslims.

En die groep beledigers bestaat uit vertegenwoordigers van de VARA, de Volkskrant, enzovoort.

En uit alle genoemde gevallen maar met name degenen die de diepte van tweedeling beschreven, weten we dat het niet gaat over zomaar een verschil van mening, maar iets dat aangrijpt op de diepste levensvisie van de betrokkenen, En waarin ze als persoon tot in het absurde zo ver gaan in het weerspreken van de werkleijkheid. Het "De Kleren van de Keizer"-syndroom.

De tweedeling gaat dus ten eerste over levensvisie.

En uit de personen en groepen die aan de twee kanten staan in bovenstaande kan je onmiddellijk afleiden dat het gaat om aan de ene kant de gewone blanke Nederlanders of nationalisten oftewel residenten en hun vertegenwoordigers van hun standpunten. Met aan de aan de andere kant dus de aanhangers van de het kosmopolitisme, multiculturele samenleving en van vrije immigratie.

Wat in sociologisch-organisatische termen de tweedeling is tussen thuisblijvers en rondtrekkers, residenten  en nomaden  of nomadisten, of in mooie nieuwe termen: "somewheres" en "anywheres".

Of zoals op deze website en ook elders veelgebruikt: media en elite versus gewone burgers.

Waarin de media en elite per definitie de toon en oor een groot deel de inhoud van het debat bepalen.

Waarin media en elite zichzelf mooie termen toebedelen, zoals "internationalisme", "openheid', "vooruitgang", vooruitstrendeheid", "menslievendheid" enzovoort, en de andere partij bestempelen met negatieve termen zoals "nationalsime", "populisme", "geslotenheid", "conservatisme" enzovoort. En daarbij nog verder gaand, in de bekende reeks van "xenofobie" tot en met "Hitler!", "Holocaust!", "Anne Frank!".

Wta dus, om de de situatie weer recht te trekken, gespiegeld moet worden de andere kant op, oftewel: de "anywheres", betsaan uit nomaden, parasieten, kakkerlakkken, bactieriën, virussenen, en allerlei andere levensvormen die teren op de producten en levens van anderen.

Warbij het uit voorgaande verzameling en de overige soortgelijke duidelijk is wat de "anywheres" of "kosmopolieten", of "nomaden" of "nomadisten"  als voornaamste middel hebben ten einde te kunnen functioneren als parasieten, kakkerlakkken, bacteriën, virussen, enzovoort, in vaktermen: hun "vector", en dat is het gesproken en geschreven woord.

De eindeloze stroom hele leugens, halve leugens, valse voorstelling van zaken, retorische trucs en alle andere mogelijke manieren om op verbaal niveau een wereld te schetsen die niet overeenkomt met de werkelijkheid.

En zoals hier ook gezien, zo ver gaande als om een wereld te schetsen die het tegenoverstelde is van de werkelijkheid.

En zaak die door de mooie termen verbonden aan de eigen wereld hoogst besmettelijk blijkt, zoals het voorbeeld van Rosanne Hertzberger en haar hetze uitleg of detail tegen GeenStijl laat zien.

Zoals ook blijkt uit de eerdere voorbeelden van de verpreiding van dit gedachtengoed, zo'n 8000 jaar geleden geboren en vastgelegd in de Oude Testament, naar de Europese wereld in de vorm van het christendom en naar het Midden-Oosten en delen van Afrika en Azië in de vorm van de islam.

Het is niet duidelijk of Annieke Kranenberg net als Rosanne Hertzberger tot de voortbrengers van dit gedachtengoed behoort, of slechts tot de besmetten. Haar partnerschap met iemand die het wel is, Janny Groen, en haar uiterlijke kenmerken doen vermoeden van wel - hieronder linksonder Annieke Kranenberg in het gezelschap van drie mensen van wie de oud-testamentische afkomst vastligt:
   
   
   

De volgende kwestie. De Volkskrant heeft haar zoveelste bijdrage geleverd aan de hetze tegen Thierry Kaudet. Op een dusdanine manier dat er groot protest kwma, en A. Kranenberg gedwongen werd te reageren. erts dus het hele artikle over Baudet en bepreking ervan:

Het is al een langere tijd rustig rond Baudet, behoudens dat enkele Pauw-gebeuren. Dus zet de Volkskrant maar eigen mensen in om de hetze warm te houden, en de keus viel op hun hoogst eigen onlineverkrachter uitleg of detail : Don Mebius, die twee pagina's mocht vullen in het nieuwe katern "Zaterdag" op zaterdag dat achtergronden bij het nieuws zou moeten bevatten maar natuurlijk doodgewoon Volkskrant-hetze is net als het katern dat wel de naam "Opinie" draagt. Met natuurlijk de noodzakelijke omliggende propagada:
 
 

Hier de tekst (de Volkskrant, 27-05-2017, door Dion Mebius):
  Nieuwe partij met extreme glans

Rechtser dan rechts

Uitspraken uit de boezem van Forum voor Democratie wekken argwaan. Hoe ver leunt de partij van Thierry Baudet naar rechts?

Nou, de toon is al helemaal gezet, hè ... Je ziet de troepen in zwarte uniformen al weer door de straten paraderen. Wel brutaal hoor, van zo'n onlineverkrachter ... Hier wat van zijn teksten:
  ... schurkt Baudet aan tegen personen en organisaties met dubieuze agenda's. Tijdens de Republikeinse conventie in de Amerikaanse staat Cleveland, in 2016, bezocht Baudet een feest van de Britse provocateur Milo Yiannopoulos, toenmalig boegbeeld van de Amerikaanse radicaal-rechtse alt-right-beweging ...
    In 2014 hield hij op de IJzerwake, een jaarlijks rechts-nationalistische manifestatie in Vlaanderen die wordt georganiseerd door voornamelijk extreem-rechtse bewegingen, een praatje over de kracht van het nationalisme ten opzichte van het Europese eenheidsdenken. En onlangs mocht Joost Niemöller, de journalist die gelooft dat zwarte mensen veel vaker crimineel zijn door hun dna-structuur, zijn nieuwste boek presenteren op een avond van FvD.

Dat is de retorische truc van het "aanwrijven" : zet de persoon naast een andere persoon of zaak die een bekende negatieve reputatie heeft (of die terecht is, is niet van belang), et voilá; zonder bewijs is iemand veroordeeld.
    Typisch ook iets voor een onlineverkrachter.
    Overigens gaat het eerste deel van het artikel hierover:
  ... Robert de Haze Winkelman. De 63-jarige organisatorisch adviseur van Forum voor Democratie (FvD) kreeg vorige week veel kritiek te verwerken toen hij op Twitter een link naar een complottheorie over witte genocide in Europa plaatste. De leiders van de westerse wereld, zo luidt het 'Plan van Kalergi', halen doelbewust miljoenen vluchtelingen naar Europa.

Daarover aan het einde meer.
    Terug naar de hetze:
  ... Willem Wagenaar. Hij onderzoekt extreem-rechtse groeperingen in Nederland voor de Anne Frank Stichting. ...
    ... Toch zien enkele extreem-rechtse groeperingen in Nederland Baudet als hun pleitbezorger in Den Haag, stelt Wagenaar. 'Zijn uitspraken zijn vaak multi-interpretabel, zoals die over de verdunning en auto-immuunziekten. Daardoor raakt hij een snaar bij extreem-rechtse clubs.'
    Voor de verkiezingen liet Constant Kusters, voorman van de neonazistische Nederlandse Volksunie, met een videoboodschap weten dat hij FvD ging stemmen.

Nog meer "aanwrijven".
  Tijdens de campagne woonde een delegatie van de NVU een bijeenkomst van FvD in Arnhem bij. Kusters schreef daar later een positieve recensie over op de site van zijn eigen beweging. 'Laten we hopen dat het FvD het gaat redden om over de kiesdrempel te komen. Het is heel druk op de uiterst-rechtse flank.'
    En ook Erkenbrand, een nieuwe fascistische beweging van zo'n 25 hoogopgeleide studenten die onlangs een congres organiseerden voor honderd geïnteresseerden, schaart zich achter Baudet.

En nog meer "aanwrijven".
  Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, noemt FvD 'radicaal-rechts'. 'Extreem-rechts is de partij niet, al vallen bepaalde uitspraken van partijleden wel binnen de extreem-rechtse ideologie.'
    De Lange doet al jaren onderzoek naar veranderingen in de West-Europese partijpolitiek en promoveerde op het thema extreem-rechts.

En nog meer suggestieve hetze.
    Nu nog wat over dat plan van die Robert Kalergi. Dat wordt ook even uitgelegd in een tussenstuk:
  Het Kalergi-complot: een mengsoort om in toom te houden

Het 'Plan van Kalergi' waar De Haze Winkelman in zijn bekritiseerde tweet naar verwees, is volgens onderzoeker Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting een 'extreem racistische complottheorie'.

Dit zijn extreem-Joodsistische leugens. Deze Robert Kalergi was een "internationalist" van de soort "Alle Menschen werden Brüder", die, net als Arnon Grunberg uitleg of detail en overgrote meerderheid van de "media en elite"-Joden  uitleg of detail de Europese nationale culturen zien als de grootste ehinderpaal op weg naar dat "ideaal" ( bij de Joden: hun bloedeigen Apocalyps annex Armageddon - hun "Endlösing"). Dat heeft die Kalergi allemaal uitvoerig en gedetailleerd opgeschreven. Dat is een bestaand plan. Het is geen complot om te verwijzen naar dit plan, zoals boven gedaan wordt. De aanduidingen als "complot" zijn dus Joodsistische leugens.
    Het aspect dat onze onlineverkrachter in het begin gebruikt, is dat er door opmerkzame mensen naar dit plan verwezen wordt in termen van "Dit is precies het huidige beleid van de Europese leiders". 
    Ook dat is nog geen complot, want wat er gebeurt aangaande immigratie is inderdaad precies volgens dat Kalergi-plan. Er is alleen sprake van een "complottheorie", als iemand beweert dat wat de Europese leiders doen een "complot" is.
    En dat laatste is eigenlijk ook nog eens een redelijk onbelangrijk detail, zoals bij een moord het al dan niet sprake kan zijn van voorbedachte rade. Het is alleen van belang voor de strafmaat. Degenen die de randwerkzaamheden verrichten voor de werking van de concentratiekampen is ook niet gevraagd naar hun gezamenlijke plannen ... Ze werden veroordeeld voor wat ze hebben gedaan.
    En dat de Europese elite van dat plan op de hoogte was, staat ook vast:
  ... graaf Coudenhove-Kalergi. Hij richtte in 1922 de Paneuropese Unie op, die naar een Europese eenheidsstaat streeft. Onder anderen Einstein, Adenauer en Pompidou waren er lid van. In Praktisch Idealisme (1925) schreef Coudenhove-Kalergi dat 'de toekomstige mens van gemengd ras zal zijn'. 'Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de diversiteit der volkeren door de diversiteit van individuelen.'

Het kan niet duidelijker. Precies wat men nu doet - in alle opzichten. En dit vervolg ...:
  Het zijn die uitspraken die nu worden misbruikt door aanhangers van de Kalergi-complottheorie.

... kan alleen komen uit kringen die deel uitmaken van dit plan.
    De Volkskrant staat, met haar aanvallen op de critici ervan, voor de volle 100 procent achter dit plan. Zoals ook al haar overige berichtgeving blijkt: sterk pro-slam uitleg of detail en pro-zwarten, en anti-Nederlands uitleg of detail . Allemaal volgens het plan om de Europese bevolking te vervangen door 'het Euraziatisch-negroïde ras'. De Volkskrnat werkt keihard aan de uitvoering van de Joodse ideeën voor Europa uitleg of detail uitleg of detail .

De reacties waren ook zeer illustratief (de Volkskrant, 29-05-2017, ingezonden brief van Harry Fontein, Leiderdorp):
  Baudet

Ik werd onaangenaam verrast door het artikel over Thierry Baudet (Zaterdag, 27 mei).
    Volop insinuaties over hoe rechts hij wel niet zou zijn, maar geen enkel steekhoudend argument ter onderbouwing.
    Typisch geval van framing dunkt mij. De druiven over de nederlaag van Links bij de laatste verkiezingen zijn blijkbaar wel erg zuur bij sommige journalisten van de Volkskrant.

Te vergelijken met (de Volkskrant, 29-05-2017, ingezonden brief van Joost Heyink, Zuidwolde):
  Baudet (2)

Een grondige, bijna serene analyse door Dion Mebius en Mark Misérus van het gedachtegoed van Baudets Forum voor Democratie.
    Willem Wagenaar (Anne Frank Stichting) en Sarah de Lange (UvA) aarzelen de FvD extreem-rechts te noemen. Misschien hebben ze gelijk als een strikte definitie wordt gehanteerd. Maar er is grond voor gerede twijfel. De Haze Winkelman (adviseur van de FvD) suggereert een Europees complot tot rassenvermenging met Afrikanen. Het zou tot een dociele mix leiden.
    Die gedachte duidt niet alleen op een paranoïde instelling, maar ook op een racistische fantasie. Baudet wordt gesteund door neonazistische en fascistische groeperingen (Nederlandse Volksunie en Erkenbrand), wat hij zich laat aanleunen.
    Hij maakt een selfie met een rabiate rechts-radicale Amerikaanse activist en rept over een verdunning van de westerse bevolking, sorry, cultuur.
    Los van definities gaat het hier om een beweging met ranzige opvattingen die honderd jaar geleden opgeld deden en nu gelukkig vrij algemeen als historische knekels worden beschouwd.

Twee in elkaar spiegelende reacties. Waarvan er maar eentje de juiste kan zijn. En neem slechts het enkele woord 'sereen' in de tweede reactie in combinatie met beschuldigingen van fascisme in het artikel, dan is het meteen duidelijk dat de tweede reactie die van het gespiegelde universum is. En dus net als de inhoud van het artikel.

Dat hier sprake is van een campagne, wordt nog eens bevestigd door de op één na hoogste autoriteit bij de Volkskrant (de Volkskrant, 03-06-2017, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Ombudsvrouw: extreem-rechtsvraag bij stuk over Forum voor Democratie wekte verkeerde indruk

Een spijkerharde leugen. De overeenkomsten tussen deze A. Kranenberg en de psychopaat A. Grunberg beginnen steeds vaker voor te komen en op te vallen. De extreem-rechtsvraag bij het stuk over Forum voor Democratie gaf een volkomen correcte indruk van het stuk van de onlineverkrachter. Zie ook bovenstaande reacties.
    De ondertitel:
  Journalisten die dubieuze uitingen van politici onder de loep nemen doen gewoon hun werk

Weer à la A. Grunberg: contradictie! Hier wordt toegegeven dat men de opvattingen van het Fvd als "dubieus" heeft beschreven, wat iedereen uitlegt zoals het bedoeld is: "fascistisch" en "nazistisch".
    Uit de tekst:
  Wie meteen het antwoord wilde lezen, moest snel doorbladeren naar pagina 6 en 7 in Zaterdag. Daar, halverwege het verhaal, stond het: De partij extreem-rechts noemen op basis van enkele uitspraken reikt te ver, zegt Willem Wagenaar.

En natuurlijk behoort het tot de standaardkennis van ook deze want alle krantenmensen dat hoe verder je in een stuk komt, hoe minder mensen lezen, en op dit punt, halverwege is inmiddels iedereen die er ook maar enigszins vatbaar voor als volkomen in de "FvD is fascisme en nazisme"-hoek geïnsinueerd.
    Vervolgens:
  Een verkeerde kop haalt de legitimiteit van het stuk niet meteen onderuit ...

Juist ja ... Dus die kop over "extreem-rechts" was legitiem. Want ...:
  Aanleiding was een omstreden tweet van Robert de Haze Winkelman, organisatorisch adviseur van FvD.

Omstreden door de politiek-correctheid. Maar volkomen juist.
  Hij had een link naar een racistische complottheorie geplaatst

Grunbergsiaanse glasharde leugen: de ideeën van Kalergi zijn geen complot, maar een door hem op schrift gesteld beleidsvoorstel, met aanzienlijke aanhang in de Europese top.
  'Het plan van Kalergi was om via massa-immigratie de Europese mens te mengen tot een volgzaam soort. Komt erg dichtbij.' De link was slecht gekozen, stelde de adviseur in een privéconversatie op Twitter met een van de verslaggevers. Hij had de tweet verwijderd, maar afstand nemen van de theorie deed hij niet, meldt het stuk.

Een absurditeit. Robert de Haze Winkelman kan geen afstand nemen van een beleidsplan waar hij hartstikke tegen is. Wat men bedoelt is: dat hij afstand zou moeten nemen van de bewering in die link dat wat Europa doet heel erg lijkt op dat beleidsplan van Kalergi. En ook daar kan De Haze Winkelman geen afstand van nemen, want dat is gewoon zo. Voor iedereen waar te nemen. De EU-leiders sturen boten naar Libië om gekleurde migranten op te halen, en schelden op de Hongaarse premier die zijn grenzen sluit.
  'Dat was de reden om een breder onderzoek te verrichten', zeggen de journalisten.

Oftewel: deze journalisten ondersteunen het beleidpslan van Kalergi. Honderdduizend goede redenen voor een onderzoek naar deze journalisten en de krant waar ze voor werken.
  Met name omdat de reactie deed denken aan eerdere uitspraken van Baudet over de 'homeopathische verdunning' van het Nederlandse volk

Nog heel veel meer redenen voor onderzoeken naar de Volkskrant en soortgelijke instellingen: hiermee steunen ze de massa-immigratie en de homeopathische verdunning van Nederland, dat nu al rond de 15 procent gekleurde instroom telt met de helft van de grote steden gekleurd, en snel stijgende uitleg of detail .
    Of in de woorden van A. Kranenberg
  Deze optelsom - hierboven onvolledig - rechtvaardigt kritische vragen over het radicale gehalte van de partij.

Oftewel:
  Deze optelsom - hierboven onvolledig - rechtvaardigt kritische vragen over het radicale gehalte van de Volskkrnat en de hele extremistische politiek-correcte beweging

Wat, weer net als A. Grunberg, A. Kranenberg schaamteloos bevestigt, zich kennelijk veilig wanend in de politiek-correcte cocon :
  In de brief haalt Frentrop [Fvd-voorzitter, red.] ook uit naar de deskundigen. De keuze voor uitgerekend deze twee bevreemdt hem, stelt hij, omdat Wagenaar dertig jaar geleden werd veroordeeld wegens geweldpleging tegen leden van de Centrumpartij in Kedichem

Juist ja ... Die Wagenaar is een gevaarlijke linksfascist (dat soort lieden geneest niet). Geheel in lijn met het feit dat hij voor de Anne Frank-("Iedereeen die tegen vrije immigratie is, is een fascist")-stichting uitleg of detail werkt die geheel en al bestaat uit linksfascisten.
  In de brief haalt Frentrop ook uit naar de deskundigen. ... omdat De Lange sinds 2016 bij de UvA de Joop den Uyl-leerstoel bekleedt, die in 1988 door het wetenschappelijke bureau van de PvdA werd ingesteld. 'Ik ben geen PvdA-professor, ik opereer volledig onafhankelijk en ben alleen de UvA verantwoording verschuldigd', vat De Lange samen.

Juist ja... de UvA uitleg of detail is een broeinest van linksfascisme en islamofilie.  
    De opvattingen van A. Kranenberg over deze lieden:
  Beide experts hebben zich bewezen.

Oftewel: ze zijn van dezelfde huize als zichzelf, oftewel: politiek-correcte linksfascisten.
    Verder bewijs:
  Beide experts hebben zich bewezen. ...Het is niet voor niets dat beide namen geregeld opduiken in de media.

Ze worden gebruikt door de media, en die zijn politiek-correct en linksfascistisch uitleg of detail .
    Dan volgen nog wat duidelijkere (natuurlijk ook onbedoelde) bekentenissen:
  Met de extreem-rechtsvraag heeft de redactie haar critici een stok aangereikt om mee te slaan, maar het verwijt dat zij Baudet demoniseert - net zoals dat ook klonk bij Pim Fortuyn - gaat veel te ver.

Vertaald: "Het is correct, maar dat willen we absoluut niet horen".
   Journalisten die dubieuze uitingen van politici onder de loep nemen, doen niet aan een 'middeleeuwse heksenjacht', zoals Baudet het duidt, maar gewoon hun werk.

Contradictie! Dit is precies wat de journalisten die Pim Fortuyn demoniseerden ook zeiden over hun werk toen ze Pim Fortuyn 'onder de loep namen' en dat bleek ordinair demoniseren.
   Sterker, als politici niet meer onomwonden afstand nemen van extreem-rechtse bewegingen of denkbeelden, zoals bij de meesten tot voor kort gebruikelijk was ...

Contradictie!!! Hier wordt zonder meer gesteld dat de bestreden opvattingen van het FvD wél, wél, WÉL, extreem-rechts zijn.
     Ook: Grunbergsiaanse valsheid!!! Hier een voorbeeld van een politicus die zoals tot voor kort gebruikelijk afstand nam van extreem-rechte denkbeelden:
  'Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis. Waar Anne Frank zestig jaar geleden, ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef: 'Ik hoop maar één ding: dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Dat de Nederlanders toch zullen laten zien wie zij zijn. Dat zij nu niet en nooit niet wankelen in hun rechtsgevoel. Want dit is onrechtvaardig!" Vanochtend heeft Pim Fortuyn dan eindelijk zijn masker afgeworpen. Nu is duidelijk wat hij wil. Een land waar mensen met een bepaald geloof, een zekere cultuur, een andere achtergrond gediscrimineerd mogen worden.'
Thom de Graaf (D66), 9 februari 2002 op partij-bijeenkomst

Dus: Contradictie!!! Het 'als politici niet meer onomwonden afstand nemen van extreem-rechtse bewegingen of denkbeelden, zoals bij de meesten tot voor kort gebruikelijk was' blijkt identiek aan demoniseren.
   ... als politici niet meer onomwonden afstand nemen van extreem-rechtse bewegingen of denkbeelden,... noopt dit alleen maar tot meer onderzoek.

Leugen!!! De meest gore en Grubergiaanse soort van leugen. Hier een heel recent voorbeeld van een politicus die ook niet onomwonden afstand neemt van ultrarechte denkbeelden, namelijk dat van de gewongen partnerkeuze:
  Tussentitel: 'Ha, ha, een Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diversiteit. Geloof je het zelf?' - Nourdin el Ouali, fractievoorzitter Nida Rotterdam

Naar deze anti-"vrije huwleijkskeuze" dus anti-westerse uitspraak heeft de Volkskrant geen enkel onderzoek ingesteld, want sterker: de Volkskrant steunt deze ultrarechtse uitspraak. Net zoals de Volkskrant geen onderzoek heeft ingesteld naar de eindeloos vele voorgaande ultrarechtse uitspraken van politici uit de hoek van de ultrarechtse beweging genaamd "islam". Integendeel: ook al eerdere die ultrarechtse opvattingen juist steunde.
    De Volkskrant voelt zich alleen genoopt tot onderzoek naar opvattingen die de vrije immigratie, de opheffing van de nationale staten, en de dictatuur van de financiële markten bestrijden. Die de Joodse en Joodsistische opvattingen bestrijden. Net zoals de door Joden en Joodsisten gedomineerde Amerikaanse media alleen onderzoeken doen naar mensen die de Joodse en Joodsistische opvattingen bestrijden.

Mevrouw A. Kranenberg weerspiegelt op zo zuivere wijze de nomadistische en "Nederland moet vol met gekleurde'-opvattingen van A. Grunberg en de rest van de Joodse en Joodsistische beweging, dat ze op zijn minst een fanatiek lid van is, en mogelijk op dezelfde ongeneselijke wijze als A. Grunberg zelf.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , Landverraad , PC club  , of site home  .

19 mei 2017