WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: de Volkskrant

Al veel langer wordt er op deze website de verzameling Joden, kwaaraardige anti-sociaalheid uitleg of detail bijgehouden. die voorzichtig is begonnen maar naarmate meer bewijzen werden verzameld, is omgevormd naar een verzameling van kwaadaardigheid in het algemeen.

Die kwaadaardigheid heeft al heel veel maatschappelijke schade opgeleverd, maar voor het eerst is dat nu doorgedrongen naar de top van de maatschappij, namelijk middels de uitverkiezing van Donald Trump tot president van Amerika. Iets dat zijzelf nog het meest zien als schadelijk dus dat kan als feit worden aangenomen.

Dat het voor een groot deel de Joodse invloed was die tot de Trump-schade heeft geleid, zullen ze moeilijker toegeven, alhoewel de invloed van The New York Times weer nauwelijs omstreden is, die in feite in The Jew York Times (Brooks, Cohen, Friedman, Krugman, Haass, enzovoort) is.

Alleen die Joodse component. Dat mag niet in de openbaarheid. Afgedwongen door de Joodse invloed in de media. Zo heeft Arnon Grunberg op de voorpagina meerdere kerne verboden om de dominantie van de Joden in de finanaciële wereld te benoemen. Wie dat doet wordt geéxcommunceerd als "antisemiet'. Jodenvervolger. Kampbeul. Bediener van het gaskraan. En dat is effectief. Want zelfs het simpele toegeven dat van enig begrip voor de PVV, levert je een Berufsverbot op.

En in dat niet mogen noemen waar het gevaar schuilt, zit dus het echt grote gevaar. Dat de echte oorzaak van het gevaar niet benoemt mag worden Want dan ettert het door.

De echte oorzaak van het gevaar is dus de Joodse kwaadaardigheid in combinatie met de Joodse dominantie. Met name op twee terreinen:| de financiéle wereld en de media.

Om dat gevaar te signaleren en hopelijk te bezweren zijn er inmiddels meerdere nieuwe verzamelingen gestart over plaatsen waar dit gevaar zich verder ophoopt: over Kustaw Besssems uitleg of detail , baas van opiniekatern Vonk bij de Volkskrant, en Rob Wijnberg, voormalig baas bij nrc.next en nu bij webpublicatie De Correspondent - versies over Thomas von der Dunk en Gerard Spong staan op het programma.

Dit wordt een verzameling vam losse gevallen in de Volkskrant.

Met als aanleiding een groot interview met een invloedrijk financieel journalist, werkend voor een zeer invloedrijke krant: The Financial Times. Die is gebaseerd in Londen en is het medium voor de financiële wereld gevestigd in Londen, en brengt de Joodse en Joodsistische visie op de wereld met een financiële nadruk. Het is de Londense tegenhanger van de Wall Street Journal, die Joodse en Joodsistische visie op de wereld met een financiële nadruk brengt vanuit New York (de Volkskrant, 26-11-2016, door Koen Haegens):

  'Tijdperk-Trump: iets tussen slecht en catastrofaal'

Sombere voorspellingen genoeg dezer dagen. Maar als ze komen van Martin Wolf, een van de gezaghebbendste economisch commentatoren ter wereld, is er alle reden om te luisteren.

... De commentator geniet wereldwijd grote invloed. Economen als Paul Krugman prijzen hem de hemel in, net als beleidsmakers als Timothy Geithner, oud-minister van Financiën onder Obama. ...

En, grappig, het interview bevestigt alle eerdere observaties, natuurlijk onder weglating van dat laatste: de Joodse component.

Wat vanzelfprekend is, want niet alleen is de betreffende invloedrijke journaltist werkend voor een financieel dus Joodsistisch medium, de betreffende invloedrijke journalist is zelf van Joodse afkomst:
  Hoe deprimerend ook, we leven in precies het soort historische tijden waarvoor de in 1946 geboren Wolf ooit besloot zich op economie te storten. Zijn vader, een joodse theaterman, was vlak voor de Tweede Wereldoorlog Wenen ontvlucht.

Een geval van: de kwaal beschrijft de kwaal.

Maar ja, dat kan allemaal in menselijke zaken.

Goed, nadat Joodse nazaat zich op de economie had gestort, deed hij er dit mee:
  Tot de crisis was u warm voorstander van globalisering, vrijhandel, deregulering - kortom: alles wat nu onder vuur ligt.
'Dat is correct. En wat we nu meemaken, is ook niet hoe ik het me dertig jaar geleden had voorgesteld.

Oftewel: die kerel is een vuile kwaadaardige goorlap die mede een oorzaak is van de huidige situatie. Die hier doodgewoon de gelegenheid krijgt zichzelf de handen schoon te wassen.
    Want met bovenstaande eufemistische woorden en de nu volgende wordt de Joodse goorlapperij van globalisering, vrijhandel, deregulering, en, niet vermeld maar essentieel: migratie-totalitarisme, afgedaan:
  Van een gerenommeerde verdediger van het financiële systeem bent u veranderd in één van de meest prominente critici ervan.
'Ik zou prima kunnen leven met ons huidige financiële stelsel. Als het maar niet zo labiel was. Dat is het wel. De crises waar dit ook in de toekomst weer toe zal leiden, kunnen we echt niet hebben. Dus moeten we een ander systeem creëren. Het gaat erom vrijheid te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen dat de meeste mensen een min of meer fatsoenlijk leven kunnen leiden.'

Dat 'huidige financiële stelsel' is doodgewoon het Joodse denken. Vastgelegd in de Bijbel, nota bene. En door hen getransporteerd over de eeuwen tot het door de economische groei tot een economische monstrum is geworden. En dat zij het zijn die dit monstrum hebben getransorterd naar het nu, geeft hij nog toe ook:
  Bent u aan het radicaliseren?
(Aarzelt) 'Mijn waarden veranderen niet. Het zijn in wezen dezelfde waarden als die van mijn vader en moeder.

Waarmee onderstreept wordt wat in principe natuurlijk allang duidelijk was: het aller-aller-eerste dat gedaan moet worden om de puinzooi op te ruimen is het  halen van de Joden van hun invloedrijke posities in de fianenciële wereld en tegelijkertijd in de media want die hebben dit vuurtje mede opgestookt.
    Deze Jood geeft toe dat hij mede verantwoordelijk is voor de vergiftiging van het maatschappelijke klimaat, en dat geldt dat voor al zijn visie- en cultuurgenoten.
   Wat overigens op en simpele manier kan: dwing evenredige vertegenwoordiging af: in media en financiële wereld niet meer Joden dan op basis van numerieke verhouding in de gehele bevolking. Iets dat bepleit en deels gepraktiseerd wordt voor zwraten en moslims, dus ook moet kunnen voor Joden.

Dus niet op de Hilteriaanse methode, maar op een vreedzame.

Maar het is behoorlijk tot uiterst onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Allemaal dingen die Martin Wolf best wel beseft. Onbewusr, natuurlijk.

En nu kunnen we terug naar het begin van het artikel, want de genoemde citaten stonden meer naar het einde. In dat begin stond dit: de onbewuste conclusie uit het onbewuste besef datr de vreedzma oplossing  behoorlijk onwaarschijnlijk is:

  'Ik ben er een beetje klaar mee om gedeprimeerd te zijn', zegt Martin Wolf, commentator van The Financial Times, aan het begin van het gesprek. Maar helaas, zo blijkt gaandeweg: de aanwijzingen dat 2016 een jaar zal blijken waarin de mensheid een fundamenteel foute weg is ingeslagen, zijn simpelweg te groot om een uur lang te negeren. 'Mijn inschatting van het tijdperk-Trump ligt ergens tussen slecht en catastrofaal. ...'
    Hoe deprimerend ook, we leven in precies het soort historische tijden waarvoor de in 1946 geboren Wolf ooit besloot zich op economie te storten. Zijn vader, een joodse theaterman, was vlak voor de Tweede Wereldoorlog Wenen ontvlucht. In Londen ontmoette hij Martins uit Nederland afkomstige moeder. Zij verloor tientallen familieleden in de Holocaust. De zoon was doordrongen van het totalitaire gevaar. En zijn financieel-economische ingrediënten: crisis, massawerkloosheid plus een falend establishment. Dat nooit weer.    ...
    'Wie zei het ook alweer? De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel. De economische en politieke wanorde die tijdens het Interbellum heerste in Europa, is onvergelijkbaar met alles wat we tegenwoordig zien.

Juist ja ... Terwijl hij wist hoe de door de financiële werld veroorzaakte maatschappelijk-financiële puinhoop (mede) heeft geleid tot de holocaust, stortte hijzelf zich op de financiële wereld met zijn Joodse financiële puinhoop-ideeën om van de na-oorlogse wereld, ongeveer vanaf 1980, weer een maatschappelijk-financiële puinhoop te maken.

En dat eigenlijk nog toegeeft:
  Eén ding is wat Wolf betreft zeker: het Westen ondergaat een historische transformatie. Uitgerekend de oude, vertrouwde wereld waarin hij carrière maakte is op haar retour. Dat is het milieu van de even weldenkende als welgestelde liberale elite. Waarin zijn krant, The Financial Times, wordt gelezen. Met zijn jaarlijks terugkerende topontmoetingen in Bilderberg en Davos, twee plaatsen waar Wolf sinds jaar en dag een vaste gast is. Des te meer verbaast zijn reactie op dit alles: eigen schuld.

En dan klagen dat er weer een holocaust dreigt ...

Die mensen zijn niet serieus gestoord, die zijn totaal ongeneselijk gestoord:
  'Ik geloof ook niet dat het er zo beangstigend uitziet als voor mijn joodse ouders en grootouders in 1933. Maar ik kan me voorstellen dat ik behoorlijk bevreesd zou zijn als ik op dit moment moslim was in de VS of Europa. ...

En na dit "De Joden van toen zijn de moslims van nu" van dit lid van de Joodse massa die tot alles bereid is om de kwaadaardige dus illegale bevelen uit hun Joodse Boek en Cultuur op te volgen, volgt er nog een klassieker: het projecteren van hun eigen gestoordheid op anderen:
  Als ik iets geleerd heb, is het dat er geen grens zit aan hoe ver mensen kunnen gaan. Je zult altijd enorme massa's vinden die tot alles bereid zijn. Die illegale bevelen willen opvolgen. ....'

Ze zijn een dodelijk gevaar niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen.

Trek uw eigen conclusies.

De Volkskrant is volkomen blind voor deze zaken staande vlak voor hun neus.

En dat heeft natuurlijk slechts één enkele oorzaak: ze zijn daar vokomen vergeven met dezelfde cultuur en bijbehorende culturele blindheid. De Volkskrant is vergeven van met leden van Joodse cultuur en daardoor ale geheel totaal geindoctrineerd met de Joodse visie.

Hoe erg is de schade? Hier twee voorbeelden (de Volkskrant, 28-11-2016, ingezonden brief van Hans Hoes, Hengelo):
  Wilders (2)

Naar aanleiding van het 'minder Marokkanen'-proces van PVV-leider Geert Wilders pleit commentator Raoul du Pré (26 november) voor verruiming van de politieke onschendbaarheid van politici.
    Mensen zoals Wilders zouden volgens Du Pré ook buiten de Tweede Kamer ongestraft allerlei abjecte, smakeloze en gevaarlijke uitspraken mogen doen, want 'onze democratie is sterk genoeg om de politieke strijd te voeren met argumenten, in het parlement en in het openbaar, maar niet in de rechtszaal'.
    Helaas staat Geert Wilders nou niet bepaald bekend als iemand die bereid is op basis van argumenten met zijn politieke tegenstanders in discussie te gaan. Maar los van zijn persoon, als je politici voor al hun uitspraken onder alle omstandigheden boven de wet plaatst, kun je erop wachten dat ze ook buiten het parlement naar hartelust zullen discrimineren, haatzaaien en wellicht ook oproepen tot geweld, met alle gevolgen van dien.
    Ik kan me niet voorstellen dat je onze democratie daarmee een dienst bewijst.

Het is allemaal precies andersom: met als kern: de tegenstanders van Wilders zijn nooit bereid geweest op basis van argumenten in discussie te gaan. Het enige wat ze gedaan hebben is "Fascist" en "Nazi!!!" roepen (afgekort). En dat zijn 'abjecte, smakeloze en gevaarlijke uitspraken '.

En ze konden ook niet op de argumenten ingaan, net als deze briefschrijver, wnat de inhoud ervan is (afgekort) "Allochtone immigratie is een ramp gebleken" en "De islam is een weerzinwekkende godsdienst" en dat zijn geen 'abjecte, smakeloze en gevaarlijke uitspraken' maar gemakkelijk te onderbouwen waarnemingen uit de werkelijkheid (onder staan ze nog een keer).

Het tweede geval toont tevens de diepgaande kwaadaardigheid van de campagne aan (de Volkskrant, 28-11-2016, ingezonden brief van Dirk Hulst, Den Haag):
  Wilders

Geert Wilders verwoest de Nederlandse identiteit op een schandelijke manier.
    Voor de rechtbank vergelijkt hij zichzelf met 'onze voorouders' die tijdens de Nederlandse Opstand en de Tweede Wereldoorlog 'gestreden hebben voor de vrijheid van meningsuiting en democratie. Zij hebben geleden, velen hebben hun leven gegeven.'(Ten eerste, 24 november 2016).
    Wat een tenenkrommende, misselijkmakende verdraaiing van de beweegredenen van deze lovenswaardige vrijheidsstrijders. Een schoffering voor zij die vóór alles in verzet kwamen tegen machthebbers die mensen vervolgden vanwege hun geloof of hun afkomst!

Ook allemaal hen omgekeerde van de werkelijkheid, en tevens een weerslag van het rabiate en kwaadaardige taalgebruik gehanteerd in de hele media, en met name ook de Volkskrant.

Deze mensen en een niet onaanzienlijk deel van Nederland zijn het slachtoffer van dit proces:
  A form of psychological abuse in which a victim is manipulated into doubting their own memory, perception, and sanity. Instances may range from the denial by an abuser that previous abusive incidents ever occurred up to the staging of bizarre events by the abuser with the intention of disorienting the victim.

De slachtoffers zijn er door de Joden en Joodsisten van onder andere de Volkskrant van overtuigd dat er in het Midden-Oosten geen burgeroorlogen plaatsvinden vanwege de islam, dat de islam niet christenen en ongelovigen vervolgt en verdrijft ook in landen waar geen oorlog heerst als Indonesië, dat de doelstelling van de islam en dus alle moslims niet is de vestiging van kalifaat en sharia, dat niet alle landen met een moslimminderheid grote sociale onrust kennen, dat de armoede van Afrika niet de schuld van het karakter van haar eigen bewoners, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Het bovenstaande citaat komt van Wikipedia en is de omschrijivng van "gaslighting" uitleg of detail , een term verwijzend naar de gelijknamige film waarin dit op psychologisch niveau bedreven wordt.

Met name de Joden in de media, bijvoorbeeld dezen uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail gebruiken hun woordvaardigheden om de Nederlandse en Europese beschaafde blanke bevolkingen te gaslighten in het geloof dat samenleven met mensen uit achterlijke culturen een verrijking is.

En dat, omdat dat die mensen uit achterlijke culturen tevens immigranten zijn, en zijzelf ook immigrant zijn.

Het is allemaal uit puur eigenbelang dus pure kwaadaardigheid.

Nog een illustratie dat het sinds Trump alleen maar erger is geworden (de Volkskrant, 07-12-2016, door Ulli d¿Oliveira, emeritus-hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam
  Verban geen terroristen

Nou, is er nog meer nodig ...? Hier staat doodgewoon:

  Joodse meneer: Leve het islamitische terrorisme!

Nou ja, bijna dan ... Maar zo kan het echt niet in de krant dus hebben ze maar het eerste gekozen. Deze Joodse meneer en de Volkskrant.

Nog even voor andere gevallen het lijstje leugens dat hier bij hoort, en dat dus ook indien elders toegepast tot dit vertaald moet worden,
   Intussen is zelfs de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa in het geweer gekomen.

Dat zijn dus Joodse en  Joodsistische landveraders en islamterrorisme-steuners.dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.
   Past het voorstel binnen het door het Europees Nationaliteitsverdrag

Dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landveraders en islamterrorisme.
   ... het wetsvoorstel het Vierde Protocol bij het Europees Mensenrechtenverdrag ontduikt

Ook dat verdrag steunt dus Joodse en Joodsistische landveraders en islamterrorisme.

Overigens is er wel iets dat deze Joodse meneer wel echt gevaarlijk vindt, daar waar islamitisch terrorisme dat niet is:
   ... dat het uiterst gevaarlijk is om het nationaliteitsrecht te instrumentaliseren in de strijd tegen terrorisme.

Oftewel: het weren van islamitisch terrorisme is veel gevaarlijker dan islamitiusch terrorisme.

Is het nu duidelijk waar deze en voor zover bekend alle andere Joodse meneren en de Volkskrant op uit zijn ...?

Want die andere Joodse meneren laten precies dezelfde geluiden horen als deze Joodse meneer. Althans, de laatste die iets anders liet horen kan deze redactie zich niet heugen ...
   

Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

27 nov.2016