De Volkskrant, 17-04-2013, van correspondent Ad Bloemendaal .2010

Fel religieus geschil over vrouwen bij Klaagmuur

De IsraŽlische regering wil een eind maken aan de spanningen tussen orthodoxe en liberale joden bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Bijna maandelijks arresteert de politie er vrouwen die gebedsmantels dragen en hardop voorlezen uit de Tora - verboden praktijken volgens het orthodoxe rabbinaat dat het toezicht uitoefent over de Klaagmuur en het plein ervoor.

Nathan Sharansky, voorzitter van het Joods Agentschap, heeft premier Netanyahu voorgesteld het Klaagmuurplein in oppervlakte te verdubbelen, zodat orthodoxe en minder orthodoxe joden elkaar niet langer voor de voeten lopen. Het plan is door beide kanten met instemming begroet, maar de uitvoering ervan is niet simpel. Een groter plein zal vrijwel zeker leiden tot een nieuw religieus conflict, ditmaal tussen joden en moslims.

De in 1988 opgerichte groep 'Vrouwen van de Muur' eist dat vrouwen bij de Klaagmuur mogen bidden en voorlezen op voet van gelijkheid, net als in de synagogen van liberaal-joodse gemeenten. De vrouwengroep betoogt dat het gebied bij de muur openbare ruimte is en geen orthodox-joods gebedshuis.

Aanvankelijk voerden de vrouwen vooral een juridische strijd. Die leidde in 2003 tot de uitspraak van het Hooggerechtshof dat de Klaagmuur inderdaad van het hele IsraŽlische volk is. Het Hof bepaalde ook dat de 'Vrouwen van de Muur' rekening moeten houden met de gevoelens van andere religieuze bezoekers, opdat er geen 'incidenten' ontstaan tussen de verschillende kampen.

In 2005 werd die uitspraak gevolgd door een brief met richtlijnen van de procureur-generaal. Daarin staat onder meer dat vrouwen bij de Klaagmuur niet mogen voorlezen uit de Tora en geen 'talliet' (gebedsmantel) mogen omslaan. Het dragen van een keppeltje als hoofdbedekking en het zingen van psalmen zijn wel toegestaan.

In 2009 arresteerde de politie voor het eerst een vrouw die zich niet aan die voorschriften hield. Sindsdien zijn er maandelijks 'provocaties', zoals Shmuel Rabinovitz, de toezichthoudende 'rabbijn van de Muur' de acties van de vrouwen omschrijft. Het orthodoxe rabbinaat ziet de acties als pogingen tot ondermijning van zijn gezag.

Voor IsraŽlische joden vormt dat rabbinaat het enige adres als het gaat om zaken als huwelijk, scheiding, begrafenis of bekering. Liberaal-religieuze joden mogen in de diaspora een meerderheid vormen, in IsraŽl zijn ze nauwelijks vertegenwoordigd en hun rabbijnen worden er niet erkend.

Het conflict bij de Klaagmuur gaat dan ook niet alleen om gebedsvoorschriften, maar ook om het doorbreken van orthodoxe monopolies. De druk komt vooral uit de VS.

 

Naar Cultuur, gelijkheid , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]