De Volkskrant, 12-04-2016, door H.W. von Der Dunk, emeritus hoogleraar contemporaine geschiedenis 2009

Uitslag van 6 april is een driedubbele afgang

Een 'referendum-democratie' leidt tot volksverlakkerij en internationale politieke verlamming.

Tussentitel: Dit protest is een symptoom van de scheuring tussen de technocratische netwerkkaste en de minder bedeelde bevolkingen

De uitslag van het referendum was geen verrassing en betekent een drievoudige afgang voor Nederland.

1. De regering heeft niets geleerd van 2006 en zich nu extra geblameerd als momenteel voorzitter van de Europese Unie. Een eeuw geleden, bij nog niet aangevreten normen, zou ze de eer aan zichzelf hebben gehouden en zijn afgetreden, maar 'eer' is inmiddels een gedateerd begrip.

2. De volksvertegenwoordiging heeft zich eveneens geblameerd. Beide hebben, uit angst voor zetelverlies en (met uitzondering van Pechtold) te lamlendig om echt voor hun zaak te vechten, vrij passief aangezien hoe een verdrag dat ze zonder noemenswaardige rimpelingen hadden getekend werd afgewezen door een activistische minderheid van tegenstanders.

3. Nederland heeft zich internationaal geblameerd als onbetrouwbare partner in een Europa dat alleen solidair tegen Poetins ambities is opgewassen en in de wereld een belangrijke rol kan spelen.

Het geheel is een voorproefje dat een zogenaamde 'referendumdemocratie' tot internationale politieke verlamming en groen licht voor volksverlakkerij en demagogie kan leiden met alle denkbare en ondenkbare gevolgen.

Cijfers bieden een onbetrouwbare zekerheid maar ßls we al volgens ons technisch-instrumenteel denken bij cijfers zweren, dßn is de conclusie dat 'het volk' of zelfs de meerderheid het verdrag heeft afgewezen flagrante onzin. 68 procent van de bevolking heeft niet gestemd, waaronder een niet te bepalen percentage voorstemmers in de hoop dat de geldigheidslimiet niet gehaald zou worden.

De rest uit een juist gevoel van te weinig competentie, van onge´nteresseerdheid of handelt uit principe. De enig nog betrekkelijk betrouwbare maat wat 'het volk' vindt zou opkomstplicht zijn, zoals vroeger bij verkiezingen, maar ook dat maakt het referendumidee nog niet tot de democratische panacee.

Even veelzeggend is de misleiding door de tegenstanders die al toegaven dat het helemaal niet om het verdrag ging maar om een neen tegen Brussel en Europa. Oekra´ne bleek enkel de geschikte knuppel om die hond te slaan als half-studentikoze onderneming die ge´nteresseerd was in haar succesmogelijkheden en apetrots triomfeert dat dit gelukt is.

Dank de hemel is Nederland niet groot. En wat Oekra´ne betreft zal niets veranderen (behalve eventueel een enkel geruststellend zinnetje over de EU). Minder de economische dan de psychologische effecten zullen echter voor Nederland lang voelbaar blijven; zeker bij de Maidanbeweging in Oekra´ne, die zich in de steek gelaten voelt door een land dat altijd de mond vol heeft van mensenrechten en democratie.

Dat Oekra´ne corrupt is en niet tot de EU kan toetreden is een erkend feit, al was dat bij anderen in het verleden niet zo'n bezwaar. De angst dat ze na dit associatieverdrag 'erin gerommeld' wordt is niet onrealistisch, maar is voor de tegenbeweging feitelijk bijzaak en ondergeschikt aan het protest tegen Brussel en Europa en de opmaat tot een Nexit.

Maar dit protest zelf heeft, in weerwil van de genante vertoning en puberale inslag, omineuze betekenis als symptoom van de wereldwijde westerse scheuring tussen de geŰta-bleerde technocratische netwerkkaste en de minder bedeelde bevolkingen waar het aan het gisten is en niet zonder reden.

Daarbij komen alleen allereerst onverantwoordelijke schreeuwlelijken naar voren die dat 'nee' vertolken van het slag van Trump in de VS en andere populisten. Nationale kokervisie wordt troef. Hier ligt des Pudels Kern in een klimaat dat verwante trekken met andere pre-revolutionaire situaties vertoont , waaronder ook het pre-fascistische klimaat in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Dat het nu weer anders zal lopen mag geen geruststelling zijn voor de politieke elites. De geschiedenis laat een onuitputtelijke variatie ook aan rampzalige gedaanteveranderingen zien. Bureaucratisch gesleutel aan een andere opkomstdrempel zal geen remedie zijn.
Web:
TT:
Dat Oekra´ne corrupt is en niet tot de EU kan toetreden is een erkend feit, al was dat bij anderen in het verleden niet zo'n bezwaarRed.:Terug naar Joods racisme , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]