De Volkskrant, 06-09-2014, ingezonden brief van

2012

Moslimjongere

In dezelfde Volkskrant waarin de weerzinwekkende moord op Steven Sotloff wordt beschreven, laat Thomas von der Dunk weten dat hij het 'niet zo gek' vindt dat Europese moslimjongeren zich aangetrokken voelen tot IS (O&D, 3 september). Die zouden in Europa met de nek worden aangekeken en het zou dus helemaal niet onlogisch zijn dat ze radicaliseren. De Europese moslimjongere is kortom sneu. Als eerste externe legitimatie voert Von der Dunk Gaza op.

Maar de Europese moslimjongere hoeft niet sneu te zijn. Veel van hen zijn dat ook helemaal niet. De VU en de Erasmusuniversiteit zitten vol met moslimjongeren van de tweede of derde generatie. Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond onder de 35 kiezen veel vaker dan autochtone Nederlanders voor een bestaan als zelfstandig ondernemer en hebben daar succes mee.

De situatie in Gaza is ook geen legitimatie. Natuurlijk zou de situatie daar anders moeten worden aangepakt. In de eerste plaats door de Verenigde Staten. Maar Gaza is geen conflict dat erg verschilt van andere regionale conflicten. Het krijgt wel onevenredig veel aandacht, waarbij de Palestijnen vooral als sneu worden neergezet en IsraŽl als de boosdoener.

De Europese moslimjongere die ervoor kiest om IS te steunen is helemaal zelf verantwoordelijk voor die keuze. Europa of IsraŽl hebben daar geen schuld aan. Er is echter geen plek op de wereld en geen eerder moment in de geschiedenis waarop zoveel mensen, ook uit de relatieve onderkant van de samenleving, het zo goed voor elkaar kunnen hebben als in het huidige Europa.

Elke nieuwe wandaad van IS zou ons nog eens moeten laten inzien dat we nieuwkomers moeten meenemen in dit Europese succesverhaal. Inclusief het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid. Als je er met die eigen verantwoordelijkheid voor kiest om in koelen bloede journalisten af te slachten ben je gewoon een door en door slecht mens. Zo simpel is het. Iemand die er voor kiest om een club te steunen die dit sponsort verdient geen enkel begrip.

Willem Lindeboom. Den Haag

.

Moslimjongere (2)

Thomas von der Dunk doet een poging de aantrekkingskracht die IS op moslimjongeren uitoefent, te verklaren. De oorzaak zou liggen bij het Westen die de moslimjongeren tussen wal en schip laat vallen. Zij voelen zich vanwege hun geloof en achtergrond achtergesteld en gediscrimineerd.

Het Westen zou hen zien als tweederangsburgers. De Franse filosoof Pascal Bruckner beschrijft in zijn Tirannie van het eeuwige berouw hoe vooral de naoorlogse generatie van de jaren zestig gebukt gaat onder een schuld over wat de westerse cultuur heeft voortgebracht.

Wij als dominante cultuur waren slecht, de niet-dominante cultuur was per definitie goed want zij waren het slachtoffer. Wanneer de leden van de niet-dominante cultuur niet willen integreren of zich normafwijkend gedragen vonden wij dat daar goede redenen voor waren.

Een geheel andere verklaring geeft de directeur van het Inter-cultureel Instituut, dr. David Pinto, die zelf van Marokkaanse afkomst is. De hoge werkloosheid onder migrantenjongeren verklaart hij niet vanuit bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt, maar vanuit het deels ontbreken van het vermogen je aan te passen aan de Nederlandse (bedrijfs)cultuur.

Volgens Pinto ontbreekt het nogal wat jongeren van Marokkaanse afkomst aan vaardigheden als positief omgaan met kritiek, niet discrimineren en anti-autoritair gedrag accepteren en toepassen. Hier ligt een belangrijke taak voor het onderwijs. Uit ervaring weet ik dat deze discussie binnen scholen amper wordt gevoerd, uit angst om de vingers te branden aan deze explosieve materie.

Wilbert van Rijen, HoltheesRed.: Naar Politieke analyse , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]