De Volkskrant, 25-01-2013, ingezonden brief van Richard Koopman, Oss .2010

Supergemeenten

Minister Plasterk roept op te stoppen met cynisme over landsdelen en supergemeenten (voorpagina, 24 januari) en hij gaat er voetstoots vanuit dat de burger maar één ding wil: een effectieve dienstverlening. Dat provinciegrenzen ooit zijn bepaald door strijd tussen bisschoppen en landheren, acht hij van secundair belang.

Plasterk maakt de vergissing dat die strijd tussen bisschoppen en landheren onderdeel is van de identiteit van de provincie en de gemeente waar de burger woont. Hij kan de weerstand betitelen als cynisme, maar ik zie die als wens Nederlands cultuurgoed te beschermen. Handen af van de provincies. De Fries, de Drentenaar, Limburger, Brabander, Hollander en Zeeuw maken Nederland.
Red.:  Naar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]