Volkskrant.nl, 04-05-2014, door Thomas von der Dunk, columnist van Volkskrant.nl uitleg of detail .2010

'DDR was paradijs voor benepen rechtse mensen'

Wie even de ideologische rimram vergeet, komt gaandeweg tot de conclusie dat Oost-Europese communisten in hun sociaal-culturele opvattingen verrassend veel gemeen hebben met West-Europese conservatieven, stelt columnist Thomas von der Dunk. 'De DDR moet echt een paradijs zijn geweest voor benepen rechtse VVD-ers. Ordnung muss sein!'


Tussentitels: Waar, als het om de Tweede Wereldoorlog gaat, de Duitsers soms zwelgen in schuldbesef, zwelgen de Russen in het hun aangedane leed
Op school leerden kinderen tellen met soldaten - tien soldaten min vijf is? - en oefenden zij met geweren en in het gooien van granaten


Als het gaat om de omgang met duister nationaal verleden kunnen de Russen van de Duitsers leren. Als Moskou ook maar vijf procent van het vermogen tot historisch zelfreflectie van Berlijn zou weten op te brengen, was men voor Russische begrippen al een ongekend eind op de goede weg.

Afgelopen anderhalve week verbleef ik in de Duitse hoofdstad. In het stadscentrum wordt men op menige straathoek met het pijnlijke verleden geconfronteerd, dat van de Nazi-terreur, de Muur en de DDR-dictatuur.

Het is niet zonder ironie dat het gewezen politieke centrum van het Derde Rijk, de WilhelmstraŖe, na in de Tweede Wereldoorlog te zijn platgebombardeerd, op de grens kwam te liggen tussen Oost en West: op de grens van het gedeelde Berlijn dat de uitkomst was van de ondergang van het Derde Rijk. De Muur liep vrijwel over Hitlers FŁhrerbunker heen.

Terzijde van de nabij gelegen Rijksdag herdenkt een reeks van steles de tientallen voormalige rijksdagleden die door de Nazi's zijn vermoord. Van de FŁhrerbunker de andere kant oplopend stuit men al snel op een permanente fototentoonstelling over de verschrikkingen van het Naziregime, onder de weinig verhullende titel 'Topographie des Terrors'.

Massamoordenaar
Zou u zich voor kunnen stellen dat pal voor het Kremlin een serie steles alle door Stalin vermoorde volksvertegenwoordigers zou herdenken, en dat op het Rode Plein een fototentoonstelling aan de Goelag zou zijn gewijd? Integendeel: in de officiŽle geschiedschrijving van Poetins Rusland geldt de grote massamoordenaar opnieuw als de grote redder van het vaderland.

Waar, als het om de Tweede Wereldoorlog gaat, de Duitsers soms zwelgen in schuldbesef, zwelgen de Russen in het hun aangedane leed. Zeker: geen volk had na 1945 inderdaad zoveel oorlogsslachtoffers te betreuren - een twintigmiljoen. Wat veel Russen echter even vergeten, is dat aan die twintigmiljoen Nazidoden bijna evenveel doden van eigen Stalinmakelij voorafgingen. En de tweede misvatting die ginds herhaaldelijk de kop opsteekt, is dat al dit leed aan Rusland een extra recht zou verlenen om over andere landen heen te walsen - van GeorgiŽ tot OekraÔne.

Tot de weinig gespaarde bouwwerken aan de WilhelmsstraŖe behoorde GŲrings Luftfahrtministerium, dat na 1945 door de DDR als departementszetel is overgenomen, en ook na de Hereniging als zodanig functioneert.

De fototentoonstelling buiten is aan de 17de juni gewijd: de volksopstand van 1953, waarop het compleet verraste Ulbricht-regime even geen weerwoord had: arbeiders die in opstand kwamen tegen de arbeidersstaat. Het enige weerwoord dat men tenslotte wŤl had, bestond uit Russische tanks.

De DDR is uiteraard op tal van plaatsen nog steeds zichtbaar aanwezig. Veel eertijds naar communistische helden genoemde straten zijn weliswaar terug-omgedoopt, maar het Marx-Engels-Forum tegenover de pompeuze Dom is er nog steeds, de robuuste standbeelden van beide heren inclusief.

Basale historische kennis
Met basale historische kennis houdt het echter ook in Duitsland, ondanks alle officiŽle aandacht, bijna 25 jaar na de Val van de Muur bij gewone burgers niet altijd erg over. Bij het Marx-Engels-monument ving ik althans deze mini-dialoog van een ouder echtpaar op. De vrouw: "Wer sind das gleich?" De man: "Weiss nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Politiker."

Ze waren duidelijk nog niet op bezoek geweest in het DDR-Museum om de hoek, dat met foto's, filmpjes en voorwerpen een goed inzicht geeft in het dagelijks leven en de vergaande drilneigingen van de overheid. .


Twee uur heb ik er gefascineerd rondgelopen. Wie even de ideologische rimram vergeet, komt namelijk gaandeweg tot de conclusie dat Oost-Europese communisten in hun sociaal-culturele opvattingen verrassend veel gemeen hebben met West-Europese conservatieven. De DDR moet echt een paradijs zijn geweest voor benepen rechtse VVD-ers. Ordnung muss sein!

Er was sprake van een permanent zedenoffensief, dat aan Morele Herbewapening herinnert. De geschokte reacties op vrijpostigheid doen niet onder voor die op nozems of Jan Cremers 'autobiografie' indertijd. Wat Damslapers bij ons waren, waren illegale naaktstranden ginds. "Schont die Augen der Nation", smeekte een wanhopige DDR-minister van cultuur eens.

Werkschuw tuig in spijkerbroeken
Van langharig, werkschuw tuig in spijkerbroeken of leren punkoutfit moest de SED-partijtop ook al niets hebben. Van antimilitarisme en dienstweigeraars evenmin. Op school leerden kinderen tellen met soldaten - tien soldaten min vijf is? - en oefenden zij met geweren en in het gooien van granaten. "Erziehung zur Wehrbereitheit" was een officieel schoolvak: vast een natte droom voor de Amerikaanse National Rifle Association en de Teaparty.

Het meest leerzaam was een soort politiek-maatschappelijke gedragsquiz voor scholieren via meerkeuzevragen. Ik heb die op drie manieren ingevuld. Eerst in de rol van sul: steeds kiezen voor uitvluchten om maar niet met het regime mee te hoeven doen (bril vergeten, door platvoeten ongeschikt voor de dienstplicht, moet dan nťt m'n kleine zusje naar school brengen).

Vervolgens als gezagsgetrouwe streber, door steeds het meest politiek-correcte antwoord te geven. Ik kwam zo op een score van 26 uit 30 punten. Eindoordeel: er lag een grootse carriŤre in het verschiet, met een beurs voor de Lomonov-Universiteit in Moskou. Leuk, studeren in Stalins Rusland!

Tenslotte heb ik een ronde lang steeds het meest weerspannig lijkende antwoord aangestreept. Score: 4 punten. Het eindoordeel wil ik u niet onthouden: "Du bist ein antisozialistisches Element, das sich bewusst gegen unsere Gesellschaft stellt. Allein entschiedene erzieherische MaŖnahmen kŲnnen hier noch helfen. Es wŁrde niemanden wundern, wenn du als Staatsfeind oder jugendlicher Krimineller im Jugendwerkhof landest".

Kijk, zo wil ik het horen! Wie daarvoor dan precies zouden gaan zorgen, vertelde de computer alleen niet. Waarschijnlijk irgendwelche Politiker.


Reacties:

Wjager
@Nestor Makhno: Uw weet ook dat de Marshall-hulp is aangeboden aan landen die veroverd waren door de Sovjet-Unie, maar dat deze landen die hulp niet mochten accepteren van Stalin. Enige tijd werd nog gedacht dat Stalin zich ook zou houden aan de afspraken uit Yalta dat in alle Europese landen voor 1948 vrije verkiezingen zouden worden gehouden. In West-Europa kwamen die er, met soms goede uitslagen voor socialistische- en communistische partijen. In Centraal-Europa zijn deze nooit uitgeschreven.


Aan het laden ...

07/05/14 20:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@PIeterdeVries: De gruwelijkheden begaan door het Rode Leger waren al bekend. Journalisten bezochten in 1945 net veroverde dorpjes in Oost-Pruisen en constateerden dat alle vrouwen tussen 8 en 80 verkracht waren. De Dagorder van Stalin toen het Rode Leger Duitsland binnentrok, was helder. Onschuldige Duitsers bestonden niet en het verkrachten of het doden van alle Duitsers was een patriottistische heldendaad. Maar na de wijze waarop de nazi's in Rusland hadden huisgehouden, was dit niet vreemd.


Aan het laden ...

07/05/14 20:28
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk_Alexander
@Wjager De CPN en haar leden hebben nooit optimaal kunnen profiteren van de vrijheden die het Westen wel voor andere politieke partijen toestonden. Het zij zo, het was de tijd van opgeklopte vijandigheid aan beide kanten. Even terzijde. U heeft toch relaties in de RF en OekraÔne? Ik heb net van mijn familie in de omgeving van Lviv vernomen dat op 9 mei [de dag van de overwinning van het rode leger op op nazi-Duitsland] OekraÔense nationalisten iets van plan zijn.


Aan het laden ...

07/05/14 20:27
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@Aleksander: Frankrijk trad in 1966 uit de militaire organen van de NAVO. De VS zal niet blij geweest zijn, maar er volgde geen reactie. Denkt u echt dat Hongarije of Tsjecho-Slowakije zonder reactie van de Sovjet-Unie uit de militaire organisatie van het Warschaupact konden treden? Of wacht, dat hebben zij geprobeerd en het antwoord weten wij al. De westerse landen en bevolkingen konden zich altijd onafhankelijker van de VS opstellen dan de Centraal-Europese landen/bevolking van de Sovjet-Unie.


Aan het laden ...

07/05/14 20:18
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Wjager West Europa soeverein? U bent een echte grappenmaker. De Marshallhulp werd o.a. uitsluitend gegeven aan die staten die het US maatschapijmodel onderschreven. Deed je dat niet, dan kreeg je niets.


Aan het laden ...

07/05/14 19:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Wjager Wel eens gehoord van Herbert Marcuse? Neen? Dan wordt het echt hoog tijd dat u zich bijv. het boek Repressieve Tolerantie eigen maakt. Dat verbreedt namelijk uw horizon en dat heeft u kennelijk van node.


Aan het laden ...

07/05/14 19:15
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Aleksander
@ Wjager . De mythe "Alle Sovjet-krijgsgevangenen werden na de oorlog naar SiberiŽ gestuurd" is inmiddels ontkracht door historici die toegang hebben gekregen tot voorheen gesloten archieven van bv. de NKVD. Er waren filtratiekampen voor de voormalige krijgsgevangenen. Waaruit verreweg de meesten na enkele maanden gewoon werden vrijgelaten.


Aan het laden ...

07/05/14 18:48
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Aleksander
@ Wjager . Als het 2e front al in 1941 was geopend waarom bleven de geallieerden dan tot 1944 onderhandelen over opening van datzelfde 2e front? In Afrika & ItaliŽ hadden de westelijke geallieerden met maximaal 25 vijandelijke divisies van doen. Aan het Oostfront vochten (in verschillende periodes) 190 tot 250 Duitse divisies. ItaliŽ & Afrika een 2e front noemen is lachwekkend.


Aan het laden ...

07/05/14 18:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Aleksander
@ Wjager . De NAVO-landen geen satellietstaten? Het zijn zulke volgzame satellieten dat juist daarom de VS nooit militair hebben geÔntervenieerd. Bovendien hadden ze daar andere (economische) instrumenten voor - zie Frankrijk & ItaliŽ na de oorlog.


Aan het laden ...

07/05/14 16:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@Nestor Mahkno: Een vergelijking tussen West-Europa en Centraal-Europa gaat mank. In het westen zijn staten altijd soeverein [zie Frankrijk binnen NAVO] gebleven en nooit satellietstaten geworden van de grootmacht. De VS heeft nooit militair ingegrepen bij bondgenoten zoals in Berlijn, Boedapest of Praag gebeurde. Er was hier altijd vrijheid van meningsuiting, waarbij zelfs tegen de VS kon worden gedemonstreerd [Vietnam]. Een demonstratie in het Oostblok tegen Russisch beleid was onmogelijk.


Aan het laden ...

07/05/14 15:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
FMMH
@Pieterdevries..In Duitsland bestaat al sinds 1950 de 'Bund der Heimatvertriebenen' die in 1957 is opgegaan in de 'Bund der Vertriebenen' die nog steeds de belangen vertegenwoordigt van de vele miljoenen Duitsers die zich in het verleden in Oost Europees gebied hadden gevestigd, tot aan de Wolga toe. Na Hitler waren ze daar nergens meer gewenst.


Aan het laden ...

07/05/14 13:20
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@Horkmans. Pas kort geleden doorbrak Duitsland het stilzwijgen over de verdrijving van een dertien miljoen Duitsers, en de dood, omgekomen of vermoord, van een drie miljoen, in de tv serie Die Flucht. Ik werd daarmee pas goed geconfronteerd bij een bezoek aan het voormalige O Duitsland, waar in het stadje Anklam een monumentje staat met een opsomming van de gebieden 'wo wir zu Hause waren'. Hoe zelfs een stadje als Anklam door de RAF werd verwoest, kun je daar ook zien, er is nog wat van over.


Aan het laden ...

07/05/14 09:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Pieterdevries . De UK is op 12 juli 1941, getekend door Cripps en Molotow een verbond aangegaan met de USSR. Het Molotow Ribbentrop pact is tot stand gekomen op grond van het gegeven dat de USSR zich buitengesloten achtte bij het Muenchener akkoord tussen UK, Frankrijk en Italie.U mag de aanwezigheid van de USSR in oost Europa tot 1990 wmb rustig kwalificeren als bezetting. De horigheid van west Europa aan de US kwalificeer ik ook aldus en dat wordt nu duidelijk geÔllustreerd door Ukraine.


Aan het laden ...

07/05/14 02:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"Het was hun [het Verenigd Koninkrijk e.a.] oorlog [WOI] niet eens" samma 05/05/14 17:35 Dat zou het geworden zijn als Duitsland de loopgravenoorlog had gewonnen. Ingrijpen door alle naties was dus geboden.


Aan het laden ...

06/05/14 22:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@Nestor Makhno: Ten tijde van de oorlog tussen Duitsland en Rusland is er altijd een tweede front geweest van Britten en vanaf 1942 ook van Amerikanen. In 1941 en 1942 in Noord-Afrika. In 1943 in ItaliŽ. En vanaf 1944 in Frankrijk. Zo werden er tientallen Duitse divisies weggehouden van het Oostfront. En Stalin had ook nooit zo snel kunnen oprukken zonder westerse wapens. De levering daarvan heeft vele zeelieden in de Noordelijke IJszee hun levens gekost toen hun schepen werden getorpedeerd.


Aan het laden ...

06/05/14 22:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"Paul Groot@ U en vele anderen blijven die fout maar maken." "Begrijp dat toch eens" samma 05/05/14 12:49 Fouten maken is wat anders dan van mening verschillen. Maar mag ik jou er op wijzen, dat het onderwerp niet Rusland is, maar de voormalige DDR?


Aan het laden ...

06/05/14 22:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
De discussie leidt inmiddels wel erg af van het onderwerp van het artikel, dat NIET gaat over Rusland van voor en tijdens de oorlog, maar over de conclusie die Thomas trekt uit zijn bezoek aan gedenkplaatsen en musea in Berlijn. Zijn conclusie, als ik dat zo mag verwoorden, is dat de DDR-leiders wat hun gedrag betreft niet veel verschillen van BENEPEN VVD'ers. Dus nogmaals niet van alle VVD'ers, maar van kleingeestige rechtse rakkers, die bang zijn voor het behoud van hun positie en rijkdom.


Aan het laden ...

06/05/14 21:59
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Lona7
EddieValiant: ja, natuurlijk gingen die "gasten" liever kraken dan huur betalen. Die huren waren nl. niet te betalen voor een student of iemand zonder baan. Ik hoor u niet over speculanten en huisjesmelkers, typisch reactionair, jaren 60? Mij best. Er zijn ergere tijden geweest en nog, deze tijd bv.


Aan het laden ...

06/05/14 19:57
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk en Ingrid Horkmans
Het boek van Alfred M. de Zayas "Nemesis at Postdam: The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans" werd in het Engels geschreven. Over een zeer zwarte bladzij in de geschiedenis van de mensheid [een van de vele]. De etnische zuivering door het Sovjet-leger kostte naar schatting 2 miljoen doden. Van reflectie hierop van Russische zijde is geen sprake. N.B. wij zijn zwaar Russofiel, meestal dol op Russen, maar de Russische regeringen zijn daarop een uitzondering.


Aan het laden ...

06/05/14 19:47
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
Q Nestor. Als Churchill en Roosevelt in 1941 niet de zijde hadden gekozen van degene, die de O helft van Polen had bezet, en daarnaartoe gevluchte joden die het communisme niet wilden, in veewagons naar SiberiŽ had verscheept, dan was O Europa niet tot 1990 bezet geweest. . Heel veel andere dingen waren ook niet gebeurd. . Als de Britten niet in maart 1939 Polen een garantie hadden gegeven, was Nederland nooit bezet geraakt.


Aan het laden ...

06/05/14 19:33Pieterdevries
@Nestor. Je bent niet in staat te weerleggen, wat ook Kennan schrijft, dat het misschien alleen om economische invloed ging. Die economische invloed in ZO Europa, onder Schacht al, was Britten en Fransen een doorn in het oog. @ Wjager. Liegt Bogdan Musial over de door hem geraadpleegde Russische archieven, liegt Werner Maser, waren de Russische vliegvelden met betonnen startbanen een illusie ? Was de Komintern een sprookje ? Lees eens wat van Arthur Koestler, over het Stalin wereldrijk.


Aan het laden ...

06/05/14 19:28
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@Nestor Makhno: De gruwelijkheid van Stalin tegenover zijn eigen volk is het best te illustreren aan de wijze waarop hij met zijn eigen soldaten omging die door de Duitsers krijgsgevangene waren gemaakt. Deze mensen hadden vaak jaren onder verschrikkelijke omstandigheden in kampen gezeten waar zij door de nazi's als slaven werden gezien en behandeld. Na de opmars van het Rode Leger werden de ex-gevangenen niet bevrijdt, maar opnieuw in Sovjet kampen opgesloten omdat zij zich hadden overgegeven.


Aan het laden ...

06/05/14 19:02
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@patriotje U kunt natuurlijk wel fulmineren over die vermaledijde Russen maar u vergeet dat de USSR feitelijk de bezetting van de Nazis van NL ongedaan heeft gemaakt heeft en het aandeel van Canadezen, Britten en USA daarin gering was. In 1942 smeekte Stalin de westerse geallieerden al om de opening van een westelijk front. De westerse geallieerden weigerden want die zagen liever dat de Nazis eerst de USSR afslachtten. De USSR heeft daardoor 17 %,16 miljoen,van zijn bevolking verloren.


Aan het laden ...

06/05/14 16:03
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Pieterdevries Toen Hitler in Landsberg was opgesloten na zijn mislukte coup schreef hij het eerste deel van Mein Kampf. Daarin heet het al dat voor het Duitse volk Lebensraum noodzakelijk was die enkel gevonden kon worden in het oosten. Het is dus al een idee van Hitler de Sowjet Unie te overvallen ruim 16 jaar voordat hij dat deed.


Aan het laden ...

06/05/14 15:57
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk_Alexander
@Wjager Het meevoeren van portretten van Stalin heeft inderdaad niets met 'verstand' te maken. Alle Russen weten dat Stalin 'zijn' overwinning op Hitler te danken had aan het vernuft van de legertop en de grote offers van soldaten en burgers [totaal 23,6 mln]. Zjoekov [op zijn witte paard] domineerde de overwinningsparade, tot ongenoegen van Stalin. Om de 'ambivalente' houding en gevoelens van Russen t.a.v. Stalin te duiden is meer nodig dan 500 karakters.


Aan het laden ...

06/05/14 12:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@PieterdeVries: Het is onzin om te stellen dat Hitler een verdedigingsoorlog voerde tegen Stalin. Europa was te klein voor twee dictatoren die streefden naar gebiedsuitbreiding, maar de koers naar de bezetting van Polen en Rusland is in de jaren twintig al door Hitler beschreven. Gelijk na diens machtsovername, is hij begonnen aan de voorbereiding die naar de Duitse dominantie binnen Europa moest leiden en tot onderwerping van de mensen die hij als slaven beschouwde. Hitler was de agressor.


Aan het laden ...

06/05/14 11:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Wjager. Molotov maakte Hitler eind 1940 bij z'n bezoek aan Berlijn duidelijk dat Hitler nu van de genade van Stalin afhankelijk was. Dat Stalin streefde naar wereldheerschappij was heel duidelijk. de Kominterm. De Lebensraum filosofie, daravan is de vraag of die ooit verder ging dan economische invloed. Kennan was van mening van niet. Russische archieven tonen aan dat Stalin medio 1941 wilde aanvallen. Er waren heel veel meer Russische tanks dan Hitler verwachtte, en veel zwaarder.


Aan het laden ...

06/05/14 11:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
patriotje
De Russen lopen nog steeds vol trots rond met grootse verhalen over de overwinning van hen op wat ze de fascisten noemen. Gemakshalve vergeten ze even de collaboratie van Stalin met Hitler met daarbij de verdeling van Polen en het bezetten van Estland Letland en Litouwen. Stalin heeft minstens evenveel medeburgers vermoord om hun mening. Ook na 1945 hebben de communisten tientallen jaren mensen geknecht en vermoord. De VVD hiermee vergeleken is dan ook ongepast.


Aan het laden ...

06/05/14 10:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
Als ik nu naar demonstraties van separatisten in het oosten van OekraÔne kijk en de foto's van Stalin daar zie meevoeren, denk ik dat die mensen hun verstand verloren hebben. Er zou toch niemand hier in een demonstratie ooit een foto van Hitler meevoeren? Wie steunt nu een man die miljoenen van zijn eigen burgers om het leven heeft gebracht? Ook al was hij de winnaar van de Grote Patriottistische Oorlog. En toen Stalin in 1953 overleed, was hij net weer aan een nieuwe zuiveringscampagne begonnen


Aan het laden ...

06/05/14 09:37
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
diŤse
De begrippen links en rechts lijken wel uitgewerkt.Kleinburgerlijke, dus rechtse ideeŽn, en links politiek opvattingen lijken wel hand in hand te gaan. Of de Genossen in de DDR werkelijk geloofden in hun arbeidersparadijs, ik zou het niet weten. Feit is dat iedereen in een streng gecontroleerd gareel moest lopen, anders zwaaide er wat. Het was daarentegen natuurlijk wel fijn dat ze na 7 jaar op de wachtlijst hun Trabantje konden ophalen.


Aan het laden ...

06/05/14 09:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@PieterdeVries: Dat ook Stalin wist dat hij de strijd met Hitler zou moeten aangaan, is algemeen bekend. Hitler had in de jaren twintig immers al zijn "Drang nach Osten fŁr Lebensraum" omschreven. Het Molotov-Von Ribbentrop Pact was ook bedoeld om tijd te winnen en Hitler eerst naar het westen te sturen. Uit de eigen woorden van Stalin blijkt dat hij de strijd nog niet in 1941 verwachte. Het Rode Leger was toen nog niet klaar voor deze strijd en ging op paarden de Duitse tanks te lijf.


Aan het laden ...

06/05/14 09:24
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Nestor. Ik heb er even over moeten nadenken hoe het kan dat iemand een, volgens mij uitstekende historicus als Bogdan Musial, zo bij het oud vuil zet, ook nog zonder enig argument. Ik vermoed dat het er in zit dat je niet wilt accepteren dat Hitler een verdedigingsoorlog voerde tegen Stalin. Dat is inderdaad schokkend voor diegenen die de tweede wereldoorlog overwinnaars waarheid nog steeds slikken. Churchill begreep het, zijn uitspraak 'ik schrijf zelf de geschiedenis van de oorlog'.


Aan het laden ...

06/05/14 09:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk_Alexander
@Paul Groot Wat TvdD belicht is de overeenkomst tussen fatsoensnormen van de Spitsburger - het 'klootjesvolk' zoals dat in de provotijd werd genoemd - en het 'reŽle socialisme' zoals dat in de DDR werd gepraktiseerd. Dat heb ik wel begrepen. Alleen mis ik bij hem nog een premisse die tot zijn conclusie leidt. Overigens ken ik een aantal oprechte 'rechtse' mensen, die ik een warm hart toedraag, omdat ze zich verre houden van de intolerante uitingen die 'linkse' mensen menen te moeten gebruiken.


Aan het laden ...

06/05/14 00:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Pieterdevries Masers Buch gilt als typisches Beispiel der geschichtsrevisionistischen Pršventivkriegsthese, die bis 1995 durch historische Forschung und internationalen Forschungsaustausch nochmals widerlegt wurde. Wat wilt u hier dan nog verdedigen? Een these die al in 1995 als onhoudbaar werd afgewezen en desondanks door Musial opnieuw van stak werd gehaald? Hoe koppig kun je zijn?


Aan het laden ...

05/05/14 23:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Pieterdevries De VK geeft hier niet de ruimte om uitgebreid op de zaak in te gaan. Ik kan enkel verwijzen naar Wikipedia mbt Musial. De argumentatie van de door mij genoemde historici deugt.Ik heb het boek immers zelfs gelezen.Mbt Musial wil ik nog opmerken dat hij lid is geweest van Solidarnosc. De club bekend erom dat de Russen niets goed konden doen. De club die geen solidariteit voorstond zoals de naam suggereert,maar de vrijheid vd markt waar zoals bekend exploitatie vd medemens geldt.


Aan het laden ...

05/05/14 23:31
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Lumase
Fout rechts en fout links ontlopen elkaar niet veel. Ook niet als ik de reacties hier lees. Europa zien velen graag gesloopt. Ik niet. Ik ben blij met Europa. Het heeft gezorgd voor vrede en stabiliteit. De intimidatie die nu plaatsheeft in OekraÔne door de (Pro-)Russen is te vergelijken met duistere SA methoden. Er is geen rechtvaardig als mensen letterlijk de schedel wordt ingeslagen en landen worden binnengelopen. Dictaturen zijn afschuwelijk: van links en van rechts.


Aan het laden ...

05/05/14 20:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"Met gezonde tegenzin wil ik het hier opnemen voor het VVD-electoraat" Henk_Alexander 04/05/14 18:09 Nogmaals, Thomas schrijft nergens dat alle VVD'ers benepen zijn. Als ik schrijf over rechtse reageerders bedoel ik toch ook niet dat alle reageerders rechts zijn! - "Conclusie Von der Dunk: Een rechts mensch is een slecht mens" El Delgado 04/05/14 19:33 Probeer a.u.b. geen conclusies te trekken, als je de boodschap niet hebt begrepen.


Aan het laden ...

05/05/14 20:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Nestor. Geen enkel argument, lees eens iets van Werner Maser. Verder, waarvoor kwamen de oprukkende Duitse troepen zoveel vliegvelden met betonnen startbanen tegen ? Wat zei Bullitt in 1947 tegen Hoggan ? @ Samma. Balfour zei in 1907 tegen de VS ambassadeur 'dat oorlog misschien de goedkoopste manier was de Britse levensstandaard te behouden'. Lees vooral Morel, Truth and the war, 1916. In 1917 ging Morel een Britse gevangenis in, in 1920 versloeg hij nog Churchill in een verkiezing.


Aan het laden ...

05/05/14 19:11
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
samma
Henk en Ingrid Horkmans@ Heel goed Er was pas een kritisch debat op de BBC. Was Engeland schuld aan het ontstaan van WO-1 Ik vind dat goed Een oorlog is waanzin Vanuit de hele wereld werden mensen aangevoerd om in BelgiŽ, waar ze nog nooit van gehoord hadden Duitsers af te schieten waar ze ook nog nooit van hadden gehoord Het was hun oorlog niet eens


Aan het laden ...

05/05/14 17:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
JJGulik
Het neoliberalisme gaat al jaren richting de 19e eeuw. Een belangrijk verschil is dat het bedrijfsleven zich in het verleden sterk committeerde aan de samenleving waaruit het voortkwam en nu vooral over de globe holt en zich dienstbaar maakt voor ieder als er maar wat te verdienen valt. Het westen kan of wil daar geen passende strategieŽn tegenover stellen. Voor succes van een model t.g.v. de westerse burgers is het belangrijk dat het aansluit bij de politieke en culturele verhoudingen hier.


Aan het laden ...

05/05/14 16:58koh-i-noor
Aba 4567. . Zo, en nou nog eens maar dan in begrijpelijk Nederlands, graag.


Aan het laden ...

05/05/14 16:45
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Louk van der Sloot
Lona7. U noemt mij reactionair. Als u daarmee bedoelt dat ik respect heb voor andermans bezit, gruw van de waan van de dag, proletarisch winkelen veroordeel, kortom een tegenstander ben van kraken, dan kan ik niet anders dan u groot gelijk geven. Kraken was niets anders dan gratis kunnen wonen, voordringen, waar anderen jarenlang stonden ingeschreven overspoeld met een sausje van 'klassenstrijd'. Vreemd dat dat kraken altijd gebeurde in de binnenstad en nooit in de Bijlmer. Puur egoÔsme.


Aan het laden ...

05/05/14 16:27
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
ravotteke
Ik meen vooraanstaande Oostblokkers te herkennen op deze foto ? Stelen zij tůch straffeloos een homo-kus in het openbaar ? Wauw, hun tijd ver vooruit ! Niet echt benepen. Waar was Poetin op dat moment ?


Aan het laden ...

05/05/14 15:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Risp
@ Paul Groot 04/05/14 19:21.Overigens hebben wij op dit moment geen neoliberaal beleid meer, het is naar mijn mening veel erger geworden. Banken steunen met belastinggeld past helemaal niet in het neoliberaal systeem. Bij het neoliberalisme, waar je de markt overlaat aan puur de markt zelf had je de banken failliet moeten laten gaan. En dan waren er geen steunmaatregelen geweest om de auto industrie te redden Wij hebben nu geen neoliberalisme meer maar een neofeodaal - klepto - systeem


Aan het laden ...

05/05/14 15:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Risp
@Paul Groot 04/05/14 19:21. Ik ben zeker geen voorstander van dit neoliberale beleid. Economie gaat alleen goed als er zeer strikte regelgeving is. Het is alsof men het verkeer gaat neoliberaliseren, laat het verkeer over aan het verkeer. Dan haal je de stoplichten en borden weg... en dan raar staan te kijken als er ongelukken gebeuren. Maar om nou vergelijkingen te maken met de DDR en de VVD, zoals Thomas doet, gaat mij wat ver.


Aan het laden ...

05/05/14 15:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Pieterdevries Bogdan Musial. Ik heb Kampfplatz Deutschland gelezen . Nou ja, zelden zo'n eenzijdige historische analyse gelezen. Wat een bevooroordeeldheid, wat een selectieve interpretatie. Ik sta in die kritiek overigens bepaald niet alleen. Ganzenmueller, Hoppe, Gorodetzky vegen de vloer met hem aan. Dat is allemaal niet verwonderlijk. Zijn lidmaatschap van Solidarnosc dat Polen in de handen van het westerse neo liberalisme voerde was natuurlijk tegengesteld aan de naam.


Aan het laden ...

05/05/14 15:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@R1981 Het onderwijs in NL is slechts toegankelijk voor diegenen die het kunnen betalen of voor hun leven lang in de schuld willen en kunnen zitten. In de UK en de US is de toegang tot het WO slechts weggelegd voor diegenen die heeel veel geld hebben. Een eliteuniversiteit in Zwitserland of Frankrijk is onbetaalbaar. Ik kijk nooit naar P en W want die stuurt de meningen volgens de wensen van de politiek. En die politiek congrueert met die van Navo, US en EU, zeker nu mbt de Ukraine.


Aan het laden ...

05/05/14 15:17
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
JanTump
Waarom loopt autoritair radicaal-rechts zo makkelijk over naar autoritair radicaal-links, en vice versa? In de DDR zag je dat weer duidelijk. De oorzaak lag niet in benepen VVD'ers, behalve onwaarschijnlijk zijdelings, dat moet TvdD maar eens uitleggen. Die oorzaak ligt in de aanwezige neiging om de oncontroleerbare macht te verheerlijken. Het was voor O.-Duitsland een klein psychologisch stapje van Hitler naar Stalin. O.-Duitsland is nu democratisch, maar nog steeds wel in een autoritair jasje.


Aan het laden ...

05/05/14 14:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Horkmans. Die aandacht is er, Alfred M. de Zayas, VN mensenrecht deskundige, schreef een boek over geallieerde oorlogsmisdaden. Het bestaat voor zo ver ik weet alleen in het duits. Het beschrijft ondenkbare gruwelijkheden. James Bacque beschrijft de geallieerde moord, verhongering en ziektes, op honderdduizenden Duitse krijgsgevangenen. Uiteraard passen dit soort boeken niet in de mythes over de tweede wereldoorlog. Dat de Britse bombardementen slechts genocide waren, is inmiddels bekend.


Aan het laden ...

05/05/14 14:31
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
BraveHendrik
Het is - uiteraard - het geloof in het bestaan van een natuurlijke ordening [het communisme, het neoliberalisme] dat zulke gruwelijke opvattingen rechtvaardigt. Dit zal niet meer veranderen. Nee, het einde is in zicht. Eťn troost is er. Aan het einde van deze eeuw zullen nog slechts enkele armzalige nomaden - aaseters, verzamelaars - de aarde bevolken. We beleven het requiem van een soort. Er hoeven daarvoor geen tranen te worden vergoten.


Aan het laden ...

05/05/14 13:02
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
samma
Paul Groot@ U en vele anderen blijven die fout maar maken. DE Sovjet unie van Communistische landen en nu de democratische Russische Federatie van onafhankelijke republieken. Het enorme land kampt met enorme opstart problemen. Gelukkig is de jonge generatie bijzonder internationaal georiŽnteerd. U kunt toch niet verwachten dat dit enorme land met zoveel verschillende culturen in een paar jaar zoals het Westen is Zelfs Amerika heeft heel wat oorlogen moeten voeren Begrijp dat toch eens


Aan het laden ...

05/05/14 12:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Proff.Drr.Drss.Mrrr. Robin Hood
Om te beginnen met de hongersnood, heb je gezien hoe het hier was in die tijd ? Aardappelschillen eten omdat de aardappelen zelf naar burgemeesters, notarissen en middenstand gingen. . Ik heb daar 24 jaar gewoond en gewerkt en heb nog nooit zo'n vrij en vooral gastvrij land gezien. Verschillende Russische relaties van toen bezoeken mij regelmatig en zijn zwaar onder de indruk als ze met briefje van 200 of 500 euro geen 150 euro benzine kunnen afrekenen in 2014. . Hoezo slechter of beter ?


Aan het laden ...

05/05/14 11:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
ir. Hans R. van der Woude
Mijn inbreng van 05/05/14 10:13 is een persoonlijke. Meer heb ik niet in huis. . Maar eigenlijk hunker ik naar het oordeel van deskundigen. . De emotioneel zwaar geladen stemming in ons land vraagt om een goede analyse. Wat is er precies aan de hand en waar komt dit vandaan. . Die analyses zullen niet eenduidig zijn. Ook de tegenspraak tussen deskundigen heeft betekenis. . These, antithese, synthese. . Alles beter dan dit gemodder. . Daarom pas ik. Nu.


Aan het laden ...

05/05/14 11:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
samma
Nellie@ Zag pas door wie het Denver International Airport gebouwd was en wie het gefinancierd hebben . Op de herdenkingsmaquette staat gefinancierd door "New World Order" The new free Masons. Op YouTube is een Amerikaanse clip over deze Bankiersgroep . "UROKO" http://youtu.be/bNCsH92ZeM0 te zien. Wat strijden wij nietige stervelingen over Links en Rechts. We zijn Puppets on a string. Wij als massa zijn zo beangstigend makkelijk te manipuleren. Nu moeten we tegen Poetin zijn dus doen!


Aan het laden ...

05/05/14 10:54
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Vassie Jacobsz
Thomas, dit is, los van de serieuze historische dimensies, een van je meer geestige columns.


Aan het laden ...

05/05/14 10:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"Serieuze historici gaan nu uit van 5 miljoen [slachtoffers in Rusland]" Aleksander 04/05/14 11:50 1. Welke "serieuze Historici"? 2 Rusland walste o.a. over Polen, Oost-Duitsland, Hongarije [opstand] en Tsjecho-Slowakije [Praagse lente] heen. 3 Rusland dacht o.a. over Afghanistan, TsjetsjeniŽ, GeorgiŽ, OekraÔne, homo's en internet heen te kunnen walsen. 4 Zijn conservatieve morele waarden dan heel ruimhartig? Welnee. 5 "Stalin overleed in 1953" Dat is toch nog altijd ACHT jaar na de oorlog.


Aan het laden ...

05/05/14 10:48
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
@Pellegrini. De Russen verloren inderdaad veel levens tijdens WWII, maar hadden dat voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten. Stalin had namelijk tijdens de grote zuivering een groot deel van de politieke en militaire top vermoord. Dus de Russen zouden er beter aan doen zichzelf nauwlettend in de gaten te houden.


Aan het laden ...

05/05/14 10:47
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk en Ingrid Horkmans
Het is zeer wenselijk de Sovjet-oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog bij hun naam ["oorlogsmisdaden"] te noemen. De grootste verkrachtingscampagne in de wereldgeschiedenis, de grootste etnische zuivering [20 milj. Duitsers uit hun huizen gegooid] in de geschiedenis: denazificatie had echt anders gekund en gemoeten. Katyn [20.000 Poolse PoWs gedood], de wandaden in de Baltische landen. Talloze beestachtigheden aan het front. In Rusland en elders te weinig aandacht hiervoor: benepen.


Aan het laden ...

05/05/14 10:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
ir. Hans R. van der Woude
Ik pas. . Ik zou willen dat de media een stapje terug doen. Dat ze ophouden met die opgefokte stemmen en geschriften. . Het mooiste boek was Tegels Lichten van Henk Hofland in 1972. . Inmiddels liggen alle straten open en krijgen de stratenmakers de schuld. . De media zijn niet de oorzaak maar de aanjagers. . De wantrouwenden eten uit hun hand. . Ons land staat er inmiddels heel slecht voor omdat het wantrouwen een heel eigen dynamiek heeft gekregen. . Ik pas en het helpt als meer mensen uitstappen.


Aan het laden ...

05/05/14 10:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
samma
Fransien1@ Misdaden van Mao,moeten de misdaden van Pinochet vergoelijken. Wat maakt het nu uit om in een extreem linkse of in een extreem rechtse samenleving te leven Helemaal niets in beide gevallen heb je als kleine burger niets in te brengen. Ik kan maar niet begrijpen dat jij en anderen in Links of Rechts denken.Het grootste gevaar is om te veel macht aan de overheid te geven te veel te verwachten van de overheid. De overheid moet de basis voorwaarde voor de samenleving faciliteren dat alle


Aan het laden ...

05/05/14 10:10koh-i-noor
Pellegrini, et tu, Brute....je leest, nat als vrijwel alle andere reageerders, slechts een deel van de tekst... . De Russen hebben idd. In WO 2. 25miljoen doden te betreuren, maar in de Stalinistische rijd daarvoor minstens evenveel........


Aan het laden ...

05/05/14 09:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
CorArnhem
De pogingen van Thomas om alles wat goed is naar links, en wat niet door de beugel kan naar rechts te vegen, is eigenlijk erg aandoenlijk. Blijkbaar wint het gevoel voor wat het moet zijn het van de feiten die er zijn. Gevoel is voor de wetenschapper hier een belemmering om goed te observeren. Aandoenlijk en het functionele voorbij geschoten.


Aan het laden ...

05/05/14 09:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pellegrini
Ik las in deze column de zin "zwelgen de Russen in het hun aangedane leed". Oh ja? De Russen verloren in de Tweede Oorlog 25 miljoen mensen, burgers en militairen. Mogen ze dan verdrietig zijn en het Westen nauwlettend in de gaten houden?


Aan het laden ...

05/05/14 09:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
R1981
@Nestor Makhno, In het westen is het onderwijs voor elites en schakelt de pers zichzelf uit en vertolkt enkel gewenste meningen? Het onderwijs is in Nederland zeer toegankelijk. Kijk je wel eens Paul en Witteman? Geven die gewenste meningen?


Aan het laden ...

05/05/14 09:12
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Wjager. De Poolse historicus Bogdan Musial concludeerde op grond van Russische archieven, die na 1990 enige tijd toegankelijk waren, dat Hitler Rusland aanviel drie weken voor Stalin's geplande aanval op Duitsland. Musial verklaart het aanvankelijke Duitse succes daaruit dat een leger wat klaar staat voor aanval, heel anders is opgesteld dan een leger klaar voor verdediging. Een leger voor aanval heeft b.v. genietroepen vooraan, een leger voor verdediging heeft genietroepen achteraan.


Aan het laden ...

05/05/14 08:45
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
SpuitEllef
Dat heel rechts en heel links enorm op elkaar lijken is toch niets nieuws? Dat de National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei het woordje socialistisch en Arbeiter erin hielt was toch niet alleen maar ironisch bedoelt? Kom op, zelfs bij Wilders lopen er al mensen weg omdat ie Te Links zou zijn...


Aan het laden ...

05/05/14 01:21
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
@Lona7. In mijn studententijd kende ik ook verschillende gasten die liever kraakten dan huur betaalden en liever een uitkering hadden dan dat ze voor "kapitalisten" wilden werken. Dus Louk van der Sloot zat er niet ver naast. En iemand "reactionair" noemen klinkt zo jaren 60.......:-)


Aan het laden ...

04/05/14 23:15
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Rob80
@Aleksander: Er was iig genoeg voedsel voorhanden om de bevolking te kunnen redden. Over de Holodomor zijn verscheidene boeken waarin u dit kunt nalezen. Verder heeft Stalin miljoenen mensen, mn de cult. en pol. elite van div. nationaliteiten, laten executeren of naar de Goelag gestuurd, wat vaak ook de dood betekende. En wat betreft platwalsen. MoldaviŽ, OekraÔne en GeorgiŽ zijn toch al drie landen met tientallen miljoenen inwoners. Maar ben het wel eens dat de USSR niet gelijk staat aa Stalin.


Aan het laden ...

04/05/14 22:58
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Wjager
@Aleksander: Indien er veel voedsel vanuit een graanschuur wordt geexporteerd, lijkt de vraag of een hongersnood man-made was, adequaat beantwoord. Verder dient u in uw betoog ook mee te nemen dat alle historici het er ook over eens zijn, dat indien Stalin tijdens de grote zuiveringen niet vrijwel de gehele top van het Rode Leger had weggevaagd, Hitler in 1941/1942 niet zover Rusland had kunnen binnen dringen. Hij heeft zijn leger zelf verzwakt. Ook dat heeft veel extra slachtoffers opgeleverd.


Aan het laden ...

04/05/14 22:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Giordano Bruno
Citaat: Rob80 . Veel reacties hier zijn compleet onbegrijpbaar voor mij. ... Maar ik ben natuurlijk gehersenspoeld door D'66 & co. === Reactie: Inderdaad. D66 zou zo weer iedereen die werkt aan de bedelstaf willen brengen en een paar mensen g..vergeten rijk. Net als voor de revoluties van de jaren 1910.


Aan het laden ...

04/05/14 22:28
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk_Alexander
Von der Dunk vergelijkt appels met peren. Dat ze aan bomen groeien wil nog niet zeggen dat ze dezelfde stam hebben. Die ene 'Politiker' is geworteld in de 'Aufklšhrung' en haar universalisme. Een andere voedingsbodem dan die welke nazi's en fascisten prefereren. In de SU is avant-garde kunst gelukkig uit handen van pyromanen gebleven, maar helaas ook uit het zicht van burgers gehouden. Pas met de Perestrojka is dit culturele erfgoed openbaar geworden in o.a. de Tretyakov Gallery.


Aan het laden ...

04/05/14 22:15
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
De woorden van Terlouw tijdens de dodenherdenking: "Analfabetisme is onwenselijk, het is onrechtvaardig, het is ook gevaarlijk. Dictators houden niet van onderwijs. Kennis is macht. Een open samenleving, waar objectieve informatie beschikbaar is, waar de media vrij en kritisch zijn, daar krijgt een dictatuur geen kans." In de DDR was het onderwijs gratis en de pers werd gemuilkorfd. In het westen is het onderwijs voor elites en schakelt de pers zichzelf uit en vertolkt enkel gewenste meningen


Aan het laden ...

04/05/14 22:06
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
raoullll
Om dit als benepen rechts te bestempelen is op zich al benepen. Heel erg benepen zelfs.


Aan het laden ...

04/05/14 21:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
In de jaren 80 ging ik regelmatig naar de DDR. Naar Glowe op Ruegen.Jeder Dove mal auf Glowe. Daar had je gewoon FKK, heel vrij, heel ongedwongen. In het westen had je porno en werden vrouwen in reclame alleen afgebeeld om een sexuele context te suggereren. Dat was inderdaad verboden in de DDR. Niet vanwege vermeende kleinburgerlijkheid, maar vanwege de emancipatie vd vrouw omdat vrouwen afbeelden als sexpoes als een degradatie vd vrouw werd beschouwd. In het westen niet. Het dient de omzet.


Aan het laden ...

04/05/14 20:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
ŅŅ
Telkenmale is het een bijzonder kleine groep die wťťt wat en hoe het hoort. Dit schrijft men dan ook met dikke pennen in de media, ondertussen genietend van wat de voor, in en naoorlogse regeringen deden en doen onder het genot van dikke sigaren en cognac. Gelijk Wim Kok en zijn vrienden van 2 man en een paardenkop. Want groter is/zijn deze groepen of het nu links, rechts of liberaal is tel ze maar na die partijen.


Aan het laden ...

04/05/14 20:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Lona7
Louk van der Sloot: uw correctie maakt niets uit. U bent en blijft een reactionair. Mensen die langdurige leegstand benutten voor tuig uitmaken en het over uitkeringen hebben, is beneden alle peil. U weet net zo goed als ik dat er niet voor iedereen werk is.


Aan het laden ...

04/05/14 19:58
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Spartuijn
Ien van de Heuvel en Max van den Berg beiden prominent lid van de PvdA liepen anders Oost-Berlijn plat met hun bezoekjes 70'jaren en vonden de DDR een voorbeeld van een socialistische staat...Maar neoliberalisme staat echter niet ver een socialistische dictatoriale staat aangezien de macht al verdeeld is en de burger niets te vertellen heeft...Ieder verzet ertegen wordt in de kiem gesmoord.Ook Nederland is een nachtwakers staat...Nergens ter wereld worden zoveel burgers afgetapt en bespioneerd.


Aan het laden ...

04/05/14 19:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nellie
@Nestor Makhno: Da's geheel naar eigen believen in te vullen. Dat is toch eng, niet? Wij stevenen hier in het Vrije Westen met z'n "democratische" "Westerse Waarden" in noodtempo af op een maatschappij die een ijzingwekkend exacte weergave blijkt van waar visionairen decennialang geleden al voor waarschuwden in boeken/films als 1984, Soilent Green en Brave New World. Je staat erbij en kijkt ernaar. Een samenleving van sitting ducks, dat zijn we. Nu al.


Aan het laden ...

04/05/14 19:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
El Delgado
Conclusie Von der Dunk: Een rechts mensch is een slecht mens. Conclusie nadenkende Nederlander: Zonder de VVD was het hier in de jaren 70 al DDR aan de zee geweest.


Aan het laden ...

04/05/14 19:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"De VVD is voorstander van een vrije markt met zo min mogelijk overheidsbemoeienis" Risp 04/05/14 16:52 Je kunt ook zeggen dat neoliberalen menen dat de slager zijn eigen vlees moet keuren. We weten wat daarvan het gevolg is. De vraag is of je gebeten wil worden door de hond of de kat. Dan kies ik toch voor overheidsbemoeienis waar dat nodig is voor het goed functioneren van een gezonde maatschappij met 'n goede infrastructuur. Dat is beter in de hand te houden dan de machtige grootindustrie.


Aan het laden ...

04/05/14 19:21Aleksander
1 Of Holodomor man-made was is discutabel maar 5+5=10 miljoen - dat is nog steeds niet bijna evenveel als 27 miljoen. 2 U heeft het over de Sovjet-tijd & von der Dunk over het huidige Rusland. 3 Nogmaals von der Dunks taalgebruik suggereert een hele reeks "platgewalste" landen. 5 Von der Dunk suggereert "studeren in Moskou = studeren onder Stalin" alsof de hele Sovjet-periode gelijk staat aan Stalin.


Aan het laden ...

04/05/14 19:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
Typerende overeenkomst tussen de communistische leiders en benepen rechts [liever gezegd de neoliberalen] is de gedachte dat, als het goed gaat met de leiders, het automatisch goed gaat met het volk. Overigens een adagium dat al opgeld deed in historische tijden. Hťt excuus voor zelfverrijking, dat thans weer uit vele VVD-kelen opstijgt. Een voorbeeld is de tijdelijke schenkingsrecht. Dat is leuk voor kinderen van rijken, maar de miljarden moeten echter ook worden opgebracht door minderbedeelden


Aan het laden ...

04/05/14 19:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
martinel
Ziet nou werkelijk niemand de overeenkomsten tussen de DDR van toen en het 'vrije westen' van nu?? NIEMAND is meer VRIJ! We worden geindoctrineerd,afgeluisterd, beinvloed, geindoctrineerd, gepropagandeerd, gecensureerd, gepolariseerd en gedroned, vercameraniseerd ,veramerikaniseerd en gebureaucratiseerd tot en met. Wat is het verschil met het toenmalige communisme? En wie legt mij uit wat dit huidige beleid van Neoliberalen o.l.v. Ons Aller Rutte voor de gewone man/vrouw betekent?


Aan het laden ...

04/05/14 19:03
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Rob80
Veel reacties hier zijn compleet onbegrijpbaar voor mij. Het vergelijken van communistische staten met de EU, VS of slechts Nederland van nu is voor mij gelijk aan het vergelijken van Auschwitz met de Bijlmerbajes. Het gebrek aan kennis is werkelijk stuitend. Om over het begrip voor Stalin maar te zwijgen. Die heeft meer doden op zijn geweten dan Hitler. Blijkbaar was het onderwijs vroeger toen minder goed dan iedereen nu beweert. Maar ik ben natuurlijk gehersenspoeld door D'66 & co.


Aan het laden ...

04/05/14 18:59
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Fruitkok. Hoeveel Duitsers gedurende de tweede wereldoorlog 'fout' waren is onderwerp van discussie. Als je het dagboek van de Duitse jood Klemperer leest, waren het er toen niet veel. Hoeveel daarvan nu nog leven, nog veel minder.


Aan het laden ...

04/05/14 18:54
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
Wat vindt Thomas benepen rechts? Dat staat letterlijk in de tekst: "Amerikaanse National Rifle Association en de Teaparty." Dat er benepen VVD'ers zijn en waren valt niet te ontkennen; dat geldt voor alle partijen. Een kenmerkende overeenkomst met benepen rechts is de enorme behoefte aan controleren van de bevolking, denk aan de NSA. Helaas noemt Thomas Geert W. niet, want die heeft trekken van de angst voor politieke tegenstanders en de bekrompenheid die Russische politieke leiders kenmerkt.


Aan het laden ...

04/05/14 18:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
Opvallend veel reageerders reageren louter op de titel en hooguit de eerste alinea. En inderdaad zijn die ongelukkig gekozen. Het artikel gaat namelijk vooral over de verschillende beleving van de geschiedenis in Rusland en in Duitsland en over de gelijkenis tussen benepen rechtse mensen en communistische leiders. Nee hoor, Thomas heeft NIET geschreven dat ALLE VVD'ers benepen zijn. [Alleen zij die dat zijn, zijn dat.] Als je een hekel hebt aan Thomas dan ligt zo'n stroman voor de hand.


Aan het laden ...

04/05/14 18:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk_Alexander
Ik lees graag Von der Dunk, maar hier mist hij de spijker. Met gezonde tegenzin wil ik het hier opnemen voor het VVD-electoraat, want hij gebruikt hier de 'U-bocht' metafoor. Zoiets als: Hitler was vegetariŽr en hield van zijn hond, dus ... vul maar in.


Aan het laden ...

04/05/14 18:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
RemcoVM
Hahaha, zo kun je ook afrekenen met achteraf verkeerde ideologische keuzes! Van der Dunk is een meester in het schrijven van warrige stukjes, maar deze verdient een ereplaats! "Wie even de ideologische rimram vergeet, komt gaandeweg tot de conclusie......", brilliant!! Zo kun je altijd alle schuld in de schoenen van een ander schuiven en met een schoon geweten verder! Meesterlijk gevonden!


Aan het laden ...

04/05/14 17:15
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koh-i-noor
De meeste reageerders lezen over de werkelijke teneur van dit verhaal heen, namelijk dat het leven in de DDR net zo kleinburgerlijk, banaal en benepen was als het bij ons in de jaren '60 was, rechts, behoudend en bang voor al het onbekende. . PROVO en de studentenbeweging, inclusief dolle Mina hebben aan die bekrompenheid een einde gemaakt. . Mensen die daar nu graag over schamperen zou ik met liefde willen terugkatapulteren in die tijd....ze hebben hun vrijheid er aan te danken.


Aan het laden ...

04/05/14 17:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
diŤse
R.Hood,denkt u dat het leuk is als veel dingen gratis zijn,maar je weinig kan kopen en weinig verdient,woont waar de partij je stuurt,geen vrije pers,radio/tv,je gratis op vacantie moet naar een plek uitgekozen door de partij,waar je dan in grote "gezellige" ruimten zit te eten met al je collega's?Op je "vrije" 1 meidag met vlaggen en banieren uren moest paraderen voor de kameraden? Dat was de praktijk,daar veranderde de mooie theorie niks aan.De meesten van ons haben es toen nicht gewusst.


Aan het laden ...

04/05/14 17:07
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
bs29969
Vele goede reacties: het klopt, ultra links en ultra rechts zijn nagenoeg inwisselbaar. Vele bijvoorbeeld uit het omveld van de Rote Armee Fraktion in Duitsland zijn later bij de Faschisten van de NPD geland. PS. de meest beruchte die deze weg bewandelde kwam uit Braunau in Oostenrijk, er zijnfantastische beelden waarop hij 1918 te zien is, hoe hij bij een demonstratie van Kommunisten vrolijk met een vlag tussen de menigte staat te zwaaien.


Aan het laden ...

04/05/14 17:03
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Risp
De DDR vergelijken met de VVD slaat nergens op. De VVD is voorstander van een vrije markt met zo min mogelijk overheidsbemoeienis en de DDR ging voor een markt die door de staat werd gereguleerd. De DDR en het communistisch Rusland werd mn bejubeld door Nederlandse communistische partijen. Wat dat betreft is de DDR meer vergelijkbaar met de SP dan met de VVD.


Aan het laden ...

04/05/14 16:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"PvdA'ers Piet Burggraaf, Jan Nagel en Han Lammers en de PSP, dweepten met de DDR ". EddieVaIiant 04/05/14 11:30 De onjuiste visie die zij achteraf gezien hadden, heeft toch niets van doen met de conclusie die Thomas nu trekt uit zijn bezoek aan voormalig Oost-Duitsland. Overigens waren de meeste PvdA'ers met PvdA-voorman Joop den Uyl voorop in het geheel niet geporteerd van dat "gedweep". Bovendien was in de jaren zeventig Burggraaf geen PvdA-lid en stapte Jan Nagel later uit de partij.


Aan het laden ...

04/05/14 16:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
RazdovanArbit
De overeenkomsten in ideologie zijn frappant maar verklaren weinig. In Oost Duitsland waren het toen voorhanden middelen om een socialistisch en humaan doel te bereiken. In het westen is het doel de handhaving en voortzetting van een verfoeilijk establishment geworteld in het bankencircuit van het kapitalisme.Het organiseren van onvrijheid bleek een struikelblok voor het behalen van socialistische doelen.Hier is het onderdeel van de competitie waarbij mensen uitgesloten worden en uitgebuit.


Aan het laden ...

04/05/14 16:06
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
"Rusland het politieke terrorisme binnenlands hield, en Duitsland het in het buitenland" Lezenaar 04/05/14 10:51 De voormalige Oostbloklanden vind ik toch echt het buitenland van Rusland, al noemde de Russen dat zelf de Sovjet-Unie.


Aan het laden ...

04/05/14 15:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
to the point
Het systeem is natuurlijk simpel bij kinderen op school indoctrinatie bijbrengen en bij burgers via de media. Net als nu in nederland : links is goed, d66 is goed wilders is slecht het koningshuis is goed,de eu en euro brengen alleen goede dingen ( nergens wordt genoemd wat ) wat dat betreft dus weinig verschil. . Het enige verschil is dat en nu internet is dus meer informatie voor de burgers. pech voor de staat dus.


Aan het laden ...

04/05/14 15:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Paul Groot
MarcelMourmans 04/05/14 10:09 Jij beweert dat in het onderwijs nauwelijks iets over Russische oorlogsslachtoffers wordt verteld. Dat lijkt mij een klakkeloze bewering. Je vergeet dat het ondoeltreffende Russische leger moordend en verkrachtend naar Berlijn trok. Dat krijgsgevangen wreed werden behandeld, zelfs lang na de oorlog. Dat ze in 1939 20.000 Poolse officieren en vele intellectuelen hebben vermoord. Dat zij de "bevrijde landen" ca. veertig jaar hebben bezet, zo nodig met militair geweld


Aan het laden ...

04/05/14 15:29
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Alberto
@munkie.nl: laat ik nu al die cd's in mijn bezit hebben en alles in Nederland hebben aangeschaft! Maar kon je in de DDR toen ook Randy Newman of Dokter Zjivago kopen zonder in een Stasi dossier te belanden? En wie zijn in hemelsnaam toch De Toppers en Jan Smit?


Aan het laden ...

04/05/14 14:53
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Damion
Die Van der Dunk toch! Ik ben 73 en heb dus het hele gedoe van kinds af aan mogen meemaken. Om dan te beweren dat de DDR een rechts paradijs was?? Dan ben je echt ver van het padje geraakt. De bewonderaars van de DDR in die tijd kwam je uitsluitend en alleen tegen bij de uiterst linkse 'elite' van Nederland. De CPN, de linker vleugel van de PvdA enz. Maar ja, geheugen werkt selectief. Vooral wanneer achteraf bleek dat je een verkeerde keus had gemaakt. Cuba was toch ook zo'n lichtend voorbeeld?


Aan het laden ...

04/05/14 14:44


rechts-is-beter
De communistische heilstaten zoals DDR en Polen heb ik enkele malen bezocht en ik vond het beangstigend. Overal meende je verraders te zien en je werd constant in de gaten gehouden zei men...Och, wat lijkt NL steeds meer op de DDR en Polen, wij worden 100% zeker weten constant bespioneerd door de Politie {kentekenregistratie} en AIVD {internetbewaking}, nergens ter wereld vinden zoveel telefoontaps plaats. Voor een paspoort moet je je vingerafdruk achterlaten en wat de Belastingdienst betreft...


Aan het laden ...

04/05/14 14:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
Diegenen die menen dat vrijheid gelijk staat met het bezit van een auto, de supermarkt leegkopen en je mening geven in een samenleving waar Herbert Marcuse's Repressieve Tolerantie integraal onderdeel vormt van de onderliggende ideologie, hebben toch een probleem. Bezit van materie en manipulatie en/of doodzwijgen van meningen is geen vrijheid. Het tegendeel zelfs. Zie daar het vrije westen.


Aan het laden ...

04/05/14 14:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Harrie Vrijmans
Wat v.d. Dunk impliciet vaststelt, is dat alle mensen aanklevende onvolmaaktheid, indien onvoldoende beteugeld, bij in machtspositie geplaatste mensen ALTIJD leidt tot gelijkaardige/gelijksoortige uitspattingen en misbruik, ongeacht uitgedragen ideologie. Verschil is slechts bespeurbaar in openlijke zichtbaarheid en/of [mogelijkheid tot] kritiek daarop. Voorts, De PRIMAIRE, ook door v.d. Dunk verzwegen oorzaak van Putins politiek ligt in agressieve westerse opdringerigheid/omsingeling. Harrie V.


Aan het laden ...

04/05/14 14:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
MarcelMourmans. In 1940 170 milj. inwoners in de USSR. Er zijn 26 milj mensen omgebracht. Dat is meer dan 17 % vd bevolking. De materiele schade? Enorm. De USSR besloot Duistland te laten betalen. Met spoorrails, locomotieven, fabrieksinstallaties, etc. Het westen had daarentegen veel minder geleden. De USA kwam de oorlog goed uit. Dat was de reden dat in 1953 de DDR economisch sterk achter de BRD was geraakt met Marshallhulp. Dat was ook de reden voor de opstand van 1953.


Aan het laden ...

04/05/14 14:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Rob80
@Aleksander: 1 Alleen al de holodomor kostte zo'n 5 miljoen mensen het leven. De Terreur daar dus nog niet eens bij meegerekend. 2 DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije, ze kwamen geen bloemen uitdelen, maar opstanden tegen dictatuur bloedig neerslaan. Heeft de VS of de NAVO dat gedaan bij lidstaten? 3 Dmv een legereenheid in MoldaviŽ houdt het dat land in een wurggreep. Overigens zijn twee landen er al twee teveel. 4 hangt idd van je eigen standpunt af, dus relatief 5 Geen jaar te vroeg.


Aan het laden ...

04/05/14 14:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
MGrand
Kortom: mensen zijn gewoon mensen. Overal en altijd. Het jasje wat ze dragen heeft alleen een andere snit of kleur. Grappig in dat opzicht is de samenstelling van de regeringen van de EU-landen die dan weer conservatief zijn en dan weer sociaal democratisch. Een paar jaar later is dat kleurenspectrum weer helemaal andersom, omdat regeringen altijd verliezen. Een soort kleur roulatiesysteem om de illusie van democratie voor te houden. Maar ja, verzin maar eens iets beters.


Aan het laden ...

04/05/14 14:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
@Nellie Heeft u het nu over de DDR of over het zogeheten vrije, democratische en rechtsstatelijke westen?


Aan het laden ...

04/05/14 14:18
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nestor Makhno
Ja, de DDR was verschrikkelijk als ik von der Dunk mag geloven. Je werd er afgeluisterd en bespioneerd. In het zogeheten vrije westen inmiddels 100 maal intensiever en efficiŽnter. Je had er geen werkloosheid, er was gratis gezondheidszorg en onderwijs. Inderdaad de mensen moeten 10 jaar wachten op een auto. Maar heb je begrepen wat vrijheid eigenlijk is wanneer je meent onvrij te zijn omdat je geen auto hebt? In de DDR je mond houden? In het westen word je verdacht gemaakt om je mening!


Aan het laden ...

04/05/14 14:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Baffo
Nicht Alles War Schlecht, prachtige tweedelige tv documentair of het ZDF


Aan het laden ...

04/05/14 14:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koh-i-noor
Profdrdretceterapopohochstapler, . Na de Wende zijn wij vrijwel elk jaar naar Meckpom en Ruegen geweest.De mensen daar waren blij dat de DDR niet meer bestond. . Waren echter NIET erg blij met hun nieuwe tweederangsstatus in het nieuwe Duitsland. . HUN land/huizen/fabrieken etc. werden voor een scheet opgekocht door rijke Wessies, en zij hadden het nakijken. . Minder loon, minder scholing, mindere zorg, minder voorzieningen...in hun tijd was dat beter, ik vertel daar graag over.


Aan het laden ...

04/05/14 13:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Louk van der Sloot
Sorry, foutje. Antikrakerstuig moet zijn krakerstuig.


Aan het laden ...

04/05/14 13:45
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Louk van der Sloot
Les extrŤmes se touchent, uitersten raken elkaar. Ik heb altijd gevonden dat uiterst links en uiterst rechts zeer dicht bij elkaar staan. Allebei zwaar ondemocratisch, allebei hevig geporteerd voor geweld. Dat antikrakerstuig, met hun proletarisch winkelen en hun geweld, en hun uitkeringen, stond de Ned. Volksunie eigenlijk zeer nabij. Allebei minachting voor het klootjesvolk. Hun ideologie, daar ging het om, liefst met geweld. Wat betekende antifacistisch in dit verband. Niets, in tegendeel.


Aan het laden ...

04/05/14 13:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koh-i-noor
Even: . Ik ben altijd blij met de stukjes van v,.d.Dunk, hoewel ik het niet altijd , vaak zelfs niet, met hem eens ben. . Waarom ben ik dan blij? . Omdat hij het telkenmale opnieuw presteert bepaalde, vastliggende en ingeroeste meningen om te draaien en vanuit een heel andere invalshoek te bekijken. . Dat is verfrissend, en leerzaam. . Maar ik begrijp best waarom mensen die die ingeroeste meningen zijn toegedaan daar moeite mee hebben.


Aan het laden ...

04/05/14 13:36
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Polletje44
"Les extrÍmes se touchent". Thomas weet hier als geen ander op een voortreffelijke manier te verwoorden, dat het van uiterst links naar uiterst rechts maar een heel klein stapje is. En dit in tegenstelling tot wat veel mensen denken.


Aan het laden ...

04/05/14 13:31
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
VSp
Vrijheid is slechts voorbehouden aan andersdenkenden, de enige plek waar vrijheid nog veilig kan worden opgeslagen, is tussen de oren. . Destijds en nu, ongeacht de dialectiek passend bij ideologisch gemotiveerde drijfveren ter linker- en ter rechterzijde. Welke ideologie, politiek systeem en een daarvan afgeleid economisch systeem dan ook, deze kapselt nolens volens burgers in.


Aan het laden ...

04/05/14 13:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
diŤse
Conservatief, zeker, maar in niets gelijkend op ons conservatisme.Het was pure paranoia,elk individu werd in aanleg als tegenstander beschouwd die met dwang het "socialisme" moest omarmen.De meeste politici achter 'het Gordijn' waren afkomstig uit kleinburgerlijke milieus die geen benul hadden van wat dan ook en ook nog voortdurend moesten oppassen Moskou niet te mishagen,het meest benauwende was misschien wel het volkomen gebrek aan humor, bang als ze waren dat het serieus opgevat zou worden.


Aan het laden ...

04/05/14 13:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Fruitkok
Ik studeer in een grote stad in Zuid-Duitsland. Ik wil even opmerken dat hier nog ontzettend veel verborgen racisme zit. De meeste Duitsland zullen accepteren dat ze fout waren in WO2. Maar van Turken, Russen, Aziaten of Afrikanen moeten ze hier net zo weinig hebben als op het Nederlandse platteland. Wat dat betreft is er over generaties weinig vooruitgang te zien. Tot slot ooit een boek gelezen waarin gesteld werd dat tot 1980 de West-Duitsers zich amper bewust waren van hun oorlogsverleden.


Aan het laden ...

04/05/14 12:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Proff.Drr.Drss.Mrrr. Robin Hood
Het was zeker is sommige opzichten een paradijs ! Voor een paar dollar kon je alles regelen zonder het corruptie te noemen. Een vrij land, met bergen bureaucratie maar zonder wetgeving, alles gebeurde zoals het tussen de mensen zelf geregeld werd. Wij verfoeiden dat in het westen maar als ik in 2014 kijk dan is de bureaucratie hier(in neder-land) . 10 maal zo hoog als in 1970 in Sovjet Union. En is de democratie hier een schijnvertoning als je de kiezers hoort.


Aan het laden ...

04/05/14 12:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
jerommekepommeke
@nellie. ik schrik een beetje van wat je schrijft. Niet omdat ik je mening niet deel, integendeel. Ik schrik omdat ik me door jou realiseer dat de wereld omgedraaid is. Het is tegenwoordig bij ůns dat de bevolking wordt misleid en afgeluisterd. Of was het altijd al zo, maar is door internet het contrast met de werkelijkheid duidelijker geworden?


Aan het laden ...

04/05/14 12:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Aleksander
1 Serieuze historici gaan nu uit van 5 miljoen in de Sovjet-Unie tussen 1924 & 1953. Hoezo dat "bijna evenveel" is als de 27 miljoen oorlogsdoden is mij een raadsel. . 2 Rusland "walst" niet over andere landen heen. . 3 "Van GeorgiŽ tot OekraÔne" suggereert dat Rusland over nog meer landen dan die 2 "heenwalst". Welke zijn dat dan? . 4 Hoezo zijn conservatieve morele waarden per definitie "benepen"? . 5 Stalin overleed in 1953. Dus hoezo is studeren in Moskou gelijk aan studeren in Stalins Rusland?


Aan het laden ...

04/05/14 11:50Dirruk53
Ze waren hun tijd dus vŤr vooruit in de DDR. Van de schuivende panelen, via de derde weg, naar het neo-liberalisme. De socialisten gingen de vierde weg op: van China tot Cuba, allemaal zullen ze de grote bodschap van het geld volgen en de nu nog individuele, maar straks opstandige, Y-generatie vervolgen. Spijkerbroeken komen in het museum, naast de boodschappentas en sandalen met wollen sokken. Het monument voor de monetaristen is in de maak: de grote boodschap in een gouden plee.


Aan het laden ...

04/05/14 11:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
@ck95. Je gebruikt een drogredenering want je weet dat Von der Dunk rechts iets in de schoenen schuift dat duidelijk niet klopt. Von der Dunk negeert dat links Nederland, zoals de PvdA'ers Piet Burggraaf, Jan Nagel en Han Lammers en de PSP, dweepten met de DDR. Dus dat hij de VVD met de haren bijsleept, zegt meer over zijn kruistocht tegen de VVD dan over de politieke realiteit.


Aan het laden ...

04/05/14 11:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
raoullll
Een paradijs voor benepen rechtse VVD ers ? Gatver Thomas.... Ik herinner mij, jaren 70, dat een timmerman bij mij werkte. Hij was een overtuigd communist en wist heel zeker dat zich aan de andere kant van het IJzeren gordijn het paradijs bevond. Alles was leuker, beter en vooral ook gezonder daar. Nou hadden ze de zekerheid van een baan gezondheidszorg en bijna gratis openbaar vervoer. Maar om dat nou des VVD er te noemen ?


Aan het laden ...

04/05/14 11:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
ck95
goed stuk Thomas! Aan de reakties van "the usual (rightwing)suspects" heb je wel een zenuw blootgelegd.


Aan het laden ...

04/05/14 10:55
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
samma
Moeilijk om ergens een analyse over te moeten maken als je alles uit krantenartikelen moet halen. Ik ken de DDR, O,W Berlijn,de SU sinds 1976, niet als journalist of politicoloog maar als ondernemer.Toen ik daar voor het eerst kwam kreeg ik een shock. Niets wat ik daar zag en meemaakte leek op wat mij was voorgeschoteld in de media. Het Rusland-OekraÔne door taal,cultuur barricades krijgen we weer via de Westerse journalisten de achterhaalde stereotypen voorgeschoteld uit de koude oorlog.Zo fout


Aan het laden ...

04/05/14 10:54
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Lezenaar
Wat de schrijver er niet bij vertelt is dat Rusland het politieke terrorisme binnenlands hield, en Duitsland het in het buitenland, middels oorlog en genocide, heeft uitgebreid. . Misschien verklaart dat eveneens het verschil in de houding van de Russische en Duitse bevolking, Mr von der Dunk?


Aan het laden ...

04/05/14 10:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
munkieNL
Toen Polen zich bij de EU voegde werd dat gevierd met modern klassieke muziek van componisten als Penderecki. Het Hongaarse staatsplatenlabel Hungaroton is het enige label wat ooit alles van Bela Bartok heeft opgenomen. Eterna/DDR, Supraphon/Tsjechoslowakije, prima labels. Net een CD gescoord van Alfred Schnittke op Melodia/USSR. Geen makkelijke muziek, werd gewoon opgenomen en uitgebracht. Dat kon en kan niet in ons kapitalistische systeem. Wij houden het bij Jan Smit en de Toppers.


Aan het laden ...

04/05/14 10:44
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Jan houkes
Toch leuk om te constateren, dat in de zeventiger jaren de "apparatsjiks" van de PvdA ( Lammers cs) na een werkbezoek aldaar de DDR een "interessant" experiment vonden. En, zouden types als de CdK van den Berg nog aan hun sympathie voor dat land willen worden herinnerd? Wellicht moet worden gezegd dat communisme fascisme "mit anderen Mitteln" is en de 70er jaren PvdA' toch gedeeltelijk "guilty by association" kan worden geacht.


Aan het laden ...

04/05/14 10:27
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nellie
Schokkend, om de burger via scholen en staatsmedia de waarden van een corrupte elite op te dringen. Doodeng, zo'n verregaande bemoeienis in de opvoeding om de staatsideologie maximaal te kunnen inprenten. Je eigen bevolking bespioneren, het recht op privacy ontzeggen. Middels propaganda en indoctrinatie streven naar een op waarden van een geperverteerde elite gestoelde heilstaat. Een vernisje van socialisme met daaronder iets heel duisters en slechts. Daar wordt je inderdaad niet blij van, nee.


Aan het laden ...

04/05/14 10:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
MarcelMourmans
Ondanks de voorgaande terreur vanuit Stalin c.s. vind ik toch dat Von der Dunk wat te gemakkelijk voorbij gaat aan de enorme tol die de Sovjetunie heeft moeten betalen in de Tweede Wereldoorlog. In het onderwijs en bij herdenkingen hoor je er nauwelijks iets over. Ook dat de bovenmenselijke inspanningen van het Rode Leger uiteindelijk de ondergang van het Nazi-rijk betekende: dat wordt steeds ondergesneeuwd door D-Day en onze Westerse bevrijders. De Russen hebben hier zeker wel een punt.


Aan het laden ...

04/05/14 10:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
braltablet
Doorgeslagen "staat-isme" is zowel van links als rechts. Het is per definitie anti humanistisch en daarom verwerpelijk. Ze zouden in de DDR gesmuld hebben van een NSA, alles en iedereen controleren en alles opslaan. En klokkenluider Snowden heeft die al asiel gekregen van de ondemocratische EU? Nee integendeel, we hadden hem dolgraag uitgeleverd aan de USA. Chelsea Manning al vrij? Och nee, nog 34 jaar.


Aan het laden ...

04/05/14 09:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
robhilst1
Ik kende de DDR vrij aardig door zakenreizen waarbij mij opviel dat zich op dat afgesloten grondgebied twee samenlevingen tegelijk afspeelden: de 'officiŽle', de ideologisch-geŽnsceneerde als vaak hilariteit-wekkende permanente leugen en de daadwerkelijke. Dat van gewone mensen in een permanent-ongewone situatie waar je-fatsoen-zien-te-bewaren en het-beste-ervan-proberen-te-maken een van de grootste opgaven was. Herkenbaar wat 40-45 betreft? . Dat dit hier niet in beeld is gebracht is 'jammer'


Aan het laden ...

04/05/14 09:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Fransien1
Wijzen op de misdaden van links zoals Stalin en Mao moet de wandaden van rechts zoals Pinochet en Videla vergoelijken. Duizenden jaren geleden vergeleek iemand dat met de balk in het eigen oog niet en de splinter in andermans oog wel zien. Saillante bijkomstigheid is dat de spellingscontrole de namen van Stalin en Mao niet en die van Pinochet en Videla wel rood onderstreept.


Aan het laden ...

04/05/14 09:09


Naar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]