Volkskrant.nl, 02-06-2013, door Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en columnist van Volkskrant.nl uitleg of detail .2010

Von der Dunk: 'Is een hoofddoek erger dan een lange rok?'

We hebben het over zedenmeesters in een Haagse shariawijk, maar binnen de reformatorische Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem kan men er ook wat van. 'Wat is erger?', vraagt columnist Thomas von der Dunk zich af.


Tussnetitel: Op die vergelijking tussen onze inheemse orthodox-calvinistische gekkigheid en de geïmporteerde orthodox-islamitische ligt een interessant taboe

'Een hoofddoek hoort. Dan kan de buitenwereld ook zie dat je moslima bent'. Ze hebben alleen moeite met de voorgeschreven lengte. Bij tijd en wijlen wordt dat gecontroleerd. 'Dan staan er overal docenten en trekken wij snel de hoofddoek een stuk naar voren. Soms is dat niet genoeg en moet je een schoolhoofddoek aan. Dat is écht erg'. 'De laatste hoofddoekcontrole is een half jaar geleden, het textiel is zoetjes aan weer wat naar achteren afgegleden'.

Nee: dit stamt niet uit een reportage over het optreden van de religieuze politie in Iran tegen onzedelijk geklede vrouwen. En evenmin uit een verslag over de Haagse shariawijk, die diverse Binnenhofpolitici tot een ontdekkingsreis in hun eigen stedelijke achtertuin verleidde.

Het hele citaat is ontleend aan een beschrijving in de NRC van 13 april van de mores binnen de reformatorische Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem. Ik heb slechts het woord 'christen' door 'moslima' vervangen, 'rok' door 'hoofddoek', en de omschrijving van de schoolstrijd tussen leerlingen en zedenmeesters om een centimeter meer of minder een beetje aan de lichamelijke logica aangepast. Bij de christelijke rok ging het cruciale geloofsdispuut om de vraag: eindigend boven of onder de knie?

Strenge kledingvoorschriften
Kortom: ook de oer-Nederlandse calvinistische orthodoxie kent - net als de joodse - haar strenge kledingvoorschriften, die voor de gelovigen een belangrijk criterium van goedgelovigheid vormen, maar op de buitenwereld even absurd overkomen als die in islamitische kring. Gemengd geslachtelijk handen geven doen de meest orthodoxe joden evenmin, en dat jongens 's nachts niet bij meisjes horen (ook niet bij jongens trouwens) - daarvan zijn ze daar in Gorinchem eveneens heilig overtuigd.

Sharia-wetgeving in een Haags kalifaat, zo heette de groepsdruk die in dat hoekje van de Schilderswijk door strenggelovige moslims op de minder strenggelovigen werd uitgeoefend, nadat een verslaggever van Trouw lang was geweest. Ik citeer De Volkskrant van 22 mei: deze 'noteerde hoe bewoners onder druk staan van orthodoxe moslims die niet willen dat ze roken of drinken op straat, of rokken dragen tot boven de knie'.

Drinken op straat is in delen van het van God losgeraakte Amsterdam evenzeer verboden (was het dat afgelopen herfst ook maar eventjes in Haren geweest), zelfs op straat roken moet men in sommige Amerikaanse steden intussen niet meer proberen, en rokken boven de knie hebben dus ook in een christelijk ghetto in Gorinchem meteen repercussies.

Groepsdruk
Ik geloof niet dat de groepsdruk in dit soort afgesloten christelijke gemeenschappen, die met behulp van ons eigen nationale apartheidssysteem van bijzonder onderwijs in stand wordt gehouden, zoveel kleiner is dan bij orthodoxe moslims (of joden). Ook op de genoemde school wordt naleving duidelijk gecontroleerd en overtreding gesanctioneerd.

Zeker: het is een cruciaal verschil of zoiets op de openbare weg gebeurt, door een vorm van intimiderende eigenrichting, als in Den Haag het geval zou zijn, of dat ouders hun kroost vrijwillig overleveren aan de religieuze schoolkledingpolitie. Maar voor de slachtoffers maakt dat in de praktijk niet zo gek veel uit: die kinderen hebben geen keus dan zich te voegen (of, net als moslimmeisjes, stiekem de regels te negeren), op straffe van een breuk met familie en milieu.

Op die vergelijking tussen onze inheemse orthodox-calvinistische gekkigheid en de geïmporteerde orthodox-islamitische ligt een interessant taboe. 'Om het bruut te zeggen, ik heb nog nooit iemand met een bebloed slagersmes zien staan die zich op het beginselprogramma van de SGP beriep', aldus Martin Sommer op 25 mei.

Christendom
Dat klopt: vandaag, hier. Maar in andere delen van de wereld - Azië, Afrika - gaan ook christenen vandaag nog regelmatig andersgelovigen te lijf, en vice versa. Kende men in Oeganda niet het zogeheten Leger van de Heer? Heeft niets met het Christendom te maken, zullen de vele brave gelovigen nu in alle oprechtheid roepen - precies zoals de Haagse raadsfractievoorzitter van de Islam Democraten Hasan Küçük op 31 mei in de rubriek 'Het Duel' in De Volkskrant met gewelddadige moslims doet.

En vierhonderd jaar geleden sloegen protestanten en katholieken elkaar in half Europa even enthousiast de hersens in als soennieten en sjiieten nu in Syrië of Irak - uitgerekend Gorinchem dankt er Negentien Martelaren aan.

Daaraan is in 1648 met de Westfaalse Vrede na een eeuw moord en brand godzijdank en eind gekomen - niet zozeer omdat men innerlijk echt het fundamentele bestaansrecht en de gelijkwaardigheid van de paapse afgodendienaren of de ketterse beeldenstormers erkende, alswel omdat iedereen de uitputting nabij was en de hopeloosheid van de eigen poging tot gewelddadige bekering van de ander inzag.

Regelzucht
Uit die feitelijke tolerantie uit machteloosheid is pas gaandeweg met de Verlichting een iets principiëlere instelling gegroeid. Het zou overigens al heel wat zijn als de vele bloeddorstige sectariërs in het hedendaagse Midden-Oosten die toestand van uiterlijke rust zouden weten te bereiken.

Het bloedige Europese religieuze verleden - voor de wijze waarop Karel de Grote ooit de Saksen bekeerde zo hij nu naast Karadzic voor het Internationaal Strafhof zijn beland - ligt intussen wel een tijd achter ons, maar of dat de intrinsieke verdienste van het Christendom zelf is?

Positief is dat het op zich minder wettisch van aard is dan jodendom en islam, en daardoor iets minder last heeft van de regelzucht die de joodse en islamitische orthodoxie kenmerkt en daarmee voor degenen die wat minder streng in de leer zijn zo ondraaglijk maakt. In dat opzicht is het reformatorische gezeur over korte rokken eigenlijk een heel onchristelijk fenomeen.


Red.:  
Zie laatste/eerste reactie

EddieVaIiant
@BertNijhof. Je draait oorzaak en gevolg om. De hoofddoekjes waren al in opkomst voordat de islam, dankzij Pim en Wilders, een issue werd. Bovendien zie je ook elders in de wereld dat moslims, sinds eind jaren 8,0 zich steeds orthodoxer gedragen. Dus het heeft niks met discriminatie te maken.


05/06/13 21:37Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .MarcelBuurman
In anderen delen van de wereld gaan christenen NIET regelmatig andersgelovigen te lijf. Wat een domme praat. In andere delen van de wereld worden christenen al te vaak te lijf gegaan (Pakistan, Indonesie, Irak, Nigeria, etc.) en gediscrimeerd door de overheid (zlefs in Turkije).


05/06/13 18:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@Giordano Bruno: Wel bij de les blijven. De immigratie van Chinezen werd verboden door de "Chinese Exclusion Act". Dus uw oorspronkelijke bewering, dat er geen discriminatie van immigranten in de VS was, is niet waar.


05/06/13 18:00Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@Godeliefje: Hoeveel Nederlanders zijn al gedood door vrouwen die islam-hoofddoekjes dragen? Ik ben altijd al bewonderaar van John Lennon geweest, dus ik zou willen zeggen: "Make love not war" ook met de hoofddoekjes.


05/06/13 17:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jevers
Godeliefje. De bijbel heeft het ook over de allesvernietigende oorlog nota bene in regelrechte opdracht van god. De vijand afslachten en hun bezit van waarde in beslag nemen/toe eigenen. De milchemet mitzvah = opgedragen oorlog/heilige oorlog


05/06/13 14:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: BertNijhof . @Giordano Bruno: Natuurlijk werden ze wel gediscrimineerd, kijk maar eens wat er met de Chinezen gebeurde, die de spoorwegen hielpen aanleggen. === Reactie: Dan werd en wordt iedereen in Amerika gediscrimineerd. Door de rijken. Want dit hoort allemaal tot het kapitalisme.


05/06/13 13:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ Bert Nijhof . . Het gaat niet om een hoofddoek dragen, maar om de ISLAM HOOFDDOEK dragen - die per Koran specifiek de doodstraf uitvaardigt voor christenen en Joden; en uiteraard alle andere niet-moslims. . . ISLAM . . 'Islam and the West the Twain shall never meet' - al vanaf het begin Koran.


04/06/13 21:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@Giordano Bruno: Natuurlijk werden ze wel gediscrimineerd, kijk maar eens wat er met de Chinezen gebeurde, die de spoorwegen hielpen aanleggen. Na die aanleg werd de "Chinese Exclusion Act" ingevoerd. Wat dacht U dat de WASPs dachten van de Italianen en de maffia praktijken die ze introduceerden? Ook die eerste generaties werden gediscrimineerd en zijn grotendeels toch geassimileerd. Datzelfde gaat met onze moslims gebeuren op den duur, dat is nu eenmaal de gang van de geschiedenis.


04/06/13 20:35Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@EddieValiant: Als ze gedwongen worden is dat verwerpelijk, maar als politiek statement is het zeer menselijk. Als je je van tijd tot tijd gediscrimineerd voelt, ga je je afzetten tegen die maatschappij en klonter je samen en dat is onafhankelijk van de religie. Elke integratie ook in de VS loopt op die manier, vanuit het "vertrouwde" Little Italy gaat men de nieuwe maatschappij verkennen en het duurt een paar generaties voordat het merendeel geassimileerd is. Ze blijven wel katholiek natuurlijk


04/06/13 20:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Heerjansdammertje . Giordano . . Andermaal klinkklare nonsens, vijftig jaar geleden waren er moslims, dertig jaar geleden ook, en die werden ... beschimpt en gediscrimineerd. === Reactie: Vijftig jaar geleden kwamen de eerste 50 moslims binnen, en die werden van de trein afgehaald door Koningin Juliana. En daarna zijn ze 50 jaar lang geknuffeld en vertroeteld. Van Benali tot Abdolah en Ali B.


04/06/13 13:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: jevers . Zoals altijd weer een goed stuk van vd Dunk die de hypocrietie van het christendom weer haarfijn blootlegt. . Door moslimhaters ... === Reactie: Degene die kritiek hebben op de islam zijn geen moslimhaters, want dan zijn moslims westen-haters. Degene die kritiek hebben op de islam zijn gewoonlijk geen christenen, dus de combinatie van de tweede zin met de eerste is die van tang en varken.


04/06/13 13:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koolhydraten
Maar wáár blijft de belofte van licht in de doorkijkjes van Vermeer, Thomas? De contemplatie die spreekt uit het melkmeisje? De waarnemer, observator, die schijt heeft aan wurgende conventies der religie of soms gek wordend, zijn oor afsnijdt? Die argeloos, maar toch gericht, staart naar de eindeloosheid van haar luchten die naar ruimte en vrijheid snakken? Laat u haar inpakken door de religie van het zand, dat alles verstopt? Meng het met uw water, laat het bewegen, zodat het kan stromen.


04/06/13 13:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .WTJGM
Toch maar liever een handjevol uitstervende biblebelters dan een miljoen islamieten, waarvan een belangrijk deel de staatskas jaarlijks miljarden kost. Recent onderzoek van De Hond leert dat maar liefst driekwart van de ondervraagden (representatief voor alle partijen) de islam geen verrijking voor ons land vindt, terwijl een meerderheid voor een immigratiestop uit islamitische landen is, en ook geen nieuwe moskeeën wil. Vandaar dat regenten zo de pest hebben aan referenda.


04/06/13 11:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BraveHendrik
Het christendom is het schoothondje onder de religies; - de reden: ze is altijd ondergeschikt geweest aan de wereldlijke macht van keizer en republiek, die haar konden maken of breken. Het christendom heeft de harten van de gelovigen nooit helemaal gestolen. Er bleef altijd iets schuren, schrijnen en kieren. Omdat het christendom er niet in slaagde totalitair te worden - maar tweederangs was en bleef - kon de wetenschappelijke revolutie in de 17de eeuw slagen. Maar dat is inderdaad geen verdiens


04/06/13 11:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: BertNijhof, Er zijn ... vrouwen die een hoofddoekje dragen ... Deels is het ook een reactie op discriminatie, daarom groept men samen. Bovendien is het iets van alle tijden/landen, denk maar aan Chinatown en Little Italy in alle grote steden in de VS. === Reactie: In Amerika worden Chinezen en Itlianen niet gediscrimineerd. En ze hebben geen achterstand. In Nederland groepen moslims samen, houden daardoor een achterstand, en vragen vervolgens om steun. Dat is brutaal en irritant.


04/06/13 11:17Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jevers
Louk van der Sloot. Het was wel degelijk top mode in die tijd. Wij namen zeer modieuze hoofddoeken mee uit Italië voor de vrouwelijke familieleden. Super vonden ze dat!


04/06/13 11:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jevers
Zoals altijd weer een goed stuk van vd Dunk die de hypocrietie van het christendom weer haarfijn blootlegt. . Door moslimhaters wordt altijd beweerd dat islamitische vrouwen gedwongen een hoofddoek dragen. Een hoop dragen het echter uit vrije wil vanwege hun geloofsovertuiging. Net zoals joodse vrouwen een pruik of hoofddoek dragen en zwaar christelijke vrouwen een rok en op zondag een hoed.


04/06/13 11:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ronrozen
Stuurt Thomas von der Dunk op een innerlijke remise aan met zijn herhaling van zetten en kunnen we dan binnenkort ook van hem zijn eerste anti mislim column verwachten?


04/06/13 10:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Jessico
Ik ken een jonge Turkse vrouw die hier in Nederland woont en werkt en een hoofddoek draagt en haar vakanties in Turkije viert zonder hoofddoek.


04/06/13 10:17Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .SVooruit
Niet vaak, maar ditmaal kan ik me geheel vinden in je betoog, Thomas. Als er geen eigen morele verhevenheid ten opzichte van anderen meespeelt kan ik naar je argumenten kijken. Tolerantie uit machteloosheid, groepsdruk, geweld ten aanzien van andersdenkenden, groepsdruk die in Nederland in stand gehouden wordt door de grondwet. Als we maar niet de ene groepsdruk -moslims- bagetaliseren door op "onze" orthodoxe christenen of joden te wijzen. Het is allemaal even intollerant jegens andersdenkenden


04/06/13 10:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Tuky de Winter
@Louk van der Sloot, ik citeerde koh-i-noor. . De laatste zin is van mij.


04/06/13 07:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .raoullll
Een kennis van mij [ ze kwam uit een gezin met idealen, waar Morgenrood en de Internationale uit volle borst gezongen werden] vertelde mij trots, hoe zij vrouwen die een nogal streng Christelijke kerk op Zondag verlieten, nogal pesterig toevoegde : " Zo Dames... naar carnaval?" . . Zij zou dit nooit in haar hoofd hebben gehaald, om ook naar iets over de soms vreemde uitmonstering van import te zeggen. . Dat waren "ändere culturen" en DIE verdienden respect.


04/06/13 06:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .EddieVaIiant
@BertNijhof. Het zijn nog steeds appels en peren: opkomen voor je etniciteit vanwege je geboorteplek waar je bij toeval inrolt, zoals jouw Dominicanen, en je op een extreme manier solidair voelen met andere etnische groepen vanwege een idee, =religie, die je aanhangt en waar je voor kiest. Je ziet datzelfde immers niet met christenen en boeddhisten. Vrouwen zullen een hoofddoek dragen omdat ze ofwel zich gedwongen voelen of om een politieke statement uit te dragen. Beide zijn te betreuren.


04/06/13 00:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Heerjansdammertje . Giordano . . Andermaal klinkklare nonsens, vijftig jaar geleden waren er moslims ... === Reactie: Het verschil tussen redelijke mensen en ideologen is dat de eersten geloven dat de maan van steen is en de tweeden dat die van groene kaas is. En als je de eersten een hap maan laat proeven, en hij is van groene kaas, zullen ze dat erkennen. Laat je de ideologen proeven dat ze van steen is, zullen ze nog steeds beweren dat de maan van groene kaas is.


03/06/13 23:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Roberto1971
Het verschil tussen hoofddoeken is de verwerping en verachting van Nederland en de Westerse waarden door hoofddoeken, en loyaliteit aan de samenleving door lange jurken.


03/06/13 22:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Cornelis Krom . . Ik zou zeggen, zolang mensen dat zelf willen is dat hun keuze en dus hun zaak, en dragen in Turkije niet velen ook gewoon een hoofdoekje?? . Volgens mij wel.


03/06/13 22:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Louk van der Sloot
Tuky de Winter, Wat een samenzwering moet dat zijn. U zegt dat 40 jaar geleden alle autochtone dames een hoofddoek droegen. Heeft u foto's in uw bezit die dat bewijzen kunnen? Ik kan op foto's uit die tijd . geen hoofddoek ontdekken. Ik weet dat Brigitte Bardot een half hoofddoekje droeg dat veel haar vrij liet maar er wel voor zorgde dat je haar niet in de war raakte als je op een scooter zat. Mijn moeder droeg er geen, mijn tantes en zussen niet, de buurt niet. Heeft u vindplaatsen en welke?


03/06/13 21:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koolhydraten
Zeker, Thomas. Kijk niet naar het jaren '60 feminisme maar dat van nú. Dat schreeuwt door Nadia el Fani's film 'Ni Allah Ni Maître'. Het geselt de maagdelijkheidscultus in de Arabische wereld met Jamel Mokni's 'Hymen National'. Het blaast door de tieten van Femen en haar talrijke vrijheidslievende Arabische vrouwen. Het huilt mét Sohane Benziane die in een Parijse vuilnisbak stierf omdat ze 'nee' zei tegen de Islamitische duisternis.


03/06/13 21:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ Heerenjansdammertje . . 'moslim 30 jaar geleden, en 50 jaar geleden ... Surinamers, Italianen..' . . Niet anders dan in alle landen ter wereld doorheen de geschiedenis van de mensheid - de buitenlander verdacht, gediscrimineerd t/m vijand verklaard, Xenofobie is oud-Grieks. . . Voordeel voor islamlanden is dat iedereen 'geboren moslim' is, en buitenlanders 'infidels' die . per Koran onaanvaardbaar zijn. . . "godsdienst toen inderdaad NIET prominent" - . . inderdaad de kneep voor anti-Islam.


03/06/13 21:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Arjan53
heel vaak gaat een hoofddoek samen met een lange jurk of rok. de keuze is dan wel of geen hoofddoek


03/06/13 19:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Giordano . . Andermaal klinkklare nonsens, vijftig jaar geleden waren er moslims, dertig jaar geleden ook, en die werden, net als Indonesiers, Surinamers (jaren 70 rellen in Rotterdam), Spanjaarden en Italianen, Joegoslaven, beschimpt en gediscrimineerd. . Enige verschil is dat de godsdienst toen inderdaad NIET prominent een stok was om mee te slaan.


03/06/13 19:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Tuky de Winter
koh-i-noor . Nog geen 40 jaar geleden was het dragen van een hoofddoek een doodnormale zaak voor ALLE autochtone dames een doodnormale zaak, bij regen droegen ze er een plastic harmonica-gevouwen kapje overheen. . Dames als Grace Kelly,... . Klopt, was toen mode en vaak ook bescherming tegen wind en regen. Bovendien geen verplichting...


03/06/13 19:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Ragnar . . Geweld binnenshuis is altijd af te keuren en mag van mij keihard worden aangepakt. Ik denk alleen niet dat dit aan (sommige) moslims exclusief toe gedacht kan worden. Een nicht van mij werd in haar huwelijk ook geestelijk en lichamelijk mishandeld. . . Alleen daar had ik het niet over, u suggereerde naar mijn mening en ik reageerde daarop, over openbare strafuitoefeningen.


03/06/13 19:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .cornelis krom
Dank voor dit aardige stuk, von der Dunk. Het is een verademing om te lezen. Nu woon ik in een gedeelte van de stad ;A.dam; waar geen hoofddoek of lange rok te bekennen is, maar een paar kilometer verder ziet het er zwart van en ik moet bekennen dat ik daar gemengde gevoelens over heb. Mijn vrienden in Turkije zijn moslim maar uiterlijk niet herkenbaar en zij verbazen zich erover dat in Nederland zoveel geloofsgenoten zich zo "achterlijk" menen te moeten manifesteren. Ik heb daarop geen antwoord


03/06/13 18:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@Klokkenluider: Uw eerste vraag is relevant, de rest is slechts afleiding. Deze vraag is de kern, hoofddoekjes is prietpraat en leiden slechts af. In het verleden zijn er problemen geweest met Christelijke religieus geïnspireerd geweld, maar die tijd ligt ver achter ons. Ik denk dat op dit moment het antwoord is, dat er overwegend een probleem is met islamitische religieus geïnspireerd geweld. Elk ander antwoord ontkent de realiteit. Het is niet ONS probleem, het is HUN probleem, houden zo!


03/06/13 18:44Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@alle reaguurders: Er zijn ongetwijfeld vrouwen die een hoofddoekje dragen omdat het moet, maar het gros doet het uit vrije wil en omdat ze trots zijn op hun afkomst. Daar is niets fout aan ik zie hetzelfde effect bij b.v. de Dominicanen, waar ook de tweede generatie trots met de Dominicaanse vlag zwaait. Deels is het ook een reactie op discriminatie, daarom groept men samen. Bovendien is het iets van alle tijden/landen, denk maar aan Chinatown en Little Italy in alle grote steden in de VS.


03/06/13 18:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .exercitussolus
Het betoog van Von der Dunk is een mooi argument tegen welke uiting van godsdienst en godsdienstigheid in de openbare ruimte dan ook. Vreemd - ik ben tijdens de Koude Oorlog opgegroeid ( puberteit & jong volwassen ). Wanneer ik kijk naar hoe onze wereld er uitziet, anno 2013, verlang ik soms terug naar de Koude Oorlog. Niet vanwege de ( valse ) overzichtelijkheid van toen - maar vanwege de geleidelijke terugdringing van openbare religiositeit die toen plaatsvond, een zegening...


03/06/13 16:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Klokkenluider
Vragen: . . 1 - Heeft de wereld een structureel probleem met Islamitische terreur op grote schaal? . 2 - Heeft de wereld een structureel probleem met Christelijke terreur op grote schaal? . 3 - Correspondeert de leer van Christus met die van Mohammed? . 4 - Bestaat en een correlatie tussen de leer en de manier waarop deze wordt gepraktiseerd? . . Rationele studie over de Islam als leer: . http://www.youtube.com/watch?v=NsArto3UVT0


03/06/13 15:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ontdekker1936
De Mens is Taboe. . De Elites zijn verplicht om Chaos te maken. . Zij vervullen deze Plicht en weten niet waarom. . Ook dat is Taboe. . NL mag niet Oordelen en in NL mag geen Beslissing genomen worden. . De Toekomst is in NL een buitengesloten Randverschijnsel. . Amsterdam = Eindstation . den Haag = Centrum van de Chaos.


03/06/13 14:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Boter_Kaas_Eieren ... nu de islam zichtbaarder is dan vijftig jaar geleden, geldt de vrijheid van godsdienst ineens niet meer voor die godsdienst. Duidelijk geval van discriminatie op grond van geloof. === Reactie: 50 jaar geleden was er nul islam. Islam is niet gelijk aan het christelijke geloof, want de islam hoort niet tot de Nederlandse en westerse cultuur. Ongelijke gevallen hoef je niet gelijk te behandelen. Voor wie gelijke/dominante islam wil, is er de islamitische wereld.


03/06/13 13:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Milinda70
Ja een hoofddoek is kwalijker dan een lange rok.


03/06/13 13:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .pinosje
@Tomas Hobbes Goh, ik zie in ( te) veel wijken in ons land, uitsluitend hoofddoekjes en lange rokken, in een aantal kleine plaatsen. Misstanden? Ja dat we hier niet Turkije of Marokko zijn, maar in Nederland. . Al zou je dat niet zeggen! De weegschaal is doorgeslagen!


03/06/13 13:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koh-i-noor
Nog geen 40 jaar geleden was het dragen van een hoofddoek een doodnormale zaak voor ALLE autochtone dames een doodnormale zaak, bij regen droegen ze er een plastic harmonica-gevouwen kapje overheen. . Dames als Grace Kelly, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot en Elizabeth, Koningin van Engeland alsmede Juliana, toen Koningen der Nederlanden, en vooral niet te vergeten mijn moeder, maakten zich daar schuldig aan.


03/06/13 12:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ragnar
@Heerjansdammertje . In mijn decennia lange loopbaan als hulpverlener ben ik helaas menig jonge Islamitische vrouw tegengekomen die moest herstellen van een 'ongelukje' in huis, dan vallen die stokslagen die ik noem nog mee, wat dacht u van 'pardoes van het balkon vallen' net terwijl de hoofddoek niet omzat? U leeft wellicht in een beschermde omgeving, maar dat doet niet iedereen, ook niet de Islamitische vrouwen in Nederland die los willen raken van de soms streng, met geweld, nageleegde regels.


03/06/13 12:38Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Boter_Kaas_Eieren
De enige oplossing voor religieuze dwang van welke aard dan ook is het consequent doorvoeren van de scheiding tussen kerk en staat. Nu staan we al heel lang uitzonderingen toe, zodat christenen hun geloof in vrijheid kunnen uitoefenen, ongeacht of daarmee de rechten van vrouwen of kinderen worden geschonden, maar nu de islam zichtbaarder is dan vijftig jaar geleden, geldt de vrijheid van godsdienst ineens niet meer voor die godsdienst. Duidelijk geval van discriminatie op grond van geloof.


03/06/13 12:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Thomas Hobbes, @Giordano Bruno - Conclusie van Thomas Hobbes: je maakt jezelf als islamcriticus volkomen ongeloofwaardig als je je ogen gesloten houdt voor precies dezelfde misstanden bij autochtone christenen. === Reactie: de toestanden bij autochtone christen wordt door mensen als Giordano Bruno al 500 jaar tegen gestreden. Mensen als Thomas Hobbes hebben Giordano Bruno op de brandstapel gezet. En doen dat nu met iedereen die dezelfde krtiek heeft op de islam als op de christenen.


03/06/13 11:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .mart.s
vervolg: Ga niet meer naar de kerk uit mijn jeugd. ZOwel mijn broers als ikzelf hebben nooit het idee gehad verstoten te zijn. Vervelend voor jou maar je kunt je eigen verhaal niet altijd als een mal over de hele refo gezindte leggen. Ben je net zo kortzichtig als de refo's die je nu beschuldigd. Hou op met projectie


03/06/13 11:39Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .mart.s
@philosopher 61: . Ja misbruik komt ook in de kerk voor...schandalig. Maar of het meer voorkomt daar is geen enkel bewijs voor. Ik heb ook een periode in de psychiatrie gewerkt ook incest slachtoffers meegemaakt waaronder ook vele afkomstig uit niet christelijke gezinnen. Ik vond het een vreselijk werkveld.. je denkt op een gegeven moment dat er geen normale mensen meer over zijn. En ik kom ook uit refo kring mijn broers gaan niet meer naar de kerk ik nog wel maar


03/06/13 11:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .eva m bakker
vd Dunk schreef op 15-8-2011 in de VK over Turkije: Onder Erdogan herontdekt het zijn religieuze, dus islamitische wortels en schudt het zijn gekunstelde kemalistisch-westerlijke uiterlijk deels af, de islam is meer zichtbaar geworden, niet alleen op de straat, maar ook in de staat. Juist Thomas, het resultaat zien we, meer hoofddoeken op straat en meer journalisten in het gevang. De islam en een vrije open samenleving gaan niet hand in hand, de hoofddoek blijft daar een fout symbool van.


03/06/13 11:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Thomas Hobbes
@Giordano Bruno - Conclusie van Thomas Hobbes: je maakt jezelf als islamcriticus volkomen ongeloofwaardig als je je ogen gesloten houdt voor precies dezelfde misstanden bij autochtone christenen.


03/06/13 10:57Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .eva m bakker
vd Dunk is ziende blind. We worden overspoeld door gewelddadig nieuws door en over moslims: New York, Londen, Madrid, Soedan, Nigeria Iran, Irak enz. Hoe je ook zoekt naar verklaringen van sociaal- economische en culturele aard, feit is dat de politiek islam een groeiend probleem is. In Syrië woedt een religieuze oorlog die gaat tussen soennieten en sjiieten. De hoofddoek is het symbool van de politiek islam en is het symbool van vrouwen onderdrukking. Daar kan geen lang rokje tegenop.


03/06/13 10:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Conclusie dus van Von der Dunk en de Lona's en Heerjansdammertje's: de moslims/allochtonen mogen hun achtergebleven cultuur houden, en wij mogen hen in hun daardoor achtergeblijvende sociale toestand blijven ondersteunen (artikel van Wijbenga en Rambaran). Lijkt me een uitstekend recept voor sociale onrust. Parijse/Londense/Stockholmse rellen. En omgekeerd.


03/06/13 10:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .EddieVaIiant
@BertNijhof. Er werden vroeger hoofddoekjes gedragen omdat het mode was, niet omdat het ging om zo kuis mogelijk gekleed te gaan vanwege een religie. Er was geen enkele echtgenoot die in de jaren 50 oplette of zijn vrouw wel een hoofdoek droeg en haar een pak slag gaf als ze dat weigerde. Je zit appels met peren te vergelijken.


03/06/13 10:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .WTJGM
Het verschil: de lange rokken zijn sterk afgenomen, de hoofddoekjes nemen toe, en daarmee de invloed van de islam.


03/06/13 10:04Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .RichardB.
Inderdaad, er zijn gereformeerde scholen/plaatsen waar dit speelt. Belangrijk verschil echter is dat de dwang om bepaalde kleding te dragen zich met name tot het eigen gezin beperkt. Ik zie althans nooit gereformeerde mensen andere mensen op straat bedreigen. En om nu het buitenproportionele Islamgeweld te vergelijken met de Christenen 400 jaar gelden is ook flauw. Omdat het toen is gebeurd mag het nu ook? Ik zou eerder zeggen, daar hebben we lering uit getrokken en dat willen we nooit meer.


03/06/13 09:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ConnectTheDots
@Nadenker schreef in reactie op mijn posting: . ConnectTheDots: Ik dacht dat dhr Georg Walker Bush wel degelijk in europa (en Amerika) verguist is. . Mijn vraag was echter: Heeft de geloofsgemeenschap van G W Bush ooit publiekelijk afstand genomen van zijn vermeend goddelijke opdracht op leugens gebaseerde aanvalsoorlogen te voeren (Die meer duizenden malen meer levens kosten dan welke terroristische aanslag ooit)?


03/06/13 09:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koolhydraten
Het stuk van Sommer in elders over Pronk lijkt ook over van der Dunk te gaan. De wereld verandert heren. Het gaat niet om een lapje stof, maar de groeiende vrouwonvriendelijke duisternis die het vertegenwoordigt. Daarom vroeg Sihem Habchi tijdens de Franse 'Burka' debatten de staat de rug recht te houden bij de groei van de fanatieke Islam die in franse Schilderswijken groeit, in Zweden voor problemen zorgt en Socialistische Deense minister Haekkerup recent als 'gebrekkige opvoeding' duidde.


03/06/13 09:09Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Lona7
Rechts-is-beter: wat von den Dunk bedoelt, heeft hij beslist duidelijk gemaakt in het artikel. Probeer het nog eens rustig te lezen alvorens tot heetgebakerde conclusies te komen die nergens op slaan. . BeetjeBalans: ik heb in mijn jeugd genoeg van die zalvende, nietszeggende preekstoelwoorden gehoord die bij mijn weten bij iedereen, zelfs bij de meest vurige gelovigen, het ene oor in- en het andere oor uitgingen.


03/06/13 09:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Baffo
@Bert Nijhof 22:23. Helemaal eens! Tot ver in de jaren 1970 liepen de vrouwen bij ons op het dorp met een hoofddoekje om. Daar kwam geen christendom of islam aan te pas, dat was de wet van de hardwerkende Nederlander. Dus met die zogenaamde vrijheden om te dragen wat je wilt valt het allemaal nogal wat mee, zie e massa spijkerbroek, omdat de mode ons dat voorschrijft.


03/06/13 08:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .pinosje
Veel Nederlanders haasten zich om hun eigen afkomst te verlochenen. Dat Moslims dit ook niet doen is hun goed recht, maar dan liever in hun eigen land van herkomst, dit was en is een Westerse samenleving, en de dominantie van Moslims is gewoon te groot. . Maar dit land zit vol knieenbuigers en hielenlikkers, praten alles recht wat krom is! . En wat doet die foto van Wilders hierbij? Asscher en een stel goedgelovigen CDAers zijn ook in de schilderswijk wezen wandelen met een vroom gezicht!


03/06/13 07:56
Satuka
Godeliefje: Definitie 'doctrine': 'verzameling leerstellingen of dogma's die niet ter discussie staan'. En ja, er is verschil tussen de beginselen, maar de christelijke geschiedenis kent ook zo haar godsdienstoorlogen. Interpretatie is blijkbaar ook een factor van belang. Vandaar dat je ook onderscheid kunt en moet maken tussen orthodox-fundamentalistische en gematigde/liberale moslims.


03/06/13 06:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .philosopher_1961
@BertNijhof . Het gaat er niet om welke keuzes iemand maakt qua kleding om te dragen. Het gaat om de druk die orthodoxe instanties uitoefenen om te leven naar de regels die zij hebben opgesteld. Als je je daar niet aan houdt wordt je uit de gemeenschap gezet. Dat geldt voor de Islam net zo hard als voor de orthodox-christelijke kerk.


03/06/13 05:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .mschipperheyn
Kortom, we moeten maar weer multicultureel meebuigen en onze eigen cultuur maar ter zijde schuiven voor immigranten. Het gaat er in principe niet om of je een hoofddoekje draagt, maar of je je aanpast aan het land waar je naar toe emigreert. Daarnaast speelt ook dat Nederlands trots mag zijn op zijn cultuur en wat harder zijn best zou moeten doen om deze cultuur te beschermen tegen aggressieve concurrerende culturen van buitenaf. Geloof me, uw cultuurrelativisme heeft de andere zijde niet.


03/06/13 03:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Nadenker
ConnectTheDots: Ik dacht dat dhr Georg Walker Bush wel degelijk in europa (en Amerika) verguist is. De PvdA liet er zelfs een kabinet voor struikelen! {Dit omdat de gereformeerde Balkenende en katholiek Verhagen, niet wilden buigen. En die ex stas Jack de Vries maar, smerigheden verzinnen: Als u jokt, terwijl deze man nu weer salonfahig schijnt te zijn?


03/06/13 01:58Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Gert Hilversum
Het liefst een herenboerka als bescherming van de privacy tegen de Google-bril. Een lange rok is niet nodig.


03/06/13 01:27Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .tanya3670
Het grote verschil is het fors hogere geweldsniveau in de Islam, niet alleen van reli-terroristen, maar ook tegenover religieuze minderheden in moslimlanden en vooral tussen moslims onderling, soennieten en sjiieten in Irak etc. De Islam lijkt op het middeleeuwse Christendom (Uitzondering: N.Ierland waar protestanten en katholieken elkaar kort geleden nog afmaakten) en mag dus met enig recht met Wilders een achterlijke godsdienst genoemd worden.


03/06/13 01:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Amynta van Maasland
@BertNijhof, Van mij mag iedereen die dat wil een hoofddoek dragen. Het idee dat je dat niet zou mogen! Maar roem dat niet als 'zedigheid'. Want zedigheid geldt altijd alleen voor vrouwen. Of heeft een man ook een kledingstuk waarmee hij aan kan tonen dat hij geen ongevraagde contacten wenst? En je klem zuipen is verwerpelijk. Maar om dat aan te pakken hoef je niet terug te keren naar de jaren vijftig. Een tijd waarin vrouwen en meisjes onderdanig moesten zijn. Dat moeten we niet meer willen.


03/06/13 00:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ Bert Nijhof . . Uw moeder's hoofddoek niet tegen weer en wind zoals andere vrouwen? Geen énkel kledingstuk beschermd tegen aanrandingen - inclusief burkavrouwen. Mohammed, gehuwd met Aisha, terzijde 12 slavinnen, zei: 'hij deed 's nachts de ronde', Maria Koptisch-christen kreeg dus zijn zoon. Zedig? Hoofddoeken slechts bedoeld ter bescherming van mannen! 4 vrouwen 'gehuwd' met 1 man, sléchts hij het volle pond seks, destijds harems seks-slavinnen, nu drugs, prostitutie, en stiekem "zuipen", ...


03/06/13 00:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .koolhydraten
Beste Thomas. De jaren '60 zijn écht voorbij, sorry.


02/06/13 23:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Ragnar . . Zullen we het eens beperken tot Nederland, alwaar we "enige" invloed hebben en daarbuiten niet. . Kunt u me dan de stokslagen aantonen?


02/06/13 23:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ Lona7 . . "allemaal evenzeer van toepassing op andere geloven." . . Hoe? Christendom/N.T. is pacifisme - volledig tegenovergesteld 'jihad'. . . Bush "door god ingegeven" oorlog in Irak". . . Bush zei niét "door God ingegeven", hij zei 'God is with us' en gebruikte 'crusade', echter daarna 'America is not against Islam but bad guy Muslim terrorists' . . U bent goed in uit uw duim zuigen.


02/06/13 22:59Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .jim85
Ik heb nergens gehoord dat het aantal steg-gereformeerden met honderdduizenden aan het toenemen is. Verder typisch een stuk van iemand die vindt dat alle moslims zielig en onschuldig zijn en beschermd moeten worden tegen die nationalistische en kapitalistische kwaadaardige westen.


02/06/13 22:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Giordano Bruno
Citaat: Elydewaal, Gelukkig staat het multicultureel debat weer volledig op de kaart,... Stel je voor dat we weer over belangrijke(r) dingen moeten nadenken === Reactie: Redenatie van de vorm: "Omdat er ook moordenaars zijn, heeft het geen zin om achter de verkrachters aan te gaan".


02/06/13 22:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .BertNijhof
@Godeliefje: Mijn moeder geboren en getogen in Twente heeft zeer vaak een hoofddoekje gedragen en dat tot op hoge leeftijd. Trouwens wat is er op tegen om aan te geven, dat je je zedig wenst te gedragen en niet van ongevraagde contacten houdt. Misschien is dat wel een "beter" gedrag, dan je een week lang klem te zuipen in Spanje na je eindexamen. Of ben je pas geïntegreerd als je je klem zuipt en de beest uithangt.


02/06/13 22:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heerjansdammertje
Yiannis . . Het zal weinig oplossen, als er geen godsdiensten meer zouden zijn, of denkt u dat mensen dan opeens wel vreedzaam voor 100% met elkaar omgaan??


02/06/13 22:00Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ragnar
Er is wel degelijk een verschil en dat is dat een been niet gelijk staat aan een hoofd. . Een zichtbare enkel kan in geval van een bedekt hoofd al stokslagen opleveren in de Islam en een zichtbare enkel plus ontbloot hoofd levert je in geval van een knielange rok geen (publieke) afranzeling op. . Met een bedekt hoofd hangt vaak een bedekte enkel en zelfs een bedekte pols samen; het totaal van deze som is dan ook algehele bedekking. . De som der delen telt aldus in deze ipv het deel.


02/06/13 21:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .philosopher_1961
Ik heb als psych.vpk in een orthodox gereformeerd ziekenhuis gewerkt, Binnen een jaar na opening was toestroom van incestslachtoffers niet bij te benen. Ik heb meisjes meegemaakt die van onderen soms tot bloedens toe wasten. Zelbeschadiging, polsen doorsnijden het was aan de orde van de dag. Ik werd er zelf ziek van en gaf aan dat ik niets meer met die reformatorische kerk te maken wilde hebben. Dat kostte me mijn huwelijk en het contact met mn kinderen werd me verboden.


02/06/13 21:10Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Elydewaal
Gelukkig staat het multicultureel debat weer volledig op de kaart, dankzij het verzonnen sharia verhaal over de schilderswijk . Stel je voor dat we weer over belangrijke(r) dingen moeten nadenken


02/06/13 21:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
@ Satuka . . "De orthodox, fundamentalistisch christelijke doctrine is in essentie net zo gevaarlijk" . . ??? "doctrine"? . . Christendom is het Nieuwe Testament dat geen "geweld" toestaat. . . Koran gebiedt 'jihad' dus gedaan, ook 'in navolging van Mohammed'.


02/06/13 21:01Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .joostsr
Niet lang voor Karel de Grote de Europese stammen op zijn manier tot christelijke eenheid "smeedde", deed de nu voor Wilders'fans schlemiel Mohammed op eenzelfde manier hetzelfde door de arabische stammen tot een umma-eenheid te "smeden". Je zou een historicus de vraag willen stellen of dat toen niet de gebruikelijke manier was om mensen bij elkaar te brengen, zoals we dat nu met een VN en mensenrechten op onze manier weer proberen in een global village? Kunnen we het hen en ons kwalijk nemen?


02/06/13 20:04Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
mai_sze
Mooi artikel, het christendom mag de hand in eigen boezem steken (niet letterlijk natuurlijk, want dat mag dan net weer niet). Ik had vroeger een vriendinnetje van een strenge kerk, die mocht op zondag alleen maar twee keer naar de kerk, en verder niets. Ze mocht ook niet Maria spelen in het kerstspel, want die maria-verering was paaps. Dus moest ik het doen, dat neem ik haar ouders nog steeds kwalijk.. . De vrijheid om je haar of je benen te laten zien waardeer ik zeer in dit land!


02/06/13 19:59Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Veldluis
Het is nu eenmaal een menselijke behoefte om de eigen normen en waarden aan anderen op te leggen. Daar hebben zelfs mensen, die zichzelf liberaal noemen, last van.


02/06/13 19:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Lona7
Teiltje, alles wat jij opsomt wil je op het conto van de islam schrijven. Jammer want het is allemaal evenzeer van toepassing op andere geloven. Dat je een toespeling op uitkeringen maakt begrijp ik helemaal niet. Wou je die afschaffen en half Nederland op straat laten bedelen? Teiltje nodig! . Thomas, je vergeet nog de christen fundamentalist Bush die de "door god ingegeven" oorlog in Irak begon, . ingegeven door leugens zoals inmiddels iedereen weet.


02/06/13 19:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Beetjebalans
Jammer dat opinie, o.a. deze, als middel gekozen wordt om de toenemende polarisatie te versterken. Van deze schrijver zou je een bijdrage verwachten die het hele spectrum van uiterst links/rechts of atheïstisch/diep geloof, zijn eigendheid laat zolang zij anderen dat niet opleggen. Het beeld van ons diepverdeelde van ons land vraagt om constructieve bijdragen die niemand uitsluit. En dat vooral niet vraagt om dominantie, maar om samenwerking zonder machtsdenken en zeker geen verhevenheid.


02/06/13 19:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Bodhi.
@yiannis 2: Mee eens behoudens dan dat boedhisme geen godsdienst is.


02/06/13 19:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Godeliefje
Zat vrouwen dragen lange rokken die niet 'reformatorisch' zijn. Hoofddoek is lachwekkende en verachtelijke onderwerping aan mannen, en onvermijdelijk opgedrongen op afstand van 50 meter te zien, die onze cultuur schofferen, met eronder gedachten die variëren van 'mijn identiteit' [ook zielig],'ik ben zedig jij niet', t/m ras fundi's die sharia voorstaan a la S.A. Opmerkelijk dragen vrouwen in Afghanistan losse sjaal, haar te zien - hier geen spriét in penquin outfits en afdakjeshoofddoeken.


02/06/13 19:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Satuka
De orthodox, respectievelijk fundamentalistisch christelijke doctrine is in essentie net zo gevaarlijk als haar islamitisch broertje. Het taboe op de vergelijking leeft - begrijpelijk - vooral in christelijke hoek. Maar Sommer heeft een punt, christelijk terroristisch geweld is wereldwijd een marginaal verschijnsel. Helaas geldt dat niet voor islamitisch terrorisme.


02/06/13 18:55Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Satuka
De orthodox, respectievelijk fundamentalistisch christelijke doctrine is in essentie net zo gevaarlijk als haar islamitisch broertje. Het taboe op de vergelijking leeft - begrijpelijk - vooral in christelijke hoek. Maar Sommer heeft een punt, christelijk terroristisch geweld is wereldwijd een marginaal verschijnsel. Helaas geldt dat niet voor islamitisch terrorisme.


02/06/13 18:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .ConnectTheDots
Wanneer, zoals een van de respondenten oppert, van moslimorganisaties gevraagd wordt dat zij publiekelijk afstand nemen van terreur, gepleegd door moslims, gaan de christenen dan het goede voorbeeld geven door publiekelijk afstand te nemen van de oorlogsmisdaden van de christelijke president George Walker Bush, die zei een opdracht van God te hebben en vervolgens oorlogen ging voeren gebaseerd op leugens (wat neerkomt op hoogverraad)?


02/06/13 18:53Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .yiannis 2
Moge onze lieve heer, of ie nou God, Allah, Boedha of weet ik veel heet ons van alle godsdiensten verlossen. . Hij heeft er niets aan. En wij al helemaal niet. . Integendeel !


02/06/13 18:04Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Ooster-H
Soms, mijnheer Vd Dunk, schrijft U verdomd goede columns. Met name zoals bij deze, als U zich houdt aan uw vakgebied: vanuit een historisch perspectief een blik op iets werpen.


02/06/13 17:56Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Keurslijf
Vierhonderd jaar geleden sloegen protestanten en katholieken elkaar even enthousiast de hersens in als soennieten en sjiieten nu in Syrië of Irak. 400 Jaar geleden. Wat een achterstand in 'beschaving'.


02/06/13 17:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .iRENEBAL
Ooit is een man op de Dam gaan staan met op een spandoek een tekst van Wilders. Hij had alleen het woord moslim vervangen door jood. En wat gebeurde? Hij werd gearresteerd wegens antisemitisme. Geen woord extra meer nodig, toch?


02/06/13 17:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .hanness
1.Relativering is de moeder van de lankmoedigheid en tolerantie de vader van de islamisering. 2.De reformatorische orthodoxie is een restant van wat vroeger dominant is geweest. Verlangen wij daar naar terug? Ik denk het niet. 3.Terecht heeft de Hoge Raad een stokje gestoken tegen de vrouwendiscriminatie door de SGP en zo dienen wij ook de orthodoxe islamitische opvattingen te behandelen. 4.De 'ander de wang toekeren' bij een confrontatie met 'oog om oog en tand om tand' is het noodlot tarten.


02/06/13 17:19Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Daansvs
Door die tolerante opstelling is nu zelfs Tony Blair van mening dat er een groot probleem is met de Islam. En daarbij natuurlijk hun aanhangers. door deze tolerante opstelling zijn zij de hoofdrol gaan spelen in "opsporing verzocht", de gevangenissen, de uitgaansgelegenheden en in de criminaliteit in het algemeen. Soms heb ik het idee dat deze mensen alleen maar in Nederland zijn om ons het leven zuur te maken. Zie alle vernielingen, martelingen van dieren (vandaag weer in Drunen).


02/06/13 17:07Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Nadenker
Al weer een voortreffelijke column, Ik erger me overigens wel steeds meer aan het feit, dat Moslims organisaties (zijn die er ?)nooit openbaar afstand nemen van de walgelijke daden, die hun mede-moslim fanaten plegen. Afgezien van de goedwillenden (??) onder hen.


02/06/13 17:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Louk van der Sloot
Was het maar waar, dat de hoofddoek een kwestie was van enkele centimeters meer of minder. Die mooie Iraanse vrouwen die tegen de wil van de ayatollahs en de zedelijkheidspolitie een paar ruime centimeters van hun mooie haar laten zien. Moedig. Het 'probleem': de rok net boven of net onder de knie. Liever er net onder. De knie is niet het mooiste gedeelte van de vrouw. In 1648 begon de slechte tijd voor de katholieken, zoals elke historicus weet, tot 1795. . Regelbare onkunde, Von der Dunk?


02/06/13 16:56Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Jessico
Ja ik vind een hoofddoek erger dan een lange rok maar die twee gaan ook nog eens samen. Ik moest vroeger ook niets hebben van nonnen of van Jehova's Getuigen. Mag ik dat vinden? Ja, dat mag ik vinden. Een seculiere samenleving is een must voor vrede want religie is oorlog. Geloven doe je maar tussen je oren, thuis en in kerk of moskee. Daar val je niemand mee lastig.


02/06/13 16:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .curio
Hoofddoek of lange rok...? Conclusie: de moslim kijkt eerst (doch niet alleen) naar de prachtige haardos van de vrouw, de nederlandse man vindt zijn bekoring in haar benen.


02/06/13 16:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Zwit
Ha, ha, ha, die vnder Dunk. . Altijd bij de les, zo intelligent ook. . Hij begrijpt de verschillen in de religies zo goed. . En wat de culturen van die religies met NL doen. . Hij is de enige die weet wat een verschrikkelijke dingen die funda-christenen in NL uithalen. Hij benoemt ook dat het merendeel van die christenjeugd met justitie in aanraking komt en het merendeel van de uitkeringen afhankelijk zijn. . Heel goed bezig en blijf dit benoemen, hr. . von der Dunk.


02/06/13 16:34Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Aaltje Paling
Een hoofddoek o.k. , vrouwenonderdrukking niet. Lange rokken is een stijlfenomeen. Sommige vrouwen kunnen ook beter hun benen niet openbaar vertonen.


02/06/13 16:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .rechts-is-beter
Ha, het favoriete tijdsverdrijf van de zogenaamde "verlichte en progressieve" Nederlanders is weer begonnen: het bashen van de REFO's. En, hoe voelt dat nou, je eigen mede-landers te kakken zetten? Is dat een lekker gevoel von der Dunk, met je sympathiek klinkende achternaam, maar niet heus. Moeten wij Nederlanders van kamergeleerden altijd maar vernemen hoe erg die REFO's wel zijn en hoe goed de Moslims zij? Of bedoel je soms dat ze beiden net zo "erg" zijn? Wat bedoel je nu eigenlijk vdD?


02/06/13 16:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Heuristic
Aan de foto te zien lijkt Wilders onder zijn overhemd ook een stukje textiel te dragen, waarschijnlijk voelde hij zich - ondanks zijn triomfantelijke grijns - toch niet helemaal senang.


02/06/13 16:30Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .blockheadmcguire
Ja Thomas. Maar die orthodoxe christenen vormen dan ook een uitstervend ras terwijl er steeds meer moslim dwingelanden komen. Moeten we weer helemaal van voren af aan beginnen. Is het niet om moedeloos van te worden?


02/06/13 16:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .No Surrender
Von der Dunk lijdt aan het Job Cohen-syndroom. Meteen de vergelijking met Staphorst maken wanneer de islam door iemand wordt gekritiseerd. Waarom geeft hij niet toe dat er op zijn minst een gradueel verschil bestaat tussen onze Bible Belt-fundamentalisten en de islam? Het was geloof ik Marco Pastors die ooit zei: Gereformeerden vliegen niet door gebouwen heen. Gereformeerde leidsmannen roepen overigens ook niet dat homo's van hoge gebouwen gegooid moeten worden - met het hoofd naar beneden!


02/06/13 16:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .Geschrift
Is een korte rok erger dan géén hoefddoek, dat zou je je af moeten vragen als ongelovige Thomas.


02/06/13 16:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .yvonne55
Wat ben ik weer onder de indruk van de precieze en keurige manier waarop Von der Dunk de problematiek van de orthodoxe moslims in onze maatschappij relativeert. Het is jammer te bedenken dat juist de mensen die wel wat historisch besef of een wat gematigder kijk op de wereld nodig hebben, dit artikel niet zullen lezen of, als ze dat wel doen, niet zullen begrijpen.


02/06/13 16:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .TeiltjeUilenspiegel
'Is een hoofddoek erger dan een lange rok?' . Neen, maar een boerka, sharia-rechtbank, mosliminternaat, meisjes-, vrouwen-, en homo-onderdrukking en -haat, eerwraak, gedwongen uithuwelijken van jonge meisjes aan oude mannen of neven, polygamie, uitstoting of erger bij openlijke geloofsverzaking, lak aan de rechtstaat en de democratie, vaste afnemers van de uitkeringsstaat, . terreur van grote groepen moslimjongeren enzovoorts, enzovoorts, wel. . Maar dat weet Thomas ook wel.


02/06/13 16:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .

Naar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]