De Volkskrant, 08-06-2016, ingezonden brief van Philip van Tijn, Amsterdam .2010

Cultuurhistoricus ontspoort

Thomas von der Dunk schrijft zoals gebruikelijk prikkelende en ook wel behartigenswaardige dingen. Maar aan het slot van zijn stuk over historische taboes (O&D, 7 juni) ontspoort de cultuurhistoricus.

Eerst krijgt Martin Sommer een veeg uit de pan omdat hij, anders dan de hedendaagse mode lijkt voor te schrijven, de slavernij toch minder belangrijk vindt dan de Tweede Wereldoorlog. 'Dat is nog maar de vraag', meent Von der Dunk. 'Een land als de VS worstelt vandaag in elk geval veel meer met de gevolgen van het eerste dan van het tweede.' Dat lijkt mij niet zo vreemd. De slavernij is een integraal onderdeel van de geschiedenis van de VS, in alle opzichten. Er is een heuse Burgeroorlog gevoerd in rechtstreeks verband met (het beeïndigen van) de slavernij, waarbij en passant de president werd vermoord die deze had afgeschaft. De Burgeroorlog kostte 600.000 Amerikanen het leven, op een bevolking van 32 miljoen, van wie 3 miljoen slaven, c.q. 'tot slaaf gemaakten', dat is één op de 53 Amerikanen. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 400 duizend Amerikanen om, militairen en burgers, op een bevolking van 131 miljoen, ofwel één op de 313 Amerikanen. In Nederland bedraagt het aantal slachtoffers van die oorlog ruim 200 duizend, van wie ruim de helft Joden, op een bevolking van 8,7miljoen, één op de 43 Nederlanders! (De Holocaust, met de vooropgezette bedoeling van uitroeiing, is toch iets anders dan de slavernij.)

De betekenis van historische fenomenen is niet louter een kwestie van rekenkunde, maar deze getallen zijn niet geheel zonder betekenis. Misschien mag ook bij Von der Dunk het feit dat Nederland vijf jaar lang door een vreemde mogendheid bezet en bestuurd is geweest nog meetellen. In de verte vergelijkbaar met een burgeroorlog, een oorlog in eigen land, in eigen straat: anders dan de Tweede Wereldoorlog die voor de Amerikanen altijd ver weg was. Overigens wordt in 2016 het aantal slaven op aarde geschat op 30 à 100 miljoen. Vrijwel tot de laatste slaaf verblijven deze in de niet-westerse wereld. Graag zie ik over deze contemporaine misstand een prikkelende bijdrage van Von der Dunk tegemoet.

Red.:  Naar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]