WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, Nederlandhaat: moslims

Eén van de meest betrouwbare tekenen voor de detectie van alle vormen van geestelijke verdorvenheid lopende van leugenachtigheid tot en met psychopathie, is het gebruik van de "projectie-operatie", projectie hier staande voor de algemene vorm van: "iets driedimensionaals plat maken". Een veelgebruikte toepassing is "De oplossing van de problemen oftewel nadelen van de Europese eenwording is meer Europese eenwording". Oftewel hier: iets tweedimensionaals: "De voor -en nadelen van Europese eenwording", wordt gemaakt tot iets ééndimensionaals: "De voordelen van Europese eenwording".
    Dit is dusdanig absurd dat het zelden per ongeluk wordt gedaan, en de hanteerders van projectie zijn vrijwel alijd ideologen, en ideologen zijn, zoals bekend uit de geschiedenis, uiterst gevaarlijke mensen. Vooral, en dat wil men minder graag weten, als het oude ideologieën zijn zoals de monotheïstische religies,  die hun oorsprong hebben in die ene enkele oude: het Jahweh-geloof van de Joden van het Oude Testament met zijn Absolute Waarheden.
    Dat begrijpelijkerwijs ook tot veel weerstand heeft geleid, met als bekendste uiting de holocaust.
    De schuld waarvan door de Jahweh-aanhangers en hun afstammelingen natuurlijk, volgens het bekende psychologische proces van het schuldafschuiven ,  niet bij zichzelf, maar bij anderen wordt gelegd.
    Eén van die schuldige partijen is de blanke Nederlandse bevolking.

De moderne tijd kent vele seculiere ideologieën met als opvolgens van de oude religieuze, met hun eigen nieuwe Absolute Waarheden: "De Gelijkheid der Culturen", "De Gelijkheid der Seksen" enzovoort, zoals bijvoorbeeld verzameld in wat heet de "politieke-correctheid" .

Ook de nieuwe ideologieën leiden tot reacties van weerstand en afkeer, met als met als katalysator de positie van de moslims in Europese dus niet-islamitische landen, waaronder Nederland. Het is in die situatie dat de werking van de projectie-operator te detecteren valt.

De moslims zijn de katalysator, omdat moslims en Joden n de regio van origine, het Midden-Oosten, vijanden zijn, strijdende om dezelfde grond, sinds vele duizenden jaren.

In Europa, daarentegen zijn zowel Joden als moslims immigranten, zij het de Joden veel ouder en de moslims zeer recent.

DDe positie van de moslims in Europa is steeds sterker onder vuur komen te liggen, door hun groot gebrek aan aanpassing en afkeer van westerse cultuur, en bij de groeiende bewustwoording daarvan bij de Europese bevolking een steeds sterkere houding van afwending en afkeer uitleg of detail . Dat laatste vanwege de door moslims gepleegde aanslagen op blanke Europese burgers, omdat het bestaan van die blanke Euroepese ongelovhge burgers met hun zoveel beter functionerende cultuur een onuitstaanbare uitdaging zijn aan de superioriteit van de islam, genaamd "culturele nederlaag" .

De vraag is dus: welke kant kiezen de Joden in deze culturele belangentegenstellling?

Dat antwoord is tweeledig, te beginnen met de soort al gedocumenteerd Denkfouten, absurditieten, Joden en moslims uitleg of detail , hier in chronologische volgorde gezet. Beginnende in 2009 maar de houding van Joden als Hedy ("multiculturele verrijking") d'Ancona, Ed ("Islamkritiek is Kristallnacht") van Thijn, Job ("Geef islam kontje") Cohen enzovoort geeft een continue tijdslijn sinds de eerste tekenen van problemen met moslims in Nederland. Dat er vanuit vroegere jaren minder bronnen zijn, is voornamelijk omdat er in die tijd niet specifiek op verzameld is.

De eerste (hpdetijd.nl, 12-06-2009, column door WS uitleg of detail ):
  Verraad

Sommige dingen blijven gewoon steken. Hoofdredacteur van het conservatieve weblog De Dagelijkse Standaard en gewezen Buitenhof-columnist Joshua Livestro is nog steeds boos op televisieproducent Harry de Winter.
    Die plaatste in 2008 een paginagrote advertentie in de Volkskrant, waarin hij als voorzitter van actiegroep Een Ander Joods Geluid de kritiek van Geert Wilders op moslims op één lijn stelde met antisemitisme. ...

Harry de Winter is een prominent media-producent is van Joodse afkomst.
    Volgende:
  Ernst Hirsch Ballin over staatsburgerschap en mensenrechten

'Er is geen aan/uit-knop voor migratie'

...    Zijn eigen vader, óók een Ernst Hirsch Ballin, jurist en jood, ontvluchtte nazi-Duitsland en kreeg in Nederland politiek asiel. ...
    ... Al liet Nederland slechts mondjesmaat vluchtelingen uit nazi-Duitsland toe, ...

Ernst Hirsch Ballin is prominent CDA-politicus en voormalig minister van Justitie. Ernst Hirsch Ballin is van Joodse afkomst
    Volgende (Joop.nl, 09-04-2013):
  Wilders gaat weer een stapje verder

PVV-leider vindt het tijd voor repressie van Marokkaans tuig en noemt de Islam de grootste ziekte van de afgelopen eeuw


In een artikel op de website thepostonline heeft Geert Wilders gezegd dat het tijd is voor repressie van Marokkaans tuig. Ook zei hij dat de Islam de 'grootste ziekte' is die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend. Dat maakt het volgens de PVV-leider tot erger dan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
    Het gewraakte citaat luidt letterlijk:
  Het is tijd voor repressie van Marokkaans tuig. Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.


"Marokkanen vormen geen probleem". Want:
  Dat kwam hem op een hoop kritiek te staan van twitteraars die vinden dat Bessems de problemen bagatelliseert en dat hij een zelfingenomen haatzaaier is. Dat ontlokte hem de volgende reactie:

Kustaw Bessems uitleg of detail is prominent journalist, eerst bij Dagblad De Pers, daarna bij de Volkskrant en aldaar geweest chef van zaterdagkatern Vonk,, en op het moment van schrijven, december 2017, chef van de webredactie. Kustaw Bessems is van Joodse afkomst
    Volgende:

Miko Flohr uitleg of detail is wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit Leiden en een veelvuldig en veel aangehaald (zoals hier) twitteraar. Miko Flohr is van Joodse afkomst.
    Volgende uitleg of detail (GeenStijl.nl, 21-11-16, 19:14, door Spartacus uitleg of detail ):
  Arnon Grunberg vraagt literair faillissement aanNa decennia teren op boeken over je moeder neuken. Na een beroepsleven als vaandeldrager van het hoogste Nederlandse literaire doel - vervreemding. En na meer dan tweeduizend keer de grootste idijood van de Nederlandse voorpagina's te zijn geweest, was het dan toch ineens zover. Grunberg BV vraagt vandaag per voetnoot zijn faillissement aan. Want in de laatste stuiptrekkingen van deze terminale deugneus wordt uit pure armoede maar gewoon weer de meest grijsgedraaide plaat van de deugdisco van stal gehaald: moslims zijn de nieuwe joden. ...

A. Grunberg is uiterst prominent meningmaker met onder andere een dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant, en nog veel meer. A. Grunberg uitleg of detail is een psycho- of beter sociopaat. A. Grunberg is van Joodse afkomst.
    Volgende (Joop.nl, 13-01-2017. uitleg of detail ):
  Asscher: Geert Wilders gooit een vuurwerkbom op de vrijheid

Dit weekend zal Lodewijk Asscher voor het eerst het PvdA-congres toespreken als kersverse lijsttrekker van de partij. In een interview met Trouw kijkt Asscher vast vooruit, naar het congres én naar de komende jaren.
...
Op het moment dat je zegt: ik vind mensen met een andere achtergrond en een ander geloof om die reden verdacht en ik vind dat boeken verboden moeten worden, dan steek je eigenlijk de Grondwet in de fik.  ...
...
Ik had een zonnige jeugd, maar ook wel met een schaduw die te maken heeft met het verleden, met de pijn en de trauma’s uit de oorlog. Daarom voel ik de morele plicht om niet aan de zijlijn te staan en voor anderen op te komen.’    ...

Lodewijk Asscher uitleg of detail uiterst prominent PvdA-politicus en op hte moment van schrijven PvdA-partijleider.
    Volgende (de Volkskrant, 15-09-2017, door H.U. Jessurun d'Oliveira, oud-hoogleraar migratierecht aan de UvA):
  Afpakken nationaliteit jihadi's is onrechtmatig

... Alleen de wilderiaanse Alternative für Deutschland ( AfD) heeft de Nederlandse regeling in haar verkiezingsprogramma 2017 staan. Duitsland weet hoe gevaarlijk het is het nationaliteitsrecht als instrument te gebruiken voor politieke doeleinden: het heeft zijn lessen uit het Twaalfjarig Rijk ...

H.U. Jessurun d'Oliveira is veelvuldig aangehaald jurist aangaande migratiezaken. H.U. Jessurun d'Oliveira is van Joodse afkomst.
    Volgende (Joop.nl, 11-10-2017, uitleg of detail ):
  Rabbijn verlaat na 20 jaar CDA vanwege ‘uiterst rechtse’ koers

Lody van de Kamp, een prominente rabbijn, zegt na meer dan twintig jaar lang lid te zijn geweest van het CDA zijn lidmaatschap op. ...
    Als reden geeft hij dat Buma tijdens zijn H.J. Schoolezing de zogenaamde joods-christelijke samenleving gebruikte om anderen buiten te sluiten.   ...
    ‘Daarachter gaat de gedachte schuil: de moslims, die moeten we hier niet hebben. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij.’ Van de Kamp zegt daarom in Trouw dat hij weigert nog langer hieraan mee te doen. Hij wijst op de geschiedenis van uitsluiting en discriminatie van joden in Nederland ...

Lody van der Kamp is een prominent woordvoerder vanuit de Joods-religieuze hoek..
    Volgende:

Tanja Jess is een bekend actrice en een uiterst rumoerig verspreider van meningen (mediacourant.nl, 15-10-2017, uitleg of detail ):
  Tanja Jess, bekend als actrice en van het spuien van linkse meningen in talkshows op tv, ...

Tanja Jess is van Joodse afkomst.

Waarmee we in de tijd van schrijven, december 2017, zijn beland. Er zijn zo veel gevallen getoond, om te bewijzen dat dit het meerderheidstandpunt is, en dat die meerderheisd zeer sterk is. Met dus de (afgekorte) boodschap "Nederlanders mogen niets zeggen van moslims, en wie dat wel doet, maakt zich schuldig aan de holocaust".

DeDe blanke Nederlandse elite houdt zich ontzettend braaf aan deze Joodse ideologie. Als moslims een bloedige aanslag plegen op blanke Europese burgers, zijn het volgens de brave Europese en Nederlandse elite en media "verwarde mannen". In de Volkskrant staat deze verslaggeving onder aanvoering van een speciale correspondent vanuit uit de Nederlands-islamitische wereld, Janny Groen, die daarom door GeenStijl wordt aangeduid als "Janny El Hollandi". Janny Groen is van Joodse afkomst.

Oké, dat is de situatie gedurende reeds enkele decennia zo gegroeid. Maar nu hebben moslims een Joods restraurant aangevallen. En de Nederlandse blanke elite reageert zoals ze dat geleerd, gehersenspoeld, is door de Joden.
   Maar om één of andere reden is er iets veranderd in de Joodse gemeenschap. Hier de nieuwe soort reactie van de Joden (de Volkskrant, 13-12-2017, column door Max Pam):
  Soms lijkt het of de oorlog voor Joden niet gewonnen is

Een maand geleden had ik een optreden in de Liberaal Joodse Gemeente van Amsterdam. ...
    De synagoge van toen bestaat niet meer, maar de LJG heeft een nieuw gebouw ...
    Toen ik na een geslaagde avond vol aardige mensen het pand weer wilde verlaten, stond ik voor diezelfde hekken, die nu gesloten bleven. Uit de duisternis aan de overkant van de straat dook ineens een (joodse) jongen op, die zei dat ik even terug een groene knop moest indrukken. Dat deed ik, waarop de hekken openzwaaiden. ...
    Een paar dagen later zag ik televisiebeelden van een joodse school. Die zag eruit als een fort, alweer met hoge hekken en alarmsystemen. ...
    Vorige week werden op drie minuten lopen van mijn huis bij een koosjer restaurant de ramen ingeslagen door een 29-jarige Palestijnse man met een stok, die tijdens het inrammen 'Allahu akbar!' riep. Regelmatig kun je onze minister van Justitie in zijn grijze regerings-BMW langs dat restaurantje zien rijden, maar op het moment suprême duurde het even voordat de politie kwam.
    De twee agenten keken het aan terwijl de man het glas aan diggelen sloeg, logisch misschien want je weet nooit of zo'n halvegare ook een vuurwapen bij zich draagt. Toen tackelden ze hem en voerden hem weg in een arrestantenauto. Twee dagen later werd de verdachte vrijgelaten. Hij was wanhopig geweest vanwege Trumps besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De arme kerel. Voorlopig - zo begrijp ik - wordt hij alleen aangeklaagd voor vernieling, want hij had geen antisemitische motieven. ...
    Volgende week moet de wanhopige Palestijn voorkomen. Benieuwd of zijn claim bij het Openbaar Ministerie standhoudt en benieuwd of men een antisemitische daad gewoon een antisemitische daad durft te noemen. De aanklacht beperken tot vernieling is op zichzelf alweer antisemitisch en die verdenking wil het OM toch niet op zich laden, daar ga ik van uit.    ...

Oftewel: de huidige benarder wordende positie van de Joden in Nederland is de schuld van de Nederlanders.
    Volgende (de Volkskrant, 22-12-2017, column door Elma Drayer):
  Anti-Israëlische gevoelens

Het trof dat ik juist dezer weken het nieuwe boek las van de Britse historicus Simon Schama. Dat heet Erbij horen, is het tweede deel van zijn trilogie De geschiedenis van de Joden en bestrijkt de periode 1492-1900. Ultrakort samengevat: als er al tolerantie was, dan altijd tijdelijk. Hoe Joden zich in deze eeuwen ook gedroegen, van zo min mogelijk opvallen, via voorbeeldig integreren tot compleet assimileren - steevast kwam het moment dat ze er tóch niet bij bleken te horen en de vervolging begon.    ...
    Met Schama's boek vers in het geheugen kostte het weinig moeite om de commotie te doorgronden rond het incident dat op 7 december plaatsvond aan de Amsterdamse Amstelveenseweg: jongeman in camouflagevest beknuppelde in naam van zijn God de ruiten van een Joods restaurant en pikte er een Israëlische vlag. ...
    De afgelopen dagen legden experts, ook in de Volkskrant, haarfijn uit dat hier geen sprake kon zijn van een terroristische daad. ...
    Trouwens, het is nog maar een paar jaar geleden dat in Amsterdam demonstranten met een migratieachtergrond ongehinderd 'alle' Joden aan het gas konden wensen. Nog korter geleden dat in Rotterdam idem demonstranten een befaamde Arabische pogromkreet scandeerden.
    Is dit importantisemitisme al zorgelijk, nog zorgelijker lijkt me dat ook autochtone Europeanen hun anti-Joodse opvattingen de laatste tijd weer vrijelijk durven ventileren.
    Vorige week noemde Jan Tollenaere, emeritus hoogleraar medicinale chemie van de Universiteit Utrecht ...
    Eveneens vorige week hieven lelieblanke voetbalsupporters voor de zoveelste keer antisemitische spreekkoren aan in het stadion. ...Waarom zo laks en lauw gereageerd?

Oftewel: de huidige benarder wordende positie van de Joden in Nederland is de schuld van de Nederlanders.

Waarop deze verzameling werd gestart.

Merk op: dit zijn mogelijk verschillende individuele figuren, nmaar dat telt niet mee. Degenen die nu een andere positie innemen, hebben in de voorgaande periode geen merkbare afstand genomen van de vorige, en zijn, gezien hun positie in de media, volkomen mede-schuldig aan die vorige periode. Een argument dat ze zelf ook gebruiken: ook niets-doen ("Nederlanders in de oorlog") kan leiden tot schuldigheid.

Samenvattend is de situatie dus deze: als de blanke Nederlanders de moslims bekritiseren onder andere vanwege hun antisemitisme, ligt de schuld bij de blanke Nederlanders, want die zijn dan "vreemdelingenhaters'' enzovoort. Het zijn immorele schenders van "De Gelijkheid der Culturen".
    En als de blanke Nederlanders de moslims hun gang laten gaan en dus ook hun antisemitische gang, ligt de schuld bij de blanke Nederlanders wegens "antisemitisme" enzovoort.

Oftewel: hoe je het ook wendt of keert: de schuld ligt altijd bij de blanke Nederlanders.

De projectie-operator.

Dat volgens de introductie meestal een ideologische oorzaak heeft. En die staat ook in de laatste bron:
  In de vorige eeuw, zoals wij inmiddels weten, werd rond 75 procent van de Joodse Nederlanders gedeporteerd en vermoord - het hoogste percentage in West-Europa. Oftewel: zelfs hier hoorden Joden er niet zo bij dat de rest er alles aan deed om hen voor vervolging te behoeden.

Zoals uitgelegd hier uitleg of detail : gore schuldafschuiving in aansluiting op de totale afwezigheid van Joodse weerstand tegen de nazi's.

Merk op: bezwaren tegen enig generaliseren hierin zijn volkomen ongeldig, want de Joodse meningen en uitingen, bijvoorbeeld over wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, zijn niets anders dan de meest generale generalisaties.

Enig mogelijke conclusie: de Joden haten ons uitleg of detail . Want dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog geldt voor alle Joden. Zowel de eerste als de tweede groep.

Nu is allang duidelijk dat waar blanke Nederlanders ongelovige honden zijn, ook de moslims ons haten uitleg of detail - zie de aanslagen.

De situatie is dus die van de aanwezigheid in Nederland van twee groepen semieten (Arabieren zijn ook semieten) die elkaar haten. En die ons haten. En die tegen ons samenspannen (de Volkskrant, 06-01-2018):

Hun statement in de Volkskrant.
   En hun statement in zuster-publicatie Joop.nl (Joop.nl, 05-01-2018)

En bezwaren tegen deze omvolking door Joden, Joodsisten met moslims en zwarten worden door hen betiteld als ...:

... indien gericht tegen de moslims en als de ANTISEMITISME!!! indien gericht tegen de Joden.
    Kwaadaardigheid en geestelijke gestoordheid bij confrontatie met de werkelijkheid die iedereen die het nieuws volgt kan zien:

De haat die je ziet in het Midden-Oosten, en in de vrachtwagen-over-burgers rijdende broers van de haatbaard en haatdoek in de foto.

De enig zinnige reactie daarop is om zowel moslims als Joden vreedzaam het land uit proberen te werken, op één of andere manier. Waarvoor de eerste voorwaarde is de ongeremde mogelijkheid om ze in het gezicht te kunnen zeggen wat voor een cultuur-achterlijke barbaren uitleg of detail het zijn. Het opheffen van de politieke-correcte censuur oftewel de Joodsistische en Joodse dominantie van de media uitleg of detail .

Het alternatief is het steeds grotere risico op etnische burgeroorlog .


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

26 dec.2017