De Volkskrant, 19-06-2014, door David P. Goldman, econoom en publiceert over buitenlandse politiek op pjmedia.com
.2009

VS en Midden-Oosten

Amerika is geen recept dat elke kok kan leren

Individuen uit alle culturen kunnen 'levensvatbare' Amerikanen worden. De cultuur van herkomst is niet per se levensvatbaar.


Tussentitel: Pogingen om de islamitische wereld te stabiliseren zijn kansloos

De Verenigde Staten hebben iedereen buiten hun eigen grenzen verkeerd begrepen en alles verkeerd aangepakt. Dat is gebeurd vanuit een door zowel Democraten als Republikeinen dermate breed gedragen consensus dat er van oppositie geen sprake was. Amerika oogst ongewenste resultaten - het meest recent in Irak - omdat het uitgaat van de verkeerde doelstellingen. Het lijkt onbegonnen werk om de Amerikanen op andere gedachten te brengen. De ineenstorting van de Iraakse staat zal wel het zoveelste voorwendsel zijn voor de politieke partijen om elkaar zwart te maken. Het probleem is dat beide partijen om te beginnen al het verkeerde willen.

Je krijgt slimme, net afgestudeerde jonge mensen niet warm voor de weerbarstige, deprimerende taak van het managen van het verval van andere beschavingen. Amerikanen zijn zendelingen, geen bestuurders van imperia. Amerika kan het Midden-Oosten niet negeren omdat het daar grote belangen heeft, waaronder het vrije verkeer van fossiele brandstoffen, maar Amerika kan de problemen daar niet oplossen.

Amerika heeft het in LibiŽ geprobeerd en daar het akelige regime van Kadhafi ingeruild voor een broednest van jihadistische milities. En ook in Egypte, waar het ellendige regime van Mubarak werd ingeruild voor de Moslimbroederschap en we daarna de onvermijdelijke terugkeer van een militair bewind zagen, vanwege de dubbele dreiging van terreur en hongersnood. In SyriŽ is niet eens geprobeerd de problemen op te lossen en dat land is nu hopeloos verdeeld langs sektarische lijnen. De pogingen om iets op te lossen in Irak en Afghanistan hebben Amerika 1 biljoen dollar gekost, 5.000 doden, 50.000 gewonden en enkele miljoenen ontregelde Amerikaanse levens.

Van de Zuilen van Hercules tot aan het Hindu Kush-gebergte staat Amerika tegenover een reeks landen die niet in staat zijn zichzelf te voeden, laat staan dat ze kunnen investeren in winstgevende ondernemingen of hun jongeren kunnen opleiden. Zonder olie en gas zouden ze het economisch niet veel beter doen dan de armste landen ten zuiden van de Sahara. De enige vier landen die het analfabetisme hebben overwonnen - Iran, Turkije, TunesiŽ en Algerije - hebben binnen ťťn generatie te maken gekregen met een plotselinge daling van de geboortecijfers van premodern tot postmodern niveau.

Wat had Amerika dan moeten doen? In 2001 had niemand de werkkamer van George W. Bush kunnen binnenwandelen om hem te vertellen dat het zijn taak was de onafwendbare ondergang van de islamitische beschaving in goede banen te leiden.

De Britten heersten over India met slechts 3.000 officieren, maar dat waren wel officieren die op Britse scholen Grieks en Latijn hadden geleerd en die de geschiedenis van de ondergang van Rome net zo goed kenden als hun Amerikaanse tegenhangers van vandaag de verhaallijn van Game of Thrones. Ze spraken de plaatselijke taal, droegen de inheemse kleding en voerden het bevel over de plaatselijke strijdkrachten. Ze hadden niet de intentie India te redden, en nog minder om het naar Brits model te kneden, ondanks al het missionarissengezever over de White Man's Burden. De Britten zaten in India om rijk te worden en door hun cynisme en graaizucht waren ze geslepen en effectief.

Amerikanen hebben nooit van koloniŽn geleefd. Het ontbrak ze aan de imperialistische motivatie zich buiten de eigen landsgrenzen in te spannen. De Amerikanen hebben nooit een elite van buitenlanddeskundigen gehad die Amerika als uniek zag en andere delen van de wereld als existentieel gehandicapt. Amerika heeft noch de studenten noch de docenten om problemen overzee op te lossen.

Amerikanen lijken te denken dat, omdat zij een paar honderd jaar geleden het toneel van de wereldgeschiedenis betraden, iedereen moet ophouden met zijn bezigheden en de Amerikanen moet gaan navolgen. Dat is niet eens zo'n belachelijk idee: geen enkel land heeft ooit zoveel succes gekend als de VS, een land dat meer mensen voorspoed en veiligheid heeft gebracht dan enig ander politiek experiment in de geschiedenis.

Het geniale van Amerika is dat het individuen van elke etnische achtergrond samenbrengt in een staatsvorm die is gebaseerd op wetten en niet op ras of taal. Amerikanen gaan er dan ook van uit dat als hindoes, moslims, joden en christenen binnen de Amerikaanse landsgrenzen vreedzaam kunnen samenleven, ze dat ook elders kunnen. Daarbij vergeten ze dat wellicht juist die individuen die vreedzaam wilden samenleven met mensen met een andere etnische achtergrond hun eigen cultuur hebben verlaten en dat degenen die dat niet wilden, zijn achtergebleven.

De radicale protestanten die het Amerikaanse experiment begonnen, zagen hun verworvenheden als een universeel voorbeeld, maar hadden niet de verwachting dat een verdorven wereld dat voorbeeld zou willen navolgen. Zij geloofden dat het merendeel van de mensheid gedoemd was tot vergetelheid. Het huidige Amerikaanse conservatisme ziet Amerika echter alleen maar als uitzonderlijk in de zin dat het een uitzonderlijk goed recept is dat iedere kok onder de knie zou kunnen krijgen.

Het is voor Amerika bijna onmogelijk geworden de vraag te stellen wel-ke culturen levensvatbaar zijn en wel-ke niet. Individuen uit alle culturen zijn immers 'levensvatbare' Amerikanen, maar de cultuur die ze hebben achtergelaten hoeft niet noodzakelijk levensvatbaar te zijn. Ik betoog al jaren dat de islamitische beschaving het niet gaat redden: die gaat linea recta van kindertijd naar ouderdom.

Dat doet niets af aan het succes van islamitische immigranten in Amerika of aan dat van de honderden meisjes-met-hoofddoeken aan de Ariel Universiteit in Samaria op de Westelijke Jordaanoever. Het betekent wel dat islamitische landen onstabiel zullen zijn en vatbaar voor crisis en dat islamitische bevolkingen voorlopig ontevreden zullen zijn en vatbaar voor extremisme.

Pogingen die landen te stabiliseren, zijn kansloos. Het beste wat we kunnen doen, is voorkomen dat hun problemen de onze worden.

Vertaling: Leo ReijnenIRP:  Godvergeten bombardeerders van ieder buitenland

 

L.Langeweg
Kiev is onder Amerikaanse invloed. En is het iemand anders ook opgevallen dat er niets wordt gemeld door de media hier van de bombardementen en de honderden slachtoffers in Oost-OekraÔne door het leger op de mensen die tegen de politiek van Kiev protesteren? Dat de burgers zelfs met fosforbommen zijn bestookt, scholen en ziekenhuizen worden beschoten, enz.? Zelfs op de karavaan naar Rusland vluchtenden wordt geschotenh. Video beelden daarvan en interviews met burgers kan je op RT online zien.


Aan het laden ...

21/06/14 09:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koolhydraten
Beste@Nellie. Goed punt. Maar, die Amerikaanse cultuur, van die Lincolns en Obamas en zo, Ūs al op zijn retour. Daarom zijn er steed meer illegale immigratiestromen vanuit de VS naar Mexico en verder. Amerikanen riskeren soms Šlles om de grensbarriere naar het zuiden over te steken, op zoek naar een beter leven.


Aan het laden ...

20/06/14 10:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Abelard
De Britten droegen inheemse kleren? In het begin, toen de Britse overheid zich nog nauwelijks bemoeide met India, maar het overliet aan de Britse variant van de VOC. Daarna kwamen er aanzienlijk meer Britse troepen en werd in India beetje voor beetje het Britse rechtsstelsel ingevoerd, hetgeen nog steeds de basis vormt voor India en India tot de grootste democratie van de wereld heeft gemaakt. Geen perfecte democratie, maar wel een democratie.


Aan het laden ...

20/06/14 09:29
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
@Harrie Vrijmans. Uitgerekend jij komt altijd met vage retoriek en klachten over de VS zonder 1 enkele keer een concreet voorbeeld of feit te noemen. Kom op zeg, jij hebt alle tijd om met iets beters voor de dag te komen.............@Pieterdevries. Dat is de bekende dooddoener die jij hanteert. Ik daag je uit om een onderbouwing te geven van jouw stelling en jij reageert met "Google eens even wat".


Aan het laden ...

20/06/14 09:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Lona7
Hulde voor Papa Yabo en FMMH. Patriotje: denk je dat nog steeds? Het is achterhaalde onzin.


Aan het laden ...

20/06/14 07:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Professor Plano
FMMH: ik begrijp nu waarom u als zelfbenoemd visionair, wereldverbeteraar en aspirant-messias juist het exotische Costa Rica verkoos als in uw ogen paradijselijk woonoord. Blijf maar lekker dromen en hangen in die hangmat onder de palmen, wij redden ons prima zonder u...


Aan het laden ...

20/06/14 06:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koolhydraten
Leven in Amerika is verschrikkelijk. Daarom zijn er enorme illegale immigratiestromen vanuit Amerika naar het zuiden. Hopend op een betere toekomst, hun leven riskerend, trekken velen naar de zuiderlijke buurlanden als Mexico en verder.


Aan het laden ...

19/06/14 20:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
@ Valiant. Google eens even wat. Dat Nederland een VS vazalstaat is, wist ik al. @ Jan Tump. Lees eens iets bij Wertheim over de commissie Vismans, dan is je illusie over dat Nederlandse gezag ook over. En inderdaad, de Britten deden het anders, diplomatie, bluf, en gekonkel. Zoals De Gaulle zei 'de VS meent elk probleem met geweld te moeten oplossen'. Overigens konden de Britten niet op tegen Duitse economische concurrentie, vandaar de eerste wereldoorlog.


Aan het laden ...

19/06/14 19:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Harrie Vrijmans
Vailant, Jij hoort tot het rigide slag dat in staat is om een olifant die pal voor de neus staat [en hier zijn het er, overal ter wereld, vele honderden!] glashard te ontkennen...en dat vervolgens omstanders en de werkelijkheid[!] zelfs nog lastig valt met een 'bewijs'vraag. Gewoon kijken/waarnemen, geschiedenis/wereldpolitiek kennen/ZELF doorgronden en niet te vergeten, internetten! Mn NAVO en DUS ook EU[!] -want nagenoeg 1 op 1 daaraan gelieerd- worden sterk gedomineerd door de VS. Harrie V.


Aan het laden ...

19/06/14 17:27
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Mike_DB_
Aardig artikel, geen verkeerde conclusie. Maar in internationale aangelegenheden is Europa natuurlijk nog veel erger. Europeanen zien de wereld als 'n soort museum. Vooral niets aanraken, want alles moet tot in alle eeuwigheid worden bewaard. Al die prachtige en exotische culturen zijn zo interessant. Daar mag niets aan veranderen.


Aan het laden ...

19/06/14 16:37
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Nellie
Het is maar helemaal de vraag hoe levensvatbaar de Amerikaanse 'cultuur' op de lange duur is. Volgens mij is die ook al een heel eind op zijn retour.


Aan het laden ...

19/06/14 15:47
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Papa Yabo
De "islamitische beschaving" is "kansloos" meent deze econoom. Wat is dat, de islamitische beschaving? De tegenhanger van de "christelijke beschaving" van Amerika? Want de VS zijn in de praktijk, alle schijnheiligheid niettegenstaande, natuurlijk evenmin "christelijk" als de machthebbers in het Midden-Oosten "islamitisch" zijn. Religie is slechts een kapstok voor opportunisten. Bush en Bin Laden hebben meer gemeen met elkaar dan met mij, wat mij betreft.


Aan het laden ...

19/06/14 15:15
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
JanTump
Het gezag, dat het Britse en Nederlandse koloniale rijk ooit uitstraalde, berustte op magie. Dat werd niet ontkracht door democratie en publiek debat, en helemaal niet door tv. Dat is het verschil met de VS. Goldberg kijkt met jaloezie naar het kolonialisme van vroeger. Maar toen daar democratie en publiek debat, laat staan tv, hun intrede deden, was het gedaan met de magie van blanke superioriteit. Terreur kan niet omgaan met democratie. Terreur is een wanhoopskreet om de magie terug te roepen.


Aan het laden ...

19/06/14 14:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
FMMH
Citaat: "geen enkel land heeft ooit zoveel succes gekend als de VS, een land dat meer mensen voorspoed en veiligheid heeft gebracht dan enig ander politiek experiment in de geschiedenis". DŠŠr gaat het juist om: wat onder "succes" wordt verstaan! Veel moslims haten in de VS het meest dat ze materiŽle zaken -allesoverheersend- boven geestelijke moraal stellen. Ze haten de VS ook vanwege, hun, in veel moslim-ogen, barbaarse gebrek aan waardigheid. Dan kweekt geweld, verbeten barbaars, tegengeweld.


Aan het laden ...

19/06/14 14:38
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Leram
In dit artikel wordt voor het gemak maar voorbij gegaan aan het vrijwel uitroeien van de oorspronkelijke bewoners ('indianen'). Met Wounded Knee als triest dieptepunt. . . Ook wordt de slavernij in het zuiden niet genoemd, noch de Burgeroorlog. . . Jaarlijks zijn er in de USA ruim 10.000 slachtoffers van vuurwapengeweld. Het is daar dus (ook)oorlog. . . 'Succes' is dus maar een zeer relatief begrip.


Aan het laden ...

19/06/14 14:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Sphincter
Ik woon al jaren in de USA en het is verfrissend hier eindelijk eens een analyse te lezen in een (voor mij) buitenlandse krant die echt begrijpt hoe de Verenigde Staten in elkaar steken. Daar kan die "amerikakenner" en charlatan Maarten van Rossum nog een voorbeeld aan nemen. Wat wel jammer is - de analyse is geschreven door een Amerikaan...


Aan het laden ...

19/06/14 14:02
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
krolll
We hebben het hier dus over het failliet van de emancipatie-ideologie. Dat die in de buitenlandse politiek niet werkt, zoals Goldman betoogt, is inmiddels duidelijk. Dat diezelfde politiek intern een enorme splijtzwam geworden is, vergeet Goldman te vermelden.


Aan het laden ...

19/06/14 13:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
krolll
In de VS worden etnische tegenstellingen en achterstand afgekocht met geld, positieve discriminatie en elk jaar een maand lang Black History Month. De linkse politieke elite legitimeert daarmee zijn macht. De Tea Party komt ook niet uit de lucht vallen... De Amerikaanse buitenlandse politiek, die door de EU nog overtroffen wordt, heeft dus een binnenlandse pendant met op termijn desastreus gevolg, omdat het domweg niet werkt.


Aan het laden ...

19/06/14 13:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pellegrini
Hallo daric, in wiens zakken zijn die 5 miljard dan terecht gekomen?


Aan het laden ...

19/06/14 13:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
JanTump
Wonderlijk, dat de empire builders van het Britse rijk nu als lichtend voorbeeld worden genoemd. Paul Bremer zag ik gisteravond met wanhoop in zijn ogen op tv het failliet van het avontuur in Irak uitleggen. Hadden de Britten het anders gedaan? Of de Nederlanders? Ook Nederland werd, toen het democratie, orde en recht wilde brengen in de kolonieŽn, niet begrepen om zijn goede bedoelingen. De magie was ineens weg. Toen het nog met hoogopgeleide bestuursambtenaren streng regeerde, werd het geŽerd.


Aan het laden ...

19/06/14 13:02ravotteke
Goldman ? ŗ propos Goldman Sachs. Islamitische facties moorden elkaar uit: hoogstens nogal dom. Een Amerikaanse cultuur zal 't met ongebreidelde vrijheidszin slimmer aanpakken, want een geŽxecuteerde - trouwens toch ook 3 in 24 uur - kun je niet meer economisch uitzuigen. Een doorsnee middle-classer moet minimaal 2 banen accepteren om net te overleven. Knijp 'm vervolgens langzaam de strot dicht met woekerpolissen, worghypotheken etc. Dit heet vredestijd als oorlog met geniepiger middelen.


Aan het laden ...

19/06/14 12:47
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
mokoloko
Amerika geniaal? Het is een fantasie dat mensen van alle kleuren daar in vrede samenleven. Amerika is ongelofelijk gesegregeerd langs lijnen van ras en religie. De zwarte ghetto's van Chicago, Manhattan en Detroit hebben niet of nauwelijks contact met de blanke middenklasse. Wat nou 'eigen cultuur verlaten'? Helemaal niet. 20% van Amerikanen kan niet met de andere 80% communiceren. Het is compleet onzin te denken dat Amerika model staat voor de rest van de wereld.


Aan het laden ...

19/06/14 12:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Asjemenouw!
Note;,,De Verenigde Staten hebben iedereen buiten hun eigen grenzen verkeerd begrepen en alles verkeerd aangepakt'' . Dat krijg je als je een groot EGO hebt.Je ziet alleen je eigen noden!!


Aan het laden ...

19/06/14 12:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
koolhydraten
beste@Munki. Naieve en gevaarlijke flauwekul. Geweld is soms nodig. Wees maar blij dat geallieerden, waaronder veel van die domme Amerikane, een heel leven voor zich, zich in Normandie op de stranden wierpen zodat jij nu een vrijheid geniet waar je niťts voor hoefde te doen. Een vrijheid die zů natuurlijk aanvoelt dat je haar makkelijk vergeet. Die jij zů maar erfde.


Aan het laden ...

19/06/14 11:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
fahrenheit
Sisi is geholpen met miljarden vanuit de golfstaten en saoudie arabia. Hij heeft de macht gegrepen, omdat een grote groep egyptenaren zn belangen in gevaar zag komen. Dreiging van terreur of hongersnood, daar was geen sprake van. Het is belachelijk om die ontwikkeling als iets onvermijdelijks te zien. Als zowel de usa als europa, als de arabische landen voor mursi waren opgekomen, dan was die democratisch gekozen president, nu nog aan de macht.


Aan het laden ...

19/06/14 11:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
SVooruit
Goed stuk. Maar onder de wetten die de boel samen zit het respect en de erkenning van het individu. En waar het individu ook vandaan kwam uit de wereld, de verstikkende groeps- en schaamteculturen uit de delen van de wereld, moesten ze afleggen om in de "nieuwe wereld" te overleven en vervolgens te gaan leven. Daarom zal de islamitsiche beschaving nooit het volwassen stadium bereiken. Ook in NL niet. Dat is namelijk net het punt.


Aan het laden ...

19/06/14 11:05
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
@Pieterdevries. Graag een lijstje met die zogenaamde 860 VS militaire bases rond de hele wereld. En vergeet niet dat veel van die bases van de NATO zijn, dus ook van ons.


Aan het laden ...

19/06/14 10:58
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
BtR
Als je andere beschavingen meent te moeten "opvoeden", is de typisch Amerikaanse zelfingenomenheid, waarmee ook dit artikel is doordrenkt, niet bepaald behulpzaam. Daarnaast is er nog de vraag of die andere beschavingen Łberhaupt op een graai-plutocharchie naar Amerikaans model zitten te wachten, of daarmee beter af zouden zijn. Verder is duidelijk dat de werkelijke motieven van de USA dezelfde zijn als die van de Britten in India: de boel leeghalen terwijl je doet alsof je beschaving brengt.


Aan het laden ...

19/06/14 10:57
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
johannes5
Een eerste klas David Goldman verhaal, van uit de ogen bekeken van hen die door middel van de minderheden de ooit blanke meerderheid, schaak mat hebben gezet, in New York wonen meer Joden als in Israel, het midden oosten heeft altijd bestaan, en de tand des tijds door staan, en zal ook na de USA implosie en overlijden, gewoon blijven bestaan, de USA is in handen van de 1% en wordt van oorlog naar oorlog gemannipuleerd, om de wapen industrie geld te laten verdienen, vergeet de humaine kant maar


Aan het laden ...

19/06/14 10:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
JJGulik
Amerika, na WO II het agressiefste systeem, heeft de facto vele koloniŽn via plat geweld en geld. Denk bijv. aan de islamitische wereld. De Neocons die de ontwikkelingen jarenlang beÔnvloedden streefden zelfs een positie na als het Romeinse rijk in de 2e eeuw na Chr. via o.m. controle over de grondstoffen in Centraal AziŽ en met oog voor de veiligheidsbelangen van IsraŽl. Of Amerika met zijn immigratie, nu nog met een dominante protestants christelijke cultuur, kan overleven is de vraag.


Aan het laden ...

19/06/14 10:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
L.Langeweg
Amerika is niet alleen bevriend met dictators, ze zet ze zelfs neer via steun aan gewelddadige coups. Mocht zo'n stroman later toch een eigen koers willen varen, dan wordt hij gedemoniseerd met leugens over hem en via een militaire aanval uitgeschakeld. Saddam Husein en Gadaffi zijn voorbeelden. Die laatste was trouwens zeer geliefd door de grote meerderheid avn z'n land. Nu wil met Assad ook vervangen, dus ook leugens over hem. Z.g. gifgas aanvallen op eigen bevolking en verkiezingsfraude.


Aan het laden ...

19/06/14 10:38
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
darick
Samaria? Dan heet ons land Gouw Westland.


Aan het laden ...

19/06/14 10:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Giordano Bruno
Het geniale aan Amerika is dat ze overal ter wereld bombarderen. Nomaden en migranten hebben geen achting voor de voortbrengselen van de residente beschaving. Nomaden en migranten denken maar aan ťťn ding: macht/geld. Geld kan je meenemen op je kameel of in je woonwagen, en macht heb je nodig om niet het loodje te leggen aan de hand van je mede-roofridders.


Aan het laden ...

19/06/14 10:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
munkieNL
Het idee van Enforcing the Peace is een exclusief Amerikaans concept. Zie de vele Hollywood films waarin de koene held met veel geweld vrede, stabiliteit en democratie tot stand brengt. Het is Amerikanen niet tussen de oren te krijgen dat geweld alleen maar meer geweld uitlokt. De laffe Drone aanvallen van deze president hebben veel kwaad bloed gezet en geleid tot het extremisme van ISIS e.a. Dit wordt de eeuw van China, een land dat alleen de eigen belangen behartigt. Godzijdank.


Aan het laden ...

19/06/14 10:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
cr65
Het andere voorbeeld is natuurlijk AustraliŽ, maar dat terzijde. Verder een mooi neutraal artikel van nota bene een Amerikaan, wiens slotconclusie ik deel.


Aan het laden ...

19/06/14 09:16
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pellegrini
Zeer met zichzelf ingenomen zijn de Amerikanen wel. Jammer dat ze niets van buitenlandse zaken afweten.


Aan het laden ...

19/06/14 09:07
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
EddieVaIiant
Een goed verhaal van David Goldman. Er is geen land ter wereld waar zoveel migranten naar toe willen als de VS. De Amerikaanse cultuur heeft een ongekende voorspoed en economische kracht opgeleverd. Maar helaas denken Amerikanen erg simplistisch hoe in andere landen dezelfde voorspoed gebracht kan worden. Bush dacht Irak democratisch te kunnen maken, maar negeerde de enorme culturele problemen binnen de islamitische wereld.


Aan het laden ...

19/06/14 09:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
darick
Dus de rotzooi in de landen waar Amerika heeft ingegrepen is de schuld van die landen zelf, niet van Amerika. . Dit is wel een heel goedkope manier om de verantwoordelijkheid af te schuiven. . En geen woord over Oekraine, een land waar de USA al vijf miljard dollar aan heeft gespendeerd om het "rijp te maken voor democratie".


Aan het laden ...

19/06/14 08:57
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
rechts-is-beter
Helemaal mee eens, goed artikel. Ik wil alleen de conclusie in de laatste zin doortrekken: wat voor Amerika geldt, geldt {nog} sterker voor Europa, omdat we geografisch dichterbij het rampgebied liggen: laten we er heel goed voor zorgen dat de problemen van het Midden-Oosten niet onze problemen worden. Wat mij betreft: keihard de dijken van Fort Europa ophogen en ervoor zorgen dat we geen druppel olie meer uit het M-O nodig hebben. Iedereen zonne-energie en de rest uit kolengestookte centrales


Aan het laden ...

19/06/14 08:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
patriotje
Wat waren mijn (groot)ouders blij toen Amerikanen in 1944 en 1945 met diezelfde instelling Europa binnenvielen. Onze vrijheden hebben we wel aan diezelfde mentaliteit te danken maar dat komt sommigen vaak niet goed uit. Amerika, nogmaals dank daarvoor.


Aan het laden ...

19/06/14 08:45Jos van Helden
Goldman betoogt dat Amerikanen nooit van koloniŽn geleefd hebben omdat het ze zou ontbreken aan imperialistische motivatie. Let wel, de auteur is is een econoom, dus zou moeten weten dat imperialisme zich niet beperkt tot geografische veroveringen. . Ook slaat hij een enorm stuk geschiedenis over, omdat Amerika (de VS) zelf een verenigde Europese kolonie is, en hij spreekt uit de mond van de veroveraar, en niet uit die van de bijna geheel uitgeroeide oorspronkelijke bewoners.


Aan het laden ...

19/06/14 08:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Henk en Ingrid Horkmans
Waarom wordt de bezette Westoever hier "Samaria" genoemd? Wat zegt dat over de objectiviteit van de auteur? Waarom wordt niet meer verteld over de opmerkelijke Sitz-im-Leben van de auteur? Wat doet zo'n verhaal over Amerika in een Nederlandse krant?


Aan het laden ...

19/06/14 08:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Pieterdevries
De schrijver is er kennelijk niet van op de hoogte dat de prijs, die van de Britten werd gevraagd voor LendLease, de truc van Roosevelt voor 'gratis' wapens en eten, het opheffen van het Britse imperium was. Door dat opheffen kreeg de VS economische toegang tot vrijwel de hele wereld. De 860 VS militaire bases rond de hele wereld zijn echt geen filantropie.


Aan het laden ...

19/06/14 08:22
Beledigend? Ongepast? Meld het ons.
Mephistoles
het kan zelfs nog preciezer. Nog nooit eerder in de geschiedenis hebben overwonnenen de overwinnaars om adviseurs gevraagd om net zo rijk en succesvol te worden als de overwinnaars - tot de Russen begin jaren negentig de Amerikanen om adviseurs vroegen om hun economie naar Amerikaans voorbeeld te hervormen. Het resultaat kennen we. Over hoe het zover heeft kunnen komen, mag wel eens wat meer nagedacht worden. Vooralsnog is "islam" te moeilijk voor de meeste mensen...


Aan het laden ...

19/06/14 07:30


Naar PVV  , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]