De Volkskrant, 15-03-2012, column door Bert Wagendorp .2010

Pillendraaiers

Tussentitel: Obsessief-Dwangmatige Column-schrijvende Narcist

Wanneer de werkgroep 'Persononal and Personality Disorders' van de Task Force DSM-V tot de conclusie zou komen dat het dwangmatig schrijven van drie columns per week als een psychische stoornis moet worden gezien (T. 05.323: Obsessive-Compulsory Column Writing Narcissistic Personality Disorder (OCCNPD)) ben ik vanaf mei 2013 zomaar ineens een psychiatrisch geval.

Gelukkig bestaat er een goeie kans dat tegelijkertijd een medicijn op de markt wordt gebracht om de aandoening leefbaar te houden. Er zijn tegenwoordig zoveel columnisten dat alleen al op de patiŽnten in de Volkskrant een klein farmaceutisch fabriekje een leuke omzet kan draaien.

De Volkskrant opende gisteren met de kop 'Psychiatrie in greep commercie' - ik vermoed dat er ook brood zit in de 'newly proposed disorder' Onbedwingbare Neiging Tot Sensatiekoppen Maken (R. 07.654: ONTSM).

Wie mocht denken dat er geen systeem zit in onze gekkigheid vergist zich; alle denkbare afwijkingen staan keurig gerubriceerd in het DSM-handboek, een commercieel succesnummer dat de uitgever jaarlijks miljoenen oplevert.

Natuurlijk zijn er altijd simpele types die anderen zonder een blik in de dikke DSM als 'knettergek' of 'niet helemaal goed bij hun hoofd' bestempelen, maar die lijden vermoedelijk zelf aan iets ingewikkelds.

Meer dan driekwart van de leden van werkgroepen die zich bezighouden met de vijfde versie van psychiatrische bijbel onderhoudt banden met de farmaceutische industrie. Tijdens DSM-IV lag het percentage bijklussende wetenschappers op 57 procent: het gaat van kwaad tot erger.

We weten dat trouwens al wat langer dan gisteren: in haar boek De depressie-epidemie uit 2008 had Trudy Dehue het al over het machtige 'farmaceutisch-wetenschappelijke complex', een complex dat waarschijnlijk minstens even groot en invloedrijk is als het 'militair-industriŽle complex' of het 'olie-politieke complex'. We leven in een wereld die bij elkaar wordt gehouden door verstrengelde belangen.

Daar moeten we niet te veel over zeuren. We willen marktwerking, dus we krijgen marktwerking. Het bedrijfsleven bepaalt daardoor ons bestaan sterker dan de politiek. De nieuwe CEO van Shell doet meer terzake dan die van de PvdA.

Er moet geld worden verdiend, en met dat doel kopen farmaceuten invloed op de DSM of zoeken ze een nieuwe geestesziekte bij een juist ontdekt medicijn.

Dehue schrijft in haar boek over de kwestie-Japan. Daar was depressie tot diep in de jaren negentig geen ziekte, maar een geaccepteerde geestesgesteldheid. Tot de farmacie-multinationals erin slaagden eerst de depressie naar het land te exporteren (onder de reclameslogan 'Is Uw Ziel Verkouden?) en vervolgens hun anti-depressiva: missie geslaagd.

Meer dan de innige band met het bedrijfsleven, verbaasde mij in het DSM-verhaal het feit dat 160 voornamelijk Amerikaanse wetenschappers (79 psychiaters, 47 psychologen en nog wat andere loslopende deskundigen) bepalen wie er op deze wereld lijdt aan welke psychiatrische stoornis. Weliswaar na langdurig overleg en consultatie, maar toch.

De voorzitter van de Task Force DSM-V, David J. Kupfer is de machtigste onbekende man ter wereld. Hij gaat over la condition humaine. Vanaf mei 2013 kunt u zijn handboek raadplegen en vaststellen dat u als columnlezer ook niet helemaal normaal bent. De normaliteit zal verdwijnen, zij is commercieel niet interessant.

Driemaal daags innemen met water.

 


IRP:   Soms hebben ze enig inzicht in de waarheid (tussentitel) - hoewel hij zelf natuurlijk denkt dat het ironisch bedoeld is ...

Kupfer: hoogstwaarschijnlijk joodsNaar Wetenschap en religie , Wetenschap lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]