WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: zelfportret, Grunberg

30 jan.2015

Het "zelfportret"  in de klassieke en extreme vorm vereist een geestesgesteldheid die grenst aan het gestoorde of daar over heen is. Dat gestoorde hoeft niet op de hele geest te slaan of eeuwigdurend te zijn: het kan delen van het denken betreffen en het kan slechts een tijdelijk verschijnsel zijn. Het geval van "zelfportret uit woede" is natuurlijk typisch het laatste.
    Onderstaande voorbeelden zijn getrokken uit één enkel permanent geval, die, in het kader van zijn zelfportret, de bron van de gestoordheden zelf onthult. Het betreft successchrijver, veel-publicist, en Volkskrant-voorpaginacolumnist Arnon Grunberg uitleg of detail . Iemand die door langdurig oefenen er in geslaagd is zich voor te doen als normaal mens, maar in zijn veelschrijverij de werkelijkheid natuurlijk niet kan verhullen. In chronologische volgorde van publiceren zijn uitvoerige zelfportret, beginnende met (de Volkskrant, 29-06-2011, column door Arnon Grunberg):
  Denken

Dinsdag publiceerde de Volkskrant een ingekorte versie van de rede die Ramsey Nasr uitsprak als protest tegen de kunstbezuinigingen.    ...
    Nederland gaat niet aan kunstbezuinigingen ten onder, maar aan morele zelfgenoegzaamheid, die links en rechts, in het gehele politieke spectrum, wordt aangetroffen. In naam van het goede, het ware en het schone worden wij telkens weer opgeroepen het denken stop te zetten.

De eerste karaktertrek uit het zelfportret: "Morele zelfgenoegzaamheid".
    En nummer twee, na 'het goede' vervangen te hebben door haar projectie in de werkelijkheid: "de eigen opvattingen van het goede":  "Oproepen om het denken stop te zetten in naam van de eigen opvatting van het goede".
    Volgende (de Volkskrant, 03-09-2011, column door Arnon Grunberg):
  Maoïst

Een tijdje mocht PVV-ideoloog Martin Bosma columns schrijven voor NRC Handelsblad. Nou ja, ideoloog? Ach.     ...

De waarde van het schrijven van A. Grunberg.
  In zijn columns schreef de heer Bosma onder andere dat hij gedichten van Eybers las wanneer er in de Kamer werd gedebatteerd. Hij verveelt zich daar namelijk.
    De heer Bosma wil graag bij de grote mensen aan tafel zitten. Eybers, toe maar.

De waarde van het continue en niet-aflatende "name dropping" van A. Grunberg.
  Iu is de heer Bosma boos dat hij geen columns meer mag schrijven voor NRC. Daarom heeft hij minister Van Bijsterveldt vragen gesteld over het belang van 'maoïst' Derk Sauer in NRC.
    Bosma weet weinig, niet eens wat een minderheidsbelang inhoudt. ...

De hoeveelheid kennis van A. Grunberg.
  Van de gelegenheid maak ik gebruik te verklappen wat het oordeel van de geschiedenis zal zijn over de heer Bosma en zijn schrijfsels: de vuilnisbak. 

Het oordeel van de geschiedenis over A. Grunberg en zijn schrijfsels: de vuilnisbak. Naast de schrijfsels van Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden, zie verderop.
    Volgende (de Volkskrant, 08-09-2011, column door Arnon Grunberg):
   Satire (2)

Aha, het was geen satire. Haye van der Heyden kwam dinsdag in de Volkskrant terug op zijn opiniestuk van vorige week waarin hij vrijmoedig sprak over zijn jeugd, de doodstraf en Wilders.
    Van der Heyden kent nog altijd het verschil niet tussen bedreiging en discriminatie, maar dat hij toegeeft dom te zijn  ...

A. Grunberg is dom.
  Daarna schrijft Van der Heyden: 'Maar ook dan mag ik toch een plekje in onze democratie?'
    Daarmee wil hij zeggen dat hij bijvoorbeeld eveneens mag verkondigen dat na een natte zomer vijf heksen verbrand dienen te worden om meer regen te voorkomen; iedereen die dat geen goed plan vindt, miskent de gevoelens en behoeftes van een burger. Alle meningen zijn immers evenveel waard.

De opvattingen van A. Grunberg zijn evenveel waard als oproepen dat na een natte zomer vijf heksen verbrand dienen te worden om meer regen te voorkomen.
  Van der Heyden eindigt zijn stuk met de mededeling dat hij het goed bedoelde. Welnu, Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden: zij bedoelden het allemaal goed. 

A. Grunberg bedoelt het net zo goed als Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden.
    Volgende - de aanleiding: Frits Bolkestein met zijn bezwaren tegen de EU en multiculturalisme is in het nieuws (De Volkskrant, 09-04-2013, column door Arnon Grunberg):
  Bolkestein

Afgelopen donderdag hieven in de Volkskrant vier oud-medewerkers van Bolkestein een loflied aan op hun voormalige leider. Ze stellen onder andere dat Bolkestein het debat dat tegenwoordig 'het Marokkanendebat' wordt genoemd 'diepgaand beïnvloed' heeft.    ...
    De heer Bolkestein is geen intellectueel, veeleer een verdienstelijk namedropper. Soit, met zulke oud-medewerkers heb je geen vijanden meer nodig.

De heer A. Grunberg is 'een verdienstelijk namedropper' ...
    Volgende (de Volkskrant, 27-05-2013, column door Arnon Grunberg)
  Verval

Theodore Dalrymple (pseudoniem) is een gepensioneerde psychiater die regelmatig over het verval publiceert. Waar Dalrymple ook gaat, overal stuit hij op verval.
    Aanvankelijk dacht ik dat deze obsessie een vorm van Schadenfreude was. ...

Zoals al uitvoerig getoond, heeft A. Grunberg een obsessie aangaande "het verval van anderen".
  Zijn meest recente artikel over Lissabon (de Volkskrant, 24 mei) doet echter vermoeden dat Dalrymple zijn eigen verval heeft doorzien en daarom met de hysterie, die de narcist eigen is ...

A.Grunberg: hystericus en narcist.
  Van analyse of interessante observaties is nergens sprake ...

A.Grunberg: van analyse of interessante observaties is nergens sprake.
  ... moderne gebouwen - wat zijn dat eigenlijk precies? - zijn afschuwelijk ...

Een indirect zelfportret - wat A. Grunberg over deze kwestie vindt staat hier uitleg of detail (eerst wordt het verschijnsel beschreven en erop volgt de mening erover van A. Grunberg): wat moderne gebouwen zijn weet A. Grunberg dus precies en A. Grunberg vindt ze fantastisch.
  ... de verlichte heersers uit de 18de eeuw hadden 'een betere bouwkundige smaak dan wij', aldus Dalrymple.
    Moralisme en vaag estheticisme zijn ...

In de eerdere link uitleg of detail al gezien: A. Grunberg lijdt aan moralisme en vaag estheticisme.
   ... zijn voor de snob een en hetzelfde.

A. Grunberg: snob.
  Dat een deel van de 'culturele elite' in Nederland deze charlatan serieus neemt, illustreert het verval van die elite.

"Dat het overgrote deel van de elite de charlatan A. Grunberg serieus neemt en bij uitvoerige overdaad tot de media toelaat, illustreert het verval van die elite".
    Volgende (de Volkskrant, 20-08-2013, column door Arnon Grunberg):
  Circus

Afgelopen zaterdag bezocht ik samen met mijn petekind en twee andere kinderen het circus in Amsterdam. ...
    Een lichte vulgariteit, een ternauwernood onderdrukte hang naar perversiteit, het aan zekerheid grenzende vermoeden dat alleen de maskerade bestaat: men zou vaker naar het circus moeten gaan.

A. Grunberg: liefde voor perversiteit en maskerade.
    Volgende (de Volkskrant, 05-09-2013, column door Arnon Grunberg):
  Beroepsoptimist

Wat de premier nauwelijks lukt, geloofwaardig optimistisch zijn, lukt Daan Roosegaarde, de laatste Zomergast van 2013, moeiteloos. Roosegaarde is beroepsoptimist. In Vrij Nederland vatte hij zijn credo samen: 'Flikker op met je mening, kom met een voorstel.'
    Misschien lijd ik aan een optimismetekort, maar een dergelijke overtuiging verraadt historische en psychologische naïviteit. De atoombom op Hiroshima was eerst een voorstel; ook tijdens de Wannseekonferenz in 1942 werden diverse voorstellen gedaan.

De waarde van de voorstellen van A. Grunberg: die van de atoombom en de holocaust  . Overigens zijn zowel de atoombom als de holocaust ontstaan vanuit het culturele denken waartoe A. Grunberg behoort - het Oud-Testamentische denken). En is, als haasje-over, de geest van A. Grunberg ook weer gevormd door die holocaust.
   Een beroepsoptimist moet uiteraard succesvol zijn en blijven, want optimisme zonder (materieel) succes noemen we een psychose.
    Roosegaardes optimisme komt voort uit de succesvolle verkoop van zijn eigen verfraaiingen.

A. Grunberg: een beroepscynicus moet uiteraard negatief blijven. Het succes van zijn negativisme komt voort uit de succesvolle verkoop van zijn eigen oud-testamentische psychoses, door hem en zijn de stamleden verkocht aan de rest van de wereld.
    Volgende (de Volkskrant, 18-09-2013, column door Arnon Grunberg):
   Misérabilisme

Allerlei verstandige en redelijke mensen roepen al jaren dat we minder zouden moeten consumeren. ...
    ... Waarom geloven mensen in die crisis ...
    De mens heeft grote moeite afscheid te nemen van zijn rancune. Politici zijn meesters in het uitbaten van die rancune.

A.Grunberg en zijn cultuurgenoten zit muurvast in hun rancune, en zijn meesters in het uitbaten van rancune ("Holocaust!!!"  ).
    Volgende (De Volkskrant, 23-09-2013, column door Arnon Grunberg):
  Verantwoordelijkheid

Dankzij Wouter Bos - afgelopen donderdag in de Volkskrant - weten we dat we niet moeten spreken over 'participatiemaatschappij' ...
    Vermoedelijk is onze samenleving te complex voor andere organisatievormen, maar het juk van de overheid herinnert ons er dagelijks aan dat wij incapabel en liefdeloos zijn.

A Grunberg en zijn cultuur zijn incapabel en liefdeloos - het Oude Testament is er een eeuwigdurende bewijs van.
    Volgende (de Volkskrant, 11-02-2014, column door Arnon Grunberg):
  Troep

In Hollands Maandblad schrijft Ton van Rietbergen, economisch geograaf, verbonden aan de Universiteit Utrecht: 'Het laatkapitalisme kenmerkt zich door een industriële productie die als voornaamste doel heeft ons troep te verkopen die we niet nodig hebben.'    ...
    Volgens Van Rietbergen is 'een van de belangrijkste inzichten van de moderne economische wetenschap' dat vanaf 25 duizend dollar (circa 18 duizend euro) inkomen per jaar ons geluk niet meer toeneemt.
    Ik ben benieuwd hoe Van Rietbergen de burger gaat dwingen genoegen te nemen met 18 duizend euro per jaar. Zeker is dat een econoom die beweert te weten welke troep wij wel en welke troep wij niet nodig hebben niet zozeer een econoom is als wel een gemankeerde tiran.

A. Grunberg: gemankeerde tiran. Zijn laatkapitalistische cultuurgenoten: uiterst geslaagde tirannen uitleg of detail .
    Volgende en voorlopig laatste (de Volkskrant, 06-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Slachtoffer

De televisiecritici in de Volkskrant en NRC Handelsblad waren enthousiast over Sunny Bergmans documentaire ... Maar er zit een scène in deze film ... VPRO-directeur Lennart van der Meulen vertelt dat hij zich als student gediscrimineerd voelde omdat hij voor D66 was.
    ... Van der Meulen legt een eigenaardigheid van onze cultuur bloot. ... Daarom wil iedereen dolgraag slachtoffer zijn. ...

A. Grunberg: dolgraag slachtoffer: "Holocaust!!!".
    Bemerk een sterke coherentie en consistentie in de opvattingen van, het zelfportret van,  A. Grunberg. Zoals blijkt uit onderstaande opsomming van de kernterminologie:
  Mensen met een andere mening:

... zijn moreel zelfgenoegzaam.
... doen oproepen om het denken stop te zetten in naam van de eigen opvatting.
... plegen heksenoproepen.
... hebben geen kennis.
... zijn dom.
... zijn als Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden.
... doen aan namedropping.
... zijn hystericus.
... zijn narcist.
... zijn snob.
... zijn historisch en psychologisch naïef.
... leiden naar atoombom en holocaust.
... lijden aan verval.
... doen niet aan analyse en hebben geen interessante observaties
... doen aan Schadenfreude.
... zijn charlatans
... zijn gemankeerde tirannen.

Al deze begrippen toegedacht aan anderen horen bij elkaar en staan voor een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Waaronder begrippen als zelfwaan, arrogantie, narcisme, enzovoort. Met als volgende zwart-witdenken, absolutistische denken, enzovoort. En als derde onzinnigheid, waanzin, gestoordheid enzovoort. En als nog wat hogere abstractires: superioriteitsdenken en idoelogiewaanzin. En tenslotte: zware emtionele gestoordheid en hysterie. En nog wat hoger: in alles zit kwaadaardigheid.
     En al deze begippen bij elkaar nemend, zijn ze een bijna perfecte lijst van de eigenschappen zoals bekend van het Oude Testament en de Joodse religie en cultuur.

    Dit is dus een bijna compleet zelfportret van een individuele en een culturele vorm van kwaadaardigheid - een soort "Portret van Dorian Gray"  .
    Meer van dit soort kwaadaardigheid hier  .


kopie van denkmethodes_zelfportret_grunberg_bronnen, maar de laatste is wel aangevuld.



Naar Denkmethodes  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .