WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid, joods: migratiefundamentalisme

.2010
 


 

Heet eeuwige leven | Jan Jessurun (1934-2010)

Kapitein der mariniers die de cultuurpaus van Nederland werd
NECROLOGIE, Peter de Waard op 13 juli '10, 00:00, bijgewerkt 13 juli '10, 11:24 (pag.7)

Tussentitel: Jessurun voerde verzelfstandiging van rijksmusea door
Het was niet de meest logische carričrestap, zo erkent ook zijn laatste echtgenote Mariet Willinge. Kapitein der Mariniers Jan Jessurun zou de cultuurpaus van Nederland worden op achtereenvolgens de ministeries van CRM, WVC, VWS en OCM. Hij zou ruim tien jaar directeur zijn van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en vijf jaar van de invloedrijke Raad voor Cultuur. Als iemand het gezicht was van de vierde macht in Nederland, was het Jan Jessurun.

Jessurun overleed op 26 juni in Utrecht op 76-jarige leeftijd. Hij werd geboren in een familie met een Portugees-Joodse achtergrond die de oorlog wist te overleven. In de jaren vijftig werd Jessurun marinier. Hij diende onder meer lange tijd in het toen roerige Nieuw-Guinea, waarvoor hij later nog het Herinneringskruis zou krijgen. In 1964 stapte hij over naar het bedrijfsleven. Hij werd hoofd nautische zaken bij rederij Van Ommeren – nu Vopak – in Rotterdam.

Mariet Willinge: ‘Hij had toen al een grote interesse in geschiedenis en bouwkunst. Daarnaast was hij dankzij zijn marinierscarričre een goed leider geworden die persoonlijk aandacht had voor iedereen. Maar dat hij in 1974 directeur Rijksmonumentenzorg werd, bleef een opvallende stap.’ Hier bereidde hij de centralisatie van de Monumentenzorg voor.

In 1985 werd hij plaatsvervangend directeur op het ministerie van VWC, waar hij twee jaar later hoofd van de dienst cultuur werd. Hij voerde hier de omstreden verzelfstandiging van de rijksmusea door. Van 1992 tot 1997 was hij plaatsvervangend secretaris-generaal en later secretaris-generaal op het ministerie van VWS.

In 1996 was Jessurun ook door staatssecretaris Aad Nuis benoemd tot de eerste directeur voor de Raad voor Cultuur, waarin verscheidene adviesorganisaties zoals de Raad voor de Kunst werden gebundeld. Hij had 800 miljoen gulden aan rijkssubsidies te verdelen, terwijl festivals, operagezelschappen, orkesten en muziekensembles, dans- en theatergroepen, bibliotheken, archieven, monumentenorganisaties en instellingen voor archeologie 1,9 miljard hadden aangevraagd. Jessurun raakte niet in paniek. ‘Dat er zoveel groeit en bloeit in Nederland is een aardige gedachte’, stelde hij in een interview met de Volkskrant.

Hij stond er niet om bekend dat hij iedereen naar de mond praatte. ‘In verschillende politiek controversiële zaken heb ik mijn zin gekregen, zoals het restauratiefonds en de oprichting van het Nederlands Architectuurinstituut’, stelde hij. Jessurun was ook mede-oprichter van Atana, die meer allochtonen in culturele functies wilde. ‘Het verbaast mij altijd dat we met zijn allen op vakantie gaan omdat we belangstelling hebben voor andere culturen, zoals die van Marokko en Tunesië, maar dat die belangstelling op de laatste vakantiedag weer ophoudt.’

In 2000 ging hij met pensioen, maar zijn werklust bleef. Hij zou tientallen functies in internationale, nationale en lokale culturele organisaties vervullen, waaronder het voorzitterschap van de Stichting Openstelling Paleis Soestdijk en de Stichting Beeld en Geluid. In 2008 werd slokdarmkanker bij hem geconstateerd. ‘De prognose was slecht, maar hij heeft nog anderhalf jaar kunnen leven’, aldus Willinge.

Peter de Waard

 

De Volkskrant, 22-07-2011, column door Arnon Grunberg

Noodhulp

Op woensdag stond in een hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad: 'Zelfs de PVV, de gedoogpartner van het VVD-CDA-kabinet die geen cent meer in ontwikkelingssamenwerking wil steken, maakt een uitzondering voor noodhulp.'
    Onze definitie van fatsoen: een uitzondering maken voor noodhulp.
    In hetzelfde commentaar werd gesteld dat er geen reden was cynisch te doen over de oproep aan het Nederlandse volk van de heer Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, om geld te geven ter bestrijding van de honger in Afrika.
    Noodhulp, hoe wenselijk ook, biedt geen structurele veranderingen. Knapens oproep is te vergelijken met de oproep van een politicus in 1944 om geld te geven aan het Rode Kruis opdat het in Auschwitz broodjes kaas kan uitdelen.
    Effectieve armoedebestrijding is het bevorderen van immigratie in westerse landen, maar de poorten van kamp Afrika moeten koste wat het kost gesloten blijven: liever Giro 555 dan een Afrikaan in de achtertuin.


De Volkskrant, 27-10-2011, column door Bert Wagendorp

Mauro

Tussentitel: Fritsma trok zich in paniek de laatste haren uit de kop

Een week of drie geleden verraste minister van Immigratie en Asiel Leers vriend en vijand met een interview in het blad Christen Democratische Verkenningen van het CDA. Daarin verklaarde hij dat migratie iets positiefs kon zijn.
    Het was lang geleden dat iemand in dit land zo'n stelling voor zijn rekening durfde te nemen, afgezien van mensenhandelaren en goedbetaalde werknemers in de asielindustrie.
    Maar dat uitgerekend de minister die bij voorkeur alle immigranten moet tegenhouden zo drastisch uit de hoek kwam, was schokkend. De overheersende mening in dit land is dat migratie iets positiefs kan zijn, maar dan toch vooral migratie die allochtonen doet terugkeren naar het land van herkomst.
    Maar dat bedoelde Gerd Leers niet, gezien de opmerking die alle grensbewakers helemaal rillingen van ontzetting bezorgde: 'We moeten weer de open samenleving maken, waarvan mensen het een voorrecht vinden om naartoe te komen.'
    Geert Wilders sloeg meteen schuimbekkend van woede aan het twitteren, PVV's immigratiespecialist Fritsma trok zich in paniek de laatste haren uit de kop en Maurice de Hond stelde vast dat Leers' uitlatingen het CDA weer een zetel hadden gekost en de PVV er een had opgeleverd.
    Tijdens het vragenuurtje van de Kamer, even later, haastte Leers zich te verklaren dat er misverstanden waren gerezen en verkeerde beelden waren ontstaan. Hij ging wel degelijk de immigratie te lijf. Bij diezelfde gelegendheid herinnerde Fritsma hem er nog even dreigend aan dat we 'kampten' met 'slechte terugkeercijfers'.
    Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker of het een met het ander heeft te maken, maar feit is dat Gerd Leers gisteren de terugkeercijfers in positieve zin beďnvloedde met zijn besluit dat Mauro Manuel moet terugkeren naar Angola. Ingeburgerd of niet en met Limburgs accent en al.
    Mauro is 18 geworden, en dat hij beter niet kunnen doen. Hij was welkom als pleegkind, maar moet als meerderjarige moven. En nu is hij dus, na het meisje Sahar, het nieuwe symbool van de onmenselijke kanten van ons asielbeleid.
    'Ik begrijp ook wel dat het voor Mauro niet leuk is', zei Sietse Fritsma - alleen voor zo'n opmerking zou je de man al dwingen terug te keren naar de zoutmijnen van Noordwest-Friesland, zodat hij zelf ook een bijdrage kan leveren aan zijn godvergeten terugkeercijfers.
    Volgens Gerd Leers heeft hij geen Regel X Sub Y kunnen vinden op grond waarvan hij Mauro een verblijfsvergunning zou kunnen geven. Daarom moest hij wel besluiten tot uitzetting.
    Geen humaniteit, maar regels; Gerd Leers moet er soms zelf ook bijna van janken.
    Zijn partijgenoot en immigratiewoordvoerder Raymond Kops ondertekende afgelopen zomer nog een brief aan Leers waarin de minister werd opgeroepen in de kwestie-Mauro gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Inmiddels is Kops van mening veranderd en steunt hij de minister - flexibiliteit van geest en principes is voor CDA-politici een hoofdvoorwaarde. Zeker nu de peilingen zo slecht zijn en de PVV het CDA leeg eet. In plaats van andersom, zoals de geniale politieke strateeg Maxime Verhagen had bedacht.
    De CDA-Kamerleden Ferrier en Koppejan hebben in Mauro Manuel weer even aanleiding gezien de neus aan het venster te steken. Zij vinden dat hij in Nederland mag blijven. Dinsdag stemt de Kamer over een wet die Mauro, en 800 soortgelijke gevallen, recht op een verblijfsvergunning zou geven.
    Ik ben nu al benieuwd naar wat Wilders gaat twitteren als dat voorstel dankzij de twee CDA'ers een meerderheid haalt.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Albanese cultuur  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .