De Volkskrant, 14-06-2013,  door THOMAS FRIEDMAN is columnist van The New York Times.

Vertaling: Leo Reijnen
.2010

Klokkenluider Snowden had zelf alarmbel nodig

De burgerrechten lijden meer onder nog een 9/11 dan onder de dataverzamelingen van de NSA.


Ik ben blij dat ik in een land woon waar de mensen alert zijn in het opkomen voor burgerrechten. Als ik echter de discussie volg over de onthulling van twee overheidsprogramma's gericht op het volgen van verdachte telefoongesprekken en e-mails van terroristen, vraag ik me wel af of zij die deze onthulling zo ondubbelzinnig verdedigen wel beseffen dat 9/11 echt gebeurd is - alsof overheidsinmenging in ons leven het enige is wat we te vrezen hebben en niet het binnendringen van mensen die in Jemen, Afghanistan en Pakistan complotten smeden om onze hoogste gebouwen te laten instorten of Amerikaanse verkeersvliegtuigen te laten neerstorten met bommen in ondergoed, tennisschoenen of printers.

Natuurlijk maak ik me wat privacy betreft zorgen over het misbruik dat de overheid kan maken van een programma dat is ontworpen om een tweede 9/11 te voorkomen; een misbruik dat tot dusver niet lijkt te hebben plaatsgevonden. Ik maak me echter meer zorgen over een tweede 9/11.

Dat ik me daarover meer zorgen maak, is niet omdat burgerrechten me niets kunnen schelen, maar omdat onze open samenleving mij van alles in Amerika het dierbaarst is en omdat ik denk dat als er nog één keer een 9/11 gebeurt - of, erger nog, een aanslag met nucleair materiaal - dat het einde zou kunnen betekenen van die open samenleving. Nog een 9/11, en ik vrees dat 99 procent van de Amerikanen tegen hun Congresleden zou zeggen: 'Doe alles wat nodig is, privacy kan doodvallen, maar zorg ervoor dat dit niet nog eens gebeurt.' Dat vrees ik nog het meest.

Daarom, zij het met zeer grote tegenzin, ben ik bereid de overheid te laten spitten in data op zoek naar verdachte patronen in telefoon- en e-mailverkeer - waarna een rechter nog toestemming moet geven om daadwerkelijk de inhoud ervan te bekijken, onder door het Congres vastgestelde richtlijnen - om te voorkomen dat er een dag komt waarop we, door angst gedreven, de overheid een vrijbrief geven om iedereen, elke e-mail, elk telefoongesprek, waar en wanneer dan ook te bekijken.

Ik geloof dus niet dat Edward Snowden, die al dit geheime materiaal heeft gelekt, een heldhaftige klokkenluider is. Ik denk dat Snowden zelf een klokkenluider nodig had: iemand die hem zou confronteren met het argument dat we niet meer in een wereld leven waarin de overheid haar burgers kan beschermen tegen echte, niet denkbeeldige dreigingen zonder gebruik te maken van enorme dataverzamelingen onder voortdurend rechterlijk toezicht. Ideaal is het niet, maar als er nog één aanslag op de schaal van 9/11 plaatsvindt, lijden de burgerrechten daar veel meer onder.

Compliment aan Andrew Sullivan die in zijn blog een link plaatste naar een essay van David Simon, de man achter The Wire van HBO. Simon slaat de spijker op zijn kop. Hij schrijft: 'Afgaand op de zwaar overdreven reacties, zou je denken dat de overheid meeluistert naar de geheimen van 200 miljoen Amerikanen. En je zou denken dat in plaats van een wettig gerechtelijk bevel, dat de onvermijdelijke consequentie is van wetgeving die we hebben aangenomen, er iets illegaals is ontdekt waarvoor de overheid zich moet schamen. Welnee... Vanuit de wet bekeken, is het enige nieuwe element de schaal waarop de FBI en de NSA blijkbaar proberen uit die informatie aanwijzingen te destilleren voor terrorismebestrijding... Ik besef dat het heel wat is, en ook eng, dat de overheid een database wil van alle telefoongesprekken. Het is ook eng dat overheden hun aandacht richten op internet. En het is ook eng dat uw mobieltje gps heeft... De vraag is niet of de daaruit voortkomende informatie bestaat. Dat is gewoon zo... Het gaat om een fundamentelere vraag: gebruikt de overheid die data voor de rechtmatige bescherming van de openbare veiligheid of op manieren die inbreuk maken op individuele vrijheden en de persoonlijke privacy, en dan ook nog eens zonder toezicht daarop. Daarover blijven The Guardian en zij die steen en been klagen rond deze quasi-onthulling van het Amerikaanse dataverzamelen opvallend stil. Er is niets bekend over daadwerkelijk misbruik.'

Ik moet er niet aan denken hoeveel echte inperkingen van onze prachtige open samenleving we zouden tolereren als er weer een aanslag van de omvang van 9/11 zou plaatsvinden. Die klok wil ik toch ook even luiden.Red.;  Als dit aanslag kan voorkomen, hoef je niets extra te doen na aanslag. Als dit aanslag niet kan voorkomen, heeft het helemaal geen zin.


 

Naar Cultuur, gelijkheid , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]