WERELD & DENKEN
 
 

Culturele gelijkheid, joods: religie

.2010


Invoering monothe´sme. Wrakende woestijngod. Stenen tafelen. Geboden. Zondebok, dat wilzegen: zonde afschuiven op god .Dus ook compassie: naastenliefde afschuiven op god -> joods individualisme (correctie: Jezus van Nazareth).

Grunberg: god dood -> moraal dood. Zie spreuk: God may forgive you your sins ... -> natuurlijk oorsprong van moraal door joden vervangen.

 

Het onderhouden "ideologie" leidt tot vele soorten van contradictie. De eerste soort is die van de interne contradictie: in de ideologie zelf zitten zaken die elkaar tegenspreken. Een oude en bekende is die van de Goede en Almachtige God. Het bestaan van Kwaad is onomstreden. Dan kan de God Goed zijn, of Almachtig, maar niet Goed Ún Almachtig - de christelijke theologische filosofen uit de Middeleeuwen hebben een kleine duizend jaar besteed (mede) aan dat probleem. De uitvinders van de Almachtige God, de Joden, hadden dat probleem niet aangezien hun God niet Goed is. Maar dat leidt naar een andere fundamentele denkfout: het cynisme.

Zie religie, superioriteit => .


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .