De Volkskrant, 20-09-2013, door Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken .2010

Overheid kan niet elke grasspriet bijknippen

De ontwikkeling naar meer participatie is niet links of rechts, niet van arm of rijk, niet van stad of platteland.


Wanneer verschillende maatschappelijke bewegingen dezelfde kant op gaan werken, kan er echt iets gebeuren. Hier zijn drie bewegingen van de laatste decennia.

Mensen zijn steeds hogeropgeleid en weerbaarder geworden. Kort na de Tweede Wereldoorlog volgde 5 procent van de bevolking hoger onderwijs, nu bijna 50 procent. Mensen kunnen en willen veel doen, en hebben daar ook de tijd voor.

De traditionele vormen van maatschappelijk middenveld zijn nooit verdwenen, maar zijn wel geprofessionaliseerd en in schaal vergroot; waar een schoolbestuur ooit uit een groep welwillende ouders bestond bestuurt OMO ('Ons Middelbaar Onderwijs') nu de halve provincie Brabant, de woningbouwcorporatie is geen buurtinitiatief meer maar een bedrijf, en de coŲperatieve verzekering 'Ons Belang' is een multinationale verzekeraar geworden. Het zou onzinnig zijn alle woningcorporaties, schoolbesturen, zorgverzekeraars en pensioenfondsen weer op te knippen tot de amateurverenigingen die ze een eeuw geleden waren, maar daar waar zij ooit ontstonden kunnen nieuwe verbanden groeien.

En ten slotte, de derde ontwikkeling: de overheid zal de komende decennia het geld niet hebben om tot de laatste grasspriet elk plantsoen bij te knippen, en de vrijetijdsbesteding voor elke oudere te organiseren.

Kort gezegd: mensen kunnen meer doen, willen meer doen, en er is de ruimte en behoefte dat ze meer doen.

Doordat deze trends trage bewegingen zijn, niet van vandaag of gisteren, is er geen revolutie gaande maar een langzame evolutie. Het begrip 'participatiesamenleving' werd al in 1991 door Wim Kok gesmeed in een artikel in de NRC: 'Wij zitten in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving'. Sindsdien komt het terug in het gedachtengoed van christen-democraten, sociaal-democraten en liberalen. In principe is het idee niet links of rechts (dat kan het wel worden door de manier waarop het wordt ingevuld).

Het kabinet zal de komende jaren op verschillende manieren de beweging naar de participatiesamenleving inpassen. De grootste ontwikkeling in het binnenlands bestuur in de laatste decennia is dat een pakket van verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en sociale zekerheid verhuist van het Rijk naar de gemeenten.

De bestuurslaag die het best in staat is bij mensen thuis te komen, mensen in de ogen te kijken, krijgt daarmee de taak om in een huishouden waar veelal verschillende problemen tegelijk spelen de beste ondersteuning te verlenen.

In het ene geval kan de ondersteuning beperkt zijn, omdat mensen zelf, mogelijk met steun van familie of omgeving, in staat zijn zaken op te lossen. En zo af en toe moet er meer gebeuren. Waar nu nog in een huishouden, juist op het moment dat het moeilijk gaat, verschillende hulpverleners van verschillende instanties, allemaal met hun eigen regels en formulieren over de vloer komen, zal straks in principe ťťn persoon kwartier komen maken, en uitgaan van wat mensen zelf nodig hebben. Bij experimenten in bijvoorbeeld Eindhoven, in Delft, in Almere en in Ten Boer, hebben we kunnen zien hoe goed dat nu al werkt.

Een andere ontwikkeling die doorzet is die welke wordt aangeduid als 'doe-democratie'. In nieuwbouwwijken, in dorpse kernen, in oude stadscentra komen spontaan groepen inwoners bij elkaar om een clubhuis te starten, een bibliotheek of een speeltuin op te zetten of de straat te renoveren. Pas in een later stadium kloppen ze aan bij de gemeente voor enige steun, of soms alleen voor de ruimte om hun initiatief te kunnen doorzetten. Waar gemeenten voorheen spraken van 'burgerparticipatie' kun je nu beter spreken van 'overheidsparticipatie': de burgers doen het, en de overheid kan soms een steentje bijdragen.

Zoals gezegd: de ontwikkeling is niet links of rechts, niet van de stad of het platteland, niet van arm of rijk. Maar zoals Wim Kok in 1991 al zei: 'Niet doorslaan naar een maatschappij waar mensen aan hun lot worden overgelaten (...) Tussen de verbrokkeling in rechts geregeerde landen en de wat weggevallen betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij ons is een derde weg nodig: emancipatie in solidariteit.' De overheid moet ruimte maken waar het kan, loslaten in vertrouwen dat de burgers zelf weten hoe ze het hebben willen, onnodige regels schrappen, niet alles willen controleren, diversiteit van oplossingen toestaan.

Maar er zullen altijd situaties blijven waar mensen het totaal niet zien zitten, waar het ze over de schoenen loopt, niet elk mens is mondig en vaardig, en niet iedereen heeft het geluk dat vrienden of familie bijspringen, en dan moet er altijd de achtervang zijn dat de overheid volledig klaarstaat om te zorgen dat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden. Dit is voor mij ook persoonlijk cruciaal.

Het zal de komende jaren zoeken zijn naar een goed evenwicht, en het wordt een hele klus om het allemaal te organiseren. Maar de beweging is een goede: het vergroten van de vrijheid van mensen, uitgaan van onderlinge solidariteit, ondersteunen van wat mensen kunnen en willen in plaats van ze alles uit handen te nemen.

Nu nog een mooier woord verzinnen dan het lange ambtelijke woord participatiesamenleving.Reacties:

JAvW
Jaja Plasterk, PvdA participatie was niet lang geleden vrouwen aan een betaalde baan en 'professionalisering' van de samenleving. Nu is participatie terug naar het aanrecht? Politici en spindoctors, advocaten en bankiers, het neoliberalisme is een kankergezwel in de samenleving. De volgende verkiezingen, minister, ik kan niet wachten.


Aan het laden ...

22/09/13 13:40
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
MvZ
Ook zoiets, ernst van ADHD onderschatten. Zonder medicatie kunnen zelfs voortreffelijke ouders, na heel veel opvoedtraining, niet voorkomen dat zoon met ADHD af en toe de ouders zeer hardhandig pakt in de tienerleeftijd. Ik ken dat vanuit mijn vrijwilligerswerk voor kinderen met mentale problemen - je luistert alleen, behandelen kunnen alleen deskundigen hoor, GGZ dus. Zie petities24.com. Moeder blijft de hele week thuis, anders kan het kind opgenomen worden. PvdA brengt vrouwen naar aanrecht!!!


Aan het laden ...

22/09/13 10:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
MvZ
Even kijken hoe het gaat...je hebt een kind met autisme.Zoals Daniel TAmmet, die Plasterk eens bij P@W ontmoette, leuke kerel. Mits heel goed begeleid, want als ze kind zijn en er hyperactief bij zijn, dan haten alle mensen of de ouders, of als hij veel groter is de jongen ook. Niemand helpt, alleen GGZ of de ver gespecialiseerde onderwijsbegeleider. Resultaat=bij hulp toch 'n lieve jongen als Daniel. Maar ouders staan alleen zonder deskundigen. GGZ gaat uit verzekering, ook bij schizofrenie!


Aan het laden ...

22/09/13 10:48
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Parpleu Dat wat u nu doet is verblindend. Doen alsof de grote partijen geen deelbelangen steunen is juist de schijn die men al jaren ophoudt. Daarom gaan mensen aan de onderkant ook nog maar amper stemmen, je ziet het ook nu in Duitsland. Er is namelijk niet een partij die hun belangen dient die ooit in de regering komt. De bovenkant is sterk en het middenveld zo groot dat die aan de onderkant weinig boodschap hebben. Denken dat de elite een boodschap heeft aan de onderkant is je kop in het zand


Aan het laden ...

22/09/13 09:27
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
BertNijhof
Neem het Ronald niet kwalijk, want vanuit zijn ivoren torentje heeft hij geen idee, wat het betekent om niet te kunnen participeren. De man heeft zijn hele leven meer dan een ton verdient, vroeger terecht misschien, maar nu is het de zoveelste slogans en dogma's mummelende politicus.


Aan het laden ...

22/09/13 00:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heerjansdammertje
Beste Amynta . . Bedant voor de correctie, maar voor mij is het zonneklaar hoe u erover denkt. (correctie dus niet nodig). . . Fijn weekend.


Aan het laden ...

22/09/13 00:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Lona7
Is het trouwens iemand opgevallen hoe denigrerend de titel is? Niemand heeft ooit kolderieke handelingen van de overheid verwacht. Verder zijn zijn voorstellen oude wijn in een nieuwe zak, zie reactie JEVERS over burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk dat nu enerzijds belachelijk wordt gemaakt maar tegelijkertijd verplicht. Kan het nog gekker worden!


Aan het laden ...

21/09/13 19:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Papa Yabo
De suggestie die Plasterk en zijn trawanten in het kabinetje wekken dat het land bestaat uit mensen die op hun luie kont blijven zitten terwijl buren en familieleden liggen te verkommeren, is op het criminele af. Het zal wel een kwestie zijn van, hoe de waard is, vertrouwt hij zijn gasten...


Aan het laden ...

21/09/13 14:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Amynta van Maasland
Correctie reactie 21/09/13 09:25, Maar de overheid dient er wel voor te zorgen dat zieken en ouderen door geldgebrek 'niet' buiten de samenleving komen te staan en zonder fatsoenlijke zorg in een vervuild huis verkommeren.


Aan het laden ...

21/09/13 13:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
PietKonings
Ik zal maar eens vrienden gaan maken. Ik leef graag solitair,ook maar opgeven.


Aan het laden ...

21/09/13 11:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heerjansdammertje
Ooster-H . . Helaas, hier ook. In de hele gemeente gaan alle bibliotheken dicht. Nou niet helemaal, er komt een of ander febokrokettenlasysteem, dat met veel egards en misplaatste hypocretie wordt gepresenteerd als zijnde heel wat.


Aan het laden ...

21/09/13 11:19
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Rijntje de Vos
Nederland is in ontbindende staat gebracht door het gebral van Rutte en Samsom. D66 en CU willen helpen met wegkijken van armoede en bijstand Jette Kleinsma zal hun wel inleiden in deze. Iedereen naar de voedselbank.


Aan het laden ...

21/09/13 11:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Amynta van Maasland
Vervolg. En dat de gemeente bij de mensen thuiskomt en die mensen in de ogen kijkt om daarna de beste ondersteuning te verlenen, is ook een sprookje. In onze gemeente kregen zorgbehoevenden een telefoontje van een onbekend persoon. Die deelde je mee dat je vanaf nu veel minder hulp zou krijgen en dat je voor de rest maar bij familie en buren aan moest kloppen. Wie opmerkte geen steun van familie of buren te hebben, sprak tegen dovemansoren. Gekort en daarmee basta! Zo gaat het in werkelijkheid.


Aan het laden ...

21/09/13 10:23
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Amynta van Maasland
Bij mijn weten heeft de overheid nooit gezorgd voor de vrijetijdsbesteding van elke oudere, zoals de heer Plaskerk bij zijn derde punt doet voorkomen. En dat verlangt ook niemand. Maar de overheid dient er wel voor te zorgen dat zieken en ouderen door geldgebrek buiten de samenleving komen te staan en zonder fatsoenlijke zorg in een vervuild huis verkommeren. Want dat is wat er op dit moment speelt. Dat de PvdA dit beleid van afbraak van onze beschaving schaamteloos steunt, is hemeltergend.


Aan het laden ...

21/09/13 09:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Parpleu
@peperbel'Het grootste probleem met de huidige maatschappij is, dat men te egoÔstisch en verdeeld is.'Juist. Twee dingen goed begrijpen. Dat komt op de eerste plaats omdat de grote stromingen/partijen geen coherente politieke visies meer presenteren, en op de tweede plaats door de vreselijke opkomst van partijen die enkel deelbelangen representeren. Dat splitst de samen tot op het bot. Om te zwijgen van antipolitieke bewegingen die enkel opjutten, schreeuwen en overal tegen zijn. . Ikke-denken.


Aan het laden ...

21/09/13 09:12
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Ooster-H
Bibliotheken als voorbeeld nemen is echt wel het toppunt van dommigheid. Overal moeten de biebs dicht door bezuiniging en dan zegt deze man zoiets, wat een kletskoek. Net als babbelen over educatie, cultuur, onderwijs... Hou maar op als de plaatselijke bibliotheek zelfs al dicht moet. Dat een PvdA minister een beleid uitvoert dat juist helemaal indruist tegen de 'verheffing van het volk' is diep, diep bedroevend. Het illustreert helaas de teloorgang van de PvdA.


Aan het laden ...

21/09/13 03:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
keuleniscool
Ambtenaren mogen niet werken ! . Alleen regelen en controleren . . Maar dan moet minstens de helft eruit ! . Want ze storen echt . . Een ambtenaar met een bezem of hamer wordt nooit wat .


Aan het laden ...

20/09/13 23:54
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
pepperbel
Mijn geluk is dat ik weet dat ik ooit dood ga en er daarna niets mťťr is, dan hetgeen alles bij elkaar houd (men noemt het het quark deeltje), om vervolgens weer samen te klonteren tot een ander iets in het heelal. . Ik kan via het internet de gehele wereld zien op mijn scherm maar ik kan maar op ťťn plek tegelijk zijn, of dat ik nu 1 euro of een biljoen euro heb ik kan met beide evenveel doen, namelijk uitgeven aan iets anders maar ik word daar niet vrolijker van.


Aan het laden ...

20/09/13 23:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
pepperbel
Terwijl het land opgebouwd door hun ouders en grotouders steeds verder word uitgehold en vernield word door enkele witteboord kapitalisten die je nooit te zien krijgt, nog dat je er ooit iets van hoort. . En veilig in hun huizen op plekken in deze Wereld waar het gewone volk nog steeds slaaf is en de voeten schoon likt van het waarvan ze eens in de zoveel tijd een bot krijgen toegeworpen. . Het leuke van dit verhaal is dat alle regeringen na WOI hier aan meewerken en hebben meegewerkt.


Aan het laden ...

20/09/13 23:38
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
pepperbel
Dit "Kort na de Tweede Wereldoorlog volgde 5 procent van de bevolking hoger onderwijs, nu bijna 50 procent. " want op heden is elke middelbare scholier als slimmer dan Albert Einstein in zijn tijd. . . Het grootste probleem met de huidige maatschappij is, dat men te egoÔstisch en verdeeld is. . . De ene helft neukt, zuipt, rookt en is gedrogeerd omdat zij het kunnen betalen of het weghalen bij de zwakkeren. . De andere helft zit elk wekend in een stadion sport te kijken om te vechten achteraf.


Aan het laden ...

20/09/13 23:32Parpleu
Oja en als dat partijtje van je wil hervormen, geef dat voor de verkiezingen eens helder handen en voeten, ipv, al bakzeil halend aan het handje van de neo-liberalen een soort van nieuwe 'koers' presenteren. Bah.


Aan het laden ...

20/09/13 22:59
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Parpleu
Wartaal van plasterk. Bezuinigen aan de onderkant afdekken met zo'n CDA sausje van elkaar bijstaan, burenhulp, en gristelijk gezeik. Bezuinig eens aan de bovenkant, breng de menselijke maat terug in salarissen in zogenaamde geprivatiseerde publieke sectoren.Denkt u werkelijk dat we hier in dit land van lotje getikt zijn ofzo. En leg dat JSF verhaal maar eens uit aan de kiezer. De ongeloofwaardigheid spat er vanaf.


Aan het laden ...

20/09/13 22:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
BertNijhof
Plasterk spreekt zichzelf tegen. Het geprivatiseerde middenveld wordt toegejuicht om zijn schaalvergroting, centralisatie en grootsheidswaan (speculatie en Masarati's) en de overheid moet zo nodig decentraliseren om dichter bij de burger te komen. Waarom geldt dat niet voor de geprivatiseerde overheidstaken? De burgers loslaten? Ja zeker om ze weer te laten uitbuiten door de financiŽle sector met legio lease, woekerpolissen en tophypotheken. Ik wil een integere man als Drees terug!


Aan het laden ...

20/09/13 22:21
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
dim
Wel erg onbeschoft om al die harde ingrepen van de overheid als 'grassprieten' te verkopen?? De overheid doet heel veel niet wat ze zou horen te doen, en doet heel veel overbodigs. . Bovendien: Veel burgers willen best grassprieten knippen, denk ik, maar dat wordt niet bepaald aangemoedigd over het algemeen als die burgers dan wat meer zeggenschap over 'hun' groen willen.


Aan het laden ...

20/09/13 20:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Stimulatie is ook zo een grondbegrip van de PvdA. Mensen aan de bovenkant worden gestimuleerd door belastingkortingen die aan de onderkant door het nog verder verlagen van hun inkomen. Ooit dachten we mensen te verlichten , te verheffen zo u wil maar wat het voortgebracht heeft is vele malen erger dan de oorsprong. De uit de stront getrokken PvdA-ers voelen zich zo zeer verheven dat ze denken de verlichting zelf te zijn. In plaats daarvan tasten ze hevig in het duister. De arrogantie ten top.


Aan het laden ...

20/09/13 20:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Parpleu
Plasterk wordt trouwens bedankt. Dit was het laatste zetje dat nodig was om de partij van de arbeid definitief, onherroepelijk gedag te zeggen. Op naar de SP.


Aan het laden ...

20/09/13 20:11
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Jonggrijs
Participatie hoorde ik gisteren van Samsom is dat mijn kinderen en hun broedselen mij straks moeten helpen,, lekker gezellig sociaal samen onder een dak met de warme groeten van Diederik. . Beste Diederik,, als ik door mij kinderen moet opgevangen worden gaat jouw stropdas om je edele delen en blijf ik eraan trekken,, niet omdat ik een hekel aan mijn -klein-kinderen heb,,.


Aan het laden ...

20/09/13 19:21
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Dales
Beste Ronald, . Ik kan je verhaal goed volgen. Maar hoe moet ik dat verhaal plaatsen tegenover de volgende zaken: . - iedereen doet mee, maar mensen in de bijstand worden toch weer gekort; . - je plannen voor schaalvergroting van provincies en gemeenten staan toch haaks op participatie? . Is je pleidooi niet ook een pleidooi voor een referendum over een in achterkamertjes tot stand gekomen regeerakkoord? . Dan wordt participeren echt participeren!


Aan het laden ...

20/09/13 18:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Jerry Mager
Plasterk doet de Troonrede nogeens dunnetjes over, met dezelfde trucs. Prachtig: het maatschappelijk middenveld is geprofessionaliseerd. Jazeker, in het zakkenrollen en beurzensnijden. Hij haalt Kok er nog bij ook. De gotspe, Kok schudde eerst alle veren van ůns af en daarna werden en worden we geplukt. Deze PvdA'ers - m.n. Samsam, Plasterk en Spekman zijn fenomeentjes - Asscher is een klasse apart: die heeft het razendsnel geleerd. Zeer benieuwd hoe ze straks de kiezer gaan paaien.


Aan het laden ...

20/09/13 18:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
QuarterH
Wat betreft alinea 3: Maar zolang die zgn. professionele bestuurders van school, woningcorporatie en in de zorg zonder enige scrupules het geld over de balk smijten dan wel in hun eigen zak steken en daarvoor niet eens aangepakt (kunnen) worden, moet je niet verbaasd zijn dat burgers even geen zin hebben in die participatie. Pak asociale zakkenvullers aan en je zult eens zien hoeveel meer zin gewone burgers hebben in leuk participerend samenleven...


Aan het laden ...

20/09/13 18:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
FMMH
De overheid kan niet elke grasspriet knippen. Maar ze zou wel kunnen luisteren naar vvd-er en oud minister van financiŽn Witteveen en naar vele andere economen. Ze zou werklozen aan het werk kunnen zetten en voorkomen dat bedrijven failliet gaan door vraaguitval. De overheid moet niet sparen als iedereen dat doet, maar nuttig stimuleren. Ondanks een record lage rente doet ze dat niet, want dat vloekt met de neoliberale ideologie van een kleine overheid en vrije marktwerking. Colijn op herhaling.


Aan het laden ...

20/09/13 17:59
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
DakotaDC3
Ronald hoort in het onderzoekslaboratorium .Politiek hoort niet bij hem. Hij doet er beter aan de strijd tegen dodelijke en slopende ziekten weer op te pakken.


Aan het laden ...

20/09/13 17:48
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
pahs
Wat mij o.a. tegenstaat aan dit soort verhalen is dat het uitgaat van de aanname dat mensen er zijn voor de organisatie. Andersom ligt echt meer voor de hand, de organisatie is er ten dienste van maatschappij. Daar betalen we ook voor. Als u dat anders wilt, meneer Plasterk, moet u eerst van deze verkeerde aanname af. Mocht u toch volharden doet u er goed aan belasting af te schaffen zodat we ook een kans hebben elkaar te helpen i.p.v. een disfunctionerend systeem te spekken.


Aan het laden ...

20/09/13 17:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
martinel
Vanaf nu ben ik burger-en participatie ongehoorzaam! Laat de camera's maar draaien haha. Gelukkig nooit van mijn leven PvdA gestemd. Maar morgen sta ik met SP op het Beursplein.


Aan het laden ...

20/09/13 17:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Nog1
'Het zou onzinnig zijn alle woningcorporaties, schoolbesturen, zorgverzekeraars en pensioenfondsen weer op te knippen tot de amateurverenigingen die ze een eeuw geleden waren' . . Waarom is dat onzinnig? Ze deden het werk beter en goedkoper, er zijn dan alleen wat minder baantjes voor ex-politici.


Aan het laden ...

20/09/13 16:55
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
LuiTuig
Wij willen heus niet dat de overheid elke grasspriet bijknipt. Echter, er wordt nu van ons verwacht dat we het hele veld zelf maaien, om vervolgens alsnog te betalen alsof de overheid elke grasspriet bijknipt.


Aan het laden ...

20/09/13 16:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
mr. carel
Plassterk is evenals zijn PVDA de weg kwijt, het spoor bijster. Het vergroten van de vrijheid van mensen. Een gotspe. De PVDA heeft slechts een doel: het vergroten van het staatssocialsme. Kijk naar alle grote steden waar de PVDA het monopolie had: slechts een doel: zo veel mogelijk mensen afhankelijk en dus onderhorig aan links illusiebeleid maken. Dat zegt de moslimbaard van Plassterk.


Aan het laden ...

20/09/13 16:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
MollySweet
Allemaal mooi, maar wanneer komt er eens een serieus geluid uit de politiek over onze veiligheid? Schijnbaar is het niet meer genoeg om bijvoorbeeld aangifte van bedreiging met geweld door een ex-vriendje te doen; een maand erna, zonder dat er iets is gebeurd, kan dat vriendje alsnog die arme meid ongestoord om zeep helpen. En ga zo maar door. Ik voel mij echt niet meer veilig in dit land, en ik ben niet de enige. Ik ben gewoon simpelweg bang. En dat schijnt onzin te zijn. Tja.


Aan het laden ...

20/09/13 16:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Rijntje de Vos
Wat een dťdain naar de bevolking van, wordt steeds gladder als het maar van het bordje van de overheid af is. Als hij maar kan blijven zitten geldt overigens voor al die lieden.


Aan het laden ...

20/09/13 16:11
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
FMMH
Sinds 1991 zijn ook wereldwijd belastingparadijzen explosief gegroeid, in aantal en vermogen. Ze liggen misschien wat ver weg om er in te kunnen participeren, of is dat laatste misschien niet de bedoeling?


Aan het laden ...

20/09/13 15:50

jevers
willemZet. Inderdaad heel erg mooi. En daarom is het zo kwetsend/schofferend dat de politiek zegt dat we een participatiesamenleving moeten worden terwijl we dat al zolang zijn. Ze moeten gewoon eerlijk zeggen dat er heel veel bezuinigd wordt. Ze willen een slecht beleid met holle, valse kreten mooi praten.


Aan het laden ...

20/09/13 15:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
smytrey
Burgerlijke ongehoorzaamheid, begonnen met vrijwillig opgeven van mijn stemrecht en stoppen met roken en auto rijden. Heerlijk gevoel te weten dat ik de overheidskas niet meer extra spek. Ik ben niet altijd tevreden over hoe de spelregels telkens veranderd worden en onze overheid vooral door laffe politici gekenmerkt wordt, die liever pappen en nathouden dan zaken echt, links- of rechtsom, aan te pakken. Ik betaal soms te weinig belasting yeah baby! en ook bedrijven die naaien: tit for


Aan het laden ...

20/09/13 15:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
annedirk
Ten eerste: er is weinig steun/ draagvlak dankzij de onbetrouwbare koers die uw PVDA deze dagen voert. . Ten tweede; de maatschappij is veranderd, participatie was vroeger, in dorpskernen en grote families waar lasten verdeeld konden worden. Nu is de maatschappij geÔndividualiseerd en is het niet vanzelfsprekend dat kinderen om de hoek wonen en buren elkaar kennen. . Grappig dat de overheid daar wel op in speelt middels burendagspotjes. . Ten derde; vrouwen moeten het zeker weer oplossen.


Aan het laden ...

20/09/13 15:04
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Ether
Ik wil graag het voorbeeld van Griekenland in brengen. Daar zijn, dankzij de crisis, vele burgerinitiatieven ontstaan. Bijvoorbeeld, de boeren verkopen direct aan de burgers.Weg met de tussenhandel. Het is zo'n grote succes dat de overheid de beweging moet toestaan en ook nog volgen. Fantastisch, niet?


Aan het laden ...

20/09/13 15:01
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Parpleu
Over bijknippen gesproken, kan die baard bijgeknipt? Ik doe het gratis. En partici-peer en partici-appels kun je niet met elkaar vergelijken he. Het is fijn participeren vanuit de grachtengordel.


Aan het laden ...

20/09/13 15:01
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Ether
De timing om deze visie te promoten is gek, toch?. Als het goed gaat, neem je voorzorgmaatregelen voor als het slechter gaat. De participatiemaatschappij v. Kok hield ook in dat er voorwaarden werden geschapen mn voor vrouwen,om te gaan werken = deelnemen(via kinderopvang). Het geld is nu op en vrouwen zijn als eerste de dupe. Stoppen met werken om voor kids, grassprietjes en ouderen te zorgen. Mannen blijven werken natuurlijk. Ik roep vrouwen op tot burgerlijk ongehoorzaamheid.


Aan het laden ...

20/09/13 14:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heraclitus
'De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen.' Nu begrijp ik de betekenis van uw baard. Ik had die eerst ingeschat op een ietsistische variant op de islamitische en joodse baard. Maar kennelijk staat die symbool voor niet-verwijderde sprieten. Goed statement, Ronald! En laat die baard groeien tot u erover struikelt. Al denk ik dat het kabinet waarvan u deel uitmaakt wegens opheffing van de PvdA dan al niet meer bestaat.


Aan het laden ...

20/09/13 14:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
willemZet
Beste Ronald, gelukkig zijn er hondduizenden die nog wŤl willen meedenken en meedoen. Die een Ťchte liefde hebben voor hun stad, wijk of buurt. En die wŤl enthousiast en gemotiveerd in het leven staan. . In mijn stad Deventer hebben wij al sinds 1991 dus ver voor de crisis, een gestructureerd en activerend samenwerkingsverband, waarin honderden bewoners zich per wijk organiseren. . Google eens op "Deventer Wijkaanpak" en er gaat een hoopvolle wereld voor je open. . Neem eens een half uurtje!


Aan het laden ...

20/09/13 14:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
ReMe
Jaren geleden zei een leraar mij dat ik mij niet als hulpouder moest aanmelden, omdat de overheid zou profiteren van vrijwilligerswerk terwijl het eigenlijk betaald werk is. In mijn visie heeft ze gelijk gekregen...


Aan het laden ...

20/09/13 14:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
toshiba
Fundamenteel onjuiste stellingname. Er zijn meerdere landen die een actieve overheid en uitgebreid sociaal systeem, terwijl dit niet ten koste gaat van de overheidsfinancien. Denk aan Zweden en Noorwegen. . Wat de PVDA weigert te doen is de structurele hervormingen door te voeren die zo nodig zijn, zoals overhead in gezondheidszorg en hypotheekrente aftrek. Daar zitten miljarden euro's in verstopt. Dus ga aan je werk plasterk


Aan het laden ...

20/09/13 14:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Lieve schat
Raar dat iets, wat zogezegd van 'onderen' komt, voor de overheid zo'n grote klus is om te organiseren. Klinkt mij gewoon als bezuinigen in de oren.


Aan het laden ...

20/09/13 14:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
jevers
Het is de neoliberale politiek die richting gegeven heeft aan ieder voor zich en afbraak van alle burgerinitiatieven. Daar is uit voortgekomen dat je voor elke zucht dient te betalen. Niets voor niets. Dat zie je nu overal in terug.Het gaat niet om de patiŽnt maar het gaat erom hoeveel de patiŽnt de samenleving kost.Het gaat niet om de oudere maar hoeveel de oudere de samenleving kost.Het gaat niet om de asielzoeker maar hoeveel de asielzoeker de samenleving kost.Met dank aan de neoliberalisme.


Aan het laden ...

20/09/13 14:05
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
MarkHuisman
Wat Plasterk doet is vergelijkbaar met een inbreker die je huis leeg haalt en dan zegt: zo, dat staat veel mooier. Dat huis van je, dat stond maar vol troep, daar heb ik je mooi van afgeholpen. En je hebt het misschien nog niet helemaal door maar dit is echt veel beter voor je. Bovendien voldoet het veel meer aan de huidige trend van minimalisme. Alleen nog even een mooier woord verzinnen voor minimalisme.


Aan het laden ...

20/09/13 14:01
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Abelard
Plasterks verhaal doet mij denken aan zijn en mijn studententijd [1980]. Wij waren lid van een linkse studentenvereniging waar ook werkende jongeren lid konden zijn. Maar de leuke activiteiten, waardoor je 'participeerde' begonnen pas na 10 uur 's avonds. Als werkende jongeren langzaam hun bed moesten opzoeken. Ook toen al werd door linkse studentjes de participatie gepredikt, maar was er in praktijk sprake van uitsluiting en exclusiviteit. Sommige dingen veranderen nooit.


Aan het laden ...

20/09/13 13:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
ontdekker1936
Politiek NL is de Vijand van NL. . Zij zit in een Bel van Waanzin wat blijkt klaarblijkelijk uit woord en daad. . Zij wordt beschreven door Gulliver de Engelse Scheepsarts.


Aan het laden ...

20/09/13 13:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
jevers
vervolg-de mensen wilden dus graag op vrijwillige basis participeren maar het mocht niet van de politiek. Die stak er een stokje voor.In die tijd werden ook wijken helemaal aangepakt en verfraaid door burgerinitiatieven.Men was enthousiast.Maar de politiek liet hetniet toe,wilde er helemaal niets in investeren.Zo liggen de feiten meneer Plasterk en medekabinetsleden.U draait de hele zaak om. et als doel: dat we nu de billen van onze buren en ouders moeten gaan wassen, want personeel is ontslagen


Aan het laden ...

20/09/13 13:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Abelard
Waarom eigenlijk zou het 'onzinnig zijn alle woningcorporaties, schoolbesturen, zorgverzekeraars en pensioenfondsen weer op te knippen tot de amateurverenigingen die ze een eeuw geleden waren'? Ten eerste waren vele verre van amateuristisch, ten tweede was dat geen eeuw, maar enkele decennnia geleden, ten derde is die schaalvergroting mede oorzaak van de huidige problemen. Schaalverkleining: waarom durft Plasterk daar geen pleidooi voor te geven?


Aan het laden ...

20/09/13 13:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Abelard
@Krabbestamp: die platte thuiszorgorganisaties zijn niet een gevolg van de geldkraan dichtdraaien, maar van onvrede met die gefuseerde en deels geprivatiseerde zorgorganisaties met stijgende vaste kosten voor grote gebouwen en managementlagen en enorme bureaucratie. U doet alsof het beleid van de afgelopen kabinetten dit soort initiatieven hebben gestimuleerd. Maar het was de wal die het schip keerde.


Aan het laden ...

20/09/13 13:29
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
jevers
Vervolg- De rechtse politiek van na 2000 hebben burgerinitiatieven in de kiem gesmoord omdat ze daar niet in wilden investeren. Als je alleen al kijkt naar natuur-en milieu educatie in de negentiger jaren. Voornamelijk vrijwilligers werk. Bloeide enorm. Door vrijwilligers werden bijna alle basisschoolkinderen natuurlessen in de natuur gegeven. Allochtone vrouwen werden erbij betrokken. Kortom een succesverhaal! Werd afgebroken door de rechtse kabinetten als zijnde een foute linkse hobby.


Aan het laden ...

20/09/13 13:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
lucasrem
In dorpjes kan je dit wel invoeren, maar in de stad gaat dat nooit werken. Wel zeer goed dat de overheid zich langzaam terug gaat trekken, alleen zal er wel een oplossing voor de steden gevonden moeten worden.


Aan het laden ...

20/09/13 13:25jevers
Ik vind dit ronduit schofferend.Er werd en wordt zo ontzettende veel vrijwilligers werk gedaan.Al decennia ben ik vrijwilliger,tussen al die vrijwilligers.Altijd al hebben mensen hun buren en/of ouders geholpen met boodschappen doen, administratie, vervoer, oppassen, etc.Nu doet het kabinet ineens of dat niet zo is. Buurtinitiatieven zijn er ook al tientallen jaren.Daar werd in de negentiger jaren in geÔnvesteerd.Toen kwamen de rechtse kabinetten en werd het als linkse hobby afgeserveerd.


Aan het laden ...

20/09/13 13:20
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
brulboei1
De overheid laat de burger volledig in de steek en doen weinig tot helelmaal niets.


Aan het laden ...

20/09/13 13:12
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
EenOog
2|2 ..., de Europese transfer unie waarbij we geld overmaken om de PIGS landen in een wurggreep te houden, inefficiŽnte ontwikkeling samenwerking waarbij voornamelijk corrupt bestuur en professionals er beter van worden en het subsidiŽren van Europese en Nederlandse banken


Aan het laden ...

20/09/13 13:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
aba4567nen
@gepe U bent een man of vrouw met visie.


Aan het laden ...

20/09/13 13:09
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
EenOog
1|2 De zorg en sociale zekerheid vormen samen ongeveer de helft van al onze uitgaven. En dat hier in gesneden wordt bij een krimpende economie lijkt me onvermijdelijk. We moeten toegeven dat we de ideale maatschappij niet kunnen betalen. Maar dan lijkt het me ook logisch dat we andere onderwerpen niet buiten beschouwing laten. Te denken valt aan massa immigratie die per saldo niets toevoegt aan onze samenleving maar wel een groot beroep doet op de middelen...


Aan het laden ...

20/09/13 13:08
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heuristic
Enerzijds meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, anderzijds meer toezicht en controle. Plasterk verzwijgt het laatste, maar het een gebeurt niet zonder het ander. Het gat van de terugtredende overheid blijft intussen ook niet leeg, een elite der onzichtbaren zal dit gat gaan vullen, met als gevolg: meer willekeur, nog meer desinformatie en nog veel meer uitsluiting der onrendabelen. Pluralisme verdwijnt. Plasterk zou meer van Tocqueville moeten lezen.


Aan het laden ...

20/09/13 13:06
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
mhauwert
Nou Ronald ik voel me uitgedaagd, wat denk je van het woord: Uitkleedsamenleving.


Aan het laden ...

20/09/13 13:03
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
GBruno
@krabbestamp om te beginnen alle geprivatiseerde staatsbedrijven weer tot staatsbedrijven maken. Supermarkten aan bandenleggen zodat voeding weer echt gezond en betaalbaar word. Zorgen dat kinderen op scholen weer onderwijs krijgen en dat is nou eenmaal niet altijd leuk maar ook dat hoort bij je ontwikkeling want er lopen nu wel erg veel papkindjes rond. En das nog maar een begin


Aan het laden ...

20/09/13 12:55
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Jetske Hingst
Er is 1 belangrijke beweging waar Ronald Plasterk volledig aan voorbij gaat. Die van de sterk gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen. Terugkijken op 5 decennia en dan beweren dat we tegenwoordig 'de tijd' hebben, klopt niet. De druk op gezinnen is groter dan ooit.


Aan het laden ...

20/09/13 12:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
clara legÍne
De denkfout is hardnekkig: de springlevende civil society is autonoom, opereert van oudsher onafhankelijk van de overheid en markt en zal en kan dus nooit een instrument zijn dat overheidstaken uitvoert of aanvult. Als de overheid dŠt wil, moet zij een vorm van sociale dienstplicht invoeren. Zolang dus niet eerst opnieuw wordt benoemd welke verwachtingen overheid en burgers van elkaar mogen en moeten hebben, wordt het echt niets met die participatiesamenleving. Zie ook: http://bit.ly/1aQg8ZH


Aan het laden ...

20/09/13 12:51
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Helamst
In een ander artikel in VK wordt gesuggereerd dat we zo naar een ghettomij gaan. Wat een baarlijke nonsens, want als je goed naar de onderzoeksgegevens kijkt is zowel de welgestelde als de armere bereid wat voor zijn buurt te doen, scheelt maar 1%. samenleven is ook een leerproces, wel of niet meedoen. Was vroeger al zo, en zal niet veel verNderen. Zelfs in wijken met flats, zoals de Bijlmer, jaren met veel plezier gewoond, was een soort dorpsmentaliteit onderling. Maar je moet wel je best doen


Aan het laden ...

20/09/13 12:42
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
GBruno
@heerjandammetje. Nu ik er zo over na denk heb je mischien strikt genomen volgens de regels van staatsinrichting vast gelijk. Maar begin me wel aftevragen of we ooit een democratie gehad hebben dan. Gelukkig behoor ik niet tot het electoraat want ik weet het wel. Er zitten 150 minkukkels in de kamer.


Aan het laden ...

20/09/13 12:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Fransien1
In feite, bedenk ik me nu, is het heel simpel. Als de overheid het geld niet heeft, dan hebben wij belastingbetalers er het geld niet voor over. Die steuntrekkers van politici vergeten heel snel dat ze van belastinggeld worden betaald en dat het belastinggeld is dat ze uitgeven. Rutte, Samsom Pechtold en dergelijke doen net alsof ze de voorzieningen uit eigen zak moeten betalen.


Aan het laden ...

20/09/13 12:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Marlies Jansen
"Nu nog een mooier woord verzinnen dan het lange ambtelijke woord participatiesamenleving." . Ik heb wel een suggestie, Ronald, niet mooier, maar wel duidelijker: "Zoek het zelf maar uit!"


Aan het laden ...

20/09/13 12:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Opstandje
Het enige wat dit kabinet wil is plukken, veel geld geven voor niets. In een tegenwoordige maatschappij waar het ikke,ikke is en mensen elkaar voor niets de hersens intimmeren wat kun je daarvan dan verwachten. Zeker geen participatie in wat dan ook. Ik denk dat meneer Plasterk net als de rest van dit kabinet totaal geen inzicht heeft wat er in de maatschappij speelt, is natuurlijk ook moeilijk vanuit een gouden torentje of een wijk waar kapitale bungalows staan.


Aan het laden ...

20/09/13 12:21
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Bilpartij
@Krabbestamp 13.09.52 [4] . Exemplarisch voor de PvdA is een Samsom, die gisteren op TV opmerkte met zijn inmiddels bekende grimlach, dat hij het JSF-kosten verhaal maar liet rusten, omdat anders de mensen thuis er toch helemaal niets meer van zouden begrijpen. De hoogmoed, de arrogantie, de neerbuigendheid zijn stuitend. Daar ben ik op TEGEN.


Aan het laden ...

20/09/13 12:11
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Bilpartij
@Krabbestamp 13.09.52 [3] . Kwast Plasterk dreigt de herindeling van provincies gewoon door te drukken, terwijl met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook daar een fiasco zal optreden.Overigens kunt u zich niet enigszins voorstellen, dat er een PvdA-haat is? Heeft die partij het daar niet zelf naar gemaakt.


Aan het laden ...

20/09/13 12:10
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Future is back
We hebben de belastingdruk die bij een goudgerande verzorgingsstaat hoort. Voor participatiemij hoort een meer dan gehalveerde belastingdruk. Wat we krijgen is een nog verder verhoogde belastingdruk en een verzorgingsstaat die voor zeer beperkt aantal mensen toegankelijk wordt. Politici stop eens met liegen en kom met hervormingen en oplossingen in plaats van allerlei verhaaltjes om de werkelijkheid te verbergen !


Aan het laden ...

20/09/13 11:53
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
H. Angenent
"De overheid zal de komende decennia het geld niet hebben om tot de laatste grasspriet elk plantsoen bij te knippen". Maar om dan maar uit kostenoverwegingen zoveel mogelijk bomen om te hakken, zoals nu in veel gemeenten gebeurt, is weer het andere uiterste. . En als de overheid minder wil doen, wanneer gaan dan die belastingen eens omlaag?


Aan het laden ...

20/09/13 11:53
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Sceptique
Het zal wel aan mij liggen, maar kan het werkelijk iemand schelen hoe we ons overheidsgedrocht noemen? De realiteit uit de miljoenennota: verdere nivellering met marginale lastendruk van 60%, verdere groei van de collectieve uitgaven, alleen extra koopkracht voor ambtenaren, oplopende werkeloosheid, schulden, inflatie en belastingen, dalend consumenten- en bedrijfsvertrouwen en een energie-akkoord van 6 mld dat net zoveel banen oplevert als dit kabinet elke 1,5 maand vernietigt. Chapeau, Ronald!


Aan het laden ...

20/09/13 11:26Saltfish
Er zijn 3,5 miljoen geregistreerde vrijwilligers en bijna 700.000 mensen zonder werk. Nu zullen er wel wat doublures bij zitten. Maar is het nog niet genoeg met al die gratis bijdrage? En dan al die ongeregistreerde gratis overuren die werkgevers in de portefeille gegooid worden en de gratis kinderopvang om carrieres mogelijk te maken. Participatiesamenleving is David Cameron's Big Society. Er is geen geld samenleving? Of omgekat van participatiemaatschappij biets en jat maar van elkaar?


Aan het laden ...

20/09/13 11:24
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
c.bruin
"het vergroten van de vrijheid van mensen, uitgaan van onderlinge solidariteit' lees ik hierboven. Wat heeft het een met het ander van doen? Niets lijkt me. En over solidariteit gesproken: de mainstreampolitiek is al decennia lang alleen solidair met de EU, het bedrijfsleven en vooral de banken. De burger komt in het hele verhaal niet meer voor. DŠt is de bottom-line van de NL en West-Europese, neoliberale politiek van nu en gisteren. Naar goed Amerikaans voorbeeld, mogen we wel zeggen.


Aan het laden ...

20/09/13 11:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
jan van leeuwen
Treurig. Zo nu en dan een reactie als van Krabbestamp maar voor het overige klagen en schelden. . En uiteraard maar een oplossing, de financiers van de verzorgingsstaat zijn de boeven en dienen nog verder onteigend te worden. . En dan te bedenken dat deze financiering vooral door de werkende middenklasse wordt opgebracht waardoor ze ongeveer netto evenveel te besteden hebben als de klagende en scheldende ontvangers. . Laat NL het maar eens met de SP en Wilders proberen, dan blijkt wat ze kunnen.


Aan het laden ...

20/09/13 11:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Giordano Bruno
Gunst, JAvW heeft al veel gras weggemaaid, maar hier een detail om zijn betoog te ondersteunen: Plasterk: 'een schoolbestuur ooit uit een groep welwillende ouders bestond ... de woningbouwcorporatie is geen buurtinitiatief meer ..., en de coŲperatieve verzekering 'Ons Belang' ...' Dat was de participatiemaatschappij. Die de nek omgedraaid is door de graaiers. En met instemming van Plasterk: 'Het zou onzinnig zijn alle woningcorporaties ... weer op te knippen ...' Een perfide vorm van liegen.


Aan het laden ...

20/09/13 11:11
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
i.m.dirk
Gottegot, ik weet dat de pvda er beroerd voorstaat, maar zo beroerd dat ze Kok en 'de derde weg' er weer bij moeten halen? U weet wel, Kok is die man die de graaierscultuur bij de banken, eerst aanklaagde om daarna als ING-stroman de graaiers te steunen, omdat deze geniale lieden anders naar het buitenland zouden vertrekken. En de derde weg: Het door de pvda, met een kale kont, ideologische veren waren geplukt, bewandelen van de neo-liberale plunderroute, waar we nu de zure druiven van plukken


Aan het laden ...

20/09/13 11:02
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Dirruk53
@Krabbestamp: het dichtdraaien van de geldkraan is de laatste 40 jaar al vaak daadwerkelijk gerealiseerd beleid. Is het niet vreemd dat de hogere en top-inkomens nooit last hebben van al die ombuigingen? Ontslagregelingen kunnen niet aangetast worden als er weer een gouden handdruk uitgereikt [of toegeŽigend] wordt. Generiek kunnen lager-betaalden altjd wel aangetast worden. Denk jij nou Ťcht dat het graaien, bij gebrek aan politieke daadkracht en wil, door inzet van vrijwilligers gestopt wordt?


Aan het laden ...

20/09/13 10:44
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Jean Du Lac
Ik vind dit mooie woorden van Minister Plasterk maar ik krijg hetzelfde gevoel als bij het interview met Minister Dijsselbloem in Nieuwsuur afgelopen week en het interview met Minister President Rutte bij P & W. Wanneer je een visie uitspreekt zal daar ook een fundament onder moeten. Met dit fundament kun je de te nemen stappen verklaren en de visie begrijpelijk maken. Ik mis het fundament van de visie's bij alle Ministers! Hun enige doel is de staatskas op orde brengen. Maar dat is geen visie.


Aan het laden ...

20/09/13 10:43
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Henk_Alexander
Concentratie van bestuurstaken e.d., m.n. op gemeenteniveau waar voorzieningen uit woonkernen verdwijnen, blokkeert de participatie van de burger. Ze gaat gepaard met bureaucratisering en cumulatie van macht, wat heeft geleid tot gigantische overhead en exhorbitante beloningen van managers. Juist door kleinschaligheid, bekendheid en affiniteit met openbare instituties hebben mensen kans om betrokken te raken en wordt participeren zinvol.


Aan het laden ...

20/09/13 10:39
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Blutch1
Jaja, wel de stoep schoonmaken, de rotzooi opruimen, de hondedrollen verwijderen, maar als je er wilt zitten moet je precariorechten betalen.


Aan het laden ...

20/09/13 10:34
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
JAvW
De lachende leugenaars van Rutte II bedienen hun meesters door nog meer te roven van de middeninkomens en de werknemers nog rechtenlozer te maken. Hun door de belastingbetaler betaalde spindoctor verzon er een positieve draai voor, 'participatie': het actief faciliteren van de vermogensgroei van de Quote 500, ofwel het beroven en laten stikken -en hopelijk stilletjes doodgaan- van de waardeloze, want niet ons soort mensen, hardwerkende Nederlander. Dit onthouden we, Plasterk.


Aan het laden ...

20/09/13 10:31
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Ome_Gerrit
Ik weet dat je oeverloos kunt zwammen, Plasterk. Maar in de eenvoud herkent men het ware. En als er 380.000 kinderen in Nederland in armoede opgroeien en jouw partijgenoot minister Klijnsma daar nagenoeg niets aan doen en zelfs EU-steun afwijst, dan trekken mensen daar hun conclusies uit. De PvdA was ooit een partij die mensen op zijn minst gelijke kansen bood. Nu helpt de PvdA mee een onderklasse van verworpenen te scheppen. Kent u de Internaionale nog?


Aan het laden ...

20/09/13 10:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Bilpartij
Simpel de inleiding iets aanpassen en klaar is kees. "De PvdA is niet links of rechts, maar stuur- en richtingloos. Niet slim of intelligent, niet dom of debiel, maar steeds verder slinkende lucht met een onaangenaam geurtje. Niet voor arm of rijk, we bieden slechts verblijfsvergunningen te koop aan. Niet van stad en land, want straks electoraal met de grond gelijk gemaakt" ziet ook minister van Inhoudsloze Zaken Plasterk in. Meer reactie behoeft het verhaal van deze ministerspop voorlopig niet.


Aan het laden ...

20/09/13 10:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Jolt
Een schandalig en niveauloos verhaal: 'spontaan ... een bibliotheek opzetten' terwijl gemeenten door dit kabinetsbeleid juist bibliotheken moeten sluiten. . De man is nog maar 7 jaar in de poltiek actief, voor de vakken geschiedenis en staatsinrichting heeft hij geen tijd gehad. Voor de publiek zaak is er belastinggeld. Dan gaan de JSF's maar niet door. Zie ook Fransien en Solo51


Aan het laden ...

20/09/13 10:28
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
westerveld
@krabbestamp . Het gaat helemaal niet om de PvdA, het gaat om het eindeloze geouwehoer, steeds grotere rekeningen en geen oplossingen. Wat jij zegt klopt voor geen meter. Die managementlagen en bureaucratie zijn ontstaan door budgettering en controle. Die paar initiatieven die je noemt zijn hetzelfde als iedereen een moestuintje en honger is de wereld uit. Niet haalbaar, irreŽel, kop in het zand en de volgende rekening creŽren. Als dat alleen PvdA is, niet mijn mening, dan heb ik niets gezegd.


Aan het laden ...

20/09/13 10:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Harmen50
Participatiesamenleving? Het CDA zou zeggen met een bijbels woord: ga heen en wordt warm. Eigen verantwoordelijkheid? is: Houdt uw eigen broek op en rot op!


Aan het laden ...

20/09/13 10:16
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Lona7
Ronald Plasterk is rijp voor de kansel. Wat een mooie, zalvende woorden om te verdoezelen dat het laatste restje van de verzorgingsstaat moet worden afgebroken. Participatiesamenleving, m'n reet, volksverlakkerijsamenleving bedoelt hij. En dan heeft hij nog de euvele moed het woord solidariteit te noemen terwijl de huidige regering alles op alles zet, die onmogelijk te maken, concurrenten i.p.v. collega's, ieder voor zich en god voor allen.


Aan het laden ...

20/09/13 10:14
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
aba4567nen
Er is geen vertrouwen, op grond van de incompetentie . Het foute beleid in een verkeerde tijd, genoodzaakt . door Brussel.De burger,kan geen vertrouwen hebben of krijgen, als de toekomst buiten onze denkbeeldige grenzen technocratisch wordt bepaald.D.copieeren houdt in: pensioen armoede,minder zorg, bijstand en loonsubsidie,energiesubsidie bedrijven,17mio D.permanent onder leefnivo.Zwart werk en uitbuiting. . Ziedaar het tijdperk Merkel & Rutte en EMU TOEKOMST.


Aan het laden ...

20/09/13 09:59
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Krabbestamp
Exemplarisch voor de vele PvdA haters reacties (van mensen die lang de PvdA gesteund hebben en zich nu verraden voelen?) is dat men vooral overal TEGEN is. Niet ťťn reactie geeft aan hoe het wťl moet. Juist door de geldkraan dicht te draaien wordt al die professionalisering en managerisering de nek omgedraaid. Mooi voorbeeld zijn de vele thuiszorgorganisaties die managerloos zichzelf besturen. Betere zorg voor minder geld. Wijkhuizen met vrijwilligers, zonder ambtenaren. Zů moet het!


Aan het laden ...

20/09/13 09:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heerjansdammertje
G Bruno . . Dat klopt niet, de overheid vertegenwoordigt de burger nu net niet, zij hoort te regeren en te worden gecontroleerd door het parlement, de werkelijke vertegenwoordigers. . Als die dat niet goed doen, zal zich dat laten gelden bij de verkiezingen. Overigens valt aan het zwalkende electoraat, waar ik zelf in 2012 helaas ook aan meedeed, wel wat op te merken, namelijk dat wij het zelf ook niet weten.


Aan het laden ...

20/09/13 09:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
rope88
Ik ben razend benieuwd wat de columnist Plasterk hierop zou antwoorden. Na een eeuw bordjes 'verboden het gras te betreden' nu mensen te verplichten dat gras te knippen? Nee, Plasterk: juist dŠŠr betalen wij Gemeentelijke Belastingen voor -en niet zo zuinig ook- om dat dat doen, hetgeen ook valt onder het kopje Werkgelegenheid. Wat is het volgende? Dat een wijk zťlf een vuilnisauto moet kopen; dat kan je van de overheid niet meer verwachten? En scheer die baard af; je loopt voor lul daarmee.


Aan het laden ...

20/09/13 09:47wuift
"In Nederland zijn ruim 5,5 miljoen vrijwilligers actief, zo'n 44 procent van alle volwassen Nederlanders". Meneer Plasterk; ik schat dat daarvan meer dan 35 procent een uitkering heeft en op deze manier zinnig bijdraagt aan de participatiesamenleving. Kortom: de overheid leunt op deze vrijwilligers die vaak geen betaalde baan kunnen vinden. Men kan niet iedere grasspriet bijknippen? De overheid moet er voor waken dat er geen gras meer groeit! U maait te hard/vaak op de verkeerde plek.


Aan het laden ...

20/09/13 09:45
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Dirruk53
Retorische beeldspraak [Wilders-niveau] Het is juist de wijze waarop men nu het economische probleem denkt te kunnen aanpakken: "geef elke burger een nagelschaartje". De grasmaaier [inkomstenbelasting] is stuk en de zaak stagneert. "Repareer dan die grasmaaier", maar dat kan helaas niet want die staat in het schuurtje van de VVD en die zijn de sleutel [tot de economie] kwijt: is de crisis een gevolg van een modaal inkomen-kloof of top-inkomen-kloof? Ze willen het niet weten of zijn ziende blind.


Aan het laden ...

20/09/13 09:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
aba4567nen
Merkwaardige insteek, gelet op politiek en beleid van de laatste 20 jr van de huidige coalitie en D66. . We stellen vast, dat dankzij ontbrekende weerbaarheid . van de NL afgevaardigden, er geen sector, laat staan publiek,voldoen aan maatschappelijke normen of ethiek.Uw "hoger" opgeleiden,zijn de ladelichters van heden en morgen.In de EU, dito, gelet op de verdragsonzin,die ons beperkt en sociaal economisch . naar de klote heeft geholpen.Kijk naar Denemarken, zij houden regie, zonder gepiepel.


Aan het laden ...

20/09/13 09:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
curbech
Volgens mij kan de overheid alleen maar afknippen, in plaats van bijknippen.


Aan het laden ...

20/09/13 09:25
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Fransien1
Het CDA kwam midden jaren 80 ook tijdens een economische malaise met de zorgzame samenleving op de proppen. Je hoort dit soort verhalen nooit als het goed gaat. Spitsvondig geneuzel om bezuinigingen aan het volk te verkopen. Daar trappen wij hoogopgeleide Nederlanders niet meer in.


Aan het laden ...

20/09/13 09:21
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
westerveld
En dan nog iets wat voor mij inherent is aan mijn eerdere reacties, maar misschien niet voor iedereen. We gaan de samenleving ombouwen, dat betekent investeren, dus niet lastenverhoging, maar lastenverlaging. Zoals men om de haverklap de economie subsidieert onder het mom van investeren en niets bereikt omdat men subsidieert, is een lastenverlaging geen subsidie, heeft groot effect op de economie en dat zogenaamde plan. . Waar is die vrij forse lastenverlaging opdat we dit ook kunnen realiseren.


Aan het laden ...

20/09/13 09:16
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Parpleu
Plasterk staat niet in de blubber. De Pv/dA heeft geen wortels meer in de blubber. De tolerantie in onze maatschappij neemt sterk af. Het principe van de solidariteit wordt afgedaan. Nu ook door de Pv/dA. Succes met de JSF verder. En de topsalarissen en golfen. Elitaire partij. Weet u wel hoeveel armoede er is in Nederland, hoeveel werkloosheid? Zonder geld volop participeren is cynisch, en vooral een domme gedachte.


Aan het laden ...

20/09/13 09:01
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
dl-3b
Gewoon een ordinaire bezuinigingsoperatie verpakt in idealistisch gezwam. Indien de NL burger straks ook voor de samenleving moet gaan "werken" mogen we toch verwachten dat de belastingen, premies en heffingen naar beneden gaan. Immers, de solidaire samenleving wordt afgeschaft. Integendeel, de belastingen, etc. blijven maar stijgen. Hoe valt dit te rijmen?


Aan het laden ...

20/09/13 08:58
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Het is toch vreemd dat Plasterk cq. de PvdA iedere georganiseerde solidariteit, georganiseerde participatie via belastingen en volksverzekeringen zonder winstoogmerk eruit haalt en vervolgens gelooft dat iedere burger wel zo solidair is dat hij/zij wel wil investeren dus participeren in de gemeente t.b.v. anderen op vrijwillige basis. Je zou het naief kunnen noemen ware het niet dat het eerder uitgekookt is het zo voor te stellen. Waar komt dit geklets dan uiteindelijk op neer!


Aan het laden ...

20/09/13 08:58
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Tompending
Of je laat de multinationals die miljarden verdienen aan ons ook hun deel van de belasting betalen zodat het hebben van een bevolking met al zijn krachten en gebreken weer betaalbaar word. Beter dan het zwakkere deel afschrijven en daar een zo mooi mogelijk woord voor verzinnen.


Aan het laden ...

20/09/13 08:56
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
c.bruin
Niet zo handig van Plasterk om Wim Kok als wijze man te citeren. Kok ligt niet zo best meer bij de NL-bevolking, om het voorzichtig uit te drukken. En die kreet 'participatiesamenleving' is natuurlijk weer zo'n misselijke, verhullende term waar de politiek het patent op lijkt te hebben. De samenleving is altijd al een participatiesamenleving geweest en aan achterbakse verkooppraatjes hebben we geen behoefte. Enfin, de PvdA is op weg naar de uitgang, en dit keer voorgoed, mag ik hopen!


Aan het laden ...

20/09/13 08:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
GBruno
De dames en heren van het kabinet zijn even goed burgers en wel degene die de rest horen te vertegen woordigen. Maar aan het gebruik van het woord merk je dat zij zich ver daar boven scharen. Wat een arogantie en zielig elitair gedrag. Mischien een ander woord voor burger?


Aan het laden ...

20/09/13 08:52
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Kakafonie
Voor diegenen die het nog niet door hebben, maar NL niet mee laten doen aan de EU betekent gewoonweg niet het gras knippen, want er is geen gras meer maar een dorre vlakte. Deze onzin moet stoppen. NL kan echt niet alleen verder. Wie denkt te kunnen overleven tussen de grootmachten leeft in een illusie.


Aan het laden ...

20/09/13 08:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Dirruk53
De doodlopende "4e weg" [sociaal-liberaal-progressief] die de PvdA is ingeslagen, is niet gezeteld op macht, maar op lijfsbehoud. Als schoolvoorbeeld van een partij die "meedoen in natura" altijd al hoog in het vaandel had [actie-partij, inkomen politici afgeroomd tot modaal etc.] is de SP een enorme bedreiging voor het voortbestaan van de PvdA. De kramp is even groot als de kramp bij de VVD [de afkeer van de sociaal democratie]. Verenigd voeren ze de strijd tegen dit potentiŽle machtsblok.


Aan het laden ...

20/09/13 08:50
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
GBruno
Het maatschaoppelijk middenveld is geprofessionaliseerd. Ja wooning bouw verenigingen die een broertje dood hebben aan sociale wonigbouw. Schoolbesturen die vooral hen zakken lopen te vullen terwijl het onderwijs niveau keldert als een baksteen. Ziekenhuizen die er een zootje van maken. Das dus heel professioneel. En een clubhuis of bibliotheek beginnen das aan zoveel regls onderhevig dat het financieel al niet eens haalbaar meer is voor een burger initiatief. En burger is ook een vies woord


Aan het laden ...

20/09/13 08:49
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Kink5
De overheid van Rutte I en II en daarvoor met het CDA probeert wel elke grasspriet te incasseren. . Als je verantwoordelijkheden afschuift als overheid, moet je ook niet meer willen verdienen. Het tegenovergestelde gebeurt door Rutte, Wildes, Buma en dus nu ook PvdA, Plassterk.


Aan het laden ...

20/09/13 08:47
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Neem de plaatsing van een centrum voor drugsverslaafden in een wat betere wijk wat ooit aan de hand was. Pand opgekocht door inwoners, gemeente uitgekocht en weg ermee. Dan maar nabij een lagere school in de volkswijk. Plasterk is wereldvreemd of maalt niet om de mens maar beschermt vooral zijn eigen hachje. De griffierechten gaan tegelijkertijd omhoog zodat mensen zonder geld niet meer naar de rechter kunnen., rechtsongelijkheid.


Aan het laden ...

20/09/13 08:46
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
New Morning
Meneer Plasterk bedoelt dat er twee verschillende klassen arbeiders zullen ontstaan: degenen die een salaris ontvangen voor het werk en degenen die voor een uitkering gedwongen worden het smerigste en zwaarste werk te doen. Zo wordt een ' oplossing' gevonden voor de klacht dat minima al jaren niet mee kunnen doen met alles wat het leven leefbaar maakt, anders dan voedsel en een dak boven het hoofd. Nu moeten ze fijn participeren bij de vuilnisdienst en zorg. Samen met taakgestraften. Dwangarbeid


Aan het laden ...

20/09/13 08:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
stekilos
Verbeter de wereld en begin met jezelf. Schaf het verbod op het kweken van bepaalde planten af.Dat scheelt duizenden ambtenarenuren. Stel geen quota in voor bedrijven om een bepaald percentage, allochtonen, gehandicapten of vrouwen in dienst te nemen. schaf regels af met betrekking tot het verhuren van je eigen huis. etc etc etc etc.


Aan het laden ...

20/09/13 08:41
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
westerveld
Het is niet wat we moeten doen het is hoe we er toe komen en geen enkele garantie dat de puinbak nou eens ophoudt. Het is niet alsof we ergens in de jaren 50, 60, 70,80 per burgertje besloten hebben deze rotzooi op te tuigen. Er zijn verwachtingen gewekt, we betaalden voor die verwachtingen, de grijze golf is al bekend sinds haar geboorte en daar komen we weer aan met zo'n hopeloos loze kreet. . Betekent maar 1 ding, jullie hebben geen bal en echt geen bal geleerd. Op naar de volgende puinbak.


Aan het laden ...

20/09/13 08:40c.st.
Lijkt wel Amerika echter daar is belastingdruk veel lager, accijnzen lager, heffingen lager, opcenten lager en ga zo maar door. . Hier wordt je eerst uitgekleed en dan mag je het zelf en/of samen oplossen. . Dat is een vies spelletje ondanks 'mooie partcipatie woorden' . (en ja, wat wel steeds meer hetzelfde is .....een kleine groep rijken heeft het meeste geld en alle macht) . Voor mij mogen ze de gracht in......


Aan het laden ...

20/09/13 08:37
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
De straat die hier het eerst gestrooid wordt bij gladheid is die in de villawijk waar 1,5 persoon met de auto doormoet in de winter. De gewone straten waar fietsende, lopende mensen doormoeten blijven spekglad. Die hoeven blijkbaar niet naar buiten. Um zu kotzen! Centrale regelingen deden mensen hun waardigheid behouden en zorgden voor rechtsgelijkheid. We krijgen weer wijken waar armen samengeperst worden waar de armoede van afdruipt, waar de andere helft de mensen met de nek aankijkt. Bah!


Aan het laden ...

20/09/13 08:37
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
GBruno
Waarom hebben de mensen in dit kabinet toch zo een fobie tegen hoger opgeleide mondige mensen? En ze kunnen niet ieder grasprietje bijknippen maar wel zorgen dat iedere euro bij de rijke zakkevullers terecht komt.


Aan het laden ...

20/09/13 08:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
westerveld
Sinds 1991 bestaat het al. Alle toeslagen, thuiszorg etc zijn van na die tijd. Privatisering in de zorg, we hebben geen keus en geen bal te zeggen. De overheid beukt voor- en achterdeuren in, moesten ze in 1991 niet flikken. . Het is gelul en geouwehoer. Er is geen geld, een enorme schuld en dan komen dit soort praatjes weer. De incompetentie blijft, wordt zelfs erger. Geef het gvd dan, de verantwoordelijkheid en de keuzes en overheid rot op.


Aan het laden ...

20/09/13 08:35
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
herald2003
Een van de dingen die de Plasterk vergeet/ wil vergeten is dat je een halve eeuw individualisering geinspireerd door de Amerikaanse samenleving en het door de PvdA aanvankelijk verfoeide kapitalisme niet in een generatie ongedaan maakt. Maar wat maakt het uit: de tijd dat Plasterk iets moest onderzoeken ligt lang achter hem. Nu is het tijd voor het uitvinden van nieuwe woorden als "achtervang". Zum Kotzen!!


Aan het laden ...

20/09/13 08:31
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
braltablet
Er wordt ook erg gemeten met twee maten, wanneer de directeur van een charity tonnen verdiend met een parttimebaantje heet het marktwerking en anders verdwijnen ze naar het buitenland en pruttelen ze over balkenende normen. Maar voor het plebs geldt, na jarenlange scholing richting absolute individualisatie er nu plots een 100%omslag mag worden verwacht. Twee maten meten en niet de hand in eigen boezem steken, laat dat maar over aan de politieke klasse. Het gegraai zal doorgaan.


Aan het laden ...

20/09/13 08:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Ga maar eens in Duitsland kijken Plasterk. Ouderen die zich zeer vernederd voelen. Armoede die binnen een gemeente op straat ligt. Waar eerst een staatsverzekeringsvorm de norm was moeten mensen zich nu particulier verzekeren . Dat vloeit niet terug maar levert grote winsten op voor maatschappijen. En hoe zit het met de steeds toenemende armoede van kinderen. Oh ja die hoeven niet te participeren. Voor participeren heb je geld nodig. Ik word van die schoonpraterij zo pissig.


Aan het laden ...

20/09/13 08:29
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
herald2003
"Nu nog een mooier woord verzinnen dan het lange ambtelijke woord participatiesamenleving." . Hoe deze man ook de weg kwijt is en moeiteloos wil overschakelen naar de Amerikaanse ghetto-samenleving van have's en have-not's toont deze laatste zin. . Eigenlijk overbodig te vermelden dat vandaag wordt bericht in deze krant dat onderzoek heeft aangetoond dat dat type samenleving hier geen voedingsbodem heeft. Plasterk heeft ontdekt dat je met losse flodders gewoon wegkomt in de politiek. DENKT ie !


Aan het laden ...

20/09/13 08:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
LuiTuig
We weten allemaal hoe het zit. De Nederlanders hebben zich veertig jaar lang suf betaald aan allerlei rare idealistische projecten, met dank aan de partij van de heer Plasterk. En nu het geld op is, blijken er bij de overheid absoluut geen reserves te zijn om de mensen te helpen die al die jaren 'solidair' hebben bijgedragen. Hun geld zit nu in Polen, in RoemeniŽ, in Rwanda, in Ghana, in Suriname, op de Antillen, in BelgiŽ, in Frankrijk, in Griekenland - maar niet in Nederland.


Aan het laden ...

20/09/13 08:26
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
solo51
Een duur woord voor het wegbezuinigingen van zaken die goed zijn voor mensen. Ooit een villawijk gezien die participeert in een dorp. Participatiesamenleving is mensen zonder werk en/of geld zo aan de rand van de afgrond brengen dat ze wel zullen gaan werken want dat wilden ze natuurlijk niet. Andersom de rijken zo faciliteren met allerlei belastingvoordelen dat ze wel zullen bouwen voor de kinderen, een groot voordeel voor beiden. Dezelfde bullshit als in de jaren 30.


Aan het laden ...

20/09/13 08:24
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Heerjansdammertje
Beste Ronald, . . Heel verhaal, maar met alle respect, het klopt niet. Als je als overheid terugtreedt en er geen zin meer in hebt, dat is 1 ding. Echter, dan verwacht ik als burger ook geld terug, en niet meer geld voor minder overheid. . . Als ik naar de bioscoop ga en men draait de film maar voor de helft, wil ik ook geld terug. Zo simpel is dat. . Voor de rest is het beschamend dat een zich SOCIAAL-DEMOCRATISCH noemende partij hier het vvdbeginsel gaat verdedigen. Fuseer dan direkt.


Aan het laden ...

20/09/13 08:24
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
buan
Participatisamenleving? Het leven is een pijp kaneel, een ieder graait en grijpt zijn deel? Nee, dan liever alle vrijwillige, afhankelijke buurtinitiatieven. Dat was veel goedkoper en er was veel meer participatie in de samenleving. Door alles uit particuliere handen te trekken en er dure (interim)directeuren en managers neer te zetten, zijn we veel duurder uit.


Aan het laden ...

20/09/13 08:22
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
gepe
Volgens mij is de theorie van communisme dat de gemeenschap het samenleven zelf doet: dus de mensen hebben de macht en de mensen voeren het zelf uit. De cooperatie komt in die buurt. . M.a.w.: over dat wat we zelf doen willen we ook wat te zeggen hebben. En dat laatste gaat niet gebeuren. . Dat legt bloot hoe nepperig het allemaal is, wel het verhaal, niet de bevoegdheden. . Maar eens zien of de overheid echt wil dat de bevolking meer zelf gaat doen......


Aan het laden ...

20/09/13 08:20
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
braltablet
Een kleinere overheid is een must geworden zolang we in de bodemloze put die Europa heet blijven storten. Het subsidieren van het bankenwezen is ook niet echt bevorderend voor de economie. En het instandhouden van overbodige parasitaire managementslagen zijn problemen die zo immens veel groter zijn dan dit wensdenken dat mensen het opeens zelf wel uit kunnen zoeken. En dat Wim Kok er in 1991 eens een opmerking maakte is helemaal exemplarisch voor de ivoren toren van waaruit Plasterk roeptoetert


Aan het laden ...

20/09/13 08:19
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
herald2003
"mensen kunnen meer doen, willen meer doen, en er is de ruimte en behoefte dat ze meer doen." Als Plasterk vroeger in z'n wetenschappelijke periode een dergelijke bewering had gedaan aan de hand van het "bewijsmateriaal" wat ie hier aandraagt zou ie terugverwezen zijn naar de middelbare school. Maar in de politiek kun je dergelijke kul met een stalen gezicht beweren.


Aan het laden ...

20/09/13 08:18
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
munkieNL
Dat een VVD-er met dit soort prietpraat bezuinigingen probeert te verhullen snap ik. CDA idem. Maar deze minister is van de Partij van den Arbeid. Geen wonder dat deze vroegere arbeiderspartij op 12 zetels staat in de peilingen. Het probleem is nu juist die samenklontering en zg. privatisering en zg. professionalisering in het onderwijs, de zorg, de WBV's. Dat heeft tot veel excessen geleid. En minder en duurdere zorg, onderwijs en huisvesting. Rondje nationaliseren in deze sectoren SVP!


Aan het laden ...

20/09/13 08:13
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
pinosje
Meer hoogpgeleide mensen? Tegelijkertijd juist door toedoen van de PvdA steeds meer kansarmen, dat vergeet Plasterk te zeggen. En de hoogopgeleide mensen als zij al dan niet een baan vinden, gaan steeds meer belasting betalen. Participeren meneer Plasterk is weer een veel gebruikt woord, om de aandacht van andere zaken af te wenden.Particieren? Dat moet hij in Brussel gaan vertellen! Zij maken de dienst uit


Aan het laden ...

20/09/13 08:03
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
dsbjs
Let op straks bij de stemming van de fractie van de PvdA in de tweede kamer waar de PvdA echt voor staan en hoe onafhankelijk de volksvertegenwoordigers (toch partijvertegenwoordigers zijn!)in werkelijkheid zijn. . Zo laat je zien wat participatie in de praktijk is.


Aan het laden ...

20/09/13 08:00
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
finnmilan
Ze kunnen wel het grasveld van de armoede die ze veroorzaken bijhouden zodat er niemand naar de voedselbank moet.


Aan het laden ...

20/09/13 07:44
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Dirruk53
Armere mensen dragen bij in natura, rijkere in pecunia. Is altijd al zo geweest, maar nu is meedoen in natura de oplossing. Voor welk probleem? De pecunia. Aktiegroep "Oude Westen" in Rotterdam, buurtinitiatief 1970 - 2013. Werd professioneler in 90er jaren, wordt nu wegbezuinigd, ontmoetingsruimte niet meer te betalen, parttime baan dekt niet meer het levensonderhoud, buurtinitiatief loopt na ruim 40 jaar vast. Alles wordt te duur. Waardoor? Modaal inkomen-kloof of top-inkomens-kloof?


Aan het laden ...

20/09/13 07:37bnccjc10
Los van de vraag of en hoe mensen bereid zijn tot solisariteit (gaat de welgestelde van de toekomst mensen in zwakke wijken helpen? dat van "De bestuurslaag die het best in staat is bij mensen thuis te komen, mensen in de ogen te kijken, krijgt daarmee de taak om in een huishouden waar veelal verschillende problemen tegelijk spelen de beste ondersteuning te verlenen", dat is een mooie wijdverbreide mythe. Ik vraag me steeds weer af waar mensen die wijsheid vandaan halen.


Aan het laden ...

20/09/13 07:37
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
ireennietje
Helaas jammer, dat niet eerst de keuze van het volk gevraagd werd. zoals bij verkiezingspropaganda ! . Dan weet de partijen en de bevolking waar ze voor kiezen. En niet dat men zo voor een voldongen feit worden gezet zonder een eigen keuze te maken.


Aan het laden ...

20/09/13 07:32
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Adriaan-H
In zijn artikel is Ronald Plasterk op zoek naar de ideale samenleving. . Al sinds het Stenen Tijdperk is de mens al op zoek, maar nog niet gevonden. Ideaal zal het nooit worden, maar we moeten gewoon samen verder zonder iemand achter te laten.


Aan het laden ...

20/09/13 07:17
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
wimmmie
Ik vroeg mij al af waar dit woord vandaan kwam: van Wim Kok natuurlijk die 20 jaar geleden de ideologische veren afschudde en een neo-liberale politiek doorvoerde. Dat is dan ook het woord dat Plasterk zoekt, want participatiesamenleving is gewoon een eufemisme voor een neo-liberale samenleving waarin iedereen zijn eigen zaakjes maar regelt. En voor de mensen die het over de schoenen loopt is er dan het armenhuis, net als in Bartje! PvdA, bah!


Aan het laden ...

20/09/13 06:45
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
yiannis 2
Beste meneer Plasterk, ik stel als mooier woord voor: Een 'wij'-land.


Aan het laden ...

20/09/13 06:33
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
zelf op onderzoek uit
Overigens zou de overheid de volksvertegenwoordiging behoren te zijn. Zijn politici het denk niet mee eens.


Aan het laden ...

20/09/13 06:30
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
zelf op onderzoek uit
Wim Kok citeren zegt al genoeg. Die heeft ons landje aan de EU gegeven (Verdrag van Maastricht) en is toen bij multinationals aan de slag gegaan. . Pim Fortuyn kon aardig weergeven waar de overheid voor was ; niet voor de economie of voor banen, maar voor de organisatie van de publieke sector en toezicht op de markt. Daar waar de overheid nu totaal faalt.


Aan het laden ...

20/09/13 06:29
Beledigend? Ongepast? Meld het ons. .
Joop1970
Handdoek in de ring samenleving? Afsterfmaarschappij? Het Grote Darwin Experiment?


Aan het laden ...

20/09/13 06:26


Terug naar PvdA  , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]