De Volkskrant, 28-02-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman .2010

Flevoland vreest identiteitsverlies in superprovincie

Tussentitel: Een fusie leidt wel degelijk tot efficiŽnter bestuur - Minister Plasterk - verdedigt plan voor samenvoeging provincies

De provincie Flevoland vreest dat de belangen en de eigen identiteit van het nieuwe polderland ondergesneeuwd raken als zij moet fuseren met de provincie Utrecht en Noord-Holland. Provinciale Staten uitten woensdag uitgebreid hun ongenoegen over de plannen voor een superprovincie in het gesprek met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken). Zij vinden dat de minister niet serieus luistert naar de tegenargumenten.

Ook bij eerdere bezoeken deze maand aan de provincies Utrecht en Noord-Holland kreeg Plasterk veel kritiek over zich heen. Noord-Holland is het mildst over de plannen. Utrecht heeft als enige van de drie besloten een referendum te houden onder de bevolking over de plannen.

De provincies zien niet in wat de voordelen kunnen zijn van de vorming van een nieuw, groot landsdeel van Veenendaal tot Texel. In Flevoland is er bovendien van deze drie provincies onder de bevolking het minst draagvlak voor de fusie; driekwart is tegen. In Flevoland vereenzelvigen de inwoners zich, onder meer door de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe land, meer met hun provincie dan in Utrecht en Noord-Holland.

'Flevoland is uniek', zegt de provinciale VVD-fractievoorzitter Jan de Reus namens alle fracties. Hij verwijt de minister gebrek aan visie en te veel haast. 'Schaalvergroting leidt juist tot meer bureaucratie en het levert financieel nauwelijks een besparing op.'

Een fusie leidt wel degelijk tot meer efficiŽnter bestuur, zegt Plasterk. 'Met iets minder provinciebestuur kunnen de taken op het gebied van natuur en milieu, verkeer en ruimtelijke ordening beter worden uitgevoerd en problemen worden aangepakt, zoals het woon-werkverkeer tussen Amsterdam en Almere.'

Er wonen volgens de minister simpelweg te weinig mensen om de Provincie Flevoland als bestuursorgaan te laten voortbestaan. Maar door een fusie verdwijnt het evenwicht, vrezen ze in Flevoland. De provincie telt 400 duizend inwoners van wie de helft in Almere woont. De provincie Utrecht telt 1,24 miljoen inwoners, Noord-Holland 2,67 miljoen. Het nieuw te vormen landsdeel telt dan bij elkaar bijna 4,5 miljoen inwoners. Dat is wel in evenwicht met Zuid-Holland met 3,5 miljoen inwoners, zegt Plasterk.

De Reus wees de minister fijntjes op een opiniestuk van zijn hand uit 2007 in de Volkskrant. Daarin verzette Plasterk zich tegen het plan voor een super-Randstadprovincie met daarin ook Zuid-Holland. 'Dat plan gold een veel groter gebied met 8 miljoen inwoners', antwoordde Plasterk.

De minister blijft vastbesloten door te gaan om binnen twee jaar deze 'superprovincie' te vormen, ondanks de tegenstand in de provinciehuizen, zei hij na afloop van de discussie. In mei presenteert het kabinet haar uitgewerkte visie op toekomst van het binnenlandse bestuur.Red.:  Tussentitel: leugen - bewezen door onderzoek.


Naar Buikhuisen hetze, bronnen , Media lijst , Politiek & Media overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]