De Volkskrant, 25-09-2014, column door Marcel van Dam, socioloog.

.2012

Compromisloos sociaal-democratisch

Tussentitel: Niemand gaat graag naar het ziekenhuis, Diederik, afschaffen dus die handel

In het huis-aan-huisblad waarin mijn gemeentebestuur de burger voorlicht, stond vorige week een artikel waarin werd aangekondigd dat per 1 januari aanstaande een paar flinke ingrepen in de bijstand zullen plaatsvinden. Zo wordt die uitkering voor een alleenstaande ouder met 260 euro per maand verlaagd. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een alleenstaande-ouderkop (het staat er echt) op het zogenaamde kindgebonden budget via de Belastingdienst.

Ter toelichting schrijft de gemeente: 'De overheid heeft voor deze wijziging gekozen om het aantrekkelijker te maken voor alleenstaande ouders om te gaan werken.' Want alleen werkenden hebben recht op de alleenstaande-ouderkop. Maar die krijgen de ouderkop weer niet als de partner in de gevangenis zit of in een verpleeginrichting. Mensen met een bijstandsuitkering bij wie ook anderen inwonen, of het nu familie is of niet, worden ook gekort.

Dus als een alleenstaande dochter in huis bij haar zorgbehoevende vader of moeder intrekt, wordt de uitkering gekort. Dit waarschijnlijk in het kader van het bevorderen van het zorgen voor elkaar.

Bijna iedere dag lees je in de krant over de gevolgen van de bezuinigingen op de ouderenzorg en zorg voor gehandicapten die ook per 1 januari ingaan. Vooral Samsom is er sterk in die te verkopen alsof ze in het belang van de gedupeerden zijn, zoals afgelopen zondag weer in Buitenhof. Ouderen willen toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? En welke gehandicapte wil nu niet een reguliere baan in plaats van een baan in de werkvoorziening? Welnu, ze worden door het kabinet op hun wenken bediend. Dat zorgt er gewoon voor dat er in verzorgings- en verpleeghuizen en bij de sociale werkvoorziening geen plaats is. Ik heb nog een idee, Diederik. Niemand gaat graag naar het ziekenhuis. Dus afschaffen die handel.

In de Volkskrant van afgelopen maandag stond een reportage over de laatste Ledenraad van de PvdA. Daar was de sfeer volgens de krant 'ergens tussen gelatenheid, ongerustheid en boosheid'. Een van de leden bracht het zo onder woorden: 'De inbreng van de PvdA is moeilijk voor het voetlicht te krijgen, omdat er ook een VVD-lucht aan hangt. We hebben behoefte aan duidelijke verhalen die we aan de deur kunnen vertellen.' Zo is het maar net.

Samsom beloofde in Buitenhof vanaf nu een andere houding aan te zullen nemen. Het beleid dat samen met de VVD is ontworpen, is nu in beton gegoten. Vanaf nu zal Samsom er 'compromisloos voor blijven zorgen dat de sociaal-democratie in dit kabinet verankerd blijft en onze idealen een stapje dichterbij brengt'. En het kabinet is gewaarschuwd. 'Als er één iemand tussen wal en schip dreigt te vallen, krijgt het kabinet met mij te maken.'

Zou Samsom nu werkelijk geloven dat er ook maar één iemand binnen of buiten zijn partij is die dit soort blufpraat serieus neemt? De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: Diederik, waarom pas nadat het afbraakbeleid in beton is gegoten? Kennelijk denken hij en zijn beeldvormers dat de feitenvrije politiek nu zo ver is opgerukt dat het tegendeel van de waarheid ongeremd en ongestraft kan worden gedebiteerd, zeker aan de lager opgeleiden die de PvdA hebben verlaten. Die worden kennelijk zo dom geacht dat ze nu ineens denken: gelukkig, de sociaal-democratie is weer terug. Verbazingwekkend is de durf waarmee deze vorm van misleiding wordt verkondigd.

Misschien geïnspireerd door de afwezigheid van een bezielende oppositie. D66, ChristenUnie en SGP steunen het afbraakbeleid en spelen alleen maar oppositie. Het CDA sorteert al voor op het volgende kabinet. En Roemer lijkt vergeten te hebben dat een politicus die zijn dromen wil verwezenlijken ook moet kunnen dromen hoe hij dat wil doen. Een goedmoedige Brabantse lach kan wel helpen bij de uitleg, maar beter is feitelijk en overtuigend met je opponenten de vloer aanvegen. Zeker als zoveel mensen daadwerkelijk tussen wal en schip raken.

Roemer heeft mazzel dat spreekstalmeesters van rechts als Rutte, Zijlstra en Martin Sommer hem te hulp schieten de ongeloofwaardigheid van Samsom te vergroten. De eerste twee door Samsom de hemel in te prijzen voor zijn standvastigheid de afbraak van de verzorgingsstaat mede vorm te geven. En ze hebben hem natuurlijk nog nodig voor een omvangrijke lastenverlichting.

Martin Sommer met zijn aanbeveling aan Samsom zijn geloofwaardigheid te vergroten door er gewoon voor uit te komen dat de PvdA rechtser is geworden. Hij luistert niet, Martin. Zie Buitenhof van jongstleden zondag.Red. Naar Politieke analyse , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]