De Volkskrant, 15-09-2015, van correspondent Marc Peeperkorn 2010

Besluit over nieuwe toeloop blijft maand liggen

Oost-Europese landen zien niets in migrantenquota


Duitsland en Frankrijk haalden maandagavond bakzeil met hun oproep aan de andere EU-landen akkoord te gaan met bindende Brusselse quota om 120 duizend asielzoekers over de lidstaten te spreiden. Volgens Berlijn en Parijs is deze solidariteit noodzakelijk wil de EU niet ondermijnd worden door 'nationaal-egoÔsme'.

Na urenlang beraad van de Europese Justitie- en Migratieministers weigerden Hongarije, TsjechiŽ, RoemeniŽ en Letland uiteindelijk in stemmen met de verplichte asielquota. Ook het Frans-Duitse dreigement dat dwarsliggen financiŽle consequenties kan hebben, kreeg hen niet op de knieŽn. De andere EU-landen legden zich wel vast op een 'politiek principeakkoord' dat de EU 120 duizend vluchtelingen overneemt van landen als ItaliŽ en Griekenland. Het besluit over de verdeelsleutel wordt naar volgende maand doorgeschoven.

'Een belangrijke eerste stap', zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken De MaiziŤre in een gezamenlijke persconferentie met zijn Franse collega Cazeneuve. 'Maar nog verwijderd van wat wij van Europese solidariteit verwachten.'

De eveneens aanwezige Duitse minister van Staat Roth was nog explicieter. Hij wees erop dat Duitsland een onevenredig groot deel van de asielzoekers opvangt. 'Wij willen vandaag duidelijk maken dat solidariteit geen eenrichtingsverkeer is. We verwachten dat onze Europese partners ook een bijdrage leveren.'

Roth benadrukte dat alle EU-landen af en toe een beroep doen op Europese solidariteit. Een hard 'nee' van de Oost-Europese landen zou niet worden vergeten, waarschuwde Roth. De Belgische staatssecretaris voor asielzaken Francken suggereerde deze landen te korten op hun EU-subsidies.

De dreigementen bleven vooralsnog zonder effect. Bij aankomst voor de speciale EU-vergadering over wassende asielstroom verklaarde de Slowaakse minister KalinŠk dat 'quota niet de oplossing zijn'. De Hongaarse en Tsjechische bewindslieden zeiden hetzelfde. De Letse vertegenwoordigster hield zich tijdens de discussie op de vlakte, wetende dat haar regering over de kwestie kan vallen.

Louter een politiek akkoord over de 120 duizend asielzoekers van niet eens alle EU-landen zonder verdeelsleutel is een tegenvaller voor Commissievoorzitter Juncker en zijn rechterhand Timmermans. Die achten bindende quota noodzakelijk om de asielcrisis op te lossen. In het Commissievoorstel zou Nederland ruim 7000 asielzoekers moeten opnemen.

Diplomaten voorzien een harde en emotionele discussie als de verdeelsleutel volgende maand opnieuw op tafel ligt. Omdat een tweederde meerderheid nodig is voor het Commissieplan, zouden de vier dwarsliggers overstemd kunnen worden. Gezien de politieke gevoeligheid ligt het meer voor de hand dat alsnog een compromis wordt gezocht. ofze doen niet mer waardoor de ndere lidstaten meer asielzoekers moeten opnemen.

EU-president Tusk dreigde eerder bij gebrek aan resultaat van de jusititieministers een extra top van de regeringsleiders bijeen te roepen. Het is onduidelijk of dat gebeurt. De kans is groter dat de jusititieministers nogmaals een extra vergadering beleggen.

De ministers werden het wel eens over een betere controle van de Europese buitengrenzen, hoewel een voorstel over een Europese kust- en grenswacht sneuvelde. Verder drongen de bewindslieden er op aan dat ItaliŽ, Hongarije en Griekenland serieus werk maken van het registreren van de vluchtelingen die zich daar melden. Als dat gebeurt, reizen er minder door naar de rest van Europa. Ook willen de EU-landen meer geld beschikbaar stellen voor landen als JordaniŽ en Libanon die veel vluchtelingen uit SyriŽ opvangen.Web:
EU toch niet akkoord over verspreiden vluchtelingen
TT:
Dit is een belangrijke stap naar Europese solidariteit.
ó De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas De MaiziŤre


Reactie Dijkhoff

'Waar geen unanimiteit over is, is het cruciale punt van de herplaatsing van mensen. Over de 120.000 is geconstateerd dat een grote meerderheid voor is, maar niet iedereen.' Dat waren de woorden van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel), maandagavond. Wel is er volgens hem brede overeenstemming over effectievere terugkeer van afgewezen asielzoekers, opvang in de regio van vluchtelingen en de aanpak van mensensmokkelaars. 'Die punten hebben niet ter discussie gestaan.'


Red.:   let op tekstuele verschillen op web


Naar Cultuur, gelijkheid , Albanese cultuur , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]