De Volkskrant, 12-09-2015, ingezonden brief van Nejervan Bamerny, Purmerend  .2010


Vluchtelingen verschillen niet zoveel van uzelf

Ik ben een Koerdische vluchteling die vluchtte voor gifgasaanvallen op de Koerden tijdens het bewind van Sadam Hussein in Irak. Inmiddels woon ik bijna vijfentwintig jaar in Nederland. Ik heb een hbo-opleiding afgerond, ben getrouwd met een Nederlandse vrouw, heb drie kinderen en heb een succesvolle eigen onderneming opgezet. Ik voel me zowel Koerdisch als Nederlands.

Toch heb ik door alle negatieve berichtgeving over vluchtelingen nog steeds het gevoel dat ik nog altijd niet welkom ben, en ook niet als volwaardige Nederlander word beschouwd, ondanks het feit dat ik participeer in de samenleving. Met deze brief beoog ik een bijdrage te leveren aan het, soms ongenuanceerde, debat over vluchtelingen in Nederland en Europa.

Zijn mensen zich wel bewust van de invloed van hun woorden? Niet alleen op de huidige groep vluchtelingen die nu Europa trachten binnen te komen, maar ook op degenen die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen en hier een bestaan trachten op te bouwen?

De huidige groep vluchtelingen uit SyriŰ of Irak zijn op zoek naar een plaats om in vrede te wonen en niet te worden onthoofd of te worden verkocht als slaaf. Hoe zou u zich voelen als uw vrouw of dochter zou worden verkocht door een IS-strijder zonder dat u iets terug kan doen?

Ik hoop dat de wereld wakker wordt en zich realiseert dat het hier niet gaat om een 'groep' vluchtelingen, maar om enorme stromen vluchtelingen die massaal de oorlog en ellende in hun eigen land ontvluchten. Ik ben van mening dat vluchtelingen het best kunnen worden opgevangen in hun eigen regio, zodat ze snel terug kunnen zodra de situatie dat toelaat. De VN zouden daartoe een zone moeten instellen waar vluchtelingen kunnen verblijven en hun veiligheid is gegarandeerd.

Er vallen nog altijd dagelijks doden in de strijd van de Koerden tegen IS, ook ik heb diverse familieleden verloren. Nog altijd heb ik heimwee naar mijn land, Koerdistan. Ik ben Nederland dankbaar dat ik als vluchteling een veilige plek heb gekregen en de mogelijkheden heb gehad mijn bestaan opnieuw op te bouwen. Toch blijft altijd het gevoel van weemoed en heimwee bestaan naar een tijd en een plaats waar ik heel gelukkig ben geweest. Mensen zouden zich moeten realiseren dat vluchtelingen altijd tussen twee werelden leven, en je weg vinden in een nieuw land niet gemakkelijk is.

Mijn wens is op een goede manier samen te leven met iedereen, waarbij mensen zich werkelijk openstellen voor elkaar en ge´nteresseerd zijn in elkaars levensverhalen. Ik ben ervan overtuigd dat door elkaar te leren kennen, het inzicht ontstaat dat we echt niet zoveel van elkaar verschillen en dezelfde wensen hebben: gelukkig zijn in een veilige omgeving.


Web:
Vluchtelingen verschillen niet zoveel van uzelf

Mijn wens is op een goede manier samen te leven met iedereen.
TT:
Zijn mensen zich wel bewust van de invloed van hun woorden?
Nog altijd heb ik heimwee naar mijn land, Koerdistan

IRP:  

Naar Klassenstrijd, pensioenen , Klassenstrijd , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]