WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, afkeer: allochtonen

30 mrt.2008

Allochtone leiders en woordvoerders klagen eindeloos over de behandeling die de groep ten deel valt, maar tot voor kort was er geen enkel voorbeeld bekend van een erkenning dat er ook aan de allochtone kant wat mis zou kunnen zijn. Recent zijn er twee opgedoken, naar aanleiding van de film Fitna van Geert Wilders (nog van voor het verschijnen ervan):
 

Uit: De Volkskrant, 14-03-2008, door Ahmed Aboutaleb

Redeneer het onbehagen niet weg

Veel autochtonen vinden de komst van migranten naar Nederland eerder een bedreiging dan een verrijking. De aanslagen van 11/9, de moorden op Fortuyn en Van Gogh, de bedreigingen van politici en anderen, en de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit hebben gezorgd voor een verwijdering tussen autochtonen en allochtonen.   ...
    Veel migranten zeggen dat discriminatie de reden is dat ze onderaan de maatschappelijke ladder zijn blijven steken. Ik blijf er op wijzen dat dat ook komt door gebrekkige taalbeheersing en lage opleiding. ...


Uit: De Volkskrant, 14-03-2008, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Islamtop krijgt Nederlandse feiten

Factbook is met spoed verstuurd naar de Islamitische Conferentie in Senegal | ’Debatten in Midden-Oosten zijn niet gebaseerd op feiten.’


Het multiculturele instituut Forum heeft met spoed een Factbook met feiten over de situatie van moslims in Nederland verstuurd naar de top van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) in Senegal. Secretaris-generaal Ihsanoglu van de OIC is verzocht het feitenboek te verspreiden op de top, die zich onder meer buigt over groeiende islamofobie in het Westen.  ...
    Negatieve statistieken over allochtonen in de criminaliteit en de autochtone perceptie van moslims ontbreken niet. Ook wordt gesteld dat 12 procent van de Turken en 14 procent van de Marokkanen zich onderdeel voelen van de Nederlandse maatschappij, tegen 39 procent van de Surinamers en 33 procent van de Antillianen.   ...


Red.:   In indirecte vorm:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2010, door Abdelghafour Ahalli

Schaamte staat als muur rond Marokkanen

Marokkanen in Nederland zwijgen over misstanden in hun eigen gemeenschap, en houden daarmee ook vooroordelen onder Nederlanders in stand.

Tussentitel: De onderlinge discussie dient vrijuit en zonder taboes te worden gevoerd

Het Arabische woord hsoema – in het Nederlands meestal vertaald als schaamte – is een sleutelwoord om het vaak naar binnengekeerde gedrag van Marokkaanse Nederlanders als individu, als groep en naar elkaar toe te begrijpen. Pijnlijke situaties dienen zo veel mogelijk te worden beperkt en gevoelige thema’s het liefst vermeden.
    Deze krampachtige houding van zwijgen, die hiervan het gevolg is, belemmert de erkenning en kritische onderlinge bespreking van oorzaken van misstanden. Hoewel met name een deel van de jongere generatie het steeds beter doet in onderwijs, werk, sport en in de cultuurwereld, mogen achterstanden en misstanden waarvan ook sprake is niet onbesproken blijven.   ...


Red.:   Het gaat hier over de houding van Marokkanen om problemen niet te bespreken - dus erkennende dat Marokkanen die problemen niet bespreken.
    Er zijn weer vele jaren verstreken, en onder de voortdurende mokerslagen van de realiteit, met als laatste een vernietigend rapport van het SCP ("allochtinen ingeren niet", hoewel het er natuurlijk heel anders stond), begint het zelfs binnen de PvdA een beetje door te dringen:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2013, van verslaggever Remco Meijer

PvdA: 'stille groepen' doen integratie mislukken


Het integratiebeleid is gedoemd te mislukken als de overheid er niet in slaagt de steeds grotere afzondering van enkele complete groepen te doorbreken. Zolang er groepen buiten de samenleving staan, is er sprake van schijnintegratie.
    Dit stelt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, waar vandaag het integratiebeleid aan de orde komt. De sociaal-democraten vinden dat het kabinet het belangrijke integratieprobleem van de 'stille groepen' hoog op de vorige week door minister Asscher gepresenteerde 'Agenda integratie' moet zetten.
    De 'stillen' zijn onder andere te vinden onder Turken, Somaliërs, Molukkers, Hindoestanen en Chinezen. PvdA-Kamerlid Keklik Yücel: 'Het gaat bij elkaar om zeer forse aantallen. Het begint bij ouders die zich geheel aan alles onttrekken. Het gaat verder met de 3.000 kinderen in moskee-internaten. En dan worden er ook al studenten opgeleid via de moskeeën. Het gevaar is dat zij gevormd worden met waarden die haaks staan op onze principes.'    ...


Red.:   Het toppunt van blijk van mislukking: dat een Turk dit moet verkondigen, omdat geen enkele allochtoon zal luisteren naar een blanke Nederlander.


Naar Cultuur, integratie, afkeer  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .