De Volkskrant, 16-10-2010, van verslaggeefster Ellen de Visser .2010

Onvoldoende navelstrengen in vriezer

Wereldwijd gebrek aan stamcellen voor allochtone patiŽnten

Tussentitel: Donoren zijn er genoeg; de opslag is problematisch

Allochtone patiŽnten hebben een veel kleinere kans op een levensreddende stamceltransplantatie door een groot wereldwijd tekort aan aan navelstrengbloed van allochtone donoren.

Stamcelbanken hebben bij elkaar honderdduizenden extra navelstrengen nodig, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Ook Nederland wil de navelstrengbank daarom uitbreiden en extra donormateriaal van allochtonen opslaan.

Volgens Wim Fibbe, hoogleraar hematologie in het Leidse LUMC en medisch directeur van de nationale navelstrengbank, wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid over de financiering van de uitbreiding. Nu liggen in die publieke bank 3.600 navelstrengen ingevroren, waarvan eenderde van allochtonen. Doel is dat aantal uit te breiden naar tienduizend.

Alle transplantaten worden geregistreerd in een mondiale donorbank, waarop artsen een beroep kunnen doen. De bank bevat 450 duizend navelstrengen. Om een geschikte donor te vinden moet de weefseltypering van ontvanger en donor overeenkomen.

In Nederland kan voor slechts een kwart van de allochtone patiŽnten een donor worden gevonden in de navelstrengbank terwijl dat bij driekwart van de autochtone Nederlanders lukt.

Allochtone donoren zijn er genoeg, zegt Fibbe. De afgelopen jaren is onder meer een afnamepost opgezet in het Haagse Westeinde-ziekenhuis, waar veel allochtone vrouwen bevallen. Er is contact met imams, die de donatie moeten goedkeuren, en er zijn buitenlandse voorlichtingsfolders.

Het probleem zit hem veeleer in de kosten van de opslag, legt Fibbe uit: er is geschoold personeel nodig voor de afname vlak na de bevalling en voor het invriezen. Het bloed moet worden getypeerd en uitgebreid worden getest. Jaarlijks verkoopt de Nederlandse bank vijftien ŗ twintig navelstrengtransplantaten, maar de opbrengst daarvan is onvoldoende om de uitbreiding te financieren.

Stamceltransplantaties worden toegepast bij leukemie, bij bepaalde bloedziekten en steeds vaker ook bij zogeheten lysosomale stapelingsziekten. PatiŽnten met een stapelingsziekte missen een bepaald enzym waardoor afvalstoffen zich ophopen in hun cellen en steeds meer schade aan organen en weefsels ontstaat. Als zij stamcellen krijgen toegediend, ontstaan daaruit bloedcellen die het ontbrekende enzym aanmaken.

Stamcellen kunnen worden gewonnen uit beenmerg of uit bloed (waaraan groeifactoren zijn toegevoegd) maar navelstrengbloed biedt grote voordelen, zegt kinderarts-immunoloog Jaap-Jan Boelens, werkzaam in het UMC Utrecht. De cellen zijn krachtiger en delen sneller en patiŽnten hebben veel minder last van afstotingsverschijnselen.Terug naar Toelichting bij Moslim-orgaandonatie , HiŽrarchie allochtonen ,  of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]