De Volkskrant, 30-11-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman 2010

Nieuwegein onderzoekt registratie Roma

De gemeente Nieuwegein onderzoekt welke mogelijkheden er binnen de huidige wetgeving zijn om de problemen van Roma te kunnen registeren.
    Dit omdat het lastig is zonder etnische registratie de effecten van beleid te meten, zo blijkt uit de halfjaarlijkse evaluatie van het project Wisselgeld. Het project is bedoeld om de Roma-problematiek in Nieuwegein aan te pakken.
    Vertrekkend burgemeester Cor de Vos van Nieuwegein, tevens voorzitter van het platform Roma-gemeenten, zwengelde in september de discussie over etnische registratie aan. Uit de rapportage blijkt dat deze registratie de aanpak van de problemen van Roma zou vergemakkelijken. Daarnaast bleken veel gemeentelijke diensten Roma ook zonder officiŽle registratie anders te behandelen dan andere groepen, bijvoorbeeld door hun afwijkende gedrag te gedogen.

Een van de hoofddoelstellingen in Nieuwegein is het terugdringen van schoolverzuim onder Roma. Door de onderwijsachterstand plaatsen 'subgroepen' van Roma zich volgens wethouder Bert Lubbinge (PvdA) 'willens en wetens buiten de samenleving'. 'Ze vinden een veilige omgeving om criminele activiteiten te ontplooien.' En de criminaliteit versterkt vervolgens het negatieve imago dat de Roma al hebben.

Nieuwegein is vorig jaar begonnen met de integrale aanpak van de Roma-problematiek, nadat was gebleken dat alle projecten van de dertig jaar ervoor niet hadden geholpen de maatschappelijke positie van de groep te verbeteren. Hoewel Nieuwegein het nog te vroeg vindt om van een succes te spreken, is wel gebleken dat sinds de start van het project meer Roma-kinderen de basisschool bezoeken.

Lubbinge voert binnen het project Wisselgeld ook individuele gesprekken met Roma. Volgens hem zijn Roma bang geworden sinds de discussie in Frankrijk, waar Roma werden uitgezet. 'Daarvan is in Nederland geen sprake. Maar ik zeg hun wel: dat jullie vaak worden besproken, houdt ook verband met jullie gedrag. We zijn goed op weg maar er is nog een lange weg te gaan.'
Naar Cultuur, integratie, afkeer, bronnen , Cultuur, integratie, afkeer , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]