De Volkskrant, 28-09-2010, door Hans Adriani, fractievoorzitter van de PvdA in Nieuwegein 2010

Etnische registratie onacceptabel

De Volkskrant kopt op 23 september: ‘Burgemeester De Vos (PvdA, Nieuwegein) bepleit omstreden maatregel: ‘Roma etnisch registreren’’. In het commentaar van 25 september maakt de Volkskrant-redactie van het dilemma een eenvoudige optelsom van voor- en nadelen. Etnische registratie als pragmatische oplossing.

Deze manier van denken past in de manier waarop we de afgelopen tien jaar de problemen in onze samenleving benaderen. Steeds vaker permitteren we het ons om mensen nog uitsluitend als lid van een groep te bejegenen, om ze vervolgens met populistische gemeenplaatsen in de hoek te zetten. ‘Naming and shaming’ is een beproefd middel geworden om ons te doen geloven dat het beloofde land bereikt wordt als we van sommige groepen in onze samenleving geen last meer hebben.

Wat is er gebeurd met sociaal-democratische waarden van emancipatie en ontplooiing? Hoe staat het met liberaal individualisme? Waar is de naastenliefde van de christen-democratie gebleven? In het publieke debat lijkt hiervoor weinig ruimte meer te zijn. In de dagelijkse Nieuwegeinse praktijk gelukkig nog wel. Door gezinnen met grote problemen individueel te benaderen bestrijden we overlast en uitkeringsfraude en zorgen we dat kinderen naar school gaan en kansen krijgen. Zo help je mensen verder, zo help je de samenleving verder.

Onze verantwoordingsmaatschappij eist dat we exact in kaart kunnen brengen hoe groot de problemen zijn. Dus ja, we moeten weten hoeveel kinderen niet naar school gaan. We moeten weten hoeveel gezinnen uitkeringsfraude plegen. We moeten weten wie de overlastveroorzakers zijn. Als we namen en rugnummers weten, weten we ook op wie we onze aandacht moeten richten. Dat is informatie waarmee de leerkracht, de leerplichtambtenaar, het gezondheidscentrum, de wijkagent en de cliëntmanager aan de slag kunnen.

Met etnische registratie bereik je het tegenovergestelde. Je wekt de suggestie dat je probleemgevallen in kaart brengt, maar in werkelijkheid maak je het beeld juist diffuus. Met als onaanvaardbaar bijproduct dat mensen van goede wil in de hoek worden gezet waar de klappen vallen. Juist de Romagemeenschap herinnert zich nog prima waar het stigmatiseren van een bevolkingsgroep toe kan leiden. Dat dit geen schrikbeeld uit lang vervlogen tijden is, laat de Franse president Sarkozy zien. Registratie van mensen, louter omdat ze een bepaalde etniciteit hebben, is een weg die we niet op moeten willen. Geen pragmatisch argument kan die ontwikkeling rechtvaardigen.


Naar Cultuur, integratie, afkeer, bronnen , Cultuur, integratie, afkeer , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]