De Volkskrant, 16-06-2011, van verslaggever Robin Gerrits 2010

Allochtoon kind loopt achterstand goed in

Het achterstandenbeleid in het onderwijs werkt wel voor allochtone kinderen, maar niet voor autochtone. Om die reden zou het raadzaam zijn de etnische component weer in het achterstandenbeleid voor scholen terug te brengen.
    Dit blijkt uit een gezamenlijk grootschalig onderzoek van het Amsterdamse Kohnstamm Instituut en het Nijmeegse ITS in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat vandaag verschijnt. De onderzoekers maakten gebruik van de toetsgegevens van tienduizenden kinderen van basis- en voortgezet onderwijs over de periode 1994-2007.

Allochtone kinderen presteren slechter dan autochtone kinderen. Maar in de loop van de jaren gaan allochtone kinderen wel beter presteren, met name met rekenen. Vooral op de basisschool worden grote vorderingen gemaakt.

Het lijkt er dus op dat het achterstandenbeleid, dat onder meer bestaat uit extra geld dat scholen krijgen voor leerlingen van kinderen met zeer laag opgeleide ouders, zinvol is.

Anders is het met de autochtone achterstandsgroepen. Hier is nauwelijks of geen verbetering waarneembaar. Op taalgebied is zelfs sprake van een achteruitgang. Volgens het rapport is het raadzaam hiervoor niet zomaar weer meer geld naar scholen te sturen, maar eerst eens te kijken naar precies welke aanpak iets uithaalt, en welke niet.

De onderzoekers bepleiten in het algemeen wel voortgang van het achterstandenbeleid, omdat het bewezen effectief is. Het zou op het voortgezet onderwijs meer aandacht moeten krijgen dan nu gebeurt.

Bovendien werpen ze de vraag op of het niet zinvol is de etnische component weer terug te brengen in het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Toenmalig minister van onderwijs Van der Hoeven schrapte die component in 2006, omdat zij ervan uitging dat het opleidingsniveau van de ouders bepalend was.

De onderzoekers hebben nu sterke aanwijzingen dat er wel degelijk grote verschillen zijn tussen beide groepen leerlingen en dat elke groep dus ook een eigen aanpak verdient.


Naar Cultuur, integratie, afkeer, bronnen , Cultuur, integratie, afkeer , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]