WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, islam: beroepen

19 feb.2010

Alle religieuzen hebben een meerdere of mindere afkeer van wetenschap in het algemeen en natuurwetenschappen in het bijzonder, want dat zijn de directe concurrenten in de uitleg van hoe de wereld in elkaar zit: God weet en stuurt het, of de (natuur)wetenschapper weet het en de natuur stuurt het.
    Dat heeft een naar maatschappelijk bij-effect in dat de moderne maatschappij steeds sterker afhankelijk is van wetenschap en techniek. En voor goed functioneren in de maatschappij is steeds meer dit soort vaardigheden nodig. er is een min of meer lineair verband tussen de hoeveelheid godsdienstigheid in een land en het presteren ervan - dat wil zeggen van de bewoners ervan, natuurlijk.
    Dit geldt natuurlijk nog steeds als religieuzen naar een minder-religieus land migreren. En weer met name voor moslims. Hun afkeer van natuurwetschappelijke zaken leidt er toe dat ze voornamelijk in de niet-natuurwetenschappelijke en niet-technische sectoren van de maatschappij terechtkomen - waarvan wat voorbeelden hier:


Uit: De Volkskrant, 14-05-2008, hoofdredactioneel commentaar

Het belang van scholing

Er ontstaat een elite van hoog opgeleide allochtone jongeren, zo blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam. Een kwart van de in Nederland geboren Turkse en Marokkaanse jongeren is inmiddels hoog opgeleid.   ...
    ... Tenslotte profiteert ook de Nederlandse economie van deze allochtone elite, die doorgaans kiest voor vakken die goed in de markt liggen, zoals bedrijfskunde of rechten.


Red.:   Het neutrale oordeel over vakken als bedrijfskunde en economie als 'vakken die goed in de markt liggen' is natuurlijk een op eigenbelang gebaseerd vooroordeel van een journalist dus iemand uit alfa/gamma sector. Hoe dat goed in de markt liggen komt, staat hier  .  In wekelijkheid kosten deze sector, die in ieder geval sterk improductief en waarschijnlijk contraproductief is, ons miljarden.
    Natuurlijk hoort het lesgeven aan anderen, een deel van het intellectuele circuit, ook tot de gemeden beroepen:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

‘Migrantstudent mist kennis’

Allochtone studenten voelen zich niet thuis op de pabo. Althans, dat zeggen de uitvallers in een onderzoek van de Erasmus Universiteit. ...
    Volgens Frans Bolsius, directeur van de pabo-opleiding aan de Haagse Hogeschool waar eenderde van de leerlingen allochtoon is, zit het anders. ‘Studenten zullen sowieso nooit zeggen dat ze er te weinig aan hebben gedaan, of het niveau niet aan kunnen. Het is makkelijker de stageplek of de opleiding de schuld te geven.’   ...

Ook de lage status van het lerarenberoep speelt volgens het Erasmusonderzoek mee.
‘Daarom kiezen allochtone havisten niet voor de pabo. Als je goed kunt leren, word je geen leraar, is het idee. Dan word je accountant of manager, dat heeft status.’   ...


Red.:   Maar ook in diverse andere beroepen sluiten ze zichzelf uit:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2010, ANP.

'Elke verpleger moet billen wassen'

Als moslimverpleegkundigen bezwaar hebben tegen het wassen van de billen van mannelijke patiënten, moeten ze zich afvragen of ze geschikt zijn voor het werk.
    Dat zegt de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V & VN). De organisatie heeft een handleiding geschreven voor omgang met gewetensbezwaren.
    Volgens Francis Bolle van V & VN werken over het algemeen relatief weinig verpleegkundigen met een moslimachtergrond in ziekenhuizen. Reden daarvan kan volgens Bolle zijn dat moslims – in de praktijk zijn dat vooral moslimvrouwen – moeite hebben met het lichamelijk contact dat ze met patiënten hebben, bijvoorbeeld tijdens het wassen.
    Als de verpleegkundigen vrijgesteld zouden worden van dat werk, leidt dat volgens de beroepsorganisatie tot onwerkbare situaties op de werkvloer. ...


Red.:   Zoiets is  ook al eens eerder gehoord door de redactie, en hier is nog eens een bevestiging:
 

Uit: De Volkskrant, 24-10-2010, door Carlijne Vos

Een zorginstelling zonder bingo en bloemkool

... Het ‘witte gezicht’ dat de meeste zorginstellingen tonen, is één van de grootste struikelblokken voor allochtonen. Zorginstellingen komen met moeite aan zorgverleners met een andere culturele achtergrond. Vooral Turkse en Marokkaanse jongeren kiezen niet snel voor een carrière in de zorg ...


Red.:   Dit terwijl je in discussies met multiculturalisten met grote regelmaat hoort over allochtonen die nodig zijn om in de toekomst je billen te wassen - een regelrechte leugen, dus.
    Van een reportage van een actualiteitenrubriek op de televisie (bron verloren gegaan) kennen we ook het verschijnsel dat allochtonen uiterst zeldzaam zijn op de agrarische scholen - uit Engeland is iets dergelijks bekend, zie hier  . Het lijkt dus wel dat allochtonen, indien mogelijk, stelselmatig alle echt nuttige en productieve beroepen mijden. Natuurlijk kan dat nauwelijks een bewust proces zijn. Het moet dus het gevolg zijn van psychologische en sociologische processen stammende vanuit hun cultuur. Hier één aspect:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2008, van verslaggeefsters Samira Ahli en Elsbeth Stoker

Snelle daling werkloze allochtonen
...
Tussenstukken:
Diversiteit gaat erg traag

Cies de Theije is bij de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven verantwoordelijk voor diversiteit:
...   ‘Ook met onze werving bleek veel mis. Via de eigen, overwegend blanke netwerken komen we mondjesmaat in aanraking met multicultureel talent. Het gaat ook nog wel eens mis in de sollicitatieprocedure. Met enige regelmaat stellen allochtone kandidaten onrealistische eisen. Direct een vaste aanstelling bijvoorbeeld. Zo werkt het niet.  ...

Allochtonen willen status
Ndo Ntoane is sinds juni 2007 diversiteitsmanager bij de NS:

...   ‘Toen ik begon bij de NS, kreeg ik te horen: ‘Je naam is zo moeilijk, ik noem je gewoon Marie.’ Dat steekt, omdat mijn ouders me juist een Afrikaanse naam gaven in een tijd dat veel Zuid-Afrikanen hun kinderen Engelse namen gaven.   ...
    ‘Allochtonen werven voor hogere functies gaat ook nog moeizaam. De NS heeft een imagoprobleem. Hoog opgeleide allochtonen zijn maximale klimmers. Ze willen een baan met status, auto van de zaak, enzovoort. Je kunt niet aankomen met je treinabonnement.’   ...


Uit: Dagblad De Pers, 27-10-2008, door Annemieke van Dongen

Een pensioenregeling boeit jonge allochtonen niet

Allochtonen werknemers vinden onderhandelen over salaris belangrijker dan autochtonen
.

Voor een stevig robbertje salarisonderhandelingen draaien jonge werknemers van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst hun hand niet om....
    Rob Vinke, hoogleraar personeelsmanagement aan Universiteit Nyenrode, is niet verrast over die uitkomst. ...
    Daarnaast is succes voor allochtonen het belangrijkste statussymbool, zegt Vinke. ‘Geld is een gemakkelijke meetlat om succes aan af te meten. Je bent wat je aan inkomsten hebt, en iedereen mag dat weten.   ...


Uit: De Volkskrant, 27-03-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Marokkaanse vader wil voor zijn kind een baan met een stropdas

In de vmbo-schoolbankjes blijkt dat Marokkaanse vaders de ongemotiveerdheid van hun kinderen niet snappen.

Op de tafels in het klaslokaal van het Melanchthon Kralingen, een vmbo in Rotterdam, staan witte kaarten met namen: Abderahim, Driss, Mimoun, Mustafa, Hassan. Nieuwsgierig om zich heen turend, in de net iets te kleine houten schoolbankjes, zitten vanmiddag geen leerlingen, maar zo’n twintig Marokkaanse vaders. Ze volgen de cursus ‘praten met je puber’.
    Schoolcontactpersoon Fatima El Jaoui (41), zelf Marokkaanse, geeft de cursus samen met adjunct-directeur Dennis Maharban (43). Hoofddoel is ouders beter met hun tienerkinderen te laten communiceren. Want de vaders komen uit een heel andere wereld dan hun kinderen. ‘Ze vinden hen soms ongemotiveerd, of brutaal – in vergelijking met hoe ze zelf vroeger waren’, zegt El Jaoui.   ...
    De school telt driehonderd leerlingen, van wie meer dan de helft van Marokkaanse komaf is. Voor deze cursusreeks nodigde El Jaoui de vaders van de brugklassers uit. ‘Waarom zitten er zo weinig witte kinderen op de school?’ wil een vader weten. Directeur Maharban steekt een verhaal af over de stad Rotterdam, segregatie in het onderwijs en vooroordelen.
    El Jaoui houdt het luchtiger: ‘Wij krijgen ook veel meer kinderen dan Nederlanders.’ De vaders lachen en de toon is gezet.
     Sommige vaders hebben op verzoek foto’s uit hun eigen jeugd meegenomen. Veel lange haren en grote snorren, poserend naast auto’s of een poster van Bruce Lee. ‘U wilde stoer zijn?’, vraagt Maharban aan de vader met de Bruce Lee-foto. ‘Stoer?’ El Jaoui vertaalt en de meeste vaders veren knikkend op: stoer, dat wilden ze zeker zijn. ...
    De meeste vaders liepen als kind kilometers over bergpaden om naar school te kunnen gaan. Hun kinderen hebben in Nederland álle mogelijkheden en dan doen ze er niets mee – dat begrijpen ze niet. Maharban tekent op het bord een schema van het onderwijssysteem. Linksonder staat het vmbo, rechtsboven de universiteit. ‘Daar moet Mohammed heen, insjallah’, zegt een vader.
    Een Nederlandse collega van El Jaoui oppert: ‘Niet elk kind kan naar de universiteit en dat is ook helemaal niet erg. Als ze maar gelukkig worden. Toch?’ De hierop volgende stilte heeft niets met een taalbarrière te maken. Een van de vaders, die het beste Nederlands spreekt, moet lachen: ‘Gelukkig? Nee, zo werkt dat niet bij Marokkanen. Naar de universiteit en dan een baan met een stropdas.’   ...


Red.:   Voor de ongemotiveerdheid van de Marokkaanse zonen is hier in ieder geval één verklaring te destilleren: de onrealistische verwachtingen van de vaders. De overgrote meerderheid van de Marokkaanse zonen, heeft de ervaring inmiddels geleerd, heeft absoluut niet het niveau om redelijke kans te hebben op een universitaire opleiding en een baan met een stropdas. En dat is natuurlijk zeer frustrerend
    Maar hier gaat het om de oorzaak: die onrealistische verwachtingen van de vaders. Dat is waarschijnlijk ten nauwste verbonden met het hiërarchische denken dat eigen is aan de islamitische cultuur - meer daarover hier  .
    Met als gevolg dat het dus helmaal niet zo is dat Nederland zo afhankelijk is van de aanwezigheid van allochtonen "om het vuile werk te doen". Om precies te zijn: ze doen relatief, ten opzichte van hun mogelijkheden, weinig aan dat vuile werk - daarvoor komen Polen en dergelijke - zie hier  . Kijk maar eens wat de allochtoon van zoiets als magazijnwerk vindt (Rondom Tien, 29-05-2010)  .
    Nog een voorbeeld van de aard van de allochtone (lees islamitische) drijfveren:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2010, verslaggeefster Carlijne Vos

Kantoor houdt 'witte' uitstraling

Van de hoogopgeleide allochtonen is 8 procent werkloos, tegen 3 procent van de autochtonen. ‘Bedrijven moeten leren allochtoon talent te herkennen.’

Tussentitel: 'Multiculti Nederland is niet zo goed in netwerken'

‘Wij denken dat we een leuk kantoor zijn: openminded, betrokken en niet zo’n typisch witte-mannenbolwerk. Maar blijkbaar doen we iets niet goed’, beaamt Machteld Vink, human-resourcesmanager bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. ...
    ... Nu heeft Kennedy van der Laan de hulp ingeroepen van Young Global People (YGP), een Amsterdams wervings- en selectiebureau speciaal voor studenten met een niet-westerse achtergrond.   ...
    De Surinaams-Nederlandse Melvin Tjoe Nij begon vijf jaar geleden met zijn wervings- en selectiebureau Young Global People ...
    Recruiters moeten volgens Tjoe Nij leren door bepaalde cultureel bepaalde presentaties heen te kijken. ‘Sollicitanten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond noemen als motivatie voor een bepaalde baan vaak geld en status. Een ‘incorrect’ antwoord, maar voor hen is het vanzelfsprekend. ...


Red.:    Vanzelfsprekend omdat het hun cultuur is.
   Het volgende begint met de bekende leugen  , maar het gaat hier om het einde:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2010, door Mirjam Bosgraaf

Interview | Ben Rijgersberg, directeur COLO

‘Discriminatie bij stages in mbo is verleden tijd’

Autochtone en allochtone mbo-leerlingen maken evenveel kans als zij solliciteren naar een stage.

Er is geen sprake meer van discriminatie van allochtone mbo’ers bij het verwerven van een stageplek. In verhouding beginnen evenveel allochtone als autochtone leerlingen hun mbo-opleiding direct met een stage. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut beroepsonderwijs COLO.  ...
    ... Er is gewoonweg geen verschil meer tussen een allochtone en autochtone leerling.’
  Dat vinden stagebedrijven schijnbaar ook. Toch zouden met name bouwbedrijven onderscheid maken.

Nog een vorm van de leugen. Kijk maar:
  ‘...Allochtone leerlingen komen wel minder snel terecht in de bouw. Administratieve beroepen, alsook stageplekken in de horeca en handel zijn bij deze vaak stadse groep meer in trek.’

En:
  Tussenstuk:
Verschil in de bouw

Allochtone mbo-leerlingen zouden meer moeite hebben met het vinden van een stage dan autochtone studenten. Met name in de bouwsector zou sprake zijn van discriminatie.
    Zo bleek 2005 uit een rapport van de Universiteit Utrecht dat slechts 15 procent van allochtone leerlingen een kans maakt op een uitnodigingsgesprek in de bouwsector, tegen 41 procent van de scholieren met een Nederlandse naam.   ...

Omdat ze dus niet in de bouw wíllen werken, zie het vervolg:
  In de detailhandel en in de horeca zouden de verschillen veel kleiner zijn.

Met je handen werken heeft absoluut geen status in niet-westerse culturen, en zodra het ook maar enigszins kan, zoals met deze allochtone immigranten, gaan ze in schone handen baantjes zitten.
     De kern van de mentaliteit die erachter zit:
 

Uit: De Volkskrant, 18-11-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Ook met hulp is werk een illusie

De Utrechtse gemeenteraad debatteert vandaag over Fourstar, dat er onvoldoende in slaagt lastige jongeren aan het werk te krijgen. Maar dat blijkt vaak vrijwel onmogelijk.

Tussentitel: Ze hebben geen diploma, een zwakke spanningsoog en ze haken snel af

... Bijna 90 procent van de jongeren bij Fourstar is allochtoon en de meesten zijn van Marokkaanse afkomst; het gros is doordrongen van de straatcultuur. Kollau: ‘Ze hebben geen diploma, een zwakke spanningsboog, ze haken snel af: zie je wel, het lukt niet. Ze willen vaak met weinig inspanning veel geld verdienen. Veel jongens zitten heel erg in de slachtofferrol. Ze zitten niet op me te wachten, zeggen ze, de leuke banen gaan naar anderen. Dit soort problemen los je niet op met een werk-leertraject.’   ...


Red.:    Dit is de kern de gedeeld wordt met de eerdere verhalen: 'Ze willen vaak met weinig inspanning veel geld verdienen.' En degenen voor wie het duidelijk is dat ze deze status niet zullen halen, zijn degene die vervallen in naar gedrag en geweld.
   De overlast en het geweld van moslims en Marokkanen in het bijzonder moge dan wel van sociale oorsprong lijken, maar deze basis zit erachter. En dat is een culturele basis. Het is en blijft een cultureel probleem.
    Terug naar de banen:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Werkloosheid allochtonen stijgt 12 procent

De Werkloosheid onder allochtonen is in 2010 met 12 procent gestegen. Waar in 2009 nog 11 procent van alle allochtonen in Nederland zonder werk zat, is dat percentage afgelopen jaar opgelopen tot 13. Onder autochtone Nederlanders lag dat cijfer op 5,4.
    Dat blijkt uit onderzoek van het instituut voor multiculturele ontwikkeling, Forum. ...
    Er zijn volgens Harchaoui twee belangrijke redenen voor de toename van werkloosheid onder allochtonen. 'In de eerste plaats natuurlijk de crisis. ... Ook is er een enorme mismatch tussen de sectoren waar behoefte is aan personeel en de opleidingen die populair zijn. Waar veel allochtone jongeren bijvoorbeeld kiezen voor bedrijfskunde, liggen er veel betere kansen in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs.'


Red.:    We kunnen ook deze stelling dus wel als bewezen achten. het is natuurlijk ook een belangrijk deel van de reden dat de landen waar moslims vandaan komen zo arm zijn: iedereen wil de baas zijn, toezichtsbaantjes hebben, handelen en verkopen, en een stropdas om - en niemand wil werken. Tezamen met de slechte neiging tot samenwerking die er mee samengaat, zijn die economieën dus beperkt tot kleine organisaties en zaken   .
    De vmbo's worden steeds meer gedomineerd door allochtonen en met name moslims. Dus zien we ook daar meteen de anti-natuurwetenschappelijke trend:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, van verslaggeefster Irene de Pous

Reportage | Vakonderwijs is een dure affaire

Vmbo'er rent weg van techniek

Werkgevers waarschuwen voor een gebrek aan technici. En dat is mede de schuld van de vmbo's die te weinig vakgericht denken. Straks heb je voor elke schroef een Pool nodig.


...    Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en Platform VMBO waarschuwden deze week voor het dalend aantal leerlingen dat instroomt op het technische vmbo. In een manifest dat zij aanboden aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs zeiden zij te vrezen voor een tekort van tienduizenden technisch geschoolde vaklui in de nabije toekomst.
    Door het krimpend aantal leerlingen dat voor een technische richting op het vmbo kiest, worden nu al steeds vaker specialistische afdelingen zoals elektrotechniek, installatietechniek of bouwnijverheid gesloten. ...


Red.:   Want techniek is natuurlijk van dezelfde stam als natuurwetenschappen.
    Zelfs de Volkskrant geeft het volmondig toe. Het onderstaande is uit de eindejaarsbijlage van Het Vervolg, en gaat over de kosmopolitische jeugd:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2011.

De nieuwe garde
...
8. Drs. Fatima

Wie?
Deze Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn vaak de eersten van hun familie die aan de universiteit studeren. Liefst rechten of geneeskunde, want daar valt een boterham mee te verdienen. ...


Red.:   Dat laatste is natuurlijk een leugen, want dat kan op talloze andere manieren ook. Dit zijn typisch de baantjes van de met-witte-boorden-gemakkelijk-veel-geld-verdieners. Die altijd dominant zijn geweest binnen de top bij niet-westerse culturen. Werken in de praktijk of helemaal met je handen is daar taboe.
    Het zoveelste bewijs:


Uit: De Volkskrant, 13-08-2012, van verslaggever Jonathan Witteman

Spaanse vakkrachten vullen gaten in de arbeidsmarkt

Tussentitel: Arbeidsbemiddelaars zoeken technici, tandartsen en verpleegkundigen in Spanje

Spaanse verpleegkundigen, ingenieurs en tandartsen zullen de komende jaren tot de Nederlandse arbeidsmarkt gaan behoren. Nederlandse wervingsbureaus proberen van de Spaanse nood een deugd te maken door Spaanse werklozen aan een baan in ons land te helpen. In branches als de zorg of metaalindustrie zijn Nederlandse vakkrachten immers schaars.   ...


Red.:   Allochtonen zijn niet geïnteresseerd in echt werk. In werk. Daarvoor moeten Polen of Spanjaarden komen.
    De eerste uitvoeringstappen:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2012, van verslaggeefster Sterre Lindhout

Nederlandse zorginstellingen blij met verplegers uit Spanje

Veertig jonge Spaanse verpleegkundigen beginnen over twee weken in Madrid aan een cursus Nederlands, ter voorbereiding op een baan in de Nederlandse zieken- of ouderenzorg.
    Steeds meer Nederlandse zorginstellingen ontdekken Spanje, waar de opleidingen goed zijn en jongeren door de hoge jeugdwerkloosheid graag de sprong naar buitenland wagen.
    Het lijkt de gedroomde oplossing voor het Nederlandse tekort aan handen aan het bed: het aanboren van het grote reservoir gediplomeerde en gemotiveerde Spanjaarden ...


Red.:    Gespiegeld: "Nederlandse zorginstellingen hebben hun werkbehoefte niet in Allochtonië kunnen vinden, omdat de opleidbaarheid daar slecht is, en er geen enkel reservoir is aan gediplomeerde en gemotiveerde allochtonen".
    Dit is waar ze wel belangstelling voor hebben:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2012 ANP.

Mbo dienstverlening groeit explosief

Het aantal studenten dat de mbo-opleiding maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening volgt, is in vijf jaar verviervoudigd. Dat blijkt uit een studie van het CBS. In 2007 volgden zesduizend studenten de opleiding, in 2011 22 duizend. ...


Red.:   Parasitaire baantjes.
    Zoals deze:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman

'Wat ik later worden wil: trendwatcher!'

Al Qalam is een van de 52 'excellente' scholen van Nederland. De prestaties zijn er bovengemiddeld.


...    De leerlingen vertellen dat ze heel veel hebben geoefend op deze toets, die zo bepalend is voor hun toekomst. Daar zijn ze nu blij om. De opgaven leken in de opbouw erg op vragen uit de Citoboekjes. 'Ik voelde me zekerder door die uitgebreide voorbereiding', zegt Soussane (12), een kordaat meisje met een beugel en een bril. Ze zegt dat ze later trendwatcher wil worden, omdat ze 'heel veel ideeën heeft'. ...


Red.:   Werkloosheidsbaantjes.
    Kijk er eens:


Uit: De Volkskrant, 22-07-2013, programma-aankondiging, door Berend Jan Bockting

Dr. Jones' droge humor
...
Shouf shouf habibi!

(Albert ter Heerdt, 2004) Het was de grote Nederlandse bioscoophit van 2004, onder alle bevolkingsgroepen, en daarmee een doorbraak in het multicultikomediegenre. Shouf shouf habibi! bracht de lach als relativering en bindmiddel in het 'moslimdebat' en bewees hoe een film dat effect óók kan hebben. Er zijn binnen hetzelfde thema inmiddels slimmere films gemaakt, maar leuk en gevat is de lollig gespeelde twijfel van Marokkaan Ap (Mimoun Oaïssa) - wordt hij een moderne Nederlander of traditionele Marokkaan? - nog altijd. 'Is er geen potje voor allochtonen?', vraagt hij aan de consulent van het arbeidsbureau. Hij wil best werken, maar dan wil Ap wél een goeie baan, 'met een bureau en zo'. Zonder een spier te vertrekken belooft de consulent dat hij Spielberg zal bellen. Maar niet nu, zegt die, want er is negen uur tijdsverschil met Hollywood. ...


Red.:    Een volledige bekentenis. Dit is natuurlijk wel een humoristische film, maar, zoals beschreven: eentje die zo positief mogelijk over moslims is als maar kan. En in de humor worden de hardste waarheden gesproken. Dan kan het. Zomaar zeggen dat moslims allemaal makkelijke bureaubaantjes willen, is absoluut verboden. Deze grap in de film komt op precies hetzelfde neer: moslims willen alleen maar makkelijke bureaubaantjes. En dat is ook logisch. Ze zijn tenslotte, vanuit hoofde van hun religie, superieur uitleg of detail .
    Nog maar eens twee bewijzen dat er wel werk beschikbaar is:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2013, van verslaggever Jarl van der Ploeg

'Nederland kan niet zonder technici uit Oost-Europa'

Veel technische bedrijven kunnen in Nederland niet genoeg personeel vinden. Belangrijkste redenen: vergrijzing en imagoproblemen.


De order van 1 miljard euro die scheepsbouwer IHC Merwede begin augustus van het Braziliaanse Petrobras kreeg, zal vooral werk opleveren voor Oost-Europese technici. Dat stelt directeur personeelszaken Bert van der Sluis. De reden: er zijn geen Nederlandse technici te vinden die het werk kunnen doen. 'Als ik allemaal Nederlanders zou kunnen krijgen, dan zou ik dat doen', zegt Van der Sluis. 'Maar ze zijn er niet. De benodigde specifieke kennis is hier in Nederland nauwelijks meer voorhanden.'    ...


Red.:   "We moeten het van de (allochtone) immigranten hebben" ... Nou, dus mooi niet. Die roepen liever dat ze geen kans krijgen, dan dat ze werken ...
    Nog een specifiek voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2014, van verslaggeefster Nanda Troost

Polen eisen vaste baan Albert Heijn

Na soms tientallen contracten in enkele jaren bij de supermarktketen vinden de Polen ...


Tussentitel: Het werk is er gewoon... -  Jan Jaap Faber - vertegenwoordigt de Polen
Wij houden ons aan de afspraken en doen er zelfs iets bij: taalles - Woordvoerder Albert Heijn


Een groep van 23 Polen wil via de rechter een vaste baan afdwingen bij een van de distributiecentra van Albert Heijn. ...


Red.:   Conclusie: allochtonen zijn extra werkloos, omdat ze gewoon niet willen werken.
    Weer een bevestiging - het eigenlijke betoog is dat Nederlandse docenten zich moeten aanpassen en buigen voor allochtonen, met name moslims:


Uit: Trouw.nl, 06-06-2014, door Laura van Baars uitleg of detail

'Kijk verder dan die hoofddoek of die bontkraag'


Red.:   En dit alles vooraf in één zin samengevat. ""Kijk eens wat verder dan haat voor homo's, Joden, kazen (Nederlanders) en het islamitisch superioriteitsgevoel", luidt de instantane riposte.
    Maar het ging hier om iets anders:

  Inmiddels durft hbo-docent Machteld de Jong het wel te benoemen: leraren hebben moeite zich een houding te geven tegenover hun allochtone leerlingen. De Jong onderzocht het op alle Nederlandse universiteiten en hogescholen, waar inmiddels 40 procent van de studenten van allochtone afkomst is. Op haar eigen Hogeschool Inholland, afdeling management, economie en recht, is zelfs 85 procent van de leerlingen allochtoon.

Daarom zijn ze ook zo extra veel werkloos: ze proberen allemaal om dezelfde kleine hoeveelheid parasiteer-baantjes te komen, waarbij geen verstand nodig is en ze niet hoeven werken.
     En als je verder kijkt dan dat, zie je dit:


Uit: Volkskrant.nl, 19-11-2014, ANP, redactie

'Niet-westerse jongeren lopen nog achter'

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit staat in het woensdag verschenen Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Onderwijs speelt een cruciale rol bij deze achterstand. Niet-westerse jongeren zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtone jongeren en verlaten het onderwijs vaker zonder diploma. ...
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. ...


Red.:   De alom bekende feiten, heel vaak vergezeld gaand van de alom bekende beschuldigingen. Hier is de weerlegging:

  Opvallend is dat overige niet-westerse leerlingen, niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst, wat opleiding betreft veel minder verschillen van autochtone leerlingen. Leerlingen van Iraanse herkomst gaan zelfs vaker dan autochtone leerlingen naar havo of vwo.

Wat ook relevant is voor de werkomgeving:
  Het CBS constateert dat leerlingen die uitvallen uit het onderwijs minder vaak werken en lagere lonen hebben, en dat dit sterker geldt voor niet-westerse jongeren dan voor autochtone jongeren.
    Vooral leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst volgen gemiddeld genomen lagere opleidingen. Zij zitten in de derde klas van het voortgezet onderwijs maar half zo vaak op havo of vwo als autochtone leerlingen.

En dus moeilijker aan werk komen, naarmate de opleidingseisen toenemen, en dat doen ze.
    En een eisen dat ze stellen ...:


Uit: Volkskrant.nl, 24-03-2015, door Pieter Hotse Smit

Moslimstudentes procederen om praktijkles geneeskunde

Twee moslimstudentes hebben een zaak aangespannen tegen het Erasmus MC Rotterdam omdat zij verplicht moeten deelnemen aan een geneeskundige praktijkles. De universiteit weigerde een vrijstelling te geven voor het vak praktische klinische vaardigheden, waarbij studenten elkaar lichamelijk onderzoeken.


Iedereen moet voor dit geneeskundevak aan het Erasmus MC een man én een vrouw onderzoeken, en dus ook zelf worden onderzocht. Het gaat daarbij om onderzoek bij onder andere de borstkas, buikstreek en benen. 'Het standaard onderzoek dat een huisarts ook doet', zegt David Drexhage, woordvoerder van Erasmus MC.
    De twee studentes willen uit geloofsoverwegingen niet onderzocht worden door een man, omdat ze hun lichaam niet aan een vreemde man wensen te tonen. Ze beroepen zich op de vrijheid van godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam, zoals vastgelegd in de grondwet.    ...


Red.:   En (mede) daarom zijn werkgevers niet happig om moslims aan te nemen - zeker ook de hogeropgeleiden: je weet nooit wanneer ze met wat aankomen om speciale voorrechten te eisen. Een sluitende verklaring van ongetwijfeld bijna alle verschillen in werkloosheid. Zo niet dat het andersom is: met dit soort gedrag is het verbazingwekkend dat er werknemers zijn die het risico willen nemen. En als je er twee aanneemt, heb je al bijna een 100 procent kans dat minstens één van de twee een aanhanger is van ISIS en zijn kinderen heeft opgehitst uitleg of detail .
    Nog een reden waarom moslims ongeschikt zijn voor banen:


Uit: GeenStijl.nl, 26-03-2015, door Spartacus uitleg of detail

Wetenschap: 55% hoofddoekjes is fundamentaliste

Ruud Koopmans, 's lands rogue academic, trapt weer eens een heilig huisje aan stukken. Ditmaal in ... Opzij. "Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch," aldus Ruud K. ... [hij, red.] stelt vervolgens: "De hoofddoekdragers geven op andere vlakken ook vijandigere antwoorden. Op de stelling 'Joden zijn niet te vertrouwen' antwoordt 54 procent van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26 procent zonder gesluierde vrouw. Liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen. Ook als je corrigeert voor leeftijd en opleidingsniveau, zie je dat de hoofddoek gepaard gaat met fundamentalisme, een vijandigere houding en meer antisemitisme." Over het effect van hoofddoekjes op de kansen op arbeidsmarkt laat R.K. ook weinig in het midden: hoofddoekje=significantminderkansopwerk. De conclusie luidt dat 55% van de hoofddoekjes een fundamentaliste is, en 45% niet. 55% kopvod, 45% hoofddoek. ...


Red.:   Wat is Nederland toch een supertolerant land dat het deze mensen in ons land laat leven ... Overduidelijk veel en veel te tolerant ...
        In het katern Vonk heeft de Volkskrant een serie over een Rotterdamse mbo-school. En onbedoeld leveren ze een zoveelste bewijs van de reden waarom allochtonen minder werken: dat is omdat ze niet willen werken:


Uit: De Volkskrant, 11-04-2015, door Guido van Eijck

Beroepsonderwijs | Tussen de techniekstudenten

Te weinig lego-liefhebbers

Technische opleidingen zoals die van het Albeda college in Rotterdam hebben het zwaar. Ze kampen met een slecht imago en dalende leerlingaantallen. Dat is te merken in het praktijklokaal.Red.:   Dit zoiet er voor de niet-ingevoerde lezer nog neutraal uit. Maar neem de kop en een tussentitel van de webversie:
  Waar zijn de mbo-techneuten?

Waarom kiezen zo weinig mensen voor techniek terwijl de banen schijnbaar voor het oprapen liggen?

Dan zien al meer mensen het. En met het tussenstuk van de krantenversie:
  Tussenstuk:
27 procent kiest techniek

Twintig jaar geleden koos nog bijna 40 procet van de studenten in het beroepsonderwijs voor een technische opleiding, vorig jaar was dat gedaald naar krap 27 procent. Opleidingen in de economie en de zorg zijn techniek voorbijgestreefd.

Dan moet toch bijna iedereen het wel snappen. Want wat is er in die twintig jaar nog meer gebeurd op deze scholen? De populatie is veranderd van voornamelijk autochtoon naar voornamelijk allochtoon. En, ergens in een tussenpassage stata het zelfs:
  'Alle technische opleidingen kampen met het imago dat het zwaar en vies werk is. Ook al is dat beeld in veel gevallen hartstikke achterhaald. Bouwkundestudenten op niveau 4 zitten voornamelijk achter de pc te ontwerpen en te tekenen.'
    Die conclusie trok ook het Sociaal Cultureel Planbureau, in het rapport Kansen voor vakmanschap in het mbo, dat vorig jaar verscheen. Vooral meisjes en kinderen van niet-westerse ouders blijken de technische studies links te laten liggen. Een baan achter een bureau of aan het bed geldt als respectabeler.

Dat begin luidt juister geformuleerd:
  Alle technische opleidingen kampen met het imago dat echt werk is. En dat het uitgaat van het idee dat de mens zijn wereld kan scheppen, en dus ingaat tegen het idee dat Allah de werld heeft geschapen.

Vandaar dat men ook geen natuurkunde en biologie wil doen. En je geen moslims in Naturalis ziet.
    Net als in de tuinbouw, waar ook veel werk is, willen moslims ook niet in de techniek werken. Dat is beneden hun stand. Als ze zeggen dat ze willen werken bedoelen ze slechts de helft daarvan: ze willen geld ontvangen. Het bijbehorende werk zijn ze niet in geïnteresseerd, en is hooguit een noodzakelijk kwaad. Dat is een van de hoofdredenen dat islamitische landen zo arm zijn. Net als Afrika. En dat ze dus naar hier komen.
    Hier - een voorbeeldje van wat die moslims niet doen en zijn:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2015, column door Margriet Oostveen

Schone asperges

Isa van den Beucken (33) belandde tien jaar geleden als Isa Czosnek in het Limburgse Helden. ... Vanuit het Poolse Slawno reisde ze door heel Europa voor seizoenswerk. Ze kwam voor de aspergeoogst, recht uit Spanje, waar het aardbeienseizoen net afliep.
    Ik vroeg waar in Europa de arbeidsomstandigheden volgens haar het slechtst waren en waar het best. Dat was wel een heel Nederlandse vraag. Isa lachte. Geen idee! Zij was zo makkelijk, zij kon overal werken! Zolang je maar behoorlijk wordt betaald!
    Nu het aspergeseizoen weer op gang raakt, komen zo'n zestig Polen naar het erf van de teler waar Isa begon en met wie ze zou trouwen ...


Red.:   Die moslims willen niet werken voor hun gekregen geld en ze willen niet met je trouwen. En daarna beschuldigen ze jou van wat ze zelf doen. Goor volk dat je het land uit moet trappen.
    Nog een bewijs van het omgekeerde:


Uit: Telegraaf.nl, 21-04-2015.

Extremist liep stage bij Belgische politie

De federale politie in België heeft een stagiair op non-actief gezet, omdat hij op zijn Facebookprofiel sympathiseerde met terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De stagiair had op dat moment al twee dagen toegang tot de privégegevens van hooggeplaatste officieren. Dat meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws dinsdag.
    Tijdens zijn kijkstage in het hoofdkantoor van de politie in Brussel maakte de 22-jarige Bilal E.B. veel foto's van zijn zwaar bewaakte werkplek. Ook stelde hij volgens collega's „ongezond veel vragen” over de wapens in het gebouw. De leerling probeerde een keer binnen te komen bij het kantoor van commissaris-generaal Catherine De Bolle. Naar eigen zeggen om met haar op de foto te gaan.    ...


Red.:  Namelijk: moslims veel te makkelijk en veel te veel aangenomen. Denk maar aan Yasmina Haifi.
    En dit heeft dus absoluut niets met Nederland te maken:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2015, door Herman Blom, trainer en docent Duitse hoger beroepsonderwijs

Volop plaats voor Nederlandse vakmensen in Duitsland

Duitse bedrijven zoeken buitenlandse stagiairs die tot vakmensen opgeleid willen worden. Stagevergoeding en baan na afloop gegarandeerd.


Voor Duitse bedrijven is het steeds moeilijker om in hun behoefte aan vakmensen te voorzien. Bij het zojuist uitgebrachte Berufsbildungsbericht 2015 kopte de Frankfurter Allgemeine: 'Betriebe finden keine Lehrlinge mehr'. Dit wordt algemeen als schadelijk gezien voor de continuïteit van het Duitse mkb. Nu al loopt het innovatievermogen schade op bij gebrek aan vakmensen. Dit ligt niet aan de bereidheid van Duitse bedrijven om te investeren in de duale opleidingstrajecten van het internationaal befaamde systeem van de 'Lehre'.    ...


Red.:   Enzovoort. Dit dus ondanks de aanwezigheid van een paar miljoen Turken, en hun "bijdrage"... In Duitsland net als in Nederland ongetwijfeld dus bestaande uit het drijven van olijfkramen op de markt en dönertentjes.
     En nog een nagel in de doodskist van de gekleurde talentloze werkschuwen:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2015, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Syriër met een goede opleiding? Werkgevers barsten van vacatures

Werkgeversorganisatie VNO NCW, de gemeente Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen zien kansen in de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten naar Europa. Personeelstekorten in met name technische en ict-functies kunnen worden opgelost.    ...


Red.:   Brullen van de lach ... De politiek-correcten schieten zichzelf in de voet met deze vermoedelijk ook nog eens leugenachtige praatjes, want het aantal hogeropgeleiden zal hoogstens marginaal verschillen van de vorige instroom - anders was Syrië een welvarend land geweest, in plaats van een redelijk armoedige bende.
    Maar nog even wat cijfers om zout in de wond te wrijven:
  De vluchtelingen die nu naar Nederland komen kunnen een interessant arbeidsmarktpotentieel zijn voor ons, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. 'Wij zijn met name op zoek naar mensen met een technische of ict-achtergrond. Die zijn schaars. We komen graag in contact met deze mensen. Taal kan voor sommigen wel een belemmering zijn bij technisch werk op de werkvloer omdat Nederlands de voertaal is.' De NS voert momenteel een wervingscampagne om aan schaars technisch personeel te komen. Dit en komende jaren verwacht het bedrijf jaarlijks 4500 vacatures te hebben voor onder meer treinmonteurs, machinisten en it'ers, functies die in Nederland moeilijk te vervullen zijn.    ...
    De banenmarkt is vooral voor bedrijven in de technische sector en ict, die kampen met toenemende personeelstekorten bij gebrek aan technisch geschoold personeel op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. Deze zijn sterk vertegenwoordigd in Noord-Brabant. Landelijk heeft de sector bijna 28 duizend openstaande vacatures, waaronder die van elektromonteur, programmeur, technische verkopers, productontwikkelaars, procesoperators, systeemanalisten en cybercrime specialisten.

Vertaald: die reeds aanwezige allochtonen zijn op dit vlak hopeloze mislukkelingen. Zoals te verwachten van moslims, want de islam staat hopeloos de rationele dus technische geest in de weg , en bij negers is het nooit veel geweest op die gebied uitleg of detail .
    Nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2016, door Jonathan Witteman en Gidi Pols

Slag om de slimmeriken

Nu de economie weer aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om extra krachten. Vooral bèta's zijn gezocht. Hoe krap is de arbeidsmarkt echt?

... zo is het mechatronicabedrijf Demcon dezer dagen soms noodgedwongen aan het tijdrekken. Het duurt dan net iets langer dan normaal voordat klanten een offerte krijgen of voordat de 'Willie Wortelfabriek' uit Enschede ze terugbelt om een afspraak te maken, vertelt Demcon-baas Dennis Schipper over zijn vertragingstactieken. ...
     Waarom de uitvinder van aspergeoogstrobots, metaalprinters en infuusvloeistofverwarmers de boel traineert? Omdat Demcon kampt met een tekort aan personeel. ...
    Demcon is lang niet het enige bedrijf dat moeite heeft nieuw personeel te vinden. Nederland telde begin dit jaar 143 duizend vacatures, het hoogste aantal in bijna zeven jaar. De vacaturegraad - het aantal vacatures per duizend banen - kruipt in de ict, de zakelijke dienstverlening en sommige andere sectoren langzaam richting het niveau van voor de crisis. Nu de economie aantrekt, zitten veel werkgevers te springen om programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen.    ...


Red.:    Die kop is bijzonder leuk: in Nederland is men druk op zoek naar slimmeriken, en  allochtonen hebben het extra moeilijk om een baan vinden. Met name de volgende banen: programmeurs, cnc-verspaners, procestechnologen, accountants, computerbeveiligers, lassers, koks en timmermannen. Banen waarvoor je slim moet zijn (en moet willen werken). Conclusie: allochtonen zijn dom, en willen niet werken. Doorslaggevende rendene waarom ze minder werk hebben.


Naar Cultuur, integratie, islam  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .