WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, islam: islamitische wetenschap en techniek

De islam probeert zelf ook wat aan wetenschap te doen. Het resultaat is nog bedroevender dan dat van de fundamentalistische christenenen hun creationisme (de Volkskrant, 17-01-2009, door Leo Kwarten ):
  De oerknal volgens de Koran

Fundamentalisten in de islamitische wereld, en miljoenen gelovigen met hen, zijn er heilig van overtuigd: in de Koran ligt de kiem van de westerse wetenschap.

Misschien heeft u de scoop gemist, maar onlangs maakte een geleerde in Jemen, bekend dat hij een geneesmiddel tegen aids had ontwikkeld. Tijdens een medische conferentie in de hoofdstad Sanaa vertelde sjeik Abd al-Majeed al-Zindahi, hoofd van de lokale Iman Universiteit, dat bestudering van de Koran en de profetische tradities hem en zijn onderzoeksteam het juiste inzicht had verschaft. 'Mijn opleiding', vertelde Zindani, die een studie medicijnen nooit afrondde, 'heeft me in staat gesteld de wonderen te ontdekken in de woorden van de Profeet.'
    Het resultaat is een kruidenextract dat volgens de sjeik niet alleen succesvol getest is op hiv-besmette mens en en aids-patienten, maar ook hepatitis-B en suikerziekte kan genezen. Hij was druk bezig een patent op het geneesmiddel te verkrijgen.
     Wie mocht denken dat sjeik Zindani in de islamitische wereld alom wordt beschouwd als een obscure kwakzalver, heeft het mis. Hij inspireert een invloedrijke groep fundamentalisten die er heilig in geloven dat de Koran en de tradities wetenschappelijke kennis bevatten die verborgen ligt in de tekst. Dan hebben we het over zaken als klimaatverandering, kernenergie of de werking van de frontale hersenkwab.
    Hun bijeenkomsten worden niet in achterkamertjes gehouden, maar in moderne conferentiezalen in Koeweit, Dubai en Islamabad. De genodigden, onder wie ministers en staatshoofden, zijn verbonden aan gerenommeerde instituten in de islamitische wereld en hebben niet zelden een westers doctoraat op zak.
    Ooit woonde ik een lezing van Zindani bij in Khartoum, de hoofdstad van Soedan. ...
    'God heeft ons het bewijs van de juistheid van Zijn boodschap geleverd', begon de sjeik in koranisch Arabisch. De zaal, die tot de nok toe was gevuld, luisterde ademloos. Zelfs de Soedanese president Bashir was aanwezig.
    'Wetenschappelijke fenomenen waarvan wij pas sinds kort weten dat ze bestaan, werden veertienhonderd jaar geleden al geopenbaard in de Koran', vervolgde Zindani. 'De voorbeelden, geachte broeders, zijn talrijk: Het licht ging uit.
    Op een scherm achter de spreker werd een illustratie van een menselijk embryo in een vroeg stadium geprojecteerd, met daaronder de tekening van een bloedzuiger. De aanwijsstok van Zindani gleed over beide contouren, die in vorm een opmerkelijke overeenkomst vertoonden.
    Hij reciteerde soera 23:12-14: 'En Wij hebben de mens geschapen uit een uittreksel uit leem. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop schiepen Wij de druppel tot een bloedklomp...'
    De Koran geeft hier een nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling van het menselijk embryo in de eerste weken na de bevruchting, meende de sjeik. Hij legde uit dat het Arabische woord voor bloedklomp in de Koran 'alaqa' is, dat tevens 'bloedzuiger' betekent.
    Hier en daar werd Allahu akbar geroepen. Nu de sjeik op dreef was geraakt, deed hij ook nog even uit de doeken hoe de Koran het ontstaan van het universum had voorspeld - 'Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was' (soera 41:11) - en de Big Bang-theorie. Als uitsmijter volgden de finesses van het menselijk zenuwstelsel volgens soera 4:56: 'Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij braden in een Vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen Wij dit met andere huid, opdat zij de bestraffing smaken.'
    Zindani's ideeën waren niet nieuw. Hij borduurde voort op een boek dat de Franse internist Maurice Bucaille in 1976 publiceerde onder de titel The Bible, the Qur'an and Science. Bucaille, die de lijfarts was geweest van de Saoedische koning Feisal, was ervan overtuigd dat de Koran Gods woord was.
    Bucaille omschreef de Koran als 'wetenschappelijk correct' en 'consistent', in tegenstelling tot de Bijbel, die volgens hem vol stond met 'tegenstrljdigheden'. Veel van Zindani's ontdekkingen op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en embryologie zijn gekopieerd van de Fransman.
    Waar in het Westen veelal schamper werd gereageerd op Bucaille, werden zijn boeken bestsellers in de Islamitische wereld. Vertaald in talen als Arabisch, Parsi en Urdu werden er miljoenen van ver.kocht. Google 'Maurice Bucaille' in het Arabisch en je krijgt 31.800 hits, waaronder Youtube-filmpjes waarop verhitte sjeiks het bucaillisme prediken als het bewijs van de goddelijkheid van de Koran.
    Vaak is het boek verplichte onderwijsliteratuur. Voorstanders menen dat Bucaille's ideeen jonge moslimstudenten in conservatieve landen als Saoedi-Arabie, Jemen en Pakistan helpen hun religieuze opvattingen te verzoenen met studies die zijn geschoeid op seculiere westerse leest.
    Critici hebben een andere mening. Zo gaf de Pakistaanse fysicus Pervez Hoodbhoy in een lezing voor Amerikaanse vakbroeders lucht aan zijn frustratie te moeten toekijken hoe het bucaillisme niet alleen verkondigd wordt op de Pakistaanse staatstelevisie, maar ook terrein wint onder zijn studenten in Islamabad.
    'De reden voor deze populariteit is niet moeilijk te begrijpen', verzuchtte hij. 'Bucaille toont aan dat de Bijbel fout zit en de Koran goed op elk wetenschappelijk terrein.' Maar als dat zo is, vroeg Hoodbhoy zich vervolgens af, waarom zijn antibiotica, aspirine, stoommachines, elektriciteit, vliegtuigen of computers dan niet als eerste uitgevonden door moslims?
    Dat is een vraag waarover Zindani zich niet druk maakt. Hij is vooral succesvol geweest in het institutionaliseren van het bucaillisme. Hij overtuigde de Muslim World League, een grote, invloedrijke en bemiddelde charitatieve instelling in Saoedi-Arabië, ervan een Commissie voor Wetenschappelijke Tekenen in de Koran en de Islamitische Traditie in het leven te roepen. In 1984 werd Zindani zelf aangesteld als de eerste secretaris-generaal.
    Op de website van de commissie staat te lezen dat men zich tot doel stelt 'een verband te leggen tussen wetenschap en religie en goedgekeurde onderzoeken te incorporeren in de curricula van alle onderwijsinstellingen in elke fase'.
    Hoewel hij in 1995 aftrad als secretaris-generaal en in Jemen zijn eigen 'wetenschappelijke' Iman Universiteit oprichtte, leeft Zindani's aanpak voort in de commissie. Om de twee jaar worden spraakmakende en goed bezochte internationale conferenties georganiseerd. De laatste werd vorig voorlaar gehouden in Algerije, onder auspiciën van de Algerijnse president Bouteflika. De volgende zal in april 2010 in Turkije zijn.  
    De meeste impact komt van een video met de titel This is the Truth, waarmee Zindani nog steeds een miljoenenpubliek bereikt. Er komen westerse medici, geologen en astronomen - met nadruk niet-moslims - aan het woord, die zonder uitzondering het wetenschappelijk gelijk van de Koran bevestigen. En dat zijn bepaald geen derderangsgeleerden.   ...
    Zindani had zijn doel bereikt: 'Als moslims horen dat de Koran wetenschappelijk accuraat is, vervult hun dat met een gevoel van eer en vertrouwen dat zij de ware godsdienst volgen.'  
    Vanuit westerse ogen bezien, is dit citaat opmerkelijk. Het lijkt alsof de Koran eerst moet worden bewezen in westerse laboratoria, voordat moslims erin kunnen geloven.
    Maar zo zien de Zindani's dat niet. Kennis is voor hen niet het resultaat van analytisch denken, maar een universeel iets dat door God gegeven is en vastligt. Dus als blijkt dat de Big Bang-theorie onjuist is, dan is daarmee niet de Koran ontmaskerd als een valse boodschap, maar moet de westerse wetenschap beter zijn best doen en Zindani de Koran er nog eens op naslaan.   ...

Een heleboel achterlijkheid, allemaal het gevolg van het idee in de voorlaatste zin: 'Kennis is voor hen niet het resultaat van analytisch denken, maar een universeel iets dat door God gegeven is en vastligt.' Kijk, dat is iets dat nooit goed kan komen. Dat is de reden om te stellen dat wetenschap en religie fundamenteel strijdig zijn  . Het is ook een uitstekende reden om de aanwezigheid van de islam uit alle vormen van onderwijs te weren.
    Een live voorbeeld van de opvattingen van moslims over wetenschap is te bekijken/luisteren hier  (vanaf ca. 12 minuten). Citaatjes (deels parafraserend):  "De koran bewijst zichzelf.", "Alles wat nu gebeurt, bevestigt de koran.", "De koran is niet door mensen gemaakt.", "De moderne wetenschap bevestigt de koran."


Naar Cultuur, integratie, islam  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .

 

18 jan.2009