WERELD & DENKEN
 
 

Islam en wetenschap

Onder de houding van de islam ten opzichte van de wetenschap, uitgelegd aan de hand van een verhaaltje dat laat zien waarom moslims zeer zwaar ondervertegenwoordigd zijn en onderpresteren in de echte wetenschappen, de natuurwetenschappen:
 

Waarom er geen allochtone professor in de sterrenkunde is.

Veel van de vragen en problemen rond de allochtonen-, integratie- of immigratieproblematiek zijn terug te vertalen naar de vraag:

Waarom is er geen allochtone professor in de sterrenkunde?

De verklaring doorloopt een aantal stappen, die de verbinding vormen met de al genoemde vragen en problemen.
Stap 1: Er is geen allochtone professor in de sterrenkunde, omdat er heel weinig allochtone studenten in de sterrenkunde zijn  .

Dus de volgende vraag is:

Waarom zijn er heel weinig studenten in de sterrenkunde?

Het antwoord daarop komt in twee stappen:

Stap 2a: er zijn heel weinig allochtone studenten in de sterrenkunde, omdat er weinig goede allochtone middelbare scholieren zijn  ,
Stap 2b: Van de weinige goede allochtone middelbare scholieren die er zijn, kiezen er weinig sterrenkunde als studierichting.

Nieuwe vragen zijn dus:

Waarom zijn weinig allochtonen goede middelbare scholieren?

en:

Waarom kiezen degenen die er zijn, zo weinig voor sterrenkunde?

Eerst vervolgen we stap 2a:

Stap 3: Er zijn weinig goede allochtone middelbare scholieren, omdat het presteren op school een traditie is die allochtonen in hun thuiscultuur niet belangrijk vinden, en/of niet goed kennen  .

Dus de volgende vraag is:

Waarom is er in de allochtone culturen weinig aandacht voor schoolprestaties?

Ook deze zaak heeft weer meerdere aspecten:

Stap 4a: Allochtone culturen hebben weinig aandacht voor schoolprestaties omdat de bijbehorende maatschappijen arm zijn,
Stap 4b Allochtone culturen hebben weinig aandacht voor schoolprestaties omdat het niet tot de traditie behoort,
Stap 4c Allochtone culturen hebben weinig aandacht voor schoolprestaties omdat meer leren niet zo belangrijk is als je het belangrijkste al geleerd hebt: het geloof in Allah.

Stap 4b is voor een (belangrijk) deel herleidbaar tot stap 4c, omdat die culturen en traditie hebben in de islam, en een traditie in iets dat studeren niet bevordert, kweekt natuurlijk een traditie die studeren niet bevordert.
Stap 4a is terug te voeren tot stap 4b, want een cultuur die studeren niet bevordert, gaat weinig vooruit, en blijft dus arm. En omdat stap 4b op zijn beurt is terug te voeren tot stap 4c, is ook stap 4a terug te voeren tot stap 4c.

Daarom zijn we wat betreft stap 2a gekomen tot de verklaring uit stap 4c:

Stap 5: Er zijn weinig goede allochtone middelbare scholieren, omdat ze het belangrijkste al geleerd hebben: het geloof in Allah - de islam  .

Nu stap2b: Waarom kiezen van de weinige goede allochtonen studenten die er zijn, zo weinig voor sterrenkunde. Ook dat is niet zo moeilijk te achterhalen:

Stap 6: Van de weinige goede allochtonen studenten die er zijn, kiezen er zo weinig voor sterrenkunde, omdat het niet nodig is de evolutie van het heelal te bestuderen, als je al weet dat het heelal geschapen is en bestuurd wordt door Allah.

Dus ook stap 6 is te herleiden tot stap 4c, en daarmee is ook stap 2b te herleiden tot stap 4c.

Daarmee is ook stap 1 te herleiden tot stap 4c en hebben we ons antwoord op de vraag:

Stap 1: Er is geen allochtone professor in de sterrenkunde, omdat het niet nodig is de evolutie van het heelal te bestuderen, als je al weet dat het heelal geschapen is en bestuurd wordt door Allah.

Het bestaan van een cultureel verschil tussen allochtone immigranten, voornamelijk moslims, en de Nederlandse cultuur waarin zij nu verblijven wordt niet ontkent. Wel ontkend werd en wordt het bestaan van een cultureel niveauverschil,. hoewel in de loop van de discussies erover de verhoudingen wat aan het verschuiven zijn. Maar als de invalshoek van de discussie die van integratie is, is de huidige (2008-2009) populaire opvatting dat de achterstanden van allochtonen en met name moslims niet het gevolg zijn van cultuur, of religie, maar van sociale achterstand, of van sociale klasse. Vooral als op het zaken als overlast en criminaliteit aankomt, wijst men er op dat overlast een criminaliteit een sterke band hebben met sociale klasse, en de oorzaak dus niet in cultuur of religie gezocht moeten worden.


Naar Groep en samenleving  , Cultuur, vermenging  , Cultuur, eenheid  , Allochtonen problematiek  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home

 

26 mrt.2008