De Volkskrant, 29-11-2010, AP, Reuters .2008

 Zwitsers: ja, zet criminele buitenlander land uit

De Zwitsers hebben zondag hun fiat gegeven aan een voorstel om buitenlanders die ernstige misdrijven of uitkeringsfraude hebben gepleegd, automatisch het land uit te zetten. Daarmee wordt Zwitserland een van de landen met de strengste deportatieregels in Europa.

Bijna 53 procent van de kiezers stemde voor het voorstel, dat afkomstig is van de ultra-nationalistische Zwitserse Volkspartij (SVP). Iets meer dan 47 procent van de kiezers sprak zich tegen het SVP-voorstel uit. Een gematigder tegenvoorstel dat de steun had van de regering, haalde het niet. Volgens dat voorstel zou bij een veroordeling ieder geval apart bekeken moeten worden door de rechter.

De automatische uitzetting geldt voor buitenlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven als moord, seksueel geweld, roof en drugs- en mensenhandel. Ook op een veroordeling voor het plegen van fraude met uitkeringen volgt onverbiddelijk uitzetting.

Het SVP-plan lokte veel kritiek uit van juridische experts in binnen- en buitenland. Volgens hen druist het in tegen volkenrechtelijke regels, onder meer van de Raad van Europa, waarbij ook Zwitserland is aangesloten.

Vorig jaar spraken de Zwitsers zich ook al uit voor een controversieel voorstel dat ook in het buitenland aandacht trok. Toen stemden zij per referendum, ondanks waarschuwingen van hun eigen regering, voor een verbod op de bouw van minaretten. De uitkomst van dat referendum moet overigens nog in wetgeving worden omgezet.

Onder het Zwitserse systeem mag iedere groep die erin slaagt honderdduizend handtekeningen te verzamelen een referendum over een kwestie laten uitschrijven. Voor dit referendum haalde de SVP zonder veel moeite 210 duizend stemmen bijeen.

Volgens Marcelo Kohen, hoogleraar internationaal recht in Genève, lopen ook buitenlanders die hun hele leven in Zwitserland hebben gewoond, getrouwd zijn met een Zwitser, maar nooit de Zwitserse nationaliteit hebben aangevraagd, nu het gevaar dat zij worden uitgewezen als zij worden betrapt op uitkeringsfraude.
 


Naar Cultuur, integratie, toekomst , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]